Page 1

ročník IX.

Zostatok z roku 2009 Zvonček Myrovanie Zbierka na chrám Zbierka KE Dary veriacich Jasličky Krížik Pokladnička v chráme Nájomné za pôdu Nájomné za pôdu Nájom pôdy Spolu

3316,16 8111,22 7089,32 3454,59 5438 14835 441,43 243,14 5424,78 600 1122,59 1446,26

2

PRÍJMY

51522,49

Inkaso chrám 3447,09 Inkaso fara 3803,28 1490,83 Inkaso za vodu 1156 Elektrika chrám 6466,66 Bohoslužobné potreby 661,49 Kancelárske potreby Farba na strechu a chrám 4823,6 3420 Oprava chrámu 1000 Maľovanie strechy 585,75 Nájom KE 5438 Zbierky KE Daň z príjmu a nehnut. 619,44 Misionár, Slovo, Solún 1566 10348,79 Ostatné výdavky 44826,92 Spolu Príjem 51522,49 Pokladňa: 1005,75 € Výdaj 44826,92 Účet v banke: 5689,82 € Zostatok 6695,57

VÝDAJE

HOSPODÁRENIE VO FARNOSTI

ZO ZIVOTA FARNOSTI

Ak potrebujete vyslúžiť nejakú sviatosť, zaopatriť, vyspovedať, chcete sa zosobášiť, či len porozprávať sa alebo informovať, môžete nám kedykoľvek zavolať. o. Dušan Seman 0911711149, o. Emil Zorvan 0911812081, o. Vojtech Biačko 0911711208. Solún- vydáva Gréckokatolícka cirkev v Trebišove, vychádza každú nedeľu *:Gréckokatolícka cirkev farnosť Trebišov, M.R.Štefánika 250/57 Trebišov 075 01, ( 056/6722774 ü: www.grkattv.sk  casopissolun@gmail.com; tlač: Miga spol.s.r.o., Ročník IX., číslo 2

9. január 2011

Týždenník Gréckokatolíckej farnosti Trebišov Za nami sú sviatky Narodenia aj Bohozjavenia Pána a tak by sme sa mohli zamyslieť nad tým, čo nám dali. Niekomu darčeky pod stromčekom, niekomu pokoj či porozumenie vo vzťahoch a niekto ich možno prežil úplne rozbehaný. Avšak spoločným menovateľom týchto dvoch veľkých sviatkov východnej cirkvi je tajomstvo, ktoré nedokážeme pochopiť. Boh Ježiš sa najprv rodí ako dieťa a potom vstupuje do spoločného radu s hriešnikmi, aby sa podrobil Jánovmu krstu. Aj texty jednotlivých sviatkov toto tajomstvo zdôrazňovali veľmi podobnými slovami. Kristus sa narodil, aby obnovil padnutý obraz Adama ako sme to spievali počas prípravných dní. Pri krste volá k Jánovi, aby ho pokrstil, lebo prišiel spasiť Adama, prvého človeka. Tým Adamom, kvôli ktorému

prišiel Kristus na tento svet je každý z nás. Aj naším najväčším problémom sú naše hriechy. Ježiš ale nepozerá na hriechy, ale na padnutého Adama a hovorí mu: „Zaujmi znova miesto, ktoré ti patrí.“ Aké veľké je tajomstvo Božej lásky. Po prvotnom hriechu bol Adam v situácii kedy potreboval niečo urobiť, avšak nemohol urobiť nič. Boh naopak, nepotreboval urobiť nič a spravil všetko. Nielenže sa rodí ako Boh do chladu nášho srdca, ale sa aj stáva podobným nám, aby ukázal že jeho láska nepozná hraníc a pre človeka je ochotný podstúpiť toto všetko. Položme si ešte raz otázku, čo nám dali tieto sviatky a skúsme znova zažiť to obrovské tajomstvo Božej l á s k y každým dňom. -Martin Dudok-


Čas

Deň

10. 1. Utorok

11. 1. Streda

12. 1. Štvrtok

13. 1. Piatok

14. 1. Sobota

15. 1.

Bohoslužby

Intencia

Liturgické čítania

menlivé časti Náš otec svätý Gregor, nysský biskup Svätá liturgia Hebr 308,(3,5-11) 06:15 Lk 102,(20,27-44) 11:00 Sv. lit.- ÚSS z Bohozjavenia (342) 17:30 Svätá liturgia + Michal, Helena Prepodobný otec Teodóz 06:15 Svätá liturgia Hebr 310,(4,1-13) Lk 106,(21,12-19) 16:00 Sv. lit.-Nemocnica 17:30 Svätá liturgia + Mária, Jozef, Pavol svätému (349) Svätá mučenica Tatiana 06:15 Svätá liturgia + Jozef Hebr 312,(5,11-6,8) Lk 104,(21,5-7) 11:00 Sv. lit.- ÚSS 17:30 Svätá liturgia + Alžbeta, Imrich z Bohozjavenia (342) Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik 06:15 Svätá liturgia + Michal Hebr 315,(7,1-6) Lk 107,(21,28-33) 16:00 Sv. lit.-Nemocnica 17:30 Svätá liturgia * Ján z Bohozjavenia (341) Zakončenie sviatku Bohozjavenia 06:15 Sv. liturgia * Mišo, Janka Hebr 317,(7,18-25) Sv. lit. - ÚSS Lk 108,(21,37-22,8) 11:00 17:30 Svätá liturgia + Ján, Anna z Bohozjavenia (341) Prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník 06:15 Svätá liturgia Ef 220,(2,11-13) 16:00 Sv. lit.-Nemocnica Lk 72,(13,18-29) 16:45 Večiereň zo soboty (160) 17:30 Svätá liturgia + Andrej, Anna, Andrej

Nedeľa

30. po Päťdesiatnici

07:00 16. 1. 08:00 09:30 11:00 09:30 11:00 16:45 17:30

Utiereň Svätá liturgia * Anna Sv. liturgia-detská * Jaroslav, Jaroslava Sv.liturgia-starosl.

Kol 258,(3,12-16) Lk 91,(18,18-27) z 1. hlasu (143) Hl: 1, Ev: 1

Sv.liturgia-N.Majer

Sv. lit - Ú S S Večiereň Sv. liturgia

+ kňaz Peter

Zbierka na podporný fond eparchie

sv. František Saleský

Pondelok

Ráno Večer

Svätý dňa

Rozhodnite sa radšej tisíckrát umrieť ako milovať niečo iné väčšmi ako Boha. sv. František Saleský

LITURGICKY PROGRAM

OZNAMY Sviatosť manželstva chcú prijať Bc. Milan Kmeť, syn rodičov Milana a Evy rod. Hrachovej a Bc. Jaroslava Capíková, dcéra rodičov Vladimíra a Edity rod. Rostášovej. Na Boží chrám darovali novomanželia Svitilovi 30 €, bohuznáma 50 €, bohuznáma 100 €, bohuznáma 50 €, z krstu Viktórie Hoľanovej 20 €. Pán Boh zaplať za vaše štedré dary.

Sviatosťou krstu sme v spoločenstve veriacich privítali Viktóriu Hoľanovú, Michala Kasmana a Danu Talajovú. Členovia spolku svätého Cyrila a Metoda si svoje podielové knihy a kalendáre môžu ešte stále prevziať na fare. Členský poplatok je 3 €. Spoločenstvo veriach opustila Oľga Sotáková vo veku 63 rokov. Spomeňme si na jej dušu modlitbou.

Eparchiálna púť s vladykom Milanom Chauturom do Sv. zeme

Izrael piate evanjelium 23.2. - 6.3. 2011

Zmyslom a cieľom púte je návrat a prehĺbenie spirituality Biblie, kráčajúc po zemi Ježiša a čítajúc stránky piateho evanjelia Sv. zeme. 10 dní s odletom z Budapešti. Preprava na letisko Ferihegy zabezpečená. Každodenná sv. liturgia, príležitosť k sviatosti zmierenia. Cena 720 eur (v cene letenka a letiskové poplatky, transfer do Budapešti, v Izraely, nocľah s polpenziou, odborný sprievodca kňaz) Sprievodca ThBibLic Róbert Jáger Viac informácií v CK Awertour, Dominikánske n. 13, Košice.

Solun cislo 2  
Solun cislo 2  

Tyzdennik greckokatolickej farnosti v Trebisove.