Page 1

PRÆSENTATION NOPRÆSENTATION PRINT NO PRINT

ten år er gået, Rebekka er langsomt at rysteersinlangsomt fortid afved sig,atuheldet Sytten år er gået,ved Rebekka ryste sin fortid af sig, uheldet ngang i Afrika, hvor hendes var udsendt ambassadør. Hun er 34,ambassadør. Hun er 34, dengangfari Afrika, hvor som hendes far var udsendt som ger dyre landejendomme livet er omsider ved at blive igen. ved at blive godt igen. sælgeri Jylland, dyre landejendomme i Jylland, livetgodt er omsider dtil den dag, skæbnenIndtil rammer gang er detigen. kræft. Aggressiv, denigen. dag, Denne skæbnen rammer Denne gang er det kræft. Aggressiv, truende. Rebekka kan dårligt tro,Rebekka hvad hun hører, da tro, lægen forklarer, at da lægen forklarer, at livstruende. kan dårligt hvad hun hører, n kun kan overleve, hvis knoglemarvstransplantation hunhun kunfår kanforetaget overleve,enhvis hun får foretaget en knoglemarvstransplantation et nært familiemedlem. Rebekka har ingen søskende, denhar eneste chance fra et nært familiemedlem. Rebekka ingen søskende, den eneste chance hendes far. er hendes far.

undersøgelser viser, Da at farens celler ikke matcher Rebekkas, dør matcher det sidsteRebekkas, dør det sidste undersøgelser viser, at farens celler ikke b. Indtil en ny sandhed kommer frem. Farens hemmelighed. det han håb. Indtil en ny sandhed kommer frem.Alt Farens hemmelighed. Alt det han skjult for Rebekka siden den frygtelige ulykke. en Om Rebekkas barn, en har skjult for Rebekka sidenOm denRebekkas frygtelige barn, ulykke. e pige. Datteren dødelille ikkepige. denDatteren nat. Hundøde blev ikke bortadopteret. Og måske den nat. Hun blev bortadopteret. Og måske er hun stadig. lever hun stadig.

mtidig, et sted i Københavns ghetto, der drabsefterforskeren Kimdrabsefterforskeren Kim Samtidig, et stedventer i Københavns ghetto, venter der rygteligt syn. Jo, en kvinde er blevet det harerKim setmyrdet, før. Men et frygteligt syn.myrdet, Jo, en kvinde blevet det har Kim set før. Men er skåret noget af liget haraftaget sig. Noget der ikke derog er morderen skåret noget ligetdet og med morderen har taget det med sig. Noget der ikke e peger på morderensbare identitet, men på en større konspiration, derkonspiration, en sag der peger på morderens identitet, men på en en sag større kker ud over landets grænser, helt indlandets i mørkets hjerte.helt ind i mørkets hjerte. rækker ud over grænser,

avets børn erhavets en roman om børn uretfærdighed. er en roman Om om at finde uretfærdighed. håbet, Om at finde håbet, v der hvor intet håb synes selv der muligt. hvor Det inteterhåb en synes episk muligt. fortælling. DetOm er en enepisk mor fortælling. Om en mor en datter, om mennesker og ender datter, rækker omud mennesker efter hinanden, der rækker på tværs ud efter af konhinanden, på tværs af konenter, om kærlighed, tinenter, længsel, om at kærlighed, overkomme længsel, det umulige. om at overkomme det umulige.

ISBN 9788740039269

ANNA ANNA NO PRINT PRÆSENTATION NOPRÆSENTATION PRINT

EKBERG EKBERG ANNA

m da Rebekka og hendes Sommor da Rebekka kører galtogpåhendes vej tilmor hospitalet. kører galt Chaufføren på vej til hospitalet. Chaufføren tresset, Rebekka skalerføde, stresset, bilenRebekka foran dem skalbremser føde, bilen for hårdt foran op dem ogbremser for hårdt op og mmenstødet er uundgåeligt. sammenstødet Den morgen er uundgåeligt. mister Rebekka Den morgen alt, sin mister mor Rebekka alt, sin mor sit ufødte barn. At Rebekka og sit ufødte overlever, barn.erAtnærmest Rebekka et overlever, mirakel. Eller er nærmest en et mirakel. Eller en bandelse. forbandelse.

EKBERG HAVETS BØRN

k æbnen er etsk lille æbnen øjeblik, er etder lille ændrer øjeblik, alt. der ændrer alt.

ANNA

EKBERG HAVETS BØRN

NO PRINT PRÆSENTATION NOPRÆSENTATION PRINT

PRÆSENTATION NOPRÆSENTATION PRINT NO PRINT

S P Æ N S D PI Æ N N G D S R I N O G M SA RNO M A

G R AT I S LÆSEPRØVE

HAVETS HAVETS BØRN BØRN P O L I T I K E N S F OPROLLAIG T IK E NS FOR L AG

P O L I T I K E N S F OPROLLAIG T IK E NS FOR L AG

Havets børn - Anna Ekberg  

Skæbnen er et lille øjeblik, der ændrer alt. Som da Rebekka og hendes mor kører galt på vej til hospitalet. Chaufføren er stresset, Rebekka...

Havets børn - Anna Ekberg  

Skæbnen er et lille øjeblik, der ændrer alt. Som da Rebekka og hendes mor kører galt på vej til hospitalet. Chaufføren er stresset, Rebekka...

Advertisement