Page 1

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

CURS 2n d'ESO _______

1a Avaluació,

Nom____________________________________________, data ___/___/201_

Activitats del tema 1. Act. 1.1.

l'inici de l'edat mitjana

Pinta en colors

diferents cada una de les parts en que va ser dividit l'imperi romà l'any 395.

I _ _ _ _ _ R___

I _ _ _ _ _ C____________

O _ _ _ _ _ _ _

O _ _ _ _ _

Act. 1.2. Consulta el primer apartat del tema (“El final de l'imperi romà”) i completa el text. Els germànics, anomenats pels romans _______________, eren pobles seminòmades que habitaven més enllà dels rius ___________ i ________________. Des del segle ______ aquest pobles varen traspassar les fronteres romanes com invasors o com aliats de l'imperi. L'any _______ l'emperador _________________ va dividir l'imperi entre els seus dos fills: ______________ va rebre l'imperi d'___________ , i ____________ va rebre l'imperi d'_________. Finalment l'imperi romà d'Occident va caure conquerit pels germans l'any _______ Act. 1.3. Llegeix aquest text i fes les activitats següents:

Els alans, els vàndals i els sueus entren a les Espanyes l’any 409. Els bàrbars les devasten en lluites sanguinolentes. D’altra banda, la pesta fa estralls no menys ràpids. Hi regna una fam tan espantosa que el gènere humà devora carn humana. Un cop que han assolat les províncies d’Espanya, els bàrbars es reparteixen a sorts les regions de les províncies per establir-s'hi: els vàndals i els sueus ocupen la Galícia, situada a l’extremitat occidental del mar Oceà; els alans, la Lusitània i la Cartaginense; i els vàndals, la Bètica. Cronicó. Adaptat • Digues si les afirmacions següents són certes (C) o falses (F): ❏ Els alans, els vàndals i els sueus eren pobles germànics. ❏ Els pobles germànics van arribar a la península Ibèrica en el segle IV. ❏ Els pobles germànics rebien el nom de bàrbars. • On es van instal·lar els pobles que menciona el text? a) Els sueus es van instal·lar a ___________________________________ b) Els alans es van instal·lar a ___________________________________ c) Els vàndals es van instal·lar a ______________________i a ______________________ ❏ Valents

❏ Agressius

❏ Salvatges

❏ Rudes

❏ Lleials

❏ Bondadosos

1

• Com qualifica el text als vàndals? Assenyala els adjectius més adients i explica el perquè de la teva elecció:


Act. 1.4. Completa el mapa amb els noms dels regnes germànics (mapa de la pàgina 15)

REGNES - Francs - Longobards - Anglosaxons - Eslaus - Àvars - Visigots - Bitans - Frisons I- Bizantí - Juts - Turings

Act. 1.5 Completa el quadre següent contestant afirmativament o negativament les preguntes. ELS POBLES GERMÀNICS

SÍ NO

Procedien de les costes del mar Mediterrani. Les invasions d'aquests pobles van tenir lloc durant els segles V i VI a.C.

Corona del rei Recesvint

Els alans, els vàndals i els sueus eren pobles germànics.

Creu

Rebien el nom de bàrbars. Els francs varen ocupar les illes britàniques Els longobards ocuparen gran part de la península itàlica

ELS VISIGOTS

SÍ NO

Eren un poble germànic? Van entrar a l’Imperi romà a la fi del segle V? Quan van arribar a Hispània, en van expulsar altres pobles germànics?

Eren cristians, inicialment? L’agricultura era la principal activitat econòmica que duien a terme? La plenitud del regne visigòtic va ser a la fi del segle VII?

Act. 1.6. Llegeix l'apartat 2 del teu llibre i el document “els visigots” de la pàgina 15 i contesta a les

preguntes al teu quadern. a) Per què varen entrar els germànics a l'imperi romà? b) Quina va ser l'explicació de l'assentament del visigots a Hispània? c) Explica les principals aportacions dels reis Leovigild i Recader. d)

Explica com es va produir la decadència econòmica econòmica

e) Quin any i quins motius varen propiciar la desaparició del regne visigòtic?

2

dels segles V i VI?


Act. 1.7. Consulta la línia del temps de Bizanci (pàgina 16) completa aquesta amb les següents dates: Act.1.8. Llegeix l'apartat 3 del teu llibre (pàg,16-18) i contesta a les preguntes al teu quadern.

a) Quina va ser l'aportació de l'emperador Justinià a la història de Bizanci? b) Quines eren les principals funcions del basileu? c) Explica què és el cisma d'Orient, quan i per què va tenir lloc? Act.1.9. L’emperadriu Teodora

 (al teu quadern)

Teodora va néixer l’any 502, no se sap del cert si a l’illa de Creta o a Síria. Possiblement va pertànyer a una família dedicada al món del circ i el teatre. Sembla que durant la seva joventut va treballar com a actriu o ballarina i que va tenir un fill abans del seu matrimoni amb l’emperador de Bizanci. Justinià la va conèixer i se’n va enamorar perdudament. Es van casar l’any 525, a pesar de les dificultats socials i de la llei que prohibia a la reialesa contreure matrimoni amb dones d’origen dubtós. A partir d’aquell moment, Teodora es va convertir en una de les principals conselleres de l’emperador. Els bells mosaics de San Vitale de Ràvenna, a Itàlia, rememoren encara avui el protagonisme de l’emperadriu Teodora, que va morir l’any 548

a) - Llegeix el text inicial, subratlla les dates que hi apareixen i indica en quin segle va viure Teodora. ❏ Segle V

❏ Segle VIII

❏ Segle VI

b) – Consulta el teu llibre i explica quines varen ser les principals realitzacions del regnat de Justinià. c) - Llegeix les afirmacions següents i marca (X) les que corresponen al segle en què va viure l’emperadriu. ❏ Els turcs van aïllar la ciutat de Constantinoble i la van conquerir. ❏ L’Imperi bizantí va assolir la seva màxima expansió. ❏ L’emperador va adoptar el títol de basileus. ❏ Es van recollir les principals lleis romanes en el Codi de Justinià. ❏ Bizanci va dominar el comerç pel mar Mediterrani i Constantinoble es va convertir en una de les ciutats més belles del món. ❏ El grec va substituir el llatí com a idioma oficial de l’Imperi bizantí.

A B C D E F G H

Act. 1.10. Completeu aquests mots encreuats: Verticals: A: És el títol que va adoptar l’emperador bizantí.

I

J

1 2

H: Llengua que va substituir el llatí en l’Imperi bizantí.

3

J: Nom de l'Emperador bizantí més important.

4 5

1: Nom amb què els grecs anomenaven Constantinoble. 3: A Constantinoble hi destacava la majestuosa basílica de Santa...

6 7

5: Nom del poble bàrbar que va envair Itàlia el segle VI.

8

8: Estret estratègic on es situava Constantinole.

9

10: Emperadriu bizantina, esposa de Justinià.

10

3

Horitzontals:


Act. 1.11. Completa el quadre i realitza una breu explicació de cada imatge.

C_____________

P______________ de C________ G________

S_______ S___________

M____________

Act. 1.12. Llegeix l'apartat 5 de la pàgina 20 i completa aquesta fitxa biogràfica: MAHOMA MAHOMA – Va néixer a la ciutat de_____________________ l’any ______________. – Va néixer a la ciutat de_____________________ l’any ______________. – Es guanyava la vida com a ______________________________________________________________. – Es guanyava la vida com a ______________________________________________________________. – Als quaranta anys va començar a _________________________________________________________. – Als quaranta anys va començar a _________________________________________________________. – L’any 622 va fugir a _________________. Vuit anys més tard va tornar a ___________________. – L’any 622 va fugir a _________________. Vuit anys més tard va tornar a ___________________. – Va ser el profeta d’ _____________________________________________________________________. – Va ser el profeta d’ _____________________________________________________________________. – Va morir l’any _____________________. – Va morir l’any _____________________.

- quines són les cinc obligacions que han de complir tot musulmà.

Act. 1.14. Defineix -al teu quadern Ârab; Musulmà;

- els següents conceptes: Hègira;

Gihad;

Minaret.

Act. 1.15. Reprodueix al teu quadern aquesta línia del temps i representa els esdeveniments.

a) Naixement de Mahoma

d) Califat ortodox.

b) Mort de Mahoma.

e) Califat omeia.

c) Hègira (inici del calendari musulmà).

f) Califat abbàssida.

4

Act. 1.13. Explica -al quadern


Act. 1.16. Fes aquestes activitats en el mapa. • Pinta de color verd l’expansió de l’islam fins al final del califat abbàssida. • Escriu els noms de les ciutats següents: la Meca, Damasc, Bagdad, Còrdova, Constantinoble. • Subratlla el nom de les ciutats que van ser capitals durant els califats omeia i abàssida.

Act. 1.17. Consulta el contingut d la pàgina 22 del teu llibre i completa aquest text. La màxima autoritat política i religiosa de l’islam era el_____________ que disposava de poder __________ i _____________, que estava assistit per funcionaris que l'aconsellaven denominats ___________ . A les províncies hi governaven els________________. Els _________________ interpretaven la llei de l’Alcorà; i els ________________eren els jutges. L'ARC DE FERRADURA

5

Act. 1.18. Identifica els principals elements de la mesquita

Activitats del tema 1. l'inici de l'edat mitjana  

Dossier d'activitats d'Història de segon d'ESO. l'inici de l'edat mitjana