Page 1

‫‪١‬‬

‫ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎرت ﺗﻘﻼ ﻟﻸزﻣﻨﺔ اﻟﺤﺎﴐة‪:‬‬

‫ﺣﺐ وﺳﻼم وﺷﻔﺎء"‬ ‫"ذﺧﺎﺋﺮ ّ‬ ‫اﻟﻘﺪﻳﺴني ‪ :‬إﺷﻌﺎع ّ‬


‫‪٢‬‬ ‫طلبة جميع القديسين *‬ ‫كيرياليسون‬ ‫كيرستياليسون‬ ‫كيرياليسون‬ ‫يا ربنا يسوع المسيح أنصت إلينا‬ ‫يا ربنا يسوع المسيح إستجبنا‬ ‫إرحمنا‬ ‫أيھا اآلب السماوي ﷲ‬ ‫يا ابن ﷲ مخلص العالم إرحمنا‬ ‫إرحمنا‬ ‫أيھا الروح القدس ﷲ‬ ‫إرحمنا‬ ‫أيھا الثالوث القدوس اإلله الواحد‬ ‫يا قديسة مريم ‪ :‬تضرعي ألجلنا‬

‫يا قديسة والدة ﷲ‬ ‫"‬ ‫يا سلطانة جميع القديسين‬ ‫تضرع ألجلنا‬ ‫يا مار ميخائيل‪:‬‬ ‫"‬ ‫يا مار جبرائيل‬ ‫يا مار روفائيل‬ ‫يا جميع المالئكة ورؤساء المالئكة القديسين‬ ‫يا جميع المراتب الروحية‬ ‫يا جميع اآلباء ورؤساء اآلباء واألنبياء القديسين‬ ‫يا جميع الرسل واإلنجيلين القديسين‬ ‫يا جميع تالميذ ربنا القديسين‬ ‫أيھا األطفال القديسون‬ ‫يا جميع المالفنة ورؤساء الكنيسة القديسين‬ ‫يا جميع الكھنة والشمامسة القديسين‬ ‫يا جميع الرھبان والحبساء القديسين‬

‫يا مار الياس‬ ‫يا مار متى‬ ‫يا مار سمعان‬ ‫يا مار ت ّداوس‬ ‫يا مار متياس‬ ‫يا مار يوحنا المعمدان‬ ‫يا مار يوسف‬ ‫يا مار بطرس‬ ‫يا مار بولس‬ ‫يا مار يعقوب‬ ‫يا مار أندراوس‬ ‫يا مار يوحنا الحبيب‬ ‫يا مار توما‬ ‫يا مار فيليبس‬ ‫يا مار برتلماوس‬

‫تضرّع ألجلنا‬

‫تضرعوا ألجلنا‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬

‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬


‫‪٣‬‬ ‫يا مار برنابا‬ ‫يا مار لوقا‬ ‫يا مار مرقس‬ ‫يا مار اسطفانوس‬ ‫يا مار لورنسيوس‬ ‫يا مار جرجس‬ ‫يا مار رومانوس‬ ‫يا مار شليطا‬ ‫يا مار ماما‬ ‫يا مار نوھرا‬ ‫يا مار روحانا‬ ‫ّ‬ ‫المقطع‬ ‫يا مار يعقوب‬ ‫يا مار ضوميط‬ ‫يا مار عبدا‬ ‫يا مار آسيا‬ ‫يا مار فوقا‬ ‫يا مار شربل‬ ‫يا مار نعمة ﷲ الحرديني‬ ‫يا مار أسطفان نعمة‬ ‫يا مار يعقوب الكبوشي‬ ‫يا بادري بيو‬ ‫يا مار يوحنا بولس الثاني‬

‫تضرع ألجلنا‬ ‫ّ‬

‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬

‫يا مار يوحنا الثالث والعشرون‬ ‫أيھا القديس ماكسيميليان ماري كولب‬

‫أيھا القديس لوي ماري غرينيون دو مونفر‬

‫يا مار سركيس وباخوس‬ ‫يا مار فبيانوس وسبستيانوس‬

‫"‬

‫يا مار يوحنا وبولس‬

‫تضرع ألجلنا‬ ‫ّ‬

‫يا مار قزما ودميانوس‬ ‫يا مار قانون‬ ‫يا مار قبريانوس‬ ‫يا مار قورياقوس‬ ‫يا جميع الشھداء القديسين‬ ‫يا مار سيلبستروس‬ ‫يا ملر أثناسيوس ‪:‬‬ ‫يا مار افرام‬ ‫يا مار يعقوب النصيبيني‬ ‫يا مار مارون‬ ‫يا مار يوحنا مارون‬ ‫يا مار غريغوريوس‬ ‫يا مار أمبراسيوس‬ ‫يا مار أغوسطينوس‬ ‫يا مار إيرونيموس‬ ‫يا مار مرتينوس‬ ‫يا مار نيقوالوس‬ ‫يا مار ساسين‬ ‫يا مارأنطونيوس الكبير‬ ‫يا مارأنطونيوس البادواني‬ ‫يا مار بوال‬ ‫يا مار إيالريون‬ ‫يا مار سابا‬ ‫يا مار سمعان العامودي‬ ‫يا مار ريشا‬ ‫يا مار شينا‬

‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬


‫‪٤‬‬ ‫يا مار مبارك‬ ‫يا مار برنردوس‬ ‫"‬ ‫يا مار عبد األحد‬ ‫يا مار فرنسيس‬ ‫"‬ ‫يا مار اغناطيوس‬ ‫يا مار فيليبوس‬ ‫تضرعي ألجلنا‬ ‫يا ق ّديسة حنة‪:‬‬ ‫يا ق ّديسة مريم المجدلية‬ ‫"‬ ‫يا ق ّديسة أغاتا‬ ‫يا ق ّديسة لوسيا‬ ‫"‬ ‫يا ق ّديسة سيسيليا‬ ‫يا ق ّديسة كاترينا‬ ‫"‬ ‫يا ق ّديسة بربارة‬ ‫يا ق ّديسة يولينا‬ ‫"‬ ‫يا قديسة رفقا‬ ‫يا ق ّديسة تقال‬ ‫"‬ ‫يا قديسة ريتا‬ ‫يا ق ّديسة مارينا‬ ‫يا ق ّديسة أكويلينا‬ ‫"‬ ‫يا ق ّديسة مرت مورا‬ ‫يا ق ّديسة شموني‬ ‫"‬ ‫يا قديسة جيياني‬ ‫يا ق ّديسة فرونيكا جولياني "‬

‫تضرع ألجلنا‬ ‫ّ‬

‫يا ق ّديسة مرغريت ماري أالكوك‬

‫يا ق ّديسة ماريا غوريتي‬ ‫يا ق ّديسة ماري‪ -‬ألفونسين "‬ ‫يا ق ّديسة مريم ليسوع المصلوب‬

‫أيھا القديسان لويس وزيلي "‬ ‫أيھا القديسان جاسينت وفرانسوا‬ ‫يا جميع العذارى‪:‬‬ ‫تضرعوا ألجلنا‬ ‫يا جميع الق ّديسين والقديسات "‬ ‫يا ربنا الرحوم‪:‬‬ ‫يا ربنا الغفور‪:‬‬

‫من كل سوء قبيح‪:‬‬ ‫من كل خطيئة‬ ‫من رجز غضبك القاتل‬ ‫من ضربات الطاعون‬ ‫والغالء والحرب‬ ‫من موت البغتة المھلك‬

‫استجب لنا‬

‫إغفر لنا‬ ‫نجنا يا رب‬

‫"‬ ‫"‬ ‫نجنا يا رب‬

‫من حيل الخبيث‬ ‫من كل حقد وحسد ومشيئة رديئة‬

‫"‬

‫من شر روح الزنى‬ ‫من الموت األبدي‬ ‫بحق سر تجسدك المقدس "‬ ‫بحق ورودك المفرح‬ ‫بحق ميالدك العجيب‬ ‫"‬ ‫بحق اعتمادك وصومك الطاھر‬ ‫بحق آالمك وصلبك الزكي‬ ‫بحق موتك ودفنك المحيي "‬ ‫"‬ ‫بحق قيامتك العجيبة‬ ‫"‬ ‫بحق صعودك الشريف‬ ‫بحق حلول الروح القدس المع ّزي‬


‫‪٥‬‬ ‫في يوم الدين ال ُمفزع ‪:‬‬

‫إستجبنا يا رب‬

‫نطلب إليك نحن الخطأة أبناءك أن تغفر لنا‬ ‫نسألك يا رب أن تستجيبنا وترشدنا الى التوبة الحقيقية‬ ‫نسألك أن تحرس وتسوس كنيستك المقدسة‬ ‫"‬ ‫نسألك أن تحفظ الرئاسة الرسولية وكل المراتب الكنس ّية المق ّدسة‬ ‫نسألك أن تخضع أعداء الكنيسة المقدسة "‬ ‫"‬ ‫نسألك أنت تمنح الحكام المسيح ّيين روح الحكمة‬ ‫نسألك أن تمنح الشعب المسيحي الصلح واالتحاد واالتفاق الحقيقي‬ ‫"‬ ‫نسألك أن تقدسنا وتحفظنا في خدمتك المستقيمة‬ ‫نسألك أن تجازي كل المحسنين الينا بالخيرات الدائمة‬ ‫"‬ ‫نسألك أن تخلص أنفسنا وأنفس إخوتنا وأقربائنا والمحسنين إلينا‪.‬‬ ‫نسألك أن ترزق االرض غالتھا وتصونھا‬ ‫"‬ ‫نسألك ان تريح جميع الموتى المؤمنين بالراحة االزلية‬ ‫نسألك ان ترسل فعلة لحصادك‬ ‫أنصت الينـا‬ ‫يا حمل ﷲ الحامل خطايا العالم‬ ‫إستـجبنـا‬ ‫يا حمل ﷲ الحامل خطايا العالم‬ ‫إرحـمنـا‬ ‫يا حمل ﷲ الحامل خطايا العالم‬ ‫أنصت الينـا‬ ‫يا ربنا يسوع المسيح‬ ‫إستـجبنـا‬ ‫يا ربنا يسوع المسيح‬ ‫إرحـمنـا‬ ‫يا ربنا يسوع المسيح‬ ‫كيرياليسون‪ .‬كريستياليسون‪ .‬كيرياليسون‬ ‫صالة‪:‬‬ ‫اللھم‪ ،‬يا من تغتاظ بالخطايا وترضى بالتوبة‪ ،‬أنظر الى طلبة المؤمنين المتوسلين‬ ‫اليك‪ ،‬وبحسب تعطفك إرفع عنا غضبك الذي نستوجبه من أجل خطايانا‪ ،‬بربنا‬ ‫يسوع المسيح‪ .‬آمين‪.‬‬ ‫المراجع‪ * :‬كتاب "مورد العابدين" )وأضيفت أسماء القديسين ال ُجدد(‬ ‫** كتاب "القديسة تقال أولى الشھيدات والمساوية للرسل ) ُ‬ ‫طبع بإذن الرؤساء(‬ ‫‪ -‬مالحظة‪ :‬عيد جميع الق ّديسين ‪ ١‬تشرين الثاني‬

‫ﺗﻮزّع ﻣﺠﺎﻧﺎً‬


‫‪٦‬‬ ‫الذخائر المقدسة ** ‪ :‬ينبوع شفاء‬ ‫تعليم القديسة تقال أول الشھيدات إلى جان مارك‬ ‫فرنسا ليزيو األحد ‪ ٩‬تشرين األول ‪٢٠٠٥‬‬

‫ظھرت القديسة تقال يسبقھا عطر يشبه عطر الياسمين‪ .‬كانت ترتدي ثوبا ناصع‬ ‫البياض وعلى رأسھا طرحة بيضاء رقيقة‪ ،‬وتمسك بيدھا اليمنى سعفة نخل ذھبية‪.‬‬ ‫إنھا مرسلة من قبل ﷲ لتعطينا تعليما عن قوة الشفاء لدى ذخائر القديسين‬ ‫والشھداء وربنا يسوع المسيح‪.‬‬ ‫تقول القديسة تقال ‪:‬‬ ‫ ذخائر العذارى الشھيدات تفيد النساء العاقرات واللواتي أجھضْ َن‪.‬‬‫ ذخيرة عود الصليب المقدس توضع على المرضى في مكان المرض‬‫وتتلى مرة واحدة أالبانا والسالم والمجد‪ .‬ويمكن وضع الذخيرة على‬ ‫صدر المريض مع الصالة وتالوة الدعاء التالي ‪:‬‬ ‫"أيھا الصليب المقدس ‪ :‬خلصنا !"‬ ‫ترسم بعدھا إشارة الصليب بالذخيرة المقدسة ويقبلھا المريض إن أمكن‪.‬‬ ‫ ذخائر الصليب المقدس يمكن األستفادة منھا من أجل مرضى السيدا‬‫والسرطان‪ .‬تتلى الصلوات أالبانا والسالم والمجد ‪ ٣‬مرات‪،‬‬ ‫)وتعاد ثالث مرات(‬ ‫تغلف الذخائر بقماش أبيض ثم يقص ويوزع على المرضى كذخيرة ثانوية‪.‬‬

‫ ذخائر آالم الرب يسوع تستعمل أيضا ألمراض الدماغ والنفس‬‫وللمشاكل الشيطانية‪.‬‬ ‫ ذخائر آباء الكنيسة تستعمل من أجل المصابين بأمراض الجلد والكبد‬‫والقلب‪.‬‬ ‫ ذخائر الرسل القديسين تستعمل لالشخاص المصابين بأمراض عصبية‬‫وانھيارات‪ ،‬فھذه الذخائر تشع وتمد المرضى بسالم الرب‪.‬‬ ‫ ذخائر العذراء القديسة مريم والقديس يوسف نافعة لكل األمراض‪.‬‬‫توضع ذخائر القديس يوسف على المنازعين وتتلى الصلوات على نية األنفس‬ ‫المطھرية‪.‬‬


‫‪٧‬‬ ‫ ذخائر المبشرين العظام والشھود على اإليمان ‪:‬‬‫القديسة تريزيا الطفل يسوع‪ ،‬خوري أرس القديس‪ ،‬األم تريزا واألب شارل دو‬ ‫فوكو‪ .‬توضع ھذه الذخائر على قلب الشخص‪ ،‬يستفاد منھا الرتداد الشخص‬ ‫واھتدائه‪.‬‬ ‫ وذخيرة القديسة تريزيا الطفل يسوع تفيد بشكل خاص األطفال‪.‬‬‫توزع صور القديسين‪ ،‬بعد لمسھا الذخائر للتبرك‪ ،‬على المرضى ليحملوھا‬ ‫عليھم‪ .‬إذا أمكن أن يركع المريض أمام الذخيرة ويتلو فعل الندامة ومن المفضل‬ ‫أن يسبق ذلك اعتراف جيد‪.‬‬ ‫مھم جداَ ‪ :‬إشعال شمعة أمام المصلوب وتوضع الذخيرة على المريض المتأمل‬ ‫بالصليب المقدس‪.‬‬ ‫ ذخائر القديسين المك ّفرين تستعمل من أجل المدمنين على الكحول والمخدرات‬‫والتدخين وغيرھا من اإلدمان‪ .‬وعلى الشخص أن يقول ‪" :‬أنا أعد برفض‬ ‫الكحول أو اي مخدر أو السيجارة ‪ ...‬أعطيني أيتھا الذخائر القوة حتى أصمد !"‬ ‫كل تدنيس أو عدم احترام للذخائر وعدم إيمان بقدرتھا‪ ،‬تعاقب عليه السماء‬ ‫بقساوة‪.‬‬ ‫لدى كل ذخيرة قوة إشعاع حب وسالم وشفاء خاص بھا‪ .‬إنھا بركة دائمة من‬ ‫الرب للبيوت التي تكرم فيھا وتوضع في المكان المخصص للصالة‪ .‬من‬ ‫الضروري تالوة الصالة بثقة وإيمان بالرب مع الرجاء واإلستسالم الى مشيئته‪.‬‬ ‫من أجل الحصول على النعم يرجى تالوة طلبة جميع القديسين وإضافة اسم‬ ‫القديس صاحب الذخيرة )إن لم يكن مذكورا فيھا‪(.‬‬ ‫"أوقع ما سبق من قبل الرب يسوع المسيح‪".‬‬ ‫ جان مارك ‪ " :‬من أنت ؟ "‬‫‪" -‬أنا القديسة تقال العذراء الشھيدة !"‬


‫‪٨‬‬

‫"ﻧﺘﻠـﻮ أﻣـﺎم اﻟﺬﺧﻴـﺮة ﻃـﻠﺒــﺔ ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﻘﺪﻳﺴـﻴـﻦ")ﻣﺎرت ﺗﻘﻼ(‬ ‫)وﻧﻀﻴﻒ إﺳﻢ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺬﺧرية‪ ،‬إن مل ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدآ(‬

‫" ليلة أمس ھبت عاصفة مريعة‪ .‬أحنيت وجھي إلى األرض وبدأت‬ ‫بتالوة طلبة جميع القديسين‪ .‬عند نھاية الطلبة اعتراني صداع ثقيل‬ ‫وكدت ال أستطيع إنھاء الصالة‪ .‬نھضت حينئذ وقلت للرب ‪" :‬يا يسوع‬ ‫ھدئ العاصفة ألن ابنتك ال تستطيع متابعة الصالة وقد ثقل علي النعاس‬ ‫)القديسة فوستين رسولة الرحمة اإللھية(‬ ‫‪ .....‬وللحال ھدأت العاصفة تماما ً‪.‬‬

Zakhaer el kiddissin  

منشورات - جنود مريم

Zakhaer el kiddissin  

منشورات - جنود مريم

Advertisement