Page 1


CONDICIONS. “ Grafit per la Cooperació” 1. Podran participar a la convocatòria tots/es aquells/es joves (de 16 a 35 anys) que visquin a la comarca del Tarragonès. Es podran presentar de manera individual o en grup. El grup, estarà integrat per un màxim de 3 persones. 2. Cada participant (individual o en grup) podrà presentar fins a 2 esbossos inèdits. No s’admetran treballs de contingut violent, obscè, xenòfob, sexista o qualsevol altre tema que atempti contra la dignitat de les persones. 3. Els esbossos originals seran presentats en format DIN A4, a color i en format horitzontal o vertical. Darrere s’haurà de posar el títol de l’obra i el pseudònim de la persona o grup. La tècnica i la gama cromàtica és lliure. 4. Els esbossos s’hauran d’entregar personalment a l’Espai Jove Kesse. En el moment d’entregar l’esbós, s’haurà d’omplir la butlleta d’inscripció que la podeu recollir a l’Espai Jove (tardes de dilluns a divendres de 17h a 21h). Espai Jove Kesse C/de Sant Antoni Maria Claret, 12---14, 43002 Tarragona 5. La temàtica del dibuix és: Els

Drets Humans

6. La data límit d’entrega dels treballs és el 09 de gener de 2014. 7. Un jurat nombrat a l’efecte seleccionarà entre les obres presentades aquelles que consideri més innovadores, representatives i de major expressió artística conforme als criteris de creativitat, originalitat i qualitat. Es seleccionarà un únic treball. 8. Els esbossos que hagin estat seleccionats i, per tant que hagin passat a la fase final, seran pintats pels seus autors a la paret interior del despatx del Centre de Recursos de Cooperació, Pau i Drets Humans de l’Espai Jove Kesse, i es pintarà des del dimarts 21 de gener fins el dijous 23 de gener, de 17h a 21h. 9. El jurat decidirà les obres guanyadores el dimarts 14 gener, a les 14.00h i es farà l’entrega del reconeixement per la col·laboració. 10. La mida final del dibuix serà de 3,60 metres d’ample per 3 metres d’alçada. El Departament de Cooperació posarà a càrrec dels participants els materials necessaris per fer el dibuix. 11. Cada participant adjuntarà una relació d’esprais necessaris per a la realització del dibuix en el moment de fer la inscripció. Si no els adjunta, serà un membre de l’organització qui seleccionarà els esprais segons l’esbós presentat. Podran utilitzar-se més esprais a part dels que aporta l’organització.

Organitza :

Grafit per la cooperació 2013  

Cartell i Bases del concurs "Grafit per la Cooperació 2013. Organitza: Servei Municipal de Joventut i Cooperació de l'Ajuntament de Tarrag...

Grafit per la cooperació 2013  

Cartell i Bases del concurs "Grafit per la Cooperació 2013. Organitza: Servei Municipal de Joventut i Cooperació de l'Ajuntament de Tarrag...