Page 1

BASES DEL CONCURS DE DIBUIX

“BOLA DE DRAC- M” DEL 14 de març al 16 de maig de 2014


Bases del concurs de dibuix “Bola de Drac M” 1.- Participants Podran prendre part del concurs joves entre els 12 i els 29 anys. Residents a Mollet del Vallès. 2.- Tema El dibuix tindrà com a temàtica la sèrie d'anime manga Bola de Drac i els seus personatges, ambientats a la ciutat de Mollet del Vallès. Ha de ser una obra original. 3.-Tècnica S'acceptarà qualsevol tipus de tècnica de dibuix realitzada sobre paper. 4.-Número d'obres S'acceptarà una única obra per participant. 5.- Presentació de les obres. La mida de l'obra serà de 21X29 ( DINA4) introduïdes dins d'un sobre, amb les dades personals del ó la participant. Les obres que no acompleixen aquest format quedaran excloses del concurs. S'hi podrà incloure un passe-pertout. No s'admeten obres emmarcades. 6.- Categories Dues categories, amb un premi cada una. Categoria junior: 12 a 16 anys Categoria sènior: A partir de 17 anys


7.- Jurat El jurat està format per un tècnic de l'àrea de cultura, un tècnic de la Biblioteca de Can Mulà, un tècnic de l’àrea de joventut, i expert del mon de l’art. La decisió del jurat es farà pública el dia 23 de maig de 2014. El veredicte del jurat serà inapel·lable. 8.- Termini d’entrega. Les obres es presentaran entre el 14 de març i el 16 de maig de 2014, a La Biblioteca de Can Mulà i al CC l’Era. 9.- Els premis. Junior: Un lot de productes de dibuix valorat en 25€ Sènior: Un lot de productes de dibuix valorat en 50€ 9.- Els dibuixos Els dibuixos premiats quedaran en poder del Departament de Joventut reservant el dret de publicació i sempre mencionant l’autor/a. Els dibuixos no premiats es poden venir a recollir a partir del 27 maig a La Biblioteca de Can Mulà fins el dia 23 de juny.

Bases del concurs worddef