Page 1

KUNTATIEDOTE 2/2018

V

LIMINGASTA JUURET JA SIIVET

ielä muutama vuosikymmen sitten kansainvälisyys kosketti vain harvoja lapsia ja nuoria. Valveutuneimmat teinit hankkivat ulkomailta kirjeenvaihtotovereita tai vahvistivat kielitaitoaan Linguaphone-kursseilla. Ulkomaiset kielimatkat olivat kalliita, eivätkä perheet lomailleet eri puolilla maailmaa samaan malliin kuin nykyään. Kieltenopettajan oppitunnin elävöittämiseksi näyttämät diat ja tahmeissa sormissa kiertävät valokuvat matkakohteista olivat niitä harvoja yrityksiä tuoda maailmaa luokkahuoneeseen. Elämä on maapalloistunut, kuten hauskasti tavataan sanoa. Kansainvälisyys löytyy jokaisen taskusta. Kännykän kautta koko maailma on tässä ja nyt. Nettipelikumppani klikkailee toisella puolen valtamerta, ja ostoksia voi tehdä netin kautta Milanon kivijalkakaupasta. Ei ole niin pientä yritystä, ettei internet avaisi maailmanmarkkinoita, jos on hiukan kielitaitoa ja kansainvälisyysvalmiuksia.

dollisuuksia. Opetushallituksen kielenopiskelun varhentamisresurssin turvin liminkalaiset lapset voivat aloittaa ensimmäisen vieraan kielen jo toisella luokalla ja ruotsin kielen opiskeluakin on aikaistettu vuodella. Hankeresurssin avulla on luotu hyviä käytänteitä varhaiseen kieltenopiskeluun ja vahvistettu opettajien osaamista. Limingassa ollaan näin valmiimpia hallitusohjelmassa jo väläytettyyn muutokseen, jossa ensimmäisen vieraan kielen opiskelu alkaisi jo ensimmäisellä luokalla. Kansainvälisyyteen kasvamisen polkuja Limingassa peukutetaan kansainvälisyydelle isossakin kuvassa. Val-

na esimerkkinä mallioppimisessa ja oman kulttuurinsa asiantuntijana. Kansainvälisyyden polku alkaa rakentua myös yläkoulun puolella ensi syksynä. Liminganlahden koulun 7. luokalle syntyy englannin kielen kielirikasteinen ryhmä. Kielirikasteinen opetus, jossa noin neljäsosa opetuksesta toteutuu kohdekielellä, on herättänyt paljon kiinnostusta Liminganlahden koulun tulevissa seiskaluokkalaisissa ja heidän perheissään. Kielirikasteisessa opetuksessa kieltä opitaan sisältöjen oppimisen rinnalla. Opetuksessa huolehditaan siitä, että kaikki oppiaineen käsitteet opitaan äidinkielellä ja kohdekielellä. Kielirikasteisen opetuksen hyviä käytänteitä kehitetään muun muassa

Opetussuunnitelman kansainvälistymistavoitteita Koulun tehtävänä on valmentaa lapsia ja nuoria navigoimaan kansainvälistyvässä maailmassa. Opetushallitus päättää koulujen kansainvälistämistavoitteista. Opetustyötä normittavassa opetussuunnitelmassa on kuvattu, mitkä ovat kansainvälisyyden tavoitteet ja miten kansainvälisyyttä kouluissa tulee edistää. Opetushallitus antaa myös asiantuntijatukea sekä jakaa tietoa ja valtionavustuksia opetuksen järjestäjille koulujen kansainväliseen toimintaan. Tälläkin hetkellä Opetushallituksessa on jaossa koulujen kansainvälistymiseen ja kielikylpytoimintaan runsas 1,5 miljoonaa euroa, josta Liminka aikoo ottaa osansa. Opetushallituksen valtionavustuksilla tuetaan opetuksen kansallisten kehitystavoitteiden toteutumista ja valmistetaan tuleviin muutoksiin. Kansainvälistymisen, varhennetun kieltenopiskelun ja kielikylpytoiminnan sekä kansalliskielten ja kotoutumisen edistämisen suuret valtionavustukset kertovat, missä kehittämisen painopiste on. Limingassa on osattu hyödyntää hanketoiminnan kautta avautuvia kansainvälisyyden kehittämismah-

Kansainvälisyyden polku käsitetään helposti vain kielipoluksi. Tavoitteena on kuitenkin myös omaksua globaalikansalaisuuteen liittyviä tietoja, taitoja ja arvopohjaa sekä saada mahdollisuuksia tutustua erilaisiin kulttuureihin ja omaksua kulttuurien välisen toiminnan tapoja. Kansainvälisyyden polkuja syntyy Limingassa myös koulujen ja päiväkotien moninaisissa kansainvälisyyshankkeissa. Kansainvälistymisen vedenjakaja oli vuosi 1995, jolloin Suomesta tuli osa Euroopan unionia. Tuolloin suomalaisille kouluille avautuivat lukuisat EU:n koulupuolen kansainvälisyysohjelmat. Viitseliäisyydestä ja innokkuudesta riippuen jokaisella koululla ja opettajalla oppilaineen on mahdollisuus hakeutua yhteistyöhön eurooppalaisten koulujen kanssa. Sosiaalisen median työkalut mahdollistavat opettajien, lasten ja nuorten yhteistyön reaaliajassa paikasta riippumatta. Jopa päiväkotilapset voivat vierailla virtuaalisesti ikätovereidensa luona ja vaihtaa kuva- ja laulutervehdyksiä yhteisen kielen puuttuessa. Yrityksiä, työpaikkoja, matkailua

veutuneet kuntapäättäjämme ovat sitoutuneet tuliterän kuntastrategian viitoittamana rakentamaan kansainvälisyyden polkua varhaiskasvatuksesta opetustoimeen. Sivistyspalveluissa on jo otettu haaste vastaan ja ryhdytty viemään tavoitetta käytäntöön. Syksyllä avautuvassa Ojanperän koulussa kaikki eskarilapset pääsevät englanninkielisiin suihkutuksiin. Eskarissa kieleen ja kulttuuriin tutustutaan leikin, laulun ja pelien kautta. Englanninkielinen polku rakentuu lasten siirtyessä luokalta toiselle. Varhaiskasvatuksessa, kuten myös perusopetuksen alaluokilla, vieraan kielen opetuksen pääpaino on suullisessa kommunikaatiossa. Ojanperän opintaloon onkin rekrytoitu myös henkilökuntaa, joka puhuu englantia äidinkielenään ja toimii erinomaise-

Kansainvälistymisellä on myös elinkeinopoliittista merkitystä. Lähialueillemme on syntymässä yritys- ja elinkeinotoimintaa, jossa tulee työskentelemään tuhansia ulkomaalaisia työntekijöitä. Etulyöntiasemassa ovat ne kunnat, joissa on tarjota perheiden lapsille ja nuorille englanninkielistä opetusta ja varhaiskasvatusta.

hankeresurssilla ja tehdään yhteistyötä Opetushallituksen ja Oulun yliopiston kanssa.

Yksilötasolla kansainvälistyminen, kielitaito ja kulttuurien tuntemus on liminkalaiselle nuorelle arvokasta pääomaa, josta voi olla suurta hyötyä urapolulla. Kansainvälistymisellä on kuitenkin myös elinkeinopoliittista merkitystä. Lähialueillemme on syntymässä yritys- ja elinkeinotoimintaa, jossa tulee työskentelemään tuhansia ulkomaalaisia työntekijöitä. Naapurustossamme tullaan käymään kova kamppailu siitä, kuka saa houkuteltua näitä työntekijöitä kuntalaisikseen. Etulyöntiasemassa ovat ne kunnat, joissa on tarjota perheiden lapsille ja nuorille englanninkielistä opetusta ja varhaiskasvatusta. Limingan matkailun ja yritystoiminnan vahvistumiseksi tarvitaan kansainvälisyyden näkökulmia ja osaamista sekä globaalien ilmiöiden ja trendien tuntemusta. Tämä yhdistettynä vahvaan liminkalaiseen kulttuuriperintöön ja oman ainutlaatuisuuden ymmärtämiseen on lyömätön yhdistelmä. Meillä Limingassakin kannattaa toimia paikallisesti, mutta ajatella globaalisti. Päivi Mäki sivistysjohtaja

1.


LIMINGAN KUNNANVIRASTO SULJETTUNA 2.-29.7.2018 Kuulutukset ja muut kiireelliset asiat ovat nähtävinä kunnan internet-sivuilla. Päivystysnumerot: tekniset palvelut p. 050 318 1961 hallintopalvelut p. 050 318 2082 Rakennusluvat Rakennuslupia ei myönnetä ajalla 2.-29.7.2018. Viimeistään maanantaina 11.6.2018 jätetyt täydelliset lupahakemukset käsitellään ennen lomia.

TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTA JA AUKIOLO KESÄAIKAAN Terveyskeskus on auki ma - to klo 8 - 16 ja pe klo 8 - 15. Lääkärien ja hoitajien kaikki vastaanottoajat varataan ajanvarauksella puhelinnumerosta p. 08 - 5587 3890. Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Kiireellinen ajanvaraus aamuisin kello 7.45 - 9. Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastausten kysyminen, reseptit ym. kello 10 - 16 (pe 15). Kuunnelkaa ohjeet ja valitkaa teille sopiva vaihtoehto. Varatun ajan voi peruuttaa ääniviestillä puhelinpalvelun ollessa suljettuna. Varatessanne aikaa vuosikontrolliin, pyytäkää tarkistamaan laboratoriolähetteen voimassaolo. Terveyskeskuslääkärien kiireetön ajanvarausvastaanotto toimii kesälläkin normaalisti. Voit varata ajan esimerkiksi vuosikontrolliin myös heinäkuussa. Reseptin uusiminen: Reseptin uudistamistoiveen voitte tehdä myös OmaKannassa www.kanta.fi/omakanta Käytössä on sähköinen resepti suoraan apteekkiin. Huomioikaa, että reseptin uusimisaika on 8 vrk. Laboratorionäytteet: Voitte sähköisesti varata sopivan laboratorionäytteenottoajan haluamastanne NordLabin toimipisteestä Oulun seudulla www. nordlab.fi tai keskitetystä ajanvarauksesta puh. 020 619 8019. Huomioikaa, että teillä tulee olla voimassaoleva laboratoriolähete. Supistettu toiminta: Tupoksen neuvola on kiinni ajalla 25.6. – 29.7.2018 Tupoksen hammashoitola on suljettuna 21.6. - 12.8.2018. Mielenterveysyksikkö on kiinni ajalla 9.7. - 29.7.2018 Erityisvastaanotoista auki ovat syöpä- ja

2.

reumavastaanotot. Hoitotarvikejakelupäivä on torstai. Hoitotarvikkeiden luovutus kello 12 - 15. Voitte tilata hoitotarvikkeita sähköpostilla osoitteesta: hoitotarvikejakelu@liminka.fi Puhelintiedustelut ma - ke ja pe kello 12 - 13 ja torstaisin kello 8 - 15 p. 050 430 2028 Iltaisin ja viikonloppuisin lääkäripäivystys Oulun seudun yhteispäivystyksessä osoitteessa Kajaanintie 50, sisäänkäynti A1 puh. 08 - 315 2655 Hammashoitola: Suun terveydenhuollon toiminta painottuu akuuttihoitoon kesän aikana, lähinnä vain särky-, tapaturma-, lohkeama ym. kiireelliset tapaukset. Ajanvaraus on normaalisti auki maanantaista torstaihin klo 8 - 16 ja perjantaisin klo 8 - 15 p. 044 4973699. Viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys toimii Oulussa, Dentopolis, Aapistie 3, Oulu, p.044 703 6426, klo 10 - 15. Muina aikoina tapaturma- tai akuuttitilanteissa yhteydenotot suoraan Oulun seudun yhteispäivystykseen, p.08 315 2655.

TIEDOTE ROKOTTEESTA Jäykkäkouristus-kurkkumätärokotteen, Tetanus-d, tehostevälin muutoksesta: Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen uuden ohjeistuksen mukaan alle 65 -vuotiailla tetanus-d rokotteen tehosteväli on 20 vuotta. Yli 65 -vuotiailla normaali tehosteväli on 10 vuotta. Tapaturmatilanteessa yhteys terveyskeskukseen, rokotussuojaa tehostetaan tilanteen mukaan.

VERKKOPUNTARI Syyskuussa 2018 alkaa terveyskeskuksessa uusi painonhallintaryhmä. Testaa onko Verkkopuntari sinun juttusi -testi löytyy www. verkkopuntari.fi sivustolta kohdasta Minustako ryhmäläinen. Lisätietoja terveydenhoitajat Irina Heikkinen puh. 050 318 1947 ja Riikka Pirinen puh. 050 329 1498 puhelintunnilla ma pe kello 12 - 13.

LAKEUDEN EKO - UUSI JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN Vuoden 2018 alussa Lakeuden EKO aloitti toimintansa Limingan, Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven kunnissa. Lautakunnan tehtäviin kuuluu mm. laatia jätehuoltomääräykset, päättää jätetaksasta, seurata jätehuoltoon liittymisvelvollisuuden noudattamista, ylläpitää jätteenkuljetusrekisteriä ja myöntää poikkeukset jätehuoltomääräyksistä.

Alueemme kunnalliset jätehuollon palvelut tuottaa Oulun Kiertokaari Oy. Näitä palveluita ovat mm. jokaisessa kunnassa sijaitseva jäteasema, asiakasneuvonta ja kotiin jaettava jäteopas. Alueemme kuntalaiset voivat käyttää Ruskon jätekeskuksen palveluita vielä tämän vuoden. Yhteistyökunnat kilpailuttivat kunnallisen jätehuollon palveluntuottajan ja vuoden 2019 alusta Lakeuden EKO:n alueella jätehuollon palvelut tuottaa Kempeleen Jätekuljetus Ky. Yhteystiedot: Lakeuden EKO ympäristösuunnittelija Pihla Hasan, 050 324 0963 Iivarinpolku 6, 91900 Liminka lakeudeneko@liminka.fi www.lakeudeneko.fi Selkämaan kompostialue on avoinna ma klo: 9-11 ja ke klo 15–17. Alueelle otetaan vastaan ainoastaan Limingan kuntalaisten risujätettä. Jätteen seassa ei saa olla kantoja, haravointijätettä, eikä mitään muutakaan roskaa. Alueella on valvoja. Kuntalaiset voivat viedä haravointijätettä Oulun Ruskoon ilmaiseksi jäteoppaan jätekupongilla tai Kempeleen Jätekuljetus Ky:n toimipisteisiin Kempeleessä (Ekohaka 7) ja Limingan Ekokorttelissa 14 €/peräkärry. Myös kannot voi toimittaa maksullisena yllä oleviin toimipaikkoihin.

KOULUJEN TYÖJA LOMA-AJAT lukuvuonna 2018-2019 Syyslukukausi 09.08.- 21.12.2018 Kevätlukukausi 07.01.- 1.6.2019 Syysloma 22.10. - 28.10.2018 Joululoma 22.12.2018 - 6.1.2019 Talviloma 04.03. - 10.3.2019 Pääsiäinen 19.04. - 22.4.2019

ESIOPETUKSEN TYÖJA LOMA-AJAT lukuvuonna 2018-2019 Syyslukukausi 10.08.–20.12.2018 Kevätlukukausi 07.01.-31.5.2019 Syysloma 22.10. - 28.10.2018 Joululoma 21.12.2018 - 6.1.2019 Talviloma 04.03. - 10.3.2019 Pääsiäinen 19.04. - 22.4.2019

LIMINGAN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS ma 21.5.2018 klo 18.30, kokouspaikka Liminganlahden luontokeskus Esityslista sekä kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.liminka.fi/ päätöksenteko/esityslistat ja pöytäkirjat Mari Viljas Kunnanvaltuuston puheenjohtaja


Seurakunta järjestää ikäihmisten kevätretken eläinpuisto Escurialiin 30.5. Ohjelmassa: Tutustumista alueeseen, makkaran paistoa ja kahvit. Linja-autokuljetus. Lähtö S-marketin pihasta klo 12 ja paluu n. klo 15. Ilmoittautumiset viim. ti. 22.5. mennessä kirkkoherranvirastoon p. 0447521220. Mukana diakoniharjoittelija Sanna Härmä.

KIRJASTON AJANKOHTAISTA Poikkeukset aukioloissa: Pe 25.5. Limingan omatoimikirjasto suljettu lastentapahtuman vuoksi Tupoksen kesän aukiolo: avoinna 2.6. - 17.6. ma ja to klo 12 - 19. 18.6. - 8.8. suljettu. Limingan kesän aukiolo: 2.7. - 5.8.2018 ma – pe henkilökunta paikalla klo 10 - 16, Omatoimikirjasto avoinna ma - to 16-21, pe 16-19, la – su 10-17 Kirjaston tapahtumat: Iltakahvila 4.-6.-luokkalaisille / pe 25.5. klo 17-19 Pelejä, leikkejä, kilpailuja ja yhdessäoloa. Maksuton tapahtuma, yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Pehmolelujen yö / ke 30.5. Pehmolelut kutsutaan viettämään yötä kirjastolla. Tuo pehmolelusi kirjastolle keskiviikkona ennen klo 19. Voit hakea pehmosi takaisin torstaina ja saat mukaan valokuvia yön tapahtumista. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Limingan MLL:n sekä Limingan ja Tupoksen tukioppilaiden kanssa. Kirjaston näyttelyt: Toukokuu: Limingan Taidekoulu Kesäkuu: Matkalla / Kaisa Halmkrona & Juho Raunio Omatoimikirjasto Limingan kirjaston omatoimikirjasto avattiin 16.4.2018. Omatoimikirjastossa asiakkaat voivat käydä myös tavallisten aukioloaikojen ulkopuolella. Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimas-

Seurakuntakerhon kevätjuhla seurakuntatalolla ke 23.5. klo 12.00. Mukavaa ohjelmaa ja kakkutarjoilu. Tervetuloa kaikki! Limingan seurakunta

saolevalla OUTI-kirjastokortilla sekä siihen liitetyllä verkkokirjaston PIN-koodilla. PIN-koodin saa kirjastosta. Omatoimikäytön aikana kirjastossa ei ole henkilökuntaa paikalla. Omatoimikirjastoon pääsee kirjautumaan vain täysi-ikäisen kirjastokortilla. Omatoimikirjaston aukioloajat: ma - to 10-11 sekä 19-21 pe 16-19 la - su 10-17 Lisätietoja omatoimikirjastosta kirjastosta tai kirjaston nettisivuilta.

Tupoksen Martat Ry

Tervetuloa mukaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Limingan paikallisyhdistyksen toimintaan! Jäsenenä tuet yhdistyksen toimintaa liminkalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi.Yhdistyksen jäsenet saavat myös monia paikallisia ja valtakunnallisia etuja ja alennuksia. Tulevia tapahtumia: Leikkipäivän tapahtuma la 19.5. kello 11–14 Vanhan Limingan museoalueella. Ilmainen tapahtuma lapsiperheille. Luonto lähellä -tapahtuma la 26.5. kello 12–16 Alakestilän Arboretumissa. Pehmojen yö ke 30.5. Limingan kirjastolla. Jatkuvaa toimintaa: Perhekahvilat pyörivät vielä toukokuun ajan. Limingan perhekahvila torstaisin kello 10–13 Sinisellä talolla (Alapääntie 5). Tupoksen iltaperhekahvila joka toinen torstai (parittomat viikot) kello 17.30–19 Huiskeella (Tuiskulanranta 3). Muskarit ovat kesätauolla. Syyskauden ryhmiin ilmoittaudutaan elokuussa. Lisätietoja toiminnastamme ja jäseneksi liittymisestä osoitteessa liminka.mll.fi ja Facebookissa MLL Liminka.

VILLIYRTTI - RETKI VARJAKANSAAREEN sunnuntaina 10.6.2018 Tervetuloa retkelle tutustumaan luonnon tarjoamaan ilmaiseen ja huipputerveelliseen ruokaan, villiyrtteihin (mm. nokkonen, mesiangervo, vuohenputki, vadelma, horsma). Päivän aikana opimme jokamiehenoikeuksia sekä kasvien tunnistamista, keruuta ja käsittelyä. Tutustumme myös hieman yrttien muuhun kuin elintarvikekäyttöön. Oppaanamme päivän ajan on Tanja Ijäs / Vihertiipertti.Villiyrttien lisäksi tutustumme opastetusti Varjakansaareen ja nautimme kahvit nokkoslättyjen kera. Lähdemme Tupoksesta kimppakyydein klo 10:30 ja palaamme takaisin iltapäivällä. Osallistumismaksu on 25€ Tupoksen Marttojen jäsenille ja 50€ muille. Ilmoittautumiset 3.6. mennessä: http://tupoksen.marttayhdistys.fi/ tapahtumat/ TULOSSA SYKSYLLÄ SUOSITTU VÄLIPALAKURSSI PIENILLE KOULULAISILLE TUPOKSESSA. SEURAA ILMOITTELUA www.tupoksen.marttayhdistys.fi Tupoksen Martat Ry Lisätietoja yhdistyksen hallituksen sähköpostin kautta tupoksen@marttayhdistys.fi TERVETULOA TUPOKSEN MARTTOJEN TOIMINTAAN, JÄSENEKSI VOI LIITTYÄ NETTISIVUJEMME KAUTTA.YHDISTYKSEEN KUULU JÄSENIÄ KOKO LIMINGAN ALUEELTA SEKÄ MYÖS LÄHIKUNNISTA.

EU RUOKA-JAKOPÄIVÄ VÄHÄVARAISILLE torstaina 17.5.klo 15.00 Limingan Wanhalla Osuusmeijerillä, Meijerintie 4

Kerro meille millainen oli käyntikokemuksesi sosiaali- ja terveyspalveluissa Voit antaa kirjallista palautetta automaatilla, joka löytyy terveyskeskuksen tuloaulasta.

Tupoksen kesäkahvila

Vanamon olohuoneessa Kauppakaari 1 Kesä- ja heinäkuussa keskiviikkoisin kello 10-12 (alk. 13.6.) Leppoisaa jutustelua yhdessä kahvin ja pullan kera. Olet lämpimästi tervetullut yksin tai lasten kanssa!

3.


Keväiset terveiset nuorisotoimesta! Nuorisotoimen ajankohtaisia asioita voit seurata viikko-ohjelmasta mikä julkaistaan viikoittain nuorisotoimen omilla Facebook- ja Instagram- sivuilla. Viikko-ohjelma löytyy myös nuorisotalojen ulko-ovista sekä kouluilta. Alla tietoa nuorisotoimen kesäajan toiminnasta. Kesällä nuorisotoimi on mukana menossa myös seutukuntien nuorisotoimien yhteisillä retkillä sekä 4H:n kanssa yhteistyössä Pikkukokki-kursseilla ja Sporttileireillä.

Nuorisotoimen kesäajan toiminnat Vko 23

Teema nuokkareilla: POP UP-nuokkarit Limingassa ja Oulussa Duudson Activity Park (DAP)- retki yhteistyössä seutukuntien nuorisotoimien kanssa. Ilmoittaudu nuorisotoimi@liminka.fi Ma 4.6. -Nuokkarit kiinni Ti 5.6. -Pop Up- nuokkari

Vko 24

Teema nuokkareilla: Nuokkaripäivät ja POP UP-ravintolat Powerpark- kesäretki yhteistyössä seutukuntien nuorisotoimien kanssa. Ilmoittaudu nuorisotoimi@liminka.fi Ma 11.6 -Huiske auki 1-6lk. klo 1316 ja 7lk.-17v. klo 17-20 Ti 12.6. -Nuokkarit kiinni,

Vko 25

Teema nuokkareilla: Juhannusjuttuja ja -tehtäviä Ma 18.6. -Huiske auki klo 10-16 Ti 19.6. -Huiske auki klo 10-16

Vko 26

Teema nuokkareilla: Elokuvaviikko Kalastusreissut ja merenrantapäivä yhteistyössä seutukuntien nuorisotoimien kanssa. Ilmoittaudu nuorisotoimi@liminka.fi Ma 25.6. -Huiske auki 1-6lk. klo 13-16 ja 7lk.-17v. klo 17-20 (Uuno Turhapuro- teema) Ti 26.6. -Huiske auki 1-6lk. klo 14-16 ja 7lk.-17v. klo 17-20 KINONUOKKARI

kirjastolla klo 14-20 -DAP- retki Tornioon Ke 6.6. -Pop Up- nuokkari Oulussa Nallikarissa +Valkeassa klo 14-20 To 7.6. -Pop Up- nuokkari Rantakylässä klo 14-20 Pe 8.6. -Yökahvila Huiskeella 7lk.-17v. klo 16-22 La 9.6. - Sininen talo 1-6 lm. klo 14-16 ja 7lk. -17v.

ohjaajat Powerparkkesäretkellä Ke 13.6. -Huiske auki 1-6lk. Klo 13-16 ja 7lk.-17v. klo 17-20 To 14.6. -Pop Up- ravintola Tupos (paikka ilmoitetaan myöhemmin) Pe 15.6. -Pop Up- ravintola kylällä (paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Ke 20.6. -Huiske auki klo 10-16 To 21.6. -Huiske auki klo 10-16 Pe -Juhannus. Nuokkarit kiinni Hyvää Juhannusta!!

-Kalastusreissu Yli-Iihin. Ke 27.6. -Huiske auki 1-6lk. klo 13-16 ja 7lk.-17v. klo 17-20 (Star Warsteema) -Kalastusreissu Suutarinjärvelle. To 28.6. -Sininen auki 1-6lk. klo 14-16 ja 7lk.-17v. klo 17-20 (Hobitti- teema) -Merenrantapäivä Vihiluotoon. Pe 29.6. -Sininen talo auki 1-6lk. klo 13-16 ja 7lk.-17v. klo 17-22 yökahvila (JAMES BOND-teema)

Avoimet ovet ja yökahvila Avoin nuorisotalotoiminta on pääasiassa tarkoitettu yli 7- vuotiaille lapsille ja nuorille. Nuokkareilla vapaan toiminnan lisäksi on yhteistä ohjelmaa esim. leivontaa, turnauksia, leffailtoja. Otamme nuokkareilla mielelläm-

4.

me toiveita ja ideoita vastaan ohjelman suhteen. Nuokkareilla on aina aikuiset nuoriso-ohjaajat jututtamassa ja valvomassa toimintaa. Nuokkarit jäävät kesälomalle 4.6. alkaen ja avaavat ovensa jälleen syksyllä. Seuraa ilmoittelua! Kouluilla tavataan: Kouluolkkari Tupoksessa, 3krs. aula, to klo 10-12.30 Kouluolkkari Limingassa, Kahvila Puhveli Lukio, ke klo 9-15.00 Kouluolkkarit yhteistyössä Limingan kunnan seurakunnan kanssa.

Tapahtumia järjestämme nuorten mielenkiinnon mukaan. Tapahtumien järjestämisessä pyrimme ottamaan nuoret mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan. Seuraa ilmoittelua Limingan nuorisotoimen instassa ja facebookissa sekä Kaiku-Limingassa. Iltakahvila 4-6lk. 25.5. klo 17-19 kirjastolla. Ipanadisco Huiskeella 25.5. klo 17-20. Luonto lähellä-päivä 26.5. Nuorisotoimi mukana Pikku puutarhurit-kurssilla, yhteistyössä 4H:n kanssa. Rantalakeus-festarit 3.8. Limingassa. Katupartiointi Limingassa ja Oulussa 2.6. Nuokkarit jäävät kesälomalle 4.6. alkaen.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa 15-29-vuotiaille nuorille yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta. Tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota tukea erityisesti niille nuorille, jotka ovat vaarassa keskeyttää opintonsa tai ovat jääneet ilman opiskelu/työpaikkaa. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Etsiviin nuorisotyöntekijöihin voit ottaa yhteyttä, kun haluat esim. tietoa opiskeluun, työkokeiluun, asumiseen ja toimeentuloon, harrastuksiin liittyvissä asioissa ja palveluista tai jos haluat keskustella luottamuksellisesti. Etsivän nuorisotyön ohjaajien yhteystiedot: Ari-Pekka Tapio p. 044-4973710 Heikki Kukkola p. 050-5926466 S- Posti: etunimi.sukunimi@liminka.fi Osoite: Alapääntie 5, 91900 Liminka AP Tapio etsivä nuorisotyö ja Heikki Kukkola etsivä nuorisotyö liminganent Limingan nuoriso-ohjaajien yhteystiedot: Vastaava nuoriso-ohjaaja Aino-Maria Niemelä p. 044 4973648 Nuoriso-ohjaaja Antti Suvanto p. 050 4526321 Nuoriso-ohjaaja Ella Ropponen p. 0500 766634 Nuoriso-ohjaaja Joni Koivukangas p. 050 5925230 Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@liminka.fi Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta! Nuortenelama.fi/liminka Kaiku Liminka! Limingan nuorisotyö liminganuorisotyo


5.


Pihakirkot Limingassa Juhannuspäivän jumalanpalvelus la 23.6. klo 14 Joutsenkodin / Vesperkodin pihalla. Ke 11.7. klo 13 seurakuntatalolla

- Limingan seurakunta 6.

Hae ARAlta korjausavustusta! IKÄÄNTYNEIDEN JA VAMMAISTEN HENKILÖIDEN asuntojen korjauksiin 50 % korjauskustannuksista Kysy avustuksista: puh. 029 525 0818 ti–to klo 9–15 (heinäkuussa ti–ke)


Liminka

ReiluTeko –Säkkikeräys 1.6.-31.8.2018 Limingan Osuusmeijerillä ILMOITA SÄKKIMÄÄRÄT P. 050 5355 367

Keräykseen kelpaavat muovista valmistetut • Yaran (painatus Yara, Kemira GrowHow, Kemira Agro tai Kemira) 40 kg lannoitesäkit, myös metsälannoitesäkit • Yaran 25 kg lannoitesäkit • Lannoitelavojen suojahuput • Yaran (painatus Yara, Kemira GrowHow, Kemira Agro tai Kemira) suursäkit, myös metsälannoitesäkit • Hankkijan siemeniä sisältäneet suursäkit

AIV-LIUOSASTIOIDEN KERÄYS 14.-15.9.2018 Limingassa järjestetään toista kertaa keräyspiste, johon voi maksutta tuoda tyhjiä muovisia AIV-liuosastioita 14.15.9. (perjantaina klo 1215.00 ja lauantaina klo 10-15.00).

TULOSSA mm:

• KEPPARIKISAT niittypäivän yhteydessä lauantaina 7.7. klo 12.00. Ei osallistumismaksua! • TYÖPALVELUKURSSI, jonka käytyä nuorella mahdollisuus liittyä kotityörinkiin kartuttamaan työkokemusta ja tienaamaan omaa rahaa. Kurssi järjestetään jo toukokuun aikana ja mukaan mahtuu vielä ainakin muutama yli 16-vuotias, joka olisi innostunut ruohonleikkuusta. • KERHONOHJAAJA –KURSSI tulossa elokuussa. • KAIKISTA KISOISTA, KURSSEISTA, LEIREISTÄ JA TAPAHTUMISTA ILMOITETAAN https://liminka.4h.fi/ tapahtumat/ sekä facebookissa.

• Tilasiemenen siemeniä sisältäneet suursäkit • Lantmännen Agron siemeniä sisältäneet suursäkit • Raisioagron siemeniä sisältäneet suursäkit Lue pakkausohjeet www. liminka.4h.fi -> toiminta -> ReiluTeko –säkkikeräys. Mitään muuta muovia, muita suursäkkejä tai muuta jätettä ei keräykseen saa tuoda. Mahdollinen keräykseen kelpaamaton muovi, vieraat säkit ja muu jäte tulee huolellisesti poistaa lajittelun ja pakkauksen yhteydessä, jotta voimme jatkossakin taata keräämämme kierrätysraakaaineen korkean laadun.

TARVITSETKO APUA SIIVOUKSESSA, LASTENHOIDOSSA, LEMMIKKIELÄINTEN HOIDOSSA TAI PIHATÖISSÄ?

Limingan 4H-yhdistys on kouluttanut yli 14-vuotiaita nuoria avuksi erilaisiin arkiaskareisiin. Nuoret voivat auttaa siivouksessa, ikkunanpesussa, ruuanvalmistuksessa, pihatöissä ja kauppa-asioiden hoitamisessa tai lasten- ja lemmikkienhoitamisessa. He voivat tulla vanhuksille ulkoiluseuraksi, juttukaveriksi tai avuksi lehtien lukemisessa. Palveluita voivat tilata yksityiset ihmiset, yritykset, yhdistykset tai muut vastaavat tahot. Hinnat (sis. alv 24%) huom. mahdollisuus kotitalousvähennykseen Koti- ja pihatyöt 19€/h (eläkeläiset 17€/h) Lastenhoitotyöt 17€/€ Lemmikkieläintenhoito Ulkoilutus/seuranpito/ käynti 1h 10,00 Vuorokausi 30,00 2 vrk/viikonloppu 60,00 3 vrk 85,00 4 vrk 110,00 5 vrk 135,00 6 vrk 160,00 viikko 185,00

Tilaukset p. 0400 803837 tai nettisivujen kautta www.liminka.4h.fi -> työpalvelu

”Käytä 4H-nuoria apunasi. Säästät omaa aikaasi ja tarjoat nuorille työmahdollisuuksia ja kokemuksia!”

7.


8.

Liminka  

Limingan kuntatiedote 2/2018

Liminka  

Limingan kuntatiedote 2/2018