Page 1

PORTES OBERTES

Institut Quercus

Sant Joan de Vilatorrada preinscripci贸 curs 2013-14


1. QUINS ESTUDIS FEM A

L’INS QUERCUS? 

ESO Ensenyament Secundari Obligatori

INSTITUT QUERCUS

BATXILLERAT Modalitats de ciències / tecnologia / humanitats i ciències socials

PQPI (Programa de qualificació professional inicial)

Cicles formatius


INSTITUT QUERCUS

ELS VALORS


INSTITUT QUERCUS

E S F O R Ç


INSTITUT QUERCUS

BONA CONVIVÈNCIA


INSTITUT QUERCUS

PARTICIPACIÓ


2. ALGUNES DE LES

NOSTRES INSTAL·LACIONS -LABORATORIS

-TALLERS DE TECNOLOGIA -GIMNÀS


LABORATORIS


TALLERS


ÀMPLIA DOTACIÓ D’EQUIPS INFORMÀTICS


BIBLIOTECA UNA ALTRA SALA D’ORDINADORS


A DA L AU LLI O C A ’ D


INSTITUT QUERCUS

AU L A OB ER T A


ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA


CLUB DE LECTURA


VISITA DELS AUTORS DELS LLIBRES QUE LLEGIM


CONSELL DELEGATS


CONTACTE AMB EMPRESES


PREMIS

N A

S È GL


PREMIS

AT

S I T E L

E M


PREMIS

M A

TE M À

TI Q U ES


PLA DE L’ESPORT


PLA DE L’ESPORT


MUSICALS


3. JORNADES - CIENTÍFICA INSTITUT QUERCUS

-DE NADAL -D’ATLETISME - DE LA PAU -SANT JORDI


JORNADES: JORNADA DE NADAL


JORNADES: JORNADA CIENTÍFICA

L TA

L A S R E L

O O Z


Da

Jim i n

ez n é

a

U T I ST N L’I

T


IX A C O M S CO

A


MUSEU DE LA TÈCNICA DE TERRASSA


JORNADES ESPORTIVES


CARNESTOLTES


INSTITUT QUERCUS

4. SORTIDES ESCOLARS


FEM CIMS: COLLBAIX


LA MOLA


MONTCAU


MATAGALLS


VIATGES: INTERCANVI A Ç N A FR


R

S E

D N F LO RS E D U H

D L IE


INSTITUT QUERCUS


FINAL DE CURS: PORTAVENTURA


VIATGE FINAL DE L’ESO


INSTITUT QUERCUS

5. EL CURRÍCULUM DE L’ESO ÀREES

1r ESO

CATALÀ

4*

CASTELLÀ

3

ANGLÈS

3

CIÈNCIES SOCIALS

3

ED. FÍSICA

3

TECNOLOGIA

2

MATEMÀTIQUES

3

CIÈNCIES NATURALS

3

VISUAL I PLÀSTICA

1*

MÚSICA

3

RELIGIÓ / ALTERNATIVA

2/0

MATÈRIES OPTATIVES

*

CRÈDIT DE SÍNTESI/P. RECERCA TUTORIA

2


INSTITUT QUERCUS

6. ELS CRÈDITS DE SÍNTESI


7. L’ACCIÓ TUTORIAL

INSTITUT QUERCUS

Tutor/a de grup:  Fa les tutories amb tot el grup Tutor/a individual.  Fa un seguiment personal


INSTITUT QUERCUS

8. CRITERIS D’AVALUACIÓ A l’hora d’avaluar una matèria es tenen en compte els següents aspectes:  Exàmens, SABER  Treballs, apunts, SABER FER  Actituds, SABER ESTAR

El treball diari és molt important per aprovar, tant com els exàmens.


INSTITUT QUERCUS

9. ELS HÀBITS


10. LA pàgina WEB

INSTITUT QUERCUS

Trimestralment es penja a la pàgina web del centre informació relacionada amb el nivell, que anomenem BIQ. La finalitat del BIQ és informar-vos de les activitats més rellevants fetes al centre i a cada nivell en particular, així com de les previstes pel trimestre següent. Sempre que hi ha sortides o activitats “extres” es publica a la pàgina web del centre . 

www.iesquercus.com


INSTITUT QUERCUS

11. COM ES FAN ELS GRUPS?


GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ !!

INSTITUT

INSTITUT QUERCUS

QUERCUS   Av. Montserrat, 91-95      08250 Sant Joan de Vilatorrada      Tel:    93 876 45 56     Fax:   93 876 43 81     e-mail:  iesquercus@xtec.cat Centre docent certificat

Jornada de portes obertes 2013-14  

Jornada de portes obertes 2013-14

Jornada de portes obertes 2013-14  

Jornada de portes obertes 2013-14

Advertisement