Page 1

Versie 1.02


DeltaCAM-OFTBenelux

2

Inleiding

3

De eerste stap

4

Sluiten van een project

5

Openen van een project

5

Zoomen

6

Simulatie

7

Het programma instellen

8

Verdere instellingen

10

Afdrukken van een schakelplan

11

Opslaan van een project

12

Notitieblok

12

Het maken van een pneumatisch schakelplan

13

Een nieuw project beginnen

14

De cilinder

15

Data voor de stuklijst

16

Ventielen - schuiven

17

Instellingen voor ventielen

18

Meerdere schakelventielen

19

Het maken van een schakelplan

20

Sensoren en bedieningen

21

Simulatie van het schakelplan

22

Stuklijsten

23

Maken van eigen onderdelen

24

Electropneumatisch schakelplan bouwen.

29

Electropneumatisch schakelplan

30

Het maken van een electrisch schakelplan

31

Weg-tijd-diagram

35


DeltaCAM-OFTBenelux

Beginselen

Houdt rekening met deze beperkingen als u een nieuwe mapnaam aanmaakt.

Beginselen

Inleiding

De OFT software is een programma, waarmee u pneumatische, hydraulische en electrische schakelplannen kunt ontwerpen, simuleren en animeren. Met deze cursus leert u vooral de basis van dit programma kennen. Verdere oefeningen vindt u in de bibliotheken van het programma. Daartoe behoren pneumatische, electrische en hydraulische schakelplannen. Uw suggesties en voorstellen om deze cursushandleiding te verbeteren, zien wij graag tegemoet. Om met het programma „OFT“ te kunnen werken dient u de beginselen van het besturingssysteem Windows te beheersen.

3

De computer dient te werken met Windows XP of Windows Vista. De computer moet voor deze systemen geschikt zijn. Voor een goede grafische weergave van de simulaties en animaties dient u de kleurkwaliteit (Eigenschappen voor Beeldscherm) minimaal op “Gemiddeld (16 Bits )“ in te stellen. Zoals bij elk CAD-Programma is een zo groot mogelijk beeldscherm een groot voordeel. Als het programma „OFT“ zich niet op uw computer bevindt, leg dan de CD-ROM met de “OFT” software in de CD/DVD-speler en volg de aanwijzingen op. Let op dat in sommige netwerken, mapnamen geen spaties en/of punten mogen bevatten.

Heeft u een oudere “OFT” softwareversie op uw computer, dan dient deze eerst verwijdert te worden, voordat u een nieuwe versie installeert. Zorg voor een backup van uw oude projecten en schakelplannen, zodat ze bij een nieuwe installatie niet verloren gaan. Maak ook een backup van het licentiebestand „OFT20.lic“ ! Geadviseerd wordt, voor het tekenen van schakelplannen het Landschap-formaat te kiezen. Het wordt aanbevolen om de tekengrootte A3 te kiezen. De afdruk kan op A4 gedaan worden.


DeltaCAM-OFTBenelux

Beginselen

4

De eerste stap Starten van het Programma Eerst dient het programma „OFT II“ gestart te worden. Dit gebeurd door een dubbelklik met de muis op het icoon van de “OFT II” software of via het Startmenu.

Aansluitend opent het programma zelfstandig met een nieuw project en begroet u met een leeg tekenblad. Om kennis te maken met het programma opent u een bestaand project.

Hiertoe sluiten we het nieuwe lege project. Klik op het kruisje om het project te sluiten


DeltaCAM-OFTBenelux

Beginselen

5

Sluiten van een project. Klik om het project te sluiten in het sluitvenster van het lege scherm.

Om een project te sluiten kunt u ook het commando „Sluiten“ uit het menu „Bestand“ kiezen. Het programma vraagt bij het sluiten of het project opgeslagen dient te worden. Dit is niet nodig, klik op „Nee“.

Openen van een project. Kies om een schakelplan te openen het bevel „Project openen“ uit het menu „Bestand“ of klik op het icoon

„Project openen“. Daardoor worden de door de gebruiker gemaakte projecten getoond. Daarin kunnen alle bestaande projecten gevonden worden. Map =../Mijn Documenten /omegon/oft2/files Om te leren werken met de “OFT II” software zijn in de map “Samples” een aantal voorbeeld projecten aangemaakt. Gebruik hiervoor de menukeuze “Voorbeelden openen” onder het menu “Bestand”

Projecten worden gekenmerkt door de extensie „.Oft2“ Onder datatype kan ook gekozen worden voor “Alle bestanden” Van alle getoonde projecten (schakelplannen) dient nu een project gestart te worden. Gebruik het project „PN_10.Oft2“ uit de map „Samples“. Door een dubbelklik met de muis op de projectnaam of door aanklikken van de projectnaam en klikken op de „Open“ knop, wordt het gekozen project opgeroepen en op het beeldscherm gezet.


DeltaCAM-OFTBenelux

Beginselen

Zoomen Met het Zoomcommando in de knoppenbalk Kunt u het schakelplan in stappen vergroten en verkleinen. Verder is het mogelijk in de knoppenbalk naast de zoomknop het raster zichtbaar of onzichtbaar te maken.

Met de beide knoppen rechts ernaast is het mogelijk “Grid gebruiken” in en uit te schakelen en de elementnamen of de namen van de aansluitingen wel of niet te tonen.

Als er meerdere projecten geopend zijn kan door het aanklikken van de “Tabs” eenvoudig van de ene naar de andere tekening gegaan worden.

6


DeltaCAM-OFTBenelux

Beginselen

Simulatie Het commando voor simulatie vindt u in het menu „Simulatie“. Door het aanklikken van de groene driehoek in de knoppenbalk kunt u eveneens de simulatie inschakelen.

Al naar gelang de instellingen worden de leidingen meerkleurig getoond. Zo kunt u eenvoudig zien welke leidingen onder druk of onder spanning staan en hoe deze tijdens de loop van de simulatie veranderen.

Met behulp van de knop op het ventiel „1S1“ kan de simulatie gestart worden en de cilinder beweegt. Gebeurt het aanklikken met ingedrukte Shifttoets dan blijft de knop tot opnieuw drukken ingedrukt. Door het aanklikken van de pauzeknop kan de simulatie gestopt en weer gestart worden.Het symbool voor de enkele stap kan in de pausestand een stapsgewijze schakelen gedaan worden.

Ingewikkelde schakelingen kunnen hierdoor beter gecontroleerd worden. Probeert ook de schakelplannen uit andere projecten te simuleren.

7


DeltaCAM-OFTBenelux

Beginselen

8

Het programma configureren In het menu ,,Bestand“ bevindt zich het commando „Programma instellingen“. Hier worden instellingen gedaan die bij het maken van een nieuw project nodig zijn. Alle instellingen kunnen ook voor het actuele project veranderd worden. Onder de tab “Nieuwe tekening” wordt de grootte van het tekenblad vastgelegd. Ook de gebruikte eenheden zijn aanpasbaar. Voor keuze staan hier mm, cm en duim. Met behulp van twee vinkjes wordt vastgelegd, of het raster getoond wordt en of de snap “Grid gebruiken” aan of uit staat. De waarden van het raster en het “snappen” zijn apart instelbaar.

Door aanvinken van het betreffende vakje kan ook het tekstveld ingevoegd worden. De vooringestelde bedrijfsgegevens kunnen automatisch in het tekstveld ingevoerd worden. Onder het menu Ëxtra’s” kan met het commando “Tekstveld..” een venster geopend worden, waarin de gegevens voor het tekstveld ingevoerd kunnen worden. Een volgend vakje legt vast of om de het bouwdeel een raam getoond wordt of niet. Verder kan de X-as van het Weg-tijddiagram ingesteld worden.

De tab “Algemeen” legt de functie van het muiswiel vast. Hier kan ingesteld worden of met het wiel de tekening verschoven of de zoomfactor veranderd wordt. Het is ook mogelijk om het wiel uit te schakelen. Voor de stuklijst is de tab “Gebruikersdata” aanwezig. Hier kunnen meerdere velden voor de stuklijsten toegevoegd of verwijderd worden. Met een vinkje in het betreffende veld wordt vastgelegd of de velden in de stuklijst getoond worden of niet.


DeltaCAM-OFTBenelux

Beginselen

9


DeltaCAM-OFTBenelux

Verdere instellingen Het commando “Bladzijde instellen..” in het menu “Extra’s” geeft de mogelijkheid om de instellingen van het actuele project te veranderen. Dit venster lijkt op het venster “ “programma-instellingen” onder het menu “Bestand” . Het verschil is dat de veranderingen meteen uitgevoerd worden na het sluiten van het scherm. Dit venster wordt eveneens door een dubbelklik op het actuele project geopend. Waardoor het mogelijk is om tijdens het tekenen het raster of “snappen” te veranderen. In het menu “Extra’s” kan eveneens de taal van het programma geselecteerd worden.

Beginselen

10


DeltaCAM-OFTBenelux

Afdrukken van een schakelplan. Met behulp van het bevel „Afdrukken“ in het menu „Bestand“ kunnen we de instellingen voor het afdrukken van het schakelplan voorbereiden. Eerst kunt u de printer selecteren en het papierformaat instellen. Er zijn formaten tot DIN A0 mogelijk. Verder kan aangegeven worden of het schakelplan in portret- of landschapformaat afgedrukt moet worden. Afhankelijk van de printerdriver kan de vergrotingsfactor van het schakelplan tijdens het afdrukken ingesteld worden. Hiermee kunnen we een grote tekening (bv A3) op een klein blad (bv A4) afdrukken. Met de button „Aan afdrukbladzijde aanpassen” wordt automatisch de schaal bepaald. Daarna kan altijd de vergrotingsfactor nog aangepast worden.

Beginselen

11

De randbreedte (kader) is voor het afdrukken ook instelbaar. Deze kan aan elke printer aangepast worden. Controleer alle „Afdruk instellingen” voordat een afdruk gemaakt wordt.


DeltaCAM-OFTBenelux

Opslaan van een project. Met het commando „Opslaan“ wordt het project opgeslagen. Daarvoor gaan we in het menu „Bestand“ naar „Opslaan“. Moet het bestand een nieuwe naam krijgen, gebruik dan het commando „Opslaan als“.

Notitieblok. In het pulldown menu „Extra’s” Bevind zich een notitieblok. Hier is het mogelijk om aanvullende informatie toe te voegen Aan het schakelplan. De symbolen linksonder maken het mogelijk om te bladeren in het notitieblok. Nieuwe bladzijden worden met het plussymbool aangemaakt. Het minussymbool verwijdert de betreffende pagina. Met de pijltjestoetsen kan men door de bladzijden bladeren. Een zoekveld linksboven laat zoeken van teksten toe in de bladzijden.

beginselen

12


DeltaCAM-OFTBenelux

Oefening 1

Het maken van een pneumatisch schakelplan. Bouw een pneumatisch schakelplan ! Stel een schakeling samen met een dubbelwerkende cilinder, die door het indrukken van een knop, uitschuift en na het bereiken van de eindstand door het raken van een schakelaar direct weer inschuift. De cilinder wordt door een impulsventiel aangestuurd. Teken het schakelplan zo, dat de tastrol (als signaalgever) zich aan het onderste deel van het schakelplan naast de starttoets bevindt.

Oefening 1

13


DeltaCAM-OFTBenelux

Oefening 1

Een nieuw project beginnen. Gebruik hiervoor het commando „Nieuw Project“ in het menu „Bestand“ of klik met de muis op het symbool.

Een leeg scherm verschijnt. Om voldoende ruimte voor het nieuwe schakelplan te hebben, moet het venster maximaal gezet worden.

Bij het opstarten van het programma wordt automatisch een nieuw project getoond. De boven genoemde stappen worden door het programma automatisch uitgevoerd.

Maak nu een keuze uit de categorie „Pneumatiek“ in het bibliotheekscherm. Er worden submenu’s getoond, waaruit de gewenste bouwdelen gekozen kunnen worden.

14


DeltaCAM-OFTBenelux

Oefening 1

De Cilinder. Bibliotheken. Vervolgens moet de cilinder getekend worden. Zoekt het juiste symbool in ondermenu “Cilinder ,pneumatisch� uit en trek het met ingedrukte linker muisknop naar het tekenblad, Later kan het probleemloos verschoven worden.

(De groene punt geeft aan dat de cilinder gebruikt kan worden voor simulatie, is de punt rood dan gaat het om een CAD symbool zonder simulatie) Kies vervolgens een dubbelwerkende cilinder zonder eindbuffer uit.

Door een dubbelklik op het symbool, wordt een scherm geopend met verdere instellingen. Hier kan de benaming van de cilinder veranderd worden.

Met de andere tabbladen van het scherm kan een foto en een doorsnede getoond worden, ook kan gebruikersdata aan het symbool worden toegevoegd.

15


DeltaCAM-OFTBenelux

Data voor de stuklijst. Onder het tabblad „gebruikersdata“ worden de instellingen voor de stuklijst ingevoerd. Hier kan informatie over het bouwdeel ingevoerd worden. Zijn er meerdere velden nodig, dan kunnen die met menu “Bestand” met het bevel “Programma-instellingen” veranderd worden. Na de verandering kunnen de nieuwe velden direct gebruikt worden.

Oefening 1

16


DeltaCAM-OFTBenelux

Ventielen – Schuiven.

Onder de cilinder wordt het ventiel geplaatst. Een passend ventiel – schuif wordt met ingedrukte muisknop naar het tekenblad getrokken en daar geplaatst. Met en dubbelklik op het symbool wordt het configuratiescherm geopend.

Oefening 1

17


DeltaCAM-OFTBenelux

Oefening 1

18

Instellingen voor ventielen. In het tabblad met de instellingen zijn meerdere mogelijkheden tot het configureren van het ventiel aanwezig. Onder het tabblad „Eigenschappen“ kan de naam van het ventiel veranderd worden. Het tabblad „Foto“ en „Doorsnede“ toont een voorbeeld van een ventiel.

In de andere ondermenu’s van de bibliotheek zijn ventielen te vinden die met de hand, door tastrollen of magnetisch bediend worden.


DeltaCAM-OFTBenelux

Oefening 1

19

Meerdere schakelventielen. Plaats twee stuks 3/2Ventielen, beide ventielen moeten veerbekrachtigd zijn. Een ventiel wordt door een knop , de tweede door een tastrol bediend.

Beide ventielen kunnen nu naar de juiste plaats geschoven worden Dit kan met de muis of door gebruik te maken van de cursortoetsen.

Kies uit de bibliotheek een 3/2 ventiel met knop uit en plaats dit op het tekenblad zoals het 5/2-ventiel geplaatst is.

Hierna openen we met een dubbelklik het configuratorscherm en veranderen we de namen van de ventielen. Het ventiel met de handknop krijgt de naam „1S1“, met de tastrol de naam „1S2“.

Het ventiel met de tastrol gaat op dezelfde manier.

Belangrijk is dat bij gebruik van meerdere ventielen de naam uniek is. De positie van het ventiel met tastrol ten opzichte van de cilinder is niet belangrijk.

Plaats verder de persluchtbron.

Met de overeenstemmende iconen in de iconenlijst kan het symbool van de luchtdrukbron met 90gr. stappen geroteerd worden.


DeltaCAM-OFTBenelux

Het maken van een schakelplan. Plaats alle symbolen zoals te zien is in de onderstaande tekening. Om leidingen af te takken gebruikt u de Tverbindingen die onder “Toebehoren” te vinden zijn.

Verbind nu de aansluitingen van de onderdelen met leidingen. Klik op de aansluiting waarvan u de leiding wilt tekenen.

Oefening 1

De mogelijke aansluitingen worden gekenmerkt doordat de muisaanwijzer in een hand verandert, als deze over een aansluiting beweegt. Beweeg met ingedrukte muisknop de muisaanwijzer naar het gewenste einde van de leiding. U kunt op deze manier meerdere leidingen na elkaar tekenen.

20

U kunt later delen van de leidingen verplaatsen met de groene vierkantjes. (klik hiervoor op de leiding) De stuurleidingen worden door het veranderen van het lijntype van “Doorlopend” naar “Gestreept” gemaakt in de iconenbalk boven in het scherm.


DeltaCAM‐OFTBenelux

Oefening 1

21

Sensoren en bedieningen. Nu moet nog de werking van de tastrol vastgelegd worden. Open daarvoor het eigenschappenscherm van het ventiel. Selecteer bij “Schakelpositie” : links. Bij “Activerende cilinder” selecteer 1A1, Dit is de cilinder in dit schakelplan. In het veld “Positie” wordt de positie van de cilinder getoond. Daar de zuiger zich in eindstand moet bevinden om te schakelen, vullen we hier 100% in.

Het veld bedieningsrichting legt vast of het om een drukrol gaat met of zonder terugloop. Bij een normale drukrol moet “beide” gekozen worden (richting kan hier nu niet veranderd worden). De beide andere mogelijkheden leggen vast of de drukrol alleen bij in- of uitschuiven bekrachtigd wordt. Sluit het scherm. Het schakelplan is hiermee getekend.


DeltaCAM-OFTBenelux

Oefening 1

22

Simulatie van het schakelplan Nadat het schakelplan getekend is, kan er begonnen worden met de simulatie. Klik daarom op de groene driehoek in de menubalk.

Na een korte tijd worden de leidingen gekleurd al naar gelang ze onder druk staan of niet. Met de muis kan de startknop (1S1) in werking gesteld worden. De muisaanwijzer verandert in de juiste positie in een hand. Het 3/2-Ventiel schakelt bij inwerkingstellen om en verschuift het 5/2-Ventiel. Waardoor de cilinder uitschuift.

Aansluitend raakt de cilinder bij volledige uitslag de drukrol (1S2) en schuift weer in. Om de simulatie beter te kunnen volgen, kan de simulatie met de pauzetoets tijdelijk worden stopgezet. Met de groene driehoek kan de simulatie weer gestart worden.


DeltaCAM‐OFTBenelux  

Stuklijsten De in het schakelplan gebruikte elementen kunnen in een stuklijst getoond worden. Daarvoor moet de tab “Stuklijst” onder aan het scherm aangeklikt worden.

De stuklijst kan voor verdere verwerking als tekst of voor gebruik in een Excel-blad opgeslagen worden. De stuklijst kan zowel “gedetailleerd” of als “Somlijst” weergegeven worden.

Bij “Somlijst” worden de benamingen in het schakelplan niet weergegeven.

Oefening 1

23


DeltaCAM‐OFTBenelux

Oefening 1

24

Maken van eigen onderdelen Aanvullend op de beschikbare onderdelen (elementen) kunnen uit de bijgevoegde onderdelen (grondelementen) ook nieuwe onderdelen samengesteld worden. Een simulatie met deze onderdelen is ook mogelijk. Via de Ventiel-Wizzard en de Cilinder-Wizzard, kan op eenvoudige wijze een nieuw ventiel of cilinder gemaakt worden. Start de Wizzard op via de pulldown-menu’s en een dialooggestuurde menukeuze wordt aangeboden.

Daarvoor moeten de kamers (schakelposities) voor het ventiellichaam, de aansturing, de aansluitingen en een tekstveld met de naam van het nieuwe onderdeel op het tekenblad geplaatst worden. Het maken van nieuwe onderdelen is alleen mogelijk als er een volledige licentie aangeschaft is. Plaats de onderdelen zoals hieronder getoond. Na het plaatsen, moeten ze handmatig tot een geheel worden samengevoegd. Dit gebeurt niet automatisch. Gebruik de snapmode en als nodig de cursortoetsen.

Na het samenstellen kan het element aan de gebruikersbibliotheek toegevoegd worden. (zie hiervoor blz. 28.) Dit voorbeeld bespreekt een uit grondvormen opgebouwd ventiel.


DeltaCAM‐OFTBenelux

Sleep met de muis alle onderdelen op het blad. Het tekstveld maakt u door op het tekstsymbool “A” in de knoppenbalk te klikken

Plaats de muis nu op het blad en klik nogmaals. Het hiernaast afgebeelde venster verschijnt en de naam “1S1” kan ingevuld worden Nadat alle onderdelen op de juiste plaats staan, Moeten deze met een rechthoek ingeraamd worden. Kies de rechthoek uit de bovenbalk

Met de eerste muisklik wordt het eerste hoekpunt bepaald, houd de muisknop ingedrukt en verplaats De muis naar het tweede hoekpunt. Laat de muisknop nu los. Hierbij moet wel opgelet worden dat alle onderdelen ingesloten zijn.

Oefening 1

25


DeltaCAM‐OFTBenelux

Het vierkant mag niet zichtbaar zijn. Daarom wordt er “Geen kleur“ toegewezen. Na het maken van het vierkant kan met de knop van de lijnkleur “Geen kleur” kiezen.

Aansluitend moet het vierkant gedeactiveerd worden. Dit geschiedt door op een andere plaats op het tekenblad te klikken. Het vierkant is nu niet meer zichtbaar. Na het veranderen van de kleur moet de lijnkleur weer terug op “zwart” gezet worden. Anders worden volgende lijnen kleurloos getekend. .

Oefening 1

26

Om van de losse delen een samenhangend onderdeel te maken moeten alle onderdelen ingesloten in het vierkant geactiveerd worden

Daarom moet in het menu : Bibliotheek” het bevel “Selectie veranderen” gekozen worden. Met het commando “Selectie veranderen in ventiel/klep...” wordt het nieuwe onderdeel gemaakt. Bij een foutmelding wordt erop gewezen dat niet alle onderdelen gekozen waren. Er wordt een venster geopend om de verbindingen te corrigeren Als alles foutvrij uitgevoerd is, staat nu een nieuw onderdeel ter beschikking. Door het inschakelen van de simulatie kan nu de werking gecontroleerd worden.


DeltaCAM‐OFTBenelux

In het veld “Benaming” vullen we de gewenste naam voor het ventiel in. Verder kunnen we het “Type” selecteren voor pneumatiek of hydrauliek en de uitlijning van het ventiel.

Oefening 1

27


DeltaCAM‐OFTBenelux

Een onderdeel kan toegevoegd worden aan de Gebruikersbibliotheek. Deze vinden we bovenaan het overzicht van onderdelen. Onder Systeem vinden we de standaard aanwezige onderdelen, onder Gebruiker kunnen we zelf een onderdelenlijst samenstellen.

Oefening 1

Het systeem vraagt de gemaakte keuze te bevestigen.

Na het bevestigen met “Ja” wordt het nieuwe element zichtbaar in de gebruikersbibliotheek onder “Pneumatiek”.

Als we een onderdeel willen exporteren naar de gebruikersbibliotheek, moet het onderdeel geselecteerd worden met de muis.

De groene vierkantjes geven aan dat het nieuwe element geselecteerd is. Selecteer nu de juiste map uit de gebruikersbibliotheek zodanig dat deze map geopend is (actief)

Ga in de pulldown-menu’s naar “Bibliotheek” en selecteer “In bibliotheek exporteren”.

De mappen structuur kan door de gebruiker aangemaakt en gewijzigd worden. Er kunnen meerdere verschillende groepen gemaakt worden.

28


DeltaCAM-OFTBenelux

Een electropneumatisch schakelplan bouwen Maak een electropneumatisch schakelplan! Teken een dubbelwerkende cilinder, die na het drukken op een knop uitschuift en na het werken van een tastrol in de uitgeschoven stand weer in de beginstand terugschuift. De cilinder wordt door een ventiel met veerdruk aangestuurd. Het aansturen van het ventiel-schuif, die de cilinder moet besturen gaat via een relaisbesturing. Er is een vasthoud toestand voorzien. Maak het gezamenlijke schakelplan op een tekenblad.

Oefening 2

29


DeltaCAM-OFTBenelux

Oefening 2

Electropneumatisch Schakelplan Maak vervolgens het pneumatische schakelplan Teken een dubbelwerkende cilinder, het 5/2 ventiel met veerterugstelling en handbediening en een luchtdrukbron. Plaats alle elementen die voor het schema benodigd zijn en verbind de aansluitingen met leidingen.

Controleer in het eigenschapvenster van het ventiel-schuif de naam van de magneetspoel. Deze moet “1M1� heten.

30


DeltaCAM-OFTBenelux

Oefening 2

31

Het maken van een electrisch schakelplan Wissel in de bibliotheek naar de onderdelen voor “Electrotechniek, simulatie”. Plaats de onderdelen op het tekenblad zoals aangegeven. Gebruik de symbolen voor 24V en 0V om de spanningsbron te maken.Voor de vasthoud toestand is een knop nodig met sluitcontact en een tastrol met open contact. Plaats beide schakelaars onder elkaar. Verder plaatsen we een relais en de beide contacten voor dit relais. Plaats de elementen (onderdelen) zoals in de tekening.

Met een dubbelklik op het relais kan het eigenschapvenster geopend worden Hier kan de naam van het relais veranderd worden. Vast ingesteld is “K1”. Met een dubbelklik op de contact elementen wordt het bijbehorende eigenschapvenster geopend. Hier kan het bijbehorende relais (schakeleenheid) uit een lijst gekozen worden Plaats ook nog het symbool voor magneetspoel op het schakelplan.


DeltaCAM-OFTBenelux

Om de verbinding te maken van het symbool van de magneetspoel in het electrische schakelplan naar het pneumatische schakelplan, moet het eigenschapvenster van de magneetspoel geopend worden. In de tabel wordt de gewenste magneetspoel gekozen. Hier is b.v. De benaming “1M1� te vinden. Bij impulsventielen kan uit beide magneetspoelen gekozen worden. Nu kan het venster gesloten worden.

Oefening 2

32


DeltaCAM-OFTBenelux Verder moet ook de tastrol ingesteld worden. In het eigenschapvenster moet gekozen worden van welke cilinder de tastrol in werking treedt en in welke positie de tastrol zich bevindt.

Oefening 2

33


DeltaCAM-OFTBenelux

Alle elementen (onderdelen) in het electrische schakelplan moeten met draden verbonden worden. Zoals bij de pneumatische schakelplannen worden hier ook T-stukken voor de aftakkingen gebruikt. Het uitlijnen van de elementen (onderdelen) kan met de cursortoetsen gedaan worden. Klik op het element, zodat er groene vierkantjes rond het element ontstaan. Door de cursortoetsen kan het element bewogen worden Na het afbouwen kan de simulatie gestart worden en de werking van het schakelplan getest worden.

Oefening 2

34


DeltaCAM-OFTBenelux

Oefening 2

35

Weg-tijd-diagram

Onder het menu “Simulatie” bevindt zich het commando “Weg-tijd-diagram” . Hiermee wordt een venster geopend waarin meerdere instellingen gedaan kunnen worden. Door drukken op de knop “Toevoegen” kan een nieuw element (onderdeel) aan het diagram toegevoegd worden.

Hier moet eerst de cilinder gekozen worden. Als tweede onderdeel kan het ventiel gekozen worden. Aan de beide elementen (onderdelen) kunnen verschillende kleuren toegekend worden. Aansluitend kan her venster gesloten worden.


DeltaCAM-OFTBenelux

Na het inschakelen van de simulatie worden de standen van de zuiger en de klep in het diagram weergegeven. Door het drukken op de startknop wordt het ventiel omgeschakeld en schuift de zuiger uit. Het venster van het Weg-tijd-diagram ligt altijd op het schakelplan. Het kan verschoven worden, zodat onderliggende delen zichtbaar worden.

Oefening 2

36

Is het vakje “Automatische voeding� aangevinkt, Dan zal na het bereiken van de rechterkant het al getekende deel naar links uit het venster schuiven. Met ingedrukte muisknop kan dit deel weer terug in het zichtbare deel van het scherm geschoven worden. Het vinkje in de checkbox wordt dan automatisch verwijderd.

OFT  

Handleiding

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you