Page 1

Mr. Rob Heezius, HSEQ Manager, Shell Global Solutions Veilig bouwen in de bouw; Utopie of werkelijkheid?

Onderwerp/vraagstelling: Veilig bouwen in de bouw; Utopie of werkelijkheid? Methoden en technieken & Resultaten/discussie De bouwnijverheid heeft een van de slechtste veiligheidsprestaties binnen de industrie, de petrochemische industrie daarentegen een van de beste. Bij Shell in Amsterdam wordt een nieuw laboratorium complex gebouwd. Samen met de hoofdaannemer Heijmans heeft Shell een veiligheidsprestatie neergezet welke 50 tot 100 maal beter is dan binnen de bouwindustrie gebruikelijk is. Door een combinatie van het strikt naleven van de Arbo-regels (handhaven) en het belonen (incentive bij veilig werken) zijn de veiligheidsprestaties enorm verbeterd. Het betrekken van de uitvoerders van hoofd en onderaannemers en de bouwvakkers in het realiseren van een veilige werkplek ligt hierbij ten grondslag. Uniek hierbij is dat hier gebruik gemaakt wordt van Veiligheid Coaches welke de bouwvakkers bijstaan alvorens men aan de werkzaamheden begint. Verder genomen maatregelen op de bouw: toegangsregeling, een zogenaamd veiligheidscentrum met verplichte introductie training alvorens toegang op de bouw verleend wordt, VCA verplichting , PBM's voorgeschreven en regelmatige veiligheid ronden door management hebben bijgedragen tot deze verbeterde veiligheid. Methoden en technieken: Gebruik is gemaakt van de module 'Working Safely' uit de Hearts and Minds serie van Shell. Methode beschrijft het inzichtelijk maken van onveilige situaties door bouwvakkers zelf te betrekken bij de oplossingen om de onveilige situaties op te heffen.

Veilig bouwen in de bouw, utopie of werkelijkheid  

Mr. Rob Heezius, HSEQ Manager, Shell Global Solutions Veilig bouwen in de bouw; Utopie of werkelijkheid? Veilig bouwen in de bouw; Utopie of...

Advertisement