Page 1

Sunum Planı Tanım Yasal Mevzuat Acil Tıp Uzmanlığının Gelişimi

Erdem Çevik

Tanım

 Dünyada Acil Tıp Dernekleri Türkiye’de Acil Tıp Dernekleri

Yasal Mevzuat

Belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet

Dernekler, en az yedi gerçek kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.

4/11/2004

5253 sayılı Dernekler Kanunu

Türk Dil Kurumu Sözlüğü ( tdk.org.tr)

Dernekler 1967

2000 1990

 1968 1970 1974 1976

1980

1970

1960

 1981 1989 1991 1993 1995 1999 2005

: American Medical Association : ACEP (American Colloge of Emergency Physicians) : UAEMS (University Association for EMS) : EMRA : ABEM (American Board of Emergency Medicine) :ACEM (Australian Colloge for Emergency Medicine) : SAEM (Society for Academic Emergency Medicine) : AEP (Association of Emergency Physicians) : AAEM (American Academy of Emergency Medicine) : TATD (Türkiye Acil Tıp Derneği9 : ATUDER (Acil Tıp Uzmanları Derneği) . AAEM/RSA


1968

Washington

Hastanelerdeki acil bakım kalitesini artırmak için acil tıp uzmanlarının eğitimini düzenlemek 2000 yılı: aktif üyelik için board veya ihtisas koşulu

150 saat sürekli tıp eğitimi (kurs programları) Yılda 11 defa ACEP bülteni Mail ile bilgilendirilme

 Kanıta dayalı tıp ilkelerini geliştirmek Araştırma fonu Eğitim Sürekli eğitim materyalleri Yasal düzenlemeler Annals of Emergency Medicine


1972 -

1989 (Üniversite Acil Tıp Derneği + Acil Tıp Eğitmenler Derneği)

Network Dergi online arama Gazete

İleri araştırmalar ve acil tıp eğitimi ile hasta bakımını artırmak Akademik acil tıbbı savunmak ve temsil etmek

Araştırma grupları, işbirliği, yan dal Etik Rehberlik Uluslar arası tanıtım Online forum


Gruplar Akademik bilişim

Havayolu CPR Klinik direktörlüğü Afet tıbbı Eğitim araştırma Kanıta dayalı tıp Etik Geriatri   

Yandal      

Halk sağlığı Nörolojik acil Palyatif tedavi Hasta güvenliği Çocuk acil Simülasyon Spor tıbbı Travma Toksikoloji Triaj USG

 Çocuk acil Toksikoloji Spor hekimliği Su altı hekimliği ve hiperbarik

Academic Emergency Medicine © 2009 Society for Academic Emergency Medicine

Komiteler 1993 : hasta bakım kalitesini artırmak 1994 : ilk bilimsel toplantı Board sertifikasyonu

Akademik işler Klinik uygulama Eğitim

 1999 da kurulan AAEM asistan bölümü 2005’te bağımsız

Acil Servis Bilgi teknolojisi İletişim

 AAEM/RSA ( Amerikan Akademik Acil Tıp Asistan ve

Finans

 2005 : 135 tıp ile ilgili program

Öğrenci Birliği)


 1991 de kuruldu Acil tıp uzmanlığı üzerindeki haksızlık ve ayrımları

yok etmek Ekonomik, politik, coğrafik bölge ve eğitim geçmişine

bakmaksızın tüm acil tıp uzmanlarını temsil eder

 Acil tıp uzmanı tanımı Nitelikleri Sertifikasyon

 911 sistemi CPR Hastane öncesi bakım

 Uzman temini Acil bakım tanımı

 Eğitim Afet tıbbı


Amaç 25 Mayıs 1994 Hastane öncesi ve hastane acil servis hekimleri üye 22 Ulusal Avrupa Derneğinin iştiraki

 Avrupa’da acil tıbbın gelişimine öncülük etmek Avrupa’da acil tıbbın kurulmasını, eğitim araştırmanın geliştirilmesini sağlamak

ve

 Toplantılar, kurslar, yayınlar… bilgilerin yayılması Avrupa’da acil tıp bilgi bankası oluşturmak Acil tıp konusunda ulusal derneklerin kurulması ve işbirliği Acil tıp alanında uluslar arası bilimsel ve sosyal işbirliği Acil servislerde standart bakımın sağlanması

Üye dernekler     

  

Austrian Association of Emergency Medicine Belgian Society of Emergency and Disaster Medicine Croatian Urgent Medicine and Surgery Association Czech Society for Emergency and Disaster Medicine Danish Society for Emergency Medicine Estonian Society of Emergency Physicians Finnish Society for Emergency Medicine Societe Francaise de Medecine d'Urgence Deutsche Gesellschaft Interdisziplinare Notfallaufnahme German Society of Interdisciplinary Emergency Departments Hellenic Society of Emergency Medicine Irish Association for Emergency Medicine Israel Association of Emergency Medicine Italian Society for Emergency Medicine

Bölümler     

 

Lithuanian Society for Emergency Medicine Association of Emergency Physicians of Malta Netherlands Society of Emergency Medicine Polish Society for Emergency Medicine Portuguese Association of Emergency Medicine Romanian Society for Emergency and Disaster Medicine Sociedad Espanola de Medicina de Urgencias y Emergencias Swedish Society for Emergency Medicine SweSEM Societe Suisse de Medicine d'Urgence et de Sauvetage/ . Schweizerische Gesellschaft fur Notall-und Rettungsmedizin Emergency Physicians Association of Turkey Emergency Medicine Association of Turkey College of Emergency Medicine

Afet Tıbbı 1998’de EuSEM bildirisinde afet tıbbından bahsedildi 11 Eylül 2001 saldırısı 2007 İlk toplantısı 15 Eylül 2008 Afet hazırlığı konusunda acil tıp uzmanları spesifik eğitim almalı Afet Tıbbı Görev Gücü

Afet Tıbbı Hastane öncesi Araştırma Çocuk Acil WEB


2008 İleri eğitim ve araştırma Uluslar arası 2600’den fazla üye İFEM ve EuSEM üyesi

Komiteler Eğitim ve değerlendirme Yan dal ve üye Araştırma ve yayınlar Eğitim standartları Klinik etkinlik Profesyonel standartlar Bölgesel ve ulusal board (yeterlik)

Komiteler Acil bakım boyunca uzmanları liderlik ve eğitim konusunda yetkili kılmak 30 yıl, acil tıp uzmanlarını temsil ediyor

 Tüzük

 Acil tıbbın sesi Eğitimde lider olmak Kılavuzlar geliştirmek

 Kamu olayları Araştırma Standartlar WEB

 Ulusal veri tabanı oluşturmak

 Dergi Sürekli tıp eğitimi Üyelik


Gruplar Bioetik

 Uluslar arası acil tıp

 Yoğun bakım Acil servis

 Hasta güvenliği Toksikoloji

 Acil USG

 Strok

 Travma Çocuk acil Asistan ve tıp öğrencileri

Komiteler Avustralya ve Yeni Zellanda’ da acil tıp doktorlarının

eğitimi ve standartların belirlenmesi 1981’de kuruldu 1986’da ilk yan dal sınavı

 Tüzük ve düzenlemeler Özel uygulama Halk sağlığı (afet)

 USG alt komite Hastane öncesi bakım Kalite yönetimi

 Kırsal ve bölgesel komite

 Travma

 Bilimsel komite

 1993’de acil tıp uzmanlık dalı

 Öğrenci komitesi

 Standartlar komitesi

 1993’de Acil Tıp Araştırma Vakfı

Kılavuzlar P06 - Australasian Triage Scale P51 - Care of Elderly Patients in the Emergency Department P07 - Clinical Privileges P29 - Clinical Principles for Procedural Sedation P55 - Components of an Emergency Medicine Consultation P22 - Credentialling for ED Ultrasonography: Trauma Examination and Suspected AAA P46 - Definition of an Admission P33 - Disaster Medical Services P49 - Disposition of Patients in the Emerg. Dept.on Notification of a Mass Casualty Incident P39 - Domestic Violence P40 - Early Access Defibrillation for Cardiac Arrest in Healthcare Settings P30 - Emergency Department Hazardous Material Response Plan: Staff Participation P20 - Emergency Department Signage P05 - Emergency Medicine Component of the Undergraduate Medical Curriculum P37 - Forensic Testing and Examination in Emergency Departments P54 - Follow up of Results of Investigations Ordered from Emergency Departments P11 - Hospital Emergency Department Services for Children

P38 - Immunisation in Emergency Departments P36 - Infectious Disease and Biohazard Exposure in the Emergency Department P47 - Media P50 - Medical Undergraduate Curriculum in Emergency Medicine P03 - Minimum Standards for Transport of Critically Ill Patients P31 - Patient's Right to Access Emergency Department Care P04 - Minimum Standards for Intrahospital Transport of Critically Ill Patients P52 - Operation of the ACEM 'Clearninghouse' P34 - Organ Donation P26 - Privacy P44 - Provision of Emergency Department Telephone Medical Advice P28 - Quality Management in Emergency Medicine P45 - Signage and Terminology of Non Emergency Department Services P53 - Supervision of Junior Medical Staff in the Emergency Department P02 - Standard Terminology P21 - Use of Bedside Ultrasound by Emergency Physicians P32 - Violence in Emergency Departments P48 - Water Safety

Guidelines for Adult & Mixed EDs Seeking Training Accreditation Guidelines for Adjudication of Best Fellows Paper at an Annual Scientific Meeting Guidelines for Constructing an Emergency Medicine Medical Workforce Guidelines for Documents Submitted to the Scientific Committee Seeking Endorsement Guidelines on Emergency Department Design Guidelines for Implementation of The Australasian Triage Scale in Emergency Depts Guidelines for Infectious Disease and Biohazard Explosure in the Emergency Dept Guidelines for Management of Deliberate Self Harm in Young People Guidelines on Minimum Criteria for Ultrasound Workshop Guidelines on Role of Interns in the Emergency Department Guidelines for Specialist Recognition Guidelines on the Format of the Structured Interview of OTS Guidelines on the Assessment of Overseas Trained Specialists Alcohol Misuse Ambulance Diversion Early Access to Defibrillation Emergency Department Overcrowding Emergency Department Role Delineation Health of the Indigenous Peoples of Australia and New Zealand Responsibility for Care in Emergency Departments Rural Emergency Medicine Tobacco Smoking


1986 : İlk uluslar arası konferans 1991 : Britanya, Avustralya, Kanada, ABD Dünya çapında 30 ulusal acil tıp derneğinin oluşturduğu

 Uluslar arası konularda bilgi alış verişi Uluslar arası araştırma ve işbirliği Acil tıpta sorunların çözümü için çalışmak Eğitim ve sertifikasyon Afetlerde uluslar arası işbirliği sağlamak için network Acil tıp konferansı düzenlemek Hastane öncesi acil tıp sistemini geliştirmek Halkın eğitimi Derneklerin kurulmasına öncülük


1995 İzmir Acil tıp uzmanlığı, acil servisler, hastane öncesi acil yardım,

ilkyardım,

afet

organizasyonu,

projeler

üretmek ve bu sistemin gelişmesine destek olmak


1999

Ankara

Komisyonlar 

Acil Tıp Araştırma Görevlileri Koordinasyon KomisyonuEğitim KomisyonuBilimsel Araştırma KomisyonuAcil Tıp Uzmanlığı Yeterlilik Kurulu KomisyonuBakanlıklarla İlişkiler KomisyonuWeb KomisyonuBasın ve Halkla İlişkiler KomisyonuAfet KomisyonuAcil Sağlık Hizmetleri Standartları


Kaynaklar       

Austrian Association of Emergency Medicine, www.aaem.at Emergency Physicians Association of Turkey www.atuder.org.tr Emergency Medicine Association of Turkey www.tatd.org.tr Irish Association for Emergency Medicine www.iaem.ie College of Emergency Medicine www.collemergencymed.ac.uk American Academy of Emergency Medicine www.aaem.org American College of Emergency Physicians www.acep.org Canadian Association of Emergency Physicians www.caep.ca International Federation for Emergency Medicine www.ifem.cc EUROPEAN SOCIETY FOR EMERGENCY MEDICINE www.eusem.org Society for Academic Emergency Medicine www.saem.org Association of Emergency Physicians www.aep.org 5253 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Dernekler Kanunu Türk Dil Kurumu Sözlüğü

Mimari Yapı


 Radyoloji Ăœnitesi


IV. ATAS-Dünyada ve Türkiyede Acil Tıp Dernek ve Birlikleri  

tatd,sunum

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you