Page 1

2012.07.31. Tiszta Energiával Magyarországért Program lehetséges Operatív megvalósítása TEMPlOm A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Vén István úr által a nagy entalpiájú geotermikus tározók hasznosítása tárgyában benyújtott energetikai koncepciót véleményezésre megküldte a Magyar Állami Eötvös Lóránt Geofizikai Intézethez. Dr. Fancsik Tamás igazgató úr a mellékelt válaszlevelében a következőképpen foglalta össze a válaszát: „A beadványban megfogalmazott felvetés, amely a szóban forgó földhő hasznosítás hazai potenciális lehetőségeire világít rá, megalapozott.” Bővebben: http://www.tempohirek.com/news.php?readmore=542 Előzmények Vén István még az 1957-61-es börtönévek alatt Buda Ernőtől, a MASZOLAJ Rt. ugyancsak fogságban lévő főmérnökétől szerzett tudományos, műszaki információkat a nagy entalpiájú geotermikus mezők létezéséről. Az 1981-ben megfúrt NSZ3-as termálkútról pedig 1992-ben Dr. Stegena Lajos akadémikus és Dr. Csaba József geológus révén jutott részletes információkhoz. Az előbbiek alapján 1992-ben vállalkozásba kezdett az NSZ3-as kút hasznosítására, illetve ezen keresztül a teljes hazai áramtermelés forrásoldalának geotermikus energiából történő ellátására Békés és Csongrád megyék térségében (Gádoros, Fábiánsebestyén). Vén István korábbi cége a víz-abszorbciós levegőszeparátor megnevezésű találmányával összefüggésben 1990-ben 20 millió forint termelési hitelt kapott a tervek megvalósításához. A szükséges további forrásokat a kárpótolt társaitól szerezte meg oly módon, hogy kárpótlási jegyeket vásárolt 20% előleg és a fennmaradó részre halasztott fizetési konstrukcióval. A kárpótlási jegyeket értékesítették, és a befolyt összegből az NSZ3-as kutat és kb 200 000m2 üzemi és védőterületét előszerződéssel megvásárolták a Gádoros önkormányzatától. A beruházáshoz tartozóan Nagyszénáson további 6000 m2 épületingatlant (üzemcsarnokok, kastély épület) és 170.000m2 közművesített ipari területet szereztek meg az Első Magyar Geotermikus Villamos-erőmű Kft és az ügyfelek között létrejött „Hitelfedezeti Megbízás” nevű szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítésének fedezetéül, hozzávetőleg 4 milliárd Ft újrapótlási értékben. A Gádorosi Önkormányzat a főldhivatali eljárások késedelme miatt az előszerződésben vállalt kötelezettségét, - hogy kialakítanak a kút körül egy 20 hektáros védőterületet szerződés véglegesítésére és hogy Vén István javára bejegyezzék az 1/1-es tulajdonjogát – időben nem teljesíthette. A Gádoros 0106/7 Hr.sz.-ú ingatlan csak több év elteltével került az apportálással megbízott Vén István feltaláló nevére. Nagyszénáson pedig az Október 6 Szövetkezet vezetői tévesztették meg Vén Istvánt a tulajdonjog időbeni rendezése vonatkozásában. Ezek az ingatlanok 2002-ben kerültek végrehajtási joggal terhelten, részlegesen átadásra. A még 1993-ban megvásárolt ingatlanok tulajdonjoga bejegyzésének elmaradása az apportálás és ebből adódóan az EMGV Kft fizetési késedelmét eredményezte. A hozzávetőlegesen 1 hónapos fizetési késedelemre és a MOL Rt-nek az NSZ3-as termálkút tulajdonjogára vonatkozóan tett hamis tanúzása alapján Vén Istvánt 1994. március 19.-én Gádoroson a tulajdonjog bejegyzésének ügyintézése közben letartóztatták, előzetesből 1995. június 6.-án szabadult. 1995 szeptemberében azonban 9 év börtönre ítélték „csalás” vádjával.


2012.07.31. Az illegalitásba vonult feltaláló azonban az 1996. október 1-jén a gádorosi ingatlanra és vele együtt a termálkútra bejegyzett tulajdonjogi határozaton észlelte, hogy az ingatlant a MOL Rt bányaszolgalmi jogával közokirat-hamisítással megterhelték. A tulajdonos kezdeményezésére azonban a földhivatal a bejegyzést törölte (ezzel elismerte a bűncselekmény elkövetésének tényét!), és a bányaszolgalmi jogot visszajegyezte az eredeti jogosult Kőolaj Kutató Vállalat (Szolnok) javára, amelyet ekkor már privatizált az arab tulajdonosa. A történethez tartozik, hogy a MOL Rt ebben az időben 5 milliárd Ft értékű fúrási tevékenységet rendelt meg a már Kőolaj Kutató Rt-nek nevezett vállalatnál. 1997. június 23.-án, néhány héttel az ingatlan nyilvántartás közhitelességének helyreállítását követően azonban a MOL Rt zsarolási potenciálja érvényesült, és a két cég megállapodás kötött a bányaszolgalom jogutódlásáról a MOL Rt javára. A valótlan tartalmú magánokirat felhasználásával a MOL Rt elérte, hogy az NSZ3-as termálkútra és az azt lefedő 200.000 m2 védőterületére a MOL Rt bányaszolgalmi joga kerüljön bejegyzésre. A különösen jelentős értékre elkövezett csalás és közokirathamisítás tárgyában tett tulajdonosi feljelentések nem vezethettek eredményre, mert a sértett perjogának érvényesítését az eljáró ügyészségek és bíróságok bűnpártoló módon rendre megakadályozták. Ezt követően 1997 őszén a feltalálót újból letartóztatták, és csak 2001 őszén szabadult. Így került sor a befektetői szándékok érdekmúlására, és idővel a teljes ingatlanvagyon elárverezésére. A probléma pénzügyi rendezése a MOL Rt törvénysértően bejegyzett bányaszolgalmi jogának törlésével megalapozott kártérítési per keretében történhet a feltaláló követelése 20 milliárd forint. A feltaláló rendelkezik a tárgykörben kiadott szakhatósági véleményekkel és engedélyekkel, az azokat előkészítő dokumentációkkal, amelyeknek aktualizálása jelentős idő és költségmegtakarítással jár.

Megvalósítás A fent hivatkozott Geofizikai Intézet által készített szakvéleményben javasolt komplex kutatási program – nyilván Vén István úr beadványa sem tartalmazta, hogy a kutatások javarészt még azt megelőzően befejeződtek, mielőtt sok évtizeddel ezelőtt az NSZ3-as kutat Nagyszénáson megfúrták, ezért a szakvélemény 4. oldalán szereplő első fázis már elkészült – már szinte befejezettnek tekinthető. A második lépésként javasolt zászlóshajó projekt első és legfontosabb fázisa, az NSZ3-as kút megfúrásra került korábban, mely kút paraméterei ismerten kiválóak, mind a hőfok, a vízhozam illetve a nyomás és a fluidum tekintetében. Ezért a szakvélemény 3. oldalának 5. sorában szereplő várható beruházásként megjelölt 7-9 Mrd forint töredékéből megvalósítható az első nagy entalpiájú geotermikus 5 MWos helyett 10 MW-os villamos-erőmű.

I. Jogi helyzet rendezése A szakvélemény is kitér már rögtön az első oldalon is, hogy a vonatkozó kormányrendelet megfelelő jogszabályi környezetet teremt a hasznosítás számára. Ez üdvözlendő állami törekvés, de csak a második ütemben a projekt kiterjesztésekor lesz rá szükség, mivel a jelenlegi szabályozás arra vonatkozóan, hogy 2500 méter alatt zárt területnek minősül, az


2012.07.31. NSZ3-as kútra nem vonatkozik, hiszen arra már nem kell fúrási engedély, mert annak a 3500 méter mélyre történő fúrására már évtizedekkel korábban sor került. Álláspontunk szerint a jelenlegi magántulajdonos szerzését az NSZ3-as termálkút tulajdonjogát érintően az ügyészségen kell megtámadni a szerződés érvénytelensége miatt (feljelentést kell tenni) - feltűnő értékaránytalanság, 7 millió forintért kelt el a minimum 5 Mrd forint értékével szemben -. A Ptk 234.§(1.) szerint a semmis szerződésre nem kell külön eljárást indítani. Jelenleg is folyik eljárás – Vén István úr nyújtott be törvényességi felügyeleti eljárás iránti kérelmet – az Orosházi Városi Ügyészségen, a MOL törvénysértő bányaszolgalmi joga bejegyzésének törlése érdekében. A jogi helyzet gyors rendezése érdekében esetleg egy eljárásokon kívüli megállapodás az érintettekkel akár a Btk. 221.§a.) alapján.

A Paksi Atomerőmű kapacitása 1760 MW, mely Magyarország áramszükségletének jelenleg 40 %-át biztosítja. A jelenlegi kormány által is favorizált, a tervek szerint az oroszok által kivitelezett bővítés a jelenlegi kapacitás emelné a duplájára. A tervek szerint a bővítés tervezése és kivitelezése több mint egy évtizedig tartana, és előzetes becslések szerint is több mint 3000 Mrd Ft-ot emésztene fel. (A 4. metró beruházása során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a kormányok által tervezett várható költségek egy ilyen giga beruházás esetén sajnos megtöbbszöröződnek, továbbá az atomerőművek biztonságossága Fukusima óta teljes mértékben megkérdőjeleződtek, Csernobilról nem is beszélve.) A fentiek alapján sajnos kijelenthető, hogy az atomerőműveknek az a hátrányuk, hogy nincs előnyük. Orosháza és Gádoros térségében nagy entalpiájú geotermikus lelőhelyekről viszont elmondhatók, szemben az atomerőművekkel, így a paksi bővítéssel, hogy az az előnyük, hogy nincs hátrányuk. A meglévő NSZ3-as termálkút teljes kapacitáskihasználtság mellett 30 MW teljesítményre képes, ha csak kétharmados teljesítménnyel számolunk, és a maximálisan a térségben megfúrható 1000 termálkúttal szemben 500 termálkutat tervezünk kialakítani, akkor is 10.000 MW villamos áramot tudunk előállítani, ami több mint kétszer meghaladja a Magyarország összes villamosenergia igényét (kb. 4400 MW Magyarország átlagos áramfelhasználása). A várható bekerülési költség nem haladja meg az 1500 Mrd Ft-ot. További előnye még, hogy számtalan fontos nemesfém illetve ritka fémek, tengerisó kerülnek a termálvízzel együtt a felszínre, komoly bányászati üzletág valósul meg ezáltal, illetve Békés Megye nem csak egy energetikai központtá (Eldorado), hanem egy gyógyfürdő régió és egy melegházi növénytermesztési nagyüzemmé (Paradicsom) is válna. A Gádorosi Hőerőműnek a további számtalan előnyét most nem taglalva megállapíthatjuk, hogy összehasonlíthatatlanul jobbak a kondíciói mint a Paksi Atomerőműnek.

Apostoli Magyar Királyság Borbély József Kormányzó


2012.07.31.

Az NSZ3-as termálkútra telepítendő villamos-erőmű projekt Beruházási költségei Mó Ft

e EUR

e USD

150

________

________

1000

________

________

Épületek (3000 m2, 100.000 Ft/m2)

300

________

________

Környezetrendezés (infrastruktúra, alépítmény 10.000m2, 15.000Ft/m2)

150

________

________

Erőművi gépészet (turbinák, generátor, trafó)

200

________

________

Tervezés és jogok Tulajdon és szolgalmi jog

Frakcionáló üzem (ásványi anyagok) Víztározó (víz+élő, 250.000 m3, 1000Ft/m3)

300

________

________

250

________

________

Víz üzem (édesvíz stb.)

150

________

________

Termálkút megnyitása

200

________

________

2700

________

________

270

________

________

2970

________

________

Tételek összesen: Tartalék (10%) Beruházás összesen:

Javaslattevők: ___________________________

____________________________

Vén István feltaláló

Borbély József koordinátor


2012.07.31.

Az NSZ3-as termálkútra telepítendő villamos-erőmű projekt bevételek és forrásaik A termék megnevezése és mennyisége:

Egységára

1. Elektromos/mechanikai energia 24óra x 5000kwó= 120.000kwó/nap

15Ft/kwó

2. Hőenergia 24óra x 10.000kw= 240.000kwó/nap

4Ft/kwó

960.000 Ft/nap

3. Konyhasó (nemesített, finomított) 50.000kg/nap

15Ft/kg

750.000 Ft/nap

4. Desztillált és ásványvíz ("konzervvíz") 500.000 liter/nap 10Ft/liter Kémiai frakciók (lítium, jód, bróm, 5. kálium, arzén, szulfátok, stb.) 1.500kg/nap

300Ft/kg

1.800.000 Ft/nap

5.000.000 Ft/nap

450.000 Ft/nap

Bevételek összesen: 8.960.000 Ft/nap Bevételek / év: 300 nap x 8.960.000Ft = 2.688.000.000 Ft/év

Javaslattevők: ___________________________

____________________________

Vén István feltaláló

Borbély József koordinátor

Az NSZ3-as termálkútra telepítendő villamos-erőmű projekt Kiadási költségei


2012.07.31.

1. Munkabérek és járulékaik: Alkalmazotti létszám: Bruttó bér/nap

32 fő 10.000 Ft/fő

Teljes bérköltség/nap

320.000 Ft/nap

Teljes bérköltség/év

116.800.000 Ft/év

2. Működési költségek Munkásellátás

64.000 Ft/nap

Igazgatási ktsg.

50.000 Ft/nap

Eszköz ktsg.

50.000 Ft/nap

Állagfenntartás Teljes működési ktsg/nap Működési ktsg/év

150.000 Ft/nap 314.000 Ft/nap 114.610.000 Ft/év

3. Bányajáradék és helyi adók az éves árbevétel 10%ában:

260.000.000 Ft/év

4. Kamatköltség (előirányzat!)

600.000.000 Ft/év

Tervezett éves kiadás: 1.091.410.000 Ft/év (Egymilliárd-egyszázmillió forint) Javaslattevők: ___________________________

____________________________

Vén István feltaláló

Borbély József koordinátor

Üzleti terv 2012-ből  
Üzleti terv 2012-ből  

„A beadványban megfogalmazott felvetés, amely a szóban forgó földhő hasznosítás hazai potenciális lehetőségeire világít rá, megalapozott.”

Advertisement