Page 1

Faalkosten blijven knagen aan bouwsector - Bouwkennis Database

pagina 1 van 2

Faalkosten blijven knagen aan bouwsector

Voeg toe aan mijn artikelen

3 februari 2010

De totale faalkosten in de bouw worden momenteel geschat op 10,8% van de omzet. In 2001 lag dit percentage nog op 7,7%. De bouwkolom zou vooral vergeten lering te trekken uit het verleden, projecten slecht voorbereiden en afspraken niet nakomen. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy. - Architecten schatten faalkosten in op 11,3% van de omzet, in 2001 was dit 8,8% - 62% installateurs vindt dat er niet gekeken wordt naar verbeterpunten in afgeronde projecten - Meerderheid aannemers en installateurs vindt ook dat projecten slecht voorbereid worden In het bouwproces kan nog veel gewonnen worden op het gebied van efficiĂŤntie en kostenbesparing. Vooral faalkosten zijn een belangrijke schadepost. Faalkosten zijn de extra uitgaven die ontstaan door vermijdbaar tekortschieten in het bouwproces. Op dit moment schatten architecten, aannemers B&U en installateurs de faalkosten in op respectievelijk 11,3%, 10,9% en 10,1% van de totale omzet. Onder aannemers is dit een aanzienlijke stijging ten opzichte van vorig jaar en eerdere jaren. Ook architecten schatten de faalkosten nu hoger in dan voorheen. Alleen installateurs laten ten opzichte van 2008 een lichte daling zien. Gemiddelde faalkosten (in %)

2001

2005

2008

2009

Architecten

8,8

9

11,2

11,3

Aannemers

6,2

5,4

8,5

10,9

Installateurs

7,7

9,4

11,7

10,1

Bron: USP Marketing Consultancy, januari 2010 Bewustwording Architecten zijn het meest kritisch over de faalkosten: bijna een kwart denkt dat de faalkosten meer dan 10% van de totale omzet in beslag nemen. Vooral onder installateurs (12%), maar ook onder aannemers (19%) is dit percentage een stuk lager. Door de jaren heen lijken de faalkosten bouwbreed te stijgen. In 2001 lagen deze naar schatting op gemiddeld 7,7% van de totale omzet, in 2009 is dit 10,8%. De vraag is echter of de daadwerkelijke faalkosten zijn gestegen of dat de bewustwording rondom faalkosten is gestegen. Door de gestegen bewustwording wordt er meer over gesproken en ook kritischer gekeken naar de faalkosten binnen de organisatie. Bouw leert niet van fouten Zeker nu de bouwsector in barre tijden verkeert, is er veel aan gelegen om faalkosten te verminderen. Hiervoor is het belangrijk om te kijken naar verbeterpunten in afgeronde projecten. Hierdoor zullen toekomstige projecten efficiĂŤnter verlopen en de faalkosten afnemen. Bijna zes op de tien ondervraagden geeft echter aan dat de bouwsector niet naar verbeterpunten uit eerdere projecten kijkt om toekomstige projecten beter te kunnen voorbereiden en uitvoeren. Vooral installateurs vinden dat er niet geleerd wordt van fouten in het verleden (62%). In 2005 dacht nog maar 42% van de installateurs dit. Voorbereiding ondermaats De meerderheid van de aannemers en installateurs vindt daarnaast dat projecten nog steeds slecht voorbereid worden, waardoor er in de uitvoeringsfase nog veel technische aanpassingen nodig zijn. Architecten zijn deze mening in mindere mate toegedaan, omdat zij doorgaans niet bij deze fase betrokken zijn en dit dus minder goed in kunnen schatten. Ten slotte valt op dat er nu beduidend meer aannemers zijn die aangeven dat partijen in de bouwsector de gemaakte afspraken niet nakomen dan in 2005. Stellingen omtrent redenen voor faalkosten (in %)

http://www.bouwkennis.nl/database/ontwikkelingen_bouwketen/ontwikkelingen_bouwkolom/faalkosten... 19-8-2010


Faalkosten blijven knagen aan bouwsector - Bouwkennis Database

pagina 2 van 2

Partijen kijken niet naar verbeterpunten in afgeronde projecten om toekomstige projecten beter voor te bereiden en uit te vo

Projecten worden slecht of onvolledig voorbereid, waardoor tijdens de uitvoeringsfase veel technische aanpassingen nodig

Partijen in de bouwsector komen de gemaakte afspraken niet na

Bron: USP Marketing Consultancy, januari 2010 Oorzaken en oplossingen Faalkosten zijn inmiddels een belangrijk thema binnen de bouwkolom. De moeilijkheid is dat faalkosten verscholen liggen in verschillende facetten van het bouwproces. Architecten zouden te weinig rekening houden met de vraag of hun ontwerpen wel haalbaar zijn. Ook de logistiek op de bouwplaats en de inkoop laten te wensen over. Door slechte voorbereiding zijn tijdens het werk bovendien te veel aanpassingen nodig. Daarnaast schort het in veel gevallen aan de communicatie tussen de vele partijen en vele fasen van het bouwproces. Mogelijke oplossingen voor faalkosten bestaan uit het samenwerken met vaste partners, zoals in een bouwteam, meer prefab bouwen of het niet op prijs aanbesteden. | Voeg toe aan mijn artikelen

http://www.bouwkennis.nl/database/ontwikkelingen_bouwketen/ontwikkelingen_bouwkolom/faalkosten... 19-8-2010

Artikel faalkosten in de bouw - BouwKennis 100203  

Op dit moment schatten architecten, aannemers B&U en installateurs de faalkosten in op respectievelijk 11,3%, 10,9% en 10,1% van de tota...

Artikel faalkosten in de bouw - BouwKennis 100203  

Op dit moment schatten architecten, aannemers B&U en installateurs de faalkosten in op respectievelijk 11,3%, 10,9% en 10,1% van de tota...

Advertisement