Page 1


La creació dels estats nacionals, tal com els concebem actualment, és un procés que va començar amb les revolucions liberals del segle XIX.

Concepció cultural de Nació (Nascuda al romanticisme) La nació és preexistent a la comunitat política i es reconeix a la cultura, llengua i història comuna. La nació és lliure i troba forma política com a Estat.

Concepció polític de Nació (Nascuda a la revol. Francesa) La nació es forma per la decisió voluntària d’un conjunt de persones que comparteixen les mateixes lleis, drets i deures.


Països Baixos

Bèlgica (1830)

Turquia

Grècia (1829) Bulgària (1908) Romania (1878)

Imperi Austrohongarès

Gran Bretanya

Grups nacionals - Alemanys 24% - Hongaresos 20% - Txecs 13% - Polonesos 10% - Serbis-croats 9% Rutens, Eslovacs.. Irlanda (1922)


La unificació italiana (1861) -Divisió de la península italiana en diferents estats. - Domini austríac al nord: Llombardia -Venècia

- Creació d’un fort sentiment nacionalista cultural i polític: Risorgimento , Mazzini, Verdi... - Iniciativa del regne del Piemont (Cavour) - Enfrontament contra els austríacs al nord - Garibaldi conquereix el sud - Conquesta dels estats Pontificis - Victor Manuel II primer rei d’Itàlia


La unificació alemanya (1871) - Divisió dels territoris de cultura alemanya en 39 estats. Destaquen: Àustria, Baviera i Prússia

- Exaltació romàntica de l’ideal de poble - Al 1848 la dieta demana la unificació - Creació d’una unió duanera

- Iniciativa del regne de Prússia (Bismark) - Enfrontament contra Àustria (Sadowa) - Enfrontaments contra França (Sedan)

- Guillem I de Prússia, Kaiser del II Reich


De manera descriptiva podem definir l'imperialisme com l’extensió econòmica i territorial d’un estat sobre altres estats o pobles. Autors com Hobson i Lenin centren la seva anàlisi en les forces i els factors econòmics (capitalistes) com motors de l'imperialisme.

Per n’Ana Arendt, l'imperialisme va aparèixer quan l’Estat Nació es va fer massa estret per al desenvolupament capitalista. L’imperialisme colonial hauria permès l'aparició de les concepcions racials que explicarien el racisme i el posterior nazisme. - Metròpoli: L'estat colonitzador respecte a les seves colònies.

- Colònia: Territori sotmès al domini polític, militar i econòmic d’una potència forana, regit generalment per una legislació especial.


Econòmics

Polítics Demogràfics Ideològics

-Les colònies constituïren nous mercats per a la producció industrial i proveïen de recursos naturals - Invertir els capitals excedentaris del sistema - Control estratègic de rutes i domini militar - Prestigi polític i orgull nacional - Migracions pe r l’excedent de població nacional - Missió civilitzadora i de conversió religiosa - Superioritat de la raça blanca (Racisme) - Curiositat científica


Per salvar quaranta milions de britànics de la guerra social, nosaltres, els polítics colonials, hem de fer nostres nous territoris i col·locar- hi l´ excés de població, per trobar- hi nous mercats on vendre els productes de les nostres fàbriques i de les nostres mines. Cecil Rodhes 1895.

T e x t o s Gairebé tots els fisiòlegs opinen que els homes de raça negra tenen, per naturalesa un intel·lecte reduït (...) Sense negar que els negres es puguin civilitzar, és cert, però que la seva civilització serà inferior a la nostra perquè la força de la ment d´ aquella gent és realment inferior a la nostra. Marmoccmi _ors odi geografia universale, 1850.


La natura ha creat una raça d´obrers. És la raça xinesa, d´una habilitat manual meravellosa i sense gairebé cap sentiment de l’ honor. (...) Una raça de mestres i soldats: aquesta és la raça europea. Renan 1871.

T e x t o s “ Senyors hi ha un segon punt, un segon ordre d’idees que he d’abordar, el més ràpidament possible: és l’aspecte humanitari i civilitzador de la qüestió... És necessari dir obertament que les races superiors tenen un deure respecte de les inferiors... perquè hi ha un deure cap a elles: el de civilitzar-les...” J.Ferri (1885)


T e x t o s Entre totes les nacions del globus tan sol nosaltres hem estat capaços de fundar i de conservar colònies en les condicions més diverses i a totes les regions del món. Ens hem assegurat no sols la fidel submissió de tots els ciutadans britànics, sinó també la simpatia de totes les races que viuen a l´ ombra de la bandera britànica. Chamberlain Discursos 1895 – 1896.


L’ocupació dels territoris colonials, 1

L’adquisició d’un territori, la seva confirmació com a colònia i la seva inclusió en el sistema imperial metropolità es feia normalment en tres fases successives. En primer lloc s’explorava el territori. Molt sovint eren els comerciants i els missioners els que prenien la iniciativa de les exploracions. Les notícies que aquests donaven a la metròpoli eren confirmades per uns exploradors professionals al servei de societats científiques o dels governs (com en el cas de Livingstone i Stanley a Àfrica). Un cop explorat el territori s’iniciava la segona fase: la conquesta. Aquesta resultava relativament fàcil per la superioritat militar i tècnica dels països colonitzadors. La signatura de tractats amb els indígenes era una farsa que equivalia a imposar l’ocupació dels territoris.


L’ocupació dels territoris colonials, 2

El mode d’actuació dels europeus a l’hora d’aconseguir la signatura dels tractats era, més o menys, el següent: de cop i volta apareixia en el poblat indígena un europeu (generalment brut, sense afaitar i amb un aspecte malgirbat) davant la sorpresa general dels nadius que s’espantaven de la seva presència. Aleshores l’explorador europeu els oferia unes quantes bagatel·les molt vistoses però de cap valor econòmic. La cobdícia i el desconeixement, però, acabava imposant-se i el cap de la tribu s’acostava a rebre els regals. Seguidament un intèrpret explicava al cap el tractat que oferia l’explorador europeu. Aquest segurament no entenia res perquè no parlava la llengua del suposat intèrpret, però complagut pels regals que li havien fet els europeus acceptava i signava el tractat amb l’europeu que afirmava ser el representant d’un gran Imperi.


Nacions i Imperis  

Presentació del tema nacions i inperis de 4rt d'ESO

Nacions i Imperis  

Presentació del tema nacions i inperis de 4rt d'ESO

Advertisement