Page 1

gEdit com editor i processador de LaTeX Joan Queralt cataLATEX 14 de febrer de 2008

Índex 1 Introducció

2

2 L’editor gEdit 2.1 Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Instal·lació d’un connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 2 2

3 El connector LaTeX 3.1 Instal·lació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Funcionalitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 3 4

4 El programa rubber

5

5 Aplegant les peces

6

1


1

Introducció

El passat setembre de 2007 vaig rebre un missatge d’un lector d’aquest lloc dient-me que en el meu article Winefish: un editor TeX sota Linux publicat en aquest lloc el 4 març de 2007 contenia certes inexactituds. En l’article, que tracta sobre l’editor Winefish jo deia que el panorama dels editors de LaTeX sota Linux no era gaire afalagador i que tret dels potents emacs o vim poca cosa hi havia. El lector em va comentar que això no era així i que hi existien altres editors força interessants per a Linux, en concret me’n citava dos: TeXmaker i kile. Vaig dir-li que tenia tota la raó, però que quan havia escrit l’article encara no els coneixia. Ara bé, com que des d’aleshores hi havia treballat, en espacial l’estiu del 2007 i n’havia comprovat les bondats, li vaig prometre esmenar l’errada. I aquí estem. Aquest serà el segon article de la sèrie sobre editors LaTeX sota Linux, però el pacient lector m’haurà de perdonar perquè parlaré de gEdit, l’editor de text que per defecte ve amb Gnome2, l’escriptori d’Ubuntu, distribució amb la qual treballo ara mateix. Ara bé, em comprometo a parlar més endavant de Kile, que trobo molt potent, i TeXmaker.

2

L’editor gEdit

gEdit és un editor de text força interessant que obre i edita tota mena de documents de text i de llenguatges de marques. Tant hi podem editar codi HTML, com XML com, ara ho veurem, LaTeX. De entrada gEdit no es contenta en mostrar els caràcters sobre un fons blanc, sinó que reconeix i destaca les etiquetes o marques si el document en conté i ens mostra el número de línia com es pot veure a la Figura 1.

Figura 1: Visualització d’un document tex amb les opcions predefinides

2.1

Connectors

Ara bé, gEdit permet afegir connectors que amplien les possibilitats d’edició del programa. Alguns d’aquests connectors o plugins ja venen preinstal·lats en el programa i només cal activar-los. Per activar un connector només cal anar al menú Edita → Preferències i aleshores triar la pestanya Connectors des d’on podrem activarlos o desactivar-los amb només un clic tal com podeu observer a la Figura 2. Podeu trobar la llista de connectors incorporats per defecte (shipped) com la llista completa dels connectors elaborats per la comunitat de desenvolupadors al wiki del projecte gEdit.

2.2

Instal·lació d’un connector

Des de la pàgina de connectors de gEdit podem descarregar-nos el connector desitjat. El fitxer descarregat és un comprimit que haurem de desar al nostre ordinador i, en acabat, descomprimir. Un cop descomprimit haurem d’anar al directori HOME/.gnome2/gedit/ i mirar si existeix una carpeta anomenada plugins. Si no existeix la creem, però si ja existeix HOME/.gnome2/gedit/plugins simplement hi copiem els fitxers que han resultat de la descompressió del fitxer descarregat. Podeu veure’n un exemple a la Figura 3. Per activar-lo hem d’obrir el programa gEdit hem d’anar al menú Edita → Preferències, triar la pestanya Connectors on ja veurem el nom del nou connector i fent clic a la marca, activar-lo.

2


Figura 2: Pestanya connectors de gEdit des d’on activar-los.

Figura 3: Contingut de la carpeta HOME/.gnome2/gedit/plugins

3 3.1

El connector LaTeX Instal·lació

El connector de LaTeX per gEdit té pàgina pròpia al wiki del projecte. És millor descarregar-lo des d’aquí perquè està més actualitzada que no pas la pàgina amb la llista de connectors. Des de la secció de novetats (news), i fent clic sobre el número de la darrera versió, anirem a la pàgina de descàrrega, allotjada a sourceforge.(Figura 4).

Figura 4: Pàgina de descàrrega del connector a Sourceforge Amb el gEdit tancat, descarreguem el fitxer comprimit, el desem al disc, el descomprimim i copiem els fitxers que en resulten a HOME/.gnome2/gedit/plugins. Aleshores obrim el programa i activem el connector acabat d’incorporar marcant la casella de verificació com es veu a la Figura 5.

3


Figura 5: El connector de LaTeX a punt de ser instal·lat

3.2

Funcionalitats

gEdit amb el connector LaTeX permet fer una sèrie interessant d’accions: • completar el codi: quan comencem a escriure un comandament, l’editor ens presenta diferents possibilitats entre les que podem triar. • utilitzar assistents. Hi ha assistents per a: – la creació de nous documents. Podem escriure una sèrie de dades que apareixeran aleshores al preàmbul del document, com ara el títol, l’autor, la classe de document, etc.(Vegeu la Figura 6)

Figura 6: L’assistent per la creació de nous documents de LaTeX – la inserció de gràfics. – la inserció d’una taula o matriu de dades (Vegeu la Figura 7) – la inserció de llistes de codi (PHP, HTML, etc.) – la inserció d’entrades bibliogràfiques de BibTeX

4


Figura 7: Assistent per a la creació de taules o matrius

Figura 8: Subfinestra lateral amb símbols científics • incloure una llarga llista de lletres gregues, operadors, fletxes i altres símbols científics simplement clicant sobre la seva icona en la subfinestra lateral.(Vegeu Figura 8). Hi ha una cosa, tanmateix, que gEdit no pot fer per sí sol, i és compilar els fitxers tex i convertir-los en la corresponent sortida en format PDF, PS o DVI. Per aconseguir-ho haurem d’instal·lar al nostre sistema el programa rubber

4

El programa rubber

rubber és un programa escrit en Python que té com a objectiu fer totes les tasques necessàries per compilar un document LaTeX. Això significa compilar el document tex el suficient nombre de vegades com perquè es resolguin totes les referències, alhora que fa córrer BibTeX per gestionar les referències bibliogràfiques. També inclou l’execució automàtica de dvips o pdflatex fins a produir els documents PS o PDF corresponents. La instal·lació és molt senzilla perquè existeixen paquets per a la majoria de distribucions de Linux. En el cas d’Ubuntu només cal obrir el gestor de paquets Synaptic, cercar rubber i, un cop el tinguem a la vista, instal·lar-lo.

5


5

Aplegant les peces

Un cop instal·lat el programa rubber al nostre sistema ja podrem obtenir i veure els documents editats amb gEdit i el connector LaTeX i compilats amb l’ajut de rubber. El resultat el teniu davant vostre: aquest document ha estat realitzat d’aquesta manera.

Figura 9: La barra d’eines de gEdit amb el connector Latex Esperem que us sigui útil.

6

gEdit: un editor LaTeX  

gedit és l'editor de text d'Gnome però pot ser cpaaç de processar documents TeX

gEdit: un editor LaTeX  

gedit és l'editor de text d'Gnome però pot ser cpaaç de processar documents TeX

Advertisement