Page 1

f

Hoe gelukkig we ook zijn met 7. Loyaliteit ons gezin, het kan geen kwaad Het komt wel eens voor dat om dit altijd te blijven verbetede behoeften van je gezin in ren. Deze 17 tips geven je succonflict zijn met je eigen becesvolle do’s en don’ts voor een hoeften. Je zult toch echt een gelukkige familie. keuze moeten maken, hou je am 1. Zit naast elkaar tijdens het voet bij stuk of pas je je aan. ili e maken van beslissingen a c t iv i e it e n Gebruik dit soort conflicten Hoe Wetenschappers hebben ontdekt als een kans om familieloyagelukkig dat mensen die naast elkaar zitliteit te tonen. we ook zijn met ten, eerder zullen samenwerken LEES OOK: Een hecht gezin ons gezin, het kan dan mensen die tegenover elkaar ontstaat door te beginnen geen kwaad om of diagonaal van elkaar zitten. met dit ene ding dit altijd te En dat is precies wat je als gezin 8. Houd een overzicht nodig hebt. Maak drie kolommen en 2. Dim het licht geef ze de labels ‘Nog doen’, n a e v mijn Is het tijd voor echt even een le v iefd l ‘Mee bezig’ en ‘Afgerond’. e serieus gesprek, dim Als gezinsleden ergens dan het licht of doe aan beginnen verEsther: meerdere kleine plaatsen ze het van Van onder lampjes aan. de eerste naar de Door deze sfeer tweede kolom water kijkt voelen mensen tot het klaar is. Lotte ons zich ontspanZo blijft alles nen en veiliger. overzichtelijk en aan Ze zullen beter in gegarandeerd dat je staat zijn om een goed op deze manier dubbel gesprek met je aan te gaan. zoveel gedaan krijgt. 3. Verbind generaties 9. Flexibiliteit is alles Onderzoek toont aan dat kinUit onderzoek blijkt dat een deren die meer weten over de flexibele mentaliteit veel successen en ‘mislukkingen’ in voor elkaar krijgt. Of het nu hun familie en eerdere generagaat om de strategie om ieties, energieker zijn en beter in dereen ‘s ochtends vroeg zo staat om stress tegen te gaan snel mogelijk de deur uit te 4. Ga er lekker bij zitten krijgen of de technieken die Een onderzoek van Harvard laat je gebruikt om je familie te zien dat mensen flexibeler en disciplineren, te entertainen meegaander zijn wanneer ze op of te inspireren. Flexibiliteit an v een zachter oppervlak zitten. Een e is key. D e g e b o or t goede reden dus om niet meer 10. Sport voor aanmoedirond om te tafel te gaan zitten 4. Ga er 4. Ga er lekker bij ging maar gewoon op de bank neer te zGa er lekker bij zitten Ouders hebben een belangploffen voor een goed gesprek. Een onderzoek van Harvard laat rijke taak als het gaan om zien dat mensen flexibeler en mee- 5. Nodig oma vaker uit de ervaring van een kind gaander zijn wanneer ze op een zachter oppervlak zitten. ede reden

Ra

ya

n

en

D

VIVVIVA MAMA

Klus Geklaard

Namaak VIVA zelf gemaakt  
Namaak VIVA zelf gemaakt  
Advertisement