Page 1

APRIL 2014

12 Meedenken met TenneT

Joulz en

vakmanschap 08

04

30.000 slimme meters

Goed werk is 足vakwerk


02 CV

PROJECT CV Naam

TenneT Van wie

De Nederlandse Staat (vertegenwoordigd door het Ministerie van Financiën) is 100% aandeelhouder in Nederland. Wat

Nutsbedrijf en de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Waar

Ruim 1.000 medewerkers zijn gevestigd in Arnhem en Ede met regiokantoren in ­Hoogeveen, Waddinxveen en Weert. In ­Duitsland werken ongeveer 700 medewerkers. Feiten en Cijfers Tennet

20.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen

36 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland

In de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa

De focus is gericht op de ontwik­ keling van een Noordwest-Europese energiemarkt en op de integratie van duurzame energie

Onpartijdig transportnet beschikbaar voor elektriciteitstransporten Raamovereenkomst TenneT en Joulz

• Investeringen • Instandhouding met de producten (POB’s) ­storingsherstel, onderhoud, operationeel beheer, schades, reconstructies en voorraadbeheer • Consultancy: diensten/expertise met name op het gebied van hoogspanning zoals netstudies en stationsautomatisering • Telecommunicatie: diensten/expertise op het gebied van telecom: verbindingen en (netwerk) componenten. • Assetdatabeheer: informatie (asset gegevens of asset data) die opgeslagen is in allerlei ­systemen en die up-to-date moet zijn.


IN DIT NUMMER 03

THEMA 04  Vakmanschap Kwaliteit. Altijd!

08

PROJECTEN

12 TenneT en Joulz: De wil om mee te denken

14 Wie wat waar? Liander Amsterdam KORTE ARTIKELEN 06 Masterclass AC/DC 10 Waarom? Meten en keuren 11 en 18 Kort nieuws

16 Nieuwe klussen

RUBRIEKEN

07 Toolz van Joulz High security projecten

20 Focus op Joulz Opleiding en training

22 Vanaf de directievloer Robert de Boer over vakmanschap 23  Duivels dilemma Snelheidsbegrenzer, zegen of vloek?

20 Opleiding en training

Colofon

Hotline met... Ferry van der Ent

‘Joulz en vakmanschap’ is het magazine voor alle relaties, klanten en medewerkers van Joulz en CityTec. Hoofdredactie Daniëlle Kramer Redactie Jeroen Maarschalkerweerd (HRM), Ron Oosterwijk (Projects), Ed Verhagen (KVM), Theo de Bruin (KVM), Joanne Meyboom (GreenTec), Gijs Lambooij (Communicatie), Marije Dijkstra (CityTec), Gertjan Sybrandi (Facilitair), Poco Más Communicatie en Zabriski Media Fotografie Sicco van Grieken, Marcel Rozenberg en Paul Linkerhof Vormgeving, illustratie en r­ ealisatie Zabriski Media.

WARM WELKOM rijker. Wij vinden dat technologie en mensen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, als het gaat om betrouwbare en toekomst­ bestendige energie-infrastructuren. Vakmanschap behoort in onze visie tot de basis.

Voor u ligt het nieuwe nummer van ons magazine dat we de titel ‘Vakmanschap’ hebben gegeven. Voor ons een belangrijk thema, want de maatschappij wordt steeds afhankelijker van energie. De betrouwbaarheid van infrastructuren wordt daardoor ook steeds belang-

Wij willen u in deze uitgave graag laten zien hoe onze vakmensen zich dag in dag uit inzetten om te zorgen dat energie-infrastructuren betrouwbaar zijn en blijven. Dat betekent dat we op vele vlakken moeten zorgen dat ons werk de kwaliteit heeft die u van ons mag verwachten. Hiervoor combineren we onze jarenlange ervaring met het continu investeren in ­techno­logie, kennis en veiligheid.

We zetten alles op alles om 100% te voldoen aan datgene wat de klant van ons verwacht. U leest over onze projecten, onze mensen en onze visie op hoe wij denken dat duurzame energie (opwek)oplossingen en besparingen gerealiseerd kunnen worden voor onze klanten. Heeft u naar aan­leiding van de artikelen in deze uitgave vragen, opmer­kingen of verbeter­ suggesties? Die horen we ­uiteraard graag via de redactie. Wij zorgen dat het werkt! Veel leesplezier, Robert de Boer Algemeen Directeur Joulz


04 THEMA

Vakmanschap

Kwaliteit. Altijd! Toekomstbestendige bedrijven streven naar een bedrijfsmodel waar klanten centraal staan en waar vakmanschap het verschil maakt. Onze visie op vakmanschap richt zich op de vraag hoe we samen kunnen werken aan kwaliteit, innovatie en een duurzame toekomst voor ons allen.

V

akmanschap is de vaardigheid om hoog kwalitatief werk af te leveren. Een vakman verstaat niet alleen zijn werk tot in de puntjes, maar is ook altijd bezig met verbetering en wil graag leren. Daarnaast betekent vakmanschap ook: betrouwbaar zijn, veilig en ­efficiÍnt werken, denken met en voor de klant. Op die vlakken proberen wij ons vakmanschap in te zetten om steeds beter te worden in wat we doen. Maar ook om te zorgen dat onze klanten kunnen innoveren en de concurrentie voorblijven. We leveren kwaliteit, altijd!

Monteur Zelindo moet af en toe improviseren bij de installatie van een slimme meter in een huis van 35 jaar oud. Typisch werk voor een vakman.


05

APRIL 2014

Meedenken en innoveren Onze klanten komen soms met ­specifieke vragen waar niet altijd een kant-en-klaar antwoord voor is. ­Bovendien weten we: iedere situatie is anders en vraagt dus om een andere oplossing. De gemeente Nuenen ­bijvoorbeeld. In de wijk Eeneind is het ’s avonds stil op straat. Er is weinig verkeer en toch brandt de straatverlichting volcontinue. Dat moest anders en zeker energie­zuiniger kunnen. CityTec heeft in samenwerking met de firma TVILight een uniek verlichtingsproject gerealiseerd, waar door middel van bewegingsdetectoren de verlichting dynamisch wordt geregeld. Er staan 75 lichtmasten met Floor (LED) armaturen, waarbij op iedere mast een dim-unit met een bewegingsdetector is gemonteerd. Niet alleen de gemeente maar ook de bewoners zijn er enthousiast over: ‘De straatverlichting doet rustig en nostalgisch aan. De lichtmasten gaan aan wanneer er beweging is. De sensoren werken niet alleen op beweging maar meten ook snelheid en richting, van bijvoorbeeld voet­gangers, f­ ietsers of auto’s. Wij als bewoners ervaren het als heel veilig. Je hebt het gevoel dat je begeleid wordt door het licht en je ziet wanneer er iets aan de hand is in de straat’. Het systeem heeft ook een ingebouwd ­controlesysteem dat bewaakt of de verlichting naar behoren functioneert.

Betrouwbaarheid Soms moet de ­energievoorziening 150% zeker zijn. Op het Science Park Amsterdam bevindt zich een stuk terrein waar een aantal zeer gerenommeerde onderzoekinstituten en bedrijven zijn gehuisvest. Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer (WCW) is de lokale netbeheerder die het net voor dit s­ ciencepark in eigen beheer exploiteert. Joulz verzorgt hier al vijf jaar het onderhoud en vult bij afwezigheid van de IV’er van WCW Kees Rijksen het ­IV-schap in. Een 24/7 wachtdienstregeling maakt ook onderdeel uit van het contract. Het terrein is eigendom van de Nederlandse ­organisatie voor wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en huisvest onder andere het FOM-Instituut AMOLF, Centrum W ­ iskunde en Informatica, Nationaal Instituut voor subatomaire fysica, Stichting SURF en Universiteit van Amsterdam. Voor deze instituten verzorgt WCW het terreinbeheer, parkeren, bewaking en beveiliging, energieinkoop en -distributie, ondergrondse i­nfrastructuur, onderhoud ketelhuis, milieuvergunning, restaurant en colloquiumzalen en het local area network. De activiteiten kunnen geen uur stilliggen. 24/7 kan WCW er zeker van zijn dat de energievoorziening op en top functioneert.

Opleiding en ervaring Bij een klant als TenneT, waarover u ­verderop in het magazine kunt lezen, is het van het grootste belang dat al onze mensen weten wat ze doen. Dag in dag uit zetten zij hun kennis en ervaring in om voor dé beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland leveringszekerheid te bieden. ‘Vakmanschap staat bij ons op een hoog niveau. We hebben succes op de hoogspanningsmarkt, mede dankzij onze 400 medewerkers (monteurs, ­technisch specialisten, engineers, ­applicatiebeheerders, SA medewerkers) die een hoog kennisniveau hebben’, zegt Anja Vijselaar, directeur Projects bij Joulz. ‘Om monteurs op te leiden en voor te bereiden op de werkzaamheden hebben we een eigen bedrijfsschool (KEI) voor ­opleidingen op het gebied van laagspanning, middenspanning en hoogspanning, Gas maar ook systeembeheer. Opleiden gebeurt meestal via leerwerktrajecten, maar we leiden ook zij-instromers op. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen bij ons de opleiding tot monteur volgen. Opleiden is belangrijk omdat onze werkzaamheden zo specifiek en divers zijn: we werken in HS stations, aan bovenlijnen en ondergrondse ­verbindingen’, vertelt Vijselaar.


06 MASTERCLASS

APRIL 2014

Wat hebben we geleerd van het gelijkspanningscongres?

J

oulz voorziet een toekomst waarin gelijkspanning een grote rol speelt. Belangrijkste argu­ menten: met de keuze voor een gelijkspanningsnet kun je besparen op grondstoffen en energie, het is minder storingsgevoelig en biedt enorme kansen om ICT toe te passen in de ­openbare- én private ruimte. Daar staat tegenover dat heel wat ‘tradities’ in elektrotechniek en energiedistributie moeten wijken om gelijkspanning een kans te geven. Joulz organiseerde samen met onder meer Siemens, ­Philips en de TU Delft het congres “AC/DC: een kwestie van smaak?” Aan gelijkspanningsexpert en initiatiefnemer van het congres Tim Zijderveld van Joulz en innovatiemanager Tom de Vries van CityTec de vraag: ‘Wat hebben we daar nou van geleerd?’.

Hoe ver zijn we nu eigenlijk? Tim: ‘Ruim 150 personen namen deel aan het congres. Vertegenwoordigd waren onder andere: netbeheerders, ­producenten van kabel en componenten, bouwbedrijven, scheepsbouw, ­gemeenten, woningbouwcorporaties en de Rijksoverheid. Voor veel deel­ nemers was het een echte ‘eye opener’ om te zien dat zoveel partijen al behoorlijk concreet met het ­onderwerp bezig zijn. Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat b ­ ouwbedrijf BAM ­plannen heeft om energieneutrale ­woningen op gelijkspanning te ­realiseren. Woningbouw­corporaties staan open voor het idee.’

Niet wachten op gedetailleerde standaardisering Tim: ‘Normen en standaarden in de wereld van energie­distributie zijn ­vanzelfsprekend gericht op wissel­ spanning. Dat er aanvullende normen en standaarden moeten komen voor gelijkspanning, staat vast. Maar er is geen enkele reden te wachten met het ontwikkelen van projecten rondom gelijkspanning. Met huidige normen, kennis en techniek kan veilig met ­gelijkspanning gewerkt worden.’ Door concreet aan de slag te gaan, kan Nederland zelfs koploper worden in een wereldwijde trend, zo was te horen op het congres.

En de overheid? Tim: ‘Het ministerie van Economische Zaken ziet in gelijkspanning belangrijke kansen voor de ‘BV Nederland’ en geeft een d ­ uidelijke boodschap af: als partijen belemmeringen t­ egenkomen waar de overheid hulp bij kan bieden, dan mogen ze rekenen op steun van het ministerie.’

Hoe gaan we van analoog naar digitaal? Tom: ‘De wereld van wisselspanning is vooral een analoge wereld, waarin ­hardware de boventoon voert. Het ­toepassen van gelijkspanning vraagt om een hybride benadering. Bewegende – en dus kwetsbare – componenten zoals s­ chakelaars worden in gelijk­ spanningsnetten vervangen door ­software voor beveiliging, schakelen en communicatie, met daarachter nog

AC/DC

een schakelaar voor optimale zekerheid. De benodigde techniek bewijst zich al in de hoogspanningsdistributie. Nieuwe inter­nationale HS-verbindingen werken ­vrijwel standaard op gelijkspanning, in combinatie met vermogenselektronica. Maar om dit allemaal te vertalen naar lagere spanningsniveaus en toepassing in de dagelijkse praktijk, is samen­ werking en kennisdeling tussen alle partijen die zich met gelijkspanning bezighouden cruciaal. Daarnaast zullen we enorm moeten investeren in ­scholing. De technici van vandaag, zullen opgeleid moeten worden voor de eisen van morgen.’

Verder denken dan kabels en stekkers dus? Tom: ‘De verwachting is dat in openbare verlichting (OVL) g ­ elijkspanning als eerste op grote schaal toegepast kan worden. Gemeenten hebben verge­ vorderde plannen om in de komende decennia vele tienduizenden kilometers nieuwe, eigen OVL-installaties aan te leggen. Gelijkspanning is daar om ­verschillende redenen, denk b ­ ijvoorbeeld aan lagere aanleg- en beheerkosten, minder storingsgevoeligheid, bij uitstek voor geschikt. Het is wel zaak om ­daarbij verder te kijken dan kabels en stekkers, vinden de experts. Gelijkspanningsnetten zijn zeer geschikt voor datacommunicatie en bieden zo talloze mogelijkheden om de openbare ruimte te “verslimmen” met behulp van ICT. Het toepassen van gelijkspanning levert dan ook het meeste op als de mogelijkheden zo breed mogelijk worden benaderd.


Toolz van joulz 07

APRIL 2014

High security projecten

Niets wordt aan het toeval overgelaten Voor de afgelopen Nuclear Security Summit 2014 reisden 58 wereldleiders naar Den Haag, met 5.000 mensen in hun gevolg. 13.000 agenten moesten zorgen voor ieders veiligheid. Tientallen mensen van Joulz en Stedin hebben de afgelopen maanden gezorgd dat er in ieder geval met de energievoorziening niks mis kon gaan. Hoe werkt zo’n high security project eigenlijk? We bekijken de werktekening...

1

Bijzondere evenementen Bij bijzondere gelegenheden zoals de bijzetting van een lid van het Koninklijk Huis in de grafkelder van de Nieuwe Kerk in Delft, een ­nucleaire top of Europacup wedstrijd mag er absoluut niets mis gaan. Vaak zijn er veel geld- en veiligheidskwesties mee gemoeid. Tijdens de Nucleaire Top was Den Haag waarschijnlijk even het meest beveiligde en elektrisch best ­werkende stukje van de wereld.

1

4

5

3

2

Extra onderhoud bekabeling In de aanloop naar bijzondere evenementen is extra o ­ nderhoud gepleegd aan installaties en b ­ ekabeling. De bekabeling wordt onderworpen aan een 0,1 Hz meting, zodat eventuele zwakke plekken opgespoord worden. Is de bekabeling slecht, dan worden de stukken gelijk vervangen.

10 9

2

6

8 7

3

Extra controle stations Ook de transformatorstations worden in opdracht van Stedin uitgebreid gecontroleerd.

4

Gas Er vindt ook controle plaats op gasafsluiters, in de aanloop naar een evenement worden extra ­lek-zoekrondes gelopen.

5

Actieplan Er is een draaiboek aanwezig per terugkerend evenement. De Rotterdam marathon, de Pier-City-Pier loop, de bijzettingen in de Nieuwe Kerk, voetbalwedstrijden, etc. Deze draai­ boeken worden beheerd en uitgevoerd door een vast team. Deze worden heel regel­matig aangepast aan nieuwe omstandigheden.

6

Medewerkers Voor veel medewerkers van Joulz zijn dit soort evenementen inmiddels gesneden koek. Al zijn de hele speciale gebeurtenissen altijd een avontuur. Het team werkt soms in ploegen van 12 uur op en 12 uur af. En de mensen moeten goed geïnstrueerd en in bepaalde gevallen (zoals bij de Nucleaire Top) zelfs geaccrediteerd worden.

7

Stad splitsen Tijdens een Koninklijke tocht of een wereldtop zijn bepaalde

straten afgesloten voor al het verkeer. De dagelijkse werkzaamheden gaan wel door. Ook ‘gewone’ storingen zullen gewoon verholpen worden. Daarom splitst Joulz sinds een aantal jaar de stad op in zones. De mensen en de werkzaamheden worden dan zodanig ingedeeld, dat alle locaties optimaal bemand en bereikbaar blijven.

8

Aggregaten In de Nieuwe Kerk, bij ­voetbalwedstrijden en andere belangrijke grote evenementen is het belangrijk dat er extra aggregaten draaien om eventuele uitval van de ­netspanning op te kunnen vangen. De televisiestations hebben vaak eigen aggregaten, maar er staan altijd een paar

aggregaten van stand-by voor noodgevallen. Daarnaast vragen de perstenten tegenwoordig ook extra capaciteit, er is geen journalist die niet even zijn laptop wil inprikken in het net. Geen probleem, Joulz beschikt over eigen aggregaten die ook verhuurd worden aan klanten.

9

Storingsverklikkers Voor de Nucleaire Top is het project versneld uitgerold dat onderstations van intelligente ­storingsverklikkers moet voorzien. Het is de bedoeling dat binnen afzienbare tijd, vanuit alle stations, het storings­gebied kan worden bekeken, waarbij precies de locatie van de storing wordt bepaald.

10

Rood gebied Het rode gebied is zwaar beveiligd, daar komen geen Joulz mensen. Maar zij zijn altijd in de buurt en kunnen in zeer korte tijd wel ter plaatse zijn om een eventuele uitval of storing te verhelpen.


08 HOTLINE MET...

30.000 slimme meters in de Hoekse Waard

‘Veiligheid gaat boven alles’ In de Hoekse Waard is Joulz in opdracht van Stedin gestart met een grootschalige installatie van slimme energiemeters bij huishoudens en klein-zakelijke k ­ lanten. Deze slimme meters bieden de mogelijkheid om zelf nauwkeurig het energie­ verbruik te volgen, waardoor het gemakkelijker is om energie te b­ esparen. We volgden een dag lang teamleider Ferry van der Ent. ‘In een half jaar tijd gaan we hier 30.000 adressen “verslimmen”.’

7.45u

‘Mijn dag begint ­steevast achter de computer, maar ik ben zeker meerdere keren per week in het veld te vinden. We werken samen met Stedin en Eneco Installatiebedrijven aan dit grote en unieke project; dat vraagt veel van alle partijen. Iedereen moet deze periode alles op alles zetten zodat het project perfect gestroomlijnd verloopt.’


09

APRIL 2014

9.05u

‘Klanten zijn erg positief, ze hebben dan ook een goede voorlichting gehad dankzij voorlichtingsavonden die we samen met Stedin en Installatiebedrijven hebben georganiseerd. ­Daarnaast hebben alle monteurs duidelijke instructies gekregen; hoe ga je om met een klant die teleurgesteld is of niets wil? Monteurs geven bovendien goede informatie over de werking van de meter als ze w ­ eggaan. De klant is met een nieuwe gas- en elektriciteits­meter helemaal klaar voor de toekomst.’

10.50u 13.10u

‘Wekelijks ben ik te vinden in dit ­metermagazijn. Hier heb ik dan overleg met alle betrokken partijen, zoals Piet, teamleider Eneco Installatiebedrijven Frans, werkverantwoordelijke Gas en Kees, werkverantwoordelijke Elektra. Iedereen weet hoe belangrijk een goede samenwerking is. Let wel, dit is nog maar het topje van de ijsberg. Als de landelijke uitrol van zo’n twee m ­ iljoen adressen plaatsvindt, moet in 2020 maar liefst 80% gerealiseerd zijn.’

15.20u

‘Alleen al qua logistiek vormt dit project één grote uitdaging. Kijk alleen maar naar het grote aantal meters – zo’n 250 stuks – dat dagelijks aangeleverd wordt. Én de oude moeten ook retour natuurlijk. Wanneer een monteur weggaat bij het adres, zijn de standen al binnen bij Stedin Meetbedrijf. Daar kijken ze of de nieuwe meter binnen twee dagen goed communiceert in het systeem. Dan pas is de meting succesvol opgeleverd.’

‘Veiligheid gaat bij ons boven alles. Daarom is monteur Zelindo met onder meer helm en ­rubberen handschoenen optimaal beschermd tijdens zijn werkzaamheden bij dit adres. Hier kan hij overal goed bij, maar meterkasten zijn hier tot wel 35 jaar oud en dan moet je soms flink improviseren om de nieuwe meters kwijt te kunnen. Typisch het werk voor een vakman dus. Per dag zitten we tussen de 6 à 7 ­aansluitingen per monteur, dat komt mede door flink wat extra installatiewerk om te ­voldoen aan de huidige normering. Wanneer we alleen meters hoefden te wisselen, dan konden we 8 tot 10 meters per dag halen. Maar goed, dat zijn puur theore­tische waarden.’

16.28u

15.55u

‘Hier in de Hoekse Waard komen we woningen tegen waar de elektriciteitsmeter niet bij de gasmeter is geplaatst omdat mensen eerst olie gestookt hebben voordat ze gas kregen. Op dat soort situaties moet je wel voorbereid zijn. Sowieso worden de meterstanden tweemaal genoteerd, één keer op papier en één keer digitaal, puur voor de zekerheid.’

‘Zelindo legt de oude én nieuwe situatie vast op de gevoelige plaat; de ­werkverantwoordelijke ziet ze rechtstreeks in het systeem binnenkomen. Deze foto’s worden opgeslagen in het dossier, zodat ze kunnen zien hoe een installatie is afgerond. Tot slot maakt hij de gasmeter ‘wakker’, zodat deze verbinding kan maken met de elektriciteitsmeter. Deze gaan met elkaar communiceren; zes maal per jaar zendt de meter een mobiel data berichtje (gprs) met de standen door. Volledig automatisch; de bewoner hoeft er niets voor te doen!’


10 WAAROM?

APRIL 2014

Meten en keuren Joulz heeft een reeks certificaten aan de muur hangen, die aantonen dat we veilig werken, kwaliteit leveren en milieu, maatschappij en klimaat hoog in het vaandel hebben. In- en externe audits zorgen ervoor dat we steeds op het juiste spoor blijven voor het behoud van onze certificaten. Hoe complex dat kan zijn, blijkt als we bijvoorbeeld kijken naar de onafzienbare berg gereedschappen en arbeidsmiddelen die periodiek worden gekeurd. Toch krijgen we ook dat steeds beter in de greep.

Grote getallen

Aantal keurmeesters:

8

Gereedschappen en arbeidsmiddelen met keurplicht: ongeveer

26.000 Elektrische gereedschappen:

12.000 Meetapparatuur:

7.500

Precisiegereedschap (momentsleutels ed)

700

Hijs- en hefmiddelen:

1.000

‘Onze certificaten zijn ongelofelijk belangrijk: ze vormen een tastbaar bewijs voor onze ­vakbekwaamheid’, zegt Peter Sinoo. Peter begeleidt bij Joulz de externe audits door Kiwa. De uitkomsten van deze audits geven aan waar het goed gaat én bepalen welke verbeteringen eventueel doorgevoerd moeten worden. ­Uiteindelijk bepaalt Kiwa natuurlijk ook of we de certificaten mogen blijven voeren.

Complexe organisatie Elke audit levert wel verbeterpunten op. Peter: ‘Dan is het de bedoeling dat je snel aangeeft dat je het probleem begrijpt en hoe je het gaat aanpakken. Vervolgens moet bij de volgende audit natuurlijk wel verbetering zichtbaar zijn. Bij een heleboel processen is dat allemaal goed te beheren en te beheersen. Maar bij andere ligt dat toch moeilijker. Joulz is een vrij complexe organisatie, met verschillende bedrijfsonder­delen, vestigingen en steunpunten. Die moet je wel allemaal op één lijn zien te krijgen.’

Eigen keurmeesters Eén van de punten waarop Joulz nog wel eens werd aangesproken na een audit, is de ­verplichte keuring van gereedschappen. Bij een bedrijf met de omvang van Joulz circuleren ­tienduizenden stuks gereedschappen. Veel van die gereedschappen moeten verplicht én met regelmatige tussenpozen worden gekeurd. Op de verschillende vestigingen van Joulz werd

uiteraard al volop gereedschap gekeurd. Maar niet alle vestigingen deden dat op dezelfde wijze. Bovendien ontbrak het aan centraal ­overzicht en inzicht: niet alle gereedschappen waren juist geregistreerd. Zo was het niet ­eenvoudig de keuringsgegevens, zoals data waarop een bepaald stuk gereedschap gekeurd moet worden, snel in te zien. Sinds kort worden al deze gereedschappen gekeurd én geregistreerd door een centraal team van eigen Joulz-keurmeesters. Die hebben de nodige technische kwaliteiten om gereedschappen te kunnen- en mogen keuren. Alle gereedschappen worden door hen in een – vrijwel – waterdicht systeem geregistreerd. Adrie van Eijk is één van de interne auditors van de afdeling KVM van Joulz en is als IV-er Arbeidsmiddelen bij KVM verantwoordelijk voor de gereedschappen. Hij vertelt: ‘Om het werk van Joulz staat geen hek! We werken door heel Nederland en de gereedschappen liggen in bussen of zijn opgeslagen bij vestigingen en steunpunten. Daarbij gaat het ook nog eens om enorme aantallen. Het is een “hell of a job” om dat allemaal in kaart te brengen en te houden. Maar door de systematische, centrale aanpak slagen we er nu echt in om ook op dit gebied een goede prestatie neer te zetten. Ruim 95% van de gereedschappen hebben we nu in kaart en daarvan weten we dus alles wat nodig is.’


KORT NIEUWS 11

Liefdesspreuken van Orrin Phipps Nahr

‘Love is not a game, not a name: Love is the blame.’ De op St. Christopher (Britse Antillen) geboren Orrin Phipps Nahr (45) is altijd aan het schrijven. ‘Ik heb een tijd in de beveiliging gewerkt. Dan heb je veel tijd. Ik ben gedichten gaan schrijven, en werk nu daarbij als gasmonteur bij Joulz in Rotterdam. Ik schrijf over allerlei vormen van liefde. In mijn laatste boekje Loverbs - samentrekking van Love en Proverbs - onderzoek ik vier vormen van liefde (romantische liefde, van en voor God, toewijding en tussen moeder en kind). Liefde kun je niet beschrijven, het is een emotie, toch probeer ik het te vangen; dat is de “journey”.’

‘The only cure for a broken heart is to fall in love all over again.’

Joulz sponsort EVK Afrika De inmiddels gepensioneerde Joulz-collega Herman van Klaveren is een paar jaar geleden in de greep geraakt van het West-­ Afrikaanse Gambia. Hij werd vooral geraakt door de bittere armoede van de bevolking in de binnenlanden. Het ontbreekt daar aan alles: huisvesting, hygiëne, gezondheidszorg, kleding en vaak ook voedsel. Het organisatorische talent dat hij vele jaren voor Joulz in stelling bracht, zet Herman nu ook in voor Gambia. Met de ­stichting EVK Afrika helpt hij samen met vrijwilligers voor huisvesting, sanitair en het opsturen van ingezamelde spullen, zoals kleding of gereedschap. Herman:

‘Wat we doen is maar een druppel van de totale benodigde hulp. Maar met vele druppels komt de emmer ook vol’. Bij zijn afscheid eind 2013 heeft Joulz, als blijk van waardering voor zijn ondersteuning in Haarlem, EVK Afrika onlangs met een bedrag gesponsord. Het geld wordt gebruikt voor de bouw van een huis voor een gezin met negen kinderen. Hun lemen woning was tijdens het laatste regenseizoen onder het water bezweken. Geïnteresseerd in de activiteiten van Herman en de stichting EVK-Afrika? Bezoek dan website:www.evk-Afrika.nl.

Seminar 14 april voor hoger ­(technisch) management en directies

‘Stap voor stap duurzaam decentraal’ Het energielandschap verandert. De impact van bijvoorbeeld de overgang naar duurzaam decentrale opwekking op organisaties is enorm. In samenwerking met NDSM Energie, Netbeheerder Stedin, AgroEnergy, Ecofys en Eneco organiseert Joulz daarom op 14 april aanstaande een seminar met als thema: ‘Het veranderende energielandschap: Stap voor stap duurzaam decentraal’. Tijdens de ­bijeenkomst geven netbeheerder Stedin en Eneco hun visie op de razendsnelle veranderingen in de energiewereld. In een aantal ‘powersessies’ krijgen deelnemers daarna concrete hand­vatten waarmee ze direct aan de slag kunnen. Hiermee kunnen organisaties zich voorbereiden op ontwikkelingen m.b.t. technische innovaties, wet- en regelgeving, fiscale regelingen en business opportunities rondom veranderingen zoals het zelf opwekken en terugleveren van energie. Uiteraard is er op de avond zelf v­ oldoende gelegenheid om te netwerken, waarbij met de andere d ­ eelnemers en experts e ­ rvaringen uit­ e Locati gewisseld kunnen worden.

en datum

Het seminar vindt plaats op maandag 14 april 2014 van 15.00 uur tot circa 20.00 uur in Rotterdam. Voor meer informatie over dit evenement kunt u contact opnemen met Martin Stuiver: martin.stuiver@joulz.nl of 088-895 55 41. Aanmelden kan via www.joulz.nl/decentraal


12 TenneT EN JOULZ

‘De wil om mee te denken’ TenneT wil als beheerder van het hoogspanningsnet een optimale infrastructuur creëren die aansluit bij huidige en toekomstige energiebehoeften. Joulz is verantwoordelijk voor onder andere onderhoud, oplossen van storingen en databasebeheer. ‘Kritiek is geen ­bedreiging, maar een mogelijkheid jezelf te verbeteren.’

J

os Simonis, was als manager programmamanagement bij TenneT opdrachtgever voor Joulz. Inmiddels is hij manager nieuwe assets bij het bedrijf: ‘In de afgelopen jaren hebben we intensief samengewerkt. Voordat het beheer en onderhoud van hoogspanning boven 110 kV in handen van TenneT kwam, waren de netten eigendom van Stedin. Daardoor kwamen we bijna als vanzelfsprekend met de mensen van Joulz in contact. Wat mij daarbij vooral opvalt, is het enthousiasme en de wil om mee te denken van de monteurs. Daarin onderscheiden ze zich echt! De samenwerking met Joulz is vastgelegd in een raam­ overeenkomst die eind dit jaar afloopt. De intentie is er om deze overeenkomst te verlengen.’

­ oogspanningsnet in Nederland en h grote delen van Duitsland. Zij zorgt er ook voor dat het hoogspanningsnet voldoende capaciteit heeft om vraag en aanbod met elkaar in balans te houden en dat nieuwe energiecentrales worden aangesloten. Net als wind, zon en andere vormen van duurzame energie die moeten worden ingepast. ‘De hoogste prioriteit is het voorkomen van storingen. We vervangen oude verbindingen, leggen nieuwe aan en bouwen extra hoogspannings­ stations. Het doel is het creëren van een optimale infrastructuur, die ­aansluit bij de steeds veranderende behoeften van de energiemarkt en die voldoet aan de eisen ten aanzien van de leefomgeving. Een belangrijk deel van die taken laten we uitvoeren door Joulz’, vertelt Simonis.

Taken TenneT

Verbinding onder Haringvliet

TenneT beheert het efficiënte, moderne en hoogwaardige

‘Een groot project waar we samen aan werken is de nieuwe elektriciteits­

verbinding naar Goeree-Overflakkee’, gaat hij verder. ‘De verbinding loopt van Geervliet op Voorne-Putten onder het Haringvliet door naar Middelharnis. Het gaat om een dubbele 150 kVkabelverbinding, geschikt voor 2x 300 MVA. De verbinding heeft een lengte van 19 kilometer. Bijzonder aan het tracé is een boring met een lengte van vijf kilometer onder het Haringvliet. De boring is opgesplitst in twee gestuurde boringen van 2,5 kilometer. Medio december 2014 moet dit ­technisch en planologisch complexe project klaar zijn.’

Belangrijke speler Anja Vijselaar, directeur Projects bij Joulz: ‘In 2011 hebben we met TenneT een raamovereenkomst gesloten voor beheer en onderhoud, investeringen, ingenieurswerk­ zaamheden en consulting. TenneT transporteert alleen hoogspanning (110 kV en hoger) en verbindt het


13

APRIL 2014

Mels van Steenselen (l) en Seneka Bours klaar voor de beklimming van mast 31 aan de Ravensewetering in Nieuwegein.

hoogspanningsnet met distributie­ netwerken via hoogspannings- of schakelstations. Deze knooppunten bestaan onder andere uit transfor­ matoren die een hoge spanning ­omzetten in een lagere spanning, die uiteindelijk geschikt is voor ­huishoudens en bedrijven. In het ­verleden waren deze netten eigendom van de lokale netbeheerders zoals onze ‘zus’ Stedin.’

Vaste planning en budget ‘Op dit moment hebben we overleg met TenneT over het onderhoudsjaarplan voor 2015’, zegt Vijselaar. ‘Onze asset managers en maintenance engineers schrijven hiervoor een advies dat we vervolgens uitzetten naar de monteurs en technisch ­specialisten die volgens een vaste planning en vast budget werken. We werken volgens een jaarplan dat we initiëren van begin tot eind. Er is echt een verschuiving gaande in de aard

van de werkzaamheden, vroeger had de monteur zijn gereedschap en nu is de laptop zijn belangrijkste instrument. Daarnaast hechten we sterk aan ­veiligheid. Er wordt gewerkt aan hoogspanning, dan moet je je bewust zijn van de risico’s.’

Concreet rapporteren ‘Het werk dat Joulz aflevert, is van hoge kwaliteit’, voegt Simonis toe. ‘Het gaat echter niet alleen om het opstarten van een project – ben ik toch even kritisch – maar ook om het juist en concreet rapporteren daarover. Daar zou Joulz nog een slag kunnen maken en de klant nog verder ontzorgen. Je kunnen verplaatsen in de klant is belangrijk. We hebben dit punt al opgepakt in een stuurgroep die maandelijks bijeenkomt. Het is tekenend dat ze ons punt van kritiek niet als een bedreiging zien maar juist als een kans om verbeteringen door te voeren. Daaruit spreekt hun

Anja Vijselaar en Jos Simonis

v­ akmanschap. Dat zit niet alleen in de technische uitvoering en de kennis van het net, maar ook in de gehele aansturing.’


14 WIE WAT WAAR?

APRIL 2014

Joulz “aannemer++” voor Liander Amsterdam Wat: Inrichten en inbedrijfstellen van 40 tot 50 nieuwe

MS-stations per jaar Waar: Regio Groot-Amsterdam

Vanaf half maart is Joulz een pilot gestart, waarin tien nieuwe midden­ spanningsstations worden gebouwd, ingericht en in bedrijf gesteld. De pilot vormt het startschot voor het inrichten van veel méér nieuwe middenspanningsstations in Amsterdam. Opdrachtgever is netbeheerder Liander. De stations worden compleet ­werkend opgeleverd, dus inclusief inlassen, uitkleuren en schakelen. Werk voor een volwaardige Service Provider. Wie zitten er achter dit project? Marco Gerritsen, uitvoerder

Anife van Mourik, teamleider

Een belangrijk teken van dat vertrouwen is dat enkele Joulz monteurs in Amsterdam inmiddels rondlopen met de ‘heilige graal’ van elke netbeheerder op zak: de stationssleutels en bijbehorende schakelbevoegdheid voor de middenspanningsruimtes. Marco Gerritsen is er daar één van: ‘Mede doordat we schakelbevoegd zijn, is de opdracht voor de nieuwe middenspanningsstations binnengekomen. Er moet in het Amsterdamse veel werk verzet worden, méér dan ze met hun eigen mensen kunnen uitvoeren. Voor Liander biedt onze samenwerking de mogelijkheid om echt tempo te maken. De stations die Joulz aan het inrichten is, zijn ­allemaal nieuw. Ze worden door heel Amsterdam in het net gezet. We voeren het werk van A tot Z uit.’ Na de pilot, wordt het tempo opgevoerd, totdat er naar verwachting gemiddeld één station per week wordt opgeleverd. Dat is natuurlijk geen kleinigheid. Er wordt dan ook nauw samengewerkt tussen de verschillende Joulz-bedrijfsonderdelen. De in dit werk zeer ervaren monteurs van het team Joulz Contracting en de ­collega’s van vestiging Utrecht spelen een belangrijke rol.

Sinds ruim twee jaar werkt Joulz voor netbeheerder Liander in Groot-Amsterdam. Men werkt er voornamelijk aan het saneren van de gas- en elektrische infrastructuur en het maken van huisaansluitingen voor elektra en gas in de ­hoofdstad. Joulz-teamleider in Amsterdam Anife van Mourik is trots op wat er in die tijd bereikt is: ‘We krijgen van Liander steeds meer erkenning voor ons vakmanschap en worden inmiddels beschouwd als “aannemer++”.’

Huub van Drooge, manager Aanleg, Liander ‘Bij Liander is de strategische keuze gemaakt om te werken met een beperkt aantal grotere aannemers. Maar die moeten dan ook wel écht iets meebrengen. We merken dat het ­vakmanschap van de mensen van Joulz op een zeer hoog niveau ligt. Vandaar ook dat we nu de mensen – na een ­gedegen inwerkperiode – met vertrouwen durven te laten schakelen en apparaten bedienen. De technische collega’s bij Liander, de Werkverantwoordelijken en Operationeel Installatie­verantwoordelijken, delen dat vertrouwen. Ze ­spreken de taal van de netbeheer en wéten wat er verwacht wordt. Dat heeft de weg vrijgemaakt voor de opdracht om nieuwe stations in te richten én aan het net aan te sluiten.’


Gratis Risicoanalyse elektrische installaties — In 15 minuten inzicht in risico’s rondom werken met elektrische installaties binnen uw organisatie Storingen, gevaarlijke situaties en bedrijfsprocessen die stil liggen. Van ziekenhuizen tot datacenters. Van kleine gemeente tot grote industrie; veilige en betrouwbare elektrische installaties zijn vaak letterlijk van levensbelang! Wij geloven er in dat alle organisaties veilig en goed kunnen werken met elektrische installaties en daarmee zorgen voor continue bedrijfsvoering en een veilige (werk)situatie. Vul de analyse online in en ontvang een gratis en vrijblijvend risicoprofiel van uw organisatie.

Vul de analyse in op:

www.risicosinkaart.nl —


16 PROJECTEN

Nieuwe klussen Water voor Weert Joulz Weert heeft een raamcontract gesloten met Waterleiding Maatschappij Limburg (WML). Met het contract is Joulz per 1 januari 2014 verantwoordelijk voor de aanleg van hoofd-en huisaansluitingen voor het waterbedrijf in Weert en omgeving. Het werk wordt zoveel mogelijk in combinatie ­uitgevoerd met de aanleg van bijvoorbeeld gasleidingen voor Stedin. Doordat Joulz nu voor beide partijen werkt, kan er slim gepland worden en kan vaker dan voorheen volstaan worden met één sleuf voor verschillende typen infrastructuur.

“Het leuke is dat we direct aan de slag konden. We zijn al volop bezig. En voor de nabije toekomst zit er behoorlijk wat werk aan te komen. Zo moet er nog vier tot vijf kilometer hoofdleiding worden gelegd en zitten er nog behoorlijk wat wegreconstructies aan te komen waar we ook mee aan de slag moeten,” vertelt Pascal Weijers, teamleider van het project. Meer weten? Neem contact op met Pascal Weijers, telefoon 06-54668632 of mail pascal.weijers@joulz.nl.

Schiebroek in één keer over op LED Voor het eerst is in Rotterdam een hele wijk in één keer overgegaan op LED verlichting. CityTec plaatste 1.100 LED armaturen en verving 800 lichtmasten in de wijk ­Schiebroek. De witte – op afstand te monitoren en te regelen – verlichting geeft een betere kleurherkenning waardoor de sociale veiligheid in de straat verbetert. Daarnaast ­verbruiken de nieuw armaturen maar liefst 50% minder stroom. Deze LED v­ erlichting gaat 100.000 branduren mee tegenover 16.000 branduren van de oude verlichting. Dat is ruim zes keer langer. Ook op de Groene Hilledijk, onderdeel van de 1,2 km lange Winkelboulevard Zuid, zijn tachtig armaturen vervangen voor exemplaren voorzien van LED. De verlichting is ontworpen door de gerenommeerde ontwerper Friso Kramer in samenwerking met ­leverancier Lightwell.

Haags ziekenhuis Bronovo weer op spanning Het Haagse ziekenhuis Bronovo wordt flink verbouwd om de komende jaren de juiste zorg en dienstverlening te kunnen blijven bieden. Joulz heeft opdracht gekregen de middenspanningsinstallaties uit te breiden en de elektriciteitsaansluiting te verzwaren. Er wordt een nieuw inkoopstation gebouwd, en we plaatsen een compactstation, midden­ spanningsschakelaars en laagspanningsverdelers, inclusief alle verbindende bekabeling en alle noodzakelijke bouwkundige werkzaamheden ten behoeve van het inkoopstation. ­Leveringszekerheid is van groot belang in het Haagse ­ziekenhuis en daarom leveren we een noodstroomaggregaat van 500 kVA, met een externe brandstoftank van 7.000 liter. Bronovo besloot de middenspanningsinstallatie niet te kopen, maar een langlopend huurcontract met Joulz af te ­sluiten. In dat contract is ook het onderhoud en de storingsdienst opgenomen. Ook de transformatoren van Stedin (2x 630 kVA en 1x 1000kVA) die op het terrein staan, worden eigendom van Joulz en doorverhuurd aan Bronovo. Meer informatie? Bel of mail met Kees-Jan Fernhout, telefoon 06-50510666, mail Kees-Jan.Fernhout@Joulz.nl


17

APRIL 2014

Waterschap Vallei en Veluwe

Duurzaam en veilig

Meer weten? Neem contact op met Johan van der Berg, uitvoerder bij CityTec

Sfeervol Roosendaal Eind november vorig jaar is een verlichtings­ project opgeleverd dat het Tongerloplein in de gemeente Roosendaal een wel heel bijzondere aanblik geeft. CityTec is al vele jaren verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting in de gemeente. Daarom is zij gevraagd om in samenwerking met de gemeente en een lichtarchitect het plein in het hart van de stad te voorzien van twee LED verlichtingsunits en een lichtmast met daaraan

vier projectoren. In de avonduren werd er samen met de lichtarchitect uitgelicht, uitgericht en getest. Zo kon vanuit de lichtmast onder meer het logo van cultureel centrum De Kring worden uitgelicht en de p ­ ilaren van de St. Jan blauw gekleurd. Voor een heel bijzonder effect worden op de straatstenen van het plein twee grote tableaus met roosjes geprojecteerd. Naar wens kunnen de projecties worden gewisseld en ­aangepast naar een bepaald seizoen of evenement.

Proefstraat LED verlichting overtuigt Ridderkerk ‘Afgelopen zomer heeft CityTec een proefstraat voor LED ­verlichting ingericht op industrieterrein Donkersloot in ­Ridderkerk’, vertelt accountmanager Wilfred Akerboom. ‘De vraag van de gemeente was of het installeren van LED ­verlichting financieel haalbaar zou zijn, maar ook of het ­voldoende energiebesparing zou opleveren om tot verduur­ zaming te komen. We hebben armaturen laten zien van vijf ­verschillende leveranciers. Dit werd gecombineerd met de bestaande openbare verlichting. Zo konden we mooi laten zien wat LED lichttechnisch, maar ook qua beleving betekent. Bovendien hebben we getoond wat het effect is als je LED gaat dimmen. Met slim dimmen kun je wel 50% energie besparen. Als je nagaat dat LED verlichting 25 jaar meegaat – tegen 2 tot 5 jaar voor de traditionele verlichting – dan is het duidelijk dat gemeenten met de aanschaf van LED verlichting duurzaam bezig zijn.’ Dit voorjaar wordt industrieterrein ­Donkersloot voorzien van LED verlichting. Meer weten? Neem contact op met Wilfred Akerboom, accountmanager bij CityTec. Telefoon 06-53764660, mail wilfred.akerboom@citytech.nl.

Het waterschap Vallei en Veluwe gaat in de toekomst rioolslib ­centraal vergisten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het biogas dat hierbij ­vrijkomt wordt gebruikt voor het opwekken van groene stroom. Joulz verhuurt en beheert de middenspanningsinstallaties; in ieder geval voor de komende 20 jaar! Accountmanager Lukas van der Zijden: ‘Het waterschap legt voor 20 jaar de verhuur, het beheer, onderhoud en de installatieverantwoordelijkheid bij ons neer. Men vond onze flexibele opstelling en commercieel inzicht van doorslaggevende waarde. Daarnaast zal Stedin een nieuwe inkoopinstallatie neerzetten en het netwerk op het terrein in vier verschillende fases voorzien van vier nieuwe transformatoren met bijbehorende schakelinstallaties. Er wordt inmiddels nagedacht over een eventuele 2e fase om samen met Eneco het energie­ management van de ­zuivering te optimaliseren en de totale energie­ behoefte verder te ­verduurzamen. Een flink staaltje samenwerking.’ Meer informatie: Lucas van der Zijden, telefoon 06-15439578 of mail lukas.vanderzijden@ joulz.nl.


18 KORT NIEUWS

Alle hens aan dek! Grootschalige inzet bij gasstoring in flatgebouw Wanneer een congiërge een waterleiding aan een gasleiding probeert te koppelen, loopt het stelsel van gasleidingen natuurlijk vol water. Op zondag 16 februari zat daarom een Amstelveense flat zonder gas. Een complexe storing, omdat elke flat moest worden binnengegaan om de levering veilig te kunnen hervatten. Door een gezamenlijke, grootschalige inspanning van Stedin en Joulz was de gasvoorziening na anderhalve dag hersteld. Normaal gesproken neemt een klus als deze zeker drie dagen in beslag. Het was even ‘alle hens aan dek’ omdat er alleen al zo’n dertig tot vijfendertig medewerkers van Joulz aan de slag waren. Er werd meteen van de nood een deugd gemaakt. De monteurs moesten in elke woning zijn. De flat stond al op de nominatie om dit jaar gerenoveerd te worden. Omdat de gasdruk werd verhoogd van 30 mbar naar 100 mbar, is direct in elke flatwoning daarvoor de vereiste drukregelaar geïnstalleerd. Daardoor hoeft niemand later in het jaar nog een keer terug te komen. Voor de ­communicatie met de bewoners werd bij het flatgebouw provisorisch een ‘loket’ ingericht waar de bewoners met al hun vragen en opmerkingen terecht konden. Van daaruit hebben we de bewoners goed kunnen ­informeren en zo hebben we van iedereen volop medewerking gekregen.

RAPL

Doorleveren, ook tijdens onderhoud Het nieuwe hoogspanningsstation van de Rotterdam Antwerpen ­Pijpleiding (RAPL) in Europoort nadert de bouwfase. Het definitieve ­ontwerp is nagenoeg goedgekeurd en de grond is bouwrijp. Deze ­pijplijn, die sinds de jaren ’70 per dag tot 110 miljoen liter ruwe olie van Rotterdam naar Antwerpen pompt is afhankelijk van een betrouwbare energievoorziening. Joulz heeft opdracht gekregen het totale projectmanagement, de ­realisatie en het veiligheidstoezicht voor haar rekening te nemen. Joulz kent de projectomgeving

goed. Dit station heeft een aantal bijzonderheden. Het station is ­volledig op afstand bedienbaar. Daarbij is ook gedacht aan “remote racking” van de schakelaars. De schakelaars worden tijdens onderhoud auto­matisch uitgereden. Dit verhoogt het veiligheidsniveau voor onderhoudspersoneel. Je hoeft voor het uitrijden niet meer de schakel ruimte in. Daarnaast heeft dit s­ tation heeft twee aansluitingen op het Stedin net, zodat ook t­ ijdens onderhoud gewoon geproduceerd kan worden. Voor de klant betekent dat onafhankelijkheid van de energievoorziening en geen hinderlijke onderbrekingen van de olielevering aan hun k ­ lanten. Aan toekomstige aanpassingen is ook gedacht. RAPL wil de productie meer ­regelbaar gaan maken. In het ­ontwerp van het station is hier rekening mee gehouden door ruimte te reserveren voor variable speed drive systemen.

Winkelboulevard weer licht en leefbaar

De Groene Hilledijk is onderdeel van de Winkelboulevard Zuid en ligt midden in de focuswijk Hillesluis. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd om de uitstraling, l­eefbaarheid en veiligheid aan te pakken. En met resultaat! De winkelboulevard is ­uitgeroepen tot ‘beste winkelstraat van R ­ otterdam’. De Groene Hilledijk is ook het podium voor een pilot met nieuwe, duurzame verlichting. Uniek aan de lampen is dat zij door het Rotterdamse Robedrijf geassembleerd worden. De unieke en ­duurzame verlichting is ontworpen door de gerenommeerde ontwerper Friso Kramer (91). Hij ontwierp samen met Lightwell de armaturen en speciale LED verlichting. De Friso Kramer LED zijn getest en gaan ruim 20 jaar mee en verbruiken zeer weinig energie. De uitstraling en duurzame techniek is een zeer grote v ­ erbetering ten opzichte van de oude situatie.


Uitslasg­ lezer oek onderz

19

Snuffelen naar storingen

Dikke voldoende voor het Joulz magazine!

Complexe- en sluimerstoringen in ondergrondse elektriciteitskabelnetten zijn lastig detecteerbaar en vaak is het onduidelijk of de storing daadwerkelijk is opgelost. Onlangs organiseerde Joulz met het Belgische bedrijf The Sniffers een pilot, waarbij honden worden gebruikt bij het opsporen van dit soort storingen. Dit bedrijf traint honden die in de ­olie-industrie en petrochemie lekkages in leidingwerk en ­pijpleidingtracés opsporen. Sinds vorig jaar worden ze ook getraind in het ruiken van bepaalde stoffen die vrijkomen bij kortsluiting en sluimerstoringen. Ze kunnen op decimeters nauwkeurig die geuren – zelfs door een flinke laag grond en bestrating heen – perfect oppikken. De resultaten waren indrukwekkend. In de Fockstraat vonden de honden feilloos een elektrische storing. Eén van de honden bleef nog geen meter verderop aanslaan. Toen de bestrating open werd gemaakt om te kijken bleek er een stevig gaslek te zitten. De evaluatie wees uit dat bij nóg specifieker trainen op stoffen uit de netten en volledige tracé-informatie de resultaten waarschijnlijk nog beter zijn. Bij de pilot waren Joulz en CityTec betrokken. Bij CityTec wordt binnenkort een week proefgedraaid met de honden.

In 2013 hebben onze relaties drie keer dit magazine ontvangen. Wij vonden het tijd om onze lezers eens te vragen of we met dit blad op de goede weg zijn. Veel van onze relaties hebben ook daadwerkelijk meegedaan aan het onderzoek. Waarvoor onze hartelijke dank.

Verrassend inzicht op Infra-conferentie Zo’n 250 vakgenoten uit de infrastructuur volgenden op 19 maart jongstleden presentaties, paneldiscussies en kennissessies tijdens de Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud van Infrastructuur. Peter Oomens, Consultant bij Joulz deelde zijn kennis en ervaringen op het gebied van PAS55/NEN55000 met vakgenoten als tafelleider van een praktijksessie. Peter: ‘De vraag was: “moet een Service Provider zoals Joulz zich wel of niet ­certificeren voor PAS55/ ISO55000?” Netbeheerders hebben over het algemeen zelf interne service providers die meeliften op die certificering. Voor ons was er voorheen alleen noodzaak om onze eigen ISO (kwaliteit) en VCA certificering te regelen omdat we vaak werken in opdracht van klanten die zelf PAS55 gecertificeerd zijn. Toch zien we dat er wel degelijk een noodzaak ontstaat omdat Joulz zich beweegt naar een geprofessionaliseerde Service Provider met netbeheerders en industrie als klanten. We hebben grote

energie infranetwerken, stoomleidingen en windparken in beheer en onderhoud& inspectie. Met ISO55000 ­ontstaat nu de mogelijkheid om ons te c ­ ertificeren voor de infrastructuren van jezelf, én die van onze klanten. We merkten dat het kan lonen dat je je op deze manier onderscheidt in de markt. Klanten gaan er straks echt om vragen. De tafelsessie heeft ons de ogen geopend om er nu voor te willen gaan. Als je een p ­ rofessioneel bedrijf bent kost het behalen van dit certificaat zo’n half tot een jaar, anders kan het wel eens tot 2 jaar duren. Willen we dus voorop blijven lopen, moeten we nú de agenda’s trekken.’

Het resultaat is om trots op te zijn! Velen zijn tevreden met de manier waarop we het blad volschrijven en vormgeven. We kregen van jullie dan ook een dikke 7,5! Opvallend is het grote aantal mensen dat het magazine doorgeeft aan een collega (76%) en er ook nog eens met collega’s over praat (63%). Uitgesproken favoriet zijn de artikelen over innovaties (68%), klanten/relaties en projecten, en artikelen over veiligheid. Tijdens het onderzoek is een lange lijst met mogelijke onderwerpen aangedragen. Die worden allemaal in overweging genomen en zo mogelijk verwerkt in de komende nummers. Om te beginnen hebben we de “look & feel” aangepast, zodat dit magazine nog lekkerder leesbaar is.

Winnaars dinercheque Uit de deelnemers aan het onderzoek hebben we zoals beloofd een aantal winnaars getrokken die heerlijk uit eten kunnen met vrienden, geliefden of familie. De winnaars van de dinercheque ter waarde van € 50 hebben de cheque inmiddels t­ oegestuurd gekregen.

Alliander schenkt bon aan Picosol Verrast waren we met de reactie van een van de winnaars Douwe Stellingwerf, strategisch inkoper bij Alliander: ‘Ik win nooit iets, en ineens lag er de dinercheque op de mat. Eerlijk gezegd had ik niet in de gaten dat je iets kon winnen. Daar heb ik het ook niet voor gedaan. Bij Alliander hebben we ook vaak interne onderzoeken van verschillende diensten. We vinden het heel normaal om op deze manier te kijken naar wat we beter kunnen doen; ook samen met mijn leveranciers. Zelf heb ik onder andere aangegeven dat ik meer zou willen weten over duurzame gebiedsontwikkeling. Ik ben benieuwd wat jullie daarmee gaan doen.’ Als uitsmijter stelt hij voor om vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid de dinercheque te schenken aan een MVO-doel van Joulz. Daar zeggen we natuurlijk geen ‘nee’ tegen. Hartelijk dank Douwe! De € 50 zijn geschonken aan Stichting Picosol, de vrijwilligersorganisatie die zonne-energie­projecten ondersteunt in ontwikkelingslanden.


20 FOCUS OP JOULZ

APRIL 2014

Opleiding en training Vakmanschap is meesterschap, zegt een bekend biermerk. Maar voor het zover is moeten er eerst heel wat meters gemaakt worden, voordat al onze mensen in technische topconditie zijn. Bedrijfsschool KEI: investeren in vakmanschap Joulz gelooft dat investeren in vakmanschap zich altijd uitbetaald. Daarom hebben we sinds 7 jaar een echte bedrijfsschool, het Kennis- en Ervarings Instituut (KEI). KEI is er om het vakmanschap van medewerkers in topconditie te houden en om nieuwe ­collega’s vakmanschap bij te brengen. KEI is niet zomaar een bedrijfsschool: er worden geavanceerde les- en leermethodes ontwikkeld, waarvan er inmiddels een aantal in de hele energiewereld als standaard gelden.

E-learning modules BEI en VIAG Elektriciteits- en gasmonteurs in heel Nederland leren tegenwoordig voor hun BEI- of VIAG-certificaat via slimme e-learning modules, boeken en animaties (blended learning). Daardoor kunnen ze op elke plaats en op het gewenste tijdstip leren en oefenen. De modules zijn door KEI voor Joulz ontwikkeld. De resultaten zijn zo goed dat ze door Netbeheer Nederland zijn overgenomen voor de hele energiebranche.

Breed aanbod voor iedereen KEI ontwikkelt en faciliteert opleidingen voor gas, elektriciteit en warmte. Niet alleen voor Joulz-medewerkers, maar ook voor energiebedrijf Eneco, netbeheerder Stedin en diverse aannemers. KEI biedt naast ­vaktechnische opleidingen en veiligheidsopleidingen ook mogelijkheden voor ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, systeemopleidingen, praktijk- en theorieopleidingen op maat en nog veel meer. Eén van de ­pijlers van KEI is het verzorgen van BBL-opleidingen, oftewel de MBO Beroeps Begeleidende Leerweg.


21

Feiten en Cijfers 2013

Gastcolleges en introductiedagen Op ROC’s worden regelmatig aanstormende elektrotechnici in ­gastcolleges door Joulz mensen enthousiast gemaakt voor de energie­wereld. Daarna mogen ongeveer 20 studenten deelnemen aan een introductiedag bij de KEI. Op deze doe-dag mogen de jongeren zelf onder andere aansluitingen maken op een kabel, mee in een hoogwerker, storingen zoeken en kijken hoe een lichtmast werkt. Daarna volgen nog twee excursies naar een windpark en naar een energiecentrale. Bij gebleken enthousiasme maken ongeveer 8 ­jongeren kans op een stage bij Joulz.

19.140 cursist-contact­momenten (opleiding/instructie en gemaakte toetsen via KEI)

2.358 unieke cursisten 78 uur opleiding gevolgd (incl. leerlingmonteurs) 211 medewerkers volgden de praktijkopleiding BBL (beroepsbegeleidende leerweg)

123 MBO-diploma’s

op diverse ­opleidingsniveaus uitgereikt, van monteur tot technicus

244 studenten van ROC’s werden begeleid door een praktijkbegeleider van KEI

6 diploma’s voor Gas op web niveau 1 7 studenten waren er in opleiding 7 studenten in november 2013 gestart in nieuwe klas Elektra

8- is gemiddeld het cijfer van de ­cursisten KEI

Altijd in de actualiteit De digitalisering van de energiedistributie is in volle gang. De besturing van de netten wordt meer en meer ICT-gedreven. Daar heb je specialisten voor nodig die geïntegreerde ICT-oplossingen kunnen bedenken, maken en onderhouden, speciaal voor de energiebranche. KEI zet daarom een academie op voor stationsauto­ matisering. Deze SA-academie leidt professionals op, die de toekomst van het netbeheer vormgeven. Deze academie wordt geïntegreerd in het schakelcentrum, dat wordt gebouwd om voortaan ook alle schakel­ opleidingen in eigen huis te kunnen verzorgen.

Voorbeeld: k ­ waliteitstraject detailengineering KEI ontwikkelt ook trainingen en cursussen op maat, als de business er om vraagt. Op de foto’s zie je het team Detailengineering van het Joulz Ingenieurs- en Advies­bureau. Ze volgen een vierdaagse training om de d ­ etailengineers meer inzicht te geven in de relatie tussen het veld en de tekeningen in de hoogspanning; drie dagen theorie en één dag praktijktraining in het 150kV station in Nieuwegein.


22 VANAF DE DIRECTIEVLOER Onze mensen op de werkvloer hebben dagelijks te maken met de manier waarop we onze bedrijfsstrategie realiteit proberen te maken. In deze rubriek licht een van onze directieleden onze strategie en visie toe over het thema van dit nummer van Joulz magazine.

Ons vakmanschap moet je ervaren ‘Vakmanschap gaat voor ons om kwaliteit leveren, binnen de afgesproken tijd en op de manier waarop de klant dat van ons mag verwachten. Dat betekent veilig werken met kwalitatief hoogwaardige materialen, met goed opgeleide vakmensen, die bovendien ook nog alles netjes achterlaten’, simpeler kan algemeen directeur Robert de Boer het niet maken. ‘Het klinkt weliswaar simpel, maar het gaat niet vanzelf’, vervolgt hij. ‘We moeten behoorlijk investeren in dat vakmanschap. Kwaliteit willen leveren betekent bijvoorbeeld jaarlijks 27.000 stuks materialen keuren en testen, audits uitvoeren, zorgen dat onze mensen goed getraind op pad gaan. Maar ook de veiligheid waarborgen van klanten, onze mensen en de omgeving. Onze mensen weten: ‘kun je niet veilig werken, niet doen’, maar zoek wel een veilige, alternatieve oplossing. We werken vaak in de publieke ruimte en dat geeft een extra dimensie. Op oudjaarsnacht een gaslek hebben in een woonwijk, terwijl mensen vuurwerk afsteken. Het vraagt veel van onze mensen om dan de ­veiligheid van henzelf en omstanders te borgen.’ ‘Wij vinden het bijzonder belangrijk dat onze mensen goed opgeleid zijn en het liefst hebben we dat zelf in de hand. Met onze KEI opleidingen zijn we steeds beter in staat om monteurs op te leiden naar onze maatstaven. Zo wordt een eigen schakelcentrum bouwen om onze mensen zo realistisch mogelijk te leren schakelen de nieuwste toevoeging aan de KEI. Of het zelf opleiden van elektrotechnici

met ICT kennis voor de stations-automatisering. Uiteraard gebeurt veel van het leerwerk tijdens het werk zelf, het ligt een beetje aan de verschillende niveaus van vakmanschap. Onze l­eidinggevenden hebben een eigen platform waar ze hun kennis up-to-date houden. We kijken daarnaast graag naar de ‘lessons learned’ vanuit de dagelijkse praktijk, maar net zo graag zoeken we naar de oplossingen voor kleine problemen op de werkvloer om daar te verbeteren. Op de werkvloer vind je toch vaak de beste ideeën.’ ‘Kwaliteit en dus ons vakmanschap moet je als klant ervaren. Omdat wij gewend zijn om achter de voordeur te komen bij huishoudens en bedrijven is het van belang dat je betrouwbaar over komt; kwaliteit moet een garantie zijn en alles ‘schoon achterlaten’ is een gegeven. Aan aanbestedingen doen we niet mee als we geen kwaliteit kunnen leveren. Wij denken dat de laagste prijs niet altijd het goedkoopst is. Bovendien leveren we graag iets extra’s. We willen meedenken over alternatieve oplossingen voor duurzame verlichting, energiebesparing en ­bijvoorbeeld over het toepassen van gelijkstroom. Ons vakmanschap is daarbij onze sterkste troef.’

APRIL 2014


DUIVELS DILEMMA 23

APRIL 2014

Snelheidsbegrenzer, zegen of vloek? Met het invoeren van snelheidsbegrenzers op het bedrijfswagenpark van Eneco – en dus ook Joulz – is niet iedereen even gelukkig. Het is dan ook een ‘duivels dilemma’ waar we voor staan. Volgens de voorstanders is invoering van de begrenzer noodzakelijk, als we met onze duurzame doelstellingen serieus genomen willen worden. De tegenstanders voelen zich in hun ­persoonlijke vrijheid aangetast. Opmerkelijk is dat beide kampen de verkeers­ veiligheid erbij roepen om hun kant van het verhaal kracht bij te zetten.

voor

Gerard Vesseur, lid directieteam

Onze motivatie om de snelheidsbegrenzer in te voeren en de ­snelheid te maximeren op 110 km heeft alles te maken met onze duurzame ambities. Als we de CO2-uitstoot die we als bedrijf ­veroorzaken willen terugdringen, dan ontkomen we niet aan zulke maatregelen. Onze bedrijfsauto’s verbruiken ontzag­ wekkend veel brandstof (bijna 3 miljoen liter diesel en benzine). Ook moederbedrijf Eneco zit er bovenop. We halen onze doelstellingen niet op dit gebied en daar worden we – terecht – op aangesproken. Ik weet dat er kritiek is over de snelheids­ begrenzer, maar ik vind ook dat je er realistisch naar moet kijken. Het is eigenlijk maar een kleine stap. Veel bedrijfsauto’s komen maar weinig op de snelweg. In de Randstad mag je overdag eigenlijk nergens harder dan 120 km per uur, op de meeste plaatsen is de maximumsnelheid zelfs nog lager. Daar heb je dus al geen ‘last’ van de begrenzer. En daar waar je wél 130 mag, zou je je moeten afvragen: is dat wel zo verstandig met een bus van rond de 3500 kilogram? Maar we doen het dus vooral om brandstof te besparen. Daarover wordt elke maand tot op de liter nauwkeurig gerapporteerd. We kunnen na verloop van tijd dan ook goed zien of de maatregel het effect heeft dat we verwachten. We gaan daar eerlijk en ­duidelijk over rapporteren.

Immanuel van de Kasteele, E-monteur Joulz Heinenoord

tegen

Mijn bus is sinds begin dit jaar begrensd op 110 km per uur op de TomTom. En laat ik eerlijk zijn: ik ben er niet over te spreken. Mijn belangrijkste bezwaar is dat je niet de mogelijkheid hebt om even gas bij te geven als de verkeersituatie daar om vraagt. Denk bijvoorbeeld aan situaties bij invoegstroken. Om invoegend verkeer de ruimte te geven, heb je nu maar één optie: in de remmen. Vroeger kon je met een beetje extra gas mee met het verkeer op de linkerbaan. Op die linkerbaan komen ze nu met 130 km voorbij, waardoor je een flink gat moet zoeken om die ­vrachtwagen even voorbij te gaan. Je merkt ook dat overige ­verkeersdeelnemers er raar op reageren. Daarom heb ik uit eigen beweging stickers laten drukken voor mezelf en een paar collega’s, die aangeven dat ik niet harder kan dan 110 km p/u. Daarnaast betwijfel ik of de verwachte energiebesparing er op deze manier uitkomt. Vorig jaar heb ik meegedaan met de Green Drivers Challenge en heb deze ook gewonnen. Daarbij leerde je heel goed ‘op het gaspedaal’ te rijden. Dat scheelde maar liefst 200 km op een volle tank. Met de begrenzer zit ik weer op het oude verbruik! Ik denk dat het komt omdat je het gaspedaal helemaal indrukt. Je let niet meer op je snelheid. Plankgas is immers toch 110 km. Ik zou het goed vinden als dit eens eerlijk en grondig uitgezocht wordt.


Foto: Paul Linkerhof, uitvoerder CityTec, Gouwe

Verlichte kadepaaltjes Het project “Hollandsche IJssel” moet onder andere zorgen voor schonere en mooiere oevers. Veel dorpen en stadjes grepen dit project aan om ook het stadgezicht te verfraaien vanaf de rivier. Ouderkerk knapte het oude dorpsplein en het havenfront op, met creatieve input van CityTec. Bij het vervangen van de bekabeling en de standaard licht­ masten voor fraaie boogmasten, rees ook de vraag of er niet een sfeervolle oplossing was voor de kade. Uitvoerder Paul Linkerhof: ­ ‘We bedachten met ons team een oplossing met verlichting in de kadepalen. Deze Rubie bolder met 15W LED verlichting past precies in het plaatje en volgen de lijn van de kade. Ze zijn zo enthousiast dat we er binnenkort nog een aantal kunnen bijplaatsen op een nabij gelegen evenementenpleintje.’

UITGAVE VAN JOULZ B.V.

Joulz Magazine 'Joulz en vakmanschap'  
Advertisement