Page 1

Jalkapallon Pelaajayhdistys Pelin ja pelaajan puolella – vuodesta 1992


Paras tapa vaikuttaa pelaajien ja itse pelin asemaan pelaajien näkökulmasta tapahtuu oman aktiivisen järjestötoiminnan kautta. Olosuhteiden edistämisen edellytyksenä on kuitenkin rakentava yhteistyö eri jalkapallotoimijoiden välillä.

Hannu Tihinen, puheenjohtaja


Pelin ja pelaajan puolella Jalkapallon Pelaajayhdistys ry on suomalaisten huippujalkapalloilijoiden oma edunvalvontajärjestö, jolla on oma korvaamaton roolinsa pelin ja pelaajan puolella. Yli 90 % suomalaisista huippujalkapalloilijoista jo uskoo siihen, että he voivat parantaa suomalaisten huippupelaajien asemaa kollektiivisen vaikuttamisen kautta, olemalla Jalkapallon Pelaajayhdistyksen jäseniä. Tämä joukko haluaa vaikuttaa suoraan myös itse peliin liittyviin päätöksiin.

JALKAPALLON PELAAJAYHDISTYS


Oikeus liittyä jäseneksi Jalkapallon Pelaajayhdistyksen jäseniksi voivat liittyä suomalaisten huippusarjojen kotimaiset ja ulkomaiset pelaajat sekä ulkomailla pelaavat suomalaiset ammattipelaajat. Suomen Palloliitto on määritellyt suomalaisiksi huippusarjoiksi Naisten liigan ja Ykkösen sekä Miesten Veikkausliigan, Ykkösen ja Kakkosen.

SUOMALAINEN HUIPPUJALKAPALLO


Huippujalkapallosarjojen määritteleminen selkeytti omalta osaltaan myös Pelaajayhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen jäseneksi haluttiin kaikki huippusarjoissa pelaavat jalkapalloilijat. Jokainen pelaaja, joka on saavuttanut paikan kyseisissä huippujoukkueissa jalkapalloilijana, on ansainnut jäsenyyden.

Markus Juhola, toiminnanjohtaja


Teimme valtavan työn ja kiersimme ja tapasimme lukemattoman määrän pelaajia seuratapaamisten aikana. Visiotyö tuotti sen tuloksen, mitä tavoittelimme. Nyt voimme hyvällä syyllä edistää yhteisiä tavoitteitamme suomalaisten huippupelaajien painavalla yhteisellä äänellä.

Tero Koskela, varapuheenjohtaja


Järjestäytymisen aika Jalkapallon Pelaajayhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2009 ja linjasi toiminnalleen selkeän vision. Vision sisältö oli : ”Kaikki Palloliiton huippujalkapallosarjoissa pelaavat jalkapalloilijat jäseninä 2012”. Suomalaisten huippusarjojen määritelmä konkretisoi tavoitteen, joka oli äärimmäisen haastava. Jalkapallon Pelaajayhdistyksen jäsenmäärä lähes nelinkertaistui vuosien 2009 ja 2012 välissä.

VISIO 2012


Yhdistyksen tiedonkulun lähettiläät Jalkapallon Pelaajayhdistyksellä on omat yhteyshenkilönsä kaikissa 88:ssa huippujalkapallosarjojen joukkueissa. Yksittäinen yhteyshenkilö toimii aktiivisena linkkinä Pelaajayhdistyksen ja oman seuran pelaajien välillä. Yhteyshenkilö tuo pelaajille tarvittavaa ajankohtaista tietoa yhdistyksestä ja vie sitä vastaavasti pelaajilta yhdistykseen päin.

YHTEYSHENKILÖTOIMINTA


Nämä yhteyshenkilöinä toimivat persoonat ovat korvaamattomia kaikessa tiedonkulussa ja asioiden eteenpäin viemisessä. He tuntevat oman seuransa pelaajat ja he osaavat valita ne oikeat paikat ja tilanteet, jolloin yhdistyksen asioista kannattaa puhua.

Kalle Sorja, hallituksen jäsen


Jalkapallo on maailman kansainvälisin laji, jota pelataan ammattimaisesti joka puolella maailmaa. Kaikkien pelaajien on saatava harjoittaa omaa ammattiaan siten, että heitä arvostetaan ja että heillä on sellainen olo, että he ovat jonkun yhteisön jäseniä.

Kati Hakala, hallituksen jäsen




Arvomaailma kunnossa Jalkapallon Pelaajayhdistys on määritellyt toiminnalleen omat tärkeät perusarvot, joiden ympärille kaikki tavoitteellinen toiminta kietoutuu. Pelaajayhdistyksen omia arvoja ovat yhteisöllisyys, luotettavuus, asiantuntijuus, kansainvälisyys sekä yhdenvertaisuus. Nämä arvot kulkevat mukana kaikessa yhdistyksen toiminnassa.

PELAAJAYHDISTYKSEN ARVOT




Avauskokoonpanon verran asiaa Jalkapallon Pelaajayhdistys on yksilöinyt toiminnalleen yksitoista teesiä. Nämä ydintoiminnan kulmakivet ovat: jäsentoiminta, lainopillinen neuvonta, yhteistyösopimukset, FIFPro, organisaatiorakenne, viestintä, koulutus, yhteistyökumppanit, Suomen urheilijoiden koulutus- ja ammatinedistämissäätiö, agenttiyhtiö Playernet sekä yhteiskuntavastuu.



YKSITOISTA TEESIÄ


Koko pelaajayhdistyksen toiminnan funktiona on olla pelaajan asialla niin kentällä, kentän ulkopuolella, kuin sitten peliuran jälkeenkin. Näihin omiin teeseihin kiteytyy hienosti kaikki yhdistyksen käytännön toiminnan muodot. Anna Helenius, hallituksen jäsen




Hannu Tihisen valinta Olympiakomitean uuteen hallitukseen on raikas avaus uudenlaiseen suomalaisen huippu-urheilun tekemisen ja johtamisen kulttuuriin. Tarvitsemme huippu-urheilumme muutokseen niitä ihmisiä, jotka ovat kulkeneet todellisia huippu-urheilun valtateitä.

Pertti Alaja, puheenjohtaja (Suomen Palloliitto)




Keskiössä on urheilija Suomalaisen huippu-urheilun kehittämisessä käytetään työkaluina jatkossa kolmea eri ohjelmaa: Urheiluakatemiaohjelma, Huippuvaiheen ohjelma ja Osaamisohjelma. Kaikki muutokset tähtäävät siihen, että urheilijat, valmentajat ja joukkueet voivat tehdä jatkossa omaa työtänsä paremmin. Vuoden 2013 alusta alkaen vastuu muutoksen läpiviennistä siirtyy Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikölle yhdessä huippu-urheiluverkoston kanssa.

URHEILIJAN POLKU




Meillä kaikilla on sama tavoite Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni ry (SHU) on vuonna 2002 perustettu suomalaisia ammatti- ja huippu-urheilijoita edustavien yhdistysten kattojärjestö. SHU:hun kuuluu tällä hetkellä viiden eri lajiryhmän urheilijoita edustavat jäsenyhdistykset. Lajit ovat jalkapallo, jääkiekko, koripallo, pesäpallo sekä laaja edustus yksilöurheilijoita oman yhdistyksen kautta. Yhdistyksen tehtävänä on huippu-urheilijoiden yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja koulutuksellisten etujen ajaminen.



YHTEISTYÖTÄ YLI LAJIRAJOJEN


Huipputasolla urheileminen on ammatti ammattien joukossa. Olen erittäin tyytyväinen siitä, että eri lajien huippu-urheilijat ovat löytäneet toisensa, koska yhteistyössä myös suuret asiat etenevät nopeammin.

Jarmo Saarela, puheenjohtaja (Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni ry)




Meillä on jo jäseninä teatteri- ja mediatyöntekijät sekä ammattimuusikot. Yhdessä he urheilijoiden kanssa muodostavat kokonaisuuden, joiden edunvalvonnassa korostuvat muun muassa sosiaaliturvaan, itsensä työllistämiseen ja määräaikaisiin työsopimuksiin liittyvät tarpeet. Haluamme antaa oman panoksemme heidän asemansa parantamiseen työelämässä.

Lauri Lyly, puheenjohtaja (SAK)




Aivan uudelle tasolle Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, SAK, on tehnyt tiivistä yhteistyötä keskeisten urheilulajien pelaajayhdistysten kanssa jo pitkään. Suomalaisten huippu-urheilijoiden oman kattojärjestön, Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni SHU ry:n, aktivoituminen nostaa SAK:n ja Suomen huippu-urheilijoiden yhteistyön kuitenkin nyt aivan uudelle tasolle, kun SHU ry hakee SAK:n jäsenyyttä.

SAK




Avoin työnhakuilmoitus Pelaajayhdistys ylläpitää kotisivuillaan Pelaajapörssiä, jonne voivat ilmoittautua sopimuksettomat huippujalkapallosarjojen pelaajat. Pelaajapörssi välitetään seuroille ja sopimuksettomat pelaajat saavat tietonsa jaettua seuroille. Pelaajapörssiin kannattaa ilmoittautua heti, kun oma sopimus on umpeutumassa.



PELAAJAPÖRSSI


Pelaajapörssi on yksinkertainen ja selkeä työnhakuilmoitus. Yhä useampi pelaaja on saanut uuden työpaikan Pelaajapörssin kautta. Kaikille halukkaille seuroille jaetaan tieto kaikkien sopimuksettomien pelaajien suhteen. Palvelu on ilmaista kaikille jäsenmaksunsa maksaneille pelaajille.

Pekka Sihvola, hallituksen jäsen




Uskomme, että paikallisten pelaajien auktoriteetti edistää ratkaisevasti näiden tärkeiden viestien eteenpäin viemisessä. Meidän mielestämme pelaajien pitää aktiivisesti puuttua myös yhteiskunnallisesti merkittäviin aiheisiin, vaikka ne tapahtuisivat itse pelin ulkopuolella. Tunnemme vastuumme.

Ville Wallén, maalivahti (HJK)




Emme ajattele vain itseämme Puutu peliin-toiminnot liittyvät pelikenttien ulkopuolisiin asioihin, joihin Pelaajayhdistys haluaa ottaa aktiivisesti kantaa. Pelaajat jalkautuvat alakouluihin pitämään koulukiusaamisen vastaisia oppitunteja. Pelaajayhdistys on myös näyttänyt yhdessä pelaajien ja yleisön kanssa ottelutapahtumissa punaista korttia rasismille.

PUUTU PELIIN




Tietoa uudesta kotimaasta Welcome to Finland -lehti toivottaa kaikki ulkomaalaispelaajat tervetulleeksi Suomeen pelaamaan. Welcome to Finland kertoo perusasioita suomalaisesta jalkapallosta, pelaajayhdistystoiminnasta, sopimuksista, FIFPro:sta sekä Suomesta maana yleensä. Tämä tietopaketti annetaan jokaiselle ulkomailta tulevalle pelaajalle.



WELCOME TO FINLAND


Ei silloin tällaisia ollut, kun minä tulin aikanani Suomeen. Pelkästään jo se on hieno asia, että toivotetaan tervetulleeksi ja saa vielä käteensä jotain konkreettista tietoa uudesta kotimaasta. Usein pelaajat eivät tiedä Suomesta juuri mitään maahan saapuessaan. Suurimmat yllätykset tutkitusti liittyvät säähän ja suomen kieleen.

Babatunde Wusu, hyökkääjä (JJK)




Hyvään seurajohtamiseen kuuluu, että pelaajien asiat ovat kunnossa ja he voivat keskittyä pelaamiseen. Tämä malli tuo yhtenäisen käytännön maahan, jossa käytäntö on ollut hyvin kirjava.

Arto Viljanen, kunnianpuheenjohtaja (FC Hämeenlinna)




Perusasiat kunnossa Jalkapalloliiga ja Jalkapallon Pelaajayhdistys solmivat vuonna 2004 pelaajien Yleiset sopimusehdot Veikkausliigaan. Kun suomalaiset huippujalkapallosarjat määriteltiin, oli luonnollista, että yleisiä sopimusehtoja laajennetaan myös muihin huippusarjoihin. Vuonna 2012 Suomen Palloliitto hyväksyi yhteisen pakollisen pelaajasopimuksen, joka kattaa kaikki suomalaiset huippujalkapallosarjat.

PELAAJASOPIMUS




Maailman suurimman kattojärjestön turva Jalkapallon Pelaajayhdistys sai jalkapallon kansainvälisen pelaajayhdistyksien kattojärjestön FIFPro:n täysjäsenyyden vuonna 2001. FIFPro on maailman suurin yksittäisen urheilulajin kattojärjestö ja sillä on yli 60.000 pelaajajäsentä ympäri maailmaa. FIFPro:n edustajat istuvat täysvaltaisina jäseninä mukana kaikissa kansainvälistä jalkapalloa koskevissa neuvottelupöydissä ja päätökset heijastuvat suoraan myös suomalaiseen jalkapalloon.



FIFPRO


Jo pitkään Suomessa pelanneena ulkomaalaislähtöisenä pelaajana tiedän, että kansainvälisillä sopimuksilla pystymme vaikuttamaan myös meidän suomalaispelaajien asemaan. Kansainvälisessä yhteistyössä on oltava koko ajan myös aloitteellinen ja aktiivinen.

Chris Cleaver, hallituksen jäsen




Osallistuin toiseen Oslon turnaukseen joukkueen kapteenina. Koko turnaus oli hienosti organisoitu ja paikan päällä oli mukavasti seurojen edustajia ja agentteja. Itse pääsin turnauksen jälkeen HJK:n rinkiin ja keväällä 2012 juhlin Suomen mestaruutta.

Antti Okkonen, keskikenttäpelaaja (HJK)




Näytön paikka FIFPro järjestää sopimuksettomille pelaajille omia kansainvälisiä turnauksia eri puolilla maailmaa. Näiden turnausten funktiona on tarjota pelaajille näyttöpaikkoja mahdollisia uusia seuroja varten. Suomi on osallistunut jo kolme kertaa Norjan kansainväliseen sopimuksettomien pelaajien turnaukseen. Pelaajien työllistymisprosentti turnauksen jäljiltä on ollut käytännössä sataprosenttinen.

SOPIMUKSETTOMIEN PELAAJIEN TURNAUS




Ole aktiivinen ja osallistu Pelaajayhdistys kehittää jatkuvasti pelaajien koulutusmahdollisuuksia. Myös pelaajien itsensä tulee olla aktiivisia ja osallistuvia. Pelaajien on hyvä kehittää omaa osaamistaan niin kentillä kuin kenttien ulkopuolella. Tähän kokonaisuuteen liittyvät verkostoituminen, oman persoonallisuuden kehittäminen sekä yleinen valmistautuminen urheilu-uran jälkeiseen aikaan.



PELAAJIEN OMA ELÄMÄNHALLINTA


Kaikki pelaajat ovat erilaisia persoonallisuuksia, mutta peliurasta on varmasti hyötyä jatkossa muussa elämässä. Jo pelaajauran aikana kannattaa koota erilaista henkilökohtaista materiaalia, josta on varmasti hyötyä myös opinnoissa ja työmarkkinoilla.

Heikki Haara, hallituksen jäsen




Haluan jo nyt varautua myös pelaajauran jälkeiseen aikaan ja hakeuduin mukaan FIFPro Online Academyyn. Tämä tuo tervettä ja toivottua vastapainoa pelaamiselle ja harjoittelulle. Kaikki tunnit ja luennot lähetetään suoraan nettiin, josta niitä on helppo seurata, sitten kun on omaa aikaa.

Niklas Moisander, puolustaja (Ajax Amsterdam)




Tulevaisuuden vakuutus Jalkapallon Pelaajayhdistys tekee koulutusasioissa läheistä yhteistyötä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja Vierumäen urheiluopiston kanssa. Kansainvälinen yhteistyö on avannut yhteyden myös FIFPro Online Academy –koulutusohjelmaan, joka kouluttaa pelaajia urheilujohtamisen ammattilaisiksi verkkoopiskeluna.

KOULUTUSTA KAIKILLE




Elämää on myös urheilu-uran jälkeen Suomen urheilijoiden koulutus- ja ammatinedistämissäätiö perustettiin vuonna 2002. Tarkoituksena on edistää ja tukea urheilijoiden koulutusta, ammattiin valmistumista, ammatissaan kehittymistä sekä muulla tavalla sopeutua urheilu-uran jälkeiseen elämään. Säätiö myös hallinnoi tuloverolain mukaista urheilijarahastoa, jonka tarkoituksena on hallita urheilemisesta saatuja tuloja aktiiviuran jälkeistä käyttöä varten.



SÄÄTIÖ


Tärkein tehtävämme on edistää urheilijoiden sopeutumista aktiiviuran jälkeen. Urheilija putoaa aivan liian usein tyhjän päälle uran jälkeen ja silloin on apu tarpeen. Haluamme tukea kaikin mahdollisin keinoin urheilijoiden kouluttautumista uuteen ammattiin. Hallinnoimme lisäksi urheilijarahastoa, johon jäsenet voivat sijoittaa aktiiviurallaan saamiaan varoja.

Mika Rautio, säätiön hallituksen jäsen




Kaikki ei aina mene kuin elokuvissa ja siihen jokaisen pelaajan pitää tavalla tai toisella varautua. Autamme kaikkia jäseniä erilaisissa urheilun oikeustieteellistä asiantuntemusta tarvittavissa tapauksissa ja ryhdymme tarvittaessa toimenpiteisiin. Useasti tapaukset tulevat jalkapalloilijoille lopulta nopeina yllätyksinä.

Mika Palmgren, lainopillinen neuvonantaja




Kaikki ei mene aina kuin elokuvissa Periaatteessa kuka tahansa pelaaja voi joutua oman oikeusturvansa kanssa odottamattomaan ikävään tilanteeseen. Tapaturma, jota vakuutus ei korvaa, vero-ongelmat tai jostain syystä seura on laiminlyönyt jotain velvollisuuksiaan. Jalkapallon Pelaajayhdistyksen lainopillinen neuvonantaja on puhelimen päässä ja antaa neuvoja tarvittaessa. Apu urheilujuridiikkaan liittyviin kysymyksiin, jo vuodesta 1994 lähtien.

LAINOPILLINEN NEUVONTA




Olet joukkueelle arvokas Ottelumanipulaatioyritys voi koskea sinua, pelikaveriasi tai joukkuettasi jonakin päivänä. Kyseessä on silloin sinun urasi ja joukkueesi tulevaisuus! Tilanne voi iskeä aivan yllättäen ja lamaannuttaa, kun mietit mitä tehdä? Kenelle ilmoittaa? Mitä sitten tapahtuu? Kansainvälisen pelaajayhdistysten kattojärjestön FIFPron uusi ammattimaisen turvallisuusajattelun ja pelaajan oikeuksien turvaamiseksi luotu järjestelmä pitää sinut pelissä! Kokonaisvaltainen jalkapallon puhtaus kuuluu koko lajin perusfilosofiaan.



PELASTA TILANNE JA ITSESI


Jalkapalloijat tietävät että he eivät voi itse etkä kenenkään välityksellä osallistua vedonlyöntiin.Pelaajayhdistys haluaa turvata jokaisen pelaajan selustan, jotta epäselvyyksiä ei syntyisi vahingossa. Tutustu huolellisesti pelaajasopimuksen rahapelikieltopykälään ja jos asia on sinulle yhtään epäselvä, kysy neuvoa pelaajayhdistykseltä.

Markus Juhola, toiminnanjohtaja




Yhtenäisellä pelipallolla on yllättävän suurin merkitys. Erimerkkiset pallot käyttäytyvät hieman eri tavoin ja osa otteluista saattaa mennä siihen, että pitää taas opetella uuden pallon tavoille. Yhteinen pelipallo nostaa yleisesti koko pelin tasoa.

Henri Lehtonen, keskikenttäpelaaja (FC Inter)




Pallolla on väliä Jalkapallon Pelaajayhdistys tavoittelee sitä, että kaikissa huippujalkapallosarjoissa pelattaisiin yhtenäisellä ottelupallolla. Pelikenkien valitsemisen tulisi olla luonnollisesti henkilökohtainen päätös. Pelaajat haluavat vaikuttaa sarjajärjestelmään sekä ottelurytmitykseen, että kaudesta saataisiin kaikki paras mahdollinen irti.

PELIN PUOLELLA




Ei kukaan pelkästään siksi liity Pelaajayhdistys antaa kaikille jäsenilleen vuosittaisen jäsentuotteen, joita ovat olleet esimerkiksi laukku, paita tai pelikengät. Muihin säännöllisiin etuihin kuuluvat FIFPro:n kansainväliset etuudet, mahdollisuus osallistua Pelaajapörssiin ja sähköiset jäsenkirjeet. Tapauskohtaisia etuja ovat Veikkaaja-lehden tilaus 6 kuukaudeksi, lainopillinen neuvonta, vakuutusneuvontaa ja -tarjoukset, varainhoitoneuvontaa sekä oikeusturvavakuutus.



JÄSENEDUT


Jäsenetuihin kuuluvat vuosittain merkittävät tuotteet. Niiden arvo on moninkertainen jäsenmaksuun verrattuna, mutta eihän kukaan pelkästään sen takia yhdistykseen varmaan liity. Pääasia on se, että meillä on mahdollisuus kehittää suomalaisten jalkapalloilijoiden asemaa täällä Suomessa ja myös kansainvälisesti. On hienoa olla jalkapalloilija.

Susanna Ranta, keskikenttäpelaaja (Turun Weikot)




Suomalainen huippu-urheilun muutostyössä korostetaan urheilijan roolia kaiken keskiössä. Uuden sähköisen Playersin sisällössä huomioidaan kaikkien suomalaisten huippujalkapallosarjojen pelaajat ulkomailla pelaavia pelaajia unohtamatta. Muussakin viestinnässä äänessä ovat jatkossa entistä korostetummin itse pelaajat.

Heikki Möttönen, viestintäpäällikkö




Äänessä ovat pelaajat Jalkapallon Pelaajayhdistyksen Players-lehti ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 2000. Vuoden 2013 alussa Pelaajayhdistys ottaa harppauksen kohti nykyaikaa siirtämällä lehden verkkoon. Pelaajayhdistys on panostanut säännölliseen ulkoiseen sekä sisäiseen viestintään verkkosivujensa, intranetin sekä tiedotteidensa avulla. Viimeinen on saanut aikaiseksi sen, että yhdistyksen toiminta ja sen tarkoitus tunnetaan päivä päivältä paremmin myös muiden kuin jalkapallotoimijoiden keskuudessa.

VIESTINTÄ




Nuoren aikuisen kokemuksella Jalkapallon Pelaajayhdistys rekisteröitiin 9.7.1992 nimellä Suomen Liigafutaajat ry. Vuonna 1996 yhdistyksen nimi muuttui Jalkapallon Pelaajayhdistykseksi. Jalkapallon Pelaajayhdistys on nyt nuoren aikuisen iässä. Ikä symboloi varsin hyvin Pelaajayhdistyksen nykyistä tilaa. Se on kasvanut laajuudeltaan ja kattavuudeltaan jo aikuisiän mittoihin, päässyt eroon murrosiän pahimmista kriiseistä, mutta sen toiminnassa on vielä paljon lisäpotentiaalia ja henkistä kasvunvaraa.



PELAAJAYHDISTYS 20 VUOTTA 2012


Suomalaista jalkapalloa voidaan viedä eteenpäin ainoastaan tiiviillä yhteistyöllä eri toimijoiden ja yhteisöjen kesken. Koko suomalaisen jalkapallon kokonaisvaltaisen kehittämisen pitää olla kaikkien eri jalkapallotoimijoiden yhteisenä päämääränä.

Petri Jakonen, huippujalkapallojohtaja (Suomen Palloliitto)




Tähän kokonaisuuteen liittyy se, että huippupelaajien jäsenyys yhdistyksessä on itsestään selvyys. Yhdistys on myös entistä tunnetumpi ja vaikutusvaltaisempi ja sitä kuunnellaan yleensäkin luotettavana asiantuntijana. Se kunnioitus on kuitenkin ansaittava omilla teoilla ja itse.

Tuomas Kansikas, hallituksen jäsen




Kunnioitus on ansaittava itse Jalkapallon Pelaajayhdistyksen haluaa seistä yhdenvertaisesti sekä pelin että pelaajan puolella. Tavoitteena on, että kaikki suomalaiset huippujalkapalloilijat ovat arvostettuja vaikuttajia niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin. Lisäksi Jalkapallon Pelaajayhdistys tunnetaan luotettava ja asiantunteva toimijana koko suomalaisessa yhteiskunnassa.

VISIO 2015




Yhdistys olemme me Jalkapallon Pelaajayhdistyksen jäseneksi voi liittyä jalkapalloilija, joka pelaa huippujalkapallosarjassa tai tavoittelee paikkaa arvostetussa seurassa. Jäsenyyden voi aktivoida yhdistyksen omilla kotisivuilla (www.jpy. fi) koska tahansa. Samalla voi päivittää myös mahdolliset uudet yhteystiedot tai muut muutokset. Tervetuloa mukaan!



LIITY MUKAAN


Jokaisen jalkapalloilijan kannattaa ehdottomasti liittyä Pelaajayhdistyksen jäseneksi. Jokainen pelaaja hyötyy jäsenyydestään varmasti. Olen itse päässyt monivuotisena hallituksen jäsenenä ja jalkapalloilijana suoraan vaikuttamaan jalkapalloilijan jokapäiväisiin asioihin ja olen pirun ylpeä siitä.

Tuomas Haapala, ex-jalkapalloilija ja hallituksen jäsen




Jalkapallon Pelaajayhdistyksen historia 1992

Suomen Jalkapallon Pelaajayhdistys (JPY) perustetaan virallisesti

1996–97 JPY hyväksytään lajiliittojen neuvottelukumppaniksi. Urheilija määritellään seuran työntekijäksi. Eläkeja tapaturmalainsäädäntö hyväksytään

1994 JPY saa oman lakimiehen



Mika Palmgren Pelaajayhdistyksen puheenjohtaja (1997) Pelaajayhdistyksen lainopillinen neuvonantaja (1994–)

Petri Jakonen Pelaajayhdistyksen puheenjohtaja (1994–1996)

1998–2000

Pelaajien vakuutusasiat saadaan järkevälle tasolle

1998 Jalkapalloilijoille suunnattu liikunnanohjaajan perustutkinto alkaa

2001

FIFPro:n täysjäsenyys

1999 Players-jäsenlehden ensimmäinen numero ilmestyy

Jyrki Rovio Pelaajayhdistyksen puheenjohtaja (1999–2000)


Marco Casagrande Pelaajayhdistyksen puheenjohtaja (2004–2005)

2004

2008

Yleiset sopimusehdot Veikkausliigaan

Mission lanseeraus: Pelin ja pelaajan puolella

2004 Osallistumisoikeus Suomen Palloliiton liittovaltuuston kokouksiin

2008 JPY lanseeraa arvonsa sekä 11 toimintateesiään

2010 JPY ottaa tavoitteekseen kaikki suomalaiset huippujalkapallosarjat kattavan Vakiosopimuksen

2009 JPY määrittelee VISIO:nsa, joka tähtää vuoden 2012 loppuun. Tavoitteena on saada kaikki suomalaiset huippujalkapalloilijat jäseniksi

Markus Juhola Pelaajayhdistyksen hallituksessa (1994–) Pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja (2002–)

2011 Jäsenmäärän kolminkertaistuminen kahden viimeisen toimintavuoden aikana

2010 Memorandum of Understanding -yhteistyösopimus Palloliiton kanssa




Jalkapallon Pelaajayhdistys ry Aurakatu 22, 20100 Turku www.jpy.fi

Päätoimittaja Heikki Möttönen | Kuvat Juha Tamminen | Ulkoasu Markus Jauhiainen | Toiminnanjohtaja Markus Juhola | Painopaikka Paino-Kaarina Oy

Players esite  

Jalkapallon Pelaajayhdistyksen esite

Advertisement