Page 1

ACİLDE AC LDE AKUT KARIN AĞRISI A RISIArş.Grv.Dr.Sevdiye ACELE

BT PARAMETRELERİ PUÇ PARAMETRELER VE İPU PUÇLARI TEMEL İPUÇLARI -Vasküler yapıların değerlendirilmesi -Barsak duvar kalınlaşması -Yağ infiltrasyonu -Serbest hava -Serbest sıvı -Kalsifikasyon -İntestinal obstrüksiyon -Lenfadenit -Karın duvarı -Diğer

-Ensık başvuruların %5-10 -Etyoloji çoğunda belirsiz %42 -Cerrahi neden %15-40 -Yatış %20-40 -Yaşlılarda yatış %60 -Nonspesifik karın ağrısı %34 -Apendisit %28 -Safra yolu hastalığı %10 -Barsak obs %4 -Jinekolojik hast %4 -Pankreatit %3 -Renal kolik %3 -Peptik ülser perforasyonu %3 -Malignite %2 -Divertiküler hast %2 -Diğer %6


Nekrotizan pankreatit

ERCP ye bağlı pankreatit

Pankreastan kaynaklanan kistik lobule kalsifiye kitle

Splenik yaralanma


Subkaps端ler hematom


Renal laserasyon İntrarenal hematom

İleal perforasyon Kapsüler yırtık intraparankimal hematom

Subkapsüler hematom

IV.ATAS-Acil Serviste Abdominal Tomografi  

tatd,sunum