Page 1

El cant de la Senyera Poema: Joan Maragall (1860-1911) MĂşsica: LluĂ­s Millet (1867-1941)

  3 S 4 f

 

C

 43  f

 

T

   43  f

  

MajestuĂłs

    Poc  mĂŠs viu    

FINE

    

Al da munt dels nos tres cants ai xe quem u na se nye ra que‿els fa rà mÊs tri om fants.

          f ai xe quem u na se nye ra que‿els fa rà mÊs tri om fants. Au, com                 sf

Al da munt dels nos tres cants ai xe quem u na se nye ra que‿els fa rà mÊs tri om fants.

8

    

Al da munt dels nos tres cants

B7

 3  4   f

   

Al da munt dels nos tres cants ai xe quem u na se nye ra que‿els fa rà mÊs tri om fants.

 Au, com panys, com panys, 

  2   3   2    4 4 4 sf  2   3   2    4 4 4 sf

Au, com panys, com panys,panys, e nar bo rem

la

   panys, e nar bo rem  

3 4

nyal de lli ber tat!  

3 4Que vo le

com

panys, au ger

mans al vent des

fem la en se

Al

vent des

fem la en se

2 4

   

fem la en se

rit.    2      4 accel.tat!.

Con tem plem la‿en sa

  

en sa dol ça ma jes

tat!.

Con tem plem la‿en sa

  

ça ma jes

tat!

Con tem plem la‿en sa

la

ça ma jes

Que vo le

le i! con tem plem

dat!

2    4

en sa dol ça ma jes

i!

  f

nyal de lli ber tat. Que vo

nyal de lli ber tat. Que vo

fem la en se

f

  le i! contemplem    3   4 8

mans al vent des

 

  3      4 nyal de lli ber tat!

panys, au ger

en se nyal de ger man

la

rit.

com

   2   3   4 4 sf en se nyal de ger man dat! Au, ger mans, al vent des     2 3 

 4 4 sf

8

Au, comf

   

f13la

    2      4

i!

en sa dol

en sa dol

Coral de l'AMCV - 2008

   42        2 4

tat!

  

Con tem plem la‿en sa


2

20

  3    4 ff

 

  3   4  ff

 

Primer temps

    2 4    

Al da munt dels nos tres cants ai xe quem u na se nye ra que‿ens fa rà mÊs tri om fants.

dol ça ma jes tat!

    

     42 3                4   ff dol ça ma jes tat! Al da munt dels nos tres cants ai xe quem u na se nye ra que‿ens fa rà mÊs tri om fants.

     3     

    4        ff ff Al da munt dels nos tres cants ai xe quem u na se nye ra que‿ens fa rà mÊs tri om fants.

dol ça ma jes tat!

2 4

8

Al damunt dels nos tres cants ai xe quem u na se nye ra que‿els fa rà mÊs tri om fants.

dol ça ma jes tat!

dolç (dones soles) 28 Moderat     2 4 p Oh ban de ra ca ta la na! Nos    42  p

  42   pp Oh

ban de

8

Com panys 2

4

ra ca

ta la na! Nos

    

tre cor

tre cor

34    

pel da munt del nos tre‿an hel.

 

pel da munt del nos tre‿an hel.

8

vo

t'ĂŠs ben

fi del.  

Vo

la rĂ s

com au ga la na

Vo

la rĂ s

com au ga la naal vent des fem la!

 

Per

mi rar 

Per

mi rar  

la

rĂ s

 vola rĂ s

Vo

    la rĂ s au ga lana

  

 

   

te so

bi ra na

al

 

ça rem

els ulls al cel,

te so

bi ra na

al

ça rem

els ulls al cel,

   

      vo

  

 

Vo

Com panys!

 

  

fi del.

 

       

 

t'ĂŠs ben

   

 

e nar bo rem la! Com panys

 pp

   

 

Com panys

  

2 4

la rĂ s

  la rĂ s

so bi ra na. 

   

     

Com panys,

els ulls

Com panys

els ulls.al

  

cel


D.C. fins FINE i segueix

rit. 40           mf pp 

per mi rar te

al ça rem els ulls al cel.

so bi ra na

           mf per mi rar te so bi ra na al ça rem els ulls al cel.           mf pp 8

per mi rar te

 

46 

 

so bi ra na,

els

ulls

 42   

3 4 sf

 42   

en

lai re vo le

en

iant

3 4 sf

lai re vo le

iant

2  43 4 sf

8

rem

 

rem

52

 43 43

i tu‿ens du

 

 2 4i tu‿ens du

  f  f

re,

   3  4

veu al teu can tai

veu al teu can tai

en lai

 re, al grat de

 

al grat de

  

 3 4 sf

al

grat de

 

Poc mĂŠs viu

3

4

 3

4

  3 4 f

 

  f en lai    f

re,

en lai

re,

llum als ulls i for ça‿al

  

re, llum als ulls

lai

re,

et du

I‿et du rem ar reu en

lai

re,

et du

2 4  l'ai re,

2 4  l'ai re,

  

     elca mí‿as se nya la rà s.

   el

ca mí‿as se nya la rà s.

el

ca mí‿as se nya la rà s.

re, llum als ullsl'ai re,

3 4

3 4

   

DĂł na

D.C. i al FINEbraç

llum als ulls

i for ça‿al braç.

braç

llum als ulls

i for ça‿al braç.

braç

llum als ulls

i for ça‿al braç.

llum als ulls

i for ça‿al braç.

  2 4 i for ça‿al

  3 4 ff l'ai re, el ca mí‿as se nya la rà s. Dó na        2 3 4 4 ff 2 4 

  2    4     i for ça‿al

 

I‿et du rem ar reu en

 3  4

    2         4 llum als ulls i for ça‿al  rit.  accel.     2     4

   

en lai

cel.

al grat de

iant

rĂ s,

     43 8

vo le

rĂ s,

al

3

braç

    El cant de la Senyera  

El cant de la Senyera

Advertisement