Page 1

JÄ—zuitai ir Vilnius


Šv. Kazimiero bažnyčia Bažnyčia buvo statoma 1604-1618 m. Architektas buvo jėzuitas Jonas Frankevičius. 1864-1868 Nikolajus Čiaginas sukūre naują projektą: pridėjo svogūnus, vietoj frontono yra pastatytas vidurinis bokštas. Ši bažnyčia yra barokinio stiliaus, prie altoriaus stovint nugara į išėjimą, dešinėje galima pamatyti šv. Ignaco Lojolos paveikslą, kairėje – kankinio šv. Andriejaus Bobolos paveikslas , o tiesiai priešais jus Prisikėlusio Kristaus atvaizdas ir virš jo esantis šv. Kazimiero paveikslas. Įdomus faktas: iždininkas Aleksandras Vincentas Korvinas-Gosevskis yra vienintelis žmogus, kuriam šioje bažnyčioje yra skirtas antkapinis paminklas.


Dešinėje galima pamatyti šv. Ignaco Lojolos paveikslą.

Kairėje – kankinio šv. Andriejaus Bobolos paveikslą.


Šv. Jonų bažnyčia Statyta 1387 – 1426 m. Architektas nežinomas. Bažnyčia yra aukščiausias Senamiesčio pastatas. Šią bažnyčią jėzuitams perleido Žygimantas Augustas. Skirta šv. Jonui Krikštytojui ir šv. Jonui Evangelistui. Barokinė, puošta šventųjų Jonų ir jezuitų skulptūromis. Viduje yra šv. Jonų, šv. Ignaco lojolos ir šv. Pranciškaus Ksavero paveiksklų. XVIII a. jėzuitai sukūre Švenčiausiojo Dievo Kūno broliją, kuri garbino švenčiausiajį sakramentą. Antrojo pasaulinio karo metais, patriotiškas kunigas Alfonsas Lipniūnas čia skelbė pamokslus, dėl kurių nacių buvo išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą. 1948 m. Bažnyčia buvo uždaryta, o 1990 m. grąžinta tikintiesiems. Įdomus faktas: sakoma, kad angelai ant bažnyčios priekio laukia liūdnų, nusivylusių žmonių.


Šv. Ignoto bažnyčia Statyta 1622 – 1647 m. Architektas – Tomas Žebrauskas. Buvęs jėzuitų naujokynas. Čia buvo dirbtuvės ir bravoras (alus-miestelėnams). 1798 m. bažnyčia buvo perduota rusų kareiviams ir padalinta į 3 aukštus. Čia buvo ir kazino, ir arklidės, ir barakas. Bažnyčia yra pritaikyta kareivių reikmėms. Įdomus faktas: inkarai bažnyčios priekyje simbolizuoja laivyną.

Norėdami apeiti visas Senamiesčio jėzuitų bažnyčias, jūs užtruksite 21:15min. : nuo Šv. Kazimiero bažnyčios iki Šv. Jonų bažnyčios galima nueiti per 6:30min, nuo Šv. Ignoto iki Šv. Kazimiero galima nueiti per 8:45min, nuo Šv. Jonų iki Šv. Ignoto bažnyčios galima nueiti per 6min.


Parengė : Edvinas Sudikas ir Jonas Vasiliauskas 8c Padėjo mokytojai : Aistė Balčiūnaitė, Kristina Januškienė, Jūratė Karašauskienė.

Jonas vasiliauskas ir edvinas sudikas  
Jonas vasiliauskas ir edvinas sudikas  
Advertisement