Page 1

ZPC-03-14.indd 1

7.2.2014 10:53:24


Zlatá staročeská uzená kýta

Radyně Gothajský salám

ZPC-03-14.indd 2

7,90

100 g

79,- / 1 kg

14,90

100 g

149,- / 1 kg

Radyně Vídeňské párky

13,90

100 g

139,- / 1 kg

7.2.2014 10:53:52


1Ļ&/&4&/¶ė¶4-"

4065ĝÇ

;%"3." 70-&+5& 4$001.0#*-&. 0-&7/ĝ+*

7:)3"+5& 45"3507"$¶#"-¶ė&, $001.0#*- "1Ļ*%&+5&4&,/«. 4UBŘÓ LEZäWPCEPCÓPEEPQPÝMFUF TQSÈWOPVPEQPWŞśOBOÈTMFEVKÓDÓTPVUŞäOÓPUÈ[LV

+BLÈKFOFKNFOÝÓIPEOPUB [BLUFSPVNƉäFUFEPCÓKFU V$001.PCJMV " ,Ř# ,Ř$ ,Ř

$001.PCJMQMOâWâIPE 1PLVEQżFKEFUFLF$001.PCJMVWPCEPCÓ

PEEP 

NƉäFUFQżFOÏTUTWÏTUÈWBKÓDÓŘÓTMPPE 7BÝFIPPQFSÈUPSB;%"3." 4UBŘÓ LEZäOBOBÝJDIJOUFSOFUPWâDITUSÈOLÈDI  OFCPOB[ÈLB[OJDLÏMJODFOBIMÈTÓUF,»%$. /FŘFLFKUFBWZVäJKUFNPäOPTUMFWOŞKÝÓIPWPMÈOÓ BTMFW[BQSBWJEFMOÏOÈLVQZWQSPEFKOÈDI$001

ZPC-03-14.indd 3

4.4[BÝMFUFOBŘÓTMP ,BäEÈTQSÈWOÈPEQPWŞśWZISÈWÈTUBSUPWBDÓCBMÓŘFL$001.PCJM TQżFEOBCJUâNLSFEJUFN,Ř 5WBS4.4$001NF[FSB4QSÈWOÈ0EQPWŞś 1Ļ¶,-"%$001# $FOB4.4KF,ŘWŘ%1)4MVäCVUFDIOJDLZ[BKJÝƃVKF."5&3/"$PNNVOJDBUJPOTBT  XXXNBUFSOBD[DPN 0CFDOÈQSBWJEMBL1SFNJVN4.4TMVäCÈNOBMF[OFUFOBXXXQMBUNPCJMFND[ ;ÈLB[OJDLÈQPEQPSB SFLMBNBDF 5OFCPFNBJMFNOBBESFTFIFMQEFTL!NBUFSOBD[DPN

7ÓDFJOGPSNBDÓOBMF[OFUFOBXXXDPPQNPCJMD[

7.2.2014 10:54:04


ZPC-03-14.indd 4

7.2.2014 10:54:16


ZPC-03-14.indd 5

7.2.2014 10:54:48


ZPC-03-14.indd 6

7.2.2014 10:54:59


DOBRÉ RECEPTY do vašeho mobilu www.coopdobrerecepty.cz Soutěž pokračuje, pochlubte se zimními recepty! ZPC-03-14.indd 7

?

?

?? ? ? ?zimn í ? dobroty ? ? ? ?

? ! ? ?? ? 7.2.2014 10:55:06


ZPC-03-14.indd 8

7.2.2014 10:55:10

Konzum 1 31 3 2014  

KONZUM 1. - 31.3.2014

Konzum 1 31 3 2014  

KONZUM 1. - 31.3.2014

Advertisement