Page 1

C u m u l u ren Jönköpings Segelflygklubbs informationsblad

I detta nummer - Klubbhistoria ­ Flitiga i bygglokalen

Klubbinfo

Diverse nyheter om vad som händer i klubben.

Kalendern

I skrivande stund är inget datum klart för säsongsstart. Meddelas på hemsidan när det är bestämt.

Notiser Arbetet i bygglokalen fortgår. Det finns risk att en del plan inte blir klara till säsongsstart. ASK:n genomgår just nu 6000 timmars tillsyn. Göran jobbar hårt på slipningen av den andra vingen just nu. Ava­kursen blev inte riktigt klar i höstas. Kontakt kommer att tas för att bestämma ett datum för att göra klart det. OBS! Glöm inte att betala dina paket senast 15:e april för att de ska gälla hela säsongen.

#1 mars 2012

Klubbhistoria! På väggen i klubbstugan, Ödestugu, hänger en dyrgrip. Bakom glaset i en monter finns en vingsprygel. Det är en sprygel avsedd för det första segelflygplanet i klubbens historia. Det byggdes av ett antal entusiastiska unga män. Flera av dem blev sedan mycket betydande inom svenskt flyg.

I bifogad artikel hämtad från tidningen FLYG, årgång 1935, framgår att bygget började tredjedag jul 1934 och planet kunde provflygas i slutet av juli, lagom till invigningen av Jönköpings flygplats. Då belägen ungefär där bilprovningen finns nu. På bilden, som är från dåtidens bygglokal, ser vi ett stort antal spryglar. Om de är till detta första flygplan eller till dess efterföljare, Zögling Z 12, framgår inte. Vi vet inte heller om någon av personerna var med om det första planet. Stig Karlsson


Flitiga i bygglokalen!

Andrzej ser ut nöjd ut.

Ann-Marie också. Extra flitiga i bygglokalen!

Andrzej och Ann-Marie har varit flitiga med slipning och polering av UFY och diverse andra jobb. Henning har ensam både tvättat och vaxat hela KBS. Heder och stort tack till dessa tre. G Bucht

Henning vid Pawneen.

Klubbens styrelse

Styrelsen för 2012

Cumuluren Redaktör: E-post: Tel: Mobil:

Nicklas Eriksson eriksson_nicklas@ yahoo. se 036 - 52 0 94 07 09 - 397 396

Adress:

Jönköpings Segelflygklubb Bogla 4 9 560 2 9 Tenhult

Bankgiro:

7 86 - 64 03

Löpande inlämning av bidrag, allt tas med i mån av plats, eller sparas till nästa nummer.

Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Suppelant: Suppleant:

Fredrik Svanberg Mattias Horngacher Robert Klasson Gustav Salminen Henrik Lilliesköld Gunnar Axelsson Ragnar Stener Benny Adén Erik Lüsch


Artikel fr책n tidningen FLYG, 1935

Del av ritningen till "Loppan".


Byggläget Byggläget som det ser ut just nu på Ödestugu:

På Axamo är läget som följer:

SE-USF: Ombyggnationen av elen är klar, årstillsyn pågår och installationen av FLARM har stött på lite nya problem som vi försöker lösa i skrivande stund. Förutom detta är jobbet med att byta lager till luftbromsen i vänster vinge kvar. Kroppen och vänster vinge kommer transporteras till Axamo när det är möjligt att komma in med delarna där och jobba med dem (Byte av lager och plastarbeten).

SE-UFY: Slipning av vinge två pågår.

SE-THX: Årstillsynen pågår men är långt ifrån färdig, bogserkopplingarna är bytta men i stort sett allt annat kvarstår (Vill dock tacka tisdagsgänget, Hasse och Stig som fixat med kopplingarna och lite annat på kärran). Jag jobbar för att vi som håller på med USF ska kunna fixa med THX också när det är paus i arbetet på USF. Kulan till stabinfästningen ska demonteras och tas upp till Axamo för kontroll som vanligt. FLARM installationen är inte påbörjad eller gjord än. SE-TUU: Tisdagsgänget och de andra håller på med årstillsynen som vanligt, FLARM har inte monterats än.

SE-UEU: Är klar, möjligen att någon mindre detalj återstår. SE-UTV: Göran har förstärkt infästningen till tyngdpunktskopplingen. Årstillsynen är nästan klar. Modifiering av hjulbroms/ hjulets position skall utföras. Förbättringsförslag från årsmöte

På årsmötet föreslogs följande förändringar och förbättringar. - Göra förbättringar på klubbstugan (göra den lite mysigare). - Utöka fikasortimentet. - Sätta upp en skylt om att det finns försäljning i klubbstugan. - Ta bort eller försvåra tillgängligheten till kaffekassan.

- En oro om ett minskande antal bogserförare uttrycktes. Dock framkom det att det finns Risken är nu hög att USF och THX kanske inte är aspiranter efter en stunds diskuterande. helt färdiga till säsongsstart utan kommer in lite senare i säsongen. Det ska påpekas att en stor del - Jorma annonserade om att han kommer att av förseningen på USF är översvämningar på försöka ordna med fredagsflygningar till våren. Ödestugu som hindrade arbete med 4 helger då vi inte kom in till klubbstuga eller bygglokal, detta - För att öka intresset och tillgängligheten för drabbar i sin tur THX i nuläget. semesterflygningar föreslogs ett streckflygningsläger under semesterperioden. Om någon medlem känner att de vill hjälpa till med THX så får de jättegärna kontakta mig på - Den avbrutna avakursen skall återupptas snarast mail så löser vi det. efter säsongsstart. Peter Söderström är sammankallande. Jag vill också påpeka att vi ska undvika att parkera framför klubbstugan i skrivande stund. - Ett förslag som togs upp var om intensivare marknadsföring på exempelvis skolor. Vad har vi Tjälen håller på och släpper och marken är för möjligheter att ta fram reklammateriel fruktansvärt mjuk. Detta började ordentligt i affischer o.s.v. ? lördags på dagen vilket jag upptäckte när jag skulle hem att det blev spår efter bilen. Så undvik - Förbättra informationen i klubben genom att att parkera där för tillfället. skicka årsmötesprotokoll och Fredrik Svanberg styrelsemötesprotokoll via mejl till alla i klubben.

Cumuluren 2012-01  
Cumuluren 2012-01  

Cumuluren 2012-01

Advertisement