Page 48

De var begge trætte og lidt forvirrede, som de sad der og forsøgte at konsumere indtrykkene. De delte en cigaret, og Tristan hentede en øl mere. Julia prøvede på sin klassiske advokatfacon at opsummere det hele. »Okay, du blev kaldt ud til et rutinebesøg i en butik, hvor det hele virkede suspekt. Du kaldte en rød kode. Butikken eksploderede, og din unge makker blev hårdt såret. To dage efter bliver du kaldt til en ekstra debriefing, hvor du tror, at du skal stå skoleret for at have anvendt en rød kode på for løst et grundlag. Men det viser sig, at eksplosionen var en del af en langt større sag, som jeres øverste chef så bruger flere timer på at diskutere med dig. Det er en sag, der er flere årtier gammel, hvor en gruppe mennesker, eller en loge måske, mistænkes for i det skjulte at søge magten. På grund af din optræden i butikken, som også menes at være tilknyttet logen, og grundet dine kompetencer vil Dennis nu gerne have, at du involverer dig. Det betyder, at du har fået en helt ny sikkerhedsclearing og kommer til at have minimum en måned, hvor jeg ikke skal have nogle forventninger om at se ret meget til dig – super.« Julia trak vejret tungt, kiggede igen udover byens funklende nattehimmel og konstaterede tørt: »Jeg savner et tydeligt motiv for, at denne loge er en national sikkerhedstrussel. Ellers bør alle hvide mænd vel være i søgelyset?« Tristan rejste sig op. »Enig. Motivet mangler, ligesom hundredvis af andre løse ender. Men når Dennis vælger at bruge det meste af sin dag på mig, og formanden for Kongressens nationale sikkerhedsråd underskriver ens sikkerhedsclearing …« »Wauw,« sagde Julia og lyste op. »… Og så lige højesteretspræsidenten,« tilføjede Tristan. »Skat, du er jo blevet den nye Mulder fra X-Files,« sagde hun anerkendende. De grinede. 50

Profile for JP/Politikens Forlag

Pavens yndling  

Pavens yndling er nytænkt, hæsblæsende underholdning fra første side og en helt uforudsigelig fortælling, som får læseren til at tænke på, h...

Pavens yndling  

Pavens yndling er nytænkt, hæsblæsende underholdning fra første side og en helt uforudsigelig fortælling, som får læseren til at tænke på, h...