Page 1

Enginyer de l’Edificació / Urbanisme i Construcció

12 anys experiència

David Solsona  Inchaurrandieta    

Número de  col·∙legiat:  13510  

om

Avda. Meridiana,  223,  4t,  08027,  Barcelona   0034-­‐630-­‐171-­‐255   Web:            www.enginyerdsi.com   Mail:   enginyer.solsona@gmail.com   Linkedin:  http://www.linkedin.com/pub/david-­‐ solsona-­‐intxaurrandieta/42/4a1/344  

Habilitats /  Qualitats  

si. c

Coordinació, Planificació,  Organització,  Productivitat  i  innovació  en   diferents  processos  de  execució  d’obres  i  defensa  de  projectes  devant   clients  potencials.  Aconseguir  incrementar  els  beneficis  i  reduir  les   despeses  generals.  Aconseguit  la  reducció  de  temps,  més  qualitat  en   els  treballs,  3D  en  projectes  i  augmentar  beneficis  i  reduir  els  costos.  

ye rd

Capacitat  1  /  IMI  Ajuntament  de  Barcelona  (Urbanisme).              Habilitats:   Productivitat  i  Innovació  en  els  treballs.                          Resaltar:   Els  treballs  d’aixecaments  topogràfics  van  passar  de  1  per   setmana  a  3  i  4  per  setmana.  S’aprofiten  i  verifiquen  els   temps.  S’incorporen  conceptes  d’innovació  i  productivitat   aconseguint  un  benefici.  

gin

Capacitat 2  /  Dimanlab,  S.L              Habilitats:   Dinamisme  i  Organitzatiu  per  a  crear  els  projectes.                          Resaltar:   Es  va  aconseguir  canviar  les  perspectives  dels  projectes  a   3D,  les  presentacions  més  dinàmiques  i  amb  poder  de   convicció  elevat,  els  beneficis  van  passar  de  20%  a  un  80%,   l’empresa  va  passar  de  15  operaris  a  30  operaris.  

en

 Experiència  professional       2000-­‐2008   Dimanlab,  S.L                      Càrrec:   Coordinador  àrea  tècnica  de  projectes.                    Funció:   Visita  i  reunions  amb  clients,  Realització  amidaments  i   verificació  dels  plànols,  Direcció  executiva  i  control  de   qualitat  d’obra,  realització  de  pressupostos,  control  de   facturació  i  preparació  concursos  administratius.   2008-­‐2009                      Càrrec:                    Funció:  

Index-­‐3, S.L   Coordinador  àrea  tècnica  de  projectes.   Amidaments,  realització  projectes  integrals  d’instal·∙lacions   i  supervisió  d’equips  de  treball.  

2010-­‐Actual IMI  Ajuntament  de  Barcelona  (Urbanisme)                      Càrrec:   Tècnic  Superior  en  Topografia  i  Urbanisme.                    Funció:   Coordinador  àrea  Topogràfica  i  Urbanisme,  Verificació   zones  i  barris  de  Barcelona,  Preparació  treballs  a  realitzar,   Organitzar-­‐Planificar  els  treballs  i  Comunicació.  

Qualitats Creatiu. Organitzatiu. Dinàmic. Productiu.

Experiència Experiència 1: Tècnic Superior en Topografia i Urbanisme. Experiència 2: Coordinador àrea Tècnica de Projectes. Experiència 3: Innovació i Productivitat en concepte de temps i qualitat de treballs.


David Solsona Inchaurrandieta

12 anys d’experiència

Formació acadèmica  

Autodesk Autocad 2014. Gestió econòmica financera. Gestió Administrativa.

om

Desenvolupament de  Projectes  Urbanístics  i  Topogràfics   E.T.P.  del  Clot.   Replanteigs  i  aixecaments  topogràfics,  GIS,  Autocad  i   Microstation,  Projectes  integrals  urbanístics.   Grau  en  Enginyeria  de  l’Edificació  /  Grau  en  Ciències     i  Tecnologies  de  l’Edificació.   UPC  EPSEB.   Formació  adequada  de  perfil  europeu  i  de  caràcter   generalista  sobre  les  bases  teòrico-­‐tècniques  i  les   tecnologies  pròpies  del  sector  de  l’edificació.   Matemàtiques.       Gestió  Urbanística.   Mecànica.         Pressupostos  i  Costos.   Expressió  gràfica.       Qualitat  a  l’edificació.   Construcció.         Projectes  Tècnics.   Estadística.         Planificació.   Economia  d’empresa.     Organització.   Seguretat  i  Salut  Laboral.   Materials  de  la  Construcció.   Instal·∙lacions  a  l’edificació.   Estructures.   Dret  a  l’edificació.   Topografia  i  Replantejaments.   Prevenció.   Peritacions  i  Taxacions.  

gin

                         

Diplomes i cursos:

Català, Castellà,  Anglès,  Història,  Mecànica  i  Matemàtiques.  

ye rd

2008-­‐2013                                            

Delineant FP1º  y  FP2º.   E.T.P.  del  Clot.   Delineant  de  Construcció,  Topografia  i  Infraestructures.   Proba  d’accés  per  a  Cicles  Formatius  Grau  Superior   E.T.P.  del  Clot.  

si. c

1990-­‐1994                                           2005-­‐2006                                           2006-­‐2008                                          

en

Idiomes  

Català:      Nivell  superior   (nadiu).         Castellà:  Nivell  superior.     Anglès:  Avançat.     Italià:        Bàsic.    

Càlcul estructures i Documentació Projectes Urbanístics. Fonètica i expressions anglès. 3D Alias Wavefront Maya. Webusiness Comerç electrònic. Amidaments i Pressupostos. Emprenedor i innovació. Gestió Econòmica, Projectes i Seguretat. Google Fusion Tables GIS. Gestor Joomla web. Linux. Unity 3D World IOS/Android Blender games 3D Android. Autodesk Revit 2014. Programes CE3 i CE3X. Autodesk Revit 2014.

Informàtica

Altres dades  

Autocad.  Superior.  Diploma.   3D  Max.  Avançat.   Microstation.  Elemental.   Autodesk  Revit.  Elemental.   Maya.  Avançat.  Master.   Office.  Avançat.   Photoshop.  Avançat.   Arquimedes.  Elemental.   Presto.  Elemental.   Arc  View.  Elemental.   Cype.  Avançat.   Istram.  Elemental.      

Conduïr  A1/A/B.   Disponibilitat  viatjar.   Coneixements:   Estacions  Totals   TRIMBLE  5600.   TRIMBLE  GPS  GNSS   R8.   Laser  Scanner  FARO.   Focus  3D.  

Cv nou 01 08 2013  

Curriculum sobre David Solsona Inchaurrandieta.

Cv nou 01 08 2013  

Curriculum sobre David Solsona Inchaurrandieta.

Advertisement