Page 1


JÓZSEFVÁROSI GALÉRIA ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT Budapest VIII., József krt. 70. • Tel.: +36 1 313-9883 (A Corvin negyed Metro és a 4-6 villamosmegállótól 1 percre) www.jozsefvarosigaleria.hu la u. Krúdy Gyu

Lôrinc pap tér Baross u.

u.

Pál u. JÓZSEFVÁROSI

Mária u.

Csepreghy

Rigó

u.

Mikszáth K. tér

GALÉRIA

Corvin‐negyed

A programokról a „Józsefváros” újságból és a Józsefvárosi Galéria facebook oldalán is tájékozódhat. Terembérleti lehetôségekrôl a +36 20 5877-444-es telefonszámon érdeklôdjön! Grafikai terv: Batinkov János Batyu2000” Nyomdai munkálatok: Wolfpress Kft., 1083”Budapest, Práter u. 20/B. Megjelenés 2000 példányszámban. A címlapon: Megszûnés (Zelenák Katalin alkotása)

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk! 2


J ÓZ

S E F VÁ R O S

fotó: Huszár Boglárka

Kedves Látogató! Nagy örömmel köszöntjük Önöket a 2014-es évben a Józsefvárosi Galériában. Épületünk felújításának befejezése és intézményünk újranyílása óta (2013. szeptember 27.) nagyon sok izgalmas esemény részesei voltunk. Köszönjük, hogy a kerületünkben élôk és máshonnan érkezôk is ilyen nagy számban és ekkora érdeklôdéssel fogadták rendezvényeinket. Reméljük, hogy programjainkkal sokaknak adtunk maradandó kulturális élményt. Úgy látjuk, hogy visszatérô, rendszeres közönségünk is kialakult - olyan látogatókból, akik otthonos közösségi térnek tekintik a Józsefvárosi Galériát. Jó hírünk, hogy az Új év elején az Art-Szelence mûvészeti bolt mellett egy kávézó is nyílik elôterünkben, ahol különleges csokoládé készítményeket is lehet majd vásárolni, fogyasztani. Külön köszöntjük a képzômûvészekbôl és a mûvészet tisztelôibôl, értô közönségébôl álló látogatóinkat. Kiállításaink - Aba-Novák Vilmos, Dr. Supka Manna barátai, Rieger Tibor és Bráda Tibor alkotásai – úgy érezzük, galériánk hagyományainak méltó folytatásának tekinthetôk. Célunk, hogy a modern magyar (leginkább kortárs) képzômûvészet kiemelkedô és maradandó teljesítményei számára megnyilvánulási teret biztosítsunk. A figyelemreméltó magyar alkotók sorát soha nem tudjuk befejezni, ezért csak azt ígérhetjük, hogy változatos és gazdag összeállítást igyekszünk létrehozni. Ez évet Sára Ernô grafikai, és Zelenák Katalin gobelin kiállításával indítjuk. Filmklubunkban szintén képzômûvészekrôl szóló filmeket vetítünk a rendezôvel és a mûvésszel való beszélgetés is hozzátartozik. Elôadássorozataink, a Józsefvárosi Szabadegyetem, s a Zene-Fere klub folytatódnak. Kínálatunk bôvül, változik. A gyerekek és a családok is számos programot találhatnak mûsorfüzetünkben. Mozgásos foglalkozásainkra szeretettel várjuk a résztvevôket. Nagyon boldog és eredményes Új esztendôt kívánunk mindenkinek! Szabó Erzsébet Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont szakmai igazgató 3


ESEMÉNYNAPTÁR - JANUÁR • január 7. kedd, 15 óra ELÔADÁS: A világ néhány híres mulatója, mulatsága, karneválja Kiss Imre Károly (idegenvezetô tanár) vetítéses elôadása A belépés ingyenes.

• január 9. csütörtök, 15 óra JÓZSEFVÁROSI SZABADEGYETEM: Agysebészet rózsafüzérrel Dr. Csókay András nemzetközi hírû idegsebész elôadása Józsefvárosi Szabadegyetem, a belépés ingyenes.

• január 10. péntek, 18 óra KIÁLLÍTÁS: VANNAK KÖZ- ÉS VANNAK ÜNNEPNAPOK Sára Ernô Ferenczy-díjas grafikusmûvész kiállításának megnyitója Megnyitja: Feledy Balázs mûvészeti író, közremûködik: Zsári Tamás szaxofon mûvész A kiállítás megtekinthetô (ingyenes): január 10 – február 1. hétköznap 9-18 óráig, szombaton 10-15 óráig, tárlatvezetés (ingyenes): január 15., 22., 29. szerda 18 óra

• január 14. kedd, 15 óra ELÔADÁS: A világ legismertebb magyar asszonya - Árpád-házi Szent Erzsébet Dr. Messik Miklós - a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület elnöke – vetítéses elôadása A belépés ingyenes.

• január 16. csütörtök, 15 óra ZENE-FERE KLUB: A zene doktora Vendég: Dr. Dalos Anna zenetörténész és zenekritikus, házigazda: Kovács Zalán László tubamûvész. A belépés ingyenes.

• január 21. kedd, 15 óra ELÔADÁS: A magyar historizmus kezdetei - Markó Károly, a romantikus klasszicista Zele János mûvésztanár vetítéses képzômûvészeti elôadása A belépés ingyenes.

• január 28. kedd, 15 óra ELÔADÁS: Az I. világháború elôzményei - Dr. Tóth József történész elôadása A belépés ingyenes.

• január 29. szerda, 18 óra FILMKLUB: Felhôk, fák, Sopron Sulyok Gabriella, Munkácsy-díjas grafikusmûvészrôl készített kisfilm Rendezô: Grunwalszky Ferenc A belépés ingyenes. 4


ESEMÉNYNAPTÁR - FEBRUÁR • február 4. kedd, 15 óra ELÔADÁS: Brazília csodái – Kiss Imre Károly idegenvezetô tanár vetítéses elôadása A belépés ingyenes.

• február 4. kedd, 17 óra KISGRAFIKA BARÁTOK KÖRE: Perei Zoltán grafikusmûvész ismeretlen metszetsorozatai Arató Antal ny. könyvtárigazgató vetítéses elôadása

• február 7. péntek, 18 óra KIÁLLÍTÁS: KÉPMÁS – MÁSKÉPP Zelenák Katalin textilmûvész kiállításának megnyitója Megnyitja: Dr. Lovag Zsuzsa mûvészettörténész, közremûködik: Benkô András kobzos énekmondó A kiállítás megtekinthetô: február 7 – március 1. (ingyenes, hétköznap 9-18 óráig, szombaton 10-15 óráig), tárlatvezetések: február 12., 19., 26. szerda 18 óra (ingyenes)

• február 11. kedd, 15 óra ELÔADÁS: Rákóczi- és kuruc emlékek nyomában Dr. Messik Miklós – a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület elnöke – vetítéses elôadása A belépés ingyenes.

• február 13. csütörtök, 15 óra ZENE-FERE KLUB: 65 év – 65 percben Vendég: Madarász Iván Erkel Ferenc- és Bartók-Pásztory-díjas zeneszerzô, házigazda: Kovács Zalán László tubamûvész. A belépés ingyenes.

• február 18. kedd, 15 óra ELÔADÁS: Az Eklektikus építészet magyar mesterei Zele János mûvésztanár vetítéses képzômûvészeti elôadása A belépés ingyenes.

• február 20. csütörtök, 15 óra JÓZSEFVÁROSI SZABADEGYETEM: Lelki vívódásaink, stressz, tragikus körülmények Elôadó: Prof. Dr. Rihmer Zoltán pszichiáter A belépés ingyenes.

• február 25. kedd, 15 óra Nemzetközi helyzet az I. világháború idején - Dr. Tóth József történész elôadása A belépés ingyenes.

• február 26. szerda, 18 óra FILMKLUB: Rálátást szeretnénk a dolgokra… Véssey Gábor Munkácsy Mihály-díjas festôrôl készült portréfilm, rendezô: Gulyás János Balázs Béla-díjas filmrendezô A belépés ingyenes. 5


KIÁLLÍTÁSAINK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK VANNAK KÖZ- ÉS VANNAK ÜNNEPNAPOK Sára Ernô Ferenczy-díjas grafikusmûvész kiállítása Kiállítás megnyitó: 2014. január 10. péntek, 18 óra A kiállítást megnyitja: Feledy Balázs mûvészeti író Közremûködik: Zsári Tamás szaxofon mûvész A kiállítás megtekinthetô: január 10 - február 1. (ingyenes, hétköznap 9-18 óráig, szombaton 10-15 óráig) Tárlatvezetések: január 15., 22., 29. szerda 18 órától (ingyenes) Múzeumpedagógiai foglalkozások gyerekcsoportoknak (6-18 éveseknek, ingyenes): bejelentkezés alapján, választható idôpontban (Tel.: +36 20 5877-444)

„Ez a viszonylag szûk válogatás a napi munkáról szól. Eredeti tervek, illusztrációk, megvalósult munkák. Napi tevékenységed, melyet hasonlóképp mûvelsz, mint a többi honfitársad. Megbízókkal tárgyalsz, fürkészed elvárásaikat, hazamész és a tervezôasztalnál egyedül maradsz. Az idô elteltével kiderül, hogy „antennáid” jól fogták-e a rezgéseket, az azokra adott vizuális válaszod talált-e.” /Sára Ernô/ 6


KIÁLLÍTÁSAINK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK KÉPMÁS – MÁSKÉPP Zelenák Katalin kárpitmûvész kiállítása Kiállítás megnyitó: 2014. február 7. péntek, 18 óra A kiállítást megnyitja: Dr. Lovag Zsuzsa mûvészettörténész Közremûködik: Benkô András kobzos énekmondó A kiállítás megtekinthetô: február 7 - március 1. (ingyenes, hétköznap 9-18 óráig, szombaton 10-15 óráig) Tárlatvezetések: február 12., 19., 26. szerda 18 órától (ingyenes) Múzeumpedagógiai foglalkozások gyerekcsoportoknak (6-18 éveseknek, ingyenes): bejelentkezés alapján, választható idôpontban (Tel.: +36 20 5877-444)

„Amikor elkezdek egy új munkát nagyon jó érzés a festett, kollázsolt, a számítógép által készült terveim apró részleteit sorról sorra fonalakkal újra megfestenem. Újra alkotom a már egyszer megálmodott gondolataimat és ezért tartom oly fontosnak - kihangsúlyozottan fontosnak - hogy én mindig magam szövöm meg a falikárpitjaim. Az alkotás fontos része ez, amit csak az tud hitelesen átültetni papírra festett színes ,vagy színtelen gondolatból, amit maga interpretál az elsô vonaltól az utolsó fonalszál beszövéséig. Velem együtt él, velem együtt gazdagodik formálódik a kárpit, részemmé válik, mint azok az emberek akik fontosak az életemben. Ezért is válok meg ezektôl a munkáimtól oly nehezen.Tudom, hogy gondolataim, melyeket színes fonalakkal formába öltök, melyekbôl puha felületû, megfogható kárpitok, kárpittöredékek lesznek és örök lenyomatot adnak az utókornak, egyszeri megismételhetetlen produktumok. Ezért örülök hogy mûvész lettem. Az én munkáim képzômûvészeti alkotások, a puha fonal, a selyemszál által soronként megfestve.” /Zelenák Katalin/ 7


ELÔADÁSOK UTAZÁS

Kiss Imre Károly idegenvezetô tanár, történész vetítéses elôadásai • A világ néhány híres mulatója, mulatsága, karneválja január 7. kedd, 15 óra Koppenhága Tivoli vidámparkja, Monte Carló Casinója, a párizsi Moulin Rouge és Folly revüi és a velencei karnevál bemutatása során feltûnnek e városok jellegzetesebb épületei is. A pápuaföldi furcsa mulatságok és a riói karnevál samba döntôje káprázatosnak ígérkezik.

• Brazília csodái február 4. kedd, 15 óra Salvador da Bahia a Rabszolgasors Isaurájának és a capoirának a városa, a fôváros a modern városépítészet mintaképe, San Paulo az ország eltartója, az Amazonas vidéke és az Iguacu vízesés a világ természeti csodái közé tartoznak.

• Rió de Janeiro, a világ legszebb fekvésû városa március 4. kedd, 15 óra Az orchidea alakú tengeröblök között magasodó Cukorsüveg hegy, a Krisztus szobor, Copacabana strandfövénye, a Botafogoi öböl panorámája, a Pele és a Maracana stadion, a brazil cariócák és a város hangulata a tüntetések ellenére elôlegezik az idei foci VB és a következô olimpia sikerét.

MAGYAR EMLÉKEK A VILÁGBAN

Dr. Messik Miklós – a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület elnöke – vetítéses elôadása • A világ legismertebb magyar asszonya - Árpád-házi Szent Erzsébet január 14. kedd, 15 óra Utazás négy kontinensen keresztül: Sárospataktól a Szentföldig, Saigontól Honolulig

• Rákóczi- és kuruc emlékek nyomában február 11. kedd, 15 óra Vetített „barangolás” Európában Borsitól-Rodostóig: 13 európai ország Rákóczi- és kuruc emlékei nyomában, a szabadságharc emigrációja - a fejedelem és hûséges kísérôi - bujdosásának helyszínein.

• Széchenyi emlékek külhonban március 11. kedd, 15 óra „Utazunk szerte a világban, megkedvelünk mindent, amivel találkozunk, de végül mégis mind visszatérünk a régi hazába, a régi kedveshez.” (Napló 1818. december 4.) Az elôadás a legnagyobb magyar és családtagjai utazásairól és azok máig felkereshetô emlékeirôl szól, de korántsem csak az európai emlékek színes ismertetésérôl, hanem arról is: honnan, milyen tapasztalatot hozott, s mit hasznosított hazája javára a „legnagyobb magyar”.

8


ELÔADÁSOK KÉPZÔMÛVÉSZET Zele János mûvésztanár vetítéses elôadása • A magyar historizmus kezdetei - Markó Károly a romantikus klasszicista január 21. kedd, 15 óra A nemzeti kultúra megszületésének idôszakában dolgozó mûvészek számára a nemzeti jelleg megtalálása mellett a közös európai értékekhez való igazodás is kihívást jelentett. Ehhez kerestek kifejezési eszközöket és tartalmakat erôsítô stiláris mintákat.

• Az Eklektikus építészet magyar mesterei február 18. kedd, 15 óra Alpár Ignác, Hauszmann Alajos, Steidl Imre, Schulek Frigyes. Az antik, román, gótikus, reneszánsz és a barokk formanyelv békés együttélésének megteremtôi a nemzeti múlt gyökereinek kutató is egyben. Látomásos idôutazásuk értékmentô produktumait érdemes megismerni.

• Hagyományok, minták, lelemények a vizuális mûvészetekben március 18. kedd, 15 óra Újraértelmezett, továbbgondolt, újraalkotott alkotások, mint a mûveltség megôrzésének eszközei. Vizuális kommunikáció régi mesterekkel, mûvekkel, képi gondolatokkal.

TÖRTÉNELEM Dr. Tóth József történész elôadásai • Az I. világháború elôzményei január 28. kedd, 15 óra

Szövetségi rendszerek létrejötte, technikai felkészülés, nemzetiségi és szociálpolitikai problémák.

• Nemzetközi helyzet az I. világháború idején február 25. kedd, 15 óra

Olasz és román „pálfordulás”, az oroszországi forradalom hatásai, békepróbálkozások.

• Polgári és proletár forradalom Magyarországon március 25. kedd, 15 óra

Károlyi ôszirózsás forradalmának „elhervadása”. ANTANT-behatolás, gazdasági hiányok, szociálpolitikai problémák. A Tanácsköztársaság bel- és külpolitikája. 9


JÓZSEFVÁROSI SZABADEGYETEM (A belépés díjtalan.) Agysebészet rózsafüzérrel január 9. csütörtök, 15 óra Elôadó: Dr. Csókay András nemzetközi hírû idegsebész, a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkereszt (polgári tagozatának birtokosa) „A nemzetközi hírû idegsebész hittel teli meggyôzôdése, hogy az Istennel való szoros kapcsolat elsôsorban a Vele folytatott beszélgetésben, vagyis az imádságban valósul meg. Kreativitásunk egyik alappillére is az imádság, a másik a tanulás és a tapasztalás. A spiritualitás – benne az imádság – fejleszti kreativitásunkat. Ha valaki képes alkotni, tele van ötletekkel, az hatalmas boldogság, még akkor is, ha természetesen sok szenvedéssel jár együtt. Csókay András idegsebész errôl szóló tapasztalatait osztja meg a hallgatósággal. A nemzetközi hírû idegsebész egyetért Teréz anyával, nem az a csoda, hogy végezzük a munkánkat, hanem hogy örömmel tesszük.”

Lelki vívódásaink, stressz, tragikus körülmények február 20. csütörtök, 15 óra Elôadó: Prof. Dr. Rihmer Zoltán pszichiáter, címzetes egyetemi tanár, (Széchenyi-díjas) Semmelweis Egyetem Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztályának tudományos igazgatója Az orvosi értelemben vett depresszió nem azonos a mindennapi életben gyakran tapasztalható, és a külsô (családi, munkahelyi stb.) tényezôk által kiváltott és indokolt szomorúsággal, elkeseredettséggel. Ugyanakkor az is igaz, hogy ezen nemkívánatos, negatív élet-események (divatos szóval „stresszorok”) az arra hajlamos embereknél depressziót provokálhatnak és ilyenkor már szakszerû orvosi, pszichológusi segítség szükséges. A nem kezelt depressziónak számos szövôdménye van, mint pl. másodlagos alkohol- vagy drog-betegség, munkahely elvesztése, családok széthullása, és a legtragikusabb: az öngyilkosság. Az orvosi értelemben vett depresszió tehát gyógyítható és az eredményes kezelés a visszanyert életörömön kívül megelôzi a fentebb említett szövôdményeket is. 10


KLUBOK

(A belépés díjtalan.)

FILMKLUB „MÛVÉSZTÁRSAKRÓL FILMNYELVEN” Különbözô mûfajú filmeket vetítünk, melyek a magyar (fôképp kortárs) képzômûvészet egy-egy alakját állítják a középpontba. Az estek része a mûvésszel és a film alkotójával (a rendezôvel) való beszélgetés is. A belépés minden érdeklôdô számára nyitott és ingyenes.

Felhôk, fák, Sopron január 29. szerda, 18 óra

Sulyok Gabriella, Munkácsy-díjas grafikusmûvészrôl készített kisfilm Rendezô: Grunwalszky Ferenc Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmrendezô, operatôr, forgatókönyvíró, egyetemi tanár

Rálátást szeretnénk a dolgokra… február 26. szerda, 18 óra

Véssey Gábor magyar festôrôl készült portréfilm (Munkácsy Mihály-díjas, a Magyar Mûvészeti Akadémia levelezô tagja, egyetemi oktató) Gyártó: K&G, 2003-2004, 47 perc Rendezô: Gulyás János Balázs Béla-díjas magyar filmrendezô, operatôr, egyetemi tanár

KISGRAFIKA BARÁTOK KÖRE A Kisgrafika Barátok Körének célja a grafikusok és a kisgrafika (alkalmi grafika, ex libris) gyûjtôk közötti kapcsolat elômozdítása. Összejöveteleinket minden hónap elsô keddjén 17 órakor tartjuk, s minden érdeklôdôt szeretettel várunk.

Elôadás: Perei Zoltán grafikusmûvész ismeretlen metszetsorozatai

február 4. kedd, 17 óra

- Arató Antal ny. könyvtárigazgató vetítéses elôadása

11


KLUBOK: ZENE-FERE KLUB (A belépés díjtalan.) Mûsorvezetô: Kovács Zalán (tubamûvész) A klub minden alkalommal (havonta egyszer) a zenei élet egyik érdemes képviselôjét hívja vendégül, akivel sor kerül egy személyes beszélgetésre.

A zene doktora január 16. csütörtök, 15 óra Vendég: Dr. Dalos Anna zenetörténész és zenekritikus (a Zeneakadémia Doktori Iskolájának tanára, a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság elnökségi tagja, a Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének munkatársa) Dr. Dalos Anna számos hazai és nemzetközi ösztöndíj és egyéb díj nyertese, s a világ legnagyobb zenei lexikonjának (Musik in Geschichte und Gegenwart) társszerkesztôje. A beszélgetés során nem csak lenyûgözô zenei tudására derül fény, hanem szó lesz az István a Király rockopera társadalmi szerepérôl, valamint olyan érdekességek is kiderülnek, hogy mi a közös az operában és a beat zenében, illetve mi a köze Johann Straussnak és Lehár Ferencnek a rock ’n’ roll mûfaj-hoz, a Rolling Stones-hoz, a Queen-hez, vagy a Metallica-hoz.

65 év - 65 percben február 13. csütörtök, 15 óra Vendég: Madarász Iván (Erkel Ferenc- és Bartók-Pásztory-díjas zeneszerzô, a Zeneakadémia professzora, a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének tulajdonosa) Madarász Iván a Szerzôi Jogvédô Iroda Egyesület (ARTISJUS) vezetôségének, valamint a Magyar Zeneszerzôk Egyesületének alapító és elnökségi tagja, több zenei alapítvány kurátora. A szinte napra pontosan 65 éve született kiváló zenész életén és munkásságán túl arról is mesélni fog, mi mindent lehet megtanulni a macskáktól, és megtudhatjuk, hogy mi köze van Robin Hoodhoz.

Dixi Tanár Úr órát tart! március 13. csütörtök, 15 óra Vendég: Dr. Benkó Sándor (Kossuth-, Liszt Ferenc, és Príma-díjas klarinétos, a Benkó Dixieland Band alapítója és vezetôje) Dr. Benkó Sándor számos más díj és kitüntetés birtokosa, a magyar könnyûzenei élet egyik legismertebb személyisége, a Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjének tulajdonosa. Zenekarával a világon egyedülálló módon 57 éve dolgozik együtt, ezalatt a hazai színpadokon túl számos országban felléptek, koncertjeiken tízezres tömegek vesznek részt. Felvételeik is óriási sikereket arattak, több arany- és platinalemezük van. De vajon milyen kapcsolata van Amerika elnökeinek: Ronald Reagannek és Georg W. Bushnak, valamint a Kaliforniai Parlamentnek Benkó Sándorhoz? 12


GYEREK HÉTMÉRFÖLDES CSALÁDI JÁTÉKBIRODALOM folytatódik január 11-tôl MINDEN SZOMBATON „Itt a farsang áll a bál…” A Hétmérföldes Játékbirodalom januárban és februárban is minden szombaton 10-15 óráig várja az egész családot. Interaktív programsorozat, ahol a mese és muzsika szárnyán a farsangi idôszakban számos izgalmas koncert, színházi bábszínházi produkció szórakoztatja a nagyérdemû publikumot. Lesz Maszkabál Gryllus Vilmossal, télbúcsúztató farsangi mulatság hangszerbemutatóval, ismét bebarangoljuk a nemzetek mesekertjét és találkozhatunk Vitéz László újabb kalandjaival és még számos színházi és zenei élménnyel. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy minden korosztálynak szóló családi programokkal várjuk az érdeklôdôket, ezért a legkisebbek is izgalmas játékokat fedezhetnek fel a Csigabiga Palota Baba Játszóházában. A programok hétrôl hétre élményszerûen varázsolják elénk a páratlan népmese és zenekincsünk világát. Programjaink során felidézzük a magyar népmesék hôseit, de meseládánkból elôkerülnek más nemzetek farsangi meséi, mondái, hangszerei, muzsikái is. A kézmûves alkotóház 10-15 óráig szintén izgalmas kalandokat tartogat. Lesz farsangi maszkkészítés, fánksütés, kiszebáb készítés, de elôbukkannak a kézmûves ládából a Fonó hagyományôrzô mesterségei és különleges mai hobbi technikák (tûzzománc készítés, üvegfestés…) is. Az alkalmi jegyek és családi belépôk mellett a KAKAÓMesék kedvezményes BÉRLETÜNKKEL 4 tetszôlegesen választható szombati napra várjuk a rendszeresen visszatérô csoportok és családokat, ahol a játék és színház élmény minden alkalommal egy pohár ajándék kakaóval is gazdagodik! Csigabiga Palota Játszó Ház Minden hétköznap 9 – 12 és szombaton 10 – 15 óráig A Csigabiga Palotában együtt, játszva fedezzük fel a világot. Játékaink: Egyedi és különleges képességfejlesztô, építô, társas és logikai játékok. Szerepjátékok: babakonyha, babaszoba, szerelômûhely, boltos játszó, várépítô, bábparaván, kisautók és autópályák. Ügyességi játékok, bújkák, hinták, pattogós labdák. Foglalkozások: Diafilm kuckó, Manókonyha, Kreatív Kézmûves Játszóház kicsiknek. A családi közös játék mellett örömmel várjuk gyermekét minden hétköznap a Palota Csigaház Gyermekmegôrzôjében gyermekfelügyelettel. Várunk szeretettel hétrôl hétre a közös játék és színház élményre! További információ: www.jozsefvarosigaleria.hu , www.szazadokoroksege.hu Részletes programajánló, bérlet és jegyvásárlás, kedvezményes Józsefvárosi Kerületi Bérlet árak, csoportos bejelentkezés: iroda@festumrendezveny.hu; +36 30 207-8029 SZÁZADOK ÖRÖKSÉGE PRODUKCIÓ 13


FOGLALKOZÁSOK GYEREKEKNEK, BABÁKNAK ÉS MAMÁKNAK • Kerekítô bábos-torna, 1-3 éves korig Keresztes Eszter zenepadagógussal

Idôpont: péntek 10.00-10.30 óra (30 perc) Részvételi díj: 10 alkalmas, egész tanévben érvényes bérlet 9.500 Ft/család, vagy alkalmi belépô: 1200 Ft /család Kerekítô Manó bábos jeleneteivel, ölbeli játékokkal és tornaszeres játéktérrel várom a kicsiket és nagyokat. Játsszunk, énekeljünk, mozogjunk együtt! További információ www.kerekito.hu és a foglalkozásvezetônél: +36 20 932-4803, zenebolcsi@hotmail.com

• Helen Doron angol gyerekeknek Fehérné Patkós Ildikó Helen Doron nyelvtanárral

Idôpontok: szerda délelôtt, csütörtök délután Jelentkezés és további információ a következô elérhetôségeken: +36 20 931-2013, bp11@helendoron.com Az angol nyelvvel való ismerkedést nem lehet elég korán kezdeni! A nyelv elsajátítás a Helen Doron órán a gyermek számára kellemes közegben történik: a játék, a mozgás, az éneklés és a nyelvi jelentések megértése örömet okoz neki. Helen Doron nyelvész, pedagógus több évtizedes munkájának köszönhetôen már a világ 37 országában, köztük 27 európai országban több mint 1 millió kisgyermek vett és vesz részt a Helen Doron English nyelvi fejlesztési programokon. A lépésrôllépésre felépített tananyagok 3 hónapos kortól 19 éves korig kínálnak élmény- és tevékenységközpontú, az összes érzékszervet megmozgató izgalmas angolórákat. A módszer az anyanyelv elsajátításának alapelvén mûködik. A programról és az oktató központokról további információ weboldalunkon érhetô el: www.helendoron.hu

• Mûvészi torna - Óbuda Mozgásmûvészeti Iskola Óvodás és iskolás korú gyerekek számára (4 éves kortól)

Idôpont: hétfô és szerda 16 és 19 óra között Iskolánk 1990 óta foglalkozik gyermekek esztétikus mozgásfejlesztô képzésével. Alaptanfolyamunk a mûvészi torna, melynek kezdô anyagát Berczik Sára óvodás korú gyermekekre dolgozta ki. A mûvészi torna tanfolyam jó alapot teremt a késôbb iskolánkban is választható tánctechnikákhoz: mozdulatmûvészet, klasszikus balett, jazztánc, modern tánc, illetve bármely sport. Bôvebb információ: +36 20 946-0848, +36 1 274-2056, iroda@omisk.hu 14


MOZGÁS

• Meridián torna – Haide Évával (meridián torna oktató) Idôpont: csütörtök 8-9.30 óra A részvétel ingyenes. További információ: +36 30 933-1060, www.312.hu, www. facebook.com/312meridiantorna A meridián gyakorlatok az egészség és a hosszú élet titkos receptje, Zhu Zhong Xiang profeszszor fejlesztette ki, az ô megbízásából Magyarországon Dr. Eôry Ajándok (a biológiai tudományok kandidátusa, háziorvos-természetgyógyász) oktatja. Egészséges emberben az életenergia akadálytalanul kering, a 12 fô és a két középvonali meridiánban. Betegség állapotában a meridiánban elakad az energia. Ahhoz, hogy az egészséges állapot fenntartható legyen, megfelelô gyakorlással, un. „3-1-2” meridián-gyakorlatok végzésével kell, mintegy napi 20-30 percet szánni a saját meridiánjaink szabad energia-áramlásának biztosítására.

• Szeniortánc – Csirmaz Szilviával (szeniortánc oktató) Idôpont: hétfô 14-15.30 óra A részvétel ingyenes. További információ: +36 20 381-1805

Nincs szükség elôzetes tánctudásra, csupán egy kis ritmusérzékre. Táncpartnerrôl sem kell gondoskodni, hozzánk egyedül is lehet jönni. Testi és szellemi frissességünk megôrzéséért magunknak is tennünk kell. Erre kiváló lehetôséget nyújt a zene- és táncterápia. Szeretettel várjuk azokat a nôket és férfiakat, akik szeretnének velünk táncolni 50-tôl 100 éves korig. 15


Sára Ernô Ferenczy-díjas grafikusmûvész kiállítása 2014. január 10 - február 1.

Józsefvárosi Galéria műsorfüzet 2014. jan-febr.  
Józsefvárosi Galéria műsorfüzet 2014. jan-febr.  
Advertisement