Page 1

HASTANE AFET PLANI RİSK ANALİZİ Dr. Hasan Odabaşıoğlu, EMDM-A

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi HAP Eğitimi 2. Etap Kasım 2007

TATD Afet Komisyonu


Neden Risk Analizi ?
Hastane afet yönetim planlamasının erken döneminde risk analizi çok kritik erken basamaktır. Çeşitli tehlikeler ve zarar görebilirlik afet olaylarının sonuçlarını belirler. Risk Analizi iki ana başlıktan oluşur


TEHLİKE ANALİZİ: Tehlikenin derecesini , tipini ve karakteristiğini kavramaktır ZARAR GÖREBİLİRLİK ANALİZİ : Afetin oluşması durumunda kurumun göreceği zararın boyutunu ölçmektir


RİSK ANALİZİ : Ne tür afet olabileceğini Hangi sıklıkla olabileceğini Oluşabilecek zararı Toplumu nasıl etkileyeceğini Toplumun afetten ne derece zarar görebilir olduğunu belirler
İki ana yöntem :

FEMA MODELİ SMUG MODELİ


FEMA MODELİ Fema sınıflama ve skorlama sistemi dört kriter kullanır : Tarihçe Zarar Görebilirlik Maksimum Tehdit Olasılık


TEHLİKELERİN PUANLANMASI a)Tarihçe Afetin Meydana Gelişi Değerlendirme Geçmiş 100 yılda 0-1 Kez Geçmiş 100 yılda 2-3 Kez Geçmiş 100 yılda 4 veya >4

Düşük Orta Yüksek


b.Zarar Görebilirlik 1-İnsanlar için

Değerlendirme

< %1

Düşük

% 1-10

Orta

> %10

Yüksek


2-Mal-Mülk için

Değerlendirme

< %1

Düşük

% 1-10

Orta

> %10

Yüksek


c.Maksimum Tehdit Etkilenen yerleşim alanı Değerlendirme < %5

Düşük

% 5-25

Orta

> %25

Yüksek


d.Olasılık Yıllık Afet Olasılığı Değerlendirme < 0.001

Düşük

0.001-0.1

Orta

> 0.1

Yüksek


Her değerlendirme için skorlama Düşük

1

Orta

5

Yüksek

10


Dört kriter kendi aralarında önemlilik açısından farklı katsayılar alırlar Tarihçe Zarar Görebilirlik Maksimum Tehdit Olasılık

x2 x5 x10 x7


Deprem Örneği Kriter

Değerlendirme

Skor&Katsayı

Total

Tarihçe

Yüksek

10 x 2

20

Zarar Gör.

Orta

5x5

25

Maks. Tehdit

Yüksek

10 x 10

100

Olasılık

Orta

5x7

35

Total

180


FEMA modeli eşik değeri 100 puandır Acil durum planlamasında 100 puan üzeri tehlikeler önceliklidir ancak 100 puan altı tehlikeler de göz ardı edilmez! Prosedür tanımlanan tüm afet türleri için tekrarlanır ve en yüksek puandan düşüğe doğru öncelik sıralaması yapılır.


SMUG MODELİ Dört kriterin İngilizce başharflerinden oluşur.    

Seriousness Manageability Urgency Growth


SERIOUSNESS (CİDDİYET) Değerlendirilen tehlike çok sayıda insanı veya çok fazla ekonomik değeri tehdit ediyorsa ’’yüksek’’ puanlama veriniz Puanlamada yüksek,orta,düşük değerleri kullanınız Kararsızlık olursa bir üst değeri veriniz


MANAGEABILITY (YÖNETİLEBİLİRLİK) Tehlikenin etkisi azaltılabiliyorsa “yüksek” puanlama verin,etki ancak olay meydana geldikten sonra azaltılıp yönetilebiliyorsa “düşük” puan verin


URGENCY (İVEDİLİK) Yüksek:Tehlike ile ilgili şu anda birşeyler yapılmalıdır Orta:Yakın gelecekte birşeyler yapılmalıdır Düşük:İvedilik gerektiren bir şey yoktur,orta vadeli uygun planlama yapılabilir


GROWTH (BÜYÜME,ARTI) Eğer hiçbirşey yapılmazsa tehlike daha kötüye mi gidecektir yoksa olduğu gibi mi kalacaktır? Hızla büyüyecekse yüksek,yavaş yavaş büyüyecekse orta,olduğu gibi kalacaksa düşük puanlama verilir


Tüm skorlamalara tabloda mantıksal kanıtlar gösterilmeli ve puanlama toplamları sonucu öncelik sıralaması listelenmelidir.


SMUG HAZARD PRIORITY SYSTEM


SMUG YÖNTEMİ Ciddiyet

Yönetilebilirlik

İvedilik

Büyüme, Artış

DEPREM

Yüksek=10

Orta=5

Orta=5

Orta=5

25

SU BASKINI

Yüksek=10

Orta=5

Orta=5

Orta=5

25

KASIRGA

Yüksek=10

Düşük=1

Orta=5

Orta=5

21

TRAFİK KAZASI

Yüksek=10

Orta=5

Düşük=1

Düşük=1

17

TERÖR

Yüksek=10

Düşük=1

Orta=5

Orta=5

21

Düşük=1

Düşük=1

Düşük=1

Düşük=1

4

TOPRAK KAYMASI

Yüksek=10

Orta=5

Orta=5

Orta=5

25

ÇIĞ

Yüksek=10

Orta=5

Orta=5

Yüksek=10

30

Tehlike

YANGIN

TOPLAM


SON DERECELENDİRME SMUG

FEMA

1. DEPREM

1. DEPREM

2. SU BASKINI

2. TERÖR

3. TERÖR

3. SU BASKINI

4. YANGIN

4. YANGIN

5. TOPRAK KAYMASI

5. TRAFİK KAZASI

6. KASIRGA

6. KASIRGA

7. ÇIĞ

7. TOPRAK KAYMASI

8. TRAFİK KAZASI

8. ÇIĞ

9. METEOR DÜŞMESİ

9. METEOR DÜŞMESİ


Associate Institutions and Universities Centre for Teaching & Research in Disaster Medicine and Traumatology, (KMC), Linkรถping, Sweden Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, (CHUV), Lausanne, Switzerland Harvard Humanitarian Initiative, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA Yale New Haven Center for Emergency Preparedness and Disaster Response, New Haven, Connecticut, USA National Center for Emergency Preparedness at Vanderbilt University Medical Center Vanderbilt University School of Nursing, Nashville, Tennessee, USA University of California, Irvine, Department of Emergency Medicine, Irvine, California, USA

HAP; Risk Analizi  

TATD,SUNUM

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you