__MAIN_TEXT__

Page 10

10

✰ Fåglar som krockar med flygplan orsakar inte bara motorstopp genom att åka in i jetmotorernas luftintag. De kan också orsaka skador på flygplanskroppen. Den farligaste fågeln är, märkligt nog, staren. Detta beror på att den har mycket hög densitet, tjugo gånger högre än en mås. Flygarna kallar den ”the feathered bullet”. Den kan slå rakt igenom ett flygplans plåthölje. ✰ Gällande flygplans kollisioner med fåglar har märkliga olyckor protokollförts. Ett exempel är när ett tvåmotorigt propellerplan av fabrikat Saab krockade med en gås. Gåsen slog emot vindrutan, varvid vindrutetorkaren lossnade. Den for mot ena propellern, som slungade vindrutetorkaren tillbaka mot flygplanskroppen med sådan kraft att den slog rakt igenom planets plåthölje och in i cockpit, där den träffade en kvinna i låret med sådan kraft att blodvite uppstod. ✰ Bikolibrin är världens minsta fågel. Den blir cirka fem centimeter lång mellan näbben och stjärten, och väger mindre än två gram. ✰ Sveriges och Europas minsta fågel är kungsfågeln. Den blir nio centimeter lång, och väger fem gram. I Sverige häckar den i granskog över hela landet, utom längst i norr. Den är en flyttfågel, men många av dem chansar och stannar i Sverige över vintern. Blir vintern sträng, är det många som fryser ihjäl. Men blir vintern mild, ökar antalet överlevande kungsfåglar, eftersom de slipper den stora ansträngningen att flytta söderut, och sedan tillbaka igen.

Journalen Härnösand • Kramfors

Entreprenörskap genom lego

Tänk dig en tävling som involverar lego, lärare, föräldrar. Som tar fram oväntade förmågor hos barn och ungdomar och kanske till och med leder till betydelsefulla lösningar på vardagsproblem.

Robot-tävling på scenen med storbild och allt! Det är First Lego League (FLL) vi talar om. En världsomspännande tävling som först såg dagens ljus 1998 och idag har 63 deltagande länder med barn och ungdomar i skolår 4-9. Tävlingen som innehåller delar i naturkunskap, matematik, teknik och entreprenörskap hade 10 november regionuttagning för de elva anmälda lagen i Härnösand, genom Technichus och Mitthögskolan. Temat för året var ”Senior Solutions” och med det har deltagarna jobbat vidare i de tre momenten forskning, teknik och marknadsföring. I åtta veckor har det alltså letats sponsorer, gjorts hemsidor, utformats montrar, det har arbetats fram praktiska och finurliga lösningar som skulle kunna underlätta livet som gammal och så har det byggts och programmerats lego-robotar med diverse uppgifter att utföra. Bengt Böhlin som är regionens projektansvarige sedan fem år och

sedermera tävlingsledare tycker att det ungdomliga engagemanget på First Lego League överraskar varje år. – Det är helt enormt! menar han. Sen föder den här tävlingen många förmågor inom olika områden som de kanske inte ens själva visste om att de hade. Och jag är övertygad om att det är något som tänder en gnista i det vardagliga skolarbetet också.

körde första tävlingsomgången, säger Jacob medan han hastigt letar bland legobitarna på bordet framför sig. Men vi tänker positivt! Vi får ju köra två gånger till, säger han och ler. – Vi måste skynda oss att göra om gripklon så att den bättre kan ta upp saker, förklarar David medan de testar sin robot igen. Robotens uppgifter i år är bland annat att hjälpa gamla, så det MÅSTE bara fungera!

Tävlingsdagen hölls som tidigare år i Härnösandsteaterns och Technichus lokaler, med själva tävlingsmomenten på teatern. I dess källare hade lagen möjlighet att provköra sina lego-robotar på träningsbanor innan det stora allvaret började. Jacob Olsson och David Näslund från Internationella Engelska Skolan i Sundsvall kämpade med att bygga om sin robot när jag passerade träningsbanan. – Det gick inte så bra nu när vi

Fotnot: Regionsvinnare i Härnösand och vidare till Skandinaviska finalen i Oslo 1 december blev Robotfalkarna från Sävar i Umeå. I vinsten ingår resan till Oslo för tävlingslaget på 12 personer där de har möjlighet att slå sig vidare till Europafinalen och Världsfinalen.

Jacob Olsson och David Näslund i arbete med robotförbättring.

Anja Björkland

I montrarna på Härnösands teater marknadsförde sig de olika lagen.

Profile for Journalen

Journalen, 2012-11  

www.journalen.nu

Journalen, 2012-11  

www.journalen.nu

Profile for journalen
Advertisement