Page 62

konklusioner er baseret på millioner af billeder. Hermed kan vi i livetilstand udlede, hvem der med stor sandsynlighed er i risikogruppen for at begå terror. Hvis vi ydermere kan koble lyden til de levende billeder, bliver vores ‘hit rate’ endnu højere. Hele dette system og den bagvedliggende teknologi er ny og noget, som alle de store virksomheder kæmper om. For 18 måneder siden mistede vi en hel afdeling til Facebook, og mange interne regler blev efterfølgende ændret, og det er blandt andet derfor, vi har fået de her alternative navne.« »Spændende. Kan I give nogle eksempler på jeres brug af AI?« »Naturligvis,« sagde Tech 24. »Vi har igennem flere år arbejdet på at tillære computerne, at de selvstændigt tilegner sig viden, så de konstant kan forfine deres kunnen. Eksempelvis lavede vi for fem år siden et program, som i realtid overvåger passagerer i lufthavne, og baseret på optagelserne udvælger programmet selv personer til kontroltjek. Programmet har med tiden forbedret sig selv, så det nu stort set spotter alle personer, der kan udgøre en trussel.« »Og den type intelligens kan vi trække på til vores analyser, eller …?« spurgte Tristan. »Lige præcis. Det er vores X-faktor. Vi kan analysere langt mere, end I kan forestille jer. Jo flere data vi har at arbejde med, desto nemmere er det for vores programmer at finde de afgørende sammenhænge,« sagde han med en vis stolthed i stemmen. Tristan smilede indvendigt over ligheden med sin egen biologiske computer og den måde, han programmerede den på. Han overvejede, hvordan han kunne gøre brug af Tech og deres kompetencer, men manglede for én gangs skyld relevante ideer. »Derudover er vi blevet bedt om at præsentere jer for, hvad der internt kaldes for vores Krystalenhed. Det er en enhed, som baseret på alle vores data løbende genererer en vurdering af fremtiden ud fra et meget bredt spektrum. Vi har haft denne enhed siden 64

Profile for JP/Politikens Forlag

Pavens yndling  

Pavens yndling er nytænkt, hæsblæsende underholdning fra første side og en helt uforudsigelig fortælling, som får læseren til at tænke på, h...

Pavens yndling  

Pavens yndling er nytænkt, hæsblæsende underholdning fra første side og en helt uforudsigelig fortælling, som får læseren til at tænke på, h...