Magazine projectbijeenkomst Geervliet-Middelharnis

Page 1

24 mei 2014

150 kV-verbinding

tussen Geervliet en Middelharnis

10

Mijlpaal in een uniek project

06

Boring onder Haringvliet gestart

12

Terugblik op de bijeenkomst


02 CV

PROJECT CV NAAM 150 kV-verbinding tussen de stations Geervliet en Middelharnis OPDRACHTGEVER Regionaal netbeheerder Stedin en landelijk netbeheerder TenneT WAT Op de Zuid-Hollandse eilanden realiseert Joulz – in opdracht van Stedin en TenneT - een 19 kilometer lange elektriciteitsverbinding naar GoereeOverflakkee. WAAR De verbinding loopt van station Geervliet op Voorne-Putten onder o.a. het Haringvliet door naar station Middelharnis. Het landtracé doorkruist hoofdzakelijk agrarische gebieden die binnen de gemeente Bernisse vallen. WANNEER De werkzaamheden zijn eind september 2013 gestart en worden volgens planning in december 2014 opgeleverd. FEITEN EN CIJFERS

19 kilometer

aan hoogspanningsverbinding

Ondergronds

komt de nieuwe verbinding te liggen

150 kV-kabelverbinding geschikt voor 2x 300 MVA

Onderdeel van

grootschalig investeringsprogramma Goeree-Overflakkee van netbeheerder Stedin

Mijlpaal: boringen onder het haringvliet • Uniek in dit project zijn de boringen onder het Haringvliet door over een afstand van 5 kilometer. • Het gaat om vier boringen van elk 2,5 kilometer, met een werkeiland in het midden van het Haringvliet. • Uiteindelijk komen er zo 2 verbindingen van elk 5 kilometer te liggen.


IN DIT NUMMER 03

IN GESPREK 10 Inhoudelijke discussie Geleid door Ed Nijpels

06 PROJECTOVERZICHT 04 150 kV-verbinding Tussen Geervliet en Middelharnis 06 Unieke boring Boring onder Haringvliet gestart

TERUGBLIK 12 Bijeenkomst 24 mei in Middelharnis 18 Bekijk de video Bijeenkomst 24 mei

ACHTERGROND 08 Feiten en cijfers Waar? Hoe ver? Waarom? 09 Ontdek meer Project in tekst en beeld

12 COLOFON

10

‘150 kV-verbinding tussen Geervliet en Middel­ harnis’ is een magazine voor betrokkenen bij het project ‘Geervliet-Middelharnis’ en genodigden van de bijeenkomst op 24 mei 2014. Hoofdredactie Heidi Nachtegaal, Joulz. Redactie en social media De Huurwoorde­ naar, video Marcel van Engelenburg (Twin Media), ontwerp Madelief Brandsma grafisch ontwerp. Fotografie Sicco van Grieken.

Voor- en dankwoord Anja Vijselaar Zaterdag 24 mei jl. stonden we stil bij een belangrijke mijlpaal van een schitterend project. Namelijk vier unieke boringen onder het Haringvliet van maar liefst 2,5 kilometer. Uniek omdat boringen onder water over deze afstand in Europa nog nooit zijn uitgevoerd. Misschien zelfs nog nergens ter wereld. Wij zijn de eerste die dit hebben aangedurfd. De boringen zijn onderdeel van de realisatie van een nieuwe 19 kilometer lange 150 kV kabelverbinding van Geervliet naar Middel­ harnis. Een kabelverbinding die Joulz mag realiseren in opdracht van netbeheerders Stedin (eigenaar) en TenneT (beheerder). Het is één van de grootste projecten die Joulz ooit gerealiseerd heeft. We zijn dan ook erg trots op dit project.

Trots op de omvang, de complexiteit, dat we voor zulke gerenommeerde opdrachtgevers mogen werken, en ook trots op de goede en constructieve samenwerking met onze opdrachtgevers en onderaannemers zoals NKT, Prysmian, Van Gelder Kabels en Leidingen en Visser & Smit Hanab. Tijdens de bijeenkomst op zaterdag 24 mei vierden we een van de grootste mijlpalen binnen het project ‘GeervlietMiddelharnis’ met alle betrokken partijen en met klanten en relaties. Er was ook een paneldiscussie over de toekomst van duurzame energie en hoe het Nederlandse energienet zich daarop kan en moet voorbereiden. Al met al een zeer interessante middag waarover u in dit online magazine meer kunt lezen. Ook kunt u meer lezen en bekijken over het project en de boringen.

Ik wil alle betrokken partijen, klanten en relaties die bij de bijeenkomst aanwezig waren bedanken voor hun aanwezigheid. Veel lees- en kijkplezier. Met vriendelijke groet, Anja Vijselaar Directeur Joulz Projects


04 PROJECTOVERZICHT

150 kV-verbinding tussen Geervliet en Middelharnis —

Op de Zuid-Hollandse eilanden realiseren we een nieuwe, 19 kilometer lange hoogspanningsverbinding naar Goeree-Overflakkee. De realisatie is door landelijke netbeheerder TenneT en regionaal netbeheerder Stedin in opdracht gegeven aan Joulz. De verbinding loopt van Geervliet op Voorne-Putten onder het Haringvliet door naar Middelharnis. Het gaat om een dubbele 150 kV-kabelverbinding geschikt voor 2x 300 MVA. De werkzaamheden zijn eind september 2013 gestart en worden volgens planning in december 2014 opgeleverd.

Stations Geervliet en Middelharnis

De verbinding komt te liggen tussen de stations Geervliet en Middelharnis. In station Geervliet worden de kabels aangesloten op twee nieuw aan te bouwen

GIS-velden en in Middelharnis worden ze aangesloten op nieuw te bouwen lijnvelden.

het verhogen van de capaciteit van de bestaande hoogspanningslijn van Klaaswaal naar Goeree-Overflakkee.

Deel van investerings­ programma

Cruciaal voor energie­ voorziening

De werkzaamheden maken deel uit van een grootschalig investeringsprogramma voor het elektriciteitsnet op GoereeOverflakkee. Regionale netbeheerder Stedin is dit programma gestart in 2007. Zo zijn er de afgelopen jaren diverse vernieuwingen gerealiseerd, zoals het verzwaren van middenspanningskabels, het ontkoppelen van lokale netten en

Klik hier om het nieuwsitem van RTV Rijnmond te bekijken

De hoogspanningskabels spelen een cruciale rol in de energievoorziening voor de Zuid-Hollandse eilanden. Met een verdrievoudiging van de capaciteit tussen Klaaswaal en Middelharnis, en het nieuwe tracé tussen Geervliet en Middelharnis heeft Stedinvoldoende ruimte gecreëerd om energie af te nemen én terug te leveren.


Anton Weekamp, projectmanager:

‘Dit project wordt ongelofelijk snel uitgevoerd, waarbij engineering, uitvoering en vergunningen soms parallel aan elkaar lopen. Dit is spannend, maar we hebben er alle ververtrouwen in dat de onderdelen uit­ eindelijk soepel in elkaar vallen.’ anton.weekamp@joulz.nl

Peter van der Veen, projectleider:

‘Mijn doel: optimale veiligheid en naadloos aansluitende planningen. De realiteit: werken met diverse partijen waaronder veel verschillende aannemers. Deze complexe communicatie en afstemming maakt mijn werk extra interessant.’ peter.vanderveen@joulz.nl


06 PROJECTOVERZICHT

Boring onder het Haringvliet gestart — De nieuwe hoogspanningsverbinding tussen de stations Geervliet en Middelharnis komt ondergronds te liggen. Een gedeelte van de verbinding wordt geboord en een deel wordt traditioneel met een graafmachine aangelegd. Uniek in dit project is de boring onder het Haringvliet door over een afstand van 5 kilometer. Vier boringen van elk 2,5 kilometer, met een werkeiland in het midden van het Haringvliet. Er komen 2 verbindingen van 5 kilometer te liggen.

De boringen onder het Haringvliet worden uitgevoerd door onderaannemer Vissen & Smit Hanab. De methode die gebruikt wordt heet HDD: Horizontal Directional Drilling. Met deze methode boren zij eerst een boorgat onder het Haringvliet door. Daarna pakken we de leiding op - die dan al kant-en-klaar ligt te wachten - en trekken we deze door het boorgat terug naar het beginpunt. Op deze manier leggen we in één keer tweemaal 5 kilometer van het nieuwe net aan.

Klik hier om de film te bekijken

Gijs van der Woude, Buro Woudpartners:

‘Het is heel mooi als het gaat over binding, om dit te doen hier in de haven en alle betrokken partijen bij elkaar te brengen: leveranciers, de klant en heel veel Joulzmensen’.


07

Lucia Uiterwijk, sr. vergunningenmanager:

‘Voor de kruising met het Haringvliet gelden twee grote vergunningen. De vergunning voor de boringen zelf en de vergunning voor het werkeiland. Dit zijn complexe trajecten. Met de vergunning voor de boringen zijn we ruim een jaar bezig geweest.’ lucia.uijterwijk@joulz.nl Adri van Leeuwen, sr. Projectleider:

‘De boringen onder het Haringvliet zijn enorm lang, wel 2,5 km. Dit brengt een gezonde spanning met zich mee… Maar we hebben alle risico’s beoordeeld en zo nodig maatregelen genomen.’ adri.vanleeuwen@joulz.nl

Wat is Joulz Projects precies? Het project Geervliet-Middelharnis is een project van Joulz Projects. We vroegen directeur Anja Vijselaar wat Joulz Projects nu precies is. Bekijk het filmpje voor het antwoord.

Klik hier om de film te bekijken


08 ACHTERGROND

Feiten en cijfers —

Peter van der Veen, projectleider:

Boringen onder Haringvliet

Kerngetallen

5 km vinden 4 boringen plaats van elk 2,5 km. Er komen 2 verbindingen te liggen.

• Budget

Over een afstand van

• Projectduur •

In het midden ligt een werkeiland

met boorkuip.

Boorkuip

- Afmetingen

50 x 27 meter

- Diepte Haringvliet is

2,3 –NAP

2,5 jaar

85 kilometer landkabel

33 kilometer Haringvlietkabel 55 kilometer glasvezelkabel 38

boringen in landtracé (in totaal 4 kilometer)

4 boringen onder Haringvliet (elk 2,5 kilometer)

12

kilometer HDPE mantelbuis (450 mm)

kilometer open ontgraving (breed 6 meter)

- Damwanden

16 meter lang

40 miljoen euro

10

‘Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor de stations bij Geervliet en Middelharnas. Het is de eerste keer dat ik werk met 150 kV. Een mooie leer­ ervaring, waarbij ik graag meekijk over de schouder van de engineer.’ peter.vanderveen@joulz.nl Anton Weekamp, projectmanager:

‘Het landtracé is zo’n 14 km lang en we boren 5 km onder water. Op land zijn de boringen korter, maar het zijn het er wel een stuk meer. Ook hebben we op het land te maken met veel partijen om goede afspra­ ken mee te maken, zoals om­­wonenden en boeren.’ anton.weekamp@joulz.nl Adri van Leeuwen, sr. projectleider:

‘Ook de haspels voor dit project zijn uniek. De kabels hebben een lengte van 2700 meter terwijl 1200 meter gebruikelijk is met dit type kabels. De haspels zijn 4 meter hoog en worden via zwaar transport aangele­ verd bij de plek waar we gaan boren.’ adri.vanleeuwen@joulz.nl


09

Zaterdag 24 mei: De bijeenkomst in het kort — Op zaterdag 24 mei was een bijeenkomst om stil te staan bij enkele unieke boringen onder het Haringvliet. Hieronder leest u een korte samenvatting van de dag. Na de ontvangst om 13.00 uur startte de bijeenkomst met een welkomstwoord door Anja Vijselaar - Directeur Joulz Projects - en dagvoorzitter Ed Nijpels. Vijselaar: ‘Welkom aan onze partners, leveranciers en opdrachtgevers! Joulz is erg trots op het project Geervliet-Middelharnis, waarbij wij het aanleggen van een nieuwe 150 kVkabelverbinding voor Stedin en TenneT mogen realiseren. We realiseren dit niet alleen, maar samen met opdrachtgevers Stedin en TenneT en onze onderaannemers NKT Cables, Prysmian, Van Gelder Kabels en Leidingen en Visser & Smit Hanab.’ Om 14.00 uur nam Jack Smeets, projectmanager vanuit Joulz het woord

voor een projectpresentatie van Geervliet-Middelharnis en de boring onder het Haringvliet. Hij vertelt onder meer: ‘Dankzij de nieuwe verbinding neemt de capaciteit van station Middelharnis enorm toe. Dit betekent een boost voor de lokale industrie. Ook is terugleveren van energie nu mogelijk, bijvoorbeeld wind- en zonne-energie.

lelkabels onder het water te brengen. En dan nog: 2,5 kilometer kabel trekken door een mantelbuis is niet eenvoudig. Het meest riskante hierbij is “komen we obstakels tegen waardoor het intrekken vastloopt?”. Hier hebben we uitgebreid onderzoek naar gedaan en ik heb dan ook alle vertrouwen in dit mooie project.’

Wat dit project uniek maakt, is dat we hebben gekozen voor een boring over een afstand van 5 km onder het water door. Ik ben dit wereldwijd nog niet tegengekomen. Om dit mogelijk te maken hebben we op de helft van de afstand - middenin het Haringvliet - een werkeiland aangelegd. We maken vier boringen van elk 2,5 km om 2 paral-

Om 14.15 uur was het tijd voor de inhoudelijke discussie, geleid door dagvoorzitter Ed Nijpels. Het verslag leest u op pagina 10. Vanaf 15.00 uur konden aanwezigen deelnemen aan een boottocht rondom het werkeiland. Ook was er gelegenheid om na te praten over het project Geervliet-Middelharnis.

Diane Zandee, inkoopmanager Eneco:

‘Dit prachtige project onderstreept de innovatiekracht van Joulz. Bovendien leggen alle bedrijven die vandaag aanwezig zijn samen de verbinding voor meer duurzaamheid. Door kennis te bundelen – binnen én buiten de Eneco Groep – kunnen we samen topresultaten neerzetten.’


10 IN GESPREK

Over duurzame energie: de toekomst is nu Discussie geleid door dagvoorzitter Ed Nijpels

—

Het discussiepanel: Ernst Japikse Bert Brand Wim de Ridder Jack Smeets

Directeur Techniek Stedin Gemeente Goeree-Overflakkee Hoogleraar Toekomstverkenning en Toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente Projectmanager Joulz


11

Ed Nijpels is o.a. voorzitter van de borgingscommissie van het Energieakkoord, lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW en voorzitter van NLingenieurs, brancheorganisatie van de Nederlandse advies- en ingenieurs­ bureaus. Om 14.15 uur opent hij de discussie: ‘De borgingscommissie van het Energieakkoord is ingesteld om de uitvoering te bewaken van het Nederlandse duurzaamheidbeleid. En dat is hard nodig. Vijf kabinetten in tien jaar tijd hebben geleid tot een zwabberend beleid.’ Een confronterende stelling, die wordt onderstreept door Wim de Ridder. Hij stelt onder meer: ‘Nederland is volgend in de wereldwijde trend richting duurzaamheid. Toch is dit een cruciale ontwikkeling, die naast meer duurzame energie ook lagere energiekosten en meer werkgelegenheid kan brengen.’

Nederland is volgend…

Nijpels vervolgt: ‘In Europa zijn we wat duurzaamheid betreft achterop geraakt in het peloton, we nemen ongeveer dezelfde positie in als Malta. Dat móet beter en daarvoor is het Energieakkoord, waar maar liefst 47 partijen hun handtekening onder hebben gezet: van Greenpeace tot VNO-NCW. Hiermee zijn we internationaal toonaangevend, want andere landen volgen ons voorbeeld.’

Ruimte voor duurzame energie Ernst Japikse, directeur Techniek Stedin, werpt een korte blik op de geschiedenis van de elektriciteitslevering in GoereeOverflakkee. Hij vertelt dat het stroomnet

heel snel opnieuw is opgezet na de watersnoodramp. Met als gevolg dat het aantal storingen in GoereeOverflakkee de laatste jaren boven het Nederlands gemiddelde uit kwam. Japikse: ‘Maar dit gaat veranderen. En hoe! Naast een verbeterde stroomvoorziening in de regio, biedt het project Geervliet-Middelharnis ruimte voor duurzame energieprojecten. Als we kijken naar duurzame energie wordt er in Nederland vooral veel gesproken over wie wat gaat betalen. En het gaat inderdaad om gigantische bedragen. Het gaat erom dat we nu doorzettingsvermogen tonen.’

Duurzame energie terugleveren ‘Dankzij de nieuwe hoogspanningsverbinding neemt de capaciteit van station Middelharnis enorm toe,’ licht Jack Smeets toe. ‘Dit betekent een boost voor de lokale industrie. Ook kunnen wind- en zonne-energie, en op termijn ook getijde-energie teruggeleverd

worden aan het elektriciteitsnet.’ Bert Brand vult aan: ‘Goeree-Overflakkee heeft de ambitie om energieneutraal te worden in 2020. Hiervoor gaan we grote hoeveelheden wind- en zonne-energie opwekken en op termijn ook energie uit getijdewerking. We hebben hier veel windturbines staan en qua zonne-energie staan wij - als kleine gemeente – op de 17e plaats in Nederland.’

Een toekomstgericht project

‘Wat hier op Goeree-Overflakkee gebeurt, is bijzonder,’ aldus De Ridder. ‘Dit is een case van wat duurzame energie in de praktijk betekent: gebruiken én zelf opwekken.’ Nijpels vat de discussie samen: ‘Vandaag bent u te gast bij een toekomstgericht project van Stedin en TenneT. Dit biedt meer ruimte voor duurzame energieprojecten. Een prachtige stap voor de regio én voor Nederland, die helpt om ons weer op de rit te zetten naar een vooruitstrevend duurzaamheidsbeleid.’


12 TERUGBLIK

Bijeenkomst zaterdag 24 mei

Mijlpaal boring onder het Haringvliet

—

De boring van 4 keer 2,5 kilometer onder het Haringvliet is het meest spectaculaire deel van de aanleg van de 150 kV-verbinding tussen Geervliet en Middelharnis. Op zaterdag 24 mei werd in Middelharnis op feestelijke wijze aandacht besteed aan deze boringen die uitgevoerd worden door onderaannemer Visser & Smit Hanab. We blikken terug op een onverge­telijke dag.

Bekijk de video van de bijeenkomst op 24 mei


13

Fabio Lodigiani, NKT Cables

‘We have produced the cables for under the water in our plant in Cologne, Germany. The length of the cables, 2.5 kilometers, has been an extraordinary challenge for our company. They consist of one piece. We transported them on huge reels, by ship over the river Rhine.’ Carsten Wolff, NKT Cables

‘There are 4 cable-routes under the water: two to the work island in the middle from each side of the water. Each route consist of 3 cables which are tied together, just before they are pulled in. So in total we produced 12 cables of 2.5 kilometers.’


14 TERUGBLIK

Pieter de Kam, Visser & Smit Hanab:

‘Dit project is een uniek werk in Nederland. Om daar aan mee te mogen werken als aannemer tovert een glimlach op je gezicht. De eerste twee boringen vanaf Middelharnis zitten er nu op. We verplaatsen de equipement en starten met het boren vanaf de andere kant.’ Piet Taal, Joulz:

‘Om zo’n boring te kunnen uitvoeren, moet je over heel wat expertise beschikken en Visser & Smit Hanab heeft die expertise. Alleen al het maken van het boorplan was een enorm project. Je hebt te maken met dijken, gasleidingen onder het Haringvliet, milieuaspecten en natuurlijk vele vergunningen.’

Klik hier om de film te bekijken

Hans van Orsouw, TOVO Project & Interim management:

‘Een heel interessant project, ik denk dat het goed is voor de bewoners van dit eiland.’


15

Arie Quik, Quik Management:

‘Ik help bij de werkplekinspecties bij Joulz projecten, ook bij dit project. Een volledig veilige uitvoering van alle werkzaamheden is waar we samen voor gaan.’


16 TERUGBLIK

Peter Luitjens, TenneT

‘Deze verbinding zorgt voor meer stabiliteit van de energievoorziening op Goeree-Overflakee. Goed voor de bewoners en bedrijven. Het levert bovendien de noodzakelijke infra­ structuur voor verschillende toe­ komstige ontwikkelingen. Zo kan het burgerinitiatief Windpark Krammer bij de Krammersluizen straks energie terugleveren via deze verbinding. De inzet en expertise van Joulz is bij dit alles essentieel: een kundige partij waar we prima mee samenwerken.’

Klik hier om de film te bekijken

Ernst Japikse, Stedin:

‘Ik heb naar het filmpje zitten kijken en kunnen genieten van moderne technieken en een projectmanager die er zo rustig en relaxed bij was, echt vakwerk!’


17 TITEL VAN MAGAZINE 017

Wilfred van Bergen, D&C Engineering:

‘Dit project geeft wel aan waar we heen gaan nu met de techniek. Wij zijn van de hoog­ spanningsmasten, maar je gaat steeds meer zien dat kabels worden ingegraven.’


18 TERUGBLIK

Jos Jacobs, Eneco:

‘Ik kijk hier vooral naar de technieken die worden gebruikt, wel­ licht kunnen we hier in de toekomst ook iets mee in onze projecten. Bijvoorbeeld in onze wind op zee-projecten of voor de aansluiting van duurzame opwek­ centrales.’

Klik hier om de film te bekijken

Chris Engelaar, Royal SMIT Transformers B.V.:

‘Je ziet toch een tendens dat er meer bekabeld wordt, de mensen willen geen hoogspan­ ningslijnen meer zien.’


19

Klik hier om de film te bekijken

Ed Nijpels, dagvoorzitter:

‘Overal waar kabels gelegd moeten worden onder water, zou ik zeggen: “gebruik de techniek van Joulz, wat die hebben hier laten zien dat het perfect verloopt”.’

Marcel Alderliesten, RET:

‘Ik heb met plezier gekeken en geluisterd naar de discussie. Het is voor mij op heel veel punten ontzettend herkenbaar. Binnen de RET ben ik zelf verantwoordelijk voor alle aanleg van infrastruc­ tuur en we zien hierbij best veel overeenkomsten met de uitdagingen die Joulz ook heeft gehad bij de aanleg van deze kabel.’


20 OPDRACHTGEVERS EN PARTNERS

Opdrachtgevers Stedin Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 1.200 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.

TenneT TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO) die werkzaam is in Nederland en een groot deel van Duitsland. In Nederland worden onze activiteiten uitgevoerd door TenneT TSO B.V. en haar dochterondernemingen. Wij zorgen voor een betrouwbare en ononderbroken elektriciteitsvoorziening aan de 36 miljoen eindgebruikers in de markten die we bedienen. TenneT streeft ernaar om te voldoen aan de

behoeften van haar belanghebbenden door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn.

ste opdracht, omdat de continuïteit van het dagelijks leven en de bedrijfsvoering van klanten hiervan afhankelijk is.

Met ca. 21.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen overschrijden we landsgrenzen om landen met elkaar te verbinden. TenneT behoort tot de vijf grootste elektriciteitstransporteurs van Europa en werkt nauw samen met overheden, belangenorganisaties, handelspartners en private investeerders over de hele wereld. TenneT wil ervoor zorgen dat essentiële infrastructuur wordt ontwikkeld, aangelegd en efficiënt beheerd - nu en in de toekomst, aan land en op zee.

Joulz is onderdeel van Eneco en is met circa 2.500 medewerkers actief in heel Nederland, met vestigingen in onder meer Rotterdam, Delft, Utrecht, Alblasserdam, Haarlem, Dokkum en Weert.

Opdrachtnemer Joulz Joulz is een grote Nederlandse speler als het gaat om de realisatie en het beheer en onderhoud van energieinfrastructuren. Met een compleet pakket van advies, engineering, aanleg en beheer van (duurzame) energieinfrastructuren werkt Joulz voor onder meer netbeheerders, wegbeheerders, industrie, gemeenten, rail en utiliteitsbouw. Optimale beschikbaarheid van energie-infrastructuren is de belangrijk-

Klik hier om de film te bekijken

Betrokken onderaannemers Visser & Smit Hanab Wij ontwikkelen, bouwen en onderhouden verbindingen, netwerken en installaties voor water en energie. Veiligheid staat hierbij voorop. Het is onze ambitie om onze positie in het totale bouwproces te verbreden en op ons vakgebied de beste te zijn, zowel nationaal als internationaal. Met onze mensen, vooruitstrevende technieken en een klantgerichte benadering ondersteunen we de klant optimaal in zijn behoefte. Samen met onze klanten leveren wij een bijdrage aan een duurzame samenleving. Meer informatie: www.vshanab.nl

Hans Blok, Visser & Smit Hanab:

‘Deze keer is het weer een stapje groter dan de vorige keer. We hebben vorig jaar 1850 meter gedaan, nu tweeënhalve kilometer, we proberen iedere keer de grenzen een stukje te verleggen.’


21

Klik hier om de film te bekijken

Jesper Pottuit, Van Gelder:

‘Voor ons was dit project een enorme uitdaging, de eerste in dit soort grote pro­ jecten. Met nog één kabeltrek op land te doen zitten we volledig op schema. Het gaat buitengewoon goed, boven verwachting. We hebben het weer gelukkig meegehad.’

nkt cables heeft onlangs één van de modernste kabelfabrieken ter wereld in gebruik genomen waar speciale kabels met zeer lange lengten worden geproduceerd voor offshore windparken. nkt cables is technologisch marktleider op het gebied van bovenleidingsystemen voor hogesnelheidstrein trajecten. Laagspannings-, signaal- en speciaal­ kabels en kabelharnassen voor de automotive industrie completeren het productportfolio.

Prysmian Group Met meer dan honderd jaar ervaring is Prysmian Group wereldleider in de energie- en telecomkabelindustrie. Prysmian Group had een omzet van circa 7 miljard euro in 2013, 19.000

werknemers in 50 landen en 91 productiefaciliteiten, en een sterke positie in hightechmarkten. Prysmian Group biedt het breedste aanbod van producten, diensten, technologieën en kennis in de markten voor energie en telecom. In de energiesector levert Prysmian Group kabels voor ondergrondse en onderzeese energietransmissiekabels en -systemen, ‘specialty’-kabels voor uiteenlopende industriële sectoren, en midden- en laagspanningskabels voor de bouw en infrastructuur-industrie. In de telecomsector levert Prysmian Group kabels en accessoires voor stem-, videoen datatransmissie, en een uitgebreid assortiment glasvezel- en koperkabels en connectiviteitssystemen. Prysmian staat genoteerd aan de Milan Stock Exchange en in de Blue Chip index.

Klik hier om de film te bekijken

Van Gelder Van Gelder is gespecialiseerd in het initiëren, ontwerpen, realiseren en beheren van infrastructurele projecten, zowel boven- als ondergronds. Van Gelder is een landelijk opererend, middelgroot aannemingsbedrijf met vestigingen verspreid over heel Nederland. In de onderneming zijn ruim 700 mensen werkzaam.

Koos van Genderen, nkt cables GmbH: nkt cables nkt cables is één van ‘s-werelds meest ervaren producenten op het gebied van energieoverdracht en produceert innovatieve kabels en aansluitgarnituren voor laag-, midden- en hoogspannings­ toepassingen tot 550 kV voor energiebedrijven, - transporteurs en industrie. Ook geleiders voor hoogspanningslijnen (OPGW/OPPC) en innovatieve netmonitoringsystemen worden door nkt cables geleverd.

‘Er gaan twee circuits van de ene kant naar de andere kant van het Haringvliet. Eén circuit bestaat uit drie kabels: drie aders die gezamenlijk tot één kabel worden gebundeld en die de pijp van Visser & Smit Hanab ingaat. De drie kabels worden om de meter samengebundeld en in het midden zit een staalkabel waaraan getrokken wordt. Want aan een kabel mag je niet zo hard trekken.’


Terugblik — ‘Een fantastische middag, een bekroning op ons werk’. Zo typeerde directeur Anja Vijselaar van Joulz Projects de bijeenkomst. Bekijk haar volledige terugblik in de video.

Klik hier om de film te bekijken

UITGAVE VAN JOULZ B.V.