Page 1

HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 SAYI: 11 FİYATI:

10

Kongre, toplantı ve etkinlik sektöründe fark yaratmak isteyen firmalar için Hologram teknolojisi artık Türkiye’de!

TÜRKİYE EĞLENCE SEKTÖRÜ VE GİZLİ KAHRAMANLARI Eğlence dünyasının yeni trendleri ve perde arkasındaki yıldızlarıyla sektöre farklı bir pencereden baktık.

Her Yerde Var Olmaya Ne Dersiniz!

TÜRKİYE VE DÜNYADA SAYILARLA KONGRE TURİZMİ Kongre turizmini sayısal verilerin ışığında değerlendirdik.

HOLOGRAM

MURAT GÜNENÇ:

YASEMİN PİRİNÇCİOĞLU:

Musion’u Türkiye’ye MICE endüstrisinde ilklere imza getirerek Hologram atan VIP Turizm’in CEO’su teknolojisini MICE Yasemin Pirinçcioğlu sektörü ile buluşturan ile MICE endüstrisini ve Musion Türkiye Yönetim herkes tarafından Kurulu Başkanı Murat takdir edilen başarılı Günenç hedeflerini anlattı. iş hayatını konuştuk.

ERKAN YILDIRIM: Rixos Hotels Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Erkan Yıldırım iş hayatında basamakları nasıl tırmandığını ve sektörün içinde bulunduğu süreci M.I.C.E. Dergi’ye anlattı.


Samet Ekin Turizm Medya Grubu

785Ă°=0 0('<$ GRUBU

°07°<$=6$+è%° Turizm Medya Grubu Ticaret ve /LPLWHGĂŠLUNHWL$GĂ&#x2C6;QD 9RONDQ$7$0$1 <g1(7è&è257$. 6H]HU6(57d(7è1 èÊ*(/èÊ7è50('è5(.7g5h $\ĂŞH(5èÊ(1 *(1(/0h'h5<$5',0&,6, %H\]D$.Êè7 ('°725<$/ EditĂśr 6DPHW(.è1VDPHW#HYHQWWXUNL\HFRP $57'è5(.7g5Emrah BULUT 6$7,ĂŠ0h'h5h /H\ODh67h12ĂŚ/8 6$7,ĂŠ7(06è/&è6è $UWXQ.$9$6 6$7,ĂŠ7(06è/&è6è 0HVXW.8=8 6$7,ĂŠ'(67(.8=0$1, (VUD*h5*$1 8/86/$5$5$6,è/,ĂŠ.,/(562580/868 $WDèÊ&$1 6HOLQ.$0è/ 3$=$5/$0$8=0$1, ĂŠHQJ O%èd(5 è'$5èèÊ/(50h'h5h%XUFX0(5'$/ <g1(7è&è$6è67$1,ĂŠHEQHPg=7h5. ,762580/868g]NDQg=&$1 '$1,ĂŠ0$.858/8 3URI'U6HPLK%$6.$1&HQJL]$/.,ĂŠ *|NKDQ$.'2ĂŚ$1 %$6., KĂ&#x153;RE BASIM YAYIM SAN. Ve TÄ°C. LTD. Ĺ&#x17E;TÄ°. Ä°brahim KaraoÄ&#x;lanoÄ&#x;lu Cad. Cihangir Sk. No : 7-9 Serap Ä°Ĺ&#x; Merkezi D : 1 Seyrantepe 34418 KaÄ&#x;Äąthane / Ä°stanbul TEL : 212-283 5005 www.kurebasim.com

<$<,1/$<$1 7XUL]P0HG\D*UXEX7LFDUHWYH/LPLWHGĂŠLUNHWL $GUHV)DWLK6XOWDQ0HKPHW&DG$NEH\6RNDN .DUGHĂŞOHUèê0HUNH]L1R.'.DYDFĂ&#x2C6;N%H\NR] èVWDQEXO 7HO )D[ HPDLOLQIR#WXUL]PPHG\DQHW °661

EditĂśr

UMUT VAR Ă&#x2021;ABA GEREK! Yorucu bir sezonu kapatÄąrken geriye dĂśnĂźp baktÄąÄ&#x;ÄąmÄązda TĂźrkiye MICE sektĂśrĂźnĂźn birçok açĹdan ilerleme kaydettiÄ&#x;ini gĂśrĂźyoruz. Son 8 aylÄąk sĂźreçte geçtiÄ&#x;imiz yÄąlÄąn ĂślĂź topraÄ&#x;ÄąnÄą Ăźzerinden atmayÄą baĹ&#x;aran sektĂśr, Ăśzellikle yeni yatÄąrÄąmlar ve teĹ&#x;viklerle hem ekonomik deÄ&#x;erini bĂźyĂźttĂź hem de dev bir endĂźstri olma yolunda bĂźyĂźk bir adÄąm attÄą. Bu noktada 2014 yÄąlÄąnÄąn ilk yarÄąsÄąnda dĂźzenlen ACE of MICE Exhibiton Fuar & Zirvesi, MICE sektĂśrĂźnĂźn potansiyel gĂźcĂźnĂź gĂśrmesi açĹsÄąndan Ăśnemli bir dĂśnĂźm noktasÄą oldu. YÄąlÄąn ikinci yarÄąsÄą biz MICE bileĹ&#x;enleri açĹsÄąndan kritik geçecek gibi gĂśrĂźnĂźyor. Keza ICCA (International Congress & Convention Association)â&#x20AC;&#x2122;Äąn raporuna gĂśre TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin ve Ä°stanbulâ&#x20AC;&#x2122;un yĂźkseliĹ&#x;i gĂśzlerden kaçmazken diÄ&#x;er Ĺ&#x;ehirlerimizin de yavaĹ&#x; yavaĹ&#x; sÄąralamada yukarÄąlara doÄ&#x;ru çĹktÄąÄ&#x;ÄąnÄą gĂśrĂźyoruz. Belki sektĂśrel dayanÄąĹ&#x;ma ve uzun vadede yapÄąlacak kalkÄąnma programlarÄą ile global MICE pazarÄąnÄąn en bĂźyĂźk destinasyonu olmamÄąz içten bile deÄ&#x;il. M.I.C.E. Dergi olarak her sayÄąda sizlere daha fazla dokunmaya çalÄąĹ&#x;Äąyoruz. Ä°Ĺ&#x; yaĹ&#x;amÄąnÄązÄąn hayatÄąn içinden zamanlar olduÄ&#x;unun bilinciyle ele aldÄąÄ&#x;ÄąmÄąz konular ve renkli konuklar ile bir kez daha karĹ&#x;ÄąnÄązdayÄąz. Dergimizin bu sayÄąsÄąnda yer alan birbirinden renkli etkinlikler, rĂśportajlar ve bakÄąĹ&#x; açĹnÄązÄą deÄ&#x;iĹ&#x;tirecek ilginç dosya konularÄąnÄąn ilginizi çekeceÄ&#x;inden eminiz. Ă&#x153;lkemizde yeni yeni uygulanmaya baĹ&#x;layan Hologram teknolojisi konusu ise sizlere 3 boyutlu dĂźnyanÄąn kapÄąlarÄąnÄą aralayacak. M.I.C.E. Dergiâ&#x20AC;&#x2122;nin bu sayÄąsÄąyla beraber yazÄąlarÄąyla bizlerle olacak dev isimler ise sektĂśrĂźn gĂźncel durumundan izlenimler sunacak. SektĂśr profesyonellerine yaptÄąÄ&#x;ÄąmÄąz keyifli lifestyle anket ile paydaĹ&#x;larÄąnÄązÄą biraz daha yakÄąndan tanÄąyabileceksiniz. Keyifle okumanÄąz dileÄ&#x;iyleâ&#x20AC;Ś

0,&('(5*è6è1è°17(51(77(16$7,1$/$%°/°56°1°= 6DWÂąQDOPDNLoLQZHEVLWHPL]L]L\DUHWHGLQ ZZZNRQJUHWRSODQWLFRP °ODQODUGDLIDGHHGLOHQELOJLOHULQGRçUXOXçXNRQXVXQGD 0,&('HUJLVRUXPOXGHçLOGLU<D\ÂąPODQDQ\D]ÂąODUGDQ \D\ÂąQFÂąQÂąQL]QLDOÂąQPDGDQYHND\QDNEHOLUWLOPHGHQDOÂąQWÂą yapâ&#x20AC;şlamaz.

TURÄ°ZM MEDYA GURUBU

M.I.C.E. SEKTĂ&#x2013;RĂ&#x153;NĂ&#x153; 7>'7>E7ZEmdmE ,Z>Z7E77 info@turizmmedya.net Z^7E<>7zKZh

6


TOPLANTI

Qatar Airways, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;deki Ă&#x153;çßncĂź UçuĹ&#x; NoktasÄąyla Birlikte KĂźresel AÄ&#x;ÄąnÄą GeniĹ&#x;letiyor "EĂ&#x;Ă YĂ?LDĂ?ZLĂ?Ă HAVAYOLUĂ  Ă&#x;IRKETIĂ 1ATARĂ !IRWAYS Ă  Ă -AYĂ?S´DAĂ Ă?STANBULĂ  3ABIHAĂ 'yKlENĂ ILEĂ  $OHAĂ ARASĂ?NDAĂ DIREKTĂ  SEFERLERINEĂ BAĂ&#x;LAYARAKĂ  UlUĂ&#x;Ă ROTASĂ?NAĂ ´Ă?NCĂ?Ă  NOKTAYĂ?Ă KATTĂ?Ă "UĂ  TARIHIĂ UlUĂ&#x; Ă  Ă  -AYĂ?S´DAĂ 4ATUĂ %VENT´INĂ  GERlEKLEĂ&#x;TIRDIĂ&#x203A;IĂ  ORGANIZASYONLARĂ ILEĂ  HEMĂ BASĂ?NĂ MENSUPLARĂ?Ă  HEMĂ DEĂ SElKINĂ BIRĂ  DAVETLIĂ KITLESIĂ ILEĂ  PAYLAĂ&#x;Ă?LDĂ?Ă  56

22 MayÄąs gĂźnĂź ilk uçuĹ&#x; seramonisi ile Sabiha GĂśkçenâ&#x20AC;&#x2122;de baĹ&#x;layan etkinlikleri, 23 MayÄąs sabahÄą Ă&#x2021;ÄąraÄ&#x;an Palace Kempinskiâ&#x20AC;&#x2122;de gerçekleĹ&#x;tirilen BasÄąn ToplantÄąsÄą ve yine aynÄą akĹ&#x;am Esma Sultan YalÄąsÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda dĂźzenlenen Kurumsal Davet Organizasyonu izledi. HazÄąrlÄąklarÄą 2 ay sĂźren ve 3 farklÄą noktada gerçekleĹ&#x;tirilen etkinliklerin provalarÄą 1,5 gĂźn aldÄą. 3 ayaÄ&#x;Äą olan bu etkinlikte, dikkatli gĂśzlerin yakalayabileceÄ&#x;i  iyi dĂźĹ&#x;ĂźnĂźlmĂźĹ&#x; detaylar gizliydi.    

Qatar HavayollarÄą Ticari Faaliyetlerden Sorumlu KÄądemli BaĹ&#x;kan YardÄąmcÄąsÄą Marwan Koleileat ve Sabiha GĂśkçen UluslararasÄą Havalimani CEOâ&#x20AC;&#x2122;su GĂśkhan BuÄ&#x;dayâ&#x20AC;&#x2122;Äąn etkinliklerin odak noktasÄąydÄą. Esma Sultan YalÄąsÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda gerçekleĹ&#x;en 200 kiĹ&#x;ilik kurumsal davet organizasyonunda; Dolapdere Big Gang Grubu sahne alÄąrken, geniĹ&#x; protokol katÄąlÄąmÄą vardÄą. Turizm ve havacÄąlÄąk sektĂśrĂźnĂźn Ăśnde gelen isimlerini bir araya getiren etkinlik ile Tatu Event bir baĹ&#x;arÄąya daha imza attÄą. KĂ&#x153;NYE

KĂ&#x153;NYE Organizasyon: Qatar Airways Press Meeting Etkinlik YĂśnetimi: Tatu Event Management Ses-IĹ&#x;Äąk-GĂśrĂźntĂź FirmasÄą: Avicon Teknik ProdĂźksiyon Dekor:Hipo Design&Production Mekan: Ă&#x2021;ÄąraÄ&#x;an Palace Kempinski Ä°stanbul

Organizasyon: Qatar Airways Kurumsal Davet Organizasyonu Etkinlik YĂśnetimi: Tatu Event Management Ses-IĹ&#x;Äąk-GĂśrĂźntĂź FirmasÄą: NB Technical Production Dekor: Hipo Design&Production, Necmi RÄąza Organizasyon Mekan: The Marmara Esma Sultan YalÄąsÄą


TOPLANTI

Site Türkiye’den Sertifika Takdim Töreni Merkezi Amerika’da bulunan ve birçok ülkede faaliyetlerini sürdüren SITE(Society of Incentive 4RAVELà%XECUTIVES à$ERNEÛI´NIN à4~RKIYE´DEKIà FAALIYETàGRUBUà3ITEà4~RKIYE àà-AYÐSàG~N~à#6+à Park Bosphorus Otel’de üyeleriyle bir araya geldi.

Sertifika Töreni öncesi Site Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ali Keskin 15 yıl boyunca Anadolu’nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine doğal su kaynaklarını karış karış gezerek yaptığı araştırmaları insan yaşamı ve mevsimlerle özdeşleştirerek şiirsel bir dille katılımcılara sundu. Gösteride Anadolu’nun gizli kalmış doğal güzelliklerinden oluşan fotoğraflar da yer aldı. Ali Keskin’in sunumunun ardından Site Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömür Yeker üyelere sertifikalarını takdim etti. Ömür Yeker sertifika törenin ardından yaptığı değerlendirmede “Bugün üyelerimizle tekrardan bir araya gelmek istedik. Buradaki etkinlik, üyelerimizin bugüne kadar verdikleri destekten dolayı biraz da teşekkür mahiyetindeydi. Bir önceki genel kurulumuzda üyelerimizin Site Türkiye’den ne gibi beklentileri olduğunu dinlemiştik. Biz de üyelerimizin talepleri doğrultusunda derneğimizi en verimli ve etkin bir hale dönüştürmek için ciddi bir emek harcayacağız. Üzerinde ilk duracağımız konu geçen dönemde olduğu gibi ‘eğitim’ olacak. Türkiye’deki zengin kültürü farklı bir çalışmayla ele alan Ali Keskin’i de kutluyorum” dedi. Sertifika Töreni’nin ardından davetliler müzik eşliğindeki kokteyle katılıp sohbet etti. KÜNYE Organizasyon: Site Türkiye Mekan: CVK Park Bosphorus

Ali Keskin

Ömür Yeker

57


Ă&#x2013;DĂ&#x153;L TĂ&#x2013;RENÄ°

ACE OF M.I.C.E. Ă&#x2013;DĂ&#x153;LLERÄ° 2015 HEYECANI BAĹ&#x17E;LIYOR! !#%Ă OFĂ -)#% !#%Ă OFĂ -)#%Ă dD~LLERIĂ BAĂ&#x;VURUĂ S~RECI Ă  DEĂ&#x203A;ERLENDIRMEĂ METODOLOJISI Ă J~RIĂ HEYETI Ă yD~LĂ  DEĂ&#x203A;ERLENDIRME TyRENIĂ VEĂ BASĂ?NĂ YANSĂ?MASĂ?YLAĂ ENĂ Ă ITIBARLĂ?Ă  TyRENIĂ VEĂ BASĂ?N VEĂ PRESTIJLIĂ yD~LLERĂ ARASĂ?NDAĂ YERĂ ALĂ?YORĂ  VEĂ PRESTIJLIĂ yD~ "AĂ&#x;VURULARĂ?NĂ Ă 4EMMUZĂ Ă TARIHINDEĂ  "AĂ&#x;VURULARĂ?NĂ  BAĂ&#x;LAYACAĂ&#x203A;Ă?Ă yD~LLERINĂ TyRENIĂ ISEĂ Ă Ă&#x17E;UBATĂ  BAĂ&#x;LAYACAĂ&#x203A;Ă?Ă yD ´DEĂ (ALIlĂ +ONGREĂ -ERKEZI´NDEĂ Ă Ă -)#%Ă Ă  ´DEĂ (ALIlĂ  PROFESYONELININĂ KATĂ?LĂ?MĂ?YLAĂ GERlEKLEĂ&#x;TIRILECEK PROFESYONELINI Ä°letiĹ&#x;im çaÄ&#x;ÄąnÄąn en Ăśnemli dinamiklerinden biri; â&#x20AC;&#x153;Meeting, Incentive, Congress, Eventsâ&#x20AC;? kÄąsaca MICE sektĂśrĂź... GĂźnĂźmĂźzde hedef kitle ile iletiĹ&#x;im kurma anlamÄąnda markalarÄąn en etkili silahlarÄąndan biri olarak iĹ&#x;levselliÄ&#x;ini her geçen gĂźn artÄąran M.I.C.E., tĂźm dĂźnyada olduÄ&#x;u gibi TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de de baĹ&#x; dĂśndĂźren ve hÄązla geliĹ&#x;en bir sektĂśr olarak konumlanÄąyor. ACE of M.I.C.E. Ă&#x2013;dĂźlleriâ&#x20AC;&#x2122;nin amacÄą ise kongre, toplantÄą ve etkinlik faaliyetlerinin sĂźrdĂźrĂźlebilir bĂźyĂźt mesine yĂśn vermeyi, sektĂśrde hizmet veren kurum ve kuruluĹ&#x;larda daha mĂźkemmele ulaĹ&#x;ma arzusu yaratmayÄą, kalite standartlarÄąnÄąn yĂźkselmesini saÄ&#x;lamayÄą, sektĂśr çalÄąĹ&#x;anlarÄąnÄą teĹ&#x;vik ve motive etmeyi, bĂźtĂźn MICE sektĂśrĂźnĂź ĂśdĂźl gecesi vasÄątasÄąyla bir araya toplamayÄą ve TĂźrk kongre, toplantÄą ve etkinlik sektĂśrĂźnĂźn bilinirliÄ&#x;ini kĂźresel Ăślçekte arttÄąrmayÄą hedefleyen ilk ve tek organizasyon.

DEÄ&#x17E;ERLENDÄ°RME METODOLOJÄ°SÄ° BaĹ&#x;vurularÄąnÄą eksiksiz yapan adaylar 3 ayrÄą aĹ&#x;amada deÄ&#x;erlendirilir. Ä°lk aĹ&#x;ama jĂźri Ăźyelerinin baĹ&#x;vurularÄą online olarak deÄ&#x;erlendirmesi ve puanlamasÄą sonucunda her kategorinin ilk 3 adayÄą belirlenmiĹ&#x; olur. Ä°kinci aĹ&#x;amada finalistler belirtilen tarih ve saatte bire bir jĂźri Ăźyelerine sunum yaparak buradan aldÄąklarÄą puan yĂźzde 70 etkin olur. Son aĹ&#x;ama ise finalist firmalarÄąn resmi web sitesinde duyurularak MICE profesyonelleri tarafÄąndan oylama yapÄąlÄąr ve bunun katkÄąsÄą da yĂźzde 30â&#x20AC;&#x2122;tir. Bunun sonucunda birinciler

74


belirlenmiş olur. A) Online Oylama ve Finalistlerin Belirlenmesi Her Kategoride İlk 3 Finalistin Belirlenmesi: Adaylar başvuru süreleri içerisinde başvurularını eksiksiz ve doğru yapmalıdırlar. Başvuru bitiş süresinin ardından 80 kişilik jüri heyeti internet üzerinden adayları puanlayarak, her kategorinin kümülatif olarak en çok puanını toplayan ilk üç adayını finalist olarak belirler. Bu oylama sırasında jüri üyeleri iki madde üzerinde değerlendirme yaparlar; Kategori Kriterlerine Uygunluk: Başvuru formundaki sorulara vermiş olduğunuz cevaplar jüri tarafından değerlendirilir ve uygunluklarına göre 50 puan üzerinden oylanır. Kategori kriterlerine uygunluk genel ağırlık içinde puanların yüzde 50’sini kapsar. Profesyonel Kanaat: Jüri üyeleri tecrübele-

KATEGORİ BAŞLIKLARI Toplantı Yönetim Firmaları Oteller Etkinlikler Servis Sağlayıcılar

rine dayanarak 50 puan üzerinden oylarlar. Genel ağırlık içinde puanların yüzde 50’sini kapsar. B) Finalistler Toplantısı Finale kalan firmalar 4 ana kategori başlığı için 4 ayrı jüri tarafından değerlendirilir. Finale kalan adaylar önceden kendilerine belirtilecek tarihte 10 dakika ile sınırlı sunumlarını jüriye bizzat yapacaklardır. Sunumların yapılış tarzı ile ilgili herhangi bir kısıtlama veya kural yoktur. Adaylar 10 dakikalık süreleri içinde kalmak koşulu ile (juriye hediye/promosyon vermek haricinde) proje ve veya şirketlerini tanıtıcı yaratıcı, interaktif uygulamalar ve sunum teknikleri kullanabilir. Jüri her adayın sunumundan sonra ellerinde bulunan keypad’ler aracılığı ile oylamasını 100 tam puan üzerinden yapar. Tüm oylama 2 kamera ile kesintisiz kayıt altına alınır. Sonuçların görevli bilgisayarlarda belirmesi ile o kategoride birinci

JÜRİ HEYETİ OY DAĞILIMLARI %50 Asil Jüri %20 Oteller %30 Asil Jüri % 40 Toplantı yönetim %70 Asil Jüri %70 Toplantı Yönetim

%30 Sektör %30 Sektör %30 Sektör %30 Sektör

olan aday belli olur. Sunum İçeriği: Başvuru formundaki sorulara vermiş olduğunuz cevaplar, referanslarınız, yapmış olduğunuz iş örnekleriniz, yaratıcılık ve sizi farklı kılan özellikleriniz jüri tarafından değerlendirilecek ve 50 puan üzerinden oylanacaklardır. Genel ağırlık içinde puanların yüzde 50’sini kapsar. Yaratıcı Sunum Tekniği ve Profesyonel Genel Kanaat: Jüri üyeleri tecrübelerine dayanarak 50 puan üzerinden oylayacaklardır. Genel ağırlık içinde puanların yüzde 50’sini kapsar. C) MICE Profesyonelleri Oylaması Finale kalan firma ve projelerin tanıtımı resmi web sitesinde yayımlanır ve her MICE profesyoneli online oylamaya katılabilir ve puanları birinciyi belirleme de yüzde 30 katkı yapar.

KATILIM KOŞULLARI Etkinlikler kategorisinden yapılacak olan başvurular 01.04.2013-31.10.2014 tarihleri arası yapılan etkinlikler ile gerçekleştirilir. Bu tarihler dışında gerçekleşen etkinliklerle ilgili başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmaya gönderilen dokümanlar iade edilmeyecektir. ACE of M.I.C.E. bu malzemeyi yarışma ile ilgili yayınlarında kullanabilir.

75


KAPAK RĂ&#x2013;PORTAJI

DĂźnden BugĂźne VIP Turizm ve Ä°kinci KuĹ&#x;ak MimarÄą:

Yasemin PirinçioÄ&#x;lu 4~RKIYE´NINĂ ILKĂ VEĂ ENĂ yNEMLIĂ TURIZMĂ ACENTASĂ?Ă VEĂ -)#%Ă ĂŁRMASĂ?Ă 6)0Ă 4URIZM´INĂ  #%/´SUĂ 9ASEMINĂ 0IRINlCIOĂ&#x203A;LUĂ ILEĂ ~LKEMIZINĂ TURIZMĂ SER~VENINIĂ VEĂ HERKESĂ  TARAFĂ?NDANĂ TAKDIRĂ EDILENĂ BAĂ&#x;ARĂ?LĂ?Ă IĂ&#x;Ă HAYATĂ?NĂ?Ă KONUĂ&#x;TUK RĂ&#x2013;PORTAJ: Samet Ekin samet@eventturkiye.com

78


Ă&#x153;niversitede 5 yÄąl turizm iĹ&#x;letmeciliÄ&#x;i okudum ancak hiç kimse bana turizmi ve MICE sektĂśrĂźnĂź bu kadar gĂźzel anlatmamÄąĹ&#x;tÄą. Ä°Ĺ&#x;te size Yasemin HanÄąmâ&#x20AC;&#x2122;Äąn aÄ&#x;zÄąndan turizmin seyrĂźseferi. Buyurun efendim keyifle okuyunuzâ&#x20AC;Ś

â&#x20AC;&#x153;GeçmiĹ&#x; geçmiĹ&#x;te kaldÄą, gelecek bir muammaâ&#x20AC;? Yasemin HanÄąmâ&#x20AC;&#x2122;la sadece iĹ&#x; hayatÄąnÄą deÄ&#x;il yaĹ&#x;amÄąn konuĹ&#x;maya deÄ&#x;er her anÄąna dokunan sohbetimize baĹ&#x;lÄąyoruzâ&#x20AC;Ś DĂźnden bugĂźne VIP Turizmâ&#x20AC;&#x2122;in ve PirinçcioÄ&#x;lu ailesinin insanÄą heyecanlandÄąran, bir o kadar Ĺ&#x;aĹ&#x;Äąrtan ĂśykĂźsĂźnĂź pĂźr dikkat dinliyoruzâ&#x20AC;Ś FransÄąz Notre Dame de Sion Lisesiâ&#x20AC;&#x2122;nde disiplinli ve detaycÄą bir ortamda eÄ&#x;itim alan Yasemin PirinçcioÄ&#x;lu kendisi için en bĂźyĂźk okulun ailesi olduÄ&#x;unu sĂśylĂźyor. Turizmin TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;deki en bĂźyĂźk temsilcileri olan iki duayen isim Ä°nci ve Fethi PirinçcioÄ&#x;luâ&#x20AC;&#x2122;nu yad ederek sohbetimize devam ediyoruz. Anne ve babasÄąnÄąn kendisi ve kardeĹ&#x;i Ceylan PirinçcioÄ&#x;lu Ăźzerinde her anlamda çok emeÄ&#x;i olduÄ&#x;unu sĂśyleyen Yasemin HanÄąmâ&#x20AC;&#x2122;dan turizm konusunda Ăźlkemize sayÄąsÄąz hizmeti olan bu iki gĂźzide insanÄą anlatmasÄąnÄą istiyoruzâ&#x20AC;Ś Babam Fethi Bey idealist bir karaktere sahipti. TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin tanÄątÄąmÄą için neler yapÄąlmasÄą gerektiÄ&#x;i Ăźzerine sĂźrekli dĂźĹ&#x;ĂźnĂźrdĂź. Kendisi yazar kimliÄ&#x;ine de sahipti ve Cumhuriyet gazetesinde muhabir olarak çalÄąĹ&#x;tÄą yÄąllarca. Annem Ä°nci PirinçcioÄ&#x;lu ise Ä°stanbul Ă&#x153;niversitesiâ&#x20AC;&#x2122;nde Halide Edip AdÄąvarâ&#x20AC;&#x2122;Äąn asistanlÄąÄ&#x;ÄąnÄą yapÄąyordu. AyrÄąca Amerikaâ&#x20AC;&#x2122;da TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;yi anlatan birçok konferansta konuĹ&#x;macÄą olarak gĂśrev aldÄą. Ä°kisinin de iletiĹ&#x;im yĂśnĂź çok kuvvetliydi. Birbirini tamamlayan bir çiftti. BabamÄąn Amerikaâ&#x20AC;&#x2122;da bulunduÄ&#x;u zamanlarda konsolosluÄ&#x;a gelen insanlar sĂźrekli TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;ye nasÄąl gidebileceklerini, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin haritadaki yerini vs. soruyorlarmÄąĹ&#x;. Bir Turizm Enformasyon BĂźrosu kurularak bu konuda daha iyi iĹ&#x;ler yapÄąlabileceÄ&#x;ini dĂźĹ&#x;ĂźnmĂźĹ&#x; ve bu dĂźĹ&#x;Ăźncesini konsolosla paylaĹ&#x;mÄąĹ&#x;. Akabinde babamÄą oraya BasÄąn YayÄąn Genel MĂźdĂźrlĂźÄ&#x;Ăź Enformasyon Memuru olarak iĹ&#x;e almÄąĹ&#x;lar. O sÄąralar babam aynÄą anda hem yazar, hem radyocu, hem de enformasyon memuru olarak çalÄąĹ&#x;Äąyor. Uzun sĂźre gĂśrev yaptÄąktan sonra TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;ye dĂśnĂźyorlar. AynÄą zamanda TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de Conrad Hilton Oteli açĹlÄąyor. Babam da New Yorkâ&#x20AC;&#x2122;taki Turist Enformasyon BĂźrosuâ&#x20AC;&#x2122;nu, yeni açĹlan Hilton Otelâ&#x20AC;&#x2122;nin giriĹ&#x;ine kurma kararÄą alÄąyor.

Ä°nci PirinçcioÄ&#x;lu - Hiltonâ&#x20AC;&#x2122;un açĹlÄąĹ&#x;Äą - Muammer Baykam (Turizm BakanÄą)

Âą9yNETICIĂ HERĂ ANĂ PLANLĂ?Ă VEĂ PROGRAMLĂ?Ă OLMALĂ?Ă VEĂ GEREKLIĂ ANLARDAĂ  lALĂ?Ă&#x;MAĂ ARKADAĂ&#x;LARĂ?NAĂ TOLERANSĂ GySTEREBILMELIDIRĂ "IZĂ YAPTĂ?Ă&#x203A;Ă?MĂ?ZĂ  IĂ&#x;Ă NEZDINDE Ă HERĂ DAIMĂ IYIĂ PLANLAMAĂ YAPMAKĂ ZORUNDAYĂ?Z² Tabii o sÄąralar Ăźlkemizde turistten ve turizmden kimsenin haber yok. BĂźro otelin giriĹ&#x;ine kuruluyor ve o tarihten itibaren etkinlik yapmaya baĹ&#x;lÄąyorlar. Hatta Hiltonâ&#x20AC;&#x2122;un açĹlÄąĹ&#x;Äąnda TĂźrk bĂźrokratlar, annem ve babamÄą temsilci olarak heyete seçiyorlar. Ă&#x2021;ĂźnkĂź ikisinin de Ä°ngilizcesi çok iyi ve daha Ăśnceden sĂśylediÄ&#x;im gibi iletiĹ&#x;im yĂśnleri çok kuvvetli. Etkinlikler her geçen gĂźn yoÄ&#x;unlaĹ&#x;maya baĹ&#x;layÄąnca babam bir rehber kursu açmaya karar veriyor. Ă&#x153;niversitelerden Ä°ngilizce bilen tanÄądÄąklarÄą aracÄąlÄąÄ&#x;Äąyla yeniliÄ&#x;e açĹk ve azimli gençlere eÄ&#x;itim vermeye baĹ&#x;lÄąyorlar. Uzun sĂźre hem akademik anlamda, hem de pratikte kendilerini yetiĹ&#x;tirdikten sonra, 1968 yÄąlÄąnda VIP Turizmâ&#x20AC;&#x2122;i kuruyorlar. VIP Turizmâ&#x20AC;&#x2122;i de kurmalarÄąnÄąn birincil sebebi Ä°stanbulâ&#x20AC;&#x2122;da gerçekleĹ&#x;en UluslararasÄą Ticaret OdalarÄą BirliÄ&#x;i KonferansÄąâ&#x20AC;&#x2122;nÄą dĂźzenlemekâ&#x20AC;Ś O zamanlar Ä°stanbulâ&#x20AC;&#x2122;daki tek otel Hilton; kongre merkezi yok, AtatĂźrk KĂźltĂźr Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nin inĹ&#x;aatÄą henĂźz bitmemiĹ&#x;â&#x20AC;Ś Yani Ĺ&#x;artlar uygun deÄ&#x;il ve bundan dolayÄą annem dĂśnemin baĹ&#x;bakanÄą SĂźleyman Demirelâ&#x20AC;&#x2122;e bir mektup yazÄąyor. Demirelâ&#x20AC;&#x2122;in de desteÄ&#x;iyle AtatĂźrk KĂźltĂźr Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nde konferans gerçekleĹ&#x;iyor. O konferans benim ilk iĹ&#x; tecrĂźbelerimden biridir. 15

yaĹ&#x;Äąnda turuncu Ăźniformamla hostes olarak organizasyonda gĂśrev almÄąĹ&#x;tÄąm. Turizmi Ăźlkemize ĂśÄ&#x;reten ve sevdiren PirinçcioÄ&#x;lu ailesinin ĂśykĂźsĂźnĂź dinledikten sonra tekrar Yasemin HanÄąmâ&#x20AC;&#x2122;a dĂśnĂźyoruz. Tane tane konuĹ&#x;masÄą, dĂźzgĂźn lisanÄą ve gßçlĂź hitabetiyle bizi kendisine hayran bÄąrakÄąyor.

â&#x20AC;&#x153;Benim mesleki geliĹ&#x;imimde, 1976 olimpiyatlarÄą Ăśnemli bir rol oynadÄąâ&#x20AC;? Yasemin HanÄąm sizin iĹ&#x; hayatÄąnÄąz nasÄąl Ĺ&#x;ekillendi, bugĂźnlere nasÄąl geldiniz? VIP Turizmâ&#x20AC;&#x2122;in ilk ofisi Harbiyeâ&#x20AC;&#x2122;de açĹldÄą. Ben o sÄąralar hem okuyorum, hem de çalÄąĹ&#x;Äąyorum. YazÄąn tĂźm arkadaĹ&#x;larÄąm tatile giderken ben Sultanahmetâ&#x20AC;&#x2122;te, Ĺ&#x;imdiki Yerebatan SarnÄącÄąâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn hemen ĂźstĂźndeki Talebe Turizmi BĂźrosuâ&#x20AC;&#x2122;nda gĂśrev alÄąyordum. TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin siyasal anlamda karÄąĹ&#x;Äąk olduÄ&#x;u yÄąllardÄą, malum sokaÄ&#x;a çĹkma yasaklarÄą vardÄą. Turistleri taĹ&#x;Äąyan uçaklar sabaha karĹ&#x;Äą 3â&#x20AC;&#x2122;te geliyordu ve biz de bundan dolayÄą sĂźrekli Ăśzel izin alÄąyorduk. O zamanlar turizm sektĂśrĂźnde her Ĺ&#x;eyin ilki yaĹ&#x;anÄąyordu. Bizler de zor Ĺ&#x;artlar altÄąnda hizmet veriyorduk. Sultanahmetâ&#x20AC;&#x2122;in

79


FESTÄ°VAL

Bridgestone Loungeâ&#x20AC;&#x2122;Äą Chill Out Festival 2014â&#x20AC;&#x2122;e Damga Vurdu Ă?STANBUL´UNĂ yNEMLIĂ M~ZIKĂ  FESTIVALLERINDENĂ BIRIĂ  OLANĂ #HILLĂ /UTĂ Ă?STANBULĂ  FESTIVALSEVERLERIĂ AĂ&#x203A;Ă?RLADĂ? 2006 yÄąlÄąndan bu yana her yÄąl binlerce mĂźzik tutkununu buluĹ&#x;turan Chill Out İstanbul, bu kez BahçekĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de bulunan Life Parkâ&#x20AC;&#x2122;ta dĂźzenlendi. Ă&#x2013;zgĂźn atmosferi ve mĂźzik kalitesi ile bĂźyĂźk bir kitlenin takip ettiÄ&#x;i festival, 9. yÄąlÄąnda da aynÄą baĹ&#x;arÄąyÄą devam ettirerek mĂźzikseverlere unutulmayacak bir atmosfer sundu. Chill Out Festival geçen sene 15.000 mĂźzikseveri bir araya getirmiĹ&#x;ti. Bu yÄąl 20â&#x20AC;&#x2122;den fazla sanatçĹyÄą ve mĂźzik grubunu mĂźzikseverlerle buluĹ&#x;turan festival, katÄąlÄąmcÄąlarÄąna 12 saat sĂźre-

102


Selen Özdemir, Ata Kavame

since birçok kültürel ve sanatsal aktiviteyi de sundu. Chill Out Festival İstanbul 2014’te Babazula, Goldfrapp, Mulatu Astatke, Brandt Brauer Frick gibi birçok müzik grubu sahne aldı. Festivalin ana sponsoru Bridgestone’nun Lounge’ı ise renkli, tamamı geri dönüşümlü, el yapımı ve doğal konseptiyle katılımcıların yoğun ilgisini gördü. Lounge’ın etrafını örten farklı renk ve desenlerdeki tül perdeler hasırlar, samanlardan yapılan oturma alanları, makara ve paletlerden oluşan sehpalar ve dikkatli gözlerin yakalayabileceği birçok orijinal detay tasarım Chill Out konseptini tamamlarken Lounge’ın hemen yanına kurulan Dilek Ağacı ise festivale katılanlar tarafından dilek kağıtlarıyla dolduruldu. Eğlence ve heyecanın bir an dahi düşmediği festivalin ana sponsoru olan Bridgestone’nun Deneyimsel Pazarlama Uzmanı Selen Özdemir ve Bridgestone Lounge Etkinlik Yönetimi’ni gerçekleştiren Tatu Event’in Kurucu Ortağı A.Ata Kavame ile hem festivali hem de Türkiye’de örnek olarak sunulabilecek sıra dışı Bridgestone Lounge konseptini konuştuk. Merhaba Selen Hanım sizi kısa tanıyabilir miyiz?

Yaklaşık 5 yıldır BRİSA’da çalışıyorum. Son iki yıldır Deneyimsel Pazarlama Uzmanı olarak bu tür aktivitelerin içeriği, konsepti ve markanın tanıtımıyla ilgileniyorum.

10 103


KAPAK RĂ&#x2013;PORTAJI

Ä°deallerini Turizmle PekiĹ&#x;tiren Ä°Ĺ&#x; AdamÄą 2IXOSĂ (OTELSĂ 3ATĂ?Ă&#x;Ă VEĂ 0AZARLAMADANĂ 3ORUMLUĂ "AĂ&#x;KANĂ 9ARDĂ?MCĂ?SĂ?Ă %RKANĂ 9Ă?LDĂ?RĂ?MĂ  IĂ&#x;Ă HAYATĂ?NDAĂ BASAMAKLARĂ?Ă NASĂ?LĂ TĂ?RMANDĂ?Ă&#x203A;Ă?NĂ?Ă VEĂ SEKTyR~NĂ IlINDEĂ BULUNDUĂ&#x203A;UĂ S~RECIĂ  RĂ&#x2013;PORTAJ: Samet Ekin samet@eventturkiye.com -)#%Ă $ERGI´YEĂ ANLATTĂ?Ă  Kongre, toplantÄą ve etkinlik sektĂśrĂźnĂźn son yÄąllarda en çok tercih edilen otellerinden olan Rixos Otelleri, deÄ&#x;iĹ&#x;en çehresi ve atÄąlÄąmlarÄąyla adÄąndan sÄąkça bahsettirmeye devam ediyor. DĂźnya standartlarÄąnda teknolojik alt yapÄąya sahip toplantÄą salonlarÄą ve ĂźstĂźn hizmet Ĺ&#x;iarÄą, Rixosâ&#x20AC;&#x2122;u MICE endĂźstrisinde Ăźst sÄąralara taĹ&#x;Äąyan en

106

Ăśnemli ĂśzelliÄ&#x;i. Erkan YÄąldÄąrÄąm yÄąllarÄąn birikimiyle profesyonelliÄ&#x;in olmazsa olmazlarÄąnÄą anlatÄąrken bir yandan da turizm ve MICE dĂźnyasÄąna yeni bir bakÄąĹ&#x; açĹsÄą katÄąyorâ&#x20AC;Ś Merhaba Erkan Bey, turizm ve MICE dĂźnyasÄą sizi iĹ&#x; hayatÄą konusunda yakÄąndan tanÄąyor. Bize kendi yaĹ&#x;am ĂśykĂźnĂźzden

kÄąsaca bahseder misiniz? Benim sektĂśrle tanÄąĹ&#x;mam bundan 26 yÄąl Ăśnce, henĂźz turizm ve otelcilik TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de ve Ăśzellikle Antalyaâ&#x20AC;&#x2122;da yeni yeni hareketlenmeye baĹ&#x;ladÄąÄ&#x;Äą zamanlarda, Ăźniversite seçimim sÄąrasÄąnda oldu. TÄąp ya da mĂźhendislik gibi branĹ&#x;larÄą dĂźĹ&#x;ĂźnĂźrken bir anda  bu sektĂśrĂźn geleceÄ&#x;ine olan sezgilerim ve


inancımla ani bir karar verip Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Fakültesini seçmem ile başladı. Bunda Antalya’da doğup büyümemin ve Akdeniz insanı olmamın da çok büyük etkisi oldu elbette. Ayrıca insanlarla iletişim kurmayı sevmem, yabancı dillere olan ilgim, masabaşı işinden çok aktif bir iş yapmayı ve seyahat etmeyi sevmem karakterime daha uygun bir meslek olan turizmi seçmeme neden oldu. Otelciliğin her branşında hem okuyup hem çalışmak ve kendi ayaklarımın üzerinde durmak bana özgüven de veriyordu. Daima inaçla ve sabırla, tabir-i caiz ise, çok çalışarak ve tırnaklarımla kazıyarak tüm kademelerde görev aldım. 13 yıl önce başlayan Rixos Hotels serüvenimde de yükselerek, farklı pozisyonlarda görev aldım. Son 7 yıldır da Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine kadar yükseldim. Olmazsa olmaz kurallarınız var mıdır? İş hayatınızda kurallarınız nelerdir? Öncelikle işime aşığım ve yaptığım işten büyük keyif alıyor, mutluluk duyuyorum. Disiplinli ve programlı çalışmayı çok severim ve çalışma saati mevhumuna pek önem vermem. Zaten artık mobil çağdayız. Blackberry, I pad, I phone, lap top gibi teknolojinin bütün nimetleri elimizin altında. Bilgiye ulaşmak, iletişim kurmak her anlamda çok kolaylaştı. Diğer en önemli husus ise gerek Türkiye’deki genel merkezimizde, gerekse yurtdışındaki Satış ve Pazarlama Bölge Direktörlüklerimizde çok sadık, çok çalışkan, yaratıcı, proaktif, benim gibi düşünen genç ve dinamik bir satış ve pazarlama ekibim var. Hem kendimin, hem de ekibimin daima tüm yenilik ve gelişmelere açık olmalarını, trendleri yakından takip etmelerini, insan ilişkilerini en üst seviyede tutmalarını ve nihayetinde yaptığımız işin yüzde 50’sinin ilişki, yüzde 25’nin yabancı dil bilgisi ve yüzde 25’inin de iş bilgisine dayandığına dikkatlerini çekerim ve daima pozitif düşünmelerini tavsiye ederim. Zannedersem başarımızın temelinde de bu değerler ve vizyon yatıyor. Tecrübelerinizin ışığında ülkemizdeki kongre, etkinlik ve toplantı sektörünün gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Turizmin çeşitlenmesi, turizmin 12 aya yayılması sektör açısından en büyük dileğimiz. Kongre ve toplantı turizmi de en önemli alanlardan biri. Tesislerimizin tümü kongre ve toplantı turizmi için

±/TELCILIÛINàHERàBRANßÐNDAàHEMàOKUYUPàHEMàlALÐßMAKàVEàKENDIà AYAKLARÐMÐNà~ZERINDEàDURMAKàBANAàyZG~VENàVERIYORDU² gerekli altyapı ve teknik donanıma sahip. Rixos Hotels olarak her yıl birçok kongre ve seminere aynı anda ev sahipliği yapıyoruz. Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında ulusal ve uluslarası kongrelerde ilk tercih edilen otellerden biriyiz. Bu durumu üstün hizmet kalitemiz ve teknik donanımıza bağlıyorum. Gelen misafirlerimiz toplantı süresince ve arta kalan zamanlarında tüm ihtiyaçlarını eksiksiz şekilde karşılayabiliyor. Türkiye için kongre turizminde öncü bir rol üstleniyoruz. ACE of MICE Ödülleri’nin sektöre katkısını nasıl görüyorsunuz? ACE of MICE sektöre çok büyük katkı sağlıyor. Sektörü biraraya getiren bir ödül

olması açısından büyük önem taşıyor. ACE of MICE Ödülleri sektörde hizmet veren kurum ve kuruluşların daha ileri bir seviyede hizmet verme isteği yaratması açısından önemli bir organizasyondur. Hizmet sektürünün bir araya gelmesi de çok zordur. ACE of MICE ödülleri, MICE çatısı altında hizmet veren yöneticileri ve sektörden hizmet alan kurumsal firmaların yöneticilerini de bir araya getirerek önemli bir misyon üstleniyor. Rixos Otelleri son yıllarda büyük yatırımlar yapıyor? Bu gelişim sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Rixos Hotels yeni yatırımlarla, yeni konseptlerle büyüyor. 2014’de yeni açacağımız

107


ETKÄ°NLÄ°K

ADCO Ä°le Ĺ&#x17E;arabÄąn TadÄą 4~RKIYEĂ VEĂ D~NYANĂ?NĂ ENĂ  yNEMLIĂ Ă&#x;ARAPĂ VEĂ GĂ?DAĂ TANĂ?TĂ?MĂ  Ă&#x;IRKETLERINDENĂ BIRISIĂ OLANĂ !$#/Ă  &INEĂ 7INESĂ yNC~L~Ă&#x203A;~NDEĂ  GERlEKLEĂ&#x;ENĂ Ă&#x;ARAPĂ TADĂ?MĂ G~NLERI Ă  TURIZMĂ PROFESYONELLERINIĂ BIRĂ  ARAYAĂ GETIRDI TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin en bĂźyĂźk ithal Ĺ&#x;arap distribĂźtĂśrĂź olan ADCO Fine Wines tarafÄąndan turizm alanÄąnda çalÄąĹ&#x;an yĂśneticilere yĂśnelik olarak dĂźzenlenen Ĺ&#x;arap tadÄąm etkinliklerinde Ä°talya, Fransa ve Arjantinâ&#x20AC;&#x2122;in farklÄą bĂślgelerinde faaliyet gĂśsteren Ĺ&#x;arap markalarÄą yer aldÄą. Ĺ&#x17E;arabÄąn Ăźretim aĹ&#x;amasÄąndan mĂźĹ&#x;teriye sunulmasÄąna kadar geçen sĂźreci Ăśzetleyen workshopâ&#x20AC;&#x2122;larÄąn da yer aldÄąÄ&#x;Äą organizasyonlarda davetliler Ĺ&#x;arabÄąn doÄ&#x;asÄąnÄą hem akademik hem de pratik anlamda

116

GĂśhan ErgĂźn, Volkan Ataman, Randolph War Mays


www.eventturkiye.com

tanıma fırsatı yakaladı. Etkinliğin ilk ayağı Venedik Sarayı’nda gerçekleşti. İtalyan şaraplarının sergilendiği etkinliğe sektör profesyonellerin ilgisi büyüktü. Grand Hyatt Otel’de düzenlenen ve Arjantin’in 25 şarap markasının tanıtıldığı ikinci etkinliğe Arjantin Başkonsolosu Ernesto Pfirter de katıldı. Arjantin’in doğal ve kültürel güzelliklerinin tanıtıldığı kısa filmler ve muhteşem tango gösterileri davetlilere keyifli anlar yaşattı. Fransız Sarayı’nda gerçekleşen etkinlikte ise

Fransa’nın en önemli 6 şarap ithalatçısının ürettiği şaraplar yaklaşık 300 kişinin katıldığı şarap tadım etkinliğinde sergilendi. 3 farklı firmanın workshop düzenlediği etkinlikte katılımcılara sertifika verildi. Şarap kültürünün gelişimi açısından oldukça verimli geçen etkinlikler davetliler tarafından tam not aldı. ADCO Fine Wines Genel Müdürü Randolph War Mays ve İş Geliştirme Direktörü Gökhan Ergün şarap tadım günlerini değerlendirdi.

Randolp War Mays ADCO Genel Müdürü Merhaba, etkinliklere nasıl karar verdiniz?

Söyleyecek fazla bir şey yok aslında. Bu işe başlamamın sebebi biraz şaraplara olan aşkım. 25 yıldır yapmaya çalıştığım şey benimsediğim bir ülke olan Türkiye’ye iyi şaraplar tanıtmak. Yani misyonum, insanları dünyanın her yerinden yeni ve daha iyi şarap çeşitleriyle tanıştırmak oldu.

117


KAPAK KONUSU

Hologram ile Her Yerde Var Olmaya Ne Dersiniz!

124


Günümüzde hepimizin malumu üzere teknoloji neredeyse hayallerimizin yTESINEàGElECEKàßEKILDEàILERLIYORà"UàILERLEMEàHAYATÐMÐZÐàBIRlOKàYyNDENà KOLAYLAßTÐRDÐÛÐàGIBIàIMKANSÐZàDEDIÛIMIZàKAVRAMLARÐàDAàTEKRARàG~NDEMEà GETIRIYORà'ERlEÛIàILEàBIREàBIRàUYGUNLUKTAàGyR~NT~àORTAYAàlÐKARANà (OLOGRAMàTEKNOLOJISIàISEà~ZERINDEàKONUßULMASÐàGEREKENàAYRÐàBIRà~R~Nà 9AKÐNàZAMANDAàKONGRE àTOPLANTÐàVEàETKINLIKàSEKTyR~NDEàDEàSÐKlAà KULLANÐLMAYAàBAßLANACAKà(OLOGRAM´ÐàYAKÐNDANàTANÐYALÐMàDEDIK

125


KAPAK KONUSU

Hologram kelimesi Yunanca sözcüklerin bileşiminden oluşur. “Holos” (Tam Görüntü) ve “Gram” (Yazılı) anlamındadır. Hologram lazer ışın dalgalarının pozitif karışımı ile oluşan üç boyutlu kayıttır. Holografi, lazer ışınlarına dayanılarak gerçekleştirilen, üç boyutlu görüntü işlemlerine denilmektedir. Hologram görüntüsü çok yeni bir uygulama değildir. 19. yüzyılda sirklerin geleneksel panayırlarında kullandıkları ‘Pepper’s Ghost’ illüzyon gösterisinden doğan bu görsel şov, 2000’li yılların başından itibaren, İngiltere kökenli olarak teknolojinin de etkisi ile tüm dünyada yayılmıştır. Hologram; eğitimden sağlığa, emlaktan sanayi sektörüne kadar uzanan geniş bir yelpazede çözümler sunabiliyor.

Musion Dünyada 3 boyutlu efekt ve gösteri teknolojilerinin en yaratıcı patentlerini elinde tutan Musion, hologram teknolojileri konusunda Türkiye’de de birbirinden başarılı projeler ile fark yaratıyor.

126

Dünyanın lider hologram teknolojileri firması olan Musion, tamamı patentli 3 boyutlu hologram teknolojileri geleneksel 3 boyutlu gözlükleri ortadan kaldırıyor. Al Gore, Prens Charles, David Beckham, Maria Carey gibi dünyaca ünlü birçok isim sahne performanslarını Musion ile gerçekleştirdiler. Londra, Sydney, Los Angeles ve Hong Kong sonrasında Türkiye’de faaliyetlerine başlayan Musion, Musion Türkiye adı altında çalışmalarını sürdürüyor.

Hologram Nereye Gidiyor? 3 boyutlu görüntünün ulaştığı bu nokta sayesinde İTÜ’deki bir öğretim görevlisi interaktif bir biçimde Şanlıurfa’daki öğrencilere ders verebilir, sorularını yanıtlayabilir. Aynı şekilde bir şirketin yönetim kurulu üyesi şehir dışında olsa da hologramik görüntüsüyle şirket toplantılarına katılabilir. Sipariş verirken, menünün gözünüzün önünde belirdiği, Zeki Müren’in size isminizle hitap edip, karşınızda şarkı söyleyebileceği,

Steve Jobs’un teknoloji dersleri verebileceği çok geniş bir dünya bu!

Etkinliklerde Hologram ve Geleceği Fuarlar, kongre ve seminerler, zirveler, toplantılar gibi birçok etkinlikte hologram kullanılabiliyor. Bu kullanım etkinliklerde önemli bir fark yaratırken dikkatlerin hologramın üzerine çekilmesini sağlıyor. Hologram teknolojisinin gelişmesi, insanların hayal dünyasını açması ile ilgili bir süreç. Önce bununla ilgili hayal gücünün gelişmesi gerekiyor. Moda uygulaması, kinect ve hologramla birlikte kullanılan vitrinlerin artması, kitle iletişim aracı olarak hayatımızda yer bulması, örneğin herhangi bir yere gittiğinizde – gittiğiniz mekânın gerçek sahibinin sizi hologram görüntüsü ile karşılaması gibi günlük hayatımızda biraz daha yaygınlaşması gerekiyor. Teknoloji ucuzladıkça yaygınlaşması da hızla artacaktır. Kinect’in yaygınlaşması ile birlikte, ses – ışık – görüntüyle daha fazla


Kullanım Alanları Hologram Konuşma, Sunum ve Kitle İletişimi Musion Türkiye tarafından oluşturulan veya firmaların ayarladıkları içeriklerden oluşturulmaktadır. Prodüksiyon dışında kalibrasyon, post prodüksiyon, keynote, PowerPoint sunum ve istenirse küçük efektli (yok olma) türü animasyonlar ile zenginleştirilebilmektedir. OKonferanslar ve fuarlar OSeçim kampanyaları OÖdül törenleri ve konserler OEğitimler OBayi toplantıları OCEO konuşmaları

3D Hologram Gösteri Hedef kitleye uygun olarak, organizasyon teması ve marka vaatlerine yönelik hazırlanan 3 boyutlu prodüksiyonun Musion Hologram Sahnesi’ne özel olarak hazırlanması olarak tanımlanabilir. Bu içerikler LED, sosyal medya ve diğer tüm dijital mecralarda da kullanıma uygundur. OPartiler ve özel geceler OÜrün lansmanları ODefile Oİnteraktif tasarım gerektiren projeler ( Gayrimenkul Tanıtım Ofisi ) OGerilla pazarlama kampanyaları OCanlı Hologram uygulamaları

hizmet vermesi, küçük görüntülerin boyutuyla oynanarak büyük gösterilmesi, sistemin kullanımını daha cazip hale getirebilir.

giren Türkiye’de de hologram teknolojisi ile yeni ve kreatif kampanyalar ortaya çıkabilir. Bu teknoloji tüm alanlarda farklı çözümler sunuyor.

Yeni Bir Kullanım Alanı: Seçimler Hologramın dünya çapında kullanımının sıklaşması yeni ve kreatif kullanım alanlarının da ortaya çıkmasını sağlıyor. Farklılaşma istekleri ve hologramda hayallerin sınır tanımaması sayesinde geçtiğimiz yıllarda Hindistan’da küçük denemeleri yapılan hologram teknolojisi son seçimlerde seçimi kazandırarak dünyanın gündemine oturdu. 1.400’den fazla noktada hologram mitingleri yapıldı. Devasa büyüklükte bir coğrafyada kısa sürede bilinirlik ve bu gerçekçilikte seçmene ulaşmanın başka bir yolu bugünün teknolojisinde yok. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecine

Ünlü Kişiler Tekrar Aramızda Hologram teknolojisi bir diğer farklı alanda daha hayalleri gerçekleştirirken dünyada sınırları daha da zorluyor. Tupac ve Michael Jackson gibi dünyanın önde gelen 2 sanatçısı hologram teknolojisi sayesinde tekrar yaşama döndürüldü. Bu isimlerin hayranı olan milyonlarca insan 2 ünlü ismin hologram teknolojisi ile geri döndürüldüğü kayıtları internet üzerinden milyonlarca kez izlediler. Sosyal medyada trend olmanın yanı sıra tüm dünyanın manşetleri bu gelişmeler ile sarsıldı.

3D Dijital Modelleme ve Dijital Canlandırma Filminin çekilmesine olanak olmayan kişilerin veya hayali karakterlerin 3 boyutlu modellemelerini içeren projedir. Los Angeles, Londra ve İstanbul merkezleri ile çalışılır. Projelerin büyük olması sebebi ile en az 2 ay süreli bir proje zamanına ihtiyaç duyulur. Ürün lansmanları OÖzel geceler ve partiler OAnma Geceleri ve Konserler OYaşamayan sanatçılarla konser OYaşamayan politikacı, ünlü kişi ve işadamları ile konferans ve toplantı Bu bilgiler doğrultusunda Hologram Teknolojisi’nin kullanım alanlarını genişletmesi ve yakın zamanda birçok endüstri tarafından kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. MICE sektörü bileşenleri olarak atıl durumdaki teknolojik gelişmeleri projelerde daha sık kullanarak hem operasyonel yükü hafifletebilir hem de işlerden istediğimiz sonucu verimli hale getirebiliriz.

127


ZÄ°RVE

Y KuĹ&#x;aÄ&#x;Äąnda Pazarlama Zirvesi 4~RKIYEĂ GENELINDEĂ PAZARLAMAĂ ALANĂ?NDAĂ ILERLEMEKĂ ISTEYENĂ GENlĂ PAZARLAMACĂ?LARĂ  VEĂ ~NIVERSITEĂ yĂ&#x203A;RENCILERINEĂ YyNELIKĂ D~ZENLENENĂ 9Ă +UĂ&#x;AĂ&#x203A;Ă?NDAĂ 0AZARLAMAĂ  :IRVESIĂ  Ă  Ă -AYĂ?SĂ Ă TARIHLERINDEĂ Ă?STANBULĂ 4EKNIKĂ eNIVERSITESIĂ -AlKAĂ  +AMP~S~´NDEĂ GERlEKLEĂ&#x;TIRILDI

JCI İstanbul, Ă&#x153;niversite KulĂźpler BirliÄ&#x;i, İTĂ&#x153; YatÄąrÄąm KulĂźbĂź, Marketing Club iĹ&#x;birliÄ&#x;inde gerçekleĹ&#x;tirilen ve TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin Ăśnde gelen pazarlama profesyonelleri ile uygulayÄącÄąlarÄąna ev sahipliÄ&#x;i yapan Y KuĹ&#x;aÄ&#x;Äąnda Pazarlama Zirvesi 2014â&#x20AC;şte, sunumlar ve deneyimler paylaĹ&#x;ÄąldÄą. Y KuĹ&#x;aÄ&#x;Äąnda Pazarlama Zirvesiâ&#x20AC;&#x2122;ne Pegasus Hava YollarÄą, Yandex TĂźrkiye,Lc Waikiki, Anadolu Efes, UCP Holding, Maidenâ&#x20AC;&#x2122;s Tower Media, B1 Dijital, M-GEN Dijital, Project House, Vitringez.com, Infonet, Mavi YeĹ&#x;il Turizm Group, The BrandAge Dergisi katÄąlÄąmcÄą firma olarak yer aldÄąlar. SektĂśrĂźn geliĹ&#x;imi açĹsÄąndan bĂźyĂźk Ăśnem taĹ&#x;Äąyan potansiyel pazarlamacÄąlarÄą reel sektĂśre kazandÄąrmayÄą amaçlayan Y KuĹ&#x;aÄ&#x;Äąnda Pazarlama Zirvesi 2014, â&#x20AC;&#x153;Genç Yetenekleri KeĹ&#x;fetmekâ&#x20AC;? sloganÄą ile katÄąlÄąmcÄą firmalara potansiyel adaylarÄą yĂśnlendirme konusunda aracÄą bir etkinlik oldu. Etkinlik yĂśnetimini Pimarks Event Managementâ&#x20AC;&#x2122;Äąn ĂźstlendiÄ&#x;i ve gençliÄ&#x;e yĂśnelik yapÄąlan en bĂźyĂźk pazarlama etkinliÄ&#x;i olan Y KuĹ&#x;aÄ&#x;Äąnda Pazarlama Zirvesi 2014â&#x20AC;&#x2122;e; bankacÄąlÄąktan, biliĹ&#x;ime, tekstilden, enerjiye, otomotivden, saÄ&#x;lÄąÄ&#x;a, FMCGâ&#x20AC;&#x2122;den, Ä°inĹ&#x;aata birçok farklÄą sektĂśrĂźn firmalarÄąn katÄąldÄą.

KĂ&#x153;NYE Mekan: Ä°TĂ&#x153; Maçka KampĂźsĂź Etkinlik YĂśnetimi: Pimarks Event Management DĂźzenleyen: Ă&#x153;niversite KulĂźpler BirliÄ&#x;i

145


FUAR

AME StandÄą IMEX 2014 FuarÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda Ziyaretçi AkÄąnÄąna UÄ&#x;radÄą !LMANYA´NĂ?NĂ &RANKFURTĂ KENTINDEĂ  BUĂ YĂ?LĂ Ă SIĂ D~ZENLENENĂ  5LUSLARARASĂ?Ă +ONGREĂ 4URIZMIĂ  &UARĂ?Ă )-%8Ă  Ă 4~RKIYEĂ  VEĂ D~NYADANĂ BIRlOKĂ ĂŁRMAĂ VEĂ  ZIYARETlIYIĂ AĂ&#x203A;Ă?RLADĂ? YaklaĹ&#x;Äąk 150 Ăźlkeden 3 bin 500â&#x20AC;&#x2122;den fazla katÄąlÄąmcÄą firmanÄąn yer aldÄąÄ&#x;Äą ve Ăźlkemizde Turizm Medya Grubu tarafÄąndan gerçekleĹ&#x;tirilen; kongre, toplantÄą ve etkinlik sektĂśrĂźnde 2014 yÄąlÄąna damga vuran ACE of MICE EXHIBITIONâ&#x20AC;&#x2122;Äąn da stant açtÄąÄ&#x;Äą fuarda firmalar ĂźrĂźnlerini sergilemenin yanÄą sÄąra, Ăźlkelerinin tanÄątÄąmÄąnÄą da yaptÄą. KĂźresel toplantÄąlar ve etkinlikler piyasasÄąnda en bĂźyĂźk fuarlardan biri olan IMEX, bu yÄąl ayrÄąca bugĂźne kadarki en bĂźyĂźk mesleki geliĹ&#x;im programlarÄąnÄą sunacak. Fuarda 3 gĂźn boyunca 200 eÄ&#x;itim oturumu gerçekleĹ&#x;tirildi. TĂźrkiye ise fuara bu yÄąl 400 metrekarelik alanda kurulan milli stantla katÄąldÄą. KĂźltĂźr ve Turizm BakanlÄąÄ&#x;Äą ile Ä°stanbul Kongre ve Ziyaretçi BĂźrosuâ&#x20AC;&#x2122;nun (ICVB) iĹ&#x; birliÄ&#x;iyle oluĹ&#x;turulan TĂźrkiye standÄąnda 46 firma yer aldÄą.

186


DÜNYADAN-DEFİLE

Yaratıcılığınızı Podyumu Gerçeğe Dönüştürmek İçin Kullanın

Defile Planlamanın İpuçları %ÛERàBUàILKàSEFERINIZàISEàDEãLEàPLANLAMAKàSIZEàGyZàKORKUTUCUà GELEBILIRàANCAKàT~MàyNEMLIàPLANLAMAàIPUlLARÐNÐàAKLÐNÐZDAà TUTARSANÐZ àDEãLENIZàBIRàBAßARÐàOLACAKTÐR

150


151


KONSER

Justin Timberlake Ä°stanbulâ&#x20AC;&#x2122;u SalladÄą! *USTINĂ 4IMBERLAKEĂ !VEAĂ 3PONSORLUĂ&#x203A;UNDA Ă  BKM ve Map Organizasyonu ile 20/20 Experience Turnesiâ&#x20AC;&#x2122;nin 64. konserini Ă?STANBUL´DAĂ VERDIĂ  Justin Timberlake hayranlarÄą gĂźndĂźz saatlerinden itibaren Ä°TĂ&#x153; Arenaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn kapÄąsÄąnda uzun kuyruklar oluĹ&#x;turdu. Saat 17.00â&#x20AC;&#x2122;de kapÄą açĹldÄąÄ&#x;Äą anda sahne ĂśnĂźne doÄ&#x;ru çĹÄ&#x;lÄąk çĹÄ&#x;lÄąÄ&#x;a koĹ&#x;an kalabalÄąk, Ä°TĂ&#x153; Stadyumuâ&#x20AC;&#x2122;nu çok kÄąsa bir sĂźrede doldurdu. Turnesine 31 Ekim 2013 tarihinde start veren Timberlake, TĂźrk hayranlarÄąyla ilk kez buluĹ&#x;tu! Timberlake yaklaĹ&#x;Äąk 2 saat sahnede kaldÄą. YakÄąĹ&#x;ÄąklÄą Ĺ&#x;arkÄącÄą konserine â&#x20AC;&#x2DC;Tennessee Kidsâ&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2DC;Pusher Loveâ&#x20AC;&#x2122; ve â&#x20AC;&#x2DC;Rock Your Bodyâ&#x20AC;&#x2122; Ĺ&#x;arkÄąlarÄąyla baĹ&#x;ladÄą. Ä°TĂ&#x153; Stadyumu pek çok Ĺ&#x;arkÄąda, yaklaĹ&#x;Äąk 40 000 kiĹ&#x;ilik bir koroya dĂśnĂźĹ&#x;tĂź. Konser boyunca; sahne Ăźzerinde Timberlakeâ&#x20AC;&#x2122;e 28 kiĹ&#x;iden oluĹ&#x;an dansçĹlar ve orkestra ekibi eĹ&#x;lik etti.

184

Konserden 2 gĂźn Ăśnce eĹ&#x;iyle Ä°stanbulâ&#x20AC;&#x2122;a gelen yakÄąĹ&#x;ÄąklÄą Ĺ&#x;arkÄącÄą, BoÄ&#x;az Turu yaptÄą ve Tarihi YarÄąmadaâ&#x20AC;&#x2122;yÄą da ziyaret etti. Ä°stanbul konserini, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin dĂśrt bir yanÄąndan gelen Timberlake hayranlarÄąnÄąn yanÄąsÄąra, çevre Ăźlkelerden gelen seyirciler de izledi. TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;ye 100 kiĹ&#x;ilik bir ekiple gelen Timberlake, hem Ĺ&#x;arkÄąlarÄąyla hem dans Ĺ&#x;ovlarÄąyla izleyenleri kendine hayran bÄąraktÄą. Justin Timberlake, izleyenlere unutulmaz bir gece yaĹ&#x;attÄą. Justin Timberlake Somaâ&#x20AC;&#x2122;yÄą UnutmadÄą! Konser sÄąrasÄąnda Soma FaciasÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda hayatÄąnÄą kaybedenler için â&#x20AC;&#x153;Until The End of Timeâ&#x20AC;? Ĺ&#x;arkÄąsÄąnÄą seslendiren Timberlake â&#x20AC;&#x153;Bu Ĺ&#x;arkÄą Somaâ&#x20AC;&#x2122;da hayatÄąnÄą kaybedenler içinâ&#x20AC;? diyerek tĂźm dinleyenlere duygusal anlar yaĹ&#x;attÄą.


185

M.I.C.E E-JOURNAL