Page 1

Türkiye Acil Tıp Derneği

Asistan Oryantasyon Eğitimi

i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı Toraks Travmaları n T o l i y c s a A t r n e t . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w p t t h


Sunumu Hazırlayan i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r n e t Uz.Dr. Akkan AVCİ iy . a g y r k r r o Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH, Acil Tıp Kliniği Başasistanı Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w p t Uz.Dr. Halil Doğan t h Doç. Dr. Doğaç Niyazi ÖZÜÇELİK Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH, Acil Tıp Klinik Şefi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH, Acil Tıp Kliniği Başasistanı Son Güncellenme Tarihi: Mart 2011   

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Kaynaklar i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w p t t h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Toraks Travması   

Travmaya bağlı ölümlerin %25’inde direk neden i ğ e i Travmaya bağlı diğer ölümlerin %25’inde ek neden n m r i t e i ğ D Toraks travmalı hastaların sadece % 5‐15 torakotomi  E p ı n T o l i y gerekir. c s a A t r n e t . y a Yaralanma mekanizmaları: ry rki org  

. ü O d T t n Penetre ta a t . s i w s w Künt A ://w p Kompresyon t t h Direk travma (kırıklar)   

Akselarasyon/deselarasyon (Vasküler yırtılma ve yaralanmalar) A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Toraks Travmaları 

Toraks yaralanmaları 3 gruptur: 

i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w p t t h

Hızlı ölümcül: Birincil bakının bir parçası olarak tanı ve  tedavi et Potansiyel ölümcül: İkincil bakının bir parçası olarak tanı ve  tedavi et Genellikle ölümcül olmayan: İkincil bakıdan sonra tedavi et

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Toraks Travması ‐ Potansiyel Sonuçlar 

Solunum yetmezliği (Hipoksi, hiperkarbi)

i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r n e t  Hipovolemik şok . y a i g y r k r r o Büyük damar yaralanmaları  Tü tan O .tatd. Masif hemothoraks s i w s w A ://w  Obstrüktif şok p t t Tansiyon pnömotoraks h    

Pnömothoraks & Tansiyon pnömothoraks Yelken göğüs (Flail Chest)  Kontüzyon Bronş rüptürü

 

 

Kardiyak tamponad

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Toraks Travması‐Hızla Öldürenler 

Bunlar ilk bakıda tesbit edilmelidir ! 1. 2. 3. 4. 5. 6.

i ğ Hava yolu obstrüksiyonu e i n m r i t e i ğ Tansiyon pnömotoraksp D E ı n T o l i y Açık pnömotoraks c s a A t r n e t . y a Massif hemotoraks i g y r k r r o ü O atd. TFlail chest (yelken göğüs) n a t t . s i w s w Kardiyak tamponad A ://w p t t h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Toraks Travması‐Potansiyel Ölümcüller 

Bunlar ikincil bakıda tesbit edilmelidir: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

i ğ Aort diseksiyonu e i n m r i t e i ğ Miyokard kontüzyonu p D E ı n T o l i y Trakeobronşial yırtılma c s a A t r n e t . y a Özefagusda perforasyon/yırtılma i g y r k r r o ü O atd. TAkciğer kontüzyonu n a t t . s i w s w Diyafragmatik yırtılma (herni) A ://w p t t h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Olgu 

30 yaşında bayan hasta araç içi trafik kazası nedeniyle  acil servise 112 tarafından getirilmişeği i n m r i t e Genel durum kötü, şuur konfüze, ajite i ğ D E p ı n T KB: 90/60mmHg, N:110/dakika o li y

c s a A t r n e t . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w  Hasta soluma çabası gösteriyor fakat tam inspirasyon  p t yapamıyor t h Ne düşünürsünüz ? İlk ne yaparsınız? 

Azalmış solunum eforu veya hızı <12/dk Siyanoz İnterkostal / sternal / subkostal retraksiyonlar Hırlama / stridor

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Travma hastasında solunum problemi 

Hasta soluma çabası gösteriyor fakat tam inspirasyon  yapamıyorsa; ”üst hava yolu obstrüksiyonu” düşünülmeli.

i ğ e i (Komatöz hastada en sık neden dilin farenkse prolabe olması.  n m r i t e i ğ D Kanama, mide içeriği, dişler,YC…) E p ı n T o l Azalmış solunum eforu veya hızı <12/dk i y c s a A t r Siyanoz n e t . y a i g y r k r r o İnterkostal / sternal / subkostal retraksiyonlar ü O atd. T n a t t . Hırlama / stridor s i w s w A ://w Ajitasyon veya uyku hali  p t t h     

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Travma hastasında solunum problemi 

Hasta soluma çabası gösteriyor, üst hava yolları doğal  i ğ e i gözüküyor ve solunum sesleri şiddeti azalmış  ise n m r

i t e i ğ D E p ı D ‐ Pnömotoraks n T o l i y c s a A Ü t r ‐ Hemotoraks n e t . y a i g y r k r r o Ş . ü O d ‐ Diyafram yaralanması T t n a a t t . s Ü i w s ‐ Akc parankim yaralanması A ://ww N p htt A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Travma hastasında solunum problemi 

Hasta çok az veya hiç soluma çabası göstermiyorsa;  i ğ e i  Kafa travması, n m r i t e D i ğ D E  İlaç intoksikasyonu,  ıp n T Ü o l i y c s a A  Spinal kord yaralanması t n Ştr e

. y a i g y r k r r o . ü O Ü d T t n a a t t . s i w s N w A ://w p t t h

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Fizik Muayene ‐ İnspeksiyon Göğüs travmaları   Kontüzyon i ğ e i n m r i  Parodoksal hareket? (Flail chest‐yelken gögüs) t e i ğ D E p ı n T  Sucking (emici) göğüs yarası (Açık pnomotoraks) o l i y c s a A t r n e t  Eksternal kanama . y a i g y r k r r o O atd. BoyunTü n a t t . s i w s  JVD           ‐‐ Perikardial tamponad w A ://w p t t h ‐‐ Tansiyon Pnmtx ‐‐ Kardiyak yetmezlik A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Fizik Muayene ‐ İnspeksiyon Abdomen

i ğ e i n m r i t e i ‐ Karın içeriği toraksta ? ğ D E p ı n T o l (Diyafram yaralanması !) i y c s a A t r n e t . y a i g y r k r r o O: atd. Tü solunum  Abdominal n a t t . s i w s w A ://kas ‐ İnterkostal wparalizisi p t t h spinal kord yaralanması ) (Yüksek 

Skafoid karın:

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Fizik Muayene ‐ Palpasyon Trakea orta hatta? (Değil ise: Tansiyon Pnomotoraks) i

ğ e i n m r i t e  Hassasiyet? i ğ D E p ı n T o l i y  Kot krepitasyonu?  (X‐ray N olsa bile: Kosta kırığı) c s a A t r n e t . y a i g y r k  Subkutan amfizem?  (Pnomotoraks, pnomomediastinum) r r o Tü tan O .tatd. s i  Sternum; hassasiyet, krepitasyon? w s w A ://w p t t h 

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Fizik Muayene ‐ Palpasyon i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w p t t h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Subkutan amfizem i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w p t t h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Subkutan amfizem i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w p t t h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w p t t h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Fizik Muayene ‐ Oskültasyon 

Sistematik; Ön, yan, arka ve apeksler dinlenmeli i ğ i Tek taraflı azalmış solunum sesi:rne m

i t e i ğ D  Hemotoraks E p ı n T o l i y  Pnömotoraks c s a A t r n e t . y a iderinde ry g  Tüp fazla r k r o . ü O d T t n a  Bronşiyal YC a t t . s i w s w A rüptürü  Bronş w / / : p t  Barsak sesi; ht Diyafram yaralanması. 

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Pnömotoraks Visseral ve parietal plevralar arasında hava birikimidir.  i ğ e Klinik ağırlık:  i n m r i t e i ğ D  Pnömotoraks büyüklüğüne, daha önceki akc kapasitesi  E p ı n T o l i y ve eşlik eden yaralanmasına bağlıdır c s a A 

t r n e t . y a Siyanotik, takipneik ciddi hasta görünümünden, tamamen  i g y r k r r o normal görünüşe kadar değişen bir hasta yelpazesi Tü tan O .tatd. s i w Solunum sesleri azalması s w A ://w p t t h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Pnömotoraks ‐ Tanı   

PA Akc  Primer değerlendirme tekniği.  i ğ e Klasik olarak kollabe olan akc kısmına göre  i n m r i t e i ğ D sınıflandırılır. E p

ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a i   % 15        küçük pnömotoraks g y r k r r o . ü O d T t n   % 15‐60  orta pnömotoraks a a t t . s i w s w  A % 60  /geniş pnömotoraks w / : p htt

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w p t t h


i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w p t t h


i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w p t t h


Pnömotoraks ‐ Tedavi Tüp torakostomi

i ğ e i n m r i t e i Gözlem ğ D E p ı n T o l i y Genel anestezi veya pozitif basınçlı ventilasyon  c s a A t r n e t . y a i küçük pnömotorakslı almayacak hastalarda  g y r k r r o . ü O d T t n yapılabilir. a a t t . s i w  6 saatlik aralıklarla takip. Oksijen verilmelidir. As ://ww p t t h Temel tedavi yöntemi:

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


SIK YAPILAN HATALAR ‐ TUZAKLAR ! 

Özellikle yatarak çekilen filmlerde küçük  i ğ e i pnömotoraks’lar gözden kaçabilir! (BT çekilmeli) n r im

t e i ğ D E p ı Küçük bir pnömotoraksın, tansiyon pnömotoraks’a  n T o l i y c s a A t ilerleyebileceğini unutma! r n e t . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. Pnömotoraks küçük dahi olsa, basınçlı ventilasyona  s i w s w (ameliyat) gidecek hastaya tüp takılmalı!  A ://w p t t h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Olgu 

25 yaşında erkek hasta araç içi trafik kazası nedeniye  i ğ acil servise 112 tarafından getirilmiş FM: e i n m r i t e i ğ D Genel durum orta, şuur açık oryante koopere, açık  E p ı n T o l yarası yok, göğüs ağrısı ve şidetli nefes darlığı  i y c s a A t r n e t tarifliyor iy . a g y r k r r o Tü an O atd. T.A:80/60mmHg, N:110/dakkika,    

t t . s i w Sağ akciğerde solunum sesleri  s w A ://w JVD mevcut p t t h Ne düşünürsünüz ? İlk ne yaparsınız?

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Tansiyon Pnömotoraks 

Pulmoner yaralanma “tek yönlü valf” sistemi yaratıp;  i ğ e i inspirasyonda hava girişine izin verir, fakat  n m r i t e i ğ D E ekspiryumda çıkısı engellemesi sonucu intraplevral  p ı n T o l i y c s havanın dramatik şekilde artmasına neden olur. A ta r

n e t . y a i g y r k r r o O atd.  Karşı basınç altında kalır Tü akciğer n a t t . s i w s  Kavaatrial bileşke distorsiyone olur w A ://w p t t h

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w p t t h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w p t t h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


i ğ e i n m r i t e i ğ D “ Bu akciğer grafisi ve BT’nin çekilmesi E p ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a i g y r k r r o ü O atd. Thakkında ne düşünülmelidir? ” n a t t . s i w s w A ://w p t t h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Tansiyon Pnömotoraks ‐ Klinik 

Hasta görünümlü hasta: Solunumu sıkıntılı, vasküler  kollapsa gidiş! i ğ e i Klasik belirtiler: n r im

t e i ğ D Aynı tarafta solunum sesleri  E p ı n T o l i JVD y c s a A t r n e t Hipotansiyon . y a i g y r k r r o Taşikardi Tü tan O .tatd. s  Siyanoz i w s w A w / /  Trakea ve kalp tepe atımı karşı tarafa kaymış. : p t t h  Nabızsız elektriksel aktivite ile başvurabilirler    

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Tansiyon Pnömotoraks ‐ Klinik

i ğ e i n “ Tanı klinik ile konur,  p Der Eğitim ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a akciğer grafisi beklenmez ” i g y r k r r o . ü O d T t n a a t t . s i w As ://ww p t t h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Ciddi solunum sıkıntısı Azalmış solunum sesi ve hiperrezonans Distandü boyun venleri Karşı tarafa deviyasyon

i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a i Acil Dekompresyon g y r k r r o Tü tan O .tatd. s  Anterior, midklavikular, 2. interkostal aralıktan geniş i w s w A ://çaplı w branül (14‐16 g) ile p t t h 

iğne torakostomi Sonrasında Tüp Torakostomi A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Parietal plevra

hava visseral plevra

i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w p t t h iğne torakostomi A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Açık Pnömotoraks 

Toraks duvarındaki açıklık trakea çapının 2/3’ünden  i büyük ise oluşur (trakeadan hava akımı azalır) ğ e i n m r i t e Vazelinli gazlı bezi deriye 3 tarafından bantlayarak  i ğ D E p ı ventile edilen havanın dışarı çıkması sağlanır  T on l

i y c s a A t (Dikkat: 4 tarafı bantlanırsa tansiyon pnömotoraks  r n e t . y a i g y oluşturabilir) r k r r o ü O atd. T n a  Kesin tedavi   t t . s i w s w A ://w  Önce tüp torakostomi  p t t  Ardından toraks duvarı rekonstrüksiyonu h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Flail Chest (Yelken Göğüs) 

 

Eğer  2 komşu kosta 2 veya daha fazla yerinden  i ğ kırılırsa oluşur e i n m r i t e i ğ D Toraks  duvarında bir bölümün serbest hareketi  E p ı n T o l paradoksal solunuma sebep olur, solunum yetmezliği  i y c s a A t r n e t yaratır . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. Sıklıkla altında pulmoner kontüzyon olur s i w s w Cerrahi tedavi çok nadiren gerekir A w

/ / : p t t h

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Flail Chest – Tedavi  

Aşağıdakiler varsa entübasyon, mekanik ventilasyon  i ile erken tedaviyi düşünün ğ e i

n

m r i t 65 yaş üzeri e i ğ D E p ı n  Başka major yaralanma varlığı T o l i y c s a A  PCO2 yükselmesi  t r n e t . y a i g r k r  PO2ü azalması  Ory o . d T t n a a t t  Belirgin solunum sıkıntısı veya solunum hızının artması . s i w s w A ://w  Daha  önce KOAH varlığı 

p t t h

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Pulmoner Kontüzyon 

 

Pulmoner kontüzyon sonucu akciğer parankiminin  i ğ yaralanması e i n m r i t e i ğ D Alveolar bölgede ödem ve kan birikimi E p ı n T o l i y Akciğerin normal yapısında ve fonksiyonunda  c s a A t r n e t . y a bozukluğa yol açar.   i g y r k r r o . ü O d T t n Bilateral ve yaygın olursa hipoksi, ve daha sonra ARDS  a a t t . s i w s w nedeni olabilir.  A w

/ / : p t t h

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Pulmoner Kontüzyon 

Bulgular

i ğ Hemoptizi e i n m r i t e i  Azalmış solunum sesleri ğ D E p ı n T o  Perküsyonla matite l i y c s a A t r  Solunum sıkıntısı n e t . y a i g y r k r r o  Hipoksemi Tü tan O .tatd.  Akciğer grafisinde infiltrasyon w sis 

A ://ww p t  Sıklıkla kot fraktürleri ve flail chest ile birliktedir t h 

Direkt grafide hemotoraks ile karışabilir

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w p t t h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w p t t h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w p t t h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Masif hemotoraks 

Plevral boşlukta 1500 cc’den fazla kan olduğunu  i gösterir ğ e i n m r i t e Bulgular: i ğ D

E p ı n  Şok T o l i y c s a A t  Boyun venlerinin düzleşmesi r n e t . y a i g y r k r r o  Yaralanma bölgesinde azalmış solunum sesleri Tü tan O .tatd.  Yaralanma bölgesi perküsyonunda matite s i w s w A ://w p t t h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Masif hemotoraks ‐ Tanı 

Sırtüstü yatan bir hastada tanı zor olabilir:

i Sıvı seviyesi olmayabilir ğ e i n m r i t e i  Tek bulgusu, bir hemitoraksın hafif opasitesi olabilir ğ D 

 

E p ı n T o l i y Kostofrenik açıyı 400‐500 ml kan c s a A t r n e t . Yatar pozisyonda hemitoraksın daha opak görülmesi için  y a i g y r k r r o 1000 ml kan olmalı Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w p t t h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w p t t h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w p t t h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w p t t h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Masif hemotoraks ‐ Tedavi Toraks  tüpü takma zamanlaması zor bir karardır.  i ğ Eğer erken takılırsa kanayan yere bası ortadan  e i n m r i t e kalkabilir ve hasta daha fazla kanayıp ölebilir i ğ D E p ı n T  Genellikle toraks tüpü takmadan önce  o l i y c s a A intravasküler volüm kaybını yerine koymak en  t r n e t . y a i g y r k r iyisidir r o ü O atd. T n a t t  Kan grubu ve cross gönderilip kan hazırlatılır . s i w s w A ://w  Torakotomi için hazırlıklı ol p t t h  Ototransfüzyon faydalı olabilir 

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Masif hemotoraks ‐ Tedavi 

Başlangıç tüp torakostomi 1500 mL i ğ Devam eden kanama bulgularırne

i m i t i ğ

e D E  Toraks tüpünden 1‐2 saat içinde 200 cc/saat  p ı n T o l i y üzerinde  kanama olması c s a A t r n e t . y a i g y  Uygun volum replasmanına rağmen dirençli  r k r r o . ü O d T t n hipotansiyon a a t t . s i w s w A ://w  Akciğer reexpansiyon kaybı p t t  Tüp torakostomiye rağmen X ray’da artan  h 

hemotoraks

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Tüp Torakostomi 

Her zaman endike olanlar

i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a i g y r k r  Her zaman endike olmayanlar r o ü O atd. T n a % 5‐10’ un altındaki basit pnömotoraks t t . s i w s w Küçük hemotoraks (Eğer kot fraktüründen kaynaklanıyorsa) A ://w p Flail chest (Yelken göğüs) t t h    

Tansiyon pnomötoraks Masif hemotoraks Trakeobronşial laserasyon şüphesi Entübasyon ve genel anestezi ihtiyacı

  

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Tüp Torakostomi Prosedürü          

Toraks duvarını iyodinle temizle Giriş yeri: Orta aksiller çizgide 5. veya 6. interkostal boşluk Lokal anestezi, 2 cm cilt insizyonu Klemple kosta üzerinde tünel oluştur İnterkostal kası kosta üzerinden insize et Plevral boşluğa gir Adezyonlar için parmakla süpür Parmağını rehber olarak kullanarak tüpü plevral boşluğa  yerleştir Tüpü sütüre ederek yerine sabitle Akciğer grafisi ile tüpün pozisyonunu kontrol et

i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w p t t h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Tüp Torakostomi Prosedürü i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w p t t h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Tüp Torakostomi Prosedürü i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r n e t . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w p t t h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Miyokardial Kontüzyon 

 

Sıklıkla olduğundan fazla tanı konur fakat gerçekte sık  i değildir  ğ e i n m r i t e Patolojik ve prognostik olarak AMI ile aynı değildir i ğ D E p ı n T Tanı: o li y 

c s a A t EKG’de ters T dalgası, ST elevasyonu; AF veya dal bloğu  r n e t . y a g y r olabilirrki r o . ü O d T t n a EKO’da duvar hareket anomalisi +/‐ perikardial sıvı  a t t . s i w s görülebilir w A ://w Enzimlerden CK‐MB, troponin genellikle artmıştır p t t h A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Miyokardial Kontüzyon Tedavi:

i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l Prognoz: i y c s a A t r n e t . Genellikle iyidir (AMI’den daha iyi) y a i g y r k r r o ü O atd. TGenellikle kardiak fonksiyon anormalliği kalmaz n a t t . s i w s w A ://w p t t h  

24 ‐48 saat kardiak moniterizasyon Major duvar anomalisi varsa EKO ile takip

 

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Kardiyak tamponat 

Akut 100‐200 cc kan birikimi yeterli i Beck triadı sıklıka bulunmaz: ğ e

i n m r i  Hipotansiyon t e i ğ D E p ı  Boyun venleri distansiyonu (JVD ) n T o l i y c s  Kalp seslerinin derinden gelmesi a A t r n e t . y a i g  Tanı: y r k r r o Tü tan O .tatd. Akciğer grafisi? (sıklıkla tanı koydurmaz) s i w Yatak başı USG (FAST) s w A ://w p t t h 

 

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Kardiyak tamponad ‐ Tedavi Toraks cerrahı hazır olana kadar cerrahi olmayan  metodlarla hasta stabillenebilir: i ğ e i n  İlk IV sıvı ?  m r i t e i ğ D E  İğne perikardiyosentezi düşünülebilir  n Tıp 

o l i y c s a A t r n e t . y a i  Ultrason eşliğinde yapılabilir g y r k r r o . ü O d T t n  Subksifoidal perikardiyal pencere açılabilir a a t t . s i w s w A ://w  Kesin tedavi: Torakotomi p t t h

(ventrikül duvarları ve koroner arterleri yaralama riski vardır)

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Travmatik Aort Disseksiyonu   

Erken ölümlerin önemli sebeplerinden birisidir İlk saatlerde tanısı konulmalı i ğ e i %80‐90’ı sol subklaviyan arterin çıktığı yerin hemen  n m r i t e i ğ D distalindedir E p ı n T o Muayene bulguları: cil sy   

a A t r n e t . y a i g y r k r r o Tü tan O .tatd. s i w s w A ://w p t t h

Nabız defisiti veya kollar arasında kan basıncı farklılığı Parapleji Alt ekstremite hipotansiyonu

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Travmatik Aort Disseksiyonu 

Akciğer grafisi bulguları: 

     

i ğ e i (AP grafide aort topuzu seviyesinde 8 cm üzeri) n m r i t e i ğ D Aort topuzunun silinmesi veya bulanıklaşması E p ı n T o l Sol plevral başlık (apical cap)  i y c s a A t r Sol plevral effüzyon n e t . y a i g y r k r r o Trakea veya NG tüpün sağa deviasyonu Tü tan O .tatd. Sol ana bronşun çökmesi s i w s w A ://w Kalsifiye aort plağının aortik kenardan > 5 ‐ 6 mm ayrılması p t t h Geniş mediasten 

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Travmatik Aort Disseksiyonu Tanıyı doğrula:

i ğ e i n m r i t e i ğ D E p ı n T o l i y c s a A t r  Tedavi: n e t . y a i g y r k r r o Gereğinden fazla resüsitasyon ve hipertansiyondan kaçın  Tü tan O .tatd. (KB: 140/90 mmHg üzerin ise rüptürün kontrolü zorlaşır) s i w s w A ://w En az 10 Ü kan için kan grubu ve cross‐match gönder p t t h Acil operasyon 

Anjiyografi “gold standarttır’’ fakat kontrastlı spiral  BT’nin duyarlılığı ve doğruluğu oldukça yüksektir Acil serviste EKO oldukça iyi bir tanısal yöntem.

 

A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Basit kot fraktürü   

Yalnızca ağrı kesicilerle tedavi et i ğ e Dökümante etmek için kot grafisine ihtiyaç yoktur i n m r i t e i ğ D Pnömotoraks veya akciğer kontüzyonunun ekarte  E p ı n T o l i y edilmesi için akciğer grafisi yeterlidir;  c s a A t r n e t . y a i g Kot grafileri hasta için ağrılıdır, gereksiz harcama ve  y r k r r o . ü O d T t n radyasyon maruziyetine sebep olur a a t t . s i w s w A ://w Eşlik eden yaralanma (çoklu kot kırığı, yelken göğüs,  p t t kontüzyon, hemo/pnömotoraks yoksa taburcu  h edilebilir. A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2012


Sonuçlar Hayatı tehdit eden durumlar erken tanımalı i ğ e i n m r i  Erken girişim (iğne torakostomi) t e i ğ D E p ı n  Vital bulguların ve kliniğin sıkı takibi T o l i y c s a A t r  Tekrarlayan değerlendirmeler n e t . y a i g y r k r r o  Eşlik eden yaralanmalar (batın, vertebra) Tü tan O .tatd. s i w s  Genel travma ilkelerine dikkat: w A w 

/ / : p  Monitörizasyon t t h  Geniş dama yolu

 Kan transfüzyonu hazırlıkları A s i s t a n     O r y a n t a s y o n    E ğ i t i m i  ‐ 2011 2012

TORAKS TRAVMALARI  

TATD,SUNUM