Page 1

32ste Joargang 11 november 2007 Oplage : 3.500 stuks.

Het Teutegezètje 2007 Oorkonde

Ten joare twie-je-doezend en zeu-ve, den twintigste van de ûrste moand, verkloare wellie, Hameter Stadscarnavalvereeniging De Teutepeuters,

Preens Rob den Ûrste Vier en vèrtigste Stadspreens van de stad Hamet-Achel. Ridder in de Orde van de Teut. Baron van ’t veur Loe-ë. Groe-et-mèster in ’t hanteren van de visgèèrd. Beschermhie-er van de Walvissers. Oewterst bedreeve in ’t zetten van roamen en deuren. Regerende van de Loe-ëzer weeg tot oan de Kiek- Oet. En kruusgewie-es van de Die-ek tot oan de Hees. Decorerend in de Orde van de vishengel. Verordineren, decideren, commanderen en proclameren de hie volgende èllef artiekels, bo zich iederie-en oan te haauwen hèt: Ten ûrste: Ten twèdde: Ten derde: Ten vierde: Ten viefde: Ten zesde: Ten zeuvede: Ten achtste: Ten niggede: Ten tiende: Ten èllefde:

Dè we in Hamet carnaval mèj confetti belève, want dien afval moeten we toch oan Nèrpelt gève. Dè er mèj carnaval gèn roame weire gezet, dan hemme mien collega’s och ûs dolle pret. Dè hie-el Hamet mèj carnaval het werrek stakt, zoe dè we kunnen fèste tot de Posthoorn krakt. Dè de vissen mèj carnaval nè moeten opletten, want ich zal er gène hoak tussen zètte. Dè ze mèj de verkiezingen mèr terug op papier moeten tellen, dan hoe-eve ze de computerspecialist nè mie-er te bellen. Dè de Oké mèj carnaval mèr langs zien balleke trapt, dan zurrig ich dè er een goei peent wûrd getapt. Dè veul meense mèj doen in de stoet, mèj de fiets, ûnne wagen of gewoe-ën te voet. Dè de tooghangers mèj carnaval goe mèj viere, dè zou mich enorm pleziere. Dè ieder-ien zich hielemoal gût gève, en zoë ûnne super carnaval zal belève. Dè de stad de subsidies op tie-ed zal betoale, dan hoeve wellie ze nè op een ander goan te hoale. Dè os motto is: Carnaval: “Wellie goan er veur”.

Gegève te Hamet, twintig januoari twie-je-doezend en zeu-ve. Preens Rob den Ûrste.

TEUTEPEUTERS HAMONT 1960


Eet Café Hotel Stad 50 - Hamont-Achel - 011/44.89.83

voor alle feesten en partijen

AUTOSCHADE ?

TEKSTEN EN FOTO’S VA N D I T TEUTEGAZÈTJE

Schade aan uw personenof uw kleine bestel/bedrijfsauto. Ook alle schaderegelingen met

Acoat selected

uw verzekeringen worden bij ons

werden in mekoar geflanst

vakkundig en snel verzorgd.

dôr os Teutenredaksie

Gratis vervangauto tijdens herstelling.

en papperatsie :

1 jaar garantie op herstelling.

Carrosserie

André Van den Wildenberg Danny Kiggen

BELIEN

Johan Seykens Rob Bloemen Jos Geyskens Etienne Verhees Mario Heijligen

Als ge soms druk- of toalfouten zot tegenkomen dan moede wie-ëte dè we dit ekspres duun. Het Teutengazètje is er vur iederie-en en do zien altie-ed meensen die op zuuk zien noar fouten van iemed anders.

Bosstraat 169, 3930 Hamont Tel. 011/44.59.74 e-mail: carrosserie.belien@skynet.be Texaco Tankstation LPG autogas

2


K A N T O O R

GIELEN CDV nr. 27056

Wortje van de Vorst

S p a a r b a n k Ve r z e k e r i n g e n L e n i n g e n

Gielen Ludo

Beste Teutepeuters en Teutepeuterinnekes,

Kantoorhouder

KANTOOR HAMONT Hoogstraat 7 Tel. : (011) 44 84 10 Fax (011) 66 44 47

Hie zien we wèr mèj os Teutegazètje; veur den twèdde kiejer in de klènnere oetvoering. Zèllefs Het Belang van Limburg hit os veurbèld gevolligd.

KANTOOR ACHEL Dorpsstraat 1 bus 1 Tel. : (011) 64 02 83 Fax (011) 44 75 30

Un nèj Carnavalsezoen keumt eroan, dè dit joar hie-jel kort gût zien, mèr do mèj nè minder krachtig. Op twie-je februaori is ’t al Carnaval!!! Hie door zullen os zittingen wa korter op elkoar vallen, mèr de programma’s zien hie op aafgestimd, en ig hèm mig loaten vertèlle dè ’t wèr vollen bak zal zien.

ATB Electrotechniek bvba Mulk 155, 3930 Hamont-Achel Tel. 011-61.25.38 Fax 011-61.25.38

Og willen we dit joar iets nèjs probeere in Hamet, namelijk “Frühshoppen” op èllef november. Hie door willen wèllie het Hameter publiek mie-jer betrèkke bèj de opening van het Carnavalsezoen! Hopelijk gruit dit initiatief oet tot eu gewèldig eevenemeent ovver eu poar joar!

Freelance in : elektrotechniek elektrotechnisch tekenen (AutoCad, Eplan, Caddy++) kleine automatiseringen engineering en bordenbouw

In het zeuvede joar as veurzitter van dees schwoan vereeniging, wil ich alvast alle wage-bouwers bedaanken veur hunne joarlijkse inzèt veur de Hameter stoet; un oantal groepe zien nou al bezig. Wèllie willen dit zeker nog mie-jer ondersteunen, want gèft tow, is het nè fijn dè de jeugd moanden gezellig samen lie-jert wèrriken oan eune schwoane wagen vûr de stoet? Dès veul gezonner as te ligge em-es-ennen op den compjoeter!

Carnaval op z’n best

Vèrder wil ich alle trouw adverteerders in os gezètje bedaanken vûr hun joarlijkse finansjeele steun, bo door wèllie tèllekes eu schwoan program kunne brènge wa vûr iederie-jen nog te betoale is! Ellef kie-jer hartelûk bedaankt!!!

a i r a t e f a C

In de Teutepeuterswèrreld hit Flip Van den Broek os jammer genoeg verloate en hit Stijn Bernaerts os rangen vervoegd. Flip, bedaankt vûr alles en veul succès oan Stijntje! Zoë lèft os vereeniging vèrder, en ich hoop van harte dè gèllie de komende moande wèr vollen bak mèj lèft mèj os. En dit onder eu hie-jel toepasselijk motto mèj alle verbouwinge in Hamet:

URG

DE Sus en Renild Van Samang-Claes Burg 34, Hamont - Tel. : 011/62.15.50

Hamet gût oet zien da-ak!!!

dût de rest

Sus en Renild, Cis en Will

Roger Mertens Vorst Teutepeuters Hamet

3


FRITUUR BAS

g e b r.

Nu helemaal vernieuwd!!!

ALGEMENE AANNEMERS

SALVATORSTRAAT 107A HAMONT Tel. 0496/36.35.18 Ma : 16.30 - 22.00 u. Di : gesloten Wo tot Za : 11.45 - 13.30 u. • 16.30 - 23.00 u. Zo : 11.45 - 13.30 u. • 16.30 - 22.00 u.

Van Der LeeLamers

Merelstraat 60 3930 Hamont Tel. : 011/44.61.94

Rodenbachstraat 5A - 3930 Hamont Tel. (011) 44 51 42 - Fax (011) 44 73 41

welkom bij

“Van lempke tot haai tek onderdieëlen”

Boonen

Ge vind os on de Bosstroat nummer aaaaaacht. In Haaamet joa. Belle kunde as ge met de fiets ziet, mer meij den telefoon moede de volgende knupkes douwen of dreijen. Nul ieën ieën vier vier aaaacht drie twieje drie.

• Alle behang- en schilderwerken • Verftechnieken • Plaatsing vloerbekleding • Volledige confectie en plaatsing van overgordijnen, glasgordijnen, optrekgordijnen, paneelgordijnen, drappages...

Bosstraat 8, 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/44.83.23

Bosstraat 94 • B-3930 Hamont Tel. 011-44 73 43 • Fax 011-66 10 07

isch

e Gr i l

lro

PIZZERIA

Amon

Eg

Electronic Parts Hamont

t yp

om

Vishandel

VA N H O U T

“lekker, lekker!”

INTERIEUR

Stationsstraat 6 • B - 3930 Hamont

ELKE WOENSDAG

A L L E P I Z Z A’ S E 5 ELKE DONDERDAG

SHOARMA-DAG Broodjes E 3 • Super broodjes E 4 Schotels E 7 • Mixed grill E 2 korting AFHAALLIJN : 011/44.57.54

OPENINGSTIJDEN : Zondag t/m donderdag 16.00-01.00 u. Vrijdag en zaterdag 16.00-05.00 u.

Gezien bij Theater op de Mèrt

UMANS-WINTERS Brandstoffen & Benzinestation

Stad 22 bus 1 3930 Hamont-Achel Tel. 011/44.62.60 Fax 011/44.62.81 johan.beenders.14946@axa-bank.be

BELEGGEN - LENEN VERZEKEREN

Steeds de goedkoopste Stationsstraat 33, Hamont Tel. : 011/44.70.68

TOT UW DIENST

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪

Schepen Rik promoot de landbouw

Roel Van Rul Keunenlaan 20, 3930 Hamont Tel. : 0498 41 52 03 4


Wortje van Preens Rob I

Vloer- en tegelwerken egaliseren van tuinen ALGEMENE BOUWWERKEN

Beste Teutepeuters en Teutepeuterinnekes, Het is wèr hust zoevèr, het Teutengezètje zit wèr in de bus, 11 november is in zicht. Mèi ander woorden het carnavalsseizoen gèt wèr beginnen. Dit joar zal geopend wèiren mèi iets nèis vûr de groew-ete carnavalsliefhebber, het groew-ete Frühshoppen!

Vaesen Kris Vlasroot 22 • 3930 Hamont-Achel Tel./Fax : 011/62.11.00

Wij verzorgen al uw klinker-, kassei- en grondwerken.

Carnaval was vûr mich dit joar iets specioals, allie-en de oanloe-ëp er noartow was al iets unieks. 3 December 2006, 22u, unne daag dien ich nuijt mie-er zal vergèèten. De telefoon reenkelt, Roger, mèi de woorden dè ich Preens Carnaval 2007 zal zie-en. De daag wèiren aafgeteld tot de groew-ete daag do is, 20 januoari 2007, den daag dè ich as Preens Carnaval 2007 op het podium stui-j. Het was un geweldig momeent, mèr vûr ge het allemoal goed en wel beseft zitten de Teutepeuters, de hie-el familie en kamerui-j al thoe-es in de living! Dan gèt alles hie-ël snel richting carnaval. Ieder weekend wel un poar ander activiteiten, ge vliegt van het ie-ën noa het ander. Zonnig 18 februoari 2007, miene groew-ete daag. ’s Murreges vruug vûr daag en dauw stoan Teutepeuters, familie en vrienden al oan de deur vûr un hapje en un drankje. Hienoa vertrokken we mèi de hie-el meute richting het stadhoe-es. Do werd mich de sleutel overhandigd um er 3 fantastische daag van te maken. Als ich hie-op terugkie-ek, deenk ich dè dit hie-el goed gelukt is. Unne prachtige stoet mèi veul Hameter volk, veul volk langs de weeg, kortum gewoe-ën unne schitterende stoet dien hopelijk dor iederie-en gewaardeerd werd en in de toekomst allie-en nog mèr goat grui-jen. Wa donoa volgde was allemoal geweldig um mèi te maken. Diegene die er oan deenkt ui-jt Preens te wèiren, nè twiefelen, gewoe-ën doen!

Kerkstraat - Hamont

De zomerstop zit er now op en de volgende activiteiten komen er wèr oan. Het zullen zeker nog schwoan momeenten wèiren. Te beginnen mèi het Frühshoppen, de Groew-ete Zitting, nog van alles tussendoor en dan stut de nèie Preens wèr kloar. Dan is het vur mich als Preens gedoan, mèr nè as Teutepeuter. Gèèr zou ich de Teutenpeuters allemoal willen bedanken vur de goei ontvangst in de groep. Wie ich nog wil bedanken zien os ma en ozze pa, de hie-ël familie, kamerui-j, buurt en veural nè te vergèèten mien vriendin An en mien dochtertje An. Vûr diegenen die ich vergèèten bin, og bedankt. Tenslotte weens ich Daan, miene adjudant en zien vrouw Mieke te bedanken. Altie-ed stonden ze paraat om mich te hoalen en te bringen van ’s murreges vruug tot ’s avonds loat. Hiebij goi ich het loaten en hopelijk zie ich ullie terug op de kommende activiteiten. Hamont ALAAF !!! Preens Rob I

ER KE N

IE R RK UNSTENAA

beckers meesterbloembinders BUDEL

D BLOE

S M

nieuwstraat 40 6021 ht budel t +31 495-491717 f +31 495-497066 www.beckersmeesterbloembinders.nl 5


HR HULSBOSCH René

BANDENCENTRALE Bosstraat 131-137 3930 Hamont-Achel Tel. 011/44.04.20 Fax : 011/62.18.37 www.hegge.be

Salvatorstraat 14 Hamont-Achel 011/44.53.58

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪

Taverne

Bosstraat 182, 3930 HAMONT Tel. : 011/44.66.40 fax : 011/62.20.40

FORUM Stad 38, 3930 Hamont-Achel Tel.: 011/44.62.87 Snacks en eigen specialiteiten Vergaderzaal Open van zo. tot wo. van 10 tot 24 u. vr. en za. tot 2.00 u. Donderdag gesloten

f o h n e g l i Het W (Hamonter Water) Lozenweg 95, 3930 Hamont

Iedere zondag GROOT BUFFET van 12.00 tot 15.00 en van 17.00 tot 20.00 uur • Terras met uitzicht op het zwembad • Speeltuin • Diverse warme en koude gerechten • Dagverse groenten • Brusselse wafels • Uitgebreide ijskaart

VOOR SLECHTS 14 EURO/PERSOON

Kinderen aan halve prijs. (soep, warme en koude gerechten + dessert.

Iedere dag open vanaf 12.00 uur Keuken geopend van 12.00 tot 20.00 uur Donderdag gesloten

Warme en/of koude gerechten zelf te combineren.) Gelieve te reserveren.

Taverne De Watervallei Lozenweg 97 - 3930 Hamont Tel. 0479/89.06.23

Tel.nr. : 011/44.81.22 6


GARAGE FRANSSEN

Coiffure

AAN- EN VERKOOP NIEUWE & JONGE TWEEDEHANDS AUTO’S MET GARANTIE - HAMONT

“Heidi”

Tel. : 011/44.68.48 - fax : 011/62.20.64

Thuisdienst Groenstraat 22, 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/62.12.58 na 19 u. : 62.20.64

Wortje van de Opperteut Wanneer de dagen stilaan korten, de ochtenden met nevel en mist gevuld worden en de eerste vrieskou zich aanmeldt, weet elke carnavalist(e) dat zijn of haar hoogdagen, met de jaarlijkse Grote zitting, Prinsenpronkzitting , optocht enz…in aantocht zijn.

12.000 m2

Middenweg 10 Hamont-Achel, België Mobile:3930 ++32(0)475-60 15 69 Tel. 011-44.61.95 www.antiekcentrum.be

Het zal het laatste carnavalseizoen in de huidige Zaal De Posthoorn worden. Vanaf 1 maart gaat de zaal toe om verder verbouwd en uitgebreid te worden. Zaal De Posthoorn gaat weer open op 1 november 2008. Twee weken later staat al de jaarlijkse zitting van de Teutepeuters in de vernieuwde zaal op het programma. Als de werken aan Zaal De Posthoorn voltooid zijn kan Hamont-Achel beschikken over: • een vernieuwde en verruimde inkom, sanitair, vestiaire, toog- en tapvoorzieningen, verwarmingsen verluchtingsinstallatie en bergingruimtes, • twee kleedkamers met artiestenvoorzieningen, • meer ruimte en meer mogelijkheden voor podiumactiviteiten, • een grotere zaal

Bank (B) AXA-bank: 751-0022629-68 Bank (B) KBC: 735-0011900-54 Bank (NL) Rabobank: 1795 04 355

Het stadsbestuur liet een akoestische studie uitvoeren. Deze garandeert ons dat het geluid in en buiten de zaal beter gecontroleerd kan worden. De vernieuwde zaal belooft mooi en goed te worden. Intussen kijken we reikhalzend uit naar het carnavalseizoen 2007-2008.

TOURINGCARBEDRIJF

De Wilg BVBA

We hopen samen met u op fijne zittingen met eigen talent, een grote stoet maar vooral in een sfeer van samenhorigheid, uitbundig plezier en een gezellige gekte. Dat alles is zo typisch voor het Hamonter carnaval.

Lozenweg 81, 3930 Hamont Tel. : 011/44.08.80 Fax : 011/62.24.45 www.dewilg.be

Proficiat en dankuwel aan iedereen die zich elk jaar opnieuw inzet om deze gezellige carnavalsgekte in goede banen te leiden. Prins ROB I hoeft niet achter het net te vissen.

• Schooldiensten• • Groepsvervoer binnen- en buitenland • • Georganiseerde dagtrips voor groepen • • Touringcars van 19 tot 88 plaatsen •

Theo Schuurmans Burgemeester.

21%

7


INTERNATIONAAL TENTENBEDRIJF N.V. Korte Watertorenstraat 2 3930 Hamont Tel. 011-44.51.74 Gsm 0476-35.23.89 Fax 011-62.20.52 info@gbstenten.be

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪ VLOER-, TEGELEN CHAPPEWERKEN

Lemmens Adriën

B.V.B.A.

Vanreusel, daar snack je naar!

Kievitstraat 38 3930 Hamont-Achel H.R. Hasselt 92300 Tel. : 011/44.55.86 Fax : 011/44.55.86

GROEP PEETERS SOUND AND LIGHTING ALLE GELUIDS- EN LICHTINSTALLATIES PODIUMS EN DEKORS

Voor : Modeshows Openluchtmanifestaties Strand- en andere party’s Koncerten Beurzen Bedrijfsshows Toneel- en TV-belichting ...

Oude Watertorenstraat 24 Hamont Tel. : 011/44.64.92 GSM : 0496/818515 8


S.C.V. CARNAVALSVERENIGING DE TEUTEPEUTERS Opperteut

Theo Schuurmans

Preens

Rob I (Rob Boonen)

Dagelijks bestuur Vorst Sikretoaris Kassier

Roger Mertens Noël Van den Rul André Van den Wildenberg

Bestuursleden

Leo Pinxten Luc Fiten Ronny Duijsters

Leden

Jacky Custers Danny Bernaerts Guido Bernaerts Rob Bloemen

Albert Willekens Danny Kiggen Johan Seijkens Stijn Bernaerts

Dansmariekes

Demi Achten Romy Nouwen

Laura Franssen Shannon Marshall

Website :

www.teutepeuters.be

Rustende zwaluwen Giel Mans Colla Gielen Etienne Verhees Ereleden Grootvorst

Jos Jaeken

Nè vûr te lachen

Montagewerken

Efkes iets kortsloe-eten mèi ne elektrisjèn, dè is nè vûr te lachen. Unne sluipschutter dien tiggen zien vrouw zegt : “Ich heb och vandaag gemeest”, dè is nè vûr te lachen. Ne blinde dien te diep in ’t glaasje hèt gekeken, dè is nè vûr te lachen Tegen unne Lilliputter zeggen : “Ich haaw och op de hogte”, dè is nè vûr te lachen.

B.V.B.A.

Inwoners van Litouwen Lee Towers noemen, dè is nè vûr te lachen.

Industriebouw Metaalconstructies Dak- en gevelbekleding.

Oan un schoap vroagen of ie lam is, dè is nè vûr te lachen. Unne cursus lassen dien is afgelast, dè is nè vûr te lachen. Iemed dien depressief is un happy meal oanbieden, dè is nè vûr te lachen. Unne tolk dien zien vak nè verstut, dè is nè vûr te lachen. Ne anorexia-patient mèi mee-eters, dè is nè vûr te lachen. Ouw fotorulleke noar un ontwikkelingsland sturen, dè is nè vûr te lachen. Unne tandarts vroagen of ie nog un gatje hèt, dè is nè vûr te lachen.

Watertorenstraat 12, Hamont-Achel Tel. : 011/62.12.34 en Fax : 011/62.26.92

Honing mèi unne bij-smaak, dè is nè vûr te lachen.

9


Wa is er goande dit carnavalsjoar? Stad 31 - Hamont Tel. 011 53 34 51 info@natuurlijkdelinde.be www.natuurlijkdelinde.be Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag: 09u30-12u15 en 13u30-17u30 Zaterdag: 09u30-16u00

Onder het motto: Hamet gut oet zien daak!

Hotel

“Hooghuys”

Zonnig 11 november 2007 Opening carnavalsseizoen: Frühshoppen mèi De Teutepeuters bij kaffee Oké en De Pebbles vanaaf 11.11. u

Stationsstraat 12, Hamont-Achel Tel. : 011/62.26.83

Zoaterig 17 november 2007 om 20.11 u: Groe-wete volksculturele zitting in zoal De Posthoorn Oe-etreiking Orde Lachend Limburg oan burgemèster Theo Schuurmans

SMEETS FOOD

Mèi optredens van o.a. : Hameter talenten : Splash - Liedje Carnavalissima mèi Mieke en Daan Tonproater Frank Schrijen - Tonproater Berry Knapen - Spoit Elluf Bandparodist Dirk Van Vooren - Zanger Sammy Baker Hofkapel Souriks Muziekgezelschap - Eindnummer Teutepeuters Noa afloe-ëp is er bal met DJ

Mijn thuis voor voeding

Zonnig 25 november 2007 : aftrap voetbalwedstrijd Excelsior Hamont – Sp. Houthalen

STAD 19 - HAMONT TEL. 011 44.55.93

Zoaterig 12 januoari 2008 om 20.11 u: Preensenpronkzitting in zoal De Posthoorn

Stad 32 3930 Hamont-Achel

Afscheid Preens Rob I Oanstelling van de nèie Preens Oe-etreiking Orde van Verdienste

Tel. 011/66 83 30 Fax 02/565 07 73

Mèi optredens van o.a. : Hameter talenten : Splash - De Teutedames - Erwin Damen Tonproater Jasper Van Gerven - De Sjawi’s - Zanger Eric Cruts Hofkapel Souriks Muziekgezelschap Noa afloe-ëp is er bal met DJ

AUTORIJSCHOOL HENDRIKS N.V.

Zoaterig 19 januaori 2008: aftrap voetbalwedstrijd KFC Hamont – KVK Wellen

Nieuwstraat 1 3930 Hamont 011/44.70.65

Zonnig 20 januoari 2008: Luchtdoe-ëp van de nèie Preens op het vliegveld van Buul Vridig 25 januoari 2008: Traktoatie van de nèie Preens Zoaterig 26 januoari 2008: Toernee Zjénéral Kroegentocht mèi de nèie Preens, schwoan prie-es te winnen

Vridig 1 februoari 2008: Kinderzittingen Vûr de kleuters en de lagere schoe-elen in zoal De Posthoorn

Zonnig 3 februoari: 2008 Carnaval 9.30 u 10.30 u 14.11 u

20.11 u

Afhoalen van de nèie Preens oan hoe-es Machtsoanstelling van de nèie Preens op het stadhoe-es ’s Middigs trekt de carnavalsstoet dor de stroaten van Hamet mèi oansloe-etend prie-esoetreiking en carnavalsbal in De Posthoorn ’s Oaves is er verklei-jd bal in de Posthoorn mèi DJ Tom de Groot en Krullie en prie-eskamp vûr de schwoanst verklei-jden

Mondig 4 februoari 2008 om 14.00 u Zitting vûr de senioren in zoal De Posthoorn

VERWARMDE & BEVEILIGDE MEUBELBEWARING

Koarten zien oan de zoal te bekomen Vloa-j en koffie kriegde vûr niks Verkiezing van de Preens en Prinses van de senioren

Christoffel Plantijnstraat 6 - LOMMEL Tel. 011 66 00 50 - Fax 011 66 00 51

Diensig 5 februoari 2008: Carnaval 14.00 u 20.11 u

www.hoeks.be 10

Bezuuk oan het St. Jan Berchmanstehoe-es ’s Oaves is er verklei-jd bal in de Posthoorn mèi DJ en prie-eskamp vûr de gekst verklei-jden


42 Groe-wete zitting

Attentie!!!

e e

Vûr den urste kie-er in Hamet

FRÜHSHOPPEN MEI DE TEUTEPEUTERS

ZOATERIG 17 NOVEMBER 2007

in zoal DE POSTHOORN

Opening van het Carnavalsseizoen op zonnig 11 november 2007 vanaaf 10.00 u

OPTREDENS :

(Vroagt nou alvast owwe betoalde fèstdaag oan op moandig)

Bij kaffee Den Oké en De Pebbles Mèi goeie muziek, bier en worst Iederie-ën van harte welkom, gène inkom

INKOM: 10 EURO

Oanvang 20.11 uur

• Splash • Liedje Carnavalissima mèi Mieke en Daan • Tonproater Frank Schrijen • Tonproater Berry Knapen • Bandparodist Dirk Van Vooren • Spoit Elluf • Zanger Sammy Baker • Hofkapel Souriks Muziekgezelschap • Eindnummer Teutepeuters • Oe-etreiking Orde Lachend Limburg

Noa afloe-wep : Bal mèi DJ

VEURVERKOE-WEP : MONDIGOAVEND 5 november 19.00 - 20.00 U. ANDER DAAG GEWOËN AS ‘T OPEN IS. BIJ DRUKKERIJ BOONEN - OUDE WATERTORENSTROAT 27 - HAMET

Preensenpronkzitting 12 januoari 2008

HERENKAPSALON

”ROBBY”

Eric Cruts

Jasper Van Gerven

Openingsuren : Alle dagen van 08.00 u.-11.30 u. - 13.00 u.-19.00 u.

ALLEEN OP AFSPRAAK

Seniorenzitting 4 februoari 2008

Gesloten op zon- en maandag Onderwijslaan 6, 3910 Neerpelt, Tel. : 011/64.04.79 11

Wiel Peerlings


JOS EMMERS JOS BREEMANS

&

Oude Watertorenstraat 31 3930 Hamont Tel. 011/44.56.19

Natuursteenbedrijf BEX J. & BEX M. Marmer - Graniet - Arduin • Trappen • Salontafels • Eettafels • Granieten aanrechtbladen • Deuromlijstingen • Sierschouwen • Vensterbanken • Dorpels • Grafstenen Nijverheidsstraat 1, Hamont Tel. : 011/44.52.61

PLEISTERWERKEN Stad 1 - Hamont Tel. : 011/44.52.84

Ruiterstraat 76 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/62.23.50

GOLD FASHION

Jos Breemans Heggestraat, Overpelt Tel. : 011/66.11.28

Garage Carrosserie

STUCSERVICE

JUWELEN

Jos Gielen

HOLLAND

Lage prijzen ook voor U !

GOEDE SERVICE EN PRIJSGUNSTIG

Stucadoorsbedrijf Stucservice Holland v.o.f.

Wal 2 - HAMONT 011/44.88.63

tel. 0031-495-497065 fax 0031-495-497474 mob.0031-6-51858877

www.goldfashion.be

Salvatorstraat 111, 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/44.71.07

uit sympathie Rijcken A., architect

nv

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪

GEROPA SPORT

Fabrikant van voetbal-, tennis, basketbal, volleybal, zaalvoetbalkousen e.a.

VERZEKERINGEN - LENINGEN - BANKSERVICE

Kapelstraat 75, B-3930 Hamont TEL 011 44 50 34 FAX 011 62 10 02

DEKEN DOLSSTRAAT 61 3930 HAMONT-ACHEL

12


Gezien op You Tube Sinds kort is op You Tube un erg populair filmpke te zien, gemakt dor ne zelfstandige oet Hamet. Alles is gefilmd mèi ne verburrege kamera op de parking van de GB. Jos vûr de rek van het gestolen Op het bewuste filmpke is ’n spectaculaire achtervolging te zien wobij zaakvoerder Jos pötje krab Janssen nen Hollander (het keumt og altie-ed van over de grens) trappeert mèi un gestolen pötje krab dè dien daag in de oanbieding was. Noa un fleenke scheldpartij zet den dief het te voet op un loe-ëpen, het pötje krab nog altie-ed krampachtig vasthaawend. Jos zet dor de stroaten van Hamet de achtervolging in en via de Stationsstroat, de Inkensven (2 kèren de rottonde) en de Gruunstroat komen ze terug op de parking van de GB bo den dief in zienen otto springt. Jos bedeenkt zich gèn momeent en goi-jt zich op de motorkap, vervolgens rijen ze wèr hetzelfde parkoers dor Hamet wobij den dief wanhopig probeert um Jos van de motorkap te krie-egen. Terug gekomen op de parking kan Jos via het ottorumpke (hoe is ie erdoor gerakt ?) de sleutels oet het contact trekken mèi as gevolg dè het stuursloot oanspringt en Jos mèi ne salto tussen de leeg weenkelkèrkes toemelt.

Umdè de polies dien daag wegens collectief verlof nè te bereiken was hemmen ze alles oeteindelijk onder hun kunnen regelen. Jos kreeg zien pötje krab terug, den dief zien ottosleutels en nog wa zegels van de GBspoaraktie, en zoe was iederie-en wèr gelukkig. Jos weelde tiggenover het Teutegazetje nog oetdrukkelijk bevestigen dè er bij het maken van het filmpke gèn stuntmannen zien ingehuurd en dèt ie alle stunts zelf haaw gedoan. Vurrig joar verscheen van Jos og al ’n filmpke op You Tube mèi ’n spectaculaire achtervolging tussen 2 kamions wobij de dieven ’n groewet blok ie-es dor de veurroe-et van Jos ziene kamion goi-jen. Jos hèt os bevestigd dè we de kommende tie-ed nog mie-er stuntwerk meugen verwachten. Driek Stuntwerk op de parking van de GB

ELEKTROTECHNISCH BUREAU

Leo Hegge (erkend installatiebedrijf, lid L.V.M.E.B.)

VLOER- EN TEGELWERKEN

Elektrische installatie voor uw nieuwbouw of verbouwing, … Binnen-, buiten-, tuinverlichting, … Storingen in uw meterkast, … Voor alle kleine en grote elektrotechnische werkzaamheden, … Voor particulier, handelaar, industrieel, …

JACKY SUTENS OUDE WATERTORENSTRAAT 23 - 3930 HAMONT-ACHEL TELEFOON 011/62 22 93 • FAX 011/62 26 64 e-mail : Sutens@village.uunet.be

Bosstraat 76, 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/44.88.12 - Tel./Fax : 011/44.88.70 GSM (B) : 0475/54.34.43 - GSM (NL) 06/51191057

HORECA GROOTHANDEL nv Metaalbouw Industriestraat 6, B-3930 Hamont-Achel

DEKEN DOLSSTRAAT 75 3930 HAMONT-ACHEL TEL. 011/62 12 22 FAX 011/62 24 05

• Stalen ramen - deuren - gordijngevels • Trappen en leuningen • Alle laswerken Telefoon : 011 / 62 18 43

Telefax : 011 / 62 14 74

Bakkerij - Patisserie

Van Hout

9 2 9 1 o Ann

Stad 33, Hamont - Tel. 011/44 55 92

13


14


Hamet gût oet zien da-ak!!! Hie-ël Hamet stut zoewa in de steigers de lèste tie-ed : de Posthoorn, het stadhoe-es, al die appartemeenten, ‘n nèi weenkelcentrum, ... en now keumt do den Oké nog bij. Iederie-en in Hamet wèt dè den Oké un gezellig stamkaffeeke is. Ron en Annemie leggen de klanten in de watten en dè is mèr goed og want do hemmen de lèste joaren al genoeg kaffees de tapkroan tow gedrèèjd. Efkes gelééjen belande ich toevallig achter den toog op zuuk noa de tombolalutjes van de Okéboys (dè is dè 21-spel bo ge mèi hetzelfde lutje og op ’n ander kunt winnen) en toen vond ich un gèil mepke mèi in dikke letters : Verbouwingsoanvroag kaffee Oké. Do stond in dè den Oké de kommende moanden zal umgebouwd wèiren tot un opvangcentrum, ne veurpost van de bak in Hasselt vûr de opvang van de zwoar gevallen in Hamet. Nou loe-ëpen die nog vrij in en oe-et mèr ’t zal veranderen. Zoe willen ze alle deuren vûrzien van ’n elektries sloot zodè ge allie-en ne hoe-es kunt as zijllie dè willen. Do wèiren cellen rond den toog gebouwd um ze nè oet hun vertrouwde omgèving te hoalen en van de bovenkant van den toog tot het plafon komen er tralies. Via schuufdurkes kunnen de peenten doorgegèven wèiren tot in ’t cachot van de klant (we kunnen nou echt over vaste klanten proaten). Ieder cel wèrd oangepast oan de klant : Zoe is die van Noël vurzien van ’n groasmètje mèi ’n goal erop, in de cel van de Boe-ën (ozze Preens) keumt de foto hangen van ’n bloe-ëd mèchje van 18-20 joar en do stut ‘bakvis’ onder geschreven. Gerritje, og al joaren vaste klant, kriegt ’n celleke mèi wa mie-er tralies, ze stun kort genoeg zoedèt ie er nè tussendoor kan. Jos Claes zien cel wurdt vûrzien van verschillende brievenbussen, zoe kan ie og op kaffee post ontvangen en verdèlen. Jos van Lit kriegt ’n fietserek. Ronny Bernaerts zien cel wèrdt èèvve groe-wet as de rest mèr iets lie-eger en vûr Jef Mallants is er un kussen mèi teutevèiren vûrzien. Leenks as ge binnenkomt keumt er ‘n groew-ete cel vûr de bezuukende voetbalploeg. Paul Van Langendonk is dor cipier Annemie oangesteld als steward en garçon. Het liekt allemoal misschien wa overdreven mèr het is er ondertussen wel kriminie-el goed, en ... we kunnen as primeur vûr het Teutegazetje og al de ûrste officieel foto’s loaten zien van eenkele vaste klanten. Mario X

15


Aanbevolen door uw verzekeringsbe middelaar

Garage

Bespaar uw gezin in de toekomst een hoop zorgen.

Dreezen Middenweg 9 - Industrieterrein 3930 Hamont Tel. : 011/44.07.10 Fax : 011/62.22.05 Salvatorstraat 97, 3930 Hamont Tel. : 011/62.14.01

Stad 29 3930 Hamont 011/61 08 90

VDK Consulting Maria v.d. Kruys 011/63.33.14 0477/37.74.66

Inkoopcentrum Beringen Nijverheidspark M42 - 3830 Beringen

[t] [f] [e] [w]

Instal Advies N.V. Bosstraat 185 3930 Hamont-Achel BelgiĂŤ

INTERNATIONAAL TRANSPORT - DISTRIBUTIE DOUANE-AGENTSCHAP - GOEDEREN OPSLAG

0032 (0)11 - 818087 0032 (0)11 - 818080 info@instal-advies.com www.instal-advies.com

We hebben het voor u.

FRITUUR

Stad 9 3930 Hamont-Achel 011-44 06 20

JOHAN Hamont Tel. 011/62.13.45

Thys-Lamers Verzekeringen Marc Baeten & co nv Verzekeringen - Beleggingen - Kredieten

MARKT 10 - 6021 CE BUDEL - TEL. 0495-494890

1 UUR FOTOSERVICE

Ludwig en Magda Thys-Lamers

Wij garanderen topkwaliteit

Centea - verzekeringen - immo

H. Duysters-Ceuppens Burg 20, 3930 Hamont Tel. : 011/44.70.89

16

Kerkstraat 12, 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/44.68.30 - (089)46.01.11 Fax : (089)46.01.19 e-mail marc.baeten@dvvlap.be


C arnava l 2007

17


C arnava l 2007

18


C arnava l 2007

19


Zandbedrijf Grindhandel en vervoer

n.v. WINTERS

Erelijst Limburgse Teutenorde “Lachend Limburg”

Erkstraat 82 3930 Hamont-Achel Tel. 011/62.22.47 Fax 011/62.22.51

* 1974

* 1974 * 1975

Modessa

* 1976

Dames - Heren - Kinderschoenen

* 1977

Ruime sortering + Lederwaren * 1978 * 1979 * 1980

Stad 16, Hamont - Tel. : 011/44.72.31 Open : di-wo-do-vr-za : doorlopend 10-17 uur Gesloten : zondag en maandag

* 1981 * 1982 * 1983 * 1984

* 1985 * 1986 * 1987 * 1988 * 1989

KRANTEN- & LOTTOCENTER

BROUWERS Erik BELGA-BET Depot Mireille

* 1990 * 1991 * 1992 * 1993

Stad 35 3930 HAMONT Tel./Fax 011/44.60.04

* 1994

Elke dag vers gesneden groenten en diverse rauwkosten.

* 1995

Stad 16 - 3930 Hamont Tel. 011/62.14.29

* 1996 * 1997

RUITERSPORT

* 1998

EMMERS

* 1999 * 2000 P.J. SEEVENS

VRIJETIJDSKLEDING SPECIALIST

Bosstraat 189 B-HAMONT Tel. 011/44.85.29

B.V.B.A. * 2001

• Dubbelwandig maken • Controleren • Reinigen • Verwijderen • Drukproeven • Diktemeting VERWARMINGSSERVICE • Herstellen SEEVENS • Centrale verwarming

* 2002 * * * *

Balenhoek 28 - 3930 Hamont-Achel Tel. : (011) 44 61 76 Fax : (011) 44 86 73

20

2003 2004 2005 2006

Professor FRANS VAN VLIERDEN (Bernard Kemp) Dekaan van de fakulteit Letteren en Wijsbegeerte. Auteur. Drs. ANDRE RIJCKEN Burgemeester van Hamont. Kanunnik FRANS WILLEMS (Sooi) Nationaal Aalmoezenier Milac. Dr. MATHIEU BUSSELS Ere-conservator van het Rijksarchief Limburg. Auteur. ARMAND PREUD’HOMME Komponist en tekstdichter. Senator HUBERT LEYNEN Senator en journalist. Dr. CYRIEL LEETEN Burgemeester van Hamont. TONY VANWIJCK Groot vorst van het Heilig Wammes. Ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Carnavalspromotor. LUDO LAAGLAND Kunstschilder. Kanunnik PHIEL BOSMANS Stichter en voorzitter van de Bond Zonder Naam. Mevrouw RITA JAENEN Radiopresentatrice. Aalmoezenier WILLEM SANGERS Aalmoezenier woonwagenwerk. Ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Ereburger van de stad Maaseik. Geschiedkundige en auteur. ADRIAAN CLAASSEN Diocesaan inspekteur. Archeoloog. Geschiedkundige. Auteur. JOS GHYSEN Directeur, hoofdproducer BRT 2 Omroep Limburg. Auteur. JOS VANDELOO Schrijver. KAREL LISMONT Atletiek-kampioen. ARMAND SCHREURS Dagbladreporter. Humorist met de poppen (theater Boulevard). HARRIE MEEUWISSEN Burgemeester van Hamont-Achel. STIJN CONINX filmregisseur. JEF HUYNEN promotor Karnaval Limburg. Ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Dhr. FONS APPERMANS redacteur en opsteller Sneppeke bij het Belang van Limburg. Mevrouw MANUELA VAN WERDE actrice en TV-presentatrice. JOZEF MERTENS wetenschappelijke Geschiedschrijver. JAN STEVENS dirigent - jurylid fedekam Vlaanderen. GROOT DRUMBAND ENSEMBLE K.F. KEMPENBLOEI ACHEL MON BEX jubilaris 33 jaren medewerker Hamonter Carnaval LAMBERT VAN WERDE promotor Hamonter Verenigingsleven JOS JAEKEN jubilaris Grootvorst van de Teutepeuters PAUL EYBEN oud notaris, medeoprichter SCV De Teutepeuters ANN REYMEN presentatrice TV-Limburg en Radio Donna DANA WINNER zangeres BELLE PEREZ zangeres ERIC VANDERAERDEN ex-profwielrenner NATUURHULPCENTRUM VZW OPGLABBEEK


Bakkerij

Zijllie hemmen uij-t as preens geregeerd over Hamet

‘t Bolleke Buteneers-Paredis Kerkstraat 18 3930 Hamont Tel. : 011/44.88.81

Jonge dames en damesmode Stationsstraat 27 3930 Hamont • Tel. : 011/62.22.26

In de Orde van :

Abdijhof

1964

Tjeu I

M. Boonen

De Marmerblok

1965

Leo I

L. Spaas

‘t Gaaskenneke

1966

Martin I

M. Lemmens

‘t Benzienpeumpke

1967

Sooi I

F. Gielen

De Postbus

Zondag van 12u00-15u00 en 17u00-20u00 - Andere dagen op afspraak v.a. 25 personen

1968

Thei I

T. Emmers

Het Schietloeet

1969

Fons I

A. Emmers

De Plekspoan

Ook voor koffietafels e.d. Abdijstraat 12 - 3930 Hamont - Tel. 0032-11-44.51.68

1970

Tjeu II

M. Van Geloven

De Stookketel

1971

Sjef I

J. Noten

‘t Mazoetkenneken

1972

Neel I

C. Cornelissen

Den Houtwurrem

1973

Paul I

P. Van Hout

Den Teut

1974

Miel I

E. Sools

Den Overweeg

1975

Jo I

J. Bongers

De Gardisette

1976

François I

F. Van Hout

Den Eenschietklippel

1977

Louis I

L. Kauffman

De Eikenbaank

1978

Tonny I

T. Boonen

De Gouwe Schaaf

1979

Luc I

L. Westhof

Den Tonproater

1980

Jos I

J. Van der Wielen

De Schier

1981

Paul II

P. Van Hout

De Gulle Lach

1982

Martien I

M. Dolders

De Tennis-Raket

1983

Lei I

L. Joosten

De Basket

1984

Harry I

H. Wijnants

De Twiejdekker

1985

Jos II

J. Jaeken

De Bakstieen

1986

Lei II

L. Pinxten

De Klapdeur

1987

Rudy I

R. Joosten

De Teutentoart

1988

Swa I

F. Dirks

De Buldoezer

1989

Tony II

T. Boonen

De Printer

1990

Frits I

F. Van Vlierden

Den Trucker

1991

Ad I

A. Verhoeven

De Plavei

1992

Ivo I

I. Boonen

De Nagelklopper

1993

Jacky I

J. Custers

De Beenhauwer

1994

Georges I

G. Nouwen

De Betongieter

1995

Stef I

S. Vaes

De Schapendrijver

1996

Luc II

L. Fiten

De Industrie

1997

Jan I

J. Van Cranenbroek De Kasseiklopper

1998

Noël I

N. Van den Rul

De Bal

1999

Bèr I

A. Willekens

Het Graafmachien

2000

Roger I

R. Mertens

‘t Rèkenmachien

2001

John I

J. Marshall

De Lie-estemaker

2002

Danny I

D. Bernaerts

Muziek en Lach

2003

Flip I

F. Van De Broek

De Tapkroan

2004

Danny II

D. Kiggen

De Stoalpers

2005

Roel I

R. Van Rul

Het Frietbèkske

2006

Ronny I

R. Duijsters

Het Kersvèt

2007

Rob I

R. Boonen

De Vishengel

2008

????????????

Feestzaal - Zelfbedieningsrestaurant

Kerkstraat 8 - Hamont - Bestellijn: 011/44.53.75

VENSTERS VUIL !? BEL !! Patrick en Ingrid Stationsstraat 20 3930 Hamont Tel.+fax : 011//66 63 68

Johnny De Ramenwasser

GSM 0497 31 78 14

TEUTEPEUTERSLIED Wij zijn de Teutepeuters, van Hamont zijn wij. Wij houden van de leute,wij zijn er geire bij. Wij dansen en wij springen en maken graag plezier. En wie daar niet van houdt die gaat, wij blijven hier. Zoals de Teuten leefden zo peuters leven wij. Zoals de Teuten feesten zo peuters feesten wij. Het masker voorgebonden, de zotskap opgezet. Met carnaval dan maken de Teutepeuters pret. 21


De tien verkeersTeut-geboden

SCHILDERWERKEN

“MICHEL”

Zoepas publiceerde het Vaticoan de 10 geboden vur automobilisten. Joawel ! Og in het Vaticoan begonnen ze in te zien dè er boeten hun muren nog mèi iets anders werd gerééjen dan mèi de Pausmobiel. Doarum vonne wijllie het verstandig um als redaktie van un oetermoate bekinde gezet als Het Teutegazetje, os versie van dees 10 geboden te publiceren.

Boonen Irene Dijk 65 - 3930 Hamont-Achel Tel. 011/44.52.74

1

Gij zult niet doden ! Behalve de processierupsen langs de weeg, die mugde mèi un literke benzien in de fik stèken en massaal aafmaken. 2 De weg zal voor u een middel zijn voor verbondenheid van mensen. Vural mèi de carnavalsstoet. 3 Hoffelijkheid, oprechtheid en voorzichtigheid zullen u helpen om te gaan met onvoorziene gebeurtenissen. Zoeals het landen van unne Boeing 747 op de autostrade. 4 Wees barmhartig en help uw naaste in nood, in het bijzonder slachtoffers van ongevallen, die mèi de carnavalsdaag mèi ’n stuk in hunne kraag in de beek sukkelden, en achteraaf nog klop kregen van hun koi vrouw umdè ze te loat thoe-es kwamen. 5 Auto’s zullen voor u geen uiting zijn van macht en overheersing, en geen aanleiding geven tot zonde, zoeals gefrunnik op de achterbank. 6 Overtuig jonge en minder jonge automobilisten op een vriendelijke manier dat zij niet moeten rijden als zij daarvoor niet in de gepaste toestand verkeren, zoeals noa het carnavalsbal mèi het masker nog op ’s murreges bij de bank stoppen en roepen dè ge dringend geld noe-edig hèt. 7 Bied steun aan de families van verkeersslachtoffers ... als er dan toch verkering gewist is moet er og mèr getrouwd wèiren ! Het keend en de familie hoeven nè de dupe te zien. 8 Breng schuldige bestuurders en hun slachtoffers samen, op het geschikte moment, zodat zij de bevrijdende ervaring van vergiffenis kunnen ondergaan, en de schuldige un opluchtende dreun op zien oe-ëg kunnen verkoe-ëpen ! 9 Bescherm de kwetsbare partij op de weg ! En nè allie-en op de weeg ! Ow “kwetsbare partij” kunde bèter overal beschermen. 10 Voel verantwoordelijkheid jegens anderen. Vural as ze owwe otto gepikt hemmen, want die sukkelèirs hemmen ummes gèn geld um er zelf enne te koe-ëpen. Vaticano-Teutico

NIEUWSTRAAT 57 3930 HAMONT-ACHEL TEL. : 011/44.84.12 GSM : 0496/61.12.71 FAX : 011/44.74.49

Jaak THIRION Budelpoort 50, 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/44 74 71

Gejo

Uit sympathie ✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪ bvba

Hamonterweg 183 3930 Hamont-Achel Tel. 011/44.51.22 Fax 011/62.22.41 A u d i o - Vi d e o - E l e k t r o - A l a r m 22


Cinema De Walburg Filmfestival As we nè oe-etkieken wurdt cinema De Walburg binnenkort aafgebroken um plak te maken vûr ’n volgende rij appartemeenten. Dè zien wijllie van het Teutegezetje nè zitten en we hemmen er samen mèi Harrieke van de cinema werk van gemakt. Um het culturie-el lèèven in Hamet nog wa oan te zwengelen organiseren we tussen Kerstmis en nèijoar Het Hameter Filmfestival. We hemmen bekinde en minder bekinde Hametenèiren gevroagd um mèi te speulen in ’n oantal films die specioal vûr de Walburg opnèi oetgebroacht wèiren. Actiefilms, tèkenfilms, lachfilms, thrillers en zelfs un poar pikante films (Harrie hèt wèr moeten aafplekken) zullen wèr schitteren op het witte doek. De filmposters zien al gedrukt en het resultoat lut os het beste hopen. De veurverkoe-wep is ondertussen al begonnen en het lupt as ne trein. De lèste rijen zien al allemoal oe-etverkocht. Onder de poe-ës kunde friesko krie-egen en Nicole zal wèr achter den tap stoan ; dè wurdt dus dringen oan den toog. Ziet dè ge er op tie-ed bij ziet want op is op.

Guido and Stijn The Kid

Sus op krokodillenjacht

Guy op de shopper dor Mexico

Roger Bax fietst zonder liegt

Roger danst de sterren in het ie-es

De zomer van Roeland en de witte haai

23


Roel the Italion Stallion

Gerry vliegt langs de kèrriktoren

Theo vuult zich super

Special agent Toon from The Klok

An makt er korte metten mèi

Bèr makt de kust onveilig

Me Tarzan you Carla

Swa makt un slipperke

Ilona in de wolken mèi Tom Cruise

24


Willy is free

Bèr den toevenèèr

Miel bij de schutterij

Noël op zuuk noa zien prinses

Chief Inspector Rudy bakt er niks van

Produced by Johan en Driek

25


S Z L I A T TING V A N R E r 2006 en 20 jan

A be m e C nov

uari 200 7

11

26

N


LIEDJE CARNAVALISSIMA 2007 SCV DE TEUTEPEUTERS

Café - Mini-golf Kinderboerderij

Café in den Cheers Salvatorstraat 107 - 3930 Hamont 0496/46.57.95 - 0498/04.85.66 Geopend vanaf 16u00 - weekend vanaf 14u00 Dinsdag gesloten

Carnavalissima is ne joarlikse wedstrijd vûr het beste Limburgse carnavalsliedje georganiseerd dôr Liveke. Het ingezonden liedje van de Teutepeuters verschient samen mèi alle ander nummers op ‘n CD. Dees CD is vûr de liefhebbers te verkrie-egen bij de Teutepeuters. Titel van de inzending : As ne vis in ‘t woater Naam van de uitvoerders : Mieke en Daan Naam van de componist : BM Studio, Lanaken Naam van de tekstschrijver : Daan Bernaerts M. DELAET-HAMBLOK

Hamonterweg 164 B - 3910 Neerpelt Tel. + 32 11 64 05 47 Fax + 32 11 66 30 88 E-mail: restaurant@kompenhof.be Website: www.kompenhof.be

HEK- & SMEEDWERK As ne vis in 't woater

CARPORTS en AFDAKEN

HENCKENS SYLVAIN

Ellek joar opneij, keumpt ie vanzellef, noa 10 moand waachte is do nummer ellef. De schwoanste tiejd van 't joar of wa hadde gedaacht, we hemme er lang genoeg op gewaacht. Dan keumpt er un einde oan de stilte vûr de sturrem, lut mèr kome want ich bin perfect in vurrem. Mèj vaastenoaved vuul ich mich geweldig in mie vel, ich guij tekiejer liek nen oewtgehongerde forel.

LOCHT 12 - 3930 HAMONT Tel. (011) 44 84 06

Teutepeuters winnen Carnavalissima

Refrein: Mèj carnaval vuul ich mich as ne vis in't woater, drij daag lang dan kan de pret hiej nèmmer op. Dan bin ich zanger, danser en tonproater, en e bitje `haai' in miene kop. Mèj carnaval vuul ich mich as ne vis in 't woater, ‘t is 'dolfijn' dè het wèr vastenoaved is. Mer mè aswoenzig hem ich unne koater, en vuul ich mich platte vis.

Aafgeloe-ëpe carnavalssezoen hemmen de Teutepeuters mèi hunne carnavalsschlager “Bè carnaval huurt plezier” Carnavalissima gewonnen. In Hasselt gingen Anja Feyen en Daan Bernaerts mèi den ûrste prie-es loe-ëpen en is os liedje un joar lank de beste carnavalsschlager van Limburg. Proficiat oan Anja, Daan (dien tevens de tekstschrie-ever was) en oan de showgroep. Het liedje is te beluusteren op ozze website www.teutepeuters.be.

Ich stuur nen sms noa iederiejen dien ich kin, um te loate wiejete dè ich in mie stamcafeeke bin. Mèj de fiets bin ich gekome want den otto loat ich stoan, want tigge dè ich thoe-es koom krèèjt er al nen hoan. Den tap dien drèèjt op maximum, de sfeer dien zit er in, ich bin nè weg to haawe en mien moate èèvemin. De kastelein daanst same mèj zien vrouw, achter den toog geliek nen oetgeloate kabeljauw. Refrein: Het allergroewetste noadiejel, as ge och ammeseert, is dè den tiejd dan hiejel snel affeseert. Dus ge moet er van geniete, altiejd en overal, want dè is toch de bodschap van hiejel het carnaval. Lut och mèr es goan en swingt es oet de pan, en volg de Teutepeuters want die kunne er wa van. Ge moet es durreve lèève soms es weeld en soms es kallem, en tigge de stroe-eming zwimme liek nen eigewieze zallem. Refrein:

27


A W Grond- en bestratingswerken Containerverhuur

Albert Willekens-Hermans Nijverheidsstraat 12, 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/62.15.86 - Fax : 011/62.26.76 28


o t e t s s C a r n a v a l 2007 Stoetdeelnemers

Enkelingen Suicide Bomber – Boonen Wellie zien ‘r nè veur, mèr wellie stoan er veur Gerrit Zwaan We zijn de watjes van Hamont – Luc Kissen Man van Wendy – Ludo Claessen Kleine groepen Wijllie draaien door – Swa/Patrick/Ivo Happy Feet – De Ijsvriendjes Mèj carnaval toetere wellie ’t hardst CV De Wilde Toeters Duiveltjes kermis – CV De Van Samangskes Grote groepen Struisvogelbende – De Busselkes Zeeuwse maatjes Prins Rob I – De Tooghangers Koi-Boys – CV De Poorkupkes Vissers – De Buurtvissers Happy Feet – Bende van ellende on ice Hawaaiaanse girls – De Teutedames Voetbal – Oké Boys Vissen – De Wuppy’s Gevangenis voor Boefkes De Boefkes van Hamont Wagens Toast Cardinaal – CV De Bluts Lets Smurf – CV De Smoeletrekkers Robin Hood – CV De A-Akes Schot in de roos – CV De Promillekes Zo geil als een kanarie – CV De Jonge garde Pop op de wagen – CV De Bierberus Prison break – CV Hamont 99 Hamont@beach - CV Hamonter carnival crew Een hut in vuur en vlam – Luc Peeters Walvissers – VZW De Walvissers Prinsenwagen

Inlichtingen m.b.t. de stoet:

Luc Fiten Smettert 18, 3930 Hamont-Achel Tel. 011/44.85.62

29


o t e t s s C a r n a v a l 2007

30


o t e t s s C a r n a v a l 2007

31


Feestzaal • Taverne • Fitness Molenstraat 38, Hamont • 011/62.20.20 www.time-out-hamont.be

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪

Kerkstraat 14, 3930 HAMONT Tel. 011/44 55 44

TA V E R N E

‘t WELLEKE “Uw officiële

Kerkstraat 32 3930 Hamont Tel. 011/66.37.31

-dealer”

Ramen en deuren

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪

Industriestraat 18 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/44.84.21 Fax : 011/44.71.96 GSM : 0475/76.89.61

VAN HEUGTEN Marc B.V.B.A.

www.deco-bvba.com

• droogzuigingen • putboringen • verkenningsboringen • pompen

Openingstijden : Maandag en dinsdag : op afspraak. Woe. en don. : 13-18 u. (na 18 u. op afspraak) Vrijdag : 13 tot 18 u. Zaterdag : 13 tot 17 u.

Ondernemersstraat 5, 3930 Hamont-Achel Tel. 011-44.67.21 • fax 011-62.18.34 32


Vermist! Kiki

Eethuis

Groenstraat 5 - 3930 Hamont Ma: 12.00 - 14.00 uur Di-do-vr-za-zo: 11.30 - 20.00 uur Woensdag rustdag

Pedicure

Groenstraat 5 - 3930 Hamont Tel./Fax: 011 44 83 38

“Hilde”

Keurslager

Di-do-vr-za-zo: vanaf 11.30 uur Maandag: vanaf 19.00 uur Woensdag: rustdag

Houbrechts

Hilde Boonen -Dirks

Maandag gesloten

Kievitstraat 37 3930 Hamont Tel. 0494/64.01.22

Stationstraat 65 3930 Hamont-Achel Tel. 011 62 16 37

BVBA Industriebouw Metaalbewerking Bedrijfstraat 6, 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/62.22.60 - Fax : 011/62.22.98

Stad 10 - 3930 Hamont Tel./Fax: 011 44 61 68 www.zazoe.eu

Herberg de Taamvenhoeve

Ma-di-do-vr-za-zo: vanaf 18.00 uur Woensdag rustdag

Maastrichterweg 156 Valkenswaard Tel. 0031-40-2040278 33

Verwarmingsservice

TONNY RUT TEN RUTTEN Installatie - onderhoud mazout - gas verhuur mobiele verwarming Bosstraat 147, 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/44.60.87 Fax : 011/62.14.41


WIE ZUUKT DIE VINDT ALLES IN

KRISPA SHOP

Budelpoort 2 - Hamont - Tel. : 011-44.10.32 DOE HET ZELF & HUISHOUDCENTER

Hedde gèr ene video, radio of TV, dan koopt mer bè Van Boalen, dan ziede altied tevree. En vur ene fax, telefoon of GSM met Proximus of Mobistar, bè Van Boalen ziede neujt de sigaar. En hedde stukker (ich mèn ne in ow vuut of in ow mannelijke elementen) repareren duun ze goewd en ‘t kost nè veul centen !! Dus gut het mer hoalen bè Van Boalen.

FIETSEN - BROMMERS GRASMAAIERS

VAN BOALEN ELECTRONICS Bosstraat 47, 3930 Hamont-Achel Tel. 011/62.10.23 Gereedschap, ijzerwaren, hout, verven, sanitair, electriciteit, tuingereedschap, huishoud, electro

Stadswaag 15 in Hamet - Tel. : 011/44.51.53

Bosstraat 39 3930 Hamont-Achel Tel. 011/62.24.32

BOEKHOUDING - FISCALITEIT

Wij w alle Teu ensen tepe veel suc uters ces en een knotsge kke carnava l toe!

RIKI PINXTEN Kantoren : Bedrijfsstraat 6 B-3930 Hamont-Achel Telefoon : 011/80.26.27 Telefax : 011/62.22.98

Dienstencentrum Weg naar As 69 B-3600 Genk Telefoon : 089/30.62.19

Uit sympathie SANITAIRE WAGENS Marcel Vanhoudt Kapelstraat 103 - 3930 Hamont-Achel GSM 0498 47 82 65 - Fax 011 82 34 95 www.marva.eu - info@marva.eu

Bosstraat 96 Hamont

Begrafenissen-Funerarium Crematies Vervoer binnen- en buitenland Grafversieringen Grafstenen en onderhoud

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪ hegge ID

bvba

industrial design studio

Molenstraat 41c 3930 Hamont-Achel t 011 448 021 f 011 445 973 e info@hegge-id.com www.hegge-id.com

BELIEN ✁ KOSTUUMS BLAZERS PANTALONS BORDUURWERK UNIFORMEN KEPI’S EMBLEMEN TOEBEHOREN

CREEMERS Achelpoort 6, 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/44.64.78 - 44.52.54

Op maat gemaakt in eigen atelier. Kerkstraat 20, B-3930 Hamont Tel. : 011/44.52.58

34


ALGEMENE BOUWONDERNEMING

B E D R I J F S D I E N S T E N

Joosten Jacob Bosstraat 153, 3930 Hamont Tel. : 011/62.18.04 Fax : 011/62.18.00

Oude baan 38, 3930 Achel Tel. (011) 44 80 80

Teutenerfgoeddag Noa het veurbèld van de gemènteroad organiseren de Teutepeuters hunne urste erfgoeddag. Hie onder volgt un korte veurstelling dor os leden van hun favoriete erfgoedstuk. Teutepeuters vertellen: Scepter dor Preens Rob den Urste: Dit joar moog ich in noavolging van 43 ander Stadspreensen mèi de scepter zwèèjen as tèken van mien Preensdom, doarum beschouw ich hem og as het ultieme erfgoedstuk vûr ne Teutepeuter. De Vorstenmedallie dor Vorst Roger: Wie dees medallie mag dragen dragt eigenlik de verantwoordelikheid um carnaval in goei boanen te leien en erveur te zurrigen dè hie-el Hamet carnaval kan vieren van 11 november tot en mèi carnavalsdinsig, vûr mich en degenen die vûr mich kwamen is dit un groew-ete ie-er en doarum vin ich dan og dè dees medallie het Teutenerfgoedstuk bij oetstek is. Alaaf ! Het Teutenkostuum dor Noël: Spring ich in mien kostuum, ben ich zoë wèr in mien hum ! Moeiliker is het nè, het Teutenkostuum as erfgoedstuk !!!!! Het Teutenbèldje dor Luc: Het Teutenbèldje oan het stadhoe-es keumt vûr mich duudelik op nummer ie-ën. Geschonken dor de Teutepeuters as dagelijkse herinnering oan carnaval en de Teuten vûr gans Hamet. De Teutegazet dor André: Mèi os gazetje loaten wijllie gans Hamet in November wèr lachen mèi os en mèi zichzelf, ik deenk og dè dit un vereiste is um carnaval te kunnen vieren. Dus de Teutegazet op 1 vûr iederie-en. De Preensenwagen dor Leike: Man, man, man toch wa unne zie-ever allemoal : het schwoanste stuk wa in het bezit is van de Teutepeuters is toch wel de Preensenwagen zeker, zelf gebouwd en dor iederie-en bewonderd um zien pracht en praal. De steek dor Ronny: Mèi de steek bedoelen wijllie gèn peuntig deenk dè tussen ow ribben gedouwd wèrdt mèr het traditionie-el hoofddeksel dè wijllie dragen. Mèi zien prachtige vèèren is dit vûr mich het schwoanste stuk wa ge as Teutepeuter kunt bezitten. Carnavalissima dor Daan: Disse joarlikse wedstrijd vûr de beste carnavalsschlager is vûr mich ie-ën van de schwoanste dingen die er zien , zeker nou dè we vurrig jaar nog us gewonnen hemmen is dit vûr mich het schwoanste erfgoedstuk wa er is. Het Teuteboek dor Bèr: Het boek dè we hemmen oe-etgebroacht mèi os 4x11 jubileum is het erfgoedstuk bij oetstek, want hie-in stut van a tot z ozze geschiedenis beschreven en ge vindt er og veul anekdotes in terug. Ge kunt er altie-ed opnij doorhenne blûûrren. Kortum, iets schwoaners vinde nè. Het Adjudantembleem dor Rob: Ik bin nog nè zoelang bij de vereniging mèr vûr mich is het unne droe-ëm om ui-jt het embleem van Adjudant te meugen dragen. De Teutejetons dor Danny: Voor mich is het seempel, mèi carnaval wurdt er og ‘n peentje gedroonken en um die peentjes te betoalen hedde teuten(jetons) noe-edig. Dus zonder teuten gène carnaval. De zittingen dor Guido: De zittingen van de Teutepeuters wèiren ieder joar opnèi gesmakt dor os publiek en zien doarum vûr mich het belangrikste in het erfgoed van den Teut. Os Aaw Teutestad dor Jacky: Dit lied van en dôr de Teutepeuters is al hust zoe aawd as de vereniging zelf en verdient doarum og de titel van Teutenerfgoedstuk. De website dor Johan: Ozze website is op korte tie-ed unne echte publiekstrekker geworen en maag doarum og het erfgoedstuk van de Teut wèèren. Danny (Het ènigste nog lèèvende erfgoedstuk)

35


JAEKEN VERHUURBEDRIJF BVBA

Verhuur van toilet- & douchewagens zowel grote als kleine

FINANCIELE DIENSTEN AXA-BANK VERZEKERINGEN KREDIETEN BELEGGINGEN VERMOGENSPLANNING

• van eenvoudige tot super deluxe feesten voor bedrijven & particulieren • ook ”VIP” toiletwagens • zeer gunstige tarieven ook voor transport

CDV NR. 43406

Als kwaliteit en service voor u van tel zijn slechts één adres

Salvatorstraat 1 3930 Hamont-Achel Tel. (011) 44 02 60 Fax (011) 44 02 65

Kleine Balenhoek 11 3930 Hamont Tel. 011/44.54.45 Fax 011/66.54.66 GSM 0475/24.22.12 www.jaeken.be

UW VERTROUWEN WAARD

Zaakvoerder : Jaeken Jaak

Funerarium • Begrafenissen & Crematies

Alle fantasiepanty’s en alle moderne kleuren breiwol.

VANDEBOSCH

Schuttersboomstraat 3, 3900 Overpelt - Brugstraat 5, 3950 Bocholt

FLOR VAN VLIERDEN

NIEUW!!! HOORCENTRUM

www.uitvaartcentrum-vandebosch.be

Dag & nacht bereikbaar 011/64 80 30

Stationsstraat 43, 3930 Hamont

Wie het goede waardeert, renoveert. Portas® Vakbedrijf P. Rooyakkers b.v.b.a. Oude Watertorenstraat 33

Dames- en herenkleding

3930 Hamont Tel. 011-44 68 88 www.portas.com

Budel

Bestratingen Doe het ”grondig”met Kuppens

Grondwerken Containers Transporten

NEDERLAND Gebr. J en W Kuppens BV

BELGIE Gebr. J en W Kuppens BVBA

MEEMORTEL 59 6021 AD BUDEL TEL. 0495 49 12 81 FAX 0495 49 56 65

BUDELPOORT 31 3930 HAMONT-ACHEL TEL. 011 44 17 97 FAX 011 44 18 39

De gebruikte meubelhal import

Metselzand

export

+

inkoop

Grind

verkoop

Achelpoort 11 3930 Hamont-Achel Tel. : 011-44 .76 .10 Open : elke dag van 13.00 tot 18.00 uur

De Teutepeuters danken alle sponsors, sympathisanten en carnavalisten. Oude Pastorijstraat 17 3930 Hamont-Achel Tel. 011 80 34 71 willem.vejascreen@hotmail.com

ALAAF !! 36

Kerkstraat 4, 3930 Hamont Tel. : 011/44.71.69


Alle draaiwerk tot ø 500

Flower-Art

freeswerk tot 6300 mm lang freeswerk met CNC - gestuurde machines - 5 assen Vlakslijpen tot 6 m Messen slijpen tot 6 m Draadvonkerosie tot 2 ton Vervaardigen van snijmatrijzen, dieptrekwerk en plooiblokken Toeleveren van opbouwplaten

SIMONS JAAK Nijverheidsstraat 10 • 3930 Hamont Tel.: 011/440390 • Fax: 011/440393 E-mail: simons@unicall.be

Stationsstraat 61 3930 Hamont Tel. 011 39 23 25

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪ DAMES & HEREN MODE

Heerstraat 32 3910 Neerpelt 011 64 82 12

STUKADOORWERKEN

Brouwersstraat 6 3930 Hamont Tel. 011 64 41 71

LEO VAN GELDORP BVBA Hoogstraat 25 3930 Hamont Tel. 011/44.89.49 GSM 0476/73.82.59

Fata Morgana in Hamet Preens Laurent (zelf og bezitter van 5 sterren op zien marinekostuum) daagt Hameter ozze Opperteut en alle carnavalisten oe-et.

Zal Hamet slagen en ... krie-egen we de 5 sterren ? Dit zien volgens Laurent de opdrachten vûr de stoet van zonnig 3 februoari 2008 : 1. Loat 11 Braziliaanse danseressen mèiloe-ëpen in de stoet. 2. Zurgt dè er 11 aawd Preensen en/of 11 aawd dansmariekes mèi doen in de stoet. De Preensen mèi hun medallie rond de nek. 3. Er moeten 11 verklèide Teutemennekes mèi doen oan de stoet. 4. As de stoet rond trekt moeten er minstens 11 kaffees in Hamet versierd zien. 5. Makt noa de stoet in de Posthoorn ne polonaise mèi minstens 111 man en mèi den Opperteut op kop.

Schitterende

Kerstshow!

Den oe-etslaag zal noa de stoet bekind gemakt wèiren in de Posthoorn

Hamet, rren, alen de 5 ste h t oe m ij k ‘t is ij de zoals e kiek b m Force Maritie

EMMERS

ALLES VOOR HUIS, TUIN, DIER EN DECORATIE

SUCCES !!!!!

Bosstraat 119, 3930 Hamont Tel. 011/44.85.29 37


Service

Coiffure

Zomerstudio

VADI

Burg 38 Hamont-Achel

011/44.69.96

Enkel op afspraak : zo-ma : gesloten • di : 13-21 u. • wo-do : 9-18 u. • vrij : 8-20 u. • za : 7-16 u.

Stationsstraat 111 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/62.21.04 Fax : 011/44.18.10

dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 22.00 u keuken tot 21.30 u maandag gesloten

Doorlopend open van 8 u. tot 19 u. Zondag gans de dag OPEN gesloten op maandag.

eetkaffee De Harmonie Budelpoort 1 - 3930 Hamont - 011 74 65 30

. . . r e k k e l n a Meer dker meer ! lek

Café Oké Hamont

Bill’s Stationsstraat 59 - Hamont

Café Oké, Stadswaag 6, 3930 Hamont 38


TV Elke 4e zonnig van de moand te volgen op Hamet TV-Publiek vûr de kleintjes: Bob de Blower

Zuukt de 2 fouten op onderstoande foto

Kindergazet Vanaaf vannejoar starten we mèi ’n specioale rubriek vûr de kleinste Teutepeuters

Wie helpt Noël oan un lekker fris peentje ?

Wiskunde Los onderstoande vergelieking op :

1 sin x = ? n

Oplossing : 1 sin x = ? n six = 6

Schrijnwerkerij N.V.

Pinxten L.

ALGEMENE BOUWWERKEN

Mulk 74, 3930 Hamont Tel. + Fax : 011/44.69.19 Tel. : 011/44.68.05 GSM : 0497/53.74.08

Specialiteit kelderbouw

Renovatie : vervangen van voor- + achterdeuren + ramen veranda’s, binnendeuren, muurkasten op maat.

Bosstraat 158 B-3930 Hamont Tel. : 011/62.16.20

Willekens Harry KNIP- & PLOOIWERKEN Bevrijdingsstraat 66 • 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/44.62.20 • Fax : 011/44.87.07

39


DRANKEN

Café

Flaming Star Ranch

GINO BONNEU

“De Végtès”

Uw beste partner voor fuif of party, Horeca en particulier Met eigen besteldienst

Meer dan 25 biersoorten. Ontspanning voor iedereen Ruim terras.

Locatie : Winter 17, Hamont Erkend trainer B. BLOSO : Breëur Roel

Open : alle dagen vanaf 14.00 uur ‘s zondags vanaf 9.30 uur Rustdag : maandag

NEERPELT TEL. 011 64 15 80

Dijk 66, Hamont - Tel. : 011/44.69.74

voor lessen, training en pension : 0495/102491 (vanuit buitenland : 0032/495/102491)

voor buitenritten : 0477/753686

(vanuit buitenland : 0032/477/753686)

FRITUUR DE WIELERBAAN café zaal

www. cambrinusbar .nl

HAMONT

Huub, Tiny en Marco Schellekens Maarheezerweg 9 - Budel Tel. +31-495-496622

GRONDWERKEN HARRIE BELIEN Cardinaels Elektrotechniek Kapelstraat 57 • 3930 Hamont-Achel Tel. 011-44 59 51 • GSM 0473-98 01 69 Fax 011-62 24 06 cardinaels.elektrotechniek@skynet.be

Dijk 69 3930 Hamont-Achel Tel./Fax 011/44.62.51 GSM 0477/27.60.95

Coiffure Dames & Heren Tel. : 011/44.55.87

KANTERS Abdijstraat 21, 3930 Hamont Haarkapper - raadgever Kerastase - l’ Oréal

Transport - Distributie A.D.C. bvba Remise 1 • 3930 Hamont-Achel GSM 0475/36 97 35 Fax 011/80 32 04 E-mail : adcdistributie@telenet.be

w w w. b r u n a . n l “Altijd actueel” Markt 9 • 6021 CD Budel Tel. 0031-495-494978

40


De nèi woapenwet Het was te verwachten ! De brave burger hèt het oan zien boks ! Er is wèr un nèi woapenwet ! Gedoan mèi schieten en knallen, gedoan mèi bommen en granoaten. INLEVEREN is de boadschap. En op die manier zal er un eind komen oan de misdoad (volgens os wetgèvers !?). Mèr do zien nog un hie-ele hoe-ëp “Zwoar bewoapende èrlikke braaf hoe-esvoaderburgers” die dees wet nè kinnen ! En doarum zetten we de feiten van “DE WET” nog efkes op un rijke. Mèr umdè de wetteksten soms moeilik te lèèzen zien, gèven we hie un verieenvoudigde “Jan mèi de Pet-oe-etleg”. Volgens de nèi woapenwet moeten al de woapens opnèi geregistreerd wèiren, mèr de stoat bedoeld eigenlik “aafpakken”. Wa verstun ze onder woapens ? Vruuger haawen ze het over geweren, revolvers, karabienen, enz. Mèr nou hemmen ze de wet oetgebreid, en nou moet alles wa mèr ènigszins kan gebruukt wèiren als “Woapen” oangegèven wèiren. Samenvatting van de gevoarlikke woapens : 1ste Categorie JEUGDWOAPENS Katteprullen en geleipot-ellestiekskes + de bijhuurende witte boe-ënen en keikes • Klakkebuizen mèi papieren pielkes + de bijhuurende papierkes en prupkes • Steenk-bommekes + de bijhuurende lontjes en stèkskes • Woaterballons + het bijhuurende woater • Houten zwaarden + het bijhuurende hout • Woaterpistolen + het bijhuurende woater • Klapperspistolen en hondsverschrikkers + de bijhuurende pistonnekes van 200 decibels

2e Categorie SPORTWOAPENS (zie alle woapens die onder de aaw wètgèving vallen)

Nèi bijgevuugde regels Verbo-jen woapens Alle veurwerpen bomèi un misdrie-ef kan gepleegd wèiren en bo-oan ge nè kunt zien dè het als moordwoapen kan gebruukt wèiren. Zoeals: Die-ëgrollen • Errepelmeskes • Kurketrekkers • Nagelvielen (langer als 30 cm) • Tandestokers (langer als 30 cm) • Oeerstökskes (langer als 30 cm) • Nègelschie-eren (langer als 30 cm) • Houten pollepels • Engelse sleutels • Scepters van Carnavalspreensen (vurzien van loe-eden bellekes) • Sleutels van stadsporten (zwoarder dan 10 kilo) • Potluu-j mèi ne scherpe peunt + bijhuurende poetloe-ëdslie-epers • Vibrators (op netspanning 220 v) • Honds- en fietskettingen • Kettingzagen • Plastieke zakken • Ellestieken jarretellen • Nylonkousen • Panties • Pie-epestokers (langer als 30 cm) • Nagel-schiet-pistolen • Nietjes-pistolen

3e Categorie Extravagante verzamelwoapens – Verbo-jen woapens Tanks oet den 1ste en 2e wèrreldoorlog • Kanonnen oet den tie-ed van Napoleon • Aafweergeschut van zwoar kaliber (zakmodel) • Dikke bertha’s mèi aafgezagde loe-ëp • Hagelkanonnen (model Chateau Caravan) • V-1 en V-2 vliegende bommen (die nog kunnen vliegen) • Het pistool van Hitler (bo mèr iene kogel mèi geschoten is ...? of 2 kie-er ? as de urste kie-er slecht gemikt was ! ... zie de geschiedenisles) • Donderbussen mèi aafgezagde loe-ëp • Slingerapen of werpslingers mèi stie-ën zwoarder as 50 kilo (aap inbegrepen) • Alle schietgetuug bo-van de keugel langer zien as het geweer • Gevoarlikke postdoe-even oet den 1ste wèrreldoorlog mèi bijpassende mitraljet • Atoe-ëmbommen mèi bijhuurend vliegtuig

4e Categorie Als hie-ël gevoarlikke geheime woapens – Ten strengste verbo-jen !!! Dynamiet patroe-ënen in de heupgordel !!! Eenkel towgestoan vur bepoalde groeperingen. In Bels moede hieveur un specioal vergunning oanvragen, vur strikt persoe-enlik en ie-ënmoalig gebruuk ! ... liefst in het boe-etenland. • Gevoarlikke schwoanmoeders !!! (nè oan de lie-en en zonder moelkörf) • Overgedosseerde Viagra-pillen, want dan kan ellik schot doe-edelik zien !

BESLOE-ET Elke burger van Belze nationaliteit (og die van Hamet) zien gehaawen oan het inleveren van bovenvermelde wapens. Hij maag dees gratis (en vûr niks) aafgèven op het politie (of champetters) kantoe-ër. Hij kriegt hieveur (al noar gelang van de groe-wete van het veurwèrrep) 1 of 2 “gratis” bedaankjes vûr het vervullen van zien burgerplicht. Ter vervanging van dees zelfverdedigingswapens maag hij in geval van inbraak, moord of zelfmoord, of alle ander vervèlende evenemeenten altie-ed beroep doen op de politie. Afhankelik van het oantal inbraken op hetzelfde oe-egenblik, komen dees dan ofwel onmiddellik ofwel de volgende daag. Van de inbrèkers of potentiële moordenèirs wurdt wel verwacht dè ze op de plak van de misdoad blie-even, om de administratieve rompslomp ter verie-envoudigen.

In naam der Belgen, (en de Teutepeuters) De gedelegeerde verie-envoudiger der Wet Gejo

Zien de keugel langer as ow geweer, dan moede inleveren.

41


HTC

Hennie RAMEN & DEUREN VERVANGINGSRAMEN RENOVATIE VERANDA’S IN- & VOORZETROLLUIKEN GLAS VOLLEDIGE AFWERKING

SCHOONHEIDSINSTITUUT

STADSPARK CAFETARIA

BEAUTYSHOP

Sleutjes 7 3930 Hamont-Achel 011 44 61 72

Dhr. RUTTEN (011) 44 67 47 Dhr. STEVENS (011) 64 27 30

Kievitstraat 51 3930 Hamont-Achel

Ooit gehoord van de volgende therapieën? Spreken ze je aan? Ze werken ontspannend, rustgevend, helend,...

LUYS ANITA Rodenbachstraat 11, Hamont

Tel.: 011/62.13.49 anita.luys@skynet.be • Voetreflexmassage • Reiki • Rugmassage • Bachbloesems • Oorkaarsen • Stoppen met roken

Hier kan je terecht voor advies, behandelingen en cursussen.

DIERENARTSENPRAKTIJK KLEINE HUISDIEREN

Sylvia Dries Nevenplein 41 bus 2 - Kaulille Tel. 011 52 58 88

Marc Swinnen

S T U D I E B U R E E L

Bosstraat 85 - Hamont Tel. 011 44 15 10 Weverstraat 13

Tel. 011-44.55.50

3930 HAMONT-ACHEL

Fax: 011-62.25.47 Tevens raadplegingen, huisbezoeken, operaties en radiografieën na afspraak.

011-44.55.04

Stad 5 - B1 3930 Hamont Tel. 011/63.58.65

Alle onderhoud en herstellingen • Banden en sportvelgen in alu. en chroom Tinten van autoruiten • Chip tuning Verkoop en plaatsen en ontwerpen van uitbouwkits en verlagingen Verkoop van pocketbike’s • Ontwikkelen, bouwen en reviseren van (race)motoren Openingsuren: ma.-vr. van 19.00-22.00 uur - za. van 13.00-18.00 uur

NIEUW ADRES!!: Rangeerweg 14 - 3930 Hamont Tel.: 0496/87.76.58 - Fax: 011/44.56.23 E-mail : tuninggaragesteensels@hotmail.com 42


Unieke oe-etgave van Suske en Wiske albums dor Het Teutegezetje Vûr de echte “Strip”liefhebber keumt Het Teutegezetje vannejoar mèi iets hie-el specioals. Gèn danseres, mèr ’n specioal oe-etgave van Suske en Wiske albums bo Hametenèiren ’n hoofdrol in speulen. Dees buukskes, die eenkel geschikt zien vûr meensen boven de 16 joar, kunde vûr niks inkie-eken in de nèie Bieb (3e rij leenks achteroan, boveste schap, onder de letter T van Teut). Driek en Johan

43


Unieke oe-etgave van Suske en Wiske albums dor Het Teutegezetje

Reinigingsdienst

Datums Carnaval

VANHOUDT Kleine Haart 22/1 3930 Hamont-Achel Tel. 011/44.86.44 Fax 011/44.62.04 www.vanhoudtreinigingsdienst.be info@vanhoudtreinigingsdienst.be

3 februoari 2008 22 februoari 2009 14 februoari 2010 6 mèrt 2011 19 februoari 2012 10 februoari 2013 2 mèrt 2014 15 februoari 2015 7 februoari 2016 26 februoari 2017 11 februoari 2018

Gerard Broekx Zaakvoerder

Gsm 0498/92.82.01 hatron.gerard.broekx@skynet.be

Hatron bvba

Nijverheidsstraat 14 3930 Hamont (B) Tel. 0032/11-44.55.21 fax 0032/11-62.17.57

44


RAMEN DEUREN POORTEN PVC ALUMINIUM HOUT

Tel. : 011/809.826 Welkom op Beverbekerdijk 50 3930 Hamont-Achel Tel. 011/64.15.57

www.profel.be

☺☺

Bij ons kan u terecht voor : Kleine kaart (taverne) Themafeesten Bruiloften Recepties Personeelsfeesten Barbeque’s

Uw wens maken wij werkelijkheid ! NAAMPLATEN SPORTPRIJZEN

Graveer-, laser- en ponstechniek Nieuwstraat 92A, 6021 HV Budel Tel. 0031-495-491032 Fax 0031-495-496830 E-mail : info@vonkennaamplaten.nl www.vonkennaamplaten.nl

45

Vur iederie-en


FeijenVandekerkhof Metaalwerken : draaien, frezen, slijpen Ondernemersstraat 13 B-3930 Hamont-Achel Tel. : 011/44.84.13 Fax : 011/44.17.96

Verzekeringskantoor

Leyssen bvba

Kwaliteitsbeenhouwerij

GIELEN RENE

Stad 42-48 3930 Hamont-Achel

Achelpoort 7, Hamont Tel. : 011/44.51.06

Eigenbereide charcuterie en salades. Specialiteit : fondue, gourmet, barbeçue

CDV-nr. 29276

tel. : 011/62.24.48 fax : 011/62.26.07

L

auwers b.v.b.a.

Constructiewerken metalen & aluminium ramen glaswerken

Industriestraat 14, 3930 Hamont Tel. : 011/44.70.47 Fax : 011/62.15.69

Q-garden John Strijbos Budelpoort 20 3930 Hamont-Achel GSM: 0496 27 75 23

SCHOEMACO NV

ALGEMENE ONDERNEMINGEN

Ontwerpen en realiseren van: Volledige tuinen Bestratingen • Opritten • Terrassen • Paden Borders • Aanplantingen Tuinrenovatie

Bosstraat 155, 3930 Hamont Tel. : 011/62.16.89, Fax : 011/62.18.00

BOUWWERKEN MARTIN LAMERS Watertorenstraat 20 - 3930 Hamont-Achel Tel. 011 62 18 68 - Fax. 011 44 65 07

BROOD EN BANKET

Huibers

Stationsstraat 51a - 3930 Hamont Tel.: 011/44 51 43

JEPAGRO GLASWERKEN Voor al uw geslepen glas en spiegels Nijverheidsstraat 7 bus 2, 3930 Hamont-Achel Tel. bureel : 011/44.85.31

46


Veurstelling Hameter carnavalsgroepen Ieder joar stellen we unne Hameter carnavalsgroep veur in os Teutengazetje.. Disse kie-er is het de beurt oan CV De Bluts.

CV De Bluts Opgereecht in 1996 als kamerui-j onderie-en, begonne ze het ûrste joar bèi de groew-ete groepen. In 2000 was het vûr den ûrste kie-er “Un schot in de roe-ës” mèi den ûrste prie-es bèi de groew-ete groepen. U joar loater zien ze overgestapt noa de wages. Hoewel het thema “Wellie bakken er niks van” was, schèirden ze toch den twedde prie-es mei. De joare doa noa woordt het succes allie-en mè groew-eter mei 5 ûrste plakken op rij, zoe-as vûrrig joar mèi “Toast kardinaal”. In 2007 bestun ze ellef joar en goan ze er iets specioals van make. We zie-en benèijd. Penningmèster: Bouwmèster: Webmèster: Website:

Els Feyen Bart van Dingenen Patric van Horne www.cvdebluts.be

Klinkerwerken en kleine grondwerken

Voor al uw terrassen, inritten en kiezeltuinen Graanstraat 38 3930 Hamont-Achel Tel. 0495 86 81 50 davy.verheijden@hotmail.com

47


Bè de Booën weensen ze ullie unne bie-estige goei-e carneval ALAAF! D

R U K K E R I J

B

O O N E N Oude Watertorenstraat 27 • 3930 Hamont-Achel Tel. 011/44 03 60 • Fax 011/44 03 68

Teutegezetje 2007  
Teutegezetje 2007  

SCV de Teutepeuters met het Teutegezetje 2007

Advertisement