Page 1

22 juliol 2012

[CatCristEstiu] III

Pelegrins a Terra Santa

L’acompanyament vers el Crist Cada cop queda menys per començar el nostre pelegrinatge! I encara que algú quedi estranyat quan s’anomena aquesta paraula és realment així, no es tracta d’un viatge qualsevol d’estiu que fan un grup de joves per trencar amb la rutina sinó un camí personal de fe seguint les petjades del Crist, un exercici que implica una ascesi laboriosa, de preparació interior perquè l’experiència pugui transformar el nostre cor. Vivim el dia a dia atrafegats i immersos en els petits problemes quotidians. I necessitem temps per trobar-nos amb nosaltres mateixos i amb Déu. Temps de reflexió, meditació, com la que farem tot pujant al mont Tabor, pregària, examen de consciència i silenci. A aconseguir això, ens hi ajudarà fra Luis Quintana, franciscà, de l’orde que custodia des de fa segles els Llocs Sants a Terra Santa. De la mateixa manera ho faran els delegats de Joventut i preveres que ens hi acompanyaran. Terra Santa sempre ha tingut una gran presència franciscana i cal agrair la seva aportació a l’Església catòlica tant en l’acollida dels pelegrins com en la cura dels Llocs Sants i les comunitats cristianes. Així ho va manifestar el beat Joan Pau II en una de les seves visites: «La Divina Providència va voler que en nom de la cristiandat d’Occident estiguessin especialment els fills de sant Francesc d’Assís, sant de la pobresa, la humilitat i la pau, interpretant, de manera genuïnament evangèlica, el legítim desig de custodiar els llocs, on es fonamenten les nostres arrels cristianes.» Una de les maneres d’ajudar Terra Santa ha estat a través de la figura del comissari de Terra Santa. És una institució que té una llarga història i que sorgeix d’èpoques en les quals pràcticament no hi havia pelegrins i les ajudes a aquestes terres eren minses o bé inexistents. Avui dia, aquesta figura s’ha potenciat molt per l’extraordinari augment dels pelegrinatges, on són cridats a una dimensió evangelitzadora d’aquells a qui acompanyen. Com ja ho va fer amb l’anterior grup de pelegrins del SIJ a Terra Santa, fra Luis Quintana ens guiarà i acompanyarà pels llocs que van veure néixer, créixer, viure, predicar, patir i morir Jesús. Llocs tan significatius com Betlem, Natzaret, Jerusalem, Getsemaní.... Ell ens ajudarà in situ que la Paraula que Déu té per a cadascun de nosaltres, per a la Marta, la Núria, el Jaume, la Inés... i per a mi mateixa, ressoni amb més força que mai en el nostre interior.

Anna Robert Fustero

«Vivim el dia a dia atrafegats i immersos en els petits problemes quotidians. I necessitem temps per a trobar-nos amb nosaltres mateixos i amb Déu»

4- CatCrist Estiu '12  
4- CatCrist Estiu '12