Page 1

KURSY NA UPRAWNIENIA OPERATORÓW MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH, ZIEMNYCH I DROGOWYCH

KOPARKOŁADOWARKI

KOPARKI JEDNONACZYNIOWE

ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWE

SPYCHARKI

WALCE DROGOWE

WIELOZADANIOWE NOŚNIKI OSPRZĘTU

Podstawa prawna -

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118 z dn 15.10.2001r poz 1263) Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku prowadzi szkolenia operatorów maszyn do robót ziemnych i drogowych do obsługi których niezbędne są uprawnienia państwowe. Pełen wykaz maszyn ujęty jest w Dz.U.Nr.118 2001 poz.1263.

Program kurs-

Szkolenie oparte jest na programach nauczania opracowanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Składają się z części teoretycznej 116h i praktycznej 60h

Cel szkolenia

Egzamin i wydawane dokumenty

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych

Kurs zakończony jest egzaminem przed komisją IMBiGS i wydawane uprawnienia na sprzęt np. koparki, ładowarki, koparko - ładowarki lub spycharki w formie książki operatora danego typu maszyn. Uzyskane uprawnienia są ważne Osoby, które nie uzyskały pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


PILARZ DRWAL OPERATOR PIŁ MECHANICZNYCH DO ŚCINKI DRZEW

Podstawa prawna -

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118 z dn 15.10.2001r poz 1263) .

Program kurs-

Szkolenie oparte jest na programach nauczania opracowanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Szkolenie składają się z części teoretycznej i praktycznej razem 44 h.

Cel szkolenia

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników kursu do pracy w zawodzie operatora pił mechanicznych do ścinki drzew.

Egzamin i wydawane dokumenty

Kurs zakończony jest egzaminem przed komisją IMBiGS i wydawane uprawnienia w formie książki operatora maszyn roboczych. Uzyskane uprawnienia są ważne Osoby, które nie uzyskały pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


MONTAŻYSTA RUSZTOWAŃ BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

Podstawa prawna -

Program kurs-

Cel szkolenia

Egzamin i wydawane dokumenty

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118 z dn 15.10.2001r poz 1263)

Szkolenie oparte jest na programach nauczania opracowanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Składają się z części teoretycznej 48h i praktycznej 32h

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji do pracy jako monter rusztowań

Kurs zakończony jest egzaminem przed komisją IMBiGS i wydawane uprawnienia na montera rusztowań w formie książki. Uzyskane uprawnienia są ważne Osoby, które nie uzyskały pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


KURSY BUDOWLANE

KOSZTORYSOWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

MURARZ TYNKARZ

PRACOWNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW

MALARZ PIASKARZ

Program kurs-

• • • •

Cel szkolenia

Egzamin i wydawane dokumenty

KOSZTORYSOWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH szkolenie obejmuje 70 godzin MURARZ TYNKARZ szkolenie obejmuje 180 godzin PRACOWNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH - szkolenie obejmuje 160 godzin DOCIEPLANIE BUDYNKÓW szkolenie obejmuje 60 godzin MALARZ PIASKARZ szkolenie obejmuje 60 godzin

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników kursu do wykonywania pracy w charakterze robotnika przygotowanego do pracy na określonym stanowisku

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 03.02.2006 r. (Dz.U. nr 31 poz. 216)


Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Cel szkolenia

Egzamin i wydawane dokumenty

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejetności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej (zgodnie z par. 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu).

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 03.02.2006 r. (Dz.U. nr 31 poz. 216)


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRAWA PRACY KURSY Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

szkoleń okresowych: • dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami • dla pracowników administracyjno-biurowych • dla pracowników na stanowiskach robotniczych • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjnotechnicznych Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

PRAWA PRACY

• •

ABC PRAWA PRACY Praktyczne warsztaty - Najważniejsze zmiany w prawie pracy na 2012r.


SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI FIRMY

ASYSTENTKA DYREKTORA / PRAZESA

OBIEG DOKUMENTÓW DOKUMENTACJA KANCELARYJNA

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO BIUROWY

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO BIUROWY

OBSŁUGA KOMPUTERA I URZĄDZEŃ BIUROWYCH

OBSŁUGA SEKRETARIATU

ARCHIWIZACJA

INWENTARYZACJA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OFERTA PRZETARGOWA

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

OBSŁUGA KASY FISKALNEJ

Wszelkich dodatkowych informacji na temat szkoleń udziela Pomorska Wojewódzka Komenda OHP oraz Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku.

Kontakt w PWK OHP w Gdańsku:

Kontakt w OSZ OHP we Włocławku:

Alicja Otto, tel. 58 301-79-16 (w. 51); 502 857 731 e-mail: a.otto@ohp.pl

Jarosław Olejnicki, Tel. 889 383 334, e-mail: jolejnicki@osz.wloclawek.pl

oferta szkoleniowa PWK OHP  

oferta szkoleniowa PWK OHP

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you