Page 1

34ste Joargang 11 november 2009 Oplage : 3.500 stuks.

Het Teutegezètje 2009 Oorkonde

Ten joare twie-je-doezend en negen, den vierentwintigste van de ûrste moand, verkloare wellie, Hameter Stadscarnavalvereeniging De Teutepeuters,

Preens Piet den Ûrste Zes en vèrtigste Stadspreens van de Stad Hamet. Ridder in de Orde van de Teut. Baron van den Pachtwe-eg. Groe-et-mèster in ’t delegeren. Beschermhie-er van “De Promillekes”. Oewterst bedreeve in ’t lè-ezen van bouwplannen. Regerende van ’t Mulke tot oan de Hork. En kruusgewie-es van de Loacht tot oan de achterhoek. Decorerend in de Orde van de Bouwwerf. Verordineren, decideren, commanderen en proclameren dè hie volgende èllèf artiekels, bo zich iederie-en oan te haauwen het: Ten ûrste: Ten twèdde: Ten derde: Ten vierde: Ten viefde: Ten zesde: Ten zeuvede: Ten achtste: Ten niggede: Ten tiende: Ten èllefde:

Mèj carnaval bouwen we allie-en mèr fèstjes, de rèst zou toch mèr schots en schie-ef stoan. Dè het weenkelcentrum van Hamet binnen de èllef joar toch kloar moet zie-en. Dè mien jong bûrt veul mag bouwen; nè allie-jen hoez-er, mèr och carnavalswagens. Nou dè de Posthoorn groe-eter is, meuge de polonaises gerust wa langer wei-ere. Dè we om de crisis niks moete gève, mèr lût os ûnne goeie carnaval belève. Dè as de Promillekes ûnne schwoane wagen bouwen, zal ich zûrrige dè ’t hun nè zal berouwe. Dè ich mèj carnaval gèn plannen noe-edig hem om fèstjes te bouwen. Plètst gèn geld mie-jer bij ûn bank, mér kûpt mèj carnaval de noe-dige drank. Leterme hèt nouw tie-ed gemakt, zoè dè Hamet oan ûn bèter logo gerakt. Bèls of Hollander, het màkt nè oe-et, mèj carnaval hèt iederie-en ûn gekke snoe-et Dè os motto is: “Carnaval, grenzeloos plezier”!

Gegève te Hamet, vierentwintig januoari twie-je-doezend en negen.

Preens Piet den Ûrste.

TEUTEPEUTERS HAMONT 1960


Hotel CafĂŠ Restaurant

Stad 50 - Hamont-Achel - 011/44.89.83 www.hoteldeklok.be - hoteldeklok@skynet.be

voor alle feesten en partijen 2


Wortje van de Vorst Bèste Carnaval liefhebber, Hie zien we wèr mèj os Teutegezètje, vûr de zoeveulste kiejer mèj hie-jel veul nèjs oet Hamet en omgèving. Alvast bedaankt oan iederie-jen die hie oan mèj hit geholpen. Joa, de vorst hit zie contract bèj den Teut wèr verlingd, want de microop zit now iejenmoal in mie liêf. Og dit joar zulle de Teutepeuters Carnaval inzètten mèj hun twèdde Frühshophappening op het Merretvèld op 1 1/11/2009 vanaaf 11.11 u tot 18.1 1 u. Het program ziet er wèr geweldig oet mèj veul muziek, plezier, worst en bier; Wa weelde nog miejer? En og dit joar is de inkom wèr hielemoal gratis en vûr niks! Ieder-iejen, jong en aawt, is hartelûk welkom!

Financiële crisis treft og de keuninklijke familie.

In het tussensezoen hèmme Luc Fiten en Pier Rooyakkers os verloate. Bèj deeze weens ich beide personen van harte te bedaanken vûr hun bijdragen oan het Hameter Carnavalsgebeuren en weens ich hun nog veul succes in de toekomst. We hopen hun nog dikwijls te meuge ontmoete op os aktiviteite.

Bosstraat 8, 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/44.83.23 Ge vind os on de Bosstroat nummer aaaaaacht. In Haaamet joa. Belle kunde as ge met de fiets ziet, mer meij den telefoon moede de volgende knupkes douwen of dreijen. Nul ieën ieën vier vier aaaacht drie twieje drie.

Vèrder stoan os programma’ s vûr de zittingen wèr kloar en in november hoalen we zèllefs de Europees kampioenen dansmariekes (oet Voeren) noa Hamet. Dit is ècht top en nè te missen!!! Ozze Toernée Zjénéral (kroegetocht) hèmme we in de kast gehange!. We komen mèj eu nèj inisjatief, namelijk “T eemaoavenden” in geïnteresseerde kaf fees. Dit joar zullen er drèj kaffees mèj doen (èllek ie-ne oavend) bo dè de cafés zèllef eu thema oetwèrreken. De Teutepeuters zulle samen mèj ullie ûr veul plezier maken. Lèst hie vèrder nog mie-jer over in dees gezèt.

“Van lempke tot haai tek onderdieëlen” Dijk 65 - 3930 Hamont-Achel Tel. 011/44.52.74

Fazantlaan 68 6021 ZG Budel Tel.: +31-495-491 262

Electronic Parts Hamont

Boonen Irene

Os liedje van Carnavalissima (liedjeswedstrijd tussen 13 gemèntes oet Limburg mèj èllek hun eigen lied in het dialect) is og al wèr kloar . Daan Bernaerts en Sarah Cain, hartelijk bedaankt vûr dees schwoan vertolking en hopelûk veul sukses op 27/1 1 in Lanaken mèj os liedje “Carnaval is un verslaving”! De Teutepeuters hopen mèj ullie och dit sezoen nog veul plezier te meuge belève, want er is al miserie genoeg in ’ lève. Dorrum gûj ich gewoën door mèj dees job, want van dees gezon verslaving raak ich moeilûk aaf.

Sus Van Samang Burg 34 • 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/62.15.50 deburghamont@telenet.be

t

Dan rèst mich nog os motto vûr het nèj sezoen oan te kondige dè paast in het kultureel program van Hamet:

, tis Carnaval !”

Veul lèèsgenot nog en oan alle sponsers, van harte bedaankt!

‘t Lo 76 3930 Hamont

Hamet, Alaaf !!! Vorst Roger I

GSM: 0496/36.35.18 Openingsuren: Woe - zat: 11.45-13.30 16.30-23.00 Zondag: doorlopend Maandag: 11.45-13.30 16.30-22.00 Sluitingsdag: dinsdag 3


UMANS-WINTERS Brandstoffen & Benzinestation

Stad 22 bus 1 3930 Hamont-Achel Tel. 011/44.62.60 Fax 011/44.62.81 johan.beenders.14946@axa-bank.be

BELEGGEN - LENEN VERZEKEREN

Steeds de goedkoopste Stationsstraat 33, Hamont Tel. : 011/44.70.68

TOT UW DIENST

TEKSTEN EN FOTO’S VA N D I T TEUTEGEZETJE zien in mekoar geflanst dôr os

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪

Boonen INTERIEUR

• Alle behang- en schilderwerken • Verftechnieken • Plaatsing vloerbekleding • Volledige confectie en plaatsing van overgordijnen, glasgordijnen, optrekgordijnen, paneelgordijnen, drappages...

Teutenredaksie en papperatsie :

André Van den Wildenberg Johan Seykens

Bosstraat 94 • B-3930 Hamont Tel. 011-44 73 43 • Fax 011-66 10 07

Rob Bloemen Noël Van den Rul Mario Heijligen

g e b r.

Als ge soms druk- of toalfouten zot tegenkomen dan moede wieëte dè we dit ekspres duun. Het Teutegezètje is er vûr iederie-en en do zien altie-ed meensen die op zuuk zien noar fouten van iemed anders.

TUIN-AGRARISCH CENTRUM Schuurmans-Lipkens Bosstraat 96 - Hamont Tel. : 011/44.88.61 Fax : 011/44.78.98

VA N H O U T ALGEMENE AANNEMERS

Rodenbachstraat 5A - 3930 Hamont Tel. (011) 44 51 42 - Fax (011) 44 73 41

SPAREN - LENEN - VERZEKEREN

Gielen Ludo Kantoorhouder CBFA nr.: 67747

Roel Van Rul Keunenlaan 20, 3930 Hamont Tel. : 0498 41 52 03

KANTOOR HAMONT

Hoogstraat 7 Tel. : (011) 44 84 10 e-mail: ludo.gielen@argenta.be

4


WORTJE VAN PREENS PIET I

Vloer- en tegelwerken egaliseren van tuinen ALGEMENE BOUWWERKEN Vaesen Kris Vlasroot 22 • 3930 Hamont-Achel Tel./Fax : 011/62.11.00

Het is wèr zoevèèr. Het Teutegezetje ligt wèr in de bus, dus un nèi carnavalsseizoen keumt er oan.

Wij verzorgen al uw klinker-, kassei- en grondwerken.

Het carnaval van dit joar is vûrbij gevlogen. Ich wie-ët nog goed dè Noël in december belde of dè ich nog geïnteresseerd was um Preens te wèiren, want dè hadden ze ui-jt huuren wèèjen. Natuurlik hoefde ich ovver die beslissing nè lang noa te deenken. En van het ie-ën kwaam het ander. De veurbereidingen, de Preensenzitting, de rondvlucht, oetstappen. En natuurlik carnaval in Hamet mèi als hogtepeunten zonnigs ’s murregens ten hoe-eze van de Preens bo het ondanks het wèèr oergezellig was, de sleuteloverdracht op het stadhoe-es, de stoet en de carnavalsbals. Het is allemoal teveul om op te nuumen en het geenk allemoal snel. Mèr ich kan zeggen dè ich genoten heb van de ûrste tot de lèèste second (alhoewel ich mich die lèèste nè mie-er zoe goed kan herinneren). En dan nog hetgeen wa er goat komen: het Frühshoppen, de Groewete Zitting en nuum mèr op.

ELEKTROTECHNISCH BUREAU

Leo Hegge (erkend installatiebedrijf, lid L.V.M.E.B.)

Elektrische installatie voor uw nieuwbouw of verbouwing, … Binnen-, buiten-, tuinverlichting, … Storingen in uw meterkast, … Voor alle kleine en grote elektrotechnische werkzaamheden, … Voor particulier, handelaar, industrieel, … Bosstraat 76, 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/44.88.12 - Tel./Fax : 011/44.88.70 GSM (B) : 0475/54.34.43 - GSM (NL) 06/51191057 - etb.leo.hegge@telenet.be

Un schwoan seizoen achter de rug mèi veul meensen die ich wil bedanken. Te veul um op te nuumen mèr un poar wil ich toch vernuumen. Mien vrouw die mich de kans gegèven hèt um Preens te wèiren en die veul gedeuld gehad hèt als mien kostuum wèr uns zuuver gemakt moest wèiren. De dansmariekes, de buurt en natuurlik de Promillekes. Mien familie, woaronder zeker mien aawers, die er veul vûr gedoan hemmen en mien zoontje Robbe dien carnaval og al in zien bloed hèt zitten. Miene adjudant Ronny dien veul gedeuld gehad hèt ... en Ilona. De Teutepeuters vûr de goeie ontvangst in hunne groep en natuurlik alle meensen die er wèr unne schwoane carnaval van gemakt hemmen.

Abdijstraat 21 3930 Hamont-Achel Tel. 32 (0)11-44 55 87 www.salonbalance.be

beckers meesterbloembinders BUDEL

Op noar opnèi un goed carnavalsseizoen. Hamet ALAAF ! Preens Piet I

We komen og gratis ophoalen mei den hellicopter !!!

ER KE N

IE R RK UNSTENAA

Un oavendje carnavalvieren ??? Kom noa de Zittingen van De Teutepeuters. D BLOE

S M

nieuwstraat 40 6021 ht budel t +31 495-491717 f +31 495-497066 www.beckersmeesterbloembinders.nl 5


AUTOSCHADE ? Schade aan uw personenof uw kleine bestel/bedrijfsauto. Ook alle schaderegelingen met

Acoat selected

uw verzekeringen worden bij ons vakkundig en snel verzorgd. Gratis vervangauto tijdens herstelling. 1 jaar garantie op herstelling.

Schitterende

Carrosserie

Kerstshow!

BELIEN

EMMERS

Bosstraat 169, 3930 Hamont Tel. 011/44.59.74 e-mail: carrosserie.belien@skynet.be

ALLES VOOR HUIS, TUIN, DIER EN DECORATIE

Texaco Tankstation LPG autogas

Bosstraat 119, 3930 Hamont Tel. 011/44.85.29

f o h n e g l i Het W (Hamonter Water) Lozenweg 95, 3930 Hamont

Iedere zondag GROOT BUFFET van 12.00 tot 15.00 en van 17.00 tot 20.00 uur • Terras met uitzicht op het zwembad • Speeltuin • Diverse warme en koude gerechten • Dagverse groenten • Brusselse wafels • Uitgebreide ijskaart

VOOR SLECHTS 16 EURO/PERSOON

Kinderen aan halve prijs. (soep, warme en koude gerechten + dessert.

Tijdens fietsseizoen iedere dag open vanaf 12.00 uur Keuken geopend van 12.00 tot 20.00 uur

Warme en/of koude gerechten zelf te combineren.) Gelieve te reserveren.

Taverne De Watervallei Lozenweg 97 - 3930 Hamont Tel. 0479/89.06.23

Tel.nr. : 011/44.81.22 6


Coiffure

GARAGE FRANSSEN

“Heidi”

AAN- EN VERKOOP NIEUWE & JONGE TWEEDEHANDS AUTO’S MET GARANTIE - HAMONT

Thuisdienst

Tel. : 011/44.68.48 - fax : 011/62.20.64

Groenstraat 22, 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/62.12.58 na 19 u. : 62.20.64

Wortje van de Opperteut Beste Teutepeuters en Teutepeuterinnekes, Als de maand november nadert en het magische getal 11 in aantocht is klopt elk karnavalshart.

6000 m2

Ook dit seizoen belooft kar feest te worden.

Middenweg 10 Hamont-Achel, België Mobile:3930 ++32(0)475-60 15 69 Tel. 011-44.61.95 www.antiek.be

Karnavalvierend Hamont-Achel wordt verwend door de Teutepeuters. Want zeg nu zelf: waar vind je: 4 kar navalszittingen (de Gr ote zitting, de Prinsenpr onkzitting, de Kinderzitting en de Zitting voor de senioren), een start van het kar naval seizoen met het Frühshoppen op het marktplein, een wervelende stoet die elk jaar aan kwaliteit en toeschouwers wint, de twee kar navalsballen, een teutengazetje, een kr oegentocht, het aftrappen van sportwedstrijden, een jaarlijks eigen kar navalslied ….. en… mogelijk vergeet ik nog iets? Indrukwekkend is dit programma! Een programma dat door vele vrijwilligers in elkaar gestoken wordt.

Bank (B) AXA-bank: 751-0022629-68

Lekke r, le kker , lek ker

naval weer een mooi

... stinksa us!

PIZZERIA - GRILLROOM

AMON Stationsstraat 6 - 3930 Hamont - Tel. 011-44 57 54

ELKE DONDERDAG = SHOARMA-DAG

Broodjes E 3 • Super broodjes E 4,50 • Schotels E 7,50 • Mixed Grill E 2 korting

ELKE WOENSDAG ALLE PIZZA’S E 5,50 (Behalve op feestdagen) Onze specialiteit: SPARE-RIBS OPEN: zo. tot do. van 16.00 tot 01.00 u. - vr. en za. van 16.00 tot 05.00 u.

Als éne keer bij arme schaap gegeten, dat zal je nooit vergeten!

Ik wil daar om deze vrijwilligers danken voor hun inzet en tegelijk aanmoedigen om ver der te blijven doen.

GRATIS aan huis geleverd vanaf E 50

Karnaval maakt deel uit van het bruisend leven in Hamont-Achel. Het zet ons stadje mee op de kaart en laat mensen genieten van het echte kar naval: ongedwongen plezier maken met elkaar en in respect voor elkaar.

Hameter mannen stoan steeds mie-er in de keuken.

Laat kar naval 2010 opnieuw uitgr oeien tot een prachtig feest. Alaaf. Theo Schuurmans Opperteut.

7


✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪

VERWARMDE & BEVEILIGDE MEUBELBEW ARING

Vanreusel, daar snack je naar!

Christoffel Plantijnstraat 6 - LOMMEL Tel. 011 66 00 50 - Fax 011 66 00 51

www.hoeks.be

GROEP PEETERS SOUND AND LIGHTING ALLE GELUIDS- EN LICHTINSTALLATIES PODIUMS EN DEKORS

Voor : Modeshows Openluchtmanifestaties Strand- en andere party’s Koncerten Beurzen Bedrijfsshows Toneel- en TV-belichting ... Oude Watertorenstraat 24 Hamont Tel. : 011/44.64.92 GSM : 0496/818515 8


S.C.V. CARNAVALSVERENIGING DE TEUTEPEUTERS

Website : www.teutepeuters.be

Opperteut

Theo Schuurmans

Preens

Piet I (Piet Rooyakkers)

Dagelijks bestuur Vorst Sikretoaris Kassier

Roger Mertens Noël Van den Rul André Van den Wildenberg

Dansmariekes

Demi Achten Laura Franssen

Rustende zwaluwen

Giel Mans Colla Gielen Etienne Verhees

Ereleden

Grootvorst Jos Jaeken

Bestuursleden

Leo Pinxten Ronny Duijsters Rob Bloemen

Leden

Jacky Custers Danny Bernaerts Guido Bernaerts Johan Seijkens Stijn Bernaerts Rob Boonen

Mèi belgerinkel noa den dealer

Montagewerken

Tom Boonen nimt den hoofdprie-es in ontvangst.

B.V.B.A.

Zoepas zien de prie-ezen oetgereikt oan de winnaars van de actie “Mèi Belgerinkel noa den dealer !” Samen mèi Unizo Hamet-Achel hadden 57 weenkels (zien er wel zoeveul ?) dees actie georganiseerd um de CO-2 oetstoët te verminderen. Groewet was de verrassing toen Tom Boonen als winnaar oet de bus kwaam.

Industriebouw Metaalconstructies Dak- en gevelbekleding.

Tornado Tom haaw nè veul tie-ed en dus bleef het bij un korte receptie op het stadhoe-es. Noa eenkele hartstochtelikke kussen van de platselikke middenstandsdames en un korte speech van ozze Opperteut hemmen ze Tom dan og nè langer oan het “lijntje” gehaawen. De hoofdprie-es was unne vrûlliefiets inclusief gekoelde fietstassen, ideoal om zien bidonnekes en ander hulpmiddelen fris te bewoaren. Dien fiets keumt volgens Tom goed van pas, zeker noa ie al zien otto’s pèr total hèt gerééjen.

Watertorenstraat 12, Hamont-Achel Tel. : 011/62.12.34 en Fax : 011/62.26.92

Driek

9


Wa is er goande dit carnavalsjoar? Stad 31 - Hamont Tel. 011 53 34 51 info@natuurlijkdelinde.be www.natuurlijkdelinde.be

Onder het motto:

aha... tis carnaval !

Hotel

“Hooghuys”

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag: 09.30/12.00 - 13.30/17.30 Zaterdag: 09.30/12.00 - 13.30/16.00 Maandag & donderdag: gesloten

Woensdig 11 november 2009 vanaaf 11.11u tot un uur of zes : Frühshoppen op het mèrretplein (inkom gratis)

Opening van het carnavalsseizoen mèi orkest Die Gipfelfreunde, DJ Stijn en live optredens van zangers Chris Leurs en John Coenen (Taai Taai)

Stationsstraat 12, Hamont-Achel Tel. : 011/62.26.83

Zoaterig 14 november 2009 om 20.00 u : Groe-wete Zitting in zoal De Posthoorn Oe-etreiking Orde Lachend Limburg oan acteur Jacob Beks Mèi optredens van : Hameter talenten Splash Liedje Carnavalissima mèi Sarah en Daan

SMEETS FOOD

Tonproater Berry Knapen Dansgroep De Waggelerre ’s Gravenvoeren (diverse malen Belgisch en Europees kampioen) Tonproater Andy Marcelissen Kolderkabaret “Keps” De Alpenzusjes

Mijn thuis voor voeding

STAD 19 - HAMONT TEL. 011 44.55.93

Hofkapel Souriks Muziekgezelschap Eindnummer Teutepeuters Noa afloe-ëp is er bal mèi DJ Stijn

Stad 32 3930 Hamont-Achel Tel. 011/66 83 30 Fax 02/565 07 73

Vridig 20 november 2009 vanaaf 20.11 u : Thema-oavend in de Flaming Star “Western” mèi oangepaste klie-er, muziek en drank. Vridig 8 januoari 2010 vanaaf 20.11 u : Thema-oavend in de Biechtstoel “Poaters en Nonnen van het Loë” mèi oangepaste klieer, muziek en drank. Zoaterig 16 januoari 2010 om 20.00 u : Preensenpronkzitting in zoal De Posthoorn

AUTORIJSCHOOL HENDRIKS N.V. Nieuwstraat 1 3930 Hamont 011/44.70.65

Afscheid Preens Piet I Oanstelling van de nèie Preens Oe-etreiking Orde van Verdienste Mèi optredens van : Hameter talenten Splash De Teutedames Erwin Damen

www.atepwonen.nl

Tonproater Rob Scheepers Bandparodisten De Vlaegelkes Zanggroep Déjà Vu

Hofkapel Souriks Muziekgezelschap Noa afloe-ëp is er bal mèi DJ Koen

Zoaterig 30 januaoari 2010 vanaaf 20.11 u : Thema-oavend in De Klok “Braziliaans Carnaval” mèi oangepaste klie-er, muziek en drank. Vridig 12 februoari 2010 Kinderzittingen

Vûr de kleuters en de lagere schoe-elen in zoal De Posthoorn

Zoaterig 13 februoari 2010 om 14.00 u - Zitting vûr de senioren in zoal De Posthoorn

Thema-oavenden kaffees

Koarten zien oan de zoal te bekomen (inkom : €5) Optreden van o.a. Salim Seghers Vloa-j en koffie kriegde vûr niks Verkiezing van de Preens en Prinses van de senioren

In de loe-ëp van het carnavalsseizoen organiseren 3 kaffees unne thema-oavend mèi de medewèrreking van de Teutepeuters Iederie-ën is van harte welkom, liefst verklèd. Mier informoatie hie-over vinde hielangs in de rubriek “Wa is er goande dit carnavalsjoar ?”

Zonnig 14 februoari 2010 Stoet en Carnavalsbal 9.30 u 10.30 u 14.11 u 20.11 u

Afhoalen van de nèie Preens oan hoe-es Machtsoverdracht op het stadhoe-es ’s Middigs trekt de carnavalsstoet dor de stroaten van Hamet, oansloe-etend prie-esoetreiking en carnavalsbal in De Posthoorn ’s Oaves is er verklei-jd bal in de Posthoorn mèi DJ Krullie. Prie-eskamp vûr de schwoanst verklei-jden

Diensig 16 februoari 2010 Carnavalsbal 14.00 u 20.11 u

10

Bezuuk oan de carnavalszitting van het St. Jan Berchmanstehoe-es ’s Oaves is er verklei-jd bal in de Posthoorn mèi DJ Stijn. Prie-eskamp vûr de gekst verklei-jden


Groe-wete zitting

44ee

ZOATERIG 14 NOVEMBER 2009 in zoal DE POSTHOORN Oanvang 20.00 uur OPTREDENS : • Splash

INKOM: 10 EURO

• Liedje Carnavalissima mèi Sarah en Daan • Tonproater Berry Knapen • Tonproater Andy Marcelissen • Dansgroep De Waggelerre ‘s-Gravenvoeren (Belgisch en Europees kampioen) • Kolderkabaret Keps • De Alpenzusjes • Hofkapel Souriks Muziekgezelschap • Eindnummer Teutepeuters • Oe-etreiking Orde Lachend Limburg oan acteur Jacob Beks

Noa afloe-wep : Bal mèi DJ Stijn

VEURVERKOE-WEP : MONDIGOAVEND 2 november 19.00 - 20.00 U. ANDER DAAG GEWOËN AS ‘T OPEN IS. BIJ DRUKKERIJ BOONEN - OUDE WATERTORENSTROAT 27 - HAMET

Frühshop 2008

Preensenpronkzitting zoaterig 16 - 1 - 2010

Déjà Vu

Abdijhof

De Vlaegelkes

Feestzaal - Zelfbedieningsrestaurant

Zondag van 12u00-15u00 en 17u00-20u00 - Andere dagen op afspraak v.a. 25 personen Ook voor koffietafels e.d. Abdijstraat 12 - 3930 Hamont - Tel. 0032-11-44.51.68

Erwin Daemen Rob Scheepers

Seniorenzitting zoaterig 13 - 2 - 2010

Kerkstraat 8 - Hamont - Bestellijn: 011/44.53.75 11

Salim Seghers


Stad 35 3930 HAMONT Tel./Fax 011/44.60.04 Elke dag vers gesneden groenten en diverse rauwkosten.

Stad 1 - Hamont Tel. : 011/64.52.84

nv

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪

GEROPA SPORT

GOLD FASHION

STUCSERVICE

JUWELEN

HOLLAND

Fabrikant van voetbal-, tennis, basketbal, volleybal, zaalvoetbalkousen e.a.

Lage prijzen ook voor U !

J. Derks

GOEDE SERVICE EN PRIJSGUNSTIG

Stucadoorsbedrijf Stucservice Holland Hein Smeetsstraat 24 6023 BW Budel-Schoot mob.0031-6-51858877 fax 0031-495-497474

Kapelstraat 75, B-3930 Hamont

Wal 2 - HAMONT 011/44.88.63 www.goldfashion.be

Moppentrommel TOAL DOORDEENKERTJES

uit sympathie

Ge moet op tie-ed wie-eten hoe loat het is. Van meensen die nui-jt wa weggèven do krieg ich wa van. Afslanktips ? Do ziede vet mèi. Dor zien towdoen stond hurre bloes open. Toen ich de prie-es van de sloaj zaag, kreeg ich ne krop in de kèèl. Als twèllefuurtje èten we un half eendje. Noa dien hevige règenval, stond de migrantenwijk hielemoal blank. De ontevrééje klant sleurde het restaurant vûr het gerecht. Allie-ënstoande dame zuukt zittend beroep. De bultenaar besefte dèt ie het ergste achter de rug haaw. Bij de slankclub zien 3 nèi leden oangekomen, do zien er og drei aafgevalle. Roe-ëken is en blieft un teer onderwerp. Word bokser, dan hèdde mie-er kans op slagen. Dreenken halveert ow lèven, mèr ge ziet dubbel zoeveul. Mugde op zonnig wèèkdieren èten ? As hij niks anders te èten haaw, lèèfde Godfried van bouillon.

Rijcken A., architect

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪

VERZEKERINGEN - LENINGEN - BANKSERVICE

TEL 011 44 50 34 FAX 011 62 10 02

DEKEN DOLSSTRAAT 61 3930 HAMONT-ACHEL

12


Yoga kint steeds mie-er succes bij carnavalisten Oet ’n studie is gebleken dè steeds mie-er carnavalisten noa un oavendje zwoar stappen terug ontspanning vinnen dôr Yoga. Hie-onder ’n overzicht van de populairste posities telkens oetgevoerd dôr ne yogaspecialist en (de vrije versie) dôr ne geoefende carnavalist . Driek

13


zimatisch babyplezier... de sleutel tot... unieke foto’s!

het jongste teutepeuterke van Hamet ...

professionele fotografie

uw partner in...

zima.be verkoop: fotostudio: tel: gsm: mail: web:

foto’s onthouden ... wat mensen vergeten

14

eikenlaan 8, 3910 neerpelt europalaan 11, bedrijvencentrum, 3900 overpelt +32-(0)11-80.26.72 +32-(0)477-173.163 info@zima.be www.zima.be


Geruisloze schepenwissel in Hamet As we de Belleman nè hadden gelèèzen dan hadde we het nog gènins gewie-ëten : we hemmen unne nèie schepen in os grenzeloos charmant stadje. Alhoewel Bèr van de Schans nè direct hetzelfde oeterlik hèt as Willieke Hulsbosch is de wissel toch vûr de mèste meensen ongemerkt vûrbij gegoan. Of het er allemoal bèèter op wèrd valt nog aaf te wachten mèr Bèr hèt in ieder geval un poar positieve peunten bo ge nè langs kunt kie-eken. Hie volgt un analyse van de redaksie : • Hij is juust als Willieke goed bekind mèi het Loë, hij kint er ziene weeg en die van het Loë kinnen Bèr. Vûr vroagen, problemen of het opbiechten van de dagelikse zonden kunnen ze vûrtoan un afspraak maken mèi Bèr in “De Biechtstoel”. • Ge kunt er overal mèi binnen komen want iederie-ën deenkt dèt ie Sinterkloas is. Do zien og al meensen die hem verwisseld hemmen mèi ne bekinde Indische goeroe. • Bèr wèt wannier er doe-even op het daak zitten. • Hij hèt de bevoegdheid ovver Financiën en Begroeweting. Dit maag normoal gèn probleem zien, mèi zien ervoaring bij den inkom van de KLJ-fuiven. Er is trouwens toch geld genoeg dus het kan wa lijen. • Van Guyke Joosten hèt ie de bevoegdheid ovver Jeugd gekregen mèr dè haaw mie-er te maken mèi het feit dè Guyke zich hie te aawd vûr vuulde. • Lèèfmilieu hèt ie gekregen van ozze Opperteut Theo. Og logisch want Bèr keumt oet het milieu en mèi Theike is volgens zien vrouw nè mie-er te lèèven. • Hij is gemèkkelik ter herkinnen. As er un receptie is op het stadhoe-es en ze vroagen achter de schepen van financiën dan hoeven ze mèr te zeggen : “Dien mèi zien roei klak”. Het maag duudelik zien: Bèr hèt alles mèi en as ie nog lang maag lèèven zien willie hem nog ui-jt burgemèster wèiren.

Driek

De nèie schepen sprèkt:

Ich zeg niks!

(Filmpje van de geruisloze schepenwissel is te zien op www.teutepeuters.be) 15


Flower-Art

Garage

Stationsstraat 61 3930 Hamont 011/39 23 25

Dreezen

DIERENARTSENPRAKTIJK

Middenweg 9 - Industrieterrein 3930 Hamont Tel. : 011/44.07.10 Fax : 011/62.22.05 Salvatorstraat 97, 3930 Hamont Tel. : 011/62.14.01

SWINNEN & CO 011•44 15 10

Openingsuren: Maandag gesloten Dinsdag op bestelling en op afspraak Woens- t/m vrijdag: 9.30-12.30 • 13.30-18.00 Zaterdag: 9.30-12.30 • 13.30-17.30 Zondag: 9.30-12.30

Inkoopcentrum Beringen Nijverheidspark M42 - 3830 Beringen

Instal Advies N.V. Bosstraat 185 3930 Hamont-Achel België

INTERNATIONAAL TRANSPORT - DISTRIBUTIE DOUANE-AGENTSCHAP - GOEDEREN OPSLAG

www.dierenartsmarcswinnen.be HAMONT Bosstraat 85

COLSULTATIES ENKEL OP AFSPRAAK Openingsuren voor afhalen voeding en medicatie Ma : 18-18.30u Woe : 14-14.30u Do : 18-18.30u

NEERPELT

Marktplein 5 bus 1 VRIJE SPREEKUREN Ma : 10-12u 17-19u Di : 10-12u 17-19u Woe : 14-16u Do : op afspraak Vrij : 10-12u 17-19u Zat : 11 -12u

Huisbezoeken, RX en operaties na telefonische afspraak. Ook bereikbaar op zaterdag, zon- en feestdagen.

[t] [f] [e] [w]

0032 (0)11 - 818087 0032 (0)11 - 818080 info@instal-advies.com www.instal-advies.com

JOS EMMERS JOS BREEMANS

&

FRITUUR

PLEISTERWERKEN

JOHAN

Ruiterstraat 76 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/62.23.50

Hamont Tel. 011/62.13.45

Jos Breemans Heggestraat, Overpelt Tel. : 011/66.11.28

Marc Baeten & co nv Verzekeringen Thys-Lamers alle verzekeringen • leningen • beleggingen

MARKT 10 - 6021 CE BUDEL - TEL. 0495-494890

DIGITALE FOTOSERVICE

Kerkstraat 12, 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/44.68.30 - Fax : (011)44.56.36e-mail

Wij garanderen topkwaliteit

CDV nr. 31.384

16


C arnava l 2009

17


C arnava l 2009

18


C arnava l 2009

19


C arnava l 2009

20


Erelijst Limburgse Teutenorde “Lachend Limburg”

Moppentrommel Jantje wandelt mèi ziene pa dor ’t veld, unins zien ze ‘ne stier op un koe zitte. “Wa zien die oan het doen ?” vroagt Jantje. Pa : “De stier douwt de koe noa de stal um gemolleke te wèiren.” Wa verder zien ze unne hingst op ’n merrie. Jantje : “Wa zien die oan het doen ?” Pa : “Dien hingst douwt de merrie noa de stal um haver te ète.” Ze loëpe verder en dan zegt Jantje plots : “Het is mèr goed dè os ma tigge het oanrecht stond, anders haaw de facteur heur gistere gegarandeerd noa de post gedouwd !”

* 1974

* 1974 * 1975 * 1976 * 1977 * 1978 * 1979 * 1980

Wa hemmen de meense toch tigge gemèntepersonie-el? Die meense duun toch niks. Stoppen mèi roëke is juust hetzellefde als den ûrste kie-er in un nudistenkamp. Ge wèt nè bo noatow mèi ow han.

* 1981 * 1982 * 1983 * 1984

Woarum knipperen de vrûllie nui-jt mèi hun oe-ege onder de sex ? Do hemme ze gène tie-ed veur, ’t is zoë vûrbij.

* 1985 * 1986 * 1987 * 1988 * 1989

TEUTEPEUTERSLIED

* 1990

Wij zijn de Teutepeuters van Hamont zijn wij. Wij houden van de leute wij zijn er gèire bij. Wij dansen en wij springen en maken graag plezier. En wie daar niet van houdt die gaat wij blijven hier.

* 1991 * 1992

Zoals de Teuten leefden zo peuters leven wij. Zoals de Teuten feesten zo peuters feesten wij. Het masker voorgebonden de zotskap opgezet. Met carnaval dan maken de Teutepeuters pret.

* 1999

* 1993 * 1994 * 1995 * 1996 * 1997 * 1998

* 2000 * 2001 * 2002 * * * * * * *

21

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Professor FRANS VAN VLIERDEN (Bernard Kemp) Dekaan van de fakulteit Letteren en Wijsbegeerte. Auteur. Drs. ANDRE RIJCKEN Burgemeester van Hamont. Kanunnik FRANS WILLEMS (Sooi) Nationaal Aalmoezenier Milac. Dr. MATHIEU BUSSELS Ere-conservator van het Rijksarchief Limburg. Auteur. ARMAND PREUD’HOMME Komponist en tekstdichter. Senator HUBERT LEYNEN Senator en journalist. Dr. CYRIEL LEETEN Burgemeester van Hamont. TONY VANWIJCK Groot vorst van het Heilig Wammes. Ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Carnavalspromotor. LUDO LAAGLAND Kunstschilder. Kanunnik PHIEL BOSMANS Stichter en voorzitter van de Bond Zonder Naam. Mevrouw RITA JAENEN Radiopresentatrice. Aalmoezenier WILLEM SANGERS Aalmoezenier woonwagenwerk. Ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Ereburger van de stad Maaseik. Geschiedkundige en auteur. ADRIAAN CLAASSEN Diocesaan inspekteur. Archeoloog. Geschiedkundige. Auteur. JOS GHYSEN Directeur, hoofdproducer BRT 2 Omroep Limburg. Auteur. JOS VANDELOO Schrijver. KAREL LISMONT Atletiek-kampioen. ARMAND SCHREURS Dagbladreporter. Humorist met de poppen (theater Boulevard). HARRIE MEEUWISSEN Burgemeester van Hamont-Achel. STIJN CONINX filmregisseur. JEF HUYNEN promotor Carnaval Limburg. Ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Dhr. FONS APPERMANS redacteur en opsteller Sneppeke bij het Belang van Limburg. Mevrouw MANUELA VAN WERDE actrice en TV-presentatrice. JOZEF MERTENS wetenschappelijke Geschiedschrijver. JAN STEVENS dirigent - jurylid fedekam Vlaanderen. GROOT DRUMBAND ENSEMBLE K.F. KEMPENBLOEI ACHEL MON BEX jubilaris 33 jaren medewerker Hamonter Carnaval LAMBERT VAN WERDE promotor Hamonter Verenigingsleven JOS JAEKEN jubilaris Grootvorst van de Teutepeuters PAUL EYBEN oud notaris, medeoprichter SCV De Teutepeuters ANN REYMEN presentatrice TV-Limburg en Radio Donna DANA WINNER zangeres BELLE PEREZ zangeres ERIC VANDERAERDEN ex-profwielrenner NATUURHULPCENTRUM VZW OPGLABBEEK THEO SCHUURMANS Burgemeester Hamont-Achel RUDI DIELS Atletiektrainer JACOB BEKS Acteur


HET LIMBURGS VOLKSLIED

Zijllie hemmen ui-jt as preens geregeerd over Hamet

Waar in ’t bronsgroen eikenhout ’t nachtegaaltje zingt, over ’t malse korenveld ’t lied des leeuw’riks klinkt. Waar de hoorn des herders schalt langs de beekjesboord.

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Daar is mijn vaderland Limburgs dierbaar oord. Daar is mijn vaderland Limburgs dierbaar oord. Waar de brede stroom der Maas statig zeewaarts vloeit. Weeld’rig sappig veldgewas, kost’lijk groeit en bloeit. Bloemengaard en beemd en bos overheerlijk gloort.

Dansgroep Splash aafgeloëpe sezoen erg succesvol Dansgroep Splash

Wijllie kinnen Splash van os carnavalszittingen mèr ze zien og al joaren vaste klant bij de carnavalszittingen van de Buulder Buk. Mèr dizze dansgroep (de vruugere Huplepupkes) hèt mie-er in zien mars want ze hemmen afgeloëpe sezoen op diverse tornooien ereprie-ezen behuld. Zoe wisten ze op un danstornooi in Hapert (op den Hollander) mèr liefst 5 bekers binnen te hoalen en og op ander tornooien vielen ze in de prie-ezen. Trainsters zien Britt Geerts en Lut Stevens. As ge op zuuk ziet noa un gezonde ontspanning en interesse hèt um oan te sloeeten bij disse schwoane groep dan kunde vûr informoatie terecht bij Lut Stevens op het telefoonnummer 011/662614 of 0472/268551. Ge kunt og mailen noa splash.hamont@gmail.com

22

Tjeu I Leo I Martin I Sooi I Thei I Fons I Tjeu II Sjef I Neel I Paul I Miel I Jo I François I Louis I Tonny I Luc I Jos I Paul II Martien I Lei I Harry I Jos II Lei II Rudy I Swa I Tony II Frits I Ad I Ivo I Jacky I Georges I Stef I Luc II Jan I Noël I Bèr I Roger I John I Danny I Flip I Danny II Roel I Ronny I Rob I Peter I Piet I ????????

In de Orde van : M. Boonen De Marmerblok L. Spaas ‘t Gaaskenneke M. Lemmens ‘t Benzienpeumpke F. Gielen De Postbus T. Emmers Het Schietloeet A. Emmers De Plekspoan M. Van Geloven De Stookketel J. Noten ‘t Mazoetkenneken C. Cornelissen Den Houtwurrem P. Van Hout Den Teut E. Sools Den Overweeg J. Bongers De Gardisette F. Van Hout Den Eenschietklippel L. Kauffman De Eikenbaank T. Boonen De Gouwe Schaaf L. Westhof Den Tonproater J. Van der Wielen De Schier P. Van Hout De Gulle Lach M. Dolders De Tennis-Raket L. Joosten De Basket H. Wijnants De Twiejdekker J. Jaeken De Bakstieen L. Pinxten De Klapdeur R. Joosten De Teutentoart F. Dirks De Buldoezer T. Boonen De Printer F. Van Vlierden Den Trucker A. Verhoeven De Plavei I. Boonen De Nagelklopper J. Custers De Beenhauwer G. Nouwen De Betongieter S. Vaes De Schapendrijver L. Fiten De Industrie J. Van Cranenbroek De Kasseiklopper N. Van den Rul De Bal A. Willekens Het Graafmachien R. Mertens ‘t Rèkenmachien J. Marshall De Lie-estemaker D. Bernaerts Muziek en Lach F. Van De Broek De Tapkroan D. Kiggen De Stoalpers R. Van Rul Het Frietbèkske R. Duijsters Het Kersvèt R. Boonen De Vishengel P. Rooyakkers De Vernèjing P. Rooyakkers De Bouwwerf


o t e t s s C a r n a v a l 2009 Stoetdeelnemers

Enkelingen Twee wiezen-André van Deurzen. Inspector Mors(e)-Patrick van Horne Die Heise Heidi’s-Marcel en Guillome Het Zwarte Schaap-Ken Kissen Kleine groepen We hemme ons zwarte doos gevonde-De gecrashte piloten Winterpret-De Loltrappers Grote groepen De Haag (Daens)-Rudy Boonen. Os beurs is och gecrasht-CV De Poorkupkes De muziekdozen-Teutedames. Buurt Pachtweg-Guido Nulens Scouts Hamont-Sofie Cornelissen Wagens Ook in crisistijd rijdt de Flaming star expressFlaming star Ranch Wok like a Egyptian-CV de Bluts Lollyfanten-CV Spoeky’s Barak O Bami-CV de Jong garden Bijen-CV de Promillekes Spaceshuttle-CV de A-Akes Tovenaars en konijntjes-CV de Komkrommen. Mercedes sprinter met prinsenwagen-Familie Prins Bus Hippies-CV de Hametse Jung. Hell yeah-CV Jeugd van tegenwoordig Willie hakken er op los-CV de Leute Meute CV De Schietende Billy’s-Chris Boonen Middeleeuws kasteel dames en heren-CV de Feestbeesten Saloon-CV de Liller brassers Mijn Restaurant de 2 potten-CV de Pelter flügelteller Boeren en Boerinnen-CV de Lilse Rakkers Back in Time 60-70-CV Da hedde wel es ‘t Linne Piratenschip-CV de Feestgeneration De Beurscrash-CV de Jeugdige jeugd Oud griezel kasteel-CV de Bierbunkers Schots en scheef-CV de Liller chillers Inlichtingen m.b.t. de stoet:

Ronny Duijsters: 0474/295796 Rob Bloemen: 0479/927960

23


o t e t s s C a r n a v a l 2009

24


o t e t s s C a r n a v a l 2009 Gerard

Gerard

Gerard

25


o t e t s s C a r n a v a l 2009

26


Moppentrommel Un koppel ligt in bed en de mins zegt : “Ich goi og de gelukkigste vrouw op de wèrreld make.” Zegt de vrouw : “Ich goi og misse !”

Stad 29 3930 Hamont 011/61 08 90

Jantje vroagt oan papa : “Papa, woarum ziede gi mèi mama getrouwd ? Pa wèrdt er stil van en roept dan noa ma : “Ziede wèl zellefs ’n keend begriept dè nè !” “Wa is hoanesoep ?” vroagt de juffrouw. Jantje : “Dè is kippesoep mèi bûllekes !”

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪

Nol gèt noa dokter Neven en vroagt achter de pil : “Do sloap ich goed van” zegt ie. “Dè moede mich us oe-etleggen, dè medisch aspect van de pil kin ich nog nè !” zegt Jan. “Dès gauw gezeejd” zegt Nol. “Ich duu die pil ‘s oavens in de soep van mien dochters, dan sloap ich tenmiste rustig !” “Do is niks oan te doen, dè is un erfelike ziekte” zegt dokter Ieven. “Dan stuurt de rèkening mèr noa miene voader !”

Budelpoort 50 - 3930 Hamont-Achel - Tel: 011/447471 Fax: 011/447472 - e-mail: jaak.thirion@thirionenpartners.be

Uit sympathie k e l i w o B o r t EP: Elek Electronic Partner Hamonterweg 183 3930 Hamont-Achel Tel. 011/44.51.22 Fax 011/62.22.41

M. DELAET-HAMBLOK Hamonterweg 164 B - 3910 Neerpelt Tel. + 32 11 64 05 47 Fax + 32 11 66 30 88 E-mail: restaurant@kompenhof.be Website: www.kompenhof.be

A u d i o - Vi d e o - E l e k t r o - Te l e c o m 27

HEK- & SMEEDWERK CARPORTS en AFDAKEN

HENCKENS SYLVAIN LOCHT 12 - 3930 HAMONT Tel. (011) 44 84 06


SCHOEMACO NV

ALGEMENE ONDERNEMINGEN Bosstraat 155, 3930 Hamont Tel. : 011/62.16.89, Fax : 011/62.18.00

Mulk 32 • 3930 Hamont-Achel Tel/fax: 011/62 27 42 • Gsm: 0477/79 17 84 Maatwerk keukens & kasten dakwerken & isoleringen, binnenhuisinrichtingen

Gyproc wanden & plafonds plaatsen van binnendeuren, parket en laminaat

We hebben het voor u.

DJ Stijn Peeten

info en boekingen:

Stad 9 3930 Hamont-Achel 011-44 06 20

0496/64 60 01 www.djstijn.be

VEILIGHEIDSTECHNIEK

Studiebureau

Molenwiekstraat 11a B 3930 Hamont-Achel Tel.: 011/60.43.31 GSM Jan: 0473/35.14.84 GSM Ivo: 0475/75.64.44 Fax: 011/60.43.32

Stabiliteitsstudies •Bouwadvies Plaatsbeschrijving & expertises Den Holdert 6 - 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/44 80 96 - Fax : 011/44 80 98 E-mail: luc@schouteden.com

E-mail: sde-hamont-achel@skynet.be 28


Hamet - Korte nèisberichten

Reuzenzandbak op het mèrretplein oangelegd vûr het

1ste Interventie veurpost van de Lommelse brandweer kon

gemèntepersonie-el kint veul succes

nè doorgoan

V

N

èi parochioal centrum “De Brug” wèrd binnenkort geopend (locoatie ligt echter nog nè vast)

eurrondes Comedy Casino in De Walburg zien van start gegoan

N

V

èi functie-indèlingen bij het gemèntepersonie-el blieeken nè te wèrreken

erspreiding Mexicaanse griep in Hamet blieft binnen de perken dankzij oangepaste veurzûrrigsmoatregelen

N

èi hoe-esnummers plekken nè op de brievenbus. Stadsbestuur vroagt nou de inwoners om de sticker op hunne kop te plekken.

KFC Hamont 99 vindt oplossing vûr score probleem

G

Vandalisme op Hameter weenkelkèèrkes blieft vort duren

ehandicapten nè te sprèèken ovver toiletten in De Walburg

Driek

29


LIEDJE CARNAVALISSIMA 2010 SCV DE TEUTEPEUTERS

Flaming Star Ranch

Carnavalissima is ne joarlikse wedstrijd vûr de verkiezing van het beste Limburgse carnavalsliedje georganiseerd dôr Liveke. Het ingezonden liedje van de Teutepeuters verschient samen mèi alle ander nummers op ‘n CD. Dees CD is vûr de liefhebbers te verkrie-egen bij de Teutepeuters.

Titel van de inzending : Carnaval is ûn verslaving Oetvoerders : Sarah en Daan Componist : BM Studio, Lanaken Tekstschrie-ever : Daan Bernaerts

• Pensionstalling • Lessen: beginners & gevorderden • Buitentochten door bosrijke omgeving • ook line-dance

CARNAVAL IS ÛN VERSLAVING Refrein: Carnaval is ûn verslaving. As gi do èns mèj hèt kennis gemakt, dan zidde mèj ûn microob, bo dè gi nui-jt miejer vanaaf gerakt !

Winter 17 - Hamont Tel: 0477/28 06 60

Carnaval is ûn verslaving. Gènnen dokter kan och do iets vûr gèève. Nie-eje, dan is er gènne hoop, do zidde mèj vûr hiejel ow lèève ! Aiaiaiaaiaaiaaiaai aiaiaiaaiaaiaaiaai aiaiaiaaiaaiaaiaai aiaiaiaaiaaiaaiaaiaai.

Ambiance Café

De Biechtstoel

Lèst geenk ich ûs efkes op poad, en ich daacht: ich maak het zeker nè te loat. Toevallig was ’t carnaval, en dè zeej mich tot dan gènne bal ! Ich deej mèr mèj en vûr dè gi ’t wèt, ziede hielemoal van kop tot tie-ejen verklèjt. Toen kon ich nè mie-ejer noa hoe-es, ich kwaam pas noa den doonker thoe-es !

Refrein: Now wiejet ich echt nè bo dè het oan ligt, mèr ich zie overal carnaval mè mien oe-ege dicht. Ich loe-ëp constaant in de polonaise. Van dees verslaving wil ich noewejt nè mie-ejer genèze!

Refrein: In unne zoal vol verslaafde meense, kan ich mich ècht gènne bètere oaved mie-ejer weense. Zoe verslaafd bèn ich nog noewejt gewist. Ich bin ne rasechte carnavalist !!!

Salvatorstraat 107A, Hamont-Lo Tel. 0498/27.41.16

Refrein(2X)

30


S L I Z A T T V I A N N G R e n 8 2 0 4 0 2 j E anuar r e A b N m i e 2 v 0 09 C15 no

31


Feestzaal • Taverne • Fitness Molenstraat 38, Hamont • 011/62.20.20 www.time-out-hamont.be

Transport - Distributie A.D.C. bvba Remise 1 • 3930 Hamont-Achel GSM 0475/36 97 35 • Fax 011/80 32 04 E-mail : adcdistributie@telenet.be

Kerkstraat 14 • 3930 HAMONT Tel. 011/44 55 44

“Uw officiële

-dealer”

Ramen en deuren Industriestraat 18 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/44.84.21 Fax : 011/44.71.96 GSM : 0475/76.89.61

VAN HEUGTEN Marc B.V.B.A.

www.deco-bvba.com

• droogzuigingen • putboringen • verkenningsboringen • pompen

Openingstijden : Maandag en dinsdag : op afspraak. Woe. en don. : 13-18 u. (na 18 u. op afspraak) Vrijdag : 13 tot 18 u. Zaterdag : 13 tot 17 u.

Ondernemersstraat 5, 3930 Hamont-Achel Tel. 011-44.67.21 • fax 011-62.18.34 32


Kerkklok kapot!

Hameter wilertoeristen gèèven nou het juuste uur oan.

Mèr hoe loat is het nou eigelik?

Zandbedrijf Grindhandel en vervoer

n.v. WINTERS

Erkstraat 82 3930 Hamont-Achel Tel. 011/62.22.47 Fax 011/62.22.51

Modessa

Keurslager

Dames - Heren - Kinderschoenen

Houbrechts

Ruime sortering + Lederwaren

Stationstraat 65 3930 Hamont-Achel Tel. 011 62 16 37

Stad 16, Hamont - Tel. : 011/44.72.31 Open : di-wo-do-vr-za : doorlopend 10-17 uur Gesloten : zondag en maandag

Maandag gesloten

A W Klinkers & kasseien - Blauwsteen Kleine chapwerken - Klein grondverzet

Capucijnerplein 14 - Budel Tel.: +31 -495-491483

Grond- en bestratingswerken Containerverhuur

Albert Willekens-Hermans Nijverheidsstraat 12, 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/62.15.86 - Fax : 011/62.26.76

Tonny Rutten

STEVENS JOHAN

Verwarmings-service onderhoud - herstellingen

GSM: +32 476/33 96 24

Bosstraat 147, 3930 Hamont-Achel Tel. 011/44.60.87 - E-mail: info@ruttencv.be 33


WIE ZUUKT DIE VINDT ALLES IN

KRISPA SHOP

Budelpoort 2 - Hamont - Tel. : 011-44.10.32

DOE HET ZELF & HUISHOUDCENTER

R Boekhouding Fiscaliteit

FIETSEN - BROMMERS GRASMAAIERS

netxniP ikiR

Bosstraat 47, 3930 Hamont-Achel Tel. 011/62.10.23 Gereedschap, ijzerwaren, hout, verven, sanitair, electriciteit, tuingereedschap, huishoud, electro

Riki Pinxten

Riki Pinxten Stad 24 Hamont-Achel tel. 011 62 17 27 PinxtenR@telenet.be

Bosstraat 39 3930 Hamont-Achel Tel. 011/62.24.32

nv Metaalbouw Industriestraat 6, B-3930 Hamont-Achel

• Stalen ramen - deuren - gordijngevels • Trappen en leuningen • Alle laswerken Telefoon : 011 / 62 18 43

Tel. 011/62.12.22 • Fax. 011/62.24.05 Deken Dolsstraat - 3930 HAMONT-ACHEL

Telefax : 011 / 62 14 74

Bosstraat 182, 3930 HAMONT Tel. : 011/44.66.40 fax : 011/62.20.40

Supermarkt

Zon- en feestdagen voormiddag OPEN Openingsuren Maandag Dinsdag tot vrijdag Zaterdag Zon en feestdagen

13u - 18u30 8u30 - 18u30 8u30 - 18u 8u30 - 12u30

Stationsstraat 34

34

Hamont


Optreden Michael Jackson in De Walburg gèt toch door

Eethuis

Het oangekondigde optreden van Michael Jackson volgend weekend in De Walburg dreigde dor onverwachtse omstandigheden nè door te kunnen goan. Gelukkig hèt Harrieke Van Vlierden juust op tie-ed unne vervanger kunnen vinne.

Groenstraat 5 - 3930 Hamont Ma: 12.00 - 14.00 uur Di-do-vr-za-zo: 11.30 - 20.00 uur Woensdag rustdag

Taverne

FORUM Stad 38, 3930 Hamont-Achel Tel.: 011/44.62.87 Snacks en eigen specialiteiten Vergaderzaal Open van zo. tot wo. van 10 tot 24 u. vr. en za. tot 2.00 u. Donderdag gesloten

Groenstraat 5 - 3930 Hamont Tel./Fax: 011 44 83 38

Moppentrommel

Di-do-vr-za-zo: vanaf 11.30 uur Maandag: vanaf 19.00 uur Woensdag: rustdag

Bij dokter Jansen : “Is mien ziekte gevoarlik dokter ?” Rudi : “Loat ich het zoë stellen : as ich og kan genèze, bin ich wèrreldberoemd.” “Wa kiekde zoe treurig ?” vroagt Nol oan zien vrouw. “Ich heb juust un buukske gelèze mèi un hiël triestig eind.” “Was het dan gène schwoane roman ?” “Nieje, ’t was os spoarbuukske !” Nol gèt mèi zien vrouw noa un sjiek sterrenrestaurant. Nol begint al drek te grommelen. “Die haawen hun tellure tenminste fatsoenlik kunnen aafdruugen, as ze mènen dè ze un klassezaak zien !” “Had asteblieft ouwe mond, dè is ow soep !”

Stad 10 - 3930 Hamont Tel./Fax: 011 44 61 68 www.zazoe.eu Ma-di-do-vr-za-zo: vanaf 18.00 uur Woensdag rustdag

35


Salvatorstraat 1 • 3930 Hamont-Achel Tel. (011) 44 02 60 • Fax (011) 44 02 65

CDV NR. 43406

FINANCIELE DIENSTEN • AXA-BANK • VERZEKERINGEN KREDIETEN • BELEGGINGEN • VERMOGENSPLANNING

Meer dan 45 broodsoorten!

UW VERTROUWEN WAARD

Alle draaiwerk tot ø 500 freeswerk tot 6300 mm lang freeswerk met CNC - gestuurde machines - 5 assen Vlakslijpen tot 6 m Messen slijpen tot 6 m Draadvonkerosie tot 2 ton Vervaardigen van snijmatrijzen, dieptrekwerk en plooiblokken Toeleveren van opbouwplaten

SIMONS JAAK Nijverheidsstraat 10 • 3930 Hamont Tel.: 011/440390 • Fax: 011/440393 E-mail: simons@unicall.be

EETERS EVEILIGING

Heerstraat 32 3910 Neerpelt 011 64 82 12

VLOER- EN TEGELWERKEN

De oplossing voor uw veiligheid

JACKY SUTENS

W W W. P E E T E R S B E V E I L I G I N G . N L T E L . + 31 ( 0 ) 49 5 - 8 4 0 6 0 0

OUDE WATERTORENSTRAAT 23 - 3930 HAMONT-ACHEL TELEFOON 011/62 22 93 • FAX 011/62 26 64 e-mail : Sutens@village.uunet.be

INBRAAK – BRAND – CCTV – TOEGANGSCONTROLE BOUWKUNDIGE BEVEILIGING - NOODVERLICHTING

Dames- en herenkleding Budel

Bogers

metsel- en timmerwerken

Voldersstraat 19 3930 Hamont Tel. 011/44.75.60 Fax 011/63.39.37 GSM 0497/57.04.02

De gebruikte meubelhal import Achelpoort 11 3930 Hamont-Achel Tel. : 011-44 .76 .10

export inkoop verkoop

Open : elke dag van 13.00 tot 18.00 uur

Hamonterweg 142 - Neerpelt www.saloon-rodeo.be 011/80 66 80

SCULPTURA

Bouwwerken

Kerkstraat 4, 3930 Hamont Tel. : 011/44.71.69

Frituur Centrum uit sympathie

36

Sculptura België Landschaps-en tuinarchitect

Roger Borrenbergs GSM: 0496/53 66 84 E-mail: borrie@belgacom.net


OET DE AAW DOE-ES

1970-Veurbereidende bestuursvergoadering viering 1x11 Karel Jacobs-Giel Mans-Bèr V an W erde-Thieu Boonen-Colla Gielen

1972-Vorst Bèr Van Werde-Annemie Spaas-Leonie BeerensJoep Boonen-Karel Jacobs-Gerda V oortmans-Prins Neel I (Cornelissen)-Jef Noten-Jan Spaas 1975-Groepsfoto mèi Prins Jo I (Bongers) Jan Spaas-Miel Sools-Sooi GielenSwa Emmers-Karel Jacobs-Leo Thijs-Etienne V erhees-Prins Jo IRaymond Rackels-Colla GielenThieu Boonen-Maurice GuddersGiel Mans-Paul Van Hout-Jef Noten-Marcel Noukens-Joep Boonen-Fons Emmers-Thieu V an Geloven Dansmariekes : Kitty BeerensKatrien Spaas-Carla Jacobs

Mon Beks en Dolf Brouwers treden op als poaters in De Pallieterhal

Moppentrommel Nol ziene nèie hobby is boksen. Bij zien ûrste officieel match gèt ie al vrij snel tigge de vlakte. De scheidsrechter begint te tellen als ziene trainer roept : “Nol, blieft tot acht liggen!”. “OK”, zegt Nol “Hoe loat is het nou ?” Welke straf stût er op bigamie ? Twië schwoanmoeders. Nol ligt mèi zien vrouw in bed as den telefoon gèt. Ze pakt op, luustert efkes en zegt dan : “Hoe zou ich dè moete wiëte, dè is bekans 300 kilomèter van hie !” “Wa was dè allemoal ?” vroagt Nol. “Och, ien of ander vrommes dè vroeg of de kust veilig is.”

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪ STUKADOORWERKEN

LEO VAN GELDORP BVBA

Jantje keumt mèi zien rapport terug van schoe-ël en zegt tigge voader : “Blieft rustig zitte pa, dè duu ich og!”

Hoogstraat 25 3930 Hamont Tel. 011/44.89.49 GSM 0476/73.82.59 37


B E D R I J F S D I E N S T E N

Bosstraat 153, 3930 Hamont Tel. : 011/62.18.04 Fax : 011/62.18.00

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪ ✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪ BELIEN

KOSTUUMS BLAZERS PANTALONS BORDUURWERK UNIFORMEN KEPI’S EMBLEMEN TOEBEHOREN

Coiffure & Zonnestudio Burg 38 3930 Hamont 011/446996

Op maat gemaakt in eigen atelier. Kerkstraat 20, B-3930 Hamont Tel. : 011/44.52.58

Johan & Evy Stationsstraat 20 3930 Hamont Tel.+fax : 011//66 63 68

i e o g e t Verrek ers ! g r u b m a h

Café Oké Hamont

Bill’s Stationsstraat 59 - Hamont www.billsbroodjesbar.be

Café Oké, Stadswaag 6, 3930 Hamont 38


Kunstwerk “De Badeend” in Hamet Noa Hasselt, Moasmechelen en Lommel is het kunstwerk “De Badeend” op ziene tournéé dor Limburg eindelik neergestreken in Hamet. Dit mèi de steun van aha Hamet en schepen van cultuur Guyke Joosten, zelf og ne fanatieke verzamelèir van allerlei badspeeltjes. In het Hameter W oater wûrdt ie nou in de watten geleejd dor Florimont dien volgens eigen zeggen altie-ed al un passie hèt gehad vûr eendjes. Het is vruuger begonnen bij hun thoe-es op de vie-ever en op de kermis bij het eendjes vissen en tegenworrig hèt ie og eend op ziene menu stoan. De badeend ligt midden in zien zwembad en als er nè teveul volk is dan weelt ie er wel us ’n ritje op maken. Niemed huuft zich zûrrig te maken dè ze nog us vernield wèrd want hij blieft er daag en nacht bij (k)waken.

Driek

Florimont makt un ritje op zien badeend.

Boseind 98 - 3910 Neerpelt Tel. 011/64.29.14 - Fax: 011/64.46.90 e-mail : degraef.linsen@pi.be 39


DRANKEN

Café

GINO BONNEU

“De Végtès”

Uw beste partner voor fuif of party, Horeca en particulier Met eigen besteldienst

Meer dan 25 biersoorten. Ontspanning voor iedereen Ruim terras. Open : alle dagen vanaf 14.00 uur ‘s zondags vanaf 9.30 uur Rustdag : maandag

NEERPELT TEL. 011 64 15 80

Dijk 66, Hamont - Tel. : 011/44.69.74

gino_bonneu@skynet.be

HR

Garage - Carrosserie

Jos Gielen Salvatorstraat 111, 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/44.71.07

BANDENCENTRALE Salvatorstraat 14 Hamont-Achel 011/44.53.58

HAMONT

GRONDWERKEN HARRIE BELIEN

Molenstraat 41c 3930 Hamont-Achel t 011 448 021 f 011 445 973 e info@hegge-id.com www.hegge-id.com

Huub, Tiny en Marco Schellekens Maarheezerweg 9 - Budel Tel. +31-495-496622

Marktstraat 12a, 6021 CG Budel - Tel: +31 495-49 17 78 info@toonsbikes.nl - www.toonsbikes.nl

Dijk 69 3930 Hamont-Achel Tel./Fax 011/44.62.51 GSM 0477/27.60.95

”ROBBY”

Stationsstraat 27 3930 Hamont • Tel. : 011/62.22.26

industrial design studio

DE WIELERBAAN café zaal

HERENKAPSALON

Jonge dames en damesmode

b vb a

FRITUUR

HULSBOSCH René

www. cambrinusbar .nl

hegge ID

Pedicure

“Hilde” Hilde Boonen -Dirks

ALLEEN OP AFSPRAAK

Kievitstraat 37 3930 Hamont Tel. 0494/64.01.22

Onderwijslaan 6, 3910 Neerpelt,

Tel. : 011/64.04.79

Alle fantasiepanty’s en alle moderne kleuren breiwol.

FLOR VAN VLIERDEN Stationsstraat 43, 3930 Hamont

Goei LCD-schermen, gsm’s en DVD’s, dan ziede bè Van Boalen ok! Oech vur Mobistar, Telenet en zoeveul mier, bè Van Boalen hellepe ze och mè plezier! Dus geuget mer hoalen bè:

VAN BOALEN ELECTRONICS

w w w. b r u n a . n l

JEPAGRO

GLASWERKEN

Voor al uw geslepen glas en spiegels Nijverheidsstraat 7 bus 2, 3930 Hamont-Achel Tel. bureel : 011/44.85.31

“Altijd actueel”

Stadswaag 15 in Hamet - Tel. : 011/44.51.53

Markt 9 • 6021 CD Budel Tel. 0031-495-494978

40


Napoleonsmeulen was vruuger un burcht

De recente opgravingen bij de Napoleonsmeulen zien hie het duudelik bewie-es van volgens Harrieke Stienaers van de Heemkundige Kring Achel. Op de foto is goed te zien dè de fundameenten die zoepas zien bloewet gelééjd nè van unne meulen kunnen zien. “Hie moet iets veul groeweters gestoan hemmen !” vertelt Harrieke verder . “Alles wiest in de richting van un versterkte (mot)burcht”. Un telefoontje van de Teuteredactie noa de Heemkundige Kring van Hamet leverde weinig op : “Gène commentaar” was het antwoord van Guido Thijskens. Wel weelde ie nog efkes kwie-et dè ondertussen zwèrt op wit bewezen is dè den Tomp in Achel wel degelik unne meulen is gewist en gèn burcht zoeals die van Achel altie-ed beweerd hemmen, en dè er nog mie-er twie-efels bestoan ovver zoegenaamde Achelse bezienswaardigheden. Zoe zou de Achelse kloe-es van oorsprong gèn abdij zien mèr un kèèsboerderij en Catharinadal zou vruuger un abdij zien gewist. En zoë wèrd er in Achel nog wel mie-er verwisseld. Og de grafheuvels van Achel zouen nep zien, Guido nuumt het molshuup in vergelieking mèi die van Hamet. Mèr dè Harrieke woarschienlik toch geliek hèt bliekt oet het feit dè er ondertussen plannen zien um de wieken van de Napoleonsmeulen over te zetten op den Tomp. Ge zot van minder unne slaag van de meulen krie-egen.

Driek

Meulenstie-en afkomstig van den Tomp

Opgegraven fundamenten van de burcht

Harrieke Stiemaers: “Alles wiest in de richting van un versterkte burcht.”

Guido Thijskens: “In Achel is er wel mie-er verwisseld.”

TOURINGCARBEDRIJF

Uit sympathie

De Wilg BVBA

Begrafenissen-Funerarium Crematies Vervoer binnen- en buitenland Grafversieringen Grafstenen en onderhoud

Industrieterrein Kanaal Noord 1433 3960 Bree Tel. : 089/48 08 80 Fax : 089/76 41 60 E-mail : info@dewilg.be Website : www.dewilg.be

CREEMERS Achelpoort 6, 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/44.64.78 - 44.52.54

• Schooldiensten• • Groepsvervoer binnen- en buitenland • • Georganiseerde dagtrips voor groepen • • Touringcars van 19 tot 88 plaatsen • 41


Verzekeringskantoor

RAMEN & DEUREN VERVANGINGSRAMEN RENOVATIE VERANDA’S IN- & VOORZETROLLUIKEN GLAS VOLLEDIGE AFWERKING

Leyssen bvba

Kwaliteitsbeenhouwerij

GIELEN RENE

Stad 42-48 3930 Hamont-Achel

Achelpoort 7, Hamont Tel. : 011/44.51.06

Dhr. RUTTEN (011) 44 67 47

Eigenbereide charcuterie en salades. Specialiteit : fondue, gourmet, barbeçue

Dhr. STEVENS (011) 64 27 30

Kievitstraat 51 3930 Hamont-Achel

CDV-nr. 29276

tel. : 011/62.24.48 fax : 011/62.26.07

STADSPARK CAFETARIA SPEELTUIN Wies & Nol

S T U D I E B U R E E L

Weverstraat 13 3930 HAMONT-ACHEL

Tel. 011-44.55.50

Voetreflexologie S.T.E.R.-therapie Ontspanningstherapieën Bach Bloesems Oorkaarsen Reiki

Sleutjes 7 3930 Hamont-Achel 011 44 61 72

Fax: 011-62.25.47

011-44.55.04

Rodenbachstraat 11 3930 Hamont-Achel Tel. +32 (0)11 62 13 49 Behandelingen & opleidingen anita.luys@skynet.be www.alvoet.be

VDK Consulting • Dela uitvaartverzekering • • DKV hospitalisatie • • Generali pensioensparen • • Generali kindersparen • • Beleggen • • Hypothecaire leningen •

Maria v.d. Kruys 0477/37.74.66

GARAGE STEENSELS

Onderhoud & carrosserie Banden & sportvelgen Alle autosport benodigdheden Aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandse wagens Openingsuren: di.-vr. van 8u30-12u • 13u-18u • 19u-21u - za. van 9u-14u NIEUW ADRES!!: Rangeerweg 14

(zijstraat van Watertorenstraat)

- 3930 Hamont

Tel.: 0496/87.76.58 - Fax: 011/44.56.23 E-mail : tuninggaragesteensels@hotmail.com 42


Wèèrbericht mèi de carnavalsdaag

Mèi de carnavalsdaag wûrdt het vrij zonnig mèi temperaturen tussen –3 (oan de groond) en +30 groajen (in de kaffees) en oetschieters van 35 groajen (in De Posthoorn noa de stoet). Het zal druug blie-even mèj dees daag en de lochtvochtigheid is erg liëg vûr den tie-ed van het joar . ’t Is dus kwestie van op tie-ed de kèèl te smeren, bij veurkeur mèi alkool zoedè ge gène schrik hoeft te hemmen vûr bevriezing van belangrieke lichaamsdie-elen die ge vûr het carnavalvieren noëdig hèt. Do stût unne strakke weend. Als ge op kroegentocht vertrekt blust ie inne rug. As ge ’s nachts te loat thoe-es kumt kriegde de weend van veur. Volgend joar zien we er terug mèi mieer wèèr. Trappen Salontafels Eettafels Granieten aanrechtbladen Deuromlijstingen Sierschouwen Vensterbanken Dorpels Grafstenen Nijverheidsstraat 1 3930 Hamont Tel. 0032 (0)11 44 52 61 Fax. 0032 (0)11 62 24 75

RAMEN DEUREN POORTEN PVC ALUMINIUM HOUT

Tel. : 011/809.826

www.profel.be 43


Datums Carnaval

N.V. ALGEMENE BOUWWERKEN

Carnaval valt altie-ed 7 wèèken vûr Poasen en kan dus ten vruugste vallen op 1 februoari en ten lèste op 7 mèrt. Om ow snipperdaag al vast te kunnen regelen vinde hieonder de datums vûr de kommende 11 joaren :

14 februoari 2010 6 mèrt 2011 19 februoari 2012 10 februoari 2013 2 mèrt 2014 15 februoari 2015 7 februoari 2016 26 februoari 2017 11 februoari 2018 3 mèrt 2019 23 februoari 2020

Specialiteit kelderbouw Bosstraat 158 B-3930 Hamont Tel. : 011/62.16.20

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪

Reinigingsdienst

VANHOUDT

Kleine Haart 22/1 3930 Hamont-Achel Tel. 011/44.86.44 Fax 011/44.62.04 www.vanhoudtreinigingsdienst.be info@vanhoudtreinigingsdienst.be

Willekens Harry KNIP- & PLOOIWERKEN Bevrijdingsstraat 66 • 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/44.62.20 • Fax : 011/44.87.07 Stationsstraat 7 - Hamont 44


Op zuuk noa K3 en Maria Ongeveer 4.000 man haaw zich ingeschreven om mèi te doen oan de zuuktocht noa de nèie K3 en Maria van The Sound of Music. Nou dè de finales achter de rug zien willen we toch 2 opmerkelikke kandidoaten oet Hamet veurstellen die tot in de finale gerakt zien. Erwin Damen is altied al unne fan gewist van Studio 100 en K3, hij volgt ze alle daag op televisie en hèt al hun cd’ s en dvd’s. Dèt ie unne serieuse kandidoat was is duudelik want hij hèt al volop gerepeteerd mèi Karen en Kristel en hij hèt ondertussen al als invaller mèigedoan oan de musical “De 3 Biggetjes”. V olgens Erwin un rol die hum op het lie-ef is geschreven omdèt ie altie-ed al het vèrreken hèt willen oethangen. Og Annemie van café Oké was tot in de finalerondes gerakt. Ze kan zich al hielemoal inlèven in de rol van Maria. De jury was vûr de rol van de vrome klösterzuster op zuuk noa un maagd mèi un onschuldig gezicht, en dan komde natuurlik vanzellef bij Annemie terecht. Noa 10 joaren café wou ze wel iets anders en ze zal binnenkort al te bewonderen zien in De Walburg mèi de musical “The Sound of den Oké”, samen mèi Ron als Herr Von Trapp en eenkele stamgasten die de kinderrollen zullen vertolken. Zoalen loe-ëpen vol vûr Erwin en K3

Erwin zien ûrste danspasjes bij K3

Binnenkort in de Walburg: “The Sound of den Oké”

Driek

Annemie als Maria

Moppentrommel Unne kanniboal kriegt op zien allerûrste vlucht van de stewardes de vroag of ze hum wa kan bringe. “Hmm, bringt mich ûrst mèr uns de passagierslie-est !”

UITVAARTCENTRUM

Nol gèt in Achel noa Klein Amerika en zegt : “Ich wil un klein knientje.” Verkoe-ëper : “Weelde disse lieve witte of dien schwoane broene ?” Nol : “Och, dè makt mien slang toch niks oe-et !”

BEX

BEGRAFENISSEN & CREMATIES dag en nacht bereikbaar Tel. 011/44 10 10 • GSM 0475/469 515

3 Secretaressen van het Kèrsefabriek zitten tigge elkoar te tateren. Zegt de ûrste “Ich heb gisteren op het bureau van de baas un condoom zien liggen. Zegt de twèdde : “Ich heb do un gatje in gestoke.” En de derde : “Ich geluuf dè ich nè tegoei wèèr !”

Fax 011/44 10 70 • bex.g@skynet.be

“Kinne we mekoar nè ?” vroagt de professor oan Jantje bij het eksamen. “Joa, van het eksamen van vûrrig joar.” “Aha, en wa was toen mien ûrste vroag ?” “Kinne we mekoar nè ?”

Watertorenstraat 12 Hamont

45


Bakkerij - Patisserie

Van Hout

9 2 9 1 o n An Welkom op

Stad 33, Hamont - Tel. 011/44 55 92 NAAMPLATEN SPORTPRIJZEN

Beverbekerdijk 50 3930 Hamont-Achel Tel. 011/64.15.57

Bij ons kan u terecht voor :

Graveer-, laser- en ponstechniek

Kleine kaart (taverne) • Themafeesten • Bruiloften Recepties • Personeelsfeesten • Barbeque’s

SANITAIRE WAGENS

Nieuwstraat 92A, 6021 HV Budel Tel. 0031-495491032 Fax 0031-495496830 E-mail :

Uw wens maken wij werkelijkheid !

Marcel Vanhoudt

info@vonkennaamplaten.nl

Kapelstraat 103 3930 Hamont-Achel GSM 0498 47 82 65 Fax 011 82 34 95 www.marva.eu info@marva.eu

www.vonkennaamplaten.nl

Maatkeukens & badkamermeubelen Lochtstraat 6 Berkenlaan 2 3941 Hechtel-Eksel Tel. 011-73 26 47 Tel. / Fax 011-73 29 44

Burg. van Houtstraat 71 6021 AS BUDEL

R . Va n L i s h o u t

NIEUW!!! HOORCENTRUM

Tel.: (0031) 495 431480 Fax: (0031) 495 431481

Stationsplein 16 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/44.63.61 - 44.51.51

35

35

46

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪

MODESCHOENEN PASVORMSCHOENEN

TASKO Capucijnerplein 32 6021 CB Budel ww.taskoschoenen.nl

Oude Watertorenstraat 31 3930 Hamont Tel. 011/44.56.19


Veurstelling Hameter carnavalsgroepen Ieder joar stellen we unne Hameter carnavalsgroep veur in os Teutegazetje. Disse kie-er is het de beurt oan :

CV DE POORKUPKES Gesticht in 1989 dor 9 “cafébroeders”, in café De Volbloed. De naam “Poorkupkes” (in het Latie-en : “zoemmawa”) is ontstoan op dien bewuste stichtingsoavend noa un dom opmerking noa 23 u. Ze zien begonnen mèi 11 leden (kan het carnavalistischer !) en noa talloze gezinsoetbreidingen zien ze momenteel mèi 48 leden (jung inbegrepen). Alle thema’s, klie-er en wagens wèiren zelf bedaacht en oetgewerkt (specioale daank oan nèèj-atelier Magriet en Jeanne !). Sinds hun ontstoan hemmen ze nog gèn eenkel joar overgeslagen : Racekakkers, Pechvogels, Fietspadden, Koiboys, Lulmutsen en Golfoorlog zien eenkele van hun thema’ s bomij ze mèitrokken in de optochten. Onder andere aawd Preens Daan I is ie-ën van hun ex-leden. De slimste en de bekindste in Poor-Poel. In Bogget gebeurde het zelfs dè den tractor ergens indrèèjde .... mèr de wagen reed recht door ! Og is het gebeurd dè bij het vertrek op het Koleneind un pop op de wagen “onthoofd” wèrd. Om in de kösten te vûrzien wèiren ieder joar eenkele activiteiten georganiseerd zoeals : • De Peanutparty • Piejematochten • Wieveroavenden en andere culturele evenementen Og stun ze al mie-er als 10 joar op de Kerstmèrret in Hamet, zeker us de moeite um dees sympathieke carnavalsvereniging hie un bezuukse te bringen. Veurzitter : “Urwin” Damen Frangeman (tiggewoarrig Euro’s) : “Bean” Boonen Man mèi de pen : Ronny Houben (Blonde God Hamet SK) Vereniging ontstoan in den tie-ed van de walkman en de Belze frang ..... dus gène website !

Tel.: 011/44.16.10 Fax: 011/63.52.99

VLOER-, TEGELEN CHAPPEWERKEN

Vlasroot 15 3930 Hamont-Achel

Lemmens Adriën

Tel: 011 / 62 11 19 Gsm: 0478 / 55 73 76 Fax: 011 / 63 52 99

B.V.B.A.

Kievitstraat 38 3930 Hamont-Achel H.R. Hasselt 92300 Tel. : 011/44.55.86 Fax : 011/44.55.86

47


// Bij ons kan u terecht voor al uw drukwerken tot 70 x 100 cm.

MITSUBISHI - DIAMOND V3000

Vraag onze prijs!

Oude Watertorenstraat 27 / 3930 Hamont-Achel / Tel. 011 44 03 60 Fax 011 44 03 68 / www.drukkerijboonen.be / info@drukkerijboonen.be

Watertorenstraat 24 3930 Hamont Tel.: +32(0)11-66 88 80

www.kissen.be

Teutegezetje 2009  

SCV de Teutepeuters met het Teutegezetje 2009

Teutegezetje 2009  

SCV de Teutepeuters met het Teutegezetje 2009

Advertisement