Page 1

KUNTATIEDOTE nro 5/17.5.2018 Siikalatvan kunta | Pulkkilantie 4 | 92600 Pulkkila | puh. (08) 8118411 | www.siikalatva.fi

Ihana kevät AURINGOSTA energiaa. Toukokuu hellii meitä kesäisin kelein. Tulvat alkavat onneksemme olla pian ohitse. Maanviljelijät ahertavat pitkää päivää pelloilla. Lokit kirkuvat ja kilvan taistelevat muokatusta mullasta nousseista kastemadoista. Kevät on vuodenajoista elinvoimaisin. KOULUISSA lauletaan pian Suvivirttä. Siikalatvan kunnassa loppuvirret eivät vielä koulunkaan osalta soi, koska suunnittelemme keväisen energisellä, mutta kiivaalla aikataululla Pulkkilaan uutta ja kovin odotettua peruskoulua. Kunnanvaltuutetut ovat kuntastrategiassa linjanneet alakoulut jokaiselle Siikalatvan kylälle, joten spekulaatiot alakoulujen keskittämisestä eivät ole linjassaan. Pulkkilan on aika päästä parakeista. Toivottavasti saamme pian jotain päätettäväksi asti. Voinkin vain todeta, että kuntastrategia ohjaa, ei päätä. Siikalatvalla kuntastrategia ohjaa kuitenkin vahvasti päätöksentekokoneistoamme. ON erittäin tärkeä, että jokaisessa kylässä pidetään huolta perheiden pienimmistä, joihin linjaus alakouluista jokaisella kylällä kuntastrategiassammekin viittaa. Koulu useissa kunnissa ei ole enää pelkkä koulu, vaan se suunnitellaan monipuoliseen käyttöön liikuntamahdollisuuksineen. Koulupäivät ovat kuitenkin lyhyet ja lapset tarvitsevat harrastuksia ympärilleen. Harrastaa voi jokaisessa kylässä läpi vuoden. Harrastukset ovat tärkeä osa lapsen tulevaisuutta. Usein lapsena aloitettu harrastus kulkee mukana läpi elämän ja osa saa harrastuksesta jopa leipätyön. Olivatpa harrastukset minkälaisia tahansa, niin aina niistä jotain hyvää jää evääksi matkanvarrelle. HARRASTUKSET ovat suuressa roolissa myös työkiireiden hellittäessä. On tärkeä, että kunta voi olla tukemassa eri-ikäisten asukkaidensa harrastustoimintaa. Naapurikuntamme Liminka on kuitenkin mennyt kuntalaisten aktivoinnissa vielä pidemmälle kirjottaessaan asukkailleen liikuntareseptejä. Vain otettu lääke auttaa! Resepti palkittiin viime vuonna Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointitekona, eikä ihme. Kannattaa käydä testaamassa, onko sinun liikkumisesi suositusten mukainen osoitteessa: http://www.ukkinstituutti.fi/testaaliikkumisesi/ KUNTASTRATEGIASSA olemme todenneet, että tulevaisuudessa kunnan rooli muuttuu enemmän hyvinvoinnin ja elinvoiman kehittäjäksi. Työtä tehdään jo parhaillaan, mutta hyviä ideoita otetaan mielellään vastaan jokaiselta kylältä, koska kylissä on paras asiantuntemus ja tietämys. Kunnan on mahdollistettava asukkailleen entistä vahvemmat osallistumisen- ja vaikuttamisen mahdollisuudet, jotta oman asuinkunnan kehittäminen yhdessä olisi mahdollista. Kunnan roolin on oltava aktiivinen eri toimijoiden kokoaja. SIIKALATVAN kunnan visiossa vuoteen 2022 on otettu myös asukkaiden hyvinvointi keskiöön toteamalla, että: ”Kuntalaiset ovat aktiivisia ja kiinnostuneita kotikunnastaan – kunnassa on avoin, yhteisöllinen ja positiivinen ilmapiiri.” Haastaisinkin jokaista vilkaisemaan visioon tai mikseipä lukemaan koko kuntastrategian osoitteessa: http://www.siikalatva. fi/sites/siikalatva.fi/files/16673_Strategia_2017-2022_KV_19.12.2016.pdf Aurinkoista kevättä! Ystävällisin terveisin

SIIKALATVAN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2018 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka

MAANANTAI 21.05.2018 klo 19.00 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila-sali, Pulkkilantie 4

Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen käsittelyjärjestykseksi 4 Tilan Kangasneva 791-421-31-2 sekä määräalan tilasta Kukkola 791-421-27-23 ostaminen 5 Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2018 talousarvion investointeihin maanhankintoja varten 6 Määräalan ostaminen tilasta Anttila 791-421-15-61 7 Määräalan myynti tilasta Ahopelto 791-432-5-55 8 Tontin myynti Piippolan asemakaava-alueelta korttelista TY 124 9 Teknisen johtajan viran täyttö 10 Talousraportti 3/2018 11 Täyttölupien hakeminen opettajan virkoihin 12 Tietokonehankintojen käynnistäminen ja ICT-hankintojen rahoitussopimus 13 Kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat 14 Ilmoitusasiat 15 Mahdolliset valtuutettujen aloitteet ja kunnanhallitukselle osoitettavat kysymykset Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohje, pidetään yleisesti nähtävänä Siikalatvan kunnantalolla, Pulkkilantie 4 ja kunnan www-sivuilla. Siikalatvalla, 09.05.2018

Puheenjohtaja

SIIKALATVAN KUNTA MAASEUTUPALVELUT PÄÄTUKIHAKU 15.6.2018 MENNESSÄ Haku sähköisesti Vipu-palvelun kautta Maataloustukia on mahdollista hakea verkkoasiointipalvelu Vipussa 15.6. saakka Maatilalle ei lähetetä viime vuoden tietoihin perustuvaa esitäyttötulostetta. Voit täyttää tukihakemuksesi Vipu-palvelussa viime vuoden esitäytetyillä tiedoilla tai tarvittaessa pyytää kunnastasi tulosteen viime vuoden hakutiedoista. Maatilat, joiden peruslohkot ovat ennallaan viime vuoteen nähden, voivat lähettää tukihakemuksensa milloin tahansa tukihakuaikana. Mahdolliset peruslohkomuutokset (jaot, yhdistämiset, uusien lohkojen perustamiset) kannattaa tehdä ennen tukihakemuksen lähettämistä. Tällöin käytössäsi on oikeat peruslohkojen tiedot tukihakemusta tehdessäsi. Haku paperilomakkeilla Päätukihaun paperilla palautettavaan tukihakemukseen kuuluvat seuraavat lomakkeet • Tukihakemus 101B • Tukihakemuksen kasvulohkolomake 102B • Kasvulohkokartat peruslohkoista, jos lohkolla useampi kasvulohko Jos edellisenä vuonna ilmoittamiisi tietoihin on tullut muutoksia, palauta myös • Maatilalomake 101A • Maatilan osalliset 101D • Tukihakemuksen peruslohkolomake 102A • Peruslohkojen muutoslomake 102C Voit viedä paperilla jätettävät lomakkeet kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai lähettää ne postitse kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna. Palauta hakulomakkeet viimeistään 15.6.2018. TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT JA TUKIOIKEUKSIEN VARANTOHAKU Tilatukioikeuksien siirrot tukivuodelle 2018 on ilmoitettava viimeistään 15.6.2018. Tukioikeuksien siirtoilmoitus pitää tehdä aina, kun tukioikeuksien omistaja tai haltija vaihtuu. Tällaisia tilanteita ovat peltojen vuokraaminen, koko tilan omistuksen siirto, tukioikeuksien ostaminen/myynti esim. peltokaupan yhteydessä. Tukioikeuksien siirtoa on haettava myös vuokrasopimuksen jatkamisen yhteydessä, koska tukioikeudet palaavat vuokranantajalle vuokrasopimuksen päättyessä. Tukioikeuksia voi hakea myös kansallisesta varannosta tietyin perustein. Haku tapahtuu lomakkeella 289. Lomake tulee toimittaa Ely-keskukseen 15.6.2018 mennessä. Lomake ja varantohakuohjeet löytyvät osoitteesta http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet TOIMISTOJEN AUKIOLOAJAT TUKIHAKUAIKANA Kokousten yms. vuoksi toimipisteiden aukioloihin voi tulla muutoksia. Varmista aukiolo soittamalla.

Kaisa Louet-Similä Siikalatvan kunnanvaltuuston puheenjohtaja

MERK. Kaisa Louet-Similä

Haapavesi ma-pe Kestilä ma-ti Pulkkila ma-pe Ei ke 6.6. eikä 13.6. Pyhäntä ke 6.6. ja 13.6. Muulloin sovittaessa. Rantsila ma-pe Vaala to-pe

MAASEUTUHALLINNON YHTEYSTIEDOT Äijälä Mikko, maaseutujohtaja 044 5118 335 Alaraappana Eeva, maaseutuasiamies 044 5118 617 Haapala Nina, maaseutuasiamies 044 5118 235 Hyytinen Marita, maaseutuasiamies 044 5118 618


SIIKALATVA

2

KUNTATIEDOTE 5/2018

*NUORET*LIIKUNTA*NUORET*LIIKUNTA*NUORET*LIIKUNTA*NUORET*LIIKUNTA* Reissu PowerParkiin to 28.6.2018

LASTEN JA NUORTEN KATUKULTTUURIKIERTUE 2018 pysähtyy Pulkkilaan ke 13.6.2018 Siikalatvan lukiolle. Päivä mahdollistaa eri taiteenaloihin tutustumista nuorille, ohjatusti ilman osallistumismaksua. Päivä koostuu moduuleista, jotka toteutetaan ennakkoilmoittautumisten mukaan. Kaikki moduulit eivät välttämättä toteudu (minimissään 5 henkilöä / moduuli). Moduulien toiminnat ovat yksi- ja kaksiosaisia: valmisteleva suunnitteluosuus ja/ tai varsinainen toteutusosuus. Moduulit ovat: 1. Katutanssi: (Työpajassa tutustutaan breakdance –tyylin alkeisiin ja kuunnellaan musiikkia. Kokemuksellisen oppimisen kautta saavutetaan kehon tuntemuksen lisäksi kulttuurihistorian hahmottamista.) 2. Räppi: Suomen kielen käyttö räpissä on vapaata, mutta räppiä raamittavat riimit, joiden harjoittelu käytännössä on helppoa ohjatusti. Työpaja sisältää mahdollisuuden äänittää omaa räppäystä ja äänenkäyttö saa uusia kulmia. Ohjaajat antavat eväitä aloittelijoille tai jo edistyneemmille räpin harrastajille. 3. DJ- ja musiikin luova tuottaminen: Työpajassa tutustutaan levysoitinten teknisiin ominaisuuksiin. Dj-kulttuurin tuntemukseen liitetään usein srkätsäys, jonka perusteita päästään kokeilemaan. Musiikin miksaus sekä sämpläys tulevat tutuiksi. 4. Graffiti: Tämä moduuli tarjoaa ”piissin” työvaiheiden opettelun paperilta seinälle ohjatusti. 5. Videokuvaus: Videokuvauksen alkeita voidaan harjoitella älypuhelinten avulla. Tärkeässä roolissa ovat kuvakulmat, kamera-ajot ja kuvasuhteet. Voit osallistua yhteen tai useampaan moduuliin ja ne toteutetaan paikkakunnalla kiinnostuksen ja etukäteisilmoittautujien mukaan. Moduuleissa on aina ohjaaja ja tarvittava peruslaitteisto ja materiaalit. Nuorilla ei tarvitse olla mitään erityisiä laitteistoja tai varusteita etukäteen ja osallistuminen on maksutonta. (Halutessaan lapsi/nuori voi kuitenkin käyttää omia laitteistojaan tai materiaalejaan). Peruslähtökohtana ovat matalan kynnyksen tekeminen ja omakohtaisen kokemuksen saavuttaminen. Työpajat koostuvat tutustumisesta, tekemisestä ja kokemusten suullisesta purkamisesta, jotta moduuliin saapuneet lapset ja nuoret saavat kertoa omakohtaisesti kokemuksistaan. Tapahtumaan voivat osallistua 10 – 15 – vuotiaat. Osallistujat saavat myös ilmaisen ruuan päivän aikana. Ilmoittaudu hyvissä ajoin ja ennakkoon pe 1.6. mennessä Sanna Toppiselle (p. 044-5118 339 / sanna.toppinen@siikalatva.fi tai jotakin muuta kautta. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mihin moduuliin osallistut; voi olla yksi tai useampi, yhteystietosi sekä millä kylällä asut.

Muista, että ilmoittautuminen on SITOVA! Järjestäjä Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut sekä Oulun Katutaideyhdistys (KatKu ry)

Hinnat: • päiväranneke + kyyti= - yli 130 cm: 50 € - alle 130 cm: 40 € • pelkkä sisäänpääsy + kyyti = 20 € • kertalippu yli 130 cm: 7 € ja alle 130cm: 5 € (nämä maksetaan kohteessa) Rahat kerätään matkalla autossa, joten varaathan sopivasti käteistä mukaan. Alle 10-vuotiaille huoltaja mukaan (huoltajan oltava vähintään 15-vuotias!) Mukaan pääsee 48 ilmoittautunutta!! Ilmoittautumiset pe 15.6.2018 mennessä, Sanna Toppiselle puh. 044-5118 339 tai sanna.toppinen@siikalatva.fi tai jotain muuta kanavaa käyttäen. Lähtöajat ja reitti ilmoitetaan myöhemmin (nämä varmistuvat heti ilmoittautumisajan päätyttyä, kun tiedetään, montako autoa tarvitaan) järj. Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut ja Siikalatvan 4H-yhdistys

Kahvakuulailua Piippolassa kesällä

Pentti Haanpään koulun areenalla (sateen sattuessa salissa) Mukaan tarvitset kahvakuulan ja juomapullon. Hinta 2€ / kerta käteisellä Päivät ovat: ma 21.5. klo 17.00–18.00 ma 28.5. klo 17.00–18.00 ma 4.6. klo 17.00–18.00 ma 11.6. klo 17.00–18.00 ma 25.6. klo 17.00–18.00 ma 2.7. klo 17.00–18.00

SIIKALATVAN KUNTA

INBODY – KEHON KOOSTUMUS MITTAUS (kevät 2018)

kertoo nopeasti ja luotettavasti kehosi koostumuksen mm. lihas-, luu- ja rasvakudoksen määrän ja jakautumisen kehossa sekä aineenvaihdunnan- ja ravitsemuksen nykyisen tilan. Mittaus on loistava motivoija; se kannustaa huolehtimaan riittävästä liikunnasta ja terveellisistä ravintotottumuksista. Tasapainoisella kehon koostumuksella ehkäiset riskiä sairastua diabetekseen, nivelrikkoon, sydän- ja verisuonisairauksiin, verenpainetautiin jne. TEHDÄÄN SEURAAVASTI vko 21: * ti 22.5. klo 9.00 – 18.00 Pulkkila, kunnantoimisto * ke 23.5. klo 9.00 – 18.00 Kestilä, kunnantoimisto * to 24.5. klo 9.00 – 18.00 Rantsila, vapaa-aikatoimisto, Tietopalus * pe 25.5. klo 8.30 – 16.00 Piippola, kunnantoimisto Ohjeita valmistautumiseen: - juomatta ja syömättä vähintään 2 tuntia ennen mittausta - vältä alkoholin käyttöä 2 vrk ennen mittausta - vältä voimakasta rasitusta 12 tuntia ennen mittausta - vältä diureettien (nesteenpoistolääkkeiden) käyttöä mittausta edeltävinä päivinä - tyhjennä virtsarakko n. ½ ennen mittausta Huomio! Mittausta ei tehdä henkilölle, jolla on sydämentahdistin! Raajaproteesi tai keinonivel ei ole este mittaukselle, mutta tulos ei välttämättä ole tarkka. Mittaukset ovat ilmaisia ja ne suoritetaan yksilöllisesti! Tervetulua! Lisätiedot / kyselyt: Sinikka Lehtosaari 044-5118 672 /sinikka.lehtosaari@siikalatva.fi tai Sanna Toppinen 044-5118 339 / sanna.toppinen@siikalatva.fi Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut


SIIKALATVA

3

KUNTATIEDOTE 5/2018

JÄRJESTÖT TOIMIVAT ELÄKELIITON KESTILÄN YHDISTYS Iloinen illanvietto Kestilän Kisapirtillä Helluntaina 20.5.2018 klo 19.00. Mukavaa ohjelmaa: arpajaiset ja tanssia lopuksi. Liput 10 euroa. Tervetuloa! OMAISHOITAJIEN PULKKILAN RYHMÄ kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 22.5. klo 13 alkaen Pulkkilan hiihtomajalla, osoitteessa Täperäntie 114, kuntoilun ja makkaranpaiston merkeissä.Lisätiedot Anna-Maria Mattila 040-5769015. Tervetuloa mukaan. HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY HONKASALMEN YKSITYISTIEN (Kurunnevantien) TIEKUNNAN KOKOUS pidetään Rantsilan kirjastolla to 31.5.2018 klo 10.00. Käsiteltävät asiat: hoitokunnan valinta, tien peruskorjaus, osakasluettelon ja yksikkölaskelman päivitys. HOITOKUNTA RANTSILAN RESERVILÄISET TIEDOTTAA Rantsilan reserviläiset sekä Oulun Sotilaspoliisikilta järjestävät Rantsilassa MPK:n kurssina TRA-kurssin lauantaina 19.5. Kurssi pidetään kunnan sekä Siikalatvan vuokratalojen kiinteistöissä Rantsilan keskustassa alueilla Sandelsintie 12-13 sekä Rantsilanraitti 19 - Toritie 5. Alueilla voi kuulua harjoitukseen liittyvää pauketta sekä näkyä maastopukuisia airsoft-asein varustettuja henkilöitä.

SIIKALATVAN HEVOSURHEILIJAT RY sääntömääräinen kevätkokous raviradan kahviossa 30.5. klo 18 alkaen. Palkitaan vuoden 2017 parhaat hevoset ja ponit. Tervetuloa! Pulkkilan maa- ja kotitalousseura järjestää retken Ruukkiin puutarhamessuille la 19.5.2018 lähtö Pulkkilan torilta klo 9.00 ja takaisin lähdemme Ruukista klo 14.00. Matkan hinta 10 € ja lipun hinta 5 € (alle 15 v ilman). Ilmoittaudu retkelle Aune puh. 040 5960 259 tai Irma puh. 040 8673 463 Tervetuloa! Savalojan kyläyhdistys tiedottaa: • Pihakirppis Hovin koululla 26.5. klo 12-14, jos myyjiä ilmoittautuu tarpeeksi. Kyläyhdistyksellä kahvio. Ei paikka- tai pöytämaksua, vaan jokainen järjestää itse itselleen sopivan myyntipisteen. Ilmoittautumiset FB-viestillä tai numeroon 0505570794/Eija. Seuraa tiedottamista Savalojan Facebookissa ja kotisivuilla. • Kesäkuun alussa starttaa kuntokampanja, joka jatkuu elokuun loppuun. Osallistujien kesken arvotaan liikunta-aiheisia palkintoja syysmarkkinoilla. Kampanja on tarkoitettu savalojalaisille sekä yhdistyksen jäsenille. Lisätiedot www.savaloja.fi. Tämän vuoden jäsenmaksun voi maksaa tilille FI11 5384 0020 0331 50 (10 €/hlö, 30 €/perhe ja 5 €/etäjäsen tai vapaa-ajan asukas). • Avoimet kylät -päivän liikuntatapahtuma la 9.6. klo 11 Hovin koululla. Oman liikuntamuodon voi valita pihajumpasta, pyöräilystä ja kävelystä. Halukkaille jaetaan kuntokortteja. Pieni arvonta. Tervetuloa liikkumaan yhdessä! • Syysmarkkinat 8.9.2018. • www.savaloja.fi tai www.facebook.com/Savaloja

Kutsu riemuylioppilaille

Siikalatvan lukio kutsuu 50 vuotta sitten, vuonna 1968 Pulkkilan lukiosta valmistuneet ylioppilaat eli riemuylioppilaat kunniavieraiksi Siikalatvan lukion ylioppilasjuhlaan 2.6.2018 klo 10.00. Lämpimästi tervetuloa! Lisätietoja: 044 5118 372 tai kaisa.ylikoski@siikalatva.fi

RANTSILA-SEURA Rantsila-seuran yleinen kevätkokous to 31.5. klo 18.00 Ganander-talolla (Rantsilanraitti 28). Esillä sääntömääräiset asiat ja sääntömuutoksia. Tervetuloa! Tervetuloa myös GANANDER-TALON TAIDENÄYTTELYN AVAJAISIIN su 17.6. klo 13.00 - 15.00. Ohjelmassa muun muassa musiikkiesityksiä ja taiteilijoiden puheenvuorot. Tämän kesän taiteilijat ovat Kalle Nurminen ja Markus Tornberg. Avajaispäivän jälkeen näyttely on avoinna 19.6. - 29.7. tiistaista sunnuntaihin klo 12 - 18 (suljettu juhannusaattona ja juhannuksena). RANTSILAN MLL Rantsilan MLL:n paikallisyhdistyksen kevätkokous su 27.5. klo 12.00 Rantsilan Meijerillä osoitteessa Paavolantie 10 A. Esityslistalla sääntömääräiset asiat. Lämpimästi tervetuloa kaikki uudet ja vanhat jäsenet! KESKUSTAN RANTSILAN PAIKALLISYHDISTYKSEN sääntömääräinen kevätkokous ke 23.5. klo 19 Tietopaluksella Rantsilassa. Lämpimästi tervetuloa kaikki jäsenet ja asiasta kiinnostuneet! P.S. Osallistumme samalla Siikalatva siistiksi -kampanjaan kokoontumalla pihalle klo 18 mennessä ja lähde siivouskierrokselle lähialueelle, (tarkemmat alueet selviävät lähempänä.) Liikuntaleiri Järjestämme 8-13 -vuotiaille liikuntaleirin kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Leirillä opetellaan/pelataan yhtä urheilulajia päivässä. Esimerkiksi yhtenä päivänä pelaamme jalkapalloa ja toisena beachvolleyta. Leiripäivä kestää n. 1 ½ tuntia yhdellä ryhmällä kello 10-16 välisenä aikana. Tarkempi aikataulu ja lajit ilmoitetaan osallistujille myöhemmin. Osallistujat Osallistujat jaetaan ryhmiin iän mukaan. Tytöt ja pojat ovat eri ryhmissä. Leiri on tarkoitettu vuosina 2005-2010 syntyneille. Ajankohta Leiri pidetään 4.6. – 8.6. Ilmoittautuminen Leirin osallistumismaksu on 10 euroa. Ilmoittautumiset 25.5. mennessä numeroon 040 7471 557/Sami Hox! Paikkoja on rajoitettu määrä. Tervetuloa liikkumaan!!! Järjestäjänä Rantsilan Raikas

Tervetuloa liikuntaleikkikouluun! Liikuntaleikkikoulu kehittää lapsilähtöisesti lasten liikunnallisia perustaitoja leikin avulla. Paikka: Suopeikon päiväkodin piha-alue, Rantsila Aika: tiistaisin 29.5., 5.6., 12.6.,19.6. ja 26.6. 3-4 -vuotiaat klo 17.30-18.15 5-6 -vuotiaat klo 18.30-19.30 Vetäjänä: koulutettu liikuntaleikkikouluohjaaja Liisa Ojantakanen ja apuohjaaja Ilmoittautuminen: pe 25.5. mennessä liisaojantakanen@ gmail.com tai p. 050 307 9824 (mukaan mahtuu rajoitettu määrä lapsia, joten kannattaa ilmoittautua ajoissa) Osallistuminen edellyttää Rantsilan Raikkaan jäsenmaksun

maksamista 5eur/lapsi. Sen voi suorittaa tilille FI57 5384 0040 0052 04. (Ei sisällä vakuutusta kerhoja varten.) Huom! Kaksi ensimmäistä kertaa 29.5. ja 5.6. on 3-4 vuotiaiden ryhmässä yhdessä vanhemman kanssa Mukaan: ulkoliikuntaan soveltuvat vaatteet ja kengät Sateen sattuessa hyödynnämme Suopeikon katettua terassia tai liikuntahallia. Liikuntaleikkikouluohjelma jatkuu syksyllä kertaviikkoisesti koko syys- ja kevätkauden. Järj. Rantsilan Raikas PULKKILAN PONSI Tervetuloa Pulkkilan Ponnen yleisurheilukouluun 6 -15 vuotiaat urheilukentälle maanantaisin klo 18.00- 19.00 Kerhossa käynnissä edellytetään seuran jäsenyyttä. Kerho alkaa maanantaina 11.6., 18.6. ja 25.6. Vetäjinä: Teija Aho, Kaisu Rönkkömäki, Marika Helenius, Ruusu Helenius ja Tommi Aho /PuPo TERVETULOA! TERVETULOA! JALKAPALLOKERHO Pulkkilan Ponsi järjestää jalkapallokerhon Pulkkilan urheilukentällä Keskiviikkoisin klo 18.00-19.00 alakouluikäisille (syntyneet vuonna 2006-2011). keskiviikko 6.6., torstai 14.6., keskiviikko 20.6. ja tiistai 26.6. Vetäjänä: Tommi Aho ja Ruusu Helenius Tervetuloa! TERVETULOA KAHVAKUULAILEMAAN! PULKKILAN PERUSKOULUN takana sijaitsevalle pesäpallokentälle KLO 18.00-19.00 Omat kuulat mukaan!!!!!! Pulkkilan Ponsi ry. järjestää kahvakuulajumpan ja osallistumismaksu on 3€/kerta ei jäsenet, seuran jäsenille ilmainen. Kahvakuulajumppa kerrat: KESKIVIIKKO * 6.6. TORSTAI * 14.6. KESKIVIIKKO * 20.6. TIISTAI * 26.6. Vetäjänä Teija Aho SIIKALATVAN KUULOYHDISTYS RY Tervetuloa mukaan viettämään kerhopäivää. Kerho 4.6.2018 klo 12.00 Pyhännän uimarannalla (Autioranta) Makkaran paistoa, lettukahvit. Arvontaa. Uinti mahdollisuus, sauna lämpiää! KESTILÄN VANHUSTENTUKI RY:N sääntömääräinen vuosikokous Väinölän kerhotiloissa, os. Pehkolantie 8, Kestilä ti 5.6.2018 kello 17.00. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Kestilän Vanhustentuki ry:n hallitus RANTSILAN RIISTAMIEHET RY Talkoot ampumaradalla joka viikonloppu niin kauan kun rata on valmis, alkaen 19.5. klo 9. Tervetuloa!

Siikalatva-lisä Siikalatvalaiset yhdistykset, yritykset ja maatalousyritykset voivat hakea Siikalatvan kunnalta kuntalisää pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen liittyviin ohjaamiskustannuksiin.Kuntalisää pyritään myöntämään sellaisten siikalatvalaisten henkilöiden työllistämiseen, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea yli 300 päivää tai harkinnan varaisesti yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneille. Kuntalisän suuruus on 300 euroa/kk per työllistettävä henkilö. Lisäksi on tarjolla palkkatukea, yhdistyksille jopa 100%! Tarkemmat ehdot ja lisätiedot työllisyyspalveluista. Toni Heikkonen 044 5118 405

Helena Repo 044 5118407


4

SIIKALATVA

Kesäleirit 2018 Ristironkkelin kesäleirit 18.6.-22.6.2018 • 7 -9-vuotiaille ( s. 2009 - 2011) Ma 18.6. – Ti 19.6.2018 • Leiri alkaa maanantaina klo 12.00 ja päättyy tiistaina klo 12.00. • Leirin hinta 15 € , sisaralennus 3 € • 10 – 13-vuotiaille ( s. 2005 – 2008) Ti 19.6. – TO 21.6.2018 • Leiri alkaa tiistaina klo 13.00 ja loppuu torstaina klo 12.00. • Leirin hinta 25 €, sisaralennus 5 €. Ilmoittautumiset Sinikalle 5.6. mennessä p. 044-5118 672. Ilmoittautuessasi kerro: • Leiriläisen nimi, syntymävuosi, osoite, vanhempien puhelinnumero • Erityisruokavalio, mahdolliset allergiat Leirien toiminnasta, järjestelyistä ja ohjauksesta vastaa Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut, Siikalatvan seurakunta ja Siikalatvan 4H-yhdistys. Päiväleirit Järjestämme päivän mittaisia päiväleirejä. Päiväleireillä ollaan ulkona, askarrellaan, uidaan ja leikitään. Päiväleirit sisältävät ruokailun ja välipalan. Päiväleirille voi osallistua v. 2008 - 2012 syntyneet. Osallistumismaksu 10 €. Ajankohdat: Ti 26.6. Ristironkkelissa klo 10- 16 Ti 3.7. Kangasjärvellä 10 -16 Ke 4.7. Paskokankaalla 10 -16 Ilmoittautuminen 14.6.mennessä Sanna Toppiselle p. 044-5118 339. Oletko kiinnostunut Rantsilan maauimalan kioskiyrittäjyydestä kesä- ja heinäkuussa, ota yhteyttä p. 044-5118 672 / Sinikka Lehtosaari

KUNTATIEDOTE 5/2018

P i i r i n m yö n tä m ät ki lpa i lut YL E I S U RH E I L U N S I I KALAT VAC UP 2 0 18 1 osakilpailu ke 13.6.2018 klo 19.00 Pulkkila/Pulkkilan Ponsi Lajit T9 1000m, kuula P9 1000m, kuula T11 1000m, 3-loikka P11 1000m, 3-loikka T13 1000m, korkeus P13 1000m, korkeus T15 800m, kiekko P15 800m, kiekko N 800m, keihäs M 800m, keihäs II osakilpailu ti 3.7.2018 klo 19.00 Piippola/Piippolan Terävä Lajit T9 300m, pallo P9 300m, pallo T11 300m, kuula P11 300m, kuula T13 300m, pituus P13 300m, pituus T15 300m, kuula P15 300m, kuula N 300m, pituus M 300m, pituus III osakilpailu ti 7.8.2018 klo 19.00 Rantsila/Rantsilan Raikas Lajit T9 150m, pituus P9 150m, pituus T11 150m, keihäs P11 150m, keihäs T13 200m, kiekko P13 200m, kiekko T15 200m, pituus P15 200m, pituus N 200m, kuula M 200m, kuula IV osakilpailu ti 14.8.2018 klo.19.00 Kestilä/Kestilän Kisa-Veikot Lajit T9 60m aj, rengaskiekko P9 60m aj, rengaskiekko T11 60m aj, korkeus P11 60m aj, korkeus T13 60m aj, kuula P13 60m aj, moukari T15 80m aj, keihäs P15 100m aj, keihäs N 100m, moukari M 100m, korkeus V osakilpailu ti 28.8.2018 klo 18.00 Pyhäntä/ Siikalatvan Urheilijat Lajit T9 40m, korkeus P9 40m, korkeus T11 60m, pituus P11 60m, pituus T13 60m, 3-loikka P13 60m, kuula T15 100m, korkeus P15 100m, moukari N 100m, kiekko M 100m, kiekko Pisteet: 1./20p, 2./19p, 3./18p jne. - Pisteet lasketaan neljän osakilpailun perusteella. Kaikkiin osakilpailuihin osallistuneitten kohdalla heikoimman osakilpailun pisteet jätetään laskematta kokonaispisteisiin - Tasapistetilanteessa parempien sijoitusten määrä ratkaisee järjestyksen - Osanotto-oikeus vain oman sarjan lajeihin - Vähintään kolmeen osakilpailuun osallistuneet palkitaan

ölkkä- ja juoksurast Löydä kävely-, h it Siikalatvan maastosta Tulossa 8.6.2018 alkaen Pyöräsuunnistusta mukaillen Kestilän, Piippolan, Pulkkilan ja Rantsilan maastoon laitetaan suunnistusrasteja (15-20 kpl) kävelyä, hölkkää tai juoksemista varten. Rastit on merkitty karttaan sinisellä ympyrällä. Kohteista löydät kartan kirjaston ovesta ja oman kartan sekä suunnistuskortin saat kirjastosta. Paikan tunnistettuasi suuntaat lenkkitossusi kohteeseen, perillä leimaat hakemaasi korttiin leiman rastilla olevalla pihtileimasimella. Korttiin kerätään kymmenen leimaa. Kun korttisi on täynnä, palautat sen kirjastoon ja saat uuden tilalle. Voit täyttää niin monta korttia kuin ehdit, kuitenkin vain yhden kerrallaan. Kukin voi kävellä, hölkätä, juosta rasteille oman aikataulunsa, kuntonsa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti pitkin kesää. Kaikkien kortin / korttien 17.9.2018 mennessä palauttaneiden kesken arvotaan palkintoja. Siikalatvan kunta/ liikunta- ja nuorisopalvelut ja kirjasto

IMPINPÄIVÄPYÖRÄILY

OMAISTEN ILTA SIIKALATVAN KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKKAILLE JA HEIDÄN OMAISILLEEN JOKITÖRMÄSSÄ JA MESIKISSÄ 5.6.2018

Kokoperheen Impin ajelu 11.6.2018 Hyvärilässä olevalle kodalle. Ajelemme Salen pihasta kello 17.00.

Tervetuloa viettämään kanssamme kesäistä iltaa Jokitörmän palveluasunnoille (Simontie 2) ja Omakoti Mesikkiin (Iltaruskontie 1) tiistaina 5.6. kello 17.00 - 19.00.

Mehu, kahvi ja makkaratarjoilua.

Rantsilan kehitysvammaisten tuki ry kertoo toiminnastaan ja järjestää arvontaa. Vammaispalvelujen sosiaaliohjaaja on paikalla kertomassa vammaispalveluista kello 17.00 - 18.00. Kahvitarjoilun vuoksi toivomme ilmoittautumista 31.5.2018 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: ulla.hankonen@mehilainen.fi tai puhelimitse numeroon 040 171 9162.

Tervetuloa!

Tervetuloa!


SIIKALATVA

5

KUNTATIEDOTE 5/2018

LÖYTÖELÄINTEN VASTAANOTTO SIIKALATVALLA Kunnan velvollisuutena on eläinsuojelulain 15 §:n mukaisesti huolehtia irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteen otettua eläintä on säilytettävä 15 päivän ajan, minkä jälkeen eläimelle etsitään uusi koti tai se lopetetaan. Siikalatvan alueen löytöeläimet vastaanottaa: Pulkkilan koirahoitola/löytöeläinkoti, os. Raahentie 812, 92600 Pulkkila, puh. 040 562 1731, 040 522 2185.

RANTSILA-PÄIVIEN TORI 14.7.2018 klo 10 - 14 TORIPAIKKOJEN VARAUS: PIIA KANGAS P. 044-349 2484 (9-16) TORIPAIKAN VARAUKSEN VAHVISTAT MAKSAMALLA PAIKKAMAKSUN KE 11.7.2018 MENNESSÄ RAIKKAAN TILILLE FI57 5384 0040 0052 04

A10

A

A11

Soveltuvat esim. autosta myyntiin á 15 €

K ja T

A9

P

A12

Katos ja teltta/toripaikat á 20 € Pöytäpaikat (sateelta suojassa) á 10 €

A8

A7

A6

A5

A J O K A I S T A

A13

AUTOTALLI

K1

LAVA

T3

KATSOMO K2

T1

T2

A4

A3 P1 A2

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

VARATTU

KÄYTÄVÄ A1

KAUPPIASTAVARATALO

Järjestää Rantsilan Raikas ja Siikalatvan kunta

K A U P P I A S T A V A R A T A L O


6

SIIKALATVA

Poistokirjojen myynti alkaa Rantsilan kirjastossa maanantaina 4.6. ja Pulkkilan kirjastossa tiistaina 5.6.

Kaikki kirjat 10 senttiä/kpl!

KUNTATIEDOTE 5/2018

SIIKALATVAN KUNTA KUULUTUS RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rantsilan asemakaavan muutos kortteleissa 21, 22, 23, 24, 25 ja 30 sekä osaa korttelista 32 ja vähäinen laajennus asemakaava-alueen eteläpuolella Siikalatvan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 26.3.2018 § 61 Rantsilan asemakaavan muutoksen laatimisesta maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 62 §) mukaisesti.

Siikalatvan kirjastot ovat kiinni keskiviikkona 30.5.2018

Hyötyjätetempaus Piippola 17.5. klo 12 - 17 kirkon parkkipaikalla, Keskustie 3 Pulkkila 25.5. klo 14 - 18 hyötyjäteasemalla, Verstastie 7 Maksuttomat jätteet: kodinkoneet, sähkölaitteet, metalli, vaarallisest jätteet Maksulliset jätteet: puujäte 10 €, sekajätteet 10-25 € Mukana myös UFF. Lahjoittamalla käyttökelpoisia vaatteita ja leluja tuet kehitystyöhankkeita Afrikassa ja Intiassa. Tempauksen järjestää Vestia

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY/OMAISOIVA 24.5. To Omaisoiva auto kiertää kylillä: Kestilä keskusta klo 11-11.30 ja Tavastkengän kodalla makkaranpaistoa klo 12-13.30. Piippola klo 14.15-14.45. 30.5. Ke Mankilan kylätalo klo 10.30-11.30 ja Rantsila Sale piha 12-13. Tervetuloa! 22.5. klo 18-20. Tulossa Haapavedellä Erityislasten perheiden tapahtuma. (30 hlöä mahtuu mukaan). Kysy lisää. Tervetuloa! 13.6. Soppapäivä Pyhännän seurakuntatalolla klo 12-14. 3 € maksu. Lohi-/Jauhelihakeitto. Tervetuloa! Ota yhteyttä! Suvi: 044-2991 385 tai Päivi: 044-2991 868.

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY TORSTAINA 14.6.2018 Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt,

Ilmoitamme kaavoitustyön käynnistymisestä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta MRL 63 § ja 64 § mukaisesti. Suunnittelualue sijaitsee Siikalatvan Rantsilan kirkonkylän eteläosassa Ruukintien eteläpuolella, vanhan Rantsilanraitin-Keräläntien pohjoisosan ympäristössä käsittäen Kylmänen Food Oy:n tehdas- ja myymäläalueen. Suunnittelualue rajautuu lännessä Siikajokeen, pohjoisessa Ruukintiehen ja kirkon, sekä huoltoaseman korttelialueisiin, idässä Ouluntiehen (vt 4), lounaassa Muurahaisentiehen ja ulottuu asemakaavan laajennusalueena etelässä Keräläntien länsipuolen Siikajokeen rajoittuvalle peltoalueelle. Suunnittelussa tarkastellaan suunnittelualueen ja erityisesti Kylmäsen tehdasalueen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, maisema- ja taajamakuvaa, häiriö- ja ongelmakohtia sekä niiden parantamistarpeita, olevista selvityksistä ilmeneviä arvokkaita alueita ja näkymiä sekä muita asemakaavan muutostarpeita. Tarkoituksena on sujuvoittaa Kylmäsen tehdasalueen uudisrakentamista niin, että alue saadaan mahdollisimman nopeasti käyttöön. Tätä varten tehdään liikenteen toimivuustarkastelu. Samassa yhteydessä turvataan Raitin alueen valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilyttäminen, viihtyisyys ja turvallisuus, sekä haetaan keinoja lieventää näitä mahdollisesti haittaavia tekijöitä. Kyläkuvan kannalta herkät kohteet Raitin ympäristöstä tunnistetaan ja tarkennetaan laadittujen selvitysten pohjalta. Alustavassa luonnoksessa esitetään lyhyin tekstein ja kaavioin ratkaisun perusteet mm.: • Kylmäsen teollisuusalueen uudelleenrakentamisen edistäminen ja liikenneyhteyksien järjestäminen • Liikenneturvallisuuden parantaminen, ja erityisesti kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen Rantsilanraitin suuntaisena yhteytenä rannan tuntumassa. Siikajoen rannan suuntaisena kulkee Siikajoentie-niminen tonttikatu, jonka kautta järjestetään turvallinen kevyen liikenteen yhteys Keräläntielle, valtatien 4 liittymä ohittaen. • yleiskaavan toteuttaminen mm. osoittamalla Siikajoentien varren tontit yleiskaavan mukaisesti rantaan asti • selvittää maanomistajien maankäyttötarpeet suunnittelualueella ja ottaa ne mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnittelussa • suojella rakennettua kulttuuriympäristöä ja sen kohteita, ja ottaa huomioon maisema- ja luontoarvot • huomioida elinkeinoelämän ja asumisen tarpeet suunnittelussa • huomioida ja turvata alueen viihtyisyys ja virkistystarpeet asukkaiden kannalta Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä koko kaavoituksen ajan Siikalatvan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila) ja kunnan internet-sivuilla http://www.siikalatva.fi/kaavoitushankkeet . Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan päivittää suunnittelun aikana ja osalliset voivat jättää siitä mielipiteitä koko kaavoitusprosessin aikana. Lisätietoja antavat: Siikalatvan kunta: kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikangas puh. 044 5118 601, sähköposti: aimo.lehmikangas@siikalatva.fi, osoite: Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila. Sweco Ympäristö Oy: Suunnittelija Kristiina Strömmer puh. 040 7090 985, sähköposti: kristiina.strommer@sweco.fi, osoite: Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu. Kunnanhallitus

toimittakaa ilmoitukset kuntatiedotevastaavalle sitä mukaa, kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 5.6.2018. Kuntatiedotevastaava: anna-liisa.kivimaa@siikalatva.fi puh. 044 5118 603 Kuntatiedote luettavissa myös: www.siikalatva.fi Ajankohtaista/kuntatiedotteet

Suunnittelualueen rajaus ilmakuvalla ja pohjakartalla

Siikalatvankuntatiedote 17052018  
Siikalatvankuntatiedote 17052018