__MAIN_TEXT__

Page 1

IDEEËN BOOTCAMP

21 september 2017

ONTWERP EN VERBETER WOENSELSE HEIDE WEST


Šcopyright. All rights reserved. Oktober 2017


BEHOEFTEN AUTOWIJK 2.0 BEHOEFTE AAN BUITENACTIVITEITEN

BEHOEFTE AAN VEILIG VOELEN BEHOEFTE AAN VEILIG LOPEN EN FIETSEN BEHOEFTE AAN CONTACT EN VERBONDENHEID


VEILIGE AUTOWIJK

Veiligheid vergroten voor ondernemers door toepassing adaptieve verlichting (inclusief signalering) en sensoren. Door deze informatie te ontsluiten voor politie en bewakingsdiensten kunnen zij gerichter te werk gaan.


AUTOWIJK MULTIFUNCTIONEEL

De Autowijk wordt voornamelijk tijdens kantooruren gebruikt en is ‘s avonds uitgestorven. Via gamification, adaptieve (beweging) en aantrekkelijke verlichting kan de identiteit van de Autowijk versterkt worden en het gebruik ervan worden verbreed (stimuleren van sporten, wandelen, hond uitlaten). Zodoende kan worden gepoogd om ‘s avonds meer gebruikers naar de Autowijk te krijgen om de veiligheid te vergroten en het leefklimaat te verbeteren (inclusief terugdringen van het dumpen van afval).


SMART PARKING

30

50

Als werknemers naar de Autowijk rijden kunnen ze punten verdienen door te parkeren op de aangegeven plaatsen en door zich aan de snelheid te houden. De parkeerplaatsen worden aangegeven met een kleur. Speelt in op het nieuwe rijden en parkeerproblemen.


OPLAADINFRA

Integratie van oplaadinfra in slimme lantaarnpalen ten einde het aantal objecten in de openbare ruimte te beperken (decluttering).


DE WIJK AANTREKKELIJKER MAKEN VOOR BUITENACTIVITEITEN • SPORT

Door middel van adaptieve verlichting willen we mensen stimuleren om te sporten in de wijk. Dit kan door verlichting die met je mee beweegt, je adviseert over een schema of je uitdaagt door de prestaties van andere wijkbewoners weer te geven. Dit kan verder worden ondersteund via een buurt app die mensen uitnodigt om hiervan gezamenlijk gebruik te maken.


DE WIJK AANTREKKELIJKER MAKEN VOOR BUITENACTIVITEITEN • SPEL

Door spelelementen gekoppeld aan adaptieve verlichting te installeren willen we de wijk leuker en aantrekkelijker maken. Het creëren van een collectieve ervaring door samenkomst te stimuleren in de wijk om lichtobjecten in de wijk te plaatsen met spel elementen erin. Hierbij kan gedacht worden aan active outdoor gaming, projecties, verspringende lichtpatronen (licht tikkertje, schommellantaarn).


DE WIJK AANTREKKELIJKER MAKEN VOOR BUITENACTIVITEITEN • OVERIG

Door controle en beïnvloeding van verlichting mogelijk te maken voor gebruikers in de wijk kan de wijk aantrekkelijker worden gemaakt.


DETECTIE EN SIGNALERING

Door verlichting uit te rusten met intelligente sensoren kunnen calamiteiten worden gedetecteerd en gedeeld met hulpdiensten, buurtpreventieteams en bewoners (bijvoorbeeld via buurt app). Geautoriseerde gebruikers kunnen de verlichtingsniveaus aanpassen.


EEN OPGERUIMDE EN AANTREKKELIJKE WIJK

Door met verlichting een ambience en vriendelijke uitstraling te realiseren kan de veiligheidsbeleving in de wijk vergroot worden. Deze uitstraling kan verder worden versterkt door de wijk schoon te houden en opruimen te stimuleren. Vooral op en rond het Nederlandplein liggen kansen.


BEÏNVLOEDING VERKEERSGEDRAG MET VERLICHTING

Met verlichting stimuleren we de optische beleving van de weg met als doel het verkeersgedrag positief te beinvloeden. Hierbij kan worden gedacht aan het optisch versmallen van rijstroken of het creëren van een kalmerende atmosfeer in de straat.


DETECTIE EN SIGNALERING VAN WEGGEBRUIKERS

Door verlichting in de weg uit te rusten met intelligente sensoren worden automobilitisten tijdig gewaarschuwd voor aankomende ďŹ etsers en/of voetgangers bij oversteekplaatsen.


DE IDENTITEIT VAN DE WIJK ACCENTUEREN

Het verlichtingsnetwerk kan een bijdrage leveren aan de identiteit van de wijk. De lantaarnpalen en verlichting kunnen een gevoel van trots en betrokkenheid brengen. Er kunnnen deel-identiteiten in de wijk herkenbaar mee gemaakt worden, door bijvoorbeeld verschillende kleuren bij evenementen en gebeurtenissen. Door herkenbaar te zijn kunnen ze betrokkenheid brengen. Het lichtnetwerk zou ook een gevoel of stemming van delen van de wijk kunnen weergeven en zo verhalen van de wijk overbrengen (educatief). Een acceptatie van wijkgevoel en wie we zijn. Onder andere op en rond het Nederlandplein liggen kansen.


HET FACILITEREN VAN EEN SOCIAAL NETWERK IN DE WIJK

Het verlichtingsnetwerk kan een bijdrage leveren aan de sociale verbondenheid in de wijk. Een boodschap achterlaten voor andere mensen die langs lopen. Via een app kunnen chatten wat ook op de palen te zien zal zijn. Bijvoorbeeld om spullen te verhandelen of eten of een parkeerplaats te delen met buurtgenoten. Een interactieve kunstroute of een inspirerende lichtshow zijn denkbaar. Zelfs een gesprek met de “hallo lantaarnpaal”, je hart kunnen luchten bij de “klaagpaal” en het adopteren van een paal behoren tot de mogelijkheden.


VOORWAARDEN Bij deelname aan de workshop stem je met onderstaande bepalingen in. 1. Ideeën en concepten die gedurende de workshop bedacht worden mogen vervolgens vrijelijk door alle deelnemers gebruikt worden. Dit om de ontwikkeling van diensten voor het slim lichtgrid door derden buiten het consortium Philips/Heijmans te stimuleren. 2. De verwachting is dat nog geen, of nauwelijks, nieuwe uitvindingen (een technische oplossing voor een technisch probleem) zullen worden gedaan. Mocht dit wel zo zijn, dat sprake is van een uitvinding die met Intellectueel Eigendom (IE) rechtelijk beschermd kan worden, is het uitgangpunt dat de uitvinder eigenaar is. Gezamenlijk eigendom van meerdere uitvinders is daarbij denkbaar. 3. Bescherming van uitvindingen middels IE is aan de uitvinder(s). Indien het hier om derden gaat buiten het consortium Philips/Heijmans zal Philips/Heijmans zich niet mengen in het proces van de aanvraag. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen. 4. Afspraak is dat als een uitvinding voortkomend uit de workshop middels IE wordt beschermd de andere deelnemers aan de workshop een gebruiksrecht (licentie) krijgen. Zij hoeven voor dit gebruiksrecht niet te betalen en het gebruiksrecht is niet begrensd in tijd en geografie. 5. De resultaten van de workshop, ideeën en concepten, kunnen ook voor andere projecten worden gebruikt. Bovendien worden de resultaten van de workshop gepubliceerd enkele weken na de workshop. 6. Niet alle ideeën kunnen in de volgende fase van het werkelijk worden uitgevoerd en getest. Daarom hanteren wij een beoordelings- en toetsingskader met criteria t.a.v. de aansluiting bij de projectdoelstellingen, maatschappelijke waarde van de oplossing en zakelijk potentieel van de oplossing. Tijdens de workshop wordt het beoordelings- en toetsingskader nader toegelicht. 7. Interview-, foto- en filmmateriaal gemaakt tijdens de workshop mag vrijelijk in alle vormen en zonder beperking worden gebruikt door Philips Lighting, Heijmans, TU Eindhoven en Gemeente Eindhoven voor het project “Jouw licht op 040” en voor commerciële doeleinden.


Profile for Jouw Licht Op 040

Jouw Licht Op 040 ideeën bootcamp 21 september 2017 A5 booklet  

Jouw Licht Op 040 ideeën bootcamp 21 september 2017 A5 booklet  

Advertisement