Page 1

‫ژورﻧﺎل‬

‫روزاﻧﻪ‬

‫يكشنبه ‪ ٢٨‬ارديبھشت ‪٩٣‬‬ ‫‪ ١٨‬مه ‪٢٠١۴‬‬ ‫سردبير امروز‪ :‬بھرام سروش‬

‫جنبش جھانی مادران برای دادخواھی‬ ‫مرسده قائدی‬ ‫گوانگجو در کره جنوبی‪ ،‬شھری که خود‬ ‫قربانی قتل عام و جنايت بوده‪ ،‬امروز به‬ ‫مرکزی برای امر دادخواھی و روشن شدن‬ ‫حقايق جنايتھائی که در آنجا و در ديگر‬ ‫کشورھا رخ داده تبديل شده است‪.‬‬ ‫مادران ‪ ١٨‬مه‪ ،‬مادرانی که در ‪ ١٨‬مه سال‬ ‫‪ ١٩٨٠‬در يک قتل عام دولتی در شھر‬ ‫گوانگجو فرزندانشان را از دست دادند‪ ،‬بيش از‬ ‫‪ ٣۴‬سال است که برای روشن شدن حقايق آن‬ ‫جنايت دارند مبارزه می کنند‪.‬‬ ‫اما‪ ،‬مادران گوانگجو امروز ميزبان‬ ‫مادرانی ھستند ھم سرنوشت خودشان‪ ،‬مادرانی‬ ‫که فرزندان دلبندشان را حاکمان جھل و جنايت‬ ‫اسالمی دستگير کردند و بعد آنھا را به جوخه‬ ‫ھای اعدام سپردند‪.‬‬ ‫مادرانی که حتی نمی دانستند جسد‬ ‫فرزندانشان در کجا دفن شده‪ ،‬برای يافتن‬

‫گورھايشان مبارزه ھر روزه ای‬ ‫را عليه حکومت اسالمی شروع‬ ‫کردند‪ ،‬و مرتبا مورد اذيت و‬ ‫آزار و ضرب و شتم قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬اما لحظه ای کوتاه‬ ‫نيامدند‪ ،‬تا اينکه آنھا مجبور شدند‬ ‫مکانھای بی نام و نشانی را به‬ ‫آنھا تحويل بدھند‪ .‬مادران از ھمان مکانھای‬ ‫نامشخص‪ ،‬خاوران را به قاتلين عزيزانشان‬ ‫تحميل کردند‪ .‬خاورانی که سمبل آزادی‪ ،‬عدالت‬ ‫خواھی و انسانيت‪ ،‬سمبل "نه" به فراموشی‬ ‫جنايتی که اتفاق افتاده‪.‬‬ ‫جنبش دادخواھی در ايران به جنبش‬ ‫گسترده ای تبديل شده است که خواسته اش‬ ‫روشن شدن حقايق و محاکمه سران حکومتی‬ ‫است‪ .‬مادران خاوران به نمايندگی از اين‬ ‫جنبش‪ ،‬به پاس سه دھه تالش و مبارزه برای‬

‫امر دادخواھی‪ ،‬برای فراموش نکردن جنايتی‬ ‫که در ده شصت اتفاق افتاده جايزه حقوق بشر‬ ‫گوانگجو از آن خود کرده اند‪.‬‬ ‫امروز مادران خاوران‪ ،‬ھمراه با مادران‬ ‫‪ ١٨‬مه‪ ،‬دست در دست ھم‪ ،‬به دنيا اعالم می‬ ‫کنند‪ ،‬ما ديگر نمی خواھيم مادران ديگری ھم‬ ‫سرنوشت ما شوند‪ .‬ما برای روشن شدن حقايق‬ ‫و عدالت اجتماعی مبارزه را ادامه خواھيم داد‪.‬‬ ‫با تبريک به ھمه مادرانی که برای امر‬ ‫دادخواھی مبارزه می کنند‪*.‬‬

‫روحانی و فرصتی برای تداوم وضع موجود‬ ‫سياوش شھابی‬ ‫روز گذشته حسن روحانی‪ ،‬رئيس جمھور‬ ‫اسالمی‪ ،‬در يک جشنواره دولتی از حق‬ ‫شھروندی دسترسی به اطالعات حرف زده‬ ‫است‪ .‬او از اين گفته که نبايد از دسترسی‬ ‫جوانان به اينترنت ترسيد‪ .‬او مردم را به‬ ‫حضور در شبکه ھای اجتماعی دعوت کرده‬ ‫است ‪ .‬ظاھرا با يک آخوند مدرن طرف ھستيم‪.‬‬ ‫اتفاقی افتاده است که روحانی ظاھرا در مقابل‬ ‫جناحی از جمھوری اسالمی قرار گرفته و‬ ‫ظاھرا به نفع مردم حرف می زند؟ به گفته‬ ‫خيليھا‪ ،‬اين حرفھا سابقه نداشته است‪ .‬اما آيا‬ ‫واقعا اينطور است؟‬ ‫به جرات می توان گفت که بخش عمده‬ ‫اينترنت به روی کاربران ايرانی بسته شده‬ ‫است‪ .‬تقريبا ھيچ رسانه ای بجز رسانه ھای‬ ‫مورد تاييد حاکميت از تيغ سانسور و حذف در‬

‫امان نبوده اند‪ .‬کاربران وبالگ نويس ھمچنان‬ ‫از طريق ارگانھای امنيتی چون پليس فتا مورد‬ ‫پيگرد قرار می گيرند‪ .‬بسياری از وب سايتھای‬ ‫خبری و علمی و آموزشی و سياسی نه فقط‬ ‫ايران که دنيا به روی کاربران مسدود است‪.‬‬ ‫دامنه فيلترينگ به قدری شديد است که حتی‬ ‫صفحه خمينی در ويکی پديا ھم مسدود شده‬ ‫است! حاال با اين حجم فيلترينگ‪ ،‬روحانی‬ ‫طرفدار رفع فيلتر فيسبوک و ديگر شبکه ھای‬ ‫اجتماعی شده است!‬ ‫واقعيت اين است که پشت سر تمامی اين‬ ‫بحثھا و حديثھايی که در خصوص لغو‬ ‫فيلترينگ مثال فيسبوک راه افتاده و يا ظاھرا‬ ‫روحانی عليه فيلتر واتس اپ ايستاد‪ ،‬و حاال ھم‬ ‫از مردم می خواھد در شبکه ھای اجتماعی‬ ‫حاضر شوند و از آزادی ماھواره حرف ميزند‪،‬‬

‫چيزی جز رجز خوانيھای تريبونی بين دو‬ ‫جناح جمھوری اسالمی نيست‪ .‬آن يکی در نماز‬ ‫جمعه موضع گيری می کند و اين يکی در‬ ‫جشنواره ھای دولتی‪ .‬اين دعوا ابدا برای حل و‬ ‫فصل اين وضعيت نيست ‪ .‬حرفھای روحانی‬ ‫تاريخ مصرفی در حد چند روز و ھفته دارند‪.‬‬ ‫قرار نيست عملی شوند بلکه قرار است اين‬ ‫حرفھا در شرايطی که تقصيرھا به گردن آن‬ ‫يکی جناح افتاده‪ ،‬تبديل به فرصتی برای تداوم‬ ‫وضعيت موجود باشد‪*.‬‬

‫‪journal-ruzaneh.com‬‬


‫اﯾميل‪journal.ruzaneh@gmail.com :‬‬

‫ساﯾت‪:‬‬

‫‪journal-ruzaneh.com‬‬

‫قرآن و اسلحه‪ ،‬تداوم حکومت‬ ‫كيوان جاويد‬ ‫در خبر ھا آمده است‪ ،‬بانک ملی به تنھاي‪B‬ی‪٣٠‬‬ ‫"بابك زنجانی" بدھکار دارد و ک‪B‬ل م‪B‬ط‪B‬ال‪B‬ب‪B‬ات‬ ‫معوق بانکھا ‪١٠٠‬ھزار ميليارد تومان اس‪B‬ت‪.‬‬ ‫بانک ملی از‪ ٣٠‬ن‪B‬ف‪B‬ر م‪B‬ط‪B‬ال‪B‬ب‪B‬ات‪B‬ی ب‪B‬ي‪B‬ش از ‪٥‬‬ ‫ھزارميليارد تومان دارد‪.‬‬ ‫و ‪...‬‬ ‫مجلس طرحی را در دستور كار خ‪B‬ود ق‪B‬رار‬ ‫داده اس‪B‬ت ك‪B‬ه درص‪B‬ورت تص‪B‬وي‪B‬ب‪ ،‬ب‪B‬ه دول‪B‬ت‬ ‫اجازه داده م‪B‬ی ش‪B‬ود م‪B‬ب‪B‬ل‪B‬غ دويس‪B‬ت م‪B‬ي‪B‬ل‪B‬ي‪B‬ارد‬ ‫تومان در اختيار سازمان دارالقرآن كريم ق‪B‬رار‬ ‫دھد تا صرف حمايت و توس‪B‬ع‪B‬ه آم‪B‬وزش ق‪B‬رآن‬ ‫در سراسر كشور شود‪.‬‬ ‫اعتراف بانک ملی البته گوشه کوچکی از‬ ‫واقعيت است‪ .‬بيشک تعداد غارتگرانی که به‬ ‫اموال مردم چنگ انداخته اند بسيار فراتر از‬ ‫اين ‪ ٣٠‬نفری است که می بينيم‪ .‬کل باال کشيدن‬ ‫ھستی و نيستی مردم نيز بسيار فراتر از ‪۵‬‬ ‫ھزار ميليارد تومانی است که اعالم شده است‪.‬‬

‫اعالم اين ارقام نيز‬ ‫فقط خط و نشان‬ ‫كشيدن رقبا عليه ھم‬ ‫است‪ .‬نشان دادن اينكه‬ ‫ھمه بخش ھای‬ ‫حكومت ھمديگر را بخوبی می شناسند‪ .‬بايد‬ ‫اسرارشان مخفی بماند‪.‬‬ ‫ھنوز ذھن و انديشه ما از آن ‪ ۵‬ھزار‬ ‫ميليارد تومان رھا نشده است که خبر ديگر از‬ ‫راه می رسد‪ .‬دويست ميليارد تومان برای‬ ‫آموزش قرآن ‪ .‬منصف باشيم‪ .‬در مقابل آن‬ ‫مبلغی که بانک ملی اعالم كرده است‪ ،‬بايد قبول‬ ‫کنيم دويست ميليارد تومان مبلغ ناچيزی است‪.‬‬ ‫اصال بحساب نمی آيد‪ .‬با اين وجود‪ ،‬يک رکن‬ ‫اساسی و ستون اصلی حفظ و تداوم غارتگری‬ ‫ھا و غارتگران حاکم بر کشور‪ ،‬در کنار‬ ‫سرکوب و زندان و شکنجه‪ ،‬ھمين زنده‬ ‫نگھداشتن قرآن است‪ .‬قرآن و اسحله در دست‬

‫اصل و کپی‬

‫نماز جمعه‪ ،‬حاملگی‬ ‫قبل از ازدواج‪،‬‬ ‫مصرف مشروبات‬ ‫الکلی و رابطه‬ ‫جنسی خارج از‬ ‫ازدواج‪.‬‬ ‫ليست آشنائی‬ ‫است‪ ،‬نه؟ اصل اين‬ ‫ليست کريه‪ ،‬در‬ ‫جزئياتی کريه تر‪،‬‬ ‫در قانون مجازات‬ ‫جمھوری اسالمی‬ ‫يافت می شود‪ ،‬که از ‪ ٣۵‬سال پيش بربريتی‬ ‫بنام قوانين شرع اسالم را شالوده سيستم قضائی‬ ‫خود کرده است‪ .‬اگر ديکتاتور اسالمی برونئی‬ ‫تازه دارد فوائد اين قوانين را در حاکميت و‬ ‫چاپيدن مردم و سيه روز کردن آنھا کشف می‬ ‫کند‪ ،‬حکومت اسالمی ايران ‪ ٣۵‬سال است که‬ ‫مشغول اين کار است‪.‬‬

‫بھرام سروش‬ ‫“تصميم حاکم کشور مس‪B‬ل‪B‬م‪B‬ان ب‪B‬رون‪B‬ئ‪B‬ی ب‪B‬رای‬ ‫اجرای احکام شرعی در اين کشور سبب شد تا‬ ‫ھاليوودی ھا‪ ،‬ھتل ھای اين کشور توريستی را‬ ‫تحريم کنند و دولت امريکا ھ‪B‬م از اج‪B‬رای اي‪B‬ن‬ ‫قوانين‪ ،‬ابراز نگرانی کرده است‪)”.‬مجله مھر(‬ ‫سلطان برونئی حتما معرف حضورتان ھست‪.‬‬ ‫اين ديکتاتور اسالمی کشور کوچکی در جزيره‬ ‫بورنئو در جنوب شرقی آسيا اخيرا اعالم کرد‬ ‫که از اين پس قوانين شرع در کشور جاری‬ ‫خواھد شد‪ .‬اولين مرحله اين قوانين‪ ،‬اجرای‬ ‫کيفرھائی مانند جريمه و شالق و زندان است‪ .‬و‬ ‫مرحله ھای بعدی مجازات ھائی مانند قطع‬ ‫دست و پا و اعدام و سنگسار‪ .‬و اين مجازات‬ ‫ھا در مقابل «جرائمی »است مانند غيبت از‬

‫از سايت روزنه ديدن كنيد‬ ‫‪www.rowzane.com‬‬

‫حکومت يعنی تالش برای تضمين فقر و فالکت‬ ‫اقتصاد‪ ،‬يعنی بی تامينی‪ ،‬يعنی نپرداختن حقوق‬ ‫ھای معوقه کارگران‪ .‬يعنی کودکان خيابانی و‬ ‫اعتياد و تن فروشی‪ .‬يعنی حکومت اسالمی‪.‬‬ ‫بيان اين حقايق‪ ،‬نه سخت است و نه حتی‬ ‫خيلی مھم‪ .‬اينھا را ھمه مردم درايران ميدانند‪.‬‬ ‫مھم اين حقيقت است كه فقط يك راه و يک اقدام‬ ‫برای رھائی متصور است‪ .‬فقط ساقط کردن اين‬ ‫گانگسترھای ضد انسان‪ .‬و فقط انقالب عليه کل‬ ‫بساط اين چپاولگران زندگی‪ .‬اين ممکن ترين و‬ ‫ساده ترين راه دست يافتن به سعادت است‪ .‬اين‬ ‫جنگ ما با حکومت اسالمی است‪*.‬‬

‫انعکاس اين خبر بدرستی انزجار مردم دنيا‬ ‫را بر انگيخت‪ ،‬از جمله اعتراض ھنرمندان و‬ ‫ھنرپيشه ھا در ھالی وود‪ ،‬که اين گزارش به آن‬ ‫اشاره دارد‪ .‬اين توحش اسالمی‪ ،‬ھم کپی و‬ ‫اصل‪ ،‬بايد ھرچه زودتر به موزه ھولناک‬ ‫جنايت عليه بشريت سپرده شود‪*.‬‬

‫ژورنال ھمه روزه‪ ،‬بجز جمعه ھا منتشر می شود!‬

journal-ruzaneh-no-86  
Advertisement