Page 1


2499 Professionals —


Inhoudsopgave —


p. 1

Bericht Directieteam p. 6 ... 7

Omgeving p. 54... 59

Over Joulz p. 12 ... 25

Financieel overzicht p. 64 ... 68

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Kerncijfers p. 26 ... 27

p. 69

Toelichting op de resultaten Over dit verslag p. 28 ... 29

Assurance-rapport p. 74 ... 75

Klanten p. 34 ... 39

GRI-index p. 76 ... 81

Medewerkers p. 44 ... 49

p. 90


Bericht Directieteam —

Gezond resultaat Joulz heeft een goed jaar achter de rug. We zetten ons als specialist in energie-infrastructuren steeds beter op de kaart, zowel bij bestaande als bij nieuwe klanten. In 2011 hebben we onze klantenkring opnieuw uitgebreid en bestaande klantrelaties verder geïntensiveerd, zoals ons dat ook voor ogen stond. De commerciële orderintake (buiten de opdrachten die vallen binnen de raamovereenkomst met Stedin) kwam uit op € 240 miljoen. De totale orderportefeuille groeide naar € 263 miljoen. Bovendien hebben we volgens plan onze kosten verder kunnen beheersen. Met tevredenheid presenteren we dan ook een gezond resultaat over 2011. Solide partner We weten de relatie met onze klanten verder te bestendigen. Er bestaat behoefte aan een solide partner, die betrouwbaar vakmanschap in voldoende omvang en kwaliteit biedt en ook financieel gezond is. Deze kwalitatieve en financiële soliditeit wordt versterkt door het feit dat wij onderdeel zijn van de Eneco groep. Opdrachtgevers in complexe infrastructurele projecten waarderen het dat zij op ons kunnen bouwen. Betrouwbaar vakmanschap Joulz heeft zo’n 2.500 medewerkers in dienst, waarvan het merendeel technici. We hebben op de technologiegebieden waarin we ons specialiseren veel te bieden. Zo zijn we met 80 hoogspanningsingenieurs een van de grootste kennisleveranciers van hoogspanning in Nederland. Door deze kennis

bij elkaar te brengen in het Joulz Ingenieurs- & Adviesbureau, maken we dat niet alleen beter zichtbaar, we kunnen hierdoor nog betere service aan onze klanten bieden. Een ander sterk punt dat onze klanten waarderen, is onze landelijke 24-uurs storingsdienst. Van oudsher verzorgt Joulz de storingsdienst voor Stedin. In 2011 hebben we deze dienst verder geprofessionaliseerd en uitgebouwd door onze eigen 24/7-storingsdesk in te richten. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt met name voor technisch gekwalificeerd personeel slagen wij erin flinke aantallen nieuwe medewerkers aan te trekken. Ruim vierhonderd nieuwe medewerkers en leerlingen kwamen in 2011 ons bedrijf versterken. We konden zowel gekwalificeerde monteurs als zij-instromers en ook leerlingen welkom heten. Door de sterke groei van de orderportefeuille hebben we nog meer vakkundige medewerkers nodig. Vandaar dat we stevig blijven inzetten op werving en selectie. Bovendien leiden we mensen zelf op in onze eigen bedrijfsschool. Nieuwe klanten Onze grootste klant Stedin besteed steeds meer werk aan derden. Ter compensatie van dat omzetverlies, zet Joulz in op het verkrijgen van opdrachten bij andere klanten. Vooral in Amsterdam en omgeving breiden we flink uit. Onder meer door een omvangrijke raamovereenkomst die we in 2011 met netbeheerder Liander hebben afgesloten. Voor deze netbeheerder gaan we de komende jaren de gas- en elektriciteitsnetten in de stad Amsterdam renoveren en onderhouden. We verzorgen in de


Productiviteit verhogen Uit een analyse van adviesbureau Berenschot blijkt dat we de productiviteit verder kunnen verhogen en daarmee ons kostenniveau verder kunnen verlagen. We zijn daarom in 2011 met gerichte maatregelen gestart om ons werk beter, slimmer en sneller te doen. De verdergaande automatisering van het hele oplossingsproces van storingen, van de planning tot en met het werk van onze monteurs, is daar een voorbeeld van. In 2011 hebben we dit al voor de technologiegebieden gas, middenspanning en openbare verlichting gerealiseerd. We kunnen nu onze monteurs nog nauwkeuriger aansturen en hun werk optimaal indelen. In 2012 staat deze verbetering voor hoogspanning op het programma.

hoofdstad al via CityTec het onderhoud van de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Om optimaal te kunnen werken en onze opdrachtgevers in de regio Amsterdam te ondersteunen, openen we er een nieuwe regiolocatie, inclusief een dependance van onze bedrijfsschool. Ook de raamovereenkomst voor het onderhoud aan de hoogspanningsnetten waarvan Stedin het beheer heeft overgedragen aan TenneT beschouwen we als een succes. Veiligheid voor alles Joulz werkt dagelijks aan een veilige energievoorziening. Het werken aan de infrastructuur van gas en elektriciteit is niet zonder risico. Daarom staat de veiligheid van onze medewerkers en die van de omgeving waarin wij ons werk doen steevast bovenaan onze agenda. Onze mensen volgen zeer strikte veiligheidsprocedures. We controleren dat en trainen onze technische medewerkers voortdurend op dit onderwerp. Procedures alleen zijn onvoldoende. Elkaar aanspreken op onveilig gedrag of elkaar attent maken op onveilige situaties maakt dat we veel bewuster zijn van mogelijke gevaren. Onze veiligheidsprestatie is dit jaar gelijk gebleven ten opzichte van de goede prestatie in 2010. We vinden dat niet voldoende en blijven werken aan het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Kwaliteit dienstverlening Joulz werkt doorlopend aan verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Joulz voert elk jaar een aanzienlijk werkpakket van Stedin uit. Samen hebben Joulz en Stedin afspraken gemaakt met welke indicatoren de klanttevredenheid van Stedin gemeten wordt. Technische en administratieve leverbetrouwbaarheid is daar standaard onderdeel van. Beide zijn in 2011 verbeterd. Ook heeft Stedin in 2011 de gemiddelde storingsduur van elektriciteit zien dalen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA, het is ons bestaansrecht. We willen dit nadrukkelijker uitdragen door ons op dit gebied werkelijk te onderscheiden. Veiligheid, sociaal werkgeversbeleid en milieuzorg zijn voor ons de belangrijkste aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zijn er trots op dat we in 2011 trede vier van de CO2- prestatieladder hebben bereikt en zelfs als enige in onze sector de MVO-prestatieladder op trede vier hebben behaald. Het is het bewijs dat we onze systemen en processen goed op orde hebben. Een goede reden om in dit eerste officiële jaarverslag van Joulz direct geïntegreerd te rapporteren over zowel onze financiële als niet-financiële prestaties. We doen dat op basis van de richtlijnen van de Global Reporting Initiative. Voor 2011 rapporteert Joulz op niveau B. Toch zijn er de nodige uitdagingen om onze ambities ook op dit gebied te realiseren. In ons milieubeleid zien we vooral kansen in verduurzaming van ons wagenpark, omdat daar de grootste winst te behalen is in het terugdringen van CO2-emissies. Onvoldoende beschikbaarheid van passende elektrische voertuigen verhindert echter dat we hierin de gewenste vooruitgang boeken. Vandaar dat we aanvullende maatregelen nemen. Bijdrage aan duurzame strategie Eneco Eneco Holding NV (‘Eneco groep’) is de enige geïntegreerde energiegroep in Nederland met de uitgesproken ambitie op duurzame wijze energie te produceren, te transporteren en te leveren aan klanten. Alle activiteiten van Joulz op het gebied van duurzaamheid sluiten naadloos aan op die strategie, waarbij duurzame energie voor iedereen centraal staat. Binnen de Eneco groep werken alle bedrijfsonderdelen nauw samen aan een betrouwbare, veilige, duurzame en betaalbare energievoorziening. Onze organisatie is goed op weg om de uitdagingen die voor ons liggen op te pakken. Ook onze medewerkers zien dat we groeien en dat we het accent leggen op uitbreiding van ons vakmanschap. De markt is altijd in beweging Joulz beweegt daarin mee, zonder onze belangrijkste opdracht uit het oog te verliezen: optimale beschikbaarheid van de energieinfrastructuren, 24/7, 365 dagen per jaar. Ronald van Peperstraate, Cornelie Kaptein, Joanne Meyboom, Peter Beij, Anja Vijselaar, Gerard Vesseur en Geert Meijer

7


Albert Schweitzer Ziekenhuis —

‘Het moet goed zijn, er hangen levens van af’ Ed Heijboer


9


Ed Heijboer Installatieverantwoordelijke van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht

‘Het moet goed zijn, er hangen levens van af’ Stel je voor, stroomuitval in het ziekenhuis… De operatiekamer ligt stil, de intensive care wordt onbruikbaar, de onderzoeken houden opeens op. Daar moet je niet aan denken. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht gebruikt twee aggregaten. Als er iets misgaat of tijdens onderhoud, levert Joulz een noodaggregaat. In 2011 kwam dat goed van pas. ‘Eens per jaar gaat de stroom eraf in het ziekenhuis. Dan testen we onze eigen installatie. Als dat gebeurt, zetten we een noodaggregaat van Joulz in. Dat is helemaal aan onze eisen aangepast, zodat onze eigen installatie en die van Joulz met elkaar kunnen communiceren. Met de mensen van Joulz hebben we afgestemd waarop hun aggregaat moet reageren. Vervolgens hebben we eerst ‘droog’ geoefend en daarna live. Dat is uitstekend verlopen, we hoefden zelf niet nog eens te testen. Dat getuigt van vakmanschap.’ Ook buiten werktijd ‘Ook de communicatie moet goed zijn, en die is met de mensen van Joulz prima. Het is bijna nooit nodig, maar áls we ergens over moeten bellen, is het met één telefoontje opgelost. Ook buiten werktijd staan ze klaar.’ Vertrouwen in snelle reactie ‘Toen in de zomer een van onze aggregaten oververhit raakte, reageerden de monteurs van Joulz vlot. Dat is belangrijk, er hangen levens van af. We moeten erop kunnen vertrouwen dat Joulz snel handelt als iets fout gaat. En dat kunnen we.’


Product Aggregaten

Altijd stroom als het moet Elektriciteit is onmisbaar voor bedrijven en projecten. Soms is er extra energie nodig of moet stroomuitval worden opgevangen. Daarvoor levert Joulz aggregaten in alle soorten en maten, afhankelijk van het gewenste vermogen. Bij het plaatsen van een aggregaat staat veiligheid voorop. En, niet onbelangrijk, Joulz garandeert 100 procent beschikbaarheid binnen de overeengekomen termijn. Bouwprojecten, industrieĂŤn, agrarische bedrijven: alle sectoren zijn afhankelijk van een stabiele stroomvoorziening. Joulz komt aan die behoefte tegemoet met een tijdelijke stroomvoorziening in de vorm van een aggregaat. Deze kan stroom leveren wanneer daar behoefte aan is; los van het bestaande net, aanvullend op het net of bij een storing. Technici van Joulz bezoeken zo nodig de locatie om te bepalen wat de beste oplossing is. Daarop volgt een advies over het type aggregaat. Dit is afhankelijk van het noodzakelijke vermogen. Joulz levert aggregaten met een vermogen uiteenlopend van 60 tot 2.000 kVA. Strenge veiligheidseisen Joulz heeft jarenlange ervaring met het plaatsen van tijdelijke stroomvoorzieningen. Bij de levering en plaatsing houdt Joulz zich strikt aan de strenge veiligheidseisen. Voor vervoer, plaatsing en aansluiting worden alleen gecertificeerde medewerkers ingezet.

11


Over Joulz — Missie en visie

Joulz is leidend in het duurzaam ontwerpen, aanleggen en onderhouden van toekomstbestendige energie-infrastructuren. Wij bereiken dit door continu te investeren in technologie en in de kennis en veiligheid en het vakmanschap van onze medewerkers. Onze visie Joulz is een gezond bedrijf dat de klant voorop stelt. Wij staan stevig en zelfverzekerd in de wereld van energie-infrastructuren en werken onder alle omstandigheden veilig. We houden zorgvuldig rekening met de belangen van klanten, medewerkers en aandeelhouders, maar ook van de omgeving. Wij zijn een bedrijf waarbij professionele, betrokken medewerkers met plezier werken en waarmee klanten graag samenwerken. Kwaliteit voor de klant levert waarde op voor de aandeelhouder en voor de maatschappij die sterk afhankelijk is van goed werkende energie-infrastructuren. Netbeheerders en wegbeheerders zijn onze grootste opdrachtgevers. Daarnaast halen we omzet uit opdrachten in de markten industrie, railbeheer, utiliteitsbouw en tuinbouw. Waar staan wij voor? Als specialist in energie-infrastructuren zorgen we dag in dag uit - 24/7 - voor een betrouwbare energievoorziening, waar dan ook in Nederland. Meer dan 100 jaar ervaring staat garant voor het slim bedenken, bouwen en beheren van onder- en bovengrondse energie-infrastructuren. Zowel voor elektriciteit, gas en warmte als voor duurzame energieoplossingen of dynamisch straatmeubilair. Joulz staat voor hoge kwaliteit tegen een eerlijke prijs. Technologische innovatie en voortdurende ontwikkeling van vakmanschap helpen ons voorop te blijven lopen in de markt. Met zo’n 2.500 specialisten en een 24-uurs storingsdienst blijven fabrieken draaien, blijft thuis en op straat het licht branden en is er in huizen en bij bedrijven warmte en gas. Maatschappelijk verantwoord ondernemen volgens Joulz Maatschappelijk verantwoord ondernemen is inherent aan onze historie en onlosmakelijk verbonden met ons bedrijf en onze activiteiten. Ooit waren we een van de eerste gemeentelijke nutsvoorzieningen die zich inzette voor een goed functionerende energie-infrastructuur. Eerst voor gas, kort daarna ook voor elektriciteit. Dat doen we vandaag de dag nog steeds. We zijn ons in alle haarvaten van het bedrijf bewust van het maatschappelijke belang van een goede energievoorziening voor burgers en bedrijven. De zorg daarvoor is onze belangrijkste opdracht. We doen dat op een maatschappelijk verantwoorde manier.

- - - - -

Onze klanten bieden we duurzame opties, zowel in de projectuitvoering als in de materiaalkeuze. Zij kunnen erop rekenen dat zij zaken doen met een integere partij, die betrouwbaar vakmanschap biedt tegen een eerlijke prijs. De veiligheid van onze medewerkers heeft onze de eerste prioriteit. We bieden duizenden vakmensen werkgelegenheid en zorgen dat onze medewerkers voortdurend de kans krijgen om zich in hun vak te blijven bekwamen. We spannen ons ook in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te bieden bij ons een vak te leren. We streven naar een goede en integere relatie met onze leveranciers en onderaannemers. In onze bedrijfsvoering nemen wij duurzame maatregelen zodat onze impact op het milieu zo beperkt als mogelijk is. Voor onze aandeelhouder bieden we continuïteit door een gezond financieel resultaat te realiseren en ons bedrijf op een toekomstbestendige manier uit te bouwen. We tonen ons betrokken bij de omgeving. Door te zorgen dat we op een bewuste manier omgaan met het milieu, door maatschappelijke initiatieven te steunen en door veilig te werken aan energie-infrastructuren.

Strategie

De kern van onze strategie draait om het leveren van vakmanschap en toegevoegde waarde. Betrouwbaarheid en vakmanschap is waar onze klanten op kunnen rekenen. We willen daarin leidend zijn en investeren daarom gericht in opleiding en de permanente ontwikkeling van de vakkundigheid van onze medewerkers. Onze eigen bedrijfsschool speelt daarbij een centrale rol. We bieden klanten bovendien onze expertise in de hele keten van bedenken, bouwen en beheren, juist omdat we daarmee bereiken dat we onze dienstverlening steeds verder verbeteren tegen een marktconforme prijs. Om onze leidende rol uit te bouwen en een gezonde zelfstandige positie op de markt in te nemen, hebben we drie speerpunten geformuleerd: commerciële omzet vergroten, kwaliteit van dienstverlening verbeteren en kosten reduceren. Randvoorwaarden hierbij zijn een veilige werkomgeving, gemotiveerde medewerkers en aandacht voor de omgeving. We richten ons in onze strategie op vier groepen stakeholders: Klanten, Medewerkers, Aandeelhouders en de Omgeving (maatschappij). Voor elk van deze groepen hebben wij in een Balanced Score Card financiële en niet-financiële meerjarendoelstellingen geformuleerd. Bij al onze beslissingen toetsen wij of onze belangen en die van onze stakeholders in balans zijn. Klanten De verhouding tussen direct gegund werk door Stedin en commerciële opdrachten verandert de komende jaren. Onze grootste klant Stedin besteedt steeds meer werk uit aan derden, waardoor wij omzet verliezen. Om dit omzetverlies te compenseren, richten we ons op andere markten, en vooral op andere netbeheerders en industriële klanten. Onze doelstelling is in 2014 meer dan € 300 miljoen aan commerciële orderintake te realiseren.


Ter vergelijk: in 2011 was dit € 240 miljoen en in 2010 was dit € 137 miljoen. De kwaliteit van onze dienst-verlening is in alle marktsegmenten een belangrijke randvoorwaarde voor succes. We investeren in vergaande automatisering van onze primaire processen om sneller, beter en goedkoper te werken. Maar ook om klanten inzicht te bieden in onze processen en hen daarop desgewenst aan te sluiten. Medewerkers We kunnen alleen succesvol zijn als we voldoende vakkundige en gemotiveerde medewerkers hebben die hun werk in de meest veilige omstandigheden kunnen uitvoeren. De veiligheid van onze medewerkers staat bovenaan onze sociale agenda. Het is onze doelstelling om de komende jaren een LTIR onder de 2,5 te hebben. Een tweede kernpunt is dat we vakmanschap borgen door te investeren in gedegen opleiding en permanente ontwikkeling. Om over voldoende vakmanschap te blijven beschikken, besteden we ook veel aandacht aan werving en selectie. We zorgen dat we ons gezicht op de arbeidsmarkt laten zien op die (virtuele) plekken waar potentiële medewerkers ons kunnen tegenkomen. Aandeelhouder We bieden onze aandeelhouder een goed financieel resultaat met een laag werkkapitaal, voorspelbare resultaten en een betrouwbare financiële verslaglegging. Ons bedrijfsresultaat is in 2011 2,2 procent van de omzet. De betrouwbaarheid van onze financiële resultaten onderbouwen we met een strakke planning & control cyclus waar een gestructureerde systematiek van budgetten en voorspellingen onderdeel van uitmaakt. We meten voortdurend of onze budgettering en prognoses juist zijn. Via selfassessments toetsen we of onze processen en systemen goed werken. Uiteindelijk leidt dit tot een ‘In controlverklaring’. Omgeving Joulz staat met haar activiteiten midden in de samenleving en voegt daar waarde aan toe door zich in te zetten voor een goed functionerende, maar ook steeds duurzamere energievoorziening. We doen dat door duurzame diensten te ontwikkelen voor klanten en bij te dragen aan duurzame energieprojecten van klanten. In 2012 willen we trede 5 van de CO2- en MVOprestatieladders behalen, wat betekent dat we gericht bijdragen aan keteninitiatieven en transparant rapporteren over onze duurzame en maatschappelijke prestaties. We streven naar verduurzaming van onze bedrijfsvoering door maatregelen te nemen die de meest positieve impact hebben op het milieu. Als organisatie die maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vindt, willen we dat ons medewerkersbestand een goede afspiegeling is van de maatschappij. Diversiteit stimuleren we actief door het aantal vrouwen in ons bedrijf te vergroten, zowel in de operatie als op leidinggevende posities.

Dialoog en relaties met stakeholders

Joulz onderhoudt goede relaties met haar stakeholders. We zijn transparant over onze financiële en niet-financiële prestaties. Stakeholders kunnen ons daarop aanspreken. Begin 2011 hebben wij een stakeholderanalyse uitgevoerd onder ruim 50 betrokken in- en externe partijen. Hieruit is naar voren gekomen welke verwachtingen onze stakeholders hebben van ons MVO-beleid en over welke MVO-prestaties zij graag geïnformeerd willen worden. Mede op basis van deze analyse is ons MVO-beleid geformuleerd en rapporteren we over het jaar 2011 over strategische kpi’s, zoals bijvoorbeeld onze veiligheidsprestatie (LA7), integriteit (S03), afvalstromen (EN22) en onze CO2-emissies (EN3). Onze communicatiedoelstellingen op het gebied van CO2 houden in dat we onze stakeholders informeren over het beleid om onze CO2-uitstoot terug te dringen, onze doelstellingen, acties en maatregelen. Deze zijn onder meer terug te vinden in dit verslag in het hoofdstuk Omgeving. We brengen onze stakeholders ook op de hoogte van onze doelstellingen op MVO-gebied en informeren hen transparant over de voortgang. Hierover communiceren we zowel met onze eigen medewerkers als met onze klanten, leveranciers en anderen uit de branche. Dit jaar zijn we gestart met klantbijeenkomsten om de relatie met onze klanten verder te verstevigen en kennis te delen. Tijdens deze bijeenkomsten praten we klanten bij over de (duurzame) inzet van hun energie-infrastructuur en/of energie-installaties. Daarna zijn er ook diverse klantbijeenkomsten geweest om klanten en prospects te informeren over het onderwerp installatieverantwoordelijkheid. De bijeenkomsten worden door onze klanten positief ontvangen. Onze leveranciers moeten op de hoogte zijn van ons duurzame inkoopbeleid om zich daarop te kunnen instellen. We vragen hun bereidheid om zich daaraan te committeren. Hiervoor is een goede relatie een voorwaarde en dat vraagt om een open dialoog. Ditzelfde geldt voor de arbeidsmarkt. Onze (toekomstige) medewerkers moeten onze doelstellingen en ons beleid kennen om het te kunnen onderschrijven. Als onderdeel van de keten horen ook de brancheverenigingen op de hoogte te zijn van onze keuzes en doelen. Communicatie met deze stakeholders is mede belangrijk omdat zij een klankbord voor ons vormen.

13


Over Joulz — We gebruiken verschillende communicatiemiddelen, dit jaarverslag is er een van. Via onze website verstrekken we informatie over ons bedrijf, onze medewerkers, onze producten en diensten, onze CO2-footprint en onze maatschappelijke initiatieven. Ook publiceren we in vakbladen. In 2011 zijn we de GreenTec Academy gestart. Via presentaties over energiebesparing en duurzame energie-infrastructuren geven we meer bekendheid aan onze projecten. In het startjaar was Groen Gas een van de onderwerpen. Kennisdelen Op verschillende manieren delen we kennis over duurzame energieinfrastructuren en openbare verlichting. We nemen deel in het Rotterdam Climate Initiative, we zijn lid van het Warmtenetwerk en we participeren in BREEAM-NL. Op het gebied van gelijkspanning werken we samen met de stichting Gelijkspanning en Direct Current B.V. Uiteraard zijn we ook lid van de Nederlandse Stichting voor Verlichting. Daarnaast dragen we bij aan congressen. In 2011 bijvoorbeeld aan de Offshore Windconferentie, de Innovatiedag van de Club van Maarssen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook zorgen we voor kennisuitwisseling in de branche, zoals met de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN), Uneto-VNI en Deltalinqs. Joulz deelt niet alleen kennis over duurzame energie-infrastructuren. Op het gebied van werven en opleiden van technisch personeel neemt Joulz deel aan diverse werkgroepen van onder meer het WENb en Energie Nederland. Op het gebied van veiligheid is Joulz initiatiefnemer geweest van een informeel brancheoverleg over veiligheid. Dit overleg vond een keer per kwartaal plaats. Inmiddels is dit overleg opgegaan in een WENb-veiligheidsoverleg.

Ontwikkelingen

De belangrijkste trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op onze strategie en kernactiviteiten hebben we hier kort samengevat. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Voor een bedrijf dat vaart op het vakmanschap van haar medewerkers zijn de ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt zeer relevant. Het tekort aan technisch geschoolde vakmensen houdt aan. De interesse van jongeren om een technisch beroep te kiezen is nog altijd tanend. We moeten ons daarom extra inspannen om uit het beperkte aanbod voldoende nieuwe medewerkers voor ons bedrijf te interesseren. Bovendien zullen wij de komende jaren de effecten van de vergrijzing gaan voelen. Ook bij Joulz gaat een groot deel vakbekwame medewerkers uitstromen. We lossen dit op door geschikte en gemotiveerde kandidaten, waaronder een groeiend

aantal leerlingen en zij-instromers uit andere branches zelf op te leiden of bij te scholen in onze bedrijfsschool. Verhogen van de pensioenleeftijd zal op den duur meehelpen om gekwalificeerde vaktechnici langer te behouden voor ons bedrijf. Een andere potentiële doelgroep die we aanboren zijn mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die we opleiden voor een startkwalificatie waarmee ze aan de slag kunnen in ons bedrijf. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten: we bieden deze mensen een kans om mee te doen in de maatschappij en wij breiden ons bedrijf uit met goed opgeleide vakkrachten. Verduurzaming energievoorziening De aandacht voor verduurzaming van de bedrijfsvoering bij bedrijven en organisaties neemt toe. Energiebesparing, gebruik van groene stroom en gas, decentrale duurzame energieopwekking, warmte/koude oplossingen, uitwisseling van elektriciteit, de toenemende populariteit van elektrisch vervoer; het zijn thema’s die onze kernactiviteiten rechtstreeks raken. In onze branche doen de energiebedrijven investeringen in grootschalige duurzame energieopwekking, zoals windparken op land en zee, biomassavergisting en zon-PV installaties. Hier liggen voor ons kansen om onze activiteiten uit te breiden. Netbeheerders, zowel publiek als privaat, besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van smart grids, waaronder gelijkstroomnetten. De overheid wil haar energiebesparingsdoelstellingen voor 2020 (14 procent reductie) mede realiseren door in Nederland op grote schaal slimme meters te gaan plaatsen. In totaal worden er in Nederland tot 2020 12 miljoen geïnstalleerd. Wij willen een rol spelen bij het aanbieden van de slimme meter aan klanten van netbeheerders. Zowel de aard als de omvang van ons werk gaat door al deze ontwikkelingen veranderen. Economische ontwikkelingen De economische ontwikkelingen in Nederland vertonen sinds 2008 een wisselend, merendeels neerwaarts beeld en hebben grote invloed op de bedrijvigheid van klantgroepen waarop wij ons richten. Zo is de investeringsbereidheid in de tuinbouw sterk afgenomen door de recessie. De sector die tijden lang voorop liep in innovatieve energieoplossingen heeft daar momenteel te weinig financiële ruimte voor. We zien dat terug in de stagnerende omzet in dit segment. De bouwsector maakt een zware tijd door nu de woningmarkt vrijwel tot stilstand is gekomen, gemeenten geen bouwprojecten opstarten en de utiliteitsbouw met overcapaciteit kampt. Dit heeft effect op onze werkzaamheden, aangezien er minder nieuwe aansluitingen worden aangevraagd. Wel zien we dat er belangstelling is voor verduurzaming van bestaande utiliteitsbouw, bijvoorbeeld de toepassing van warmte/koudeoplossingen of zonne-installaties. Maar de vraag trekt nog niet hard aan. In de markt voor netbeheerders is de investeringsbereidheid juist niet verminderd. Hier hebben we te maken met uitbreiding en renovatie van gas- en elektriciteitsnetten die de netbeheerders laten uitvoeren in het kader van veiligheid en capaciteitsplanning. Maar ook met aanpassing van de netten om teruglevering van decentraal opgewekte elektriciteit mogelijk te maken, bijvoorbeeld bij wind op land.


‘Joulz wil graag dat je jouw vakmanschap verder wilt ontwikkelen. Iedereen doet erg zijn best om goed werk voor de klant af te leveren.’ Lisanne Verlaan, Assistent Monteur

15


Over Joulz — Profiel

Joulz biedt, als specialist in energie-infrastructuren, haar klanten in heel Nederland producten en diensten in de keten van Bedenken (ontwerpen), Bouwen (aanleggen) en Beheren (onderhouden). Onze kracht zit in het optimaal op elkaar afstemmen van deze drie fases. Daardoor bereiken we duurzame kwaliteit tegen minimale kosten in de hele levenscyclus van een energie-installatie of -net. Ons vakmanschap bestrijkt de technologiegebieden: elektriciteit, gas, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties, besturingstechnologie en duurzame energievoorziening, zoals warmte, wind en zon. Al onze expertise is ondergebracht in vier specialistische business units die ieder hun eigen kennis en ervaring aanbieden aan klanten. De business units versterken en ondersteunen elkaar. Projects: Energietransport Met kennis en kunde van hoogspanningstransportnetten, complexe middenspanning en gastransport neemt Joulz in Nederland een bijzondere plek in. Nieuwbouw, uitbreiding, renovatie en dimensionering van dit type transportnetten: Joulz zorgt ervoor. Door projecten integraal op te leveren, ontzorgen wij de netbeheerder maximaal en dat tegen de laagste Total-Cost-of-Ownership. Uniek is dat onze specialisten in het domein Energietransport inzetbaar zijn in de hele levenscyclus van een installatie. Van ontwerp tot realisatie en onderhoud. Met onze 24/7 storingsdienst staan we voortdurend paraat om de beschikbaarheid van energie-infrastructuren in bedrijfskritische omgevingen optimaal te houden. Besturingstechnologie waarmee energiestations op afstand zijn te besturen, is een van onze specialismen. Ons Ingenieurs- & Adviesbureau is hooggekwalificeerd. We zijn in staat om complexe hoogspanningstrajecten te ontwerpen en de realisatie te begeleiden tot en met inbedrijfstelling en beheer en onderhoud. Service Provider: Energiedistributie Maximale beschikbaarheid van energie-infrastructuren. Daar draait het om in de fijnmazige distributienetten waarmee elektriciteit en gas gedistribueerd worden naar gebruikers. Joulz legt nieuwe netten aan, verzorgt aansluitingen voor energiegebruikers en voert reguliere onderhoudswerkzaamheden uit aan de warmte-, gas- en elektriciteitsnetten. We staan paraat met onze professionele storingswachtdienst op het gebied van gas, laag- en middenspanning: 24/7. Onze sterke lokale aanwezigheid in met name de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht is daarbij een groot pluspunt. In andere regio’s zijn wij snel ingewerkt, omdat we de taal van de netbeheerder spreken en volgens de strikte veiligheidsinstructies werken.

CityTec: Openbare ruimte CityTec is specialist in beheer en onderhoud van de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. We ontzorgen hiermee gemeentelijke en provinciale overheden. CityTec is ook actief voor private bedrijven, bijvoorbeeld voor het aanlichten van gebouwen. CityTec is inzetbaar in de hele keten van ontwerp, aanleg en onderhoud van dynamisch straatmeubilair. We zijn vooral in en rondom de grote steden in de Randstad actief: Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Met een sterk duurzame focus ontwikkelen we op ons eigen specifieke vakgebied innovatieve oplossingen. Daarmee helpen we overheidsklanten duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Als adviseur ondersteunt CityTec bij plannen voor stadsvernieuwing of herinrichting van bedrijven- en haventerreinen. GreenTec: Duurzame energieoplossingen Joulz helpt klanten in het bedrijfsleven en bij de overheid hun doelstellingen op het gebied van duurzame energievoorziening te behalen. We zetten ons jarenlange vakmanschap op het gebied van elektriciteits- en gasnetten voor hen in. Samen met klanten ontwikkelen we concepten voor duurzame distributienetten, bijvoorbeeld voor warmte, CO2 en Groen Gas. En we sluiten duurzame energie-installaties, zoals windmolens, aan en onderhouden ze. Ook als dit op zee moet gebeuren. We ontwikkelen steeds meer kennis op het gebied van smart grids, bijvoorbeeld van gelijkspanningsnetten. Daarnaast adviseren we. Onder de naam Energiecoach brengen wij overheden en bedrijven samen om met elkaar duurzame initiatieven te ontwikkelen. We helpen die initiatieven verder door ze te toetsen ĂŠn met ons vakmanschap te realiseren.

HRM

Finance

Facilitair Bedrijf

Inkoop en logistiek

Communicatie

ICT

KVM

Projects

Service Provider

CityTec

GreenTec


Gedragscode

Wij kunnen onze maatschappelijke rol alleen goed vervullen als wij ons eerlijk en integer gedragen. Dan kunnen we onze reputatie als betrouwbaar bedrijf waarmaken. Onze medewerkers houden zich aan de Gedragscode Joulz die is gebaseerd op onze kernwaarden. Iedereen in ons bedrijf heeft de Gedragscode ontvangen en uitgelegd gekregen. Onze kernwaarden - Betrokken We zijn betrokken bij alles wat we doen. Wij zijn er voor elkaar en voor onze klanten. ‘Als het nodig is, dan zijn we er’, dat kenmerkt ons. - Samenwerking We zoeken de samenwerking op, zowel binnen als buiten ons bedrijf. Naast technologie, maken mensen en netwerken van mensen het verschil. Daarom is het zo belangrijk dat steeds meer partijen vanuit verschillende invalshoeken met elkaar samenwerken. Wij leggen de verbinding en gaan uit van een gemeenschappelijk belang. - Vakkundig We onderscheiden ons door vakkundigheid. Jarenlange ervaring combineren we met continu investeren in technologie, kennis, vakmanschap en veiligheid. Hiermee realiseren we toekomstbestendige energie-infrastructuren. - Klantgericht Wij luisteren naar onze klanten en vertalen hun wensen en eisen in concrete oplossingen. Wij kennen een oplossing of we zoeken er een. In 2011 bedrijfsbreed geïntroduceerd Sinds 1 januari 2011 is de nieuwe Gedragscode Joulz van kracht. Hierin staan de geldende regels, normen en waarden. Iedereen die werkzaam is bij of werkt in opdracht van Joulz moet zich hieraan houden. De normen in de gedragscode zijn voor enkele onderwerpen verder uitgewerkt tot richtlijnen. Op deze manier maken we onze kernwaarden concreet voor medewerkers. Een voorbeeld is de Richtlijn Privacy. Joulz hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten en medewerkers; met hun gegevens gaan we zorgvuldig om.

Integriteitsmeldingen Joulz heeft een Compliance Officer die de organisatie ondersteunt bij het bespreekbaar maken en toepassen van de Gedragscode Joulz. Iedere medewerker van Joulz kan via het Meldpunt Integriteit niet-integer of ongewenst gedrag melden, zoals discriminatie, seksuele intimidatie, machtsmisbruik of misbruik van bedrijfsmiddelen. Ook niet-medewerkers kunnen meldingen maken van ongewenst gedrag. Alle binnengekomen meldingen worden door de directie behandeld. In 2011 is een Compliance Officer aangesteld die dit proces begeleidt en is gestart met een gedetailleerde vastlegging van integriteitsmeldingen. In 2011 waren er 38 meldingen. Deze hadden voornamelijk betrekking op het rijgedrag van onze chauffeurs waar aanstoot aan genomen was. Er zijn geen integriteitsmeldingen geweest in 2011 die betrekking hadden op discriminatie. Medewerkers kunnen ook terecht bij een van de twee vertrouwenspersonen die binnen de Eneco groep zijn aangesteld. De vertrouwenspersonen hebben in 2011 geen meldingen ontvangen. Klachtenmanagement Joulz heeft een klachtenregeling. Klachten, claims maar ook informatieverzoeken van netbeheerders naar aanleiding van klachten die bij hen zijn gemeld, kunnen via verschillende kanalen binnenkomen. Klachten en claims worden geregistreerd in het Klachten Management Systeem. De melder krijgt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Joulz streeft ernaar klachten binnen 15 werkdagen en claims binnen 20 werkdagen af te handelen. In 2011 zijn 84 klachten en 572 claims behandeld. Boetes en sancties In 2011 zijn er twee boetes opgelegd door het Agentschap Telecom en twee boetes door de Arbeidsinspectie. Deze boetes waren individueel minder dan € 100.000. Er zijn geen niet-monetaire sancties opgelegd.

De gedragscode is uitgebreid besproken met management en medewerkers. De werkconferentie die we elk jaar houden met alle leidinggevenden van Joulz stond in 2011 geheel in het teken van veiligheid en integriteit. Leidinggevenden hebben ook vaardigheden geoefend waarmee ze integer en veilig gedrag kunnen bevorderen. Ze hebben de gedragscode tijdens werkoverleggen besproken met hun medewerkers en deze persoonlijk aan hen overhandigd. De Gedragscode Joulz is op internet na te lezen via www.joulz.nl/gedragscode. 17


Stedin Netbeheer —

‘Onze bedrijven klaarstomen voor de toekomst’ Ernst Japikse


Bo 19


Ernst Japikse Directeur Techniek, Stedin Netbeheer

‘Onze bedrijven klaarstomen voor de toekomst’ Van oudsher zijn het de monteurs van Joulz die reparaties, onderhoud en renovatiewerk doen aan de gas- en elektriciteitsnetten van Stedin. Die vanzelfsprekendheid gaat eraf, want Stedin wil meer werk aanbesteden. Joulz moet zich dan net als andere partijen bewijzen om opdrachten te winnen. Dat vraagt om een andere opstelling van zowel Stedin als Joulz. Een leerschool in professionalisering voor beide bedrijven. Naar verkozen partnership ‘Stedin en Joulz hebben allebei het doel om als zelfstandige bedrijven te opereren. Daarbij proberen we elkaar te helpen. Al willen we graag zaken blijven doen. Het is een relatie met vallen en opstaan, waarin we proberen om van ‘historisch aan elkaar verbonden’ tot een ‘vrijwillig verkozen partnership’ te komen. We vinden het best moeilijk om dat vorm te geven.’ Stappen maken ‘De technici van Joulz tonen een enorme betrokkenheid bij onze netten. Ze voelen zich sterk verantwoordelijk voor het onderhoud en staan daar dag en nacht voor klaar. Vanuit hun jarenlange ervaring weten ze veel van wat er in de netten gebeurt. Daarin schuilt het vakmanschap van Joulz. De kunst is om die vakkennis ook voor andere professionele partijen toegankelijk te maken. In de kwaliteit van de dienstverlening heeft Joulz nog stappen te maken. Joulz begint ons als opdrachtgever te zien, maar is nog geen wereldkampioen klantgerichtheid naar onze klanten. De beleving van wat er achter het net zit kan nog beter. Op het gebied van veiligheid kunnen we elkaar goed vinden. Het besef dat het veilig moet, delen we volledig. Wij merken dat het management van Joulz dit echt belangrijk vindt. Het is geen kunstje, veiligheid zit in het hart van het bedrijf.’

Elkaar helpen ‘In een partnerschap moet je elkaar wat gunnen en elkaar proberen te helpen. Stedin wil graag andere aannemers betrekken bij het onderhoud en de renovatie van de netten om gezonde concurrentie te stimuleren. Op die manier helpen wij Joulz om marktconform te opereren. Daarmee bedoelen we een topkwaliteit voor een redelijke prijs. Dat is goed voor Joulz én goed voor ons. Joulz helpt ons om andere bedrijven tot service providers te ontwikkelen. Door zich als professionele partij te profileren, vergroten ze tegelijkertijd de kans om nieuwe klanten voor zich te winnen. Daarom vind ik het mooi dat ze de order van Liander hebben binnengehaald. Een goede stap in hun ontwikkeling die ik toejuich. Sterker nog: ik hoop dat wij ervan profiteren dat Joulz nog efficiënter en professioneler wordt.’


Product Beheer en Onderhoud

De rol van service provider Joulz voert voor netbeheerders een groot scala aan werkzaamheden uit die vallen in de rol van service provider. Het gaat om het reguliere beheer en onderhoud van gas- en elektriciteitsnetten en om de 24-uursstoringsdiensten. Joulz beschikt over de noodzakelijke erkenningen van Stedin om werkzaamheden te mogen uitvoeren in alle delen van het elektriciteits- of gasnet. Die erkenningen zijn een belangrijke voorwaarde om aan te tonen dat wij als service provider veilig, gecontroleerd en vakkundig werken. Schakelbevoegde medewerkers Joulz heeft Stipel-gecertificeerde schakelbevoegde medewerkers in dienst die situaties mogen en kunnen veiligstellen door elektrische spanning af te schakelen in midden- en hoogspanningsnetten. Het afschakelen van de spanning is nodig om bijvoorbeeld een storing te verhelpen, onderhoud te plegen of om aanpassingen te doen aan de kabels en elektrische installaties. Deze kritische functie is essentieel en vraagt om nauwe afstemming met netcoÜrdinatie-afdelingen. Risico-inventarisatie is standaardprocedure Voordat wij aan de slag gaan wordt daarom altijd een risico-inventarisatie gemaakt van de situatie. Veiligheid staat bij Joulz voorop. Onze monteurs werken in paren en werken in drie stappen een vast veiligheidsprotocol af voordat zij bepaalde handelingen aan de infrastructuur mogen uitvoeren. Ook het werk aan de gasinfrastructuur is omkleed met de strengste veiligheidsnormen. Juist in onverwachte situaties zoals bij een storing, is gedisciplineerd werken van groot belang. Varen op routine is dan juist een gevaar. Door voortdurend te hameren op het alert reageren op risico’s, het naleven van procedures, daarop werkinspecties uit te voeren en onze mensen jaarlijks te trainen zorgen we dat veilig werken de absolute norm is bij Joulz.

21


Over Joulz — Governance

Joulz B.V. is als zelfstandig infrabedrijf onderdeel van de Eneco groep. Eneco Holding N.V. is uiteindelijk 100 procent aandeelhouder van ons bedrijf. De grootste klant van Joulz is netbeheerder Stedin, ook onderdeel van de Eneco groep. De Algemeen Directeur Joulz rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur van Eneco Holding N.V. In ons Directieteam zijn de Algemeen Directeur en de directeuren van de business units Projects, Service Provider, CityTec en GreenTec en de staven Finance en HRM vertegenwoordigd. Het besturingsmodel van Joulz is gebaseerd op het stakeholdermodel waarin klanten, medewerkers, aandeelhouders en de omgeving de doelgroepen zijn. We werken met een Balanced Score Card waarin per stakeholdergroep heldere doelen zijn gesteld, afgeleid van onze missie en visie. Vier maal per jaar komen directie en management bij elkaar om de voortgang en de strategie te bespreken. Jaarlijks wordt het strategisch plan geactualiseerd. Iedere maand bespreken we de voortgang van de businessplannen en leggen de businessunitdirecteuren verantwoording af over de resultaten aan de hand van gedetailleerde interne rapportages. De meerjarendoelstellingen in de Joulz Balanced Score Card zijn daarbij leidend, maar in de rapportages wordt ook ingegaan op economische, sociale en milieuprestaties. Vanaf 2012 gaan we de strategische kpi’s op het gebied van duurzaamheid (hierna te noemen strategische kpi’s), die nog niet als meerjarendoelstelling in de Balanced Score Card waren opgenomen, meenemen in de planning & controlcyclus. Internal audit op processen en risico’s gebeurt op regelmatige basis volgens het auditjaarplan van de Eneco groep. Over het boekjaar 2011 presenteert Joulz een eigen jaarrekening die door een onafhankelijke accountant is gecontroleerd. Externe assurance met een beperkte mate van zekerheid op een aantal van de strategische kpi’s vindt voor het eerst plaats over het boekjaar 2011. Ten behoeve van de naleving van de corporate governance code op het niveau van Eneco groep, geven wij sinds 2007 een interne ‘In Controlverklaring’ af aan de Raad van Bestuur van de Eneco groep. De medewerkers worden vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad Joulz.


23


Over Joulz — Risicoprofiel

Ondernemen gaat gepaard met het bewust en onbewust nemen van risico’s, maar ook van het bewust mijden van risico’s. Wij streven ernaar om onze strategische en operationele en duurzaamheidsdoelstellingen te halen en tegelijkertijd bewust om te gaan met de risico’s die inherent kleven aan de beslissingen die wij iedere dag maken. Risicobeheersing is daarmee een integraal onderdeel van het interne beheersingsproces. Ons beleid is erop gericht de negatieve gevolgen van onvoorziene omstandigheden op de resultaten te minimaliseren. Dit betreft niet alleen de financiële resultaten, maar ook de niet-financiële resultaten. De doelstellingen die voor deze resultaten zijn geformuleerd zijn afgeleid van de strategische doelstellingen. Op basis van deze doelstellingen zijn procedures en richtlijnen opgesteld die tenminste eenmaal per jaar worden geëvalueerd en indien nodig aangepast. Bij het opstellen, monitoren en aanpassen van het beleid wordt de mate van risicobereidheid steeds in ogenschouw genomen. Onze risicobereidheid is onderverdeeld naar type risico, zoals die binnen de Eneco groep worden onderscheiden: Veiligheid, Financiën, Integriteit, Reputatie. Daar waar het het veiligheidsbeleid betreft, is de bereidheid om risico’s te accepteren afwezig: Niet veilig = Niet doen! Ten aanzien van wet- en regelgeving is de bereidheid ook geheel afwezig; Joulz wil een net en transparant bedrijf zijn dat te allen tijde verantwoording kan afleggen over haar daden. Op strategisch en operationeel vlak is de bereidheid tot het accepteren van risico’s aanzienlijk groter. Deze mate van bereidheid ligt vast in de uitgewerkte strategie, detail jaarplannen, het Authority Manual en verschillende interne codes en richtlijnen, waaronder een in 2011 nieuw opgezette gedragscode. Onderdeel van ons solide financiële beleid is dat we de kansen en risico’s van projecten zorgvuldig afwegen. Wekelijks bespreken we op directieniveau, in onze Tenderboard, de haalbaarheid van lopende aanvragen met een omvang van meer dan 1 miljoen euro. We besluiten na een gedegen risicoanalyse of we ingaan op een uitnodiging om offerte te doen. Het directieteam is verantwoordelijk voor de risicobeheersing. In dit kader stelt de directie de procedures en richtlijnen vast en zien zij toe op de naleving. De bevoegdheden om namens Joulz verbintenissen aan te gaan zijn vastgelegd in het Authority Manual. Voor alle business units zijn mandaten opgesteld.

De raad van bestuur van Eneco Holding N.V. bespreekt periodiek met het directieteam de ontwikkeling van de resultaten, kengetallen zoals de ontwikkeling van het werkkapitaal, de belangrijkste risico’s en de maatregelen om deze risico’s te beheersen. Elk jaar legt het directieteam verantwoording af middels een ‘In Controlverklaring’. Het systeem dat hieraan ten grondslag ligt is het Eneco Control & Risk Systeem (ECRS), dat zijn basis vindt in het Enterprise Risk Management gedachtegoed van COSO. Op basis van generieke normen en bedrijfs-specifieke normen zijn de belangrijkste risico’s en beheersingsmaatregelen bepaald. Door middel van een ‘self assessment’ methode wordt de effectiviteit van de beheersmaatregel getoetst. Onze interne accountant beoordeelt de uitvoering van deze self assessment.


Hieronder zijn de vijf belangrijkste geïdentificeerde risico’s en beheersmaatregelen opgenomen. Risico

Beheersmaatregelen

Veiligheid

Niet werken volgens interne veiligheidsinstructies als gevolg van onvoldoende veiligheidsbesef met uiteindelijk mogelijk gevolg op gewonden en een of meerdere doden

- Veiligheidsbeleid en veiligheidsorganisatie - Rondgangen en werkplekinspecties en direct toezicht - Opleidingen - Toolboxen - Wijzen op eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit - Safety alerts

Financiën

Onvoldoende aandacht voor werkkapitaalbeheer

- Expliciete targetstelling - Rapportage, analyse en bewaking van individuele werkkapitaalelementen - Bewaking technische en administratieve oplevering projecten

Onvoldoende sturing op performance (productiviteit, resultaten) van contracten

- Voor- en nacalculatie van projecten - Periodieke reviews van voortgang van projecten - Tenderboardprocedure - Heldere bevoegdheden en mandaten

Onvoldoende (tijdige) beschikbaarheid van kennis, ervaring en capaciteit om volledig aanbod van werkzaamheden te kunnen uitvoeren

- Uitvoeren strategische personeelsplanning - Uitvoeren ‘vlootschouw’ - Intensief wervings- en selectiebeleid - Eigen bedrijfsschool Kennis en ErvaringsInstituut (KEI) - Aantrekken leerlingen

Niet voldoen aan wet- en regelgeving met als mogelijk gevolg het verliezen van de ‘license to operate’

- Aanwezigheid van compliance officer en compliancebeleid - Permanente instructie en opleiding - Assurance door middel van internal audits

Integriteit

25


Kerncijfers — Aandeelhouders Netto omzet Bedrijfsresultaat Eigen vermogen

2011 € 512 miljoen € 11,3 miljoen € 37 miljoen

Klanten Aantal opgeloste MS* storingen Oplostijd MS storingen (gemiddeld) Aantal opgeloste LS** storingen Oplostijd LS storingen (gemiddeld) Aantal medewerkers storingswachtdienst Milieu en maatschappij Afval- en reststromen afgevoerd Stroomverbruik (groene energie) CO2-emissie per medewerker***

2010 € 535 miljoen € -13,2 miljoen € 30 miljoen

2009 € 566 miljoen € 1,5 miljoen € 43 miljoen

2011 2010 700 690 58 minuten 65 minuten 2.702 2.800 129 minuten 110 minuten 912 622 2011 4.530.617 kg 6.858.169 kWh 4.505 kg/fte

Aantal medewerkers Man Vrouw Vrouwen in hogere**** posities Leeftijdsopbouw 15 - 24 jaar 25 - 34 jaar 35 - 44 jaar 45 - 54 jaar 55+ Veiligheidsprestatie uitgedrukt in LTIR***** *

MS = Middenspanning

**

LS = Laagspanning

***

Zie Tabel: Overzicht energieverbruik en CO2-emissies

2011 2251 248 34

2010 3.207.000 kg 6.152.133 kWh 4.664 kg/fte 2010 2178 240 11

2009 2233 249 18

2011 2010 2009 5,5% 6,9% 5,3% 18,0% 18,3% 16,8% 20,4% 24,4% 23,0% 31,3% 29,6% 33,9% 24,7% 20,8% 21,0%

2,15

2,11

4,8

**** In 2009 en 2010 zijn vrouwen in leidinggevende posities vermeld. Vanaf 2011 is het aantal vrouwen in hogere posities (vanaf schaal 9) vermeld. Het aantal vrouwen in leidinggevende posities was in 2011 16. ***** LTIR = Lost Time Injury Rate. De LTIR wordt berekend door het aantal ongevallen met verzuim (langer dan 24 uur) van eigen medewerkers en ingeleend personeel, inclusief leerlingen en stagiaires te vermenigvuldigen met 1.000.000 en te delen door het product van aantal gewerkte uren

(1560 uur) en het aantal fte’s (eigen medewerkers).


27


Toelichting op de resultaten — Het jaar 2011 is in financieel opzicht succesvol geweest, waarin de vruchten zijn geplukt van de maatregelen die in 2010 zijn genomen. De in 2010 doorgevoerde reorganisatie heeft geleid tot een aanzienlijke reductie van de kosten van indirecte functies. Samen met een productiviteitsstijging is het jaar 2011 met een goed positief resultaat afgesloten. Ook heeft 2011 in het teken gestaan van een stabiele en voorspelbare resultaatontwikkeling. Omzet De omzet over 2011 daalde met € 23 miljoen (-4,3 procent) naar ruim € 512 miljoen. De afname van de omzet vond voornamelijk plaats bij de business units Projects (energietransport) en CityTec. Projects realiseerde in 2010 een relatief grote omzet dankzij de opdracht voor de Enecogencentrale, terwijl er in 2011 geen grote opdracht in uitvoering was. Ook werd de omzet van Projects nadelig beïnvloed door de aanbestedingen van Stedin wat nog niet gecompenseerd kon worden met omzet voor andere klanten. De omzet van CityTec is lager uitgevallen als gevolg van de verkoop van de reclame-activiteiten. De reguliere omzet van CityTec is redelijk op peil gebleven. De activiteiten van de business unit Service Provider laten een stijgende lijn zien. In 2011 is 79,5 procent (2010: 76,5 procent) van de omzet behaald bij onze zustermaatschappij Stedin. De omzet uit projecten in de categorie ‘Duurzaam’ is nog gering, maar laat een duidelijke stijging zien ten opzichte van 2010. Deze projecten worden intern gecoördineerd door de business unit GreenTec. Een aantal van deze duurzame projecten wordt voor Eneco uitgevoerd. De activiteiten van EMCIS B.V., het onderdeel van GreenTec dat (duurzame) transformatorhuisjes levert, hebben zich helaas niet conform verwachting ontwikkeld. Besloten is om deze activiteiten te staken, hetgeen zonder hoge kosten gerealiseerd kan worden. In 2011 zijn de reclameactiviteiten van CityTec, te weten CityTec Reklame, en AardgasServiceNoord (ASN) verkocht. Orderintake De orderintake in 2011 is sterk gestegen. Aan het eind van het jaar is een meerjarige opdracht van een netbeheerder ontvangen die in samenwerking met een derde partij zal worden uitgevoerd. De orderportefeuille is gestegen tot € 263 miljoen (2010: € 190 miljoen). De omvang van de orderportefeuille en de aanwezige marktkansen geven voldoende vertrouwen voor 2012.

Bedrijfskosten en bedrijfsresultaat Het bedrijfsresultaat is uitgekomen op € 11,3 miljoen (2010: € -13,2 miljoen), zijnde 2,2 procent van de omzet. De verbetering van het bedrijfsresultaat wordt hoofdzakelijk verklaard uit de kostenbesparingen in 2011 als gevolg van de reorganisatie in 2010 en overige kostenbesparingsmaatregelen. Voor deze reorganisatie is in 2010 een last genomen van bijna € 14 miljoen. De bedrijfskosten zijn in 2011 gedaald met ongeveer € 48 miljoen, hetgeen aanzienlijk meer is dan de omzetdaling. Naast de in de vorige paragraaf gemelde effecten, zijn de kosten voor materialen sterk gedaald als gevolg van een veranderde mix in de aard van de opdrachten. De medio 2010 doorgevoerde vermindering van het aantal indirecte functies heeft in 2011 haar volle effect gehad op de kostenstructuur. Ook heeft Joulz haar ICT en Facilitaire taken grotendeels in eigen beheer genomen. Ook dit heeft bijgedragen aan lagere bedrijfskosten. De begeleiding van werk-naar-werk, als onderdeel van de reorganisatie 2010 vraagt als gevolg van de neergaande economie meer tijd dan voorzien. Hierdoor zijn in 2011 voor € 5 miljoen aanvullende reorganisatielasten verwerkt onder de overige bedrijfskosten. De totale directe (uitvoerende) capaciteit is dit jaar per saldo gegroeid met ruim 100 medewerkers. Het aantal indirecte (staf) medewerkers is ultimo 2011 12 lager dan de vergelijkbare stand ultimo 2010. Als we spreken in termen van totaal aantal personen werkzaam bij Joulz, dan zijn we zeer trots dat we in 2011 315 nieuwe medewerkers (exclusief stagiaires) mochten verwelkomen. Tegelijkertijd hebben 234 collega’s Joulz verlaten. Het totaal aantal medewerkers komt ultimo 2011 uit op 2499 personen. De gemiddelde loon- en salariskosten per voltijdsmedewerker stegen in 2011 van € 55.120 naar € 55.836. Balans In 2011 is net als in 2010 voortdurende aandacht geweest voor werkkapitaalmanagement om de financieringslasten verder terug te dringen. Hoewel het werkkapitaal ultimo 2011 iets boven het vergelijkbare niveau van 2010 ligt is het gemiddelde werkkapitaal in 2011 beduidend lager geweest. Daarnaast is een rentedragende schuldpositie met een groepsmaatschappij afgelost. Beide effecten hebben geresulteerd in een reductie van de financieringslasten van bijna € 2 miljoen. Het streven blijft om het werkkapitaal gemiddeld gedurende het jaar verder terug te brengen, in het bijzonder door een scherpere aandacht voor de financiering van onderhanden projecten.


Over dit verslag — Geïntegreerd rapporteren

Joulz publiceert sinds 2009 een Jaarbericht. Over het boekjaar 2011 presenteren we voor het eerst een jaarverslag, waarin we geïntegreerd rapporteren over onze financiële en niet-financiële prestaties. We maken hierin een ontwikkeling door. Elk jaar trachten we onszelf te verbeteren en brengen we onze data en systemen verder op orde.

Controle en assurance Wij hebben Deloitte Accountants B.V. gevraagd de jaarrekening te controleren en om de kwantitatieve strategische kpi’s te beoordelen. De controle van de jaarrekening door Deloitte Accountants B.V. resulteert in een controleverklaring bij de Jaarrekening. De beoordeling van de kwalitatieve strategische kpi’s resulteert in een assurance-rapport met een beperkte mate van zekerheid. Er is geen assurance opdracht verstrekt aan Deloitte Accountants B.V. ten aanzien van de overige in het jaarverslag opgenomen informatie en eventuele ter vergelijking opgenomen eerdere jaren. Derhalve wordt geen zekerheid verschaft bij andere informatie in het jaarverslag dan de genoemde strategische kpi’s voor 2011. Feedback welkom Wij zien feedback op dit verslag graag tegemoet. U kunt daarvoor op onze website een formulier invullen; u kunt ook een e-mail sturen naar heidi.nachtegaal@joulz.nl.

Scope Dit jaarverslag betreft het kalenderjaar 2011 en omvat alle activiteiten, medewerkers en vestigingen van Joulz B.V. in Nederland. Joulz wil transparant en betrouwbaar zijn. We houden ons daarom bij de verslaglegging over duurzaamheid aan de (wereldwijde) richtlijnen van het Global Reporting Initiative 3.1 (GRI). We rapporteren op B-niveau. Wij streven in dit verslag naar het presenteren van vergelijkende cijfers voor de twee voorafgaande boekjaren. Voor zover deze informatie niet aanwezig is, wordt van dit uitgangspunt afgeweken. In de verslagen voor de komende jaren zal dit nader ingevuld worden. Gemaakte keuzes Mede op basis van een uitgebreide stakeholderanalyse en -dialoog en een workshop met sleutelpersonen in ons bedrijf zijn 22 strategische kpi’s op het gebied van duurzaamheid geselecteerd waarover wij rapporteren. In de GRI-index op pagina 76 staan de gekozen strategische kpi’s nader gespecificeerd met een verwijzing naar de toelichting in de tekst van dit jaarverslag. Voor iedere indicator is onder meer de verantwoordelijkheid, definitie, scope, berekening, benodigde bronnen en systemen, proces en kwaliteitsborging vastgelegd. Ook ten aanzien van rapportages zijn afspraken gemaakt. De ontwikkeling per indicator wordt periodiek gerapporteerd en besproken met de directie van Joulz. Waar nodig wordt bijgestuurd. Conversiefactoren De getoonde emissiewaardes zijn ontstaan door het gebruik van emissiefactoren die, primair, afkomstig zijn van Defra 2011 (www.defra.gov.uk) aangevuld met specifieke conversietabellen van onder andere CEPI en Senter Novem. 29


Shell —

‘Hier moet het veiliger dan veilig’ Freek van Bavel


31


Freek van Bavel Project Engineer Electrical bij Shell in Pernis

‘Hier moet het veiliger dan veilig’ Het zal je gebeuren, brand in een van de twee aansluitingen op het openbare net op je terrein. Het overkwam Shell in Pernis eind 2010. Een 150 kV-transformator viel erdoor uit. Joulz haalde hem weg en plaatste een noodvoorziening. In juni 2011 kwam er een nieuwe vaste trafo, die Joulz aanpaste en aansloot op de bestaande installatie. Een klus waarbij méér dan de standaard veiligheidsregels gelden. Kwalitatief goed werk ‘Joulz is de hoofdaannemer voor Shell en voor Stedin, de eigenaar van de uitgevallen transformator. Bij het verwijderen van de defecte trafo heeft Shell aan Joulz enkel ondersteuning geboden voor werkvergunningen en toegang tot de raffinaderij, maar bij de plaatsing van de noodvoorziening hebben we intensief samengewerkt. Voor die opdracht kozen we Joulz. Natuurlijk vanwege het logistieke gemak van het contact tussen Stedin en Joulz, maar vooral ook omdat de mannen van Joulz vrijwel niets anders doen dan hoogspanningsverbindingen maken en we erop konden vertrouwen dat ze kwalitatief goed werk zouden leveren.’ Niet doorsnee ‘Werken op een raffinaderijterrein is niet doorsnee. De technici van Joulz zijn gewend aan veiligheidsmaatregelen, maar minder aan de aanvullende regels die werken op een petrochemisch complex met zich meebrengen. Daarop reageerden ze heel positief. Voor ons zijn die regels vanzelfsprekend, maar van buitenstaanders kun je niet verwachten dat ze er meteen vertrouwd mee zijn. Door intensieve communicatie en elkaar waar mogelijk te helpen is het hele karwei soepel verlopen. Het was mooi om te zien hoe bijvoorbeeld de jonge ploegleider de wil toonde om proactief met ons veiligheidsbeleid om te gaan.’

Alleen specialisten ‘De klus moest in één keer goed. Dan is het fijn als je vakmensen over de vloer hebt. Bij sommige opdrachten is het prettig als er multidisciplinaire mensen aan werken, maar voor dit soort secuur werk kun je beter specialisten hebben, en die had Joulz ook gestuurd. Dezelfde mensen breken de noodtransformator af. Daarna gaan ze de oorspronkelijke van de twee trafo’s ombouwen, want Stedin wil voorkomen dat daar ook brand in ontstaat.’


Product Middenspanningsstations

Eén aanspreekpunt van ontwerp tot installatieverantwoordelijkheid Klanten die een privaat netwerk beheren, zoals industriële ondernemingen, kunnen een beroep doen op Joulz voor het ontwerp, de behuizing, inrichting en het aansluiten van middenspanningsstations. De klant kan bij ons terecht voor zowel standaardoplossingen als maatwerk. Joulz heeft het gehele traject in eigen hand van ontwerp tot en met aansluiting. De klant heeft één aanspreekpunt voor de volledige aansluiting. Standaard of maatwerk Joulz houdt de gangbare standaardstations en bijbehorende onderdelen op voorraad. Klanten kunnen daardoor rekenen op korte levertijden, maar ook op een snelle oplossing wanneer er zich onverhoopt een storing voordoet. Een middenspanningsstation op maat laten ontwikkelen, is ook mogelijk. Soms is een afwijkende maatvoering vereist of zijn er wensen, zoals een vloeistofdichte kabelkelder of locatiespecifieke fundering. Joulz kan hieraan voldoen. Bovendien kunnen we de bekleding van het station in verschillende stijlen uitvoeren, bijvoorbeeld met steenstrips, graniet of (reclame)folie. Uiteraard verzorgt Joulz het transport en de plaatsing van het station. Installatieverantwoordelijkheid Om ervan verzekerd te zijn dat de installatie ook na plaatsing en aansluiting veilig en betrouwbaar blijft, kan Joulz de gedelegeerde verantwoordelijkheden overnemen van de klant. Onze medewerkers beschikken over de kennis en ervaring om de installaties veilig en up-to-date houden, volgens de laatste wettelijke eisen.

33


Klanten — Bedenken, bouwen en beheren Financieel solide en betrouwbaar vakmanschap Joulz biedt klanten de beste kennis en expertise. We zijn een solide partij die vakmanschap aantoonbaar borgt en veiligheid- en kwaliteitsmanagement uitstekend op orde heeft. Dit zijn belangrijke aspecten in de soort en de omvang van de projecten die wij uitvoeren. Voor klanten zijn dit dan ook criteria die zwaar meewegen. Het betekent dat wij de continuïteit kunnen garanderen die klanten nodig hebben, zowel financieel als onderdeel van de Eneco groep, maar vooral ook op het gebied van vakmanschap. Dit vertaalt zich in meer opdrachten. Mede door onze actieve marktbewerking hebben we in 2011 ons klantenbestand en onze commerciële orderportefeuille zien groeien.

Bedenken

Joulz Ingenieurs & Adviesbureau Per 1 januari 2012 is ons Joulz Ingenieurs & Adviesbureau van start gegaan. Vooralsnog richten we ons hiermee op het technologiegebied hoogspanning. Al onze ingenieurs die gespecialiseerd zijn in hoogspanning werken nu vanuit dit bureau. Op termijn willen we ook onze ingenieurs die gespecialiseerd zijn in middenspanning, gas en openbare verlichting hier bij laten aansluiten. Voorheen werkten onze ingenieurs op verschillende afdelingen in onze organisatie. Nu werken ze vanuit één bureau samen. Onze circa 80 ingenieurs gespecialiseerd in het technologiegebied hoogspanning vormen nu een van de grootste ingenieursbureau op hun vakgebied in Nederland. De expertise van dit bureau omvat tracéstudies, stationsautomatisering, detailengineering, duurzame energievoorziening, bouwkundige vraagstukken en veiligheidsmanagement. We onderscheiden ons door al in de ontwerpfase de realisatie- en beheerkosten te berekenen. Zo kunnen we de klant een compleet beeld geven van de kosten voor de hele levensduur van energie-installaties. Dat geeft ons een bijzondere positie op de Nederlandse markt voor energieinfrastructuren. Ons ingenieursbureau biedt ook omgevingsmanagement aan voor grootschalige projecten. Joulz onderhoudt dan voor een bepaald project de contacten met de belangrijkste betrokkenen, zoals gemeenten en omwonenden.

Bouwen

Betrouwbare partner in de bouwfase Joulz is betrokken bij de aanleg van nieuwe netten, de bouw van energiestations en het maken van nieuwe aansluitingen. Klanten beoordelen onze prestaties op de aspecten Tijdigheid, Kwaliteit, Veiligheid en Efficiency. We bewijzen ons steeds weer als een betrouwbare partner. We meten dit onder andere via evaluaties met onze klanten bij het afronden van het project en via een set van vastgestelde prestatie-indicatoren voor onze grootste klant Stedin. Tijdigheid betekent dat we onze afspraken nakomen over wanneer we aanwezig zijn om het werk uit te voeren. We leveren de gewenste Kwaliteit als we bouwen volgens de specificaties van de klant en ook de administratieve oplevering op tijd is. Hierover maken we ook afspraken. Het spreekt voor zich dat Veiligheid een belangrijk aandachtspunt is. We hebben een strikt veiligheidsbeleid, dat is gericht op het voorkomen van ongevallen. De klant beoordeelt ons werk ook op Efficiency. Belangrijk daarin is hoe wij de logistiek rond een project plannen. En dat we onze mensen optimaal inzetten, met als resultaat een concurrerende prijs. Met Stedin werken we aan een steeds beter gestroomlijnd proces voor nieuwe aansluitingen. Particuliere en kleinzakelijke klanten van Stedin kunnen sinds 2011 op de website van de netbeheerder een nieuwe aansluiting aanvragen. Ze kunnen dan digitaal een afspraak maken en weten direct wanneer een van onze monteurs langskomt. Klanten geven aan dat ze deze service zeer waarderen. Joulz gaat meer zelf doen Om maximale kwaliteit en veiligheid te bereiken, gaan wij een groter deel van de uitvoerende werkzaamheden met eigen medewerkers doen. Hiervoor hebben we meer vakmensen nodig. We werven daarom volop en succesvol.

Beheren

Energie-infrastructuren optimaal beschikbaar Joulz biedt klanten de meest complete dienstverlening voor het beheer en onderhoud van energie-infrastructuren. We spelen een cruciale rol in het beschikbaar houden van de energie-infrastructuur en openbare verlichting in het meest complexe netgebied van Nederland: de Randstad. Voor neten wegbeheerders voeren wij de 24/7-storingsdiensten uit. Ons betrouwbare vakmanschap vormt de basis voor het snel en veilig oplossen van storingen. Juist daarom zijn we voor net- en wegbeheerders een waardevolle en onmisbare schakel in de dienstverlening aan hun klanten. Ook voor industriële en utiliteitsklanten onderhouden en beheren we 24/7 energie-infrastructuren. In 2011 hebben we een eigen storingsdesk ingericht waarmee we onze klanten nog beter kunnen bedienen. Verder bieden we klanten onze gespecialiseerde meetdiensten en verhuur van noodaggregaten die we snel ter plekke brengen.


‘Bij Joulz draait alles om kwaliteit en vakmanschap voor de klant. En daar heb ik als monteur echt plezier van.’ Arie Korporaal, 1e Monteur

35


Klanten — Wettelijke opdracht De kwaliteit van ons werk is essentieel voor netbeheerders die een wettelijke opdracht hebben. In de keten van dienstverlening naar de eindklant stemmen wij onze activiteiten en systemen dan ook zo goed mogelijk op elkaar af. Dat leidde in 2011 tot snellere opvolging van storingen. In één keer goed Joulz zet zwaar in op kwaliteits- en productiviteitsverbetering. Efficiënter werken kan door het in één keer goed te doen. We leggen nog meer nadruk op goede voorbereiding, waarvan een risicoanalyse standaard deel uitmaakt en het strikt volgen van procedures bij de uitvoering. We willen de ‘hands-on-tool’-tijd van onze monteurs verhogen. Betere planning, waardoor monteurs minder reistijd hebben en vermindering van de administratieve last bij de monteurs gaan daarbij helpen. Daarvoor investeren we in verdere automatisering van de storingsdienst en de planning. We kunnen monteurs zeer nauwkeurig aansturen en hun werk optimaal indelen. Onze monteurs krijgen hun werkopdrachten via mobiele apparatuur in hun auto’s. Onze planners weten bij een storing precies waar de monteurs op dat moment zijn. De dichtstbijzijnde monteur verhelpt de storing, wat de oplostijd verkort. Vakmanschap inzetten voor maximale ontzorging Joulz wil klanten maximaal ontzorgen als het gaat om het onderhoud en beheer van elektrische installaties. Bedrijven die op hun terrein een laag- en/of hoogspanningsinstallatie hebben staan, zijn daarvoor ‘installatieverantwoordelijk’. Medewerkers bij de klant die de verantwoordelijkheid krijgen voor een veilige bedrijfsvoering van de elektrische installaties in hun bedrijf, moeten goed op de hoogte zijn van de geldende wet- en regelgeving. De Arbowet stelt immers strenge eisen aan het werken aan- en met elektrische installaties. Veel ondernemingen hebben niet voldoende kennis en kunde in huis om aan de wettelijke verplichting van installatieverantwoordelijkheid te voldoen. Wij helpen ondernemingen om aan hun wettelijke verplichting te voldoen door ze te ontzorgen. We bieden klanten in dat geval een totaalpakket met inspecties, preventief onderhoud en de oplossing van storingen. Ook kunnen we de installatieverantwoordelijke medewerkers bij de klant opleiden. In de markt bestaat veel belangstelling voor deze complete dienstverlening.

Geen concessies aan veiligheid Door gestructureerd te werken voorkomen we niet alleen fouten, we bewaken ook de veiligheid. Onze monteurs en die van onderaannemers werken met lijf en leden aan intrinsiek gevaarlijke producten, zoals gas en elektriciteit. Het is uitermate belangrijk om dat werk veilig en gecontroleerd uit te voeren. Daarvoor hebben we strikte procedures. De veiligheid van eigen medewerkers en van de omgeving staan voorop. We zien er op toe dat procedures worden gevolgd en spreken elkaar aan op onveilig gedrag.


Betrouwbaar vakmanschap loont

In 2011 hebben we met onze specialistische diensten grote commerciële stappen vooruit gezet. De jaarlijkse opdrachten van Stedin voor onderhoud en renovatie aan de netten vormen een solide basis. Daarnaast doen we mee aan de openbare aanbestedingen die Stedin uitschrijft. Deze opdrachten vallen onder onze commerciële omzet. We dingen ook mee naar aanbestedingen van andere netbeheerders en klanten in industrie, tuinbouw, utiliteitsbouw en weg- en railbeheer. Onze doelstelling voor 2011 was om het aandeel commerciële orderintake uit te breiden tot tenminste 200 miljoen. Daarin zijn we glansrijk geslaagd. Deze orderintake is namelijk gegroeid naar 240 miljoen euro. Een greep uit de opdrachten van de orderintake is in dit hoofdstuk vermeld. In het hoofdstuk Omgeving gaan we in op de opdrachten die betrekking hebben op verduurzaming van de energievoorziening. Opdrachten bij regionale netbeheerders Begin 2011 kregen we al een aantal kleine opdrachten van Liander (onderdeel van Alliander) voor renovaties van gasleidingen en aansluitingen. In deze projecten hebben we kunnen laten zien wat we waard zijn en hebben we onze werkwijzen onderling goed op elkaar af kunnen stemmen. Wij hebben laten zien wat betrouwbaar vakmanschap bij Joulz inhoudt. Na aanbesteding hebben we een 5-jarige raamovereenkomst met Liander getekend voor aanleg en onderhoud van gas- en elektriciteitsnetten in de regio Groot-Amsterdam, inclusief 2e-lijnsstoringsdienst. Naast de prijs heeft Alliander ook niet-financiële criteria zwaar mee laten wegen. We konden de bewijsvoering leveren voor een groot aantal niet-financiële aspecten die Liander belangrijk vindt: onze veiligheidsaanpak, onze manier van planmatig werken, onze maatschappelijke betrokkenheid en onze bereidheid om jongeren op te leiden in het vak. Dat we ons hebben gekwalificeerd op de CO2-prestatieladder trede 4 heeft ook in ons voordeel gewerkt. Met deze nieuwe opdracht in Amsterdam zijn we nu sterk vertegenwoordigd in alle vier de grote steden in Nederland. In Noord-Holland is Joulz bovendien nu een van de grootste aannemers. CityTec, onderdeel van Joulz, verwierf per 1 januari 2011 het beheer van de openbare verlichting in Amsterdam. CityTec was al actief in Amsterdam op het gebied van verkeersinstallaties; dit contract is per 1 januari 2011 verlengd. Op termijn verwacht Joulz circa 300 tot 400 mensen aan het werk te hebben in en rond Amsterdam. Reden om in Amsterdam een nieuwe werklocatie te openen, inclusief een dependance van onze bedrijfsschool. Voor Stedin voert Joulz het onderhoud en beheer uit van een groot gedeelte van de energienetten. Joulz ondersteunt Stedin door middel van een 24/7 storingswachtdienst voor zowel gas, laag-, midden- als hoogspanning. In 2011 heeft Joulz zo’n 17.000 klantaansluitingen voor Stedin gerealiseerd. Daarnaast realiseren we voor Stedin een aantal grote projecten,

zoals de verbouwing van ondergrondse energie-infrastructuur bij de stationsgebieden in Utrecht en Rotterdam en de aanleg van de nieuwe energie-infrastructuur voor Maasvlakte II. We hebben ook de benodigde erkenningen behaald voor stationsautomatisering. Stedin heeft 200 hoogspanningstransformatorstations in haar netgebied en wil jaarlijks 20 stations automatiseren om deze geautomatiseerd te kunnen aansturen. Joulz is specialist op dit gebied en wij hebben de opdracht gekregen om het merendeel van deze stations te automatiseren. Joulz kan klanten overal in Nederland van dienst zijn. Zo hebben we in Nijmegen verschillende gasrenovatieprojecten uitgevoerd in opdracht van Alliander en ondersteunen we Enexis in de storingswachtdienst in Brabant. Opdrachten bij TenneT Binnen Joulz zijn zo’n 300 medewerkers actief met het ontwerp, de aanleg en het beheer van hoogspanningsnetten. Door deze omvang bieden we opdrachtgevers duurzame kwaliteit en vakmanschap. Trots zijn we op de vereiste erkenningen die we het afgelopen jaar voor TenneT hebben behaald. Ze vormen het bewijs van onze expertise, van onze gedegen opleidingsprogramma’s en onze financiële stabiliteit. Ze laten ook zien dat veiligheid en kwaliteit uitstekend op orde zijn. Ook hebben we een Project Acceptance Test-team ingericht, waarmee we aansluiten op de processen en werkmethoden van TenneT. Erkenningen behalen voor engineering en onderhoud was een belangrijke stap in het uitbouwen van onze positie bij TenneT. We zijn nu gekwalificeerd om mee te doen in aanbestedingstrajecten. De eerste raamovereenkomst is inmiddels gesloten. Joulz blijft het onderhoud uitvoeren van de 150 kVnetten, waarvan Stedin in april 2011 het beheer heeft overgedragen aan TenneT. In december 2011 hebben we een Engineering, Procurement en Construction-contract gewonnen voor de bouw van een transformatorstation in Zwolle. Opdrachten in de industrie Shell heeft een audit uitgevoerd op het gebied van veiligheid en kwaliteit bij Joulz. De uitkomst van de audit was positief. We voldoen aan de hoge kwaliteits- en veiligheidseisen van Shell. Dat maakt onze kansen op het winnen van aanbestedingen groter. Een eerste grote opdracht was de bouw van een 150 kV transformatorstation in Pernis. In december 2011 won een van onze ploegleiders de belangrijke PRIO-veiligheidsprijs bij Shell. Hij kreeg de prijs vanwege zijn doortastende optreden na een melding van een gaslek op het terrein van Shell Pernis, waar hij met een groep Joulz-collega’s aan het werk was. Voor de nieuwe gascentrale van Eneco, Enecogen, hebben we een 11 kilometer lange 380 kV verbinding gerealiseerd. Een van de langste ondergrondse 380 kV kabelverbindingen in Nederland. 37


Klanten — Opdrachten bij wegbeheerders Via CityTec installeren en onderhouden we openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Onze klanten zijn gemeenten en provincies. Dit is een markt waarin de prijs onder druk staat, mede door alle overheidsbesparingen. Toch hebben we onze goede marktpositie weten te behouden. CityTec wist verschillende aanbestedingen en opdrachten te winnen, zoals de eerder genoemde opdracht in Amsterdam en verder projecten en onderhoudscontracten in Dordrecht, Gouda en Delft. In de gemeente Den Haag, waar we al het onderhoud verzorgden voor de verkeersregelinstallaties en de openbare verlichting, wonnen wij opnieuw de aanbesteding voor het onderhoud en beheer van alle parkeerautomaten. Voor de provincie Utrecht zijn we de komende jaren verantwoordelijk voor alle projecten van de openbare verlichting langs de provinciale wegen. In de gemeente Zaanstad hebben we in het uitgaansgebied dynamische verlichting geïnstalleerd. Zo werkt de gemeente daar aan de sociale veiligheid. Opdrachten in railbeheer Railbeheerders stellen hoge eisen aan de energie-infrastructuur voor trein- en tramverkeer. Ook hier is betrouwbaar vakmanschap van grote waarde. In dit marktsegment willen wij graag onze uitgebreide kennis van hoogspanning aanbieden. We deden al werkzaamheden voor het Rotterdamse RET, maar in 2011 hebben we, in onderaanneming van aannemersbedrijf Van Gelder, een eerste opdracht uitgevoerd bij ProRail. Opdrachten in utiliteitsbouw In de utiliteitsbouw richten we ons op specifieke projecten. Zo zien we een stijgende vraag naar opslagcapaciteit van data in datacenters. Daarvoor moet de energie-infrastructuur aangepast worden. Voor Strukton Worksphere werken we aan zo’n project en breiden we de elektrische capaciteit van het datacentrum Global Switch in Amsterdam uit. We zijn ook betrokken bij het prestigieuze nieuwbouwproject De Rotterdam aan de Wilhelminapier in Rotterdam. De Rotterdam wordt een multifunctioneel, duurzaam gebouw waar 24 uur per dag, 7 dagen per week bedrijvigheid is. Dat past goed bij Joulz. Wij zijn ook een multifunctioneel, duurzaam bedrijf dat altijd in touw is. Wij installeren de transformatoren in de middenspanningsruimten en verzorgen daarna het onderhoud en het beheer. Verder realiseren we de middenspanninginstallatie en de noodstroominstallatie voor het Bernhoven Ziekenhuis in Uden. Met deze klant gaan we ook ons nieuwe onderhoudsconcept voor het beheer van de energie-installaties verder vormgeven.


39


Cegelec/ Sabic —

‘De ervaring met interpreteren van meetgegevens geeft vertrouwen’ Ivo Nouws


41


Ivo Nouws Projectleider bij Cegelec, Business Unit Industry & Infra in Goes, standplaats Sabic

‘De ervaring met interpreteren van meetgegevens geeft vertrouwen’ De technisch dienstverlener Cegelec wil kwaliteit leveren voor de petrochemische industrie. Deugdelijke installaties zijn daarvoor een voorwaarde. Joulz helpt mee die te behouden door met regelmaat metingen uit te voeren. Meetdiensten van Joulz trekken er dan met gespecialiseerde meetapparatuur op uit om de kwaliteit van de hoogspanningskabels te toetsen. Met grote regelmaat is Cegelec blij met de kennis en zeker ook met de ruime ervaring van de technici van Joulz. Conditiebepaling ‘Eens in de zoveel tijd laten we van alle hoogspanningskabels de conditie bepalen. Zo krijg je informatie over de kwaliteit en bedrijfszekerheid van een kabel. Joulz doet dit met een zogenoemde tangens-delta diagnosemeting, die deel uitmaakt van preventief onderhoud. Door die periodieke diagnoses krijg je op basis van historie een trend te zien. Die zegt iets over de bedrijfszekerheid, zodat de eigenaar of beheerder kan afwegen of hij een kabel vervangt of repareert.’ Gespecialiseerde apparatuur ‘Voor meting selecteren we de kabels van oudere generaties die dan aan de beurt zijn. Joulz voert ruim dertig metingen per jaar uit, waarvan vaak een aantal gebundeld op één dag. Een fabrieksstop is altijd een mooie gelegenheid voor een meting. Of we kunnen bepaalde kabels ervoor vrij schakelen. Wij doen zelf de werkvoorbereiding en regelen de vergunningen. De mensen van Meetdiensten komen op afspraak naar ons toe met hun meetwagen met kostbare en gespecialiseerde apparatuur, die ze bij ons aansluiten op de kabels die bemeten moeten worden. Na de meting krijgen we een rapport over de status van de kabels.’

Ervaring geeft vertrouwen ‘De technici van Joulz met wie ik te maken heb, weten waar ze het over hebben. Het zijn goede professionals. Over de samenwerking zijn we heel tevreden. We kunnen de taak aan ze overlaten, dat merken we aan hoe ze hun ervaring overbrengen. Voor informatie kunnen ze terugvallen op hun grote database, en ze zijn zeer ervaren in het interpreteren van gegevens. Dat geeft vertrouwen.’


Product Meetdiensten

Meten is weten

Een veilige en betrouwbare energievoorziening is van het grootste belang voor bedrijven en andere grootverbruikers. Voor het doorlichten van het net en het opsporen van storingen levert Joulz verschillende meetdiensten. De rapportage na meting geeft inzicht in allerlei aspecten die de kwaliteit van het net beĂŻnvloeden. En als er iets hapert, kan Joulz ingrijpen. Het elektriciteitsnet moet berekend zijn op de noodzakelijke belasting. Er mogen geen zwakke punten in zitten, geen lekken optreden, geen verouderde kabels in gebruik zijn. De transformatoren moeten optimaal functioneren. En een nieuw aangelegd net kan niet aangesloten worden zonder het eerst zorgvuldig te testen. Joulz voert metingen van het net uit om te zien of het voldoet aan de eisen. Treedt er een storing op, dan is Joulz snel ter plaatse om het net door te meten en het probleem op te lossen. Meeste meetervaring Joulz werkt met uitgebreide, gespecialiseerde meetapparatuur om diverse tests uit te voeren, zo nodig in combinatie. Daarmee komt aan het licht hoelang kabels nog meegaan, waar ze liggen, waar de kwaliteit te wensen overlaat en wat daaraan te doen is. We werken alleen met goed opgeleide, gekwalificeerde vakmensen die beschikken over kennis van eisen en normen. Zij geven advies over de noodzakelijke tests en de eventueel uit te voeren reparaties. Ook regelen ze dat storingen worden verholpen. Meetdiensten van Joulz heeft van alle commerciĂŤle meetdiensten in Nederland de langste ervaring opgebouwd.

43


Medewerkers — Betrokken medewerkers door stimuleren vakmanschap

Joulz wil medewerkers een prettige en veilige werkomgeving bieden. Wij willen ons loyaal naar onze medewerkers opstellen en willen hen de kans geven hun ambities waar te maken. We investeren gericht in ontwikkeling en groei, met onze bedrijfsschool en onze samenwerking met onderwijsinstellingen. Ook helpen we de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt bevorderen. Daarbij hebben we in deze multiculturele maatschappij alle aandacht voor diversiteit. Veiligheid is absolute topprioriteit in ons vak. ‘Niet veilig = niet doen’ is ons motto. Geen enkele klantvraag, commerciële overweging of persoonlijke beroepstrots mag een reden zijn om onverantwoorde risico’s te nemen. Medewerkersonderzoek We meten sinds 2009 de medewerkersbetrokkenheid ieder kwartaal, zodat we voortdurend de vinger aan de pols houden bij alle veranderingen die onze organisatie doormaakt. Bureau Effectory dat het onderzoekt doet, vergelijkt een aantal thema’s met de Nationale Tevredenheidsindex (NTI). De basis voor het kwartaalonderzoek vormt een steekproef van telkens circa 300 medewerkers. Met onze personeelsomvang van ongeveer 2.500 medewerkers heeft na zo’n twee jaar elke medewerker één keer deelgenomen aan het onderzoek. Wij investeren veel in ontwikkeling en groei van onze medewerkers. Dit zien we terug in de scores op het gebied van beloning en ontwikkelingsmogelijkheden waar Joulz minimaal hetzelfde of hoger scoort als bij andere organisaties. Ook op het gebied van betrokkenheid, loyaliteit en klantgerichtheid scoren we goed. Op het gebied van tevredenheid valt er nog wat te winnen: de tevredenheid (een 6,8) blijft achter bij de Nationale Tevredenheids Index (NTI) van 7,4. De medewerkers hebben echter een turbulente periode achter de rug door een reorganisatie in 2010. In de laatste metingen zien we een stijgende lijn en de verwachting is dat dit cijfer de komende jaren zal stijgen.

Tabel: Medewerkersonderzoek Scores op Joulz thema’s

Jouz (n=88)

Vorige meting (n=88)

Nationale Tevredenheids index

Prestatie

6,8

6,6

7,2

Klachtgerichtheid

7,1

7,0

7,3

Efficiëntie

5,4

5,5

6,3

Effectiviteit

6,8

6,6

7,1

Verloopbestendigheid

7,5

7,2

7,6

Verzuimbestendigheid

7,7

7,5

7,8

Loyaliteit

7,5

7,0

7,4

Engagement

7,8

7,6

7,7

Betrokkenheid

7,9

7,5

7,5

Motivatie

7,0

6,8

7,0

Tevredenheid

6,8

6,4

7,4

Medewerkers actief betrekken bij ons succes De afstand tussen het management en de monteur willen we verkleinen. We gaan meer verantwoordelijkheid lager in de organisatie leggen, zodat monteurs zich beter aangesloten voelen bij de doelstellingen en belangen van ons bedrijf. Het is belangrijk dat iedereen in de organisatie begrijpt welke bijdrage zij leveren aan het geheel. We organiseren regionale kwartaalbijeenkomsten waarin we onze medewerkers bijpraten over waar we staan en waar we naartoe gaan. Het management is verder op verschillende dagen werkzaam op verschillende locaties, zodat er een betere onderlinge aansluiting ontstaat. Competentieprofiel op kernwaarden In 2011 heeft Joulz een grote stap gezet in competentiemanagement. Aan elke functie hebben we een competentieprofiel toegevoegd; daarin staat welk gedrag nodig is om succesvol te zijn in die functie. Dit profiel is gebaseerd op de vier kernwaarden van Joulz - klantgericht, samenwerken, vakkundig en betrokken - en op functiespecifieke competenties. Het onderwerp veiligheid is al jaren een vast onderdeel bij afspraken met onze medewerkers. Met alle medewerkers zijn begin 2011 gedragsafspraken gemaakt. Daarmee willen we vooral de dialoog stimuleren: bespreken, afspreken en aanspreken. Joulz zet de competentieprofielen ook in bij de selectie van nieuwe medewerkers.


Diversiteit

We hechten aan een divers samengesteld team; het MVO-4 certificaat hebben wij mede hierdoor behaald. Jaarlijks nemen we een aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt op administratieve functies en technische startfuncties aan. Dit dient twee doelen: we geven deze medewerkers de kans actief deel te nemen aan de maatschappij ĂŠn wij putten uit meer bronnen om medewerkers aan te nemen. Met drie vrouwen in het directieteam maakt Joulz vrouwen duidelijk dat het mogelijk is om door te groeien voor wie de ambitie heeft. Tabel: Medewerkersbestand Aantal medewerkers

Functie categorie

Leeftijdsopbouw

Senior Management

Management

Ondersteunend Personeel

Technisch Personeel

Totaal aantal

Man

-

-

4

129

133

Vrouw

-

-

2

4

6

Man

-

17

46

325

388

Vrouw

-

4

23

36

63

Man

-

66

58

314

438

Vrouw

-

13

28

30

71

Man

2

78

100

525

705

Vrouw

3

3

37

34

77

Man

2

57

87

441

587

Vrouw

-

1

15

15

31

Man

4

218

295

1734

2251

Vrouw

3

21

105

119

248

Man + Vrouw

7

239

400

1853

2499

Man

5

210

311

1652

2178

Vrouw

2

13

112

113

240

Man + Vrouw

7

223

423

1765

2418

A. < 25

B. 25 t/m 34

C. 35 t/m 44

D. 45 t/m 54

E. 55 >

Totaal 2011

Totaal 2010

Senior Management (directie) Management (iedereen met een leidinggevende aanwijzing in SAP HR) Technisch personeel (Niet-leidinggevend technisch personeel, exclusief stagiaires) Ondersteunend personeel (Niet-leidinggevend administratief personeel, exclusief stagiaires)

45


Medewerkers — Werkgelegenheid

Succesvol op de arbeidsmarkt Joulz voerde in 2010 een forse reorganisatie door waarbij veel staf- en ondersteunende medewerkers het bedrijf verlieten. Er is nu een betere balans in de verhouding tussen uitvoerende en ondersteunende medewerkers. Dankzij de commerciële successen buiten ons traditionele werkgebied is de behoefte aan nieuw technisch talent groter dan ooit. Dit heeft ook te maken met een grote groep oudere medewerkers die binnen nu en enkele jaren de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en ons bedrijf zal verlaten. Verder willen we vanuit oogpunt van kwaliteit en veiligheid een groter deel van het uitvoerende werk met eigen medewerkers doen. Kortom, we hebben veel nieuwe instroom nodig de komende jaren. We zetten verschillende kanalen in om nieuwe medewerkers te werven. Met succes. We hebben in 2011 315 nieuwe medewerkers (exclusief stagiaires) in dienst genomen en 60 leerlingen een leerplek geboden. Daarmee is onze doelstelling van 350 nieuwe medewerkers en leerlingen ruimschoots gehaald. Zichtbaarheid overal vergroten We gebruiken de gangbare wervingsmethoden als recruitment, banenbeurzen en personeelsadvertenties. Daarnaast hebben we in 2011 opnieuw fors geïnvesteerd in de zichtbaarheid van Joulz bij doelgroepen die voor ons relevant zijn. Zo waren we aanwezig bij het Zomercarnaval in Rotterdam, een evenement dat landelijke aandacht krijgt en dat zeer populair is bij onze (toekomstige) medewerkers. We stimuleren eigen medewerkers om een nieuwe collega aan te dragen. Veel van onze medewerkers zijn actief bij voetbalclubs en spelen vacatures ook binnen dit netwerk door. We hebben zelfs een specifieke wervingscampagne gericht op voetbalverenigingen. De campagne ‘De transfermarkt is geopend’ vraagt via banners, posters en advertenties in het clubblad van 25 grote voetbalverenigingen aandacht voor werken bij Joulz. Natuurlijk gebruiken we social media als Facebook, Hyves en Twitter om in contact te komen met potentiële medewerkers. Hier zetten we Joulz als werkgever goed in de etalage. Met de online campagne ‘Opladerz’, waarbij mensen via Facebook wordt gevraagd zoveel mogelijk technische vrienden in een ‘Joulz-batterij’ te laden, vergroten we ons bereik verder. Vanwege de schaarste aan vakvolwassen technici hebben we het vizier in 2011 ook gericht op zij-instromers uit de installatiebranche. Deze doelgroep kan snel aan de slag na een versneld opleidingstraject bij onze bedrijfsschool.

Vakmanschap

Duurzaam werken aan vakmanschap We zullen de komende 10 tot 15 jaar de vergrijzing verder gaan voelen. Ouder technisch personeel zal ons bedrijf verlaten. We blijven ons daarom inspannen om geschikte vervanging voor hen te vinden. Voor 2012 is ons doel circa 400 nieuwe technische medewerkers aan te trekken, onder wie een groot aantal hoogspanningsspecialisten. Het tekort aan voldoende hoogspanningsspecialisten gaan we tijdelijk op een bijzondere manier opvullen. We starten een uitwisselingsprogramma met onze partner Quanta Services. Dit Amerikaanse bedrijf heeft veel kennis van hoogspanning, zowel van engineering als van bouwen. Als we mensen met de juiste achtergrond kunnen aantrekken, leiden we ze vervolgens zelf op in ons vakgebied. Dat doen we in onze eigen bedrijfsschool. Hier leren medewerkers het vak in een omgeving die overeenkomt met de praktijk. Zij-instromers scholen we in een versneld tempo om naar het gas- en elektrodistributievak. In 2011 is 6.526 keer een cursus of opleiding gegeven. Vakgerichte kwalificaties We leidden in 2011 ruim 200 leerlingen op voor een kwalificatie in het distributievak gas en elektriciteit. De Joulz bedrijfsschool biedt ook leerwegen aan op basis van eerder verworven competenties (EVC). Ervaren medewerkers kunnen hun opgedane vakkennis en competenties verzilveren met een landelijk erkend diploma ervaringscertificaat EVC, al dan niet na een opleidingstraject op maat. In 2011 zijn 53 EVC-leertrajecten uitgevoerd. In totaal zijn in het schooljaar 2010-‘11 meer dan 100 medewerkers aan onze bedrijfsschool geslaagd voor hun vakdiploma op mbo-niveau, hetzij via EVC-leertrajecten of via reguliere opleidingen. In september stapte Joulz over naar competentie gericht onderwijs, in samenwerking met ROC Leiden. Ook is ervoor gekozen om alle opleidingen op Joulz locaties te geven. Deze onderwijsinstelling geeft de theorielessen nu op de locaties van onze bedrijfsschool waardoor er een nog betere samenwerking tussen theorie en praktijk is ontstaan. Voorbeeld in veiligheidsonderwijs Naast vakopleidingen volgen onze medewerkers bij onze bedrijfsschool de vereiste veiligheidsopleidingen om te kunnen werken aan de netten van netbeheerders. De Joulz bedrijfsschool heeft hiervoor aantrekkelijk lesmateriaal ontwikkeld, dat andere netbeheerders overnemen. Ons lesmateriaal is uitgegroeid tot een landelijke standaard voor energiebedrijven en de bedrijven die voor hen werken.


Veiligheid

De zorg voor veiligheid maakt onlosmakelijk deel uit van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Energienetten brengen vanuit hun aard gevaren met zich mee. Het werk aan de energienetten is daarom omgeven door vele veiligheidsvoorschriften. Onze medewerkers en onderaannemers moeten niet alleen verplichte opleidingen volgen om zich te kwalificeren voor dit werk, maar worden ook continu uitgedaagd om alert te reageren op veiligheidsrisico’s. De veiligheidscultuur van Joulz sluit zo steeds beter aan bij onze duurzame ambitie. Joulz werkt daar hard aan en gaat hier in 2012 mee verder. Veiligheid moet veranderen van een verplichte en wat saaie exercitie in een boeiende en vooral intrinsieke en geïntegreerde activiteit. Zo biedt onze bedrijfsschool het lesmateriaal op het gebied van veiligheid op een toegankelijke manier aan via e-learning modules en animaties. Meting veiligheidscultuur Elke drie jaar doen we op basis van de Hearts & Minds- methode van Shell een meting naar de veiligheidscultuur. Onze veiligheidscultuur is groeiend, maar kan op onderdelen zeker verder verbeteren: het is onze ambitie een meer proactieve cultuur te scheppen. Veiligheid is een integraal onderdeel van ons dagelijkse werk. Daar maken we ons management en onze medewerkers onder andere via sterk leiderschap nog bewuster van. Veiligheidsmanagement: naar eigenaarschap Het lijnmanagement binnen Joulz is verantwoordelijk voor de veiligheid van onze medewerkers, leveranciers, bezoekers en derden. Joulz stuurt bij het lijnmanagement gericht op ‘eigenaarschap’ van de veiligheidsprestaties. Er is veel kennis van regels en risico’s noodzakelijk. Om te waarborgen dat deze gespecialiseerde kennis beschikbaar is en om de lijnmanagers professioneel te ondersteunen, heeft Joulz een veiligheidsmanager en zeven Hoger Veiligheidskundigen in dienst. Maandelijks bespreekt de veiligheidsmanager de gang van zaken met de directie en de verantwoordelijke lijnmanagers. We zetten vooral in op meer zichtbare aandacht voor veiligheid. Voor het verbeteren van de veiligheidscultuur werken we ook nauw samen met de ondernemingsraad. Nieuw Veiligheidsmanagementsysteem Op basis van de resultaten van een externe audit gaan we ons veiligheidsmanagementsysteem beter aansluiten op de praktijk. We werken aan een nieuw zorgsysteem, waarin naast veiligheid ook kwaliteit, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden ondergebracht in dit managementsysteem. Bestaande procedures en certificeringen op deze vier aandachtsgebieden, zoals OHSAS en VCA, ISO 14001, ISO 9001, CO2-prestatieladder, CKB en MVO-prestatieladder worden erin opgenomen.

47


Veiligheidsprestatie 2011 Voor alle medewerkers van Joulz geldt het motto Niet veilig = Niet doen. De aard van het werk van Joulz (werken aan energienetten) zorgt ervoor dat er continu op veilig werken gehamerd wordt. Het aantal ongevallen met verzuim is gelijk gebleven ten opzichte van 2010, terwijl de Lost Time Injury Rate (LTIR) licht steeg. Het aantal ongevallen met verzuim bedroeg 8 (2010: 8). De LTIR kwam uit op 2,15 (2010: 2,11). Het is onze doelstelling om in de toekomst permanent onder de 2,5 te blijven. Het ziekteverzuim bedroeg 4,4 procent (2010: 4,5 procent). Veel ongevallen zijn te voorkomen. Gaat het dan toch fout dan moet je er zo veel mogelijk van leren, dat is ons uitgangspunt. We hebben daarom nieuwe methoden geïntroduceerd om ongevallen te analyseren. Tabel: Ongevallen Soort ongeval

2011

2010

Aantal dodelijke ongevallen

0

0

Aantal ongevallen met verzuim

8

8

Aantal ongevallen met vervangend werk

5

14

Aantal ongevallen met medische behandeling

9

5

Meer meldingen, minder incidenten We werken sinds eind 2011 met een nieuw, laagdrempelig en gebruiksvriendelijk, incidentmeldsysteem voor medewerkers. Het aantal incidentmeldingen steeg het afgelopen jaar als gevolg van het nieuwe systeem en meer aandacht voor het doen van meldingen. Dat betekent dat we van nog meer incidenten kunnen leren. Elke preventieve veiligheidsmelding volgen we direct op. Zo laten we onze medewerkers ervaren dat melden een positief effect heeft. In 2011 zijn er 1669 incidentmeldingen gedaan, waarmee we direct aan de slag zijn gegaan. In 2011 hebben we ook een interne campagne gevoerd om medewerkers te stimuleren storingen aan openbare verlichting te melden. Continu in gesprek over veiligheid Binnen Joulz zijn management en medewerker continu in gesprek over veiligheid. Zowel op centraal als decentraal niveau is er regelmatig overleg over veiligheidsbeleid en de uitvoering van het beleid. Er is een Joulz-breed overleg, maar ook per businessunit, vestiging en afdeling. Deze overlegstructuur is erop gericht dat de continuïteit en de normen en waarden van het bedrijf zijn gewaarborgd en dat er voldoende ruimte in de uitvoering is om te voldoen aan de centrale eisen. Veiligheid in de keten Wij zijn ons er van bewust dat veilig werken mede afhangt van de aandacht voor veiligheid bij onze onderaannemers. Met hen voeren we regelmatig veiligheidsoverleg. Aandachtspunt is hoe wij kunnen zorgen dat aannemers

werken volgens onze veiligheidsnormen. We maken per werk een risicoinschatting op basis van eerdere incidenten bij een aannemer. Daarop passen wij ons toezicht aan. Ook het motto ‘In één keer goed’ helpt om zowel de kwaliteit als de veiligheid op een nog hoger niveau te brengen. Elkaar aanspreken op onveilig gedrag is bij ons bedrijf een normale gang van zaken.

Arbeidsvoorwaarden

Met ingang van 1 mei 2011 is de CAO Energie vervangen door een CAO voor de productie en leveringsbedrijven (PLb) en een CAO voor de netwerkbedrijven (NWb). Joulz valt onder de CAO voor netwerkbedrijven. Onder het motto ‘Investeren in mensen’ hebben de sociale partners van de netwerkbedrijven (NWb) gezamenlijk een visie geformuleerd op voor de bedrijfstak belangrijke onderwerpen. Die visie is de komende jaren bepalend voor de overlegagenda van de CAO NWb. De Eneco bedrijfs-CAO die van toepassing is bij Joulz is onveranderd. Benefit Budget: zelf kiezen Binnen de Eneco groep is in 2011 het Benefit Budget ingevoerd. Jaarlijks toegekende arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiegeld en de geldwaarde van (bovenwettelijk) verlof, krijgen medewerkers in een maandelijks budget. Dit geldbedrag kunnen zij besteden zoals het hen uitkomt, bijvoorbeeld aan verlof of fiscaal aantrekkelijke producten. Het Benefit Budget is een kenmerk van modern werkgeverschap en draagt bij aan een levensfasebewust personeelsbeleid. Professionaliteit en de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker staan centraal. Voor de medewerker geldt dat hij beter zicht heeft op de totale waarde van het arbeidsvoorwaardenpakket en daarin zelf keuzes kan maken. Keuzes die passen bij zijn of haar levensfase en levensstijl. Medezeggenschap Veiligheid stond ook bij de Ondernemingsraad (OR) boven aan de agenda. We vinden het belangrijk dat we vanuit de medezeggenschap het onderwerp veiligheid op nummer 1 zetten. In dat kader heeft de OR in 2011 een afspraak gemaakt met het bestuur om de risico-invenstarisatie-aanpak en evaluatie (RI&E) op een nieuwe manier aan te pakken. De bedoeling is dat deze RI&E beter benut wordt door onze medewerkers. Joulz ontwikkelt zich tot een professionele aannemer en in dat kader ontwikkelen onze systemen zich mee. De OR borgt daarin het belang van de medewerkers. De OR overlegt maandelijks met de bestuurder. Maatschappelijk veranwoord ondernemen is tijdens dit overleg een vast agendapunt, waarbij het accent ligt op integriteit en betrokkenheid. Joulz gaat in 2012/2013 verhuizen naar nieuwe panden. Tegelijkertijd voeren we Het Nieuwe Werken in. De OR is betrokken in diverse werkgroepen om dit voor te bereiden. De verkiezingen in 2011 hebben geleid tot een grotendeels vernieuwde OR. De OR heeft eveneens een andere manier van werken gekozen, waarbij we medewerkers uit alle geledingen van het bedrijf actief betrekken bij relevante onderwerpen. Dat werkt boven verwachting. Deskundigheidsbevordering heeft voortdurende aandacht.


‘Wat me aanspreekt aan het werk bij Joulz is dat er volop werk is én dat er veel mogelijkheden liggen. Ik wil in de toekomst graag verder leren en daar is alle ruimte voor.’ Ferhat Kirac, Leerlingmonteur

49


Liander —

‘Visie op opleiden weegt zwaar bij aanbestedingen Liander’ Bart Coppens


51


Bart Coppens, Inkoper bij netbeheerder Liander

‘Visie op opleiden weegt zwaar bij aanbestedingen Liander’ Joulz voert de komende vijf jaar in opdracht van netbeheerder Liander werkzaamheden uit aan de gas- en elektriciteitsnetten in Amsterdam. Bij de gunning van dat werk heeft de gelijkgestemdheid tussen Liander en Joulz over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de aanpak van opleidingsinspanningen een doorslaggevende rol gespeeld. ‘In het aanbesteden van onze werken hebben we bij Liander een ontwikkeling doorgemaakt. De nadruk op prijs vervaagt. We kijken ook nadrukkelijk naar de mate waarin en de wijze waarop aannemers aansluiten bij onze bedrijfsfilosofie. Natuurlijk is een eerlijke, scherpe prijs nog steeds belangrijk. De ervaring leert echter dat samenwerken op basis van gelijke uitgangspunten en visies pas écht wat oplevert. Niet alleen tijdens de aanbesteding, maar ook in de gesprekken die we voeren over de uitvoering van het contract, merken we goed dat Joulz op dit vlak nog steeds anders is dan andere aannemers.’ Kansen creëren door opleiding ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen vertaalt zich voor ons in het nemen van verantwoordelijkheid door bijvoorbeeld serieus aan de slag te gaan met mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Joulz ervaart dit niet als lastige bijzaak, maar als logisch onderdeel van de bedrijfsvoering. Liander zet stevig in op het creëren van werkgelegenheid in de regio’s waar wij optreden als netbeheerder. We willen bijdragen aan de sociale, maatschappelijke en economische ontwikkeling van de gebieden waaraan we ons bestaansrecht ontlenen. In ons programma Step to Work werken we nauw samen met het Centrum voor Werk en Inkomen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden en aan mooi werk met perspectief te helpen. Joulz doet hetzelfde op haar eigen wijze ook al jaren. Daarin vullen we elkaar goed aan.’

Maatschappelijke afspraken nakomen ‘Natuurlijk is het prettig om te merken dat er gelijkgestemdheid is. Nu komt het aan op de uitvoering van de gemaakte afspraken. In de regio Amsterdam, waar Joulz aan het werk gaat, willen we beslist mensen uit de regio contracteren en opleiden. De ideeën en praktische voorstellen die Joulz daarvoor op tafel legt, wekken het vertrouwen dat zij er alles aan doet om dit maatschappelijke deel van de overeenkomst na te komen.’


Product Opleiding

Eigen bedrijfsschool Vakmensen vinden is een vak apart. Het valt niet mee goed geschoold personeel te ontdekken in de huidige markt. Omdat Joulz mensen met specifieke kennis zoekt en die kennis in huis heeft, is het logisch dat we onze vakkrachten zelf opleiden. In onze bedrijfsschool worden elk jaar meer dan 10.000 cursisten opgeleid, bijgeschoold of omgeschoold. Joulz ontwikkelt zelf opleidingen om het aantal mensen met speciale vakkennis op peil te houden. Onze bedrijfsschool ontwikkelt opleidingen voor gas, elektriciteit en warmte voor de eigen medewerkers, maar ook voor energiebedrijf Eneco, netbeheerder Stedin en diverse aannemers. Ook leerlingen van ROC’s, andere scholen en bedrijven kunnen bij onze bedrijfsschool terecht voor een opleiding. Mensen met werkervaring die Eerder Verworven Competenties ofwel EVC’s kunnen aantonen, krijgen bepaalde vrijstellingen zodat ze in een verkort traject een diploma kunnen halen. Behalve de vaktechnische en veiligheidsopleidingen biedt de bedrijfsschool mogelijkheden voor het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden, systeemopleidingen en praktijk- en theorieopleidingen op maat. Ook bieden we de opleiding voor Werkverantwoordelijke, kortweg WV’er. We zien graag dat onze vakvolwassen medewerkers bijblijven in de ontwikkelingen. Daarom doorlopen ze jaarlijks verplichte bijscholingstrajecten. Leren van ervaren vakmensen Sinds 1 januari 2012 zijn twee nieuwe teams actief bij de Joulz Opleidings Unit, de JOU. Een derde team is in oprichting. De JOU-teams bestaan uit Joulz-teamleiders, uitvoerders, planners en eerste monteurs die studenten en technisch gediplomeerden uit een andere branche begeleiden. Na bijscholing kunnen die snel als volwaardige vakkracht bij Joulz aan de slag. De begeleiders kunnen putten uit een rijke praktijkkennis en ruime ervaring.

53


Omgeving — Zorg voor de omgeving

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons werken met zorg voor het milieu en onze omgeving en opereren als sociale werkgever. We werken aan duurzame energieopwekking en belasten ook zelf het milieu zo min mogelijk, zowel in onze diensverlening als in onze bedrijfsvoering. Ook stimuleren we maatschappelijke initiatieven. Trede vier MVO- en CO2-prestatieladder We nemen nadrukkelijk onze ketenverantwoordelijkheid in duurzaamheid en willen daarin leidend zijn in de markt. In 2010 behaalde Joulz al het ISO14001-milieucertificaat. In 2011 certificeerden wij ons op niveau 4 van de CO2-prestatieladder. Dit instrument is ontwikkeld voor bedrijven die deelnemen aan publieke aanbestedingen. Doel is hen uit te dagen hun eigen CO2-productie te kennen en te verminderen. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2 te reduceren, hoe meer kans op gunning. In 2011 certificeerden wij ons als tweede bedrijf in Nederland op niveau vier van de MVO-prestatieladder. Voor 2012 wil Joulz de vijfde trede behalen op beide ladders. Ketenverantwoordelijkheid en transparantie moeten dan een volwassen onderdeel van het bedrijfsbeleid zijn. Ook klanten en leveranciers moeten dan actief betrokken zijn bij het MVO-beleid. Uitgebreide informatie over ons MVO-beleid is te vinden op onze website.

Duurzaamheid in onze dienstverlening

Joulz helpt klanten in het bedrijfsleven en bij de overheid hun doelstellingen op het gebied van duurzame energievoorziening te behalen. Kennis en vakmanschap op het gebied van duurzame energie-infrastructuren hebben we gebundeld in onze business unit GreenTec. Samen met onze klanten ontwikkelt Joulz concepten voor duurzame distributienetten, bijvoorbeeld voor warmte, CO2 en Groen Gas. En we sluiten duurzame energie-installaties, zoals windmolens, aan en onderhouden ze. We zetten ons sterk in voor de ontwikkeling van gelijkspanningsnetten. Daarnaast adviseren we. Onder de naam Energiecoach brengen wij overheden en bedrijven samen om met elkaar duurzame initiatieven te ontwikkelen. We helpen die initiatieven verder door ze te toetsen én met ons vakmanschap te realiseren. Steeds meer klanten waarderen onze adviezen over energie- en CO2besparingsmaatregelen in verlichting. In totaal bezochten meer dan 30 gemeenten en andere (potentiële) opdrachtgevers onze eigen ‘donkere kamer’ in Alblasserdam. In een uitgebreid programma brengen wij hen daar op de hoogte van de laatste stand van de techniek in LED en dynamisch dimmen. We laten hen diverse soorten en kleuren LED-verlichting zelf ervaren. Ook presenteren we concrete besparingsmaatregelen, toegesneden op

het specifieke areaal van de klant. Met elkaar bezoeken we enkele toonaangevende pilotprojecten in de omgeving. Vaak blijken besparingsmogelijkheden van 20 tot 40 procent financieel realistisch en haalbaar. Joulz Energiecoach De Joulz Energiecoach adviseert gemeenten en bedrijven over efficiënt en duurzaam energiegebruik, vooral bij de inrichting van bedrijventerreinen. Dit is voor veel gemeenten een actueel onderwerp. We richten ons op de integrale energieketen: van opwekking tot verbruik. De Energiecoach heeft een verbindende rol en brengt de behoefte aan collectieve projecten boven tafel. Een voorbeeld is de aanleg van een duurzame collectieve energievoorziening of het uitwisselen van restwarmte of grondstoffen. Onze Energiecoach toetst initiatieven op haalbaarheid, adviseert over de realisatie en coördineert een eventuele gezamenlijke aanpak. In 2011 was de Energiecoach betrokken bij duurzame ontwikkelingsprojecten in de gemeenten Lelystad en Haarlem. Installatie en onderhoud aan windparken Een interessant groeisegment is de aanleg en het onderhoud van windparken op land en op zee. Voor Eneco legde Joulz de parkbekabeling van twee windparken op land aan, te weten Fuji Tilburg en Martina Cornelia bij de Stad aan het Haringvliet. Voor het offshore windmolenpark Amalia, voor de kust van IJmuiden, verzorgen wij het onderhoud aan de elektrische installaties. Onze monteurs zijn speciaal opgeleid om dit werk op volle zee uit te voeren. Werken aan warmte Joulz is ook deskundig op het gebied van warmte en we krijgen steeds meer opdrachten waarin we dat kunnen laten zien. We hebben het certificaat CKB-Warmte (Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven) behaald. Daarmee hebben we ons geprekwalificeerd voor alle werkzaamheden aan de warmtenetten en warmte/koudeoplossingen van Eneco. In diverse gemeenten, bijvoorbeeld in Amstelveen, verzorgt Joulz het onderhoud van het warmtenet. In de utiliteitsbouw zijn we betrokken bij installatie en projectmanagement van warmteoplossingen. Wegbeheerders helpen verduurzamen De openbare verlichting (OV) bepaalt het grootste deel van de energiekosten (ruim 50 procent) en CO2-uitstoot van een gemeente. Wij bieden onze klanten verschillende oplossingen om OV te verduurzamen en zo besparingen te realiseren. Dat kan onder meer met innovatieve LED-toepassingen en dimmertechnologie. Bijzonder is de samenwerking die onze business unit CityTec heeft met Philips met wie nieuwe, duurzame LED-armaturen zijn ontwikkeld, de Urban Stars. Het geïnstalleerde vermogen van deze LED-armaturen is 42 kW lager dan van conventionele verlichting. Uitgaande van 4.100 branduren per jaar komt dit overeen met een besparing van 174.000 kWh/jaar oftewel een reductie van 75.000 kg/jaar CO2 (omrekening ten behoeve van benchmarking doormiddel van conversiefactor CO2prestatieladder 23 juni 2011). In 2011 hebben klanten 3.124 LED-armaturen


besteld, waarvan er 2.424 zijn geplaatst. Onder meer in Rotterdam (350 stuks) en Haarlemmermeer (250 stuks). We installeren en onderhouden ook laadpalen voor elektrisch vervoer en walstroom voor de scheepvaart. In 2011 hebben we voor Haven Amsterdam een grote uitbreiding verzorgd van het aantal walstroomkasten. CO2 hergebruiken Voor tachtig tuinders in de regio Bleiswijk en Bergschenhoek bouwden we de installaties om CO2 afkomstig uit de industrie veilig te kunnen hergebruiken in de kassen. In plaats van rookgas uit de warmtekrachtcentrale van de tuinder, is dit zuivere CO2. De aflevering van zuivere CO2 moet aan strenge veiligheidseisen voldoen. De aanpassing van de installaties, voor iedere tuinder op maat, vereiste dan ook veel specifiek vakmanschap. In dit project hebben we alleen zeer ervaren vakmensen ingezet met een grote kennis van gastechniek. Het project is in tweeënhalve maand gerealiseerd, tot volle tevredenheid van opdrachtgever Eneco. Gelijkspanning Joulz gelooft dat bedrijven en burgers op de lange termijn zelfvoorzienend kunnen zijn in hun energiebehoefte. Toepassing van gelijkspanningsnetten kan daarbij helpen. Gelijkspanningsnetten vormen volgens ons de perfecte uitbreiding op de Trias Energetica, een drie-stappen-plan om klimaatneutraal te worden: 1 Beperk de energievraag 2 Gebruik duurzame energie 3 Indien nodig, gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk Om een goede balans te bereiken tussen energieopwekking en -afname kan gelijkspanning een belangrijke rol spelen. Een gelijkspanningsnet, in plaats van het gebruikelijke 230V-wisselspanningsnet, levert een consequente energiebesparing op. Zo hoeft energie opgewekt door een zonnepaneel niet langer omgezet te worden naar wisselstroom. Het energieverlies dat daarbij optreedt wordt voorkomen. Daarnaast kan er 30 procent meer stroom door dezelfde elektriciteitskabel, waardoor op dikte van de kabels (en ruimte in de openbare ruimte) bespaard kan worden. Joulz werkt onder andere met Direct Current B.V. en stichting Gelijkspanning samen aan een aantal gelijkspanningsprojecten in Nederland. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld voor Ontwikkelingmaatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA) de mogelijkheden van een gelijkspanningsnet in combinatie met lokale opwekking van elektriciteit en warmte/koude. Verder heeft Joulz de publieksprijs IIR Smart Grids Innovation Award 2012 gewonnen. Deze prestigieuze innovatieprijs wordt jaarlijks toegekend aan bedrijven die slimme oplossingen bedenken voor duurzame energienetten met een goed verdienmodel. Joulz bedacht een plan om een recreatiepark autonoom te laten ‘draaien’ op eigen duurzaam geproduceerde stroom dat getransporteerd wordt via een volledig gelijkspanningsnet. Joulz beseft dat er nog de nodige obstakels zijn voor grootschalige toepassing van gelijkspanningsnetten. De wet- en regelgeving is gebaseerd op de

toepassing van wisselspanning, het ontbreekt aan normeringen voor gelijkspanning, afschakeling kan leiden tot (ongewenste) vonkvorming en er zijn aanpassingen nodig in bestaande transformatoren, meterkasten en apparatuur. We zijn ervan overtuigd dat deze obstakels door goede samenwerking met alle betrokken partijen weggenomen kunnen worden.

Duurzaam inkopen

Joulz wil haar keten verduurzamen en samenwerken met leveranciers die er net zo over denken. Joulz heeft daarom een Supplier Code of Conduct opgesteld die direct voorvloeit uit haar MVI-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) en MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). In 2011 hebben we al onze leveranciers van de Supplier Code of Conduct op de hoogte gebracht. Door middel van ondertekening van deze Supplier Code of Conduct door onze leveranciers wil Joulz zeker stellen dat zij het MVO- en MVI-beleid van Joulz delen, in acht nemen en bij iedere opdracht toepassen. In 2012 gaat Joulz haar leveranciers auditen op het correct toepassen van de Supplier Code of Conduct. De code is na te lezen op www.joulz.nl. Joulz gaat bewust om met wet- en regelgeving omtrent Europees aanbesteden en ziet toe op naleving hiervan.

Eerlijke communicatie

Bij Joulz staat de wens van de klant centraal. Onze klanten hebben recht op goede service en vakmanschap. Ze betalen altijd een eerlijke prijs voor onze producten en onze dienstverlening. Wij scheppen heldere verwachtingen en geven een realistisch beeld van onze producten en diensten. Wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen. Alle medewerkers van Joulz dragen bij aan klanttevredenheid: van kantoormedewerkers tot aan monteurs. Joulz hecht grote waarde aan het vasthouden aan normen en waarden. Niet alleen zoals die in de wet- en regelgeving zijn vastgelegd, maar ook de omgangsnormen zoals die in het maatschappelijk verkeer zijn aanvaard. Daarom werken we met een gedragscode met gedragsregels waaraan ons management en onze medewerkers zich moeten houden. We hechten grote waarde aan de privacy van klanten, medewerkers en leveranciers. Wij gaan zorgvuldig met hun gegevens om.

55


Omgeving — Keteninitiatieven

Joulz participeert in branche-initiatieven om verduurzaming te stimuleren en aan te jagen. Daarmee laten we zien dat we onze ketenverantwoordelijkheid serieus nemen. We nemen deel aan het Rotterdam Climate Initiative dat als doel heeft in 2025 de CO2-uitstoot van stad en haven te halveren (ten opzichte van 1990). Samen met Stedin richten we ons op afvangen en transporteren van CO2 uit de Botlek naar gasvelden op de Noordzee. We hebben zitting in werkgroepen van Deltalinqs. Hierin maken we ons binnen het veiligheidsplatform en verschillende opleidingen sterk voor een uniforme veilige werkwijze in de Botlek. Voor Breeam-NL, de beoordelingsmethode van duurzaamheidsprestaties van gebouwen, participeren we in het Keurmerk Duurzame Gebiedsontwikkeling. Voor wijkontwikkeling hebben we de definitie bepaald van duurzame infrastructuur. Ook hebben we vastgesteld wanneer inschrijvende partijen aan deze definitie voldoen. Van de gebouwen die we zelf gaan betrekken, eisen we dat ze voldoen aan de Breeam-kwalificatie ‘very good’. Kennis over verduurzaming doen we op bij diverse organisaties, zoals sinds begin 2011 bij het Warmtenetwerk. Dit netwerk wil door middel van collectieve warmte- en koudenetten de emissie van broeikasgassen terugdringen. Ook steken we ons licht op bij evenementen van de KVGN, de vereniging van belangrijke spelers in de dynamische gaswereld. Hier treffen we onder meer producenten, bestuurders, specialisten, politici en regelgevers.

Medewerkers actief betrekken bij verduurzaming

Ook onze eigen medewerkers zetten we aan tot groen gedrag. In juni 2011 lanceerden we onze campagne ‘Groen idee, Goed idee!’. Op een speciale website plaatsen onze medewerkers groene ideeën, waarop collega’s kunnen stemmen. In 2011 stemden bijna 400 medewerkers op de ruim 150 ideeën die zijn ingeleverd. Hiervan is al zeker 30 procent uitgevoerd.

Milieuzorg

Bij alles wat we doen, werken we met zorg voor het milieu. We maken duurzame energieopwekking mogelijk en beperken ook onze milieubelasting, zowel in onze primaire processen als in onze bedrijfsvoering. We voeren een klimaatneutrale bedrijfsvoering waarbij onze doelstelling een maximale reductie op CO2-uitstoot is.

Doelstelling Onze doelstelling is in eerste instantie onze CO2-uitstoot te reduceren, nu en in de toekomst. Daar waar we dit nog niet kunnen realiseren, kiezen we ervoor om onze CO2-emissies te compenseren, zodat we een klimaatneutrale bedrijfsvoering hebben. Onze CO2-uitstoot hier wordt dan ergens anders in de wereld geneutraliseerd. Dit gebeurt door middel van CO2reductieprojecten op het gebied van bijvoorbeeld duurzame energie of het planten van bomen. De controle op de uitgifte van certificaten is onafhankelijk. In 2011 hebben we 11.866 Gold Standard Certificaten aangekocht. Joulz heeft haar CO2-emissie berekend en CO2-reductiedoelstellingen en -maatregelen opgesteld, in samenwerking met consultants van Ecofys. Onze doelstelling is om in 2013 onze CO2 emissies met 50 procent per medewerker te verlagen ten opzichte van 2007. Als onderdeel van dit reductieprogramma wil Joulz ook leveranciers stimuleren om duurzame producten te leveren en te kiezen voor een duurzame bedrijfsvoering. Vijf speerpunten In ons milieubeleid hebben we vijf speerpunten benoemd. We kunnen het grootste verschil maken door juist op deze thema’s te besparen: - Huisvesting - Energieverbruik - Wagenpark - Afval - Papier Voor elk van deze speerpunten hebben we besparende maatregelen geformuleerd. In 2011 is de totale emissie met 14,4 procent gereduceerd ten opzichte van 2007. De reductie in 2011 ten opzichte van 2010 is 3 procent.


Overzicht energieverbruik en CO2-emissies Jaarverslag 2011 2010 2011 2010 Verschil Verbruik Eenheid Verbruik Eenheid ton CO2 ton CO2 % CO2 Scope1* Huisvesting 2011 2010 2011 2010 Verschil Gas 566.549 m3 727.470 m3 1008 1.295 -22% Airco 52 kg 52 kg 84 84 0% Wagenpark 2011 2010 2011 2010 Verschil Benzine 579.264 liter 555.064 liter 1.295 1.278 1% Diesel 2.479.603 liter 2.423.607 liter 6.330 6.401 -1% LPG 117 liter 351 liter 0 1 -67% Bio-Ethanol 3.639 liter 6.957 liter 1 2 -49% Totaal 3.062.623 liter 2.985.978 liter 7.626 7.682 -1%

Scope2* Huisvesting 2011 2010 2011 2010 Verschil Elektra 6.858.169 kWh 6.152.133 kWh - - Warmte 10.433 Gj 9.638 Gj 508 469 8%

Scope3* Mobiliteit** 2011 2010 2011 2010 Verschil mdw mobiliteit 20.996.835 km 20.888.887 km 2.568 2.935 -12% Papier 2011 2010 2011 2010 Verschil Papier 100.245 kg 121.663 kg 45 55 -18% Afval 2011 2010 2011 2010 Verschil Afval 5.718.111 kg - 133 - -

CO2-emissie per medewerker*** 2011 2010 Verschil Kg/fte 4.505 4.664 -3%

* Scope 1,2 en 3 zijn ingericht conform de verdeling, zoals deze is voorgeschreven door het Green House Gass Protocol. ** Mobiliteit is opgebouwd uit de categorieĂŤn woon- werkverkeer, zakelijk gedeclareerde kilometers met de auto en het OV en zakelijke vluchten. *** CO2 uitstoot kilogram per medewerker is opgebouwd uit de totaal som van de uitstoot minus de categorie afval gedeeld door

uit het aantal interne FTE en externe FTE. Deze aantallen zijn gemiddeld genomen over het gehele jaar.

57


Omgeving — Huisvesting De panden die Joulz gaat betrekken in het centrum van Rotterdam en Heinenoord hebben het label Breeam Very Good. (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), een standaard voor duurzame utiliteitsbouw. Dit zal in de toekomst een besparing van 2 procent opleveren. Energieverbruik Als het gaat om energiegerelateerde CO2-uitstoot, is de absolute uitstoot met 14 procent gereduceerd ten opzichte van 2010. Daarmee is de doelstelling om de energiegerelateerde uitstoot met 1 procent te verminderen ruimschoots gehaald. Kanttekening hierbij is dat 2011 een warmer jaar is geweest dan 2010.

Papier Joulz participeert met Stedin in ‘Ballast over boord’. Dit is een actie om de papierstroom tussen beide bedrijven terug te dringen. Het instellen van standaard dubbelzijdig printen en zorgen dat printopdrachten pas uitgeprint kunnen worden als de gebruiker zich bij de printer identificeert, heeft al 40 procent besparing op papier opgeleverd tegenover 2010. We gebruiken FSC-papier om het milieu nog meer te sparen. Als gevolg van alle maatregelen is de papiergerelateerde CO2-uitstoot met 18 procent gereduceerd. Onze doelstelling was om deze uitstoot met minimaal 3 procent te reduceren. Afval Joulz heeft in heel 2011 een grote slag gemaakt met het inzichtelijk maken van de afvalstromen. Dit is onder andere gedaan door een contract aan te gaan met één afvalverwerkende partij voor niet recyclebaar afval. Deze afvalstroom resulteert in een CO2-uitstoot van 133 ton. Hier tegenover staat 5718 ton afval. De lage uitstoot heeft ermee te maken dat het overgrote deel van het afval wordt gerecycled: 94 procent. Soort afval

Onze nieuwe onderkomens aan het Willemsplein in Rotterdam en in Heinenoord worden voorzien van een gelijkspanningsnet. Hiermee dringen we het verlies bij energietransport stevig terug. In Heinenoord maken we bovendien gebruik van warmte-koude-opslag, aangestuurd door pompen die werken op zonnecellen. Ons gasverbruik gaat daardoor fors omlaag.

2011

Woon-werkverkeer veroorzaakte in 2011 nog 18 procent van onze totale CO2-uitstoot. Het Nieuwe Werken brengt daar verandering in. Hierdoor kunnen we deze emissie in 2013 met ongeveer 4 procent verminderen. Met een campagne stimuleren we medewerkers meer gebruik te maken van openbaar vervoer voor woon-werkverkeer of om te carpoolen. Dit moet een reductie van nog eens 2 procent CO2 opleveren.

grond

Wagenpark Van de totale CO2-uitstoot van Joulz komt ruim 64 procent voor rekening van ons wagenpark. In 2011 is er een reductie gerealiseerd van 1 procent absolute CO2-uitstoot terwijl ons wagenpark met bijna 6 procent is toegenomen. Joulz gebruikt inmiddels 18 elektrische auto’s. We willen ons wagenpark verder vergroenen. Het tempo waarin we dit voor elkaar krijgen is lager dan we zouden willen doordat het vermogen en de actieradius van de huidige elektrische voertuigen niet voldoende is om onze montagevoertuigen te vervangen. Een proef met vier aardgasbussen ronden we in de zomer van 2012 af. Per bus kan dat een CO2-reductie opleveren van 20 procent ten opzichte van een vergelijkbare bedrijfswagen op diesel. Als we rekening houden met de vervangingsperiode van vijf jaar, moet dit leiden tot een reductie van de totale absolute uitstoot van jaarlijks 4 procent. Voor kort zakelijk verkeer kunnen onze medewerkers op diverse locaties gebruik maken van Joulz fietsen en elektrische scooters.

Totaal afval Gewicht in 1.000 kg

bouw en sloop afval

505

bedrijfsafval (brandbaar)

360

puin

188

schroot/metalen

68 4.233

kunststof

222

hout

120

papier/karton

13

GFT

5

Raffineer

4

Totaal

Maatschappij

5.718

Jongeren interesseren voor ons vak Joulz heeft werkgelegenheidsprojecten voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. We werven de jongeren actief, zoals bij voetbalverenigingen en via social media. In onze eigen bedrijfsschool leiden we ze op tot monteur. Omdat we goede doorstroommogelijkheden hebben en de medewerkers zich blijven ontwikkelen, blijft het verloop beperkt. Jaarlijks vertrekt ongeveer 2 procent naar andere werkgevers. Jongeren hebben


vaak een onjuist beeld van wat ons werk inhoudt en dit remt ze in hun keuze voor een technisch beroep. We willen dit veranderen door hen voorlichting te geven, dit doen we in samenwerking met branchegenoten in de Watt?-campagne voor vmbo- en mbo-scholieren. Sponsorbeleid Joulz staat midden in de samenleving. Met respect voor ieders achtergrond bouwen we aan een gezamenlijke cultuur rond onze kernwaarden. De maatschappelijke betrokkenheid van Joulz en de medewerkers zit in ons DNA. Dit hangt samen met onze geschiedenis als nutsbedrijf. Energievoorziening is een basisbehoefte en maatschappelijke betrokkenheid is daarmee als vanzelf de rode draad in ons bestaan. We hebben een sponsorbeleid uitgestippeld waarin we kiezen voor drie maatschappelijk thema’s: Maatschappij & Milieu, Veiligheid, en Ontwikkeling & Opleiding. Omdat deze thema’s binnen de bedrijfsvoering van Joulz de hoogste prioriteit hebben, willen we er ook in de samenleving onze steun aan geven. We steunen organisaties of projecten die zich inzetten voor goede doelen, zoals in 2011 Hart voor KWF in Delft, Roparun en Alpe d’HuZes. Of partijen die zich inzetten voor duurzaamheid, CO2-reductie en energiebesparing. Activiteiten of verenigingen die zich inzetten voor veiligheid, een aspect dat in onze bedrijfsvoering boven alles gaat, kunnen ook op onze steun rekenen. Zo steunden wij bijvoorbeeld de reddingsbrigade van Hoek van Holland en het Brandwondencentrum Rotterdam. Sponsoring medewerkersinitiatieven Onze medewerkers zetten zich ook buiten het bedrijf belangeloos in voor de maatschappij. Onze bedrijfsonderdelen financieren zelf sponsorinitiatieven van medewerkers. Jaarlijks verdelen we 50.000 euro onder medewerkerinitiatieven die voldoen aan de algemene voorwaarden van het sponsorbeleid van Joulz.

59


Eneco Warmte & Koude —

‘Werken met CO2 vraagt om bijzondere kennis’ Frank Zuiderwijk


61


Frank Zuiderwijk Senior Projectleider bij Eneco Warmte & Koude

‘Werken met CO2 vraagt om bijzondere kennis’ Industrieel afval wordt voedsel voor planten: milieuvriendelijker kan het niet. Bij de industrie afgevangen en gereinigd rookgas gaat als zuiver CO2 de kassen in bij Bleiswijk en Bergschenhoek. Joulz heeft daarvoor in opdracht van Eneco de installaties van 80 glastuinbouwbedrijven omgebouwd. In dit project zijn hoge eisen gesteld aan het vakmanschap van Joulz. Uitstoot beperken ‘Voorheen gebruikten glastuinbouwbedrijven in Bleiswijk en Bergschenhoek CO2-houdend rookgas, afkomstig uit hun eigen ketels of geleverd door Eneco. Het CO2 in de kassen stimuleert de groei van de gewassen. Begin 2012 is Eneco overgestapt op de levering van zuivere CO2 uit de industrie. Daarmee wordt de uitstoot van CO2 in de industrie verminderd en de inzet van gasgestookte ketels in de glastuinbouw beperkt. Een win-winsituatie voor alle betrokken partijen. Voor de overstap van rookgas naar CO2 heeft Joulz voor Eneco bij 80 glastuinbouwbedrijven de afleverstations en leidingen aangepast.’ Vaklui met minstens tien jaar ervaring ‘Voor de aanbesteding zijn meerdere aannemers geselecteerd. Joulz won de gunning. Natuurlijk is de prijs belangrijk, maar ik weet ook dat de medewerkers van Joulz veel kennis van de benodigde technieken in huis hebben. Het zijn zelfstandige technici die niet bij elk wissewasje bellen. Net als bij het transport van gas, worden ook bij CO2 hoge eisen gesteld aan de veiligheid. Wij waren veeleisend op dat gebied. Niet alleen voor de realisatie, maar ook met het oog op de exploitatie voor de lange termijn; deze installaties kunnen tientallen jaren mee. Joulz heeft op dit project haar beste vaklieden ingezet, mensen met jarenlange ervaring. Dat geeft vertrouwen.’

Veel weten van gas ‘De ruime kennis die Joulz van aardgas heeft, was bij dit project een extra voordeel. De gastechnieken komen namelijk overeen met die voor CO2. Als opdrachtgever hebben we daar profijt van gehad, omdat de technici van Joulz continu met ons mee dachten. Dat heeft trouwens ook een gunstig effect op het meer- of minderwerk gehad! De vaklui van Joulz hebben laten zien wat ze kunnen. We hebben er tot nu toe een zeer betrouwbare partner aan.’


Product CO2-afvang

Afval wordt voedingsbron CO2 is bezig aan een opwaardering. Het gas wordt nog vooral gezien als vervuilend restproduct dat het broeikaseffect veroorzaakt. Maar als het goed wordt gebruikt, kan het dienen als voedsel voor planten in de kas. Joulz ontwikkelt voorzieningen om CO2 te leveren aan tuinders en beperkt daardoor de loze uitstoot van dit gas. Het is een nieuw specialisme: CO2 die vrijkomt bij het verbranden van aardgas, kolen en afval beschikbaar maken als voeding voor de glastuinbouw. Joulz heeft de afgelopen jaren samen met TNO gewerkt aan de ontwikkeling van de infrastructuur om dit voor elkaar te krijgen. Het resultaat: kennis ĂŠn praktijkervaring in het realiseren van transport- en distributienetten voor CO2 zodat tuinders er veilig gebruik van kunnen maken. Kennis van het hele traject CO2 in zuivere vorm afvangen gebeurt in twee reactiekolommen. In de eerste worden de rookgassen vermengd met een oplosmiddel. In de tweede kolom komt het opgeloste CO2 door stoom weer vrij. Joulz brengt het gas op druk, waarna het naar de kassen kan. Joulz regelt het hele traject vanaf het afvangen. Het begint met het ontwerp, de engineering en de aanleg van de transport- en distributieleidingen. Daarna volgt het geschikt maken van de al aanwezige ontvanginstallatie of de plaatsing van het afleverstation plus alle toebehoren, zoals filters en de meter. Het onderhoud van de netten en installaties neemt Joulz ook op zich.

63


Financieel overzicht — Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

x € 1.000 2011 2010 Netto-omzet 512.137 534.856 Kosten van materialen 83.946 96.742 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 244.547 275.597 Personeelskosten 156.951 153.997 Afschrijvingen en overige waardeverminderingen vaste activa 7.983 8.855 Overige bedrijfskosten 7.381 - 1.011 Reorganisatiekosten – 13.836 Bedrijfskosten 500.808 548.016 Bedrijfsresultaat 11.329 - 13.160 Financiële baten 1.564 1.646 Financiële lasten - 3.309 - 5.077 Resultaat voor belastingen 9.584 - 16.591 Belastingen - 2.760 3.965 Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 6.824 - 12.626 Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten – - 650 Resultaat na belastingen (gerealiseerd) 6.824 - 13.276 Niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode, na winstbelasting – – Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten Waarvan: Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toe te rekenen aan aandeelhouder Joulz B.V.

6.824

- 13.276

6.824

- 13.276


Geconsolideerd kasstroomoverzicht

x € 1.000 2011 2010 Resultaat na belastingen 6.824 - 13.276 Aanpassingen voor: - Rentebaten en -lasten in het resultaat 1.745 3.431 - Belastingen ten laste van het resultaat 2.760 - 3.965 - Resultaat activa aangehouden voor verkoop – 650 - Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen 7.983 8.855 - Mutatie werkkapitaal - 8.389 81.282 - Mutatie voorzieningen, belastinglatenties en overige - 819 5.049 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 10.095 82.026 Betaalde rente - 3.111 - 3.734 Ontvangen rente 1.631 1.764 Betaalde/Ontvangen vennootschapsbelasting - 2.720 4.814 Kasstroom uit operationele activiteiten 5.895 84.870 Overgenomen van verbonden partijen - 172 - 2.167 Overgedragen aan verbonden partijen – - 25 Investeringen materiële vaste activa - 6.221 - 8.513 Desinvesteringen materiële vaste activa 222 5.021 Investeringen immateriële vaste activa - 749 - 11 Kasstroom uit investeringsactiviteiten - 6.920 - 5.695 Ontvangsten uit langlopende vorderingen op verbonden partijen en overige financiële vaste activa 80 264 Betaalde rente leningen - 286 - 1.396 Kasstroom uit financieringsactiviteiten - 206 - 1.132 Mutatie liquide middelen - 1.231 78.043 Saldo liquide middelen per 1 januari 95.624 17.581 Saldo liquide middelen per 31 december 94.393 95.624

65


Financieel overzicht — Geconsolideerde balans

x € 1.000 Per 31 december 2011 Per 31 december 2010 Vaste activa Materiële vaste activa 52.355 51.330 Immateriële vaste activa 2.663 4.927 Financiële vaste activa - Uitgestelde belastingvorderingen 1.185 1.110 - Vorderingen op aandeelhouder – 17.600 - Vorderingen op verbonden partijen 2 2 - Overige financiële vaste activa 608 512 Totaal vaste activa 56.813 75.481 Vlottende activa Voorraden 15.306 13.819 Handelsdebiteuren 15.169 19.758 Vorderingen uit hoofde van onderhanden projecten 57.512 46.696 Vorderingen op aandeelhouder 494 2.443 Vorderingen op verbonden partijen 55.820 81.571 Overige vorderingen en overlopende activa 3.056 6.454 Liquide middelen 94.393 95.624 Activa aangehouden voor verkoop – 2.839 Totaal vlottende activa

241.750

269.204

Totaal activa 298.563 344.685


Geconsolideerde balans (vervolg)

x â&#x201A;Ź 1.000 Per 31 december 2011 Per 31 december 2010 Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal 457 457 Agioreserve 115.601 115.601 Wettelijke reserve ontwikkelingskosten 2.663 4.927 Ingehouden resultaten - 88.896 - 77.884 Onverdeeld resultaat boekjaar 6.824 - 13.276 Totaal eigen vermogen 36.649 29.825 Voorzieningen Personeelsvoorzieningen 9.972 8.830 Overige voorzieningen 144 1.437 Totaal voorzieningen 10.116 10.267 Kortlopende verplichtingen Personeelsvoorzieningen 702 991 Overige voorzieningen 6.395 6.542 Handelscrediteuren 48.741 30.360 Schulden aan aandeelhouder 6.563 33.301 Schulden aan verbonden partijen 112.990 160.868 Schulden uit hoofde van onderhanden projecten 36.364 28.020 Overlopende passiva en overige schulden 40.043 41.781 Passiva aangehouden voor verkoop â&#x20AC;&#x201C; 2.730 Totaal kortlopende verplichtingen 251.798 304.593 Totaal passiva 298.563 344.685

67


Toelichting bij samengevatte financiële informatie — De samengevatte financiële informatie in dit jaarverslag is ontleend aan de jaarrekening 2011 van Joulz B.V. die is opgemaakt in overeenstemming met International Financial Reporting Standards, zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met de grondslagen voor financiële verslaggeving van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW), waarbij een goedgekeurde controleverklaring van Deloitte Accountants B.V. is verstrekt per 19 april 2012. Er zijn in Nederland geen algemeen vastgestelde criteria beschikbaar voor het opstellen van samengevatte financiële informatie. Hiertoe heeft de directie deze criteria zelf ontwikkeld. Het doel van deze samengevatte financiële informatie is vooral gericht op het geven van inzicht in de financiële resultaten en vermogenspositie. Aangezien Joulz geen bijzondere waarderingsvraagstukken kent, is afgezien van het opnemen de waarderingsgrondslagen in deze samenvatting. De opgenomen samengevatte financiële informatie is integraal overgenomen uit de jaarrekening 2011.


Controleverklaring van de onafhankelijke accountant — Aan: de aandeelhouder van Joulz B.V. Bijgesloten samengevatte jaarrekening, bestaande uit het geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2011 en de geconsolideerde balans per 31 december 2011, met bijbehorende toelichtingen, zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van Joulz B.V.. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 19 april 2012. Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 19 april 2012.

Oordeel Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Joulz B.V. en in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting. Amsterdam, 19 april 2012 Deloitte Accountants B.V. Was getekend Drs. B.C.J. Dielissen RA

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Joulz B.V.. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, “Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten”.

69


OMALA —

‘Kansrijk duurzaam idee: gelijkspanning’ Eric Rijnders


71


Eric Rijnders, Algemeen directeur van OMALA in Lelystad

‘Kansrijk duurzaam idee: gelijkspanning’ Is gelijkspanning geschikt voor de voeding van een bedrijvenpark en van openbare voorzieningen? Is lokaal opgewekte energie efficiënt te gebruiken in een gelijkspanningsnet? En levert gelijkspanning veel duurzaamheidswinst op? Joulz onderzoekt het voor OMALA, de ontwikkelaar van Airport Garden City. In deze proeftuin voor duurzame en innovatieve gebiedsontwikkeling in Flevoland ligt straks misschien het allereerste gelijkspanningsnet van Nederland. ‘OMALA, voluit Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere, ontwikkelt een hoogwaardig duurzaam businesspark tussen het vliegveld en de A6. Innovatieve landbouw en business en duurzame bouw gaan er hand in hand met natuur en recreatiemogelijkheden. Bij het karakter van dit gebied hoort ook slim omgaan met energie. Toen Joulz ons voorstelde om te onderzoeken of Airport Garden City zijn duurzaam voordeel zou kunnen doen met een gelijkspanningsnet, zeiden we dan ook meteen ja.’ Geen energieverlies ‘Ik wist maar weinig van gelijkspanning. Joulz heeft de voordelen duidelijk gemaakt. We willen bijvoorbeeld lokaal opgewekte stroom aanbieden uit windturbines en biovergisters, en ook uit zonnecollectoren. Die leveren gelijkspanning, die gewoonlijk eerst omgezet moet worden naar wisselspanning. De meeste apparaten zetten echter wisselspanning weer om naar gelijkspanning. Hierbij gaat veel energie verloren, voel maar eens aan de adapter van een laptop. Uit het gelijkspanningnet gaat de energie direct naar de gebruiker en is stroom ook in accu’s op te slaan. Het rendementsvoordeel is dus enorm. Vandaar dat we meteen gecharmeerd waren van het concept dat Joulz presenteerde. We willen de kansen graag met ze onderzoeken. Joulz is een van de twee bedrijven in Nederland met een MVO4-certificaat, dus voor ons een betrouwbare kennisleverancier op dit vlak.’

Ook voor innovatieve ondernemers ‘Het spanningsnet van Airport Garden City wordt uniek, als het aan ons en aan Joulz ligt. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten gaat het gelijkspanningsnet alle openbare voorzieningen voeden, zoals straatverlichting en warmte-koudepompen, maar ook laadpalen voor elektrische voertuigen. En innovatieve ondernemers kunnen ook zelf gelijkspanning afnemen Veel bedrijven gebruiken echter nog conventionele wisselspanning en we willen hen niet verplichten gelijkspanning te gebruiken. Zij kunnen nog steeds van het traditionele net gebruik maken.’


Product Gelijkspanning

Het ándere net

Vroeger gebruikte heel Nederland alleen apparatuur en verlichting die werkte op wisselspanning. Maar kijk rond in elk willekeurig kantoor en je ziet vooral computers en tl-verlichting met transformatoren die ze voorzien van gelijkspanning. Ook duurzame energievoorzieningen zijn gebaat bij een gelijkspanningsnet. Reden voor Joulz om zich hier sterk voor te maken. Aan het einde van de 19e eeuw voerden Edison en Tesla een ‘stroomoorlog’ over welk soort net er moest komen. Edison won en er werd gekozen voor het wisselspanningsnet vanwege de garantie van continuïteit en de efficiëntie van het transport. Maar sindsdien is er veel veranderd. We zijn steeds meer elektronica op gelijkspanning gaan gebruiken. Sterker nog: er zijn bijna geen apparaten op wisselspanning meer in gebruik, terwijl dat type spanning nog steeds uit het stopcontact komt. En bij het omvormen in gelijkspanning gaat veel energie verloren. Logische stap Duurzame energieproducenten, zoals zonnecollectoren en windturbines, leveren gelijkspanning. Met het opraken van de fossiele brandstoffen en het meer zelfvoorzienend worden van wijken is een gelijkspanningsnet dan ook een logische keuze. In nieuw te ontwikkelen gebieden is Joulz druk in de weer met bedenken, bouwen en beheren van gelijkspanningsnetten. Het is een stap in de goede richting. Joulz beseft dat de overgang naar een algemeen gelijkspanningsnet niet zomaar te maken is. Daarvoor is aangepaste wet- en regelgeving nodig, plus een andere mindset bij producenten en leveranciers. Joulz doet er alles aan om via goede samenwerking de weg vrij te maken voor verdere ontwikkelingen. De kennis en ervaring zijn er in elk geval.

73


Assurancerapport — Assurance-rapport met beperkte mate van zekerheid van de onafhankelijke accountant inzake 14 Strategische Key Performance Indicatoren van Joulz B.V.

p. 64 p. 57

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het trekken van een conclusie omtrent de hierboven genoemde kpi’s en het GRI toepassingsniveau op basis van ons onderzoek. Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 3410N ‘Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen’. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze opdracht zodanig plannen en uitvoeren dat een beperkte mate van zekerheid wordt verkregen dat de kpi’s geen afwijking van materieel belang bevatten en het jaarverslag is opgesteld op basis van toepassingsniveau B in overeenstemming met de Sustainability Reporting Guidelines (G3.1) van het Global Reporting Initiative.

p. 57 p. 58 p. 45

In het jaarverslag is toekomstgerichte informatie opgenomen in de vorm van doelstelling, verwachtingen en ambities. Inherent aan deze informatie is dat realisatie onzeker is. Om die redenen wordt door ons ten aanzien van de haalbaarheid van toekomstgerichte informatie geen zekerheid verstrekt.

Aan: De aandeelhouder, directie en overige belanghebbenden van Joulz B.V. Wij hebben de in het jaarverslag 2011 van Joulz B.V. te Rotterdam opgenomen en hieronder genoemde 14 kritische performance indicatoren (kpi’s) onderzocht met als doel een beperkte mate van zekerheid te verstrekken dat de onderstaande kpi’s geen afwijkingen van materieel belang bevatten. - - - - - - - - - - -

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (EC1) Overzicht energieverbruik en CO2-emissies • EN 3 • EN 4 CO2-emissie per medewerker (EN 16) Totale hoeveelheid afval (EN 22) Medewerkersbestand • LA 1 • LA 13 In- en uitstroom medewerkers (LA2) Ongevallen (LA 7) Het aantal gegeven cursussen en opleidingen (LA 10) Het aantal unieke integriteitsmeldingen (SO 4) Het aantal meldingen van discriminatie (HR 4) Het aantal significante boetes wegens niet naleven van wet- en regelgeving • PR 9 • SO 8

Daarnaast hebben wij beoordeeld of het jaarverslag door Joulz B.V. is opgesteld op basis van toepassingsniveau B in overeenstemming met de Sustainability Reporting Guidelines (G3.1) van het Global Reporting Initiative.

Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van Joulz B.V. is verantwoordelijk voor het opmaken van het jaarverslag en de hierin opgenomen informatie in overeenstemming met de Sustainability Reporting Guidelines (G3.1) van het Global Reporting Initiative. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van het jaarverslag, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare verslaggevingscriteria voor maatschappelijke verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. De reikwijdte van het jaarverslag en de daarin opgenomen kpi’s is afhankelijk van de door het bestuur gekozen doelstellingen en het verslaggevingsbeleid welke uiteengezet zijn op pagina 29 van het jaarverslag.

p. 28 p. 48 p. 46 p. 17 p. 17 p. 17

Een assurance opdracht tot het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van een beperkte mate van zekerheid met betrekking tot de informatie in het jaarverslag. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door ons toegepaste oordeelsvorming, maar de aard en de omvang van onze werkzaamheden is beperkter dan een opdracht tot het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid en kunnen slechts resulteren in een conclusie die een beperkte mate van zekerheid geeft dat het jaarverslag geen afwijkingen van materieel belang bevat.


De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit de volgende procedures: - Het beoordelen van de processen voor informatieverzameling en verwerking van de overige informatie, waaronder de aggregatie van gegevens tot informatie zoals opgenomen in het jaarverslag; - Het inwinnen van inlichtingen; - Het uitvoeren van cijferanalyse (cijferbeoordelingen en verbandcontroles); - Het beoordelen van het jaarverslag aan de hand van interne en externe documenten, onder meer door in detail vast te stellen dat het jaarverslag overeenkomt met de informatie in de relevante onderliggende bronnen; - Het beoordelen van het toepassingsniveau B volgens de Sustainability Reporting Guidelines (G3.1) van het Global Reporting Initiative. De opdracht is uitgevoerd door een multi-disciplinair team met expertise op het gebied van assurance en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie. Conclusie Op grond van ons onderzoek is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat: - De 14 kpiâ&#x20AC;&#x2122;s, zoals opgenomen in het Jaarverslag 2011 niet in alle van materieel belang zijnde opzichten zijn opgesteld in overeenstemming met de Sustainability Reporting Guidelines (G3.1) van het Global Reporting Initiative. - Het jaarverslag 2011 niet is opgesteld in overeenstemming met het door Joulz B.V. gehanteerde toepassingsniveau B van de Sustainability Reporting Guidelines (G3.1) van het Global Reporting Initiative. Vergelijkende cijfers Wij hebben geen assurance werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de 14 kpiâ&#x20AC;&#x2122;s anders dan voor het jaar 2011. Derhalve verstrekken wij geen zekerheid over de in het jaarverslag opgenomen vergelijkende cijfers. Amsterdam, 19 april 2012 Deloitte Accountants B.V. Was getekend Drs. B.C.J. Dielissen RA

75


GRI-index â&#x20AC;&#x201D; Strategie en Analyse Element

Toelichting/verwijzing

Pagina

1.1

CEO statement

Voorwoord Directieteam

6

1.2

Belangrijke gevolgen, risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en mogelijkheden

Risicoprofiel

24

Organisatieprofiel 2.1

Naam organisatie

Joulz B.V.

-

2.2

Voornaamste producten en/of diensten

Profiel

16

2.3

Operationele structuur

Profiel, organogram

16

2.4

Locatie hoofdkantoor

Rotterdam

-

2.5

Landen waar de organisatie actief is

Nederland

-

2.6

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Governance

22

2.7

Afzetmarkten

Profiel

16

2.8

Omvang van de organisatie

Profiel

16

2.9

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode m.b.t. omvang, structuur of eigendom.

Verkoop van de onderdelen ASN en CityTec Reclame

-

2.10

Toegekende onderscheidingen

Niet van toepassing

-

Verslagparameters 3.1

Verslagperiode

1 januari 2011 t/m 31 december 2011

-

3.2

Datum van het meest recente verslag

Verslagjaar 2010

-

3.3

Verslaggevingcyclus

Kalenderjaar

-

3.4

Contactpunt

Colofon

86

3.5

Proces voor de bepaling van de inhoud van het verslag

Over dit verslag

29

3.6

Afbakening van het verslag

Over dit verslag

29

3.7

Vermelding van beperkingen voor de reikwijdte van het verslag

Over dit verslag

29

3.8

Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden, dochterondernemingen, gehuurde voorzieningen, uitbestede activiteiten en andere entiteiten die significante wijzigingen teweeg kunnen brengen

Over dit verslag

29


Verslagparameters (vervolg) Element

Toelichting/verwijzing

Pagina

3.9

Technieken en berekeningsgrondslagen voor gegevensmetingen, inclusief de manier waarop aannames en schattingen tot stand zijn gekomen toegepast op de verzameling indicatoren en andere informatie in dit verslag. Verklaar iedere beslissing om substantieel af te wijken van de GRI Indicator Protocols

Kengetallen, Strategie, Over dit verslag

26, 12, 29

3.10

Verklaring van het effect van herziene informatie verstrekt in eerdere verslagen en de reden van de herziening

Geen herziene informatie

-

3.11

Veranderingen die vergelijkbaarheid met vorige verslagen kunnen beperken

Veranderingen worden toegelicht in de tekst of als voetnoot bij tabel/grafiek.

-

3.12

GRI inhoudsopgave

GRI-index

76

3.13

Beleid en huidige toepassing van het verkrijgen van externe assurance op het verslag

Over dit verslag

29

Governance, Commitment, en Engagement 4.1

Governancestructuur

Joulz is onderdeel van Eneco Holding N.V. Governance http://jaarverslag2011.eneco.nl/

22

4.2

Voorzitter van het hoogste bestuursorgaan vervult een leidinggevende functie

Joulz heeft een directieteam en rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur Eneco Holding N.V.

-

4.3

Aantal leden van het hoogste bestuursorgaan met een onafhankelijke rol

Het Directieteam bestaat uit 7 leden

-

4.4

Mechanismen voor aandeelhouders en medewerkers om aanbevelingen te doen of medezeggenschap uit te oefenen op het hoogste bestuursorgaan

Eneco Holding N.V. is uiteindelijk 100 procent aandeelhouder van Joulz. Joulz heeft een eigen ondernemingsraad

-

4.5

Koppeling tussen prestaties van de organisaties (inclusief sociale en milieuprestaties) en vergoedingen voor leden hoogste bestuursorgaan, topmanagers en leidinggevenden

Governance http://jaarverslag2011.eneco.nl/

22

4.6

Processen waarmee hoogste bestuursorgaan waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden.

Gedragscode

17

4.7

Proces om de kwalificaties en kennis vast te stellen van de leden van het hoogste bestuursorgaan om de strategie op het gebied van economische, milieu- en sociale onderwerpen te leiden

Governance Gedeeltelijk van toepassing

22

4.8

Intern ontwikkelde missies, gedragcodes, beginselverklaringen relevant voor economische, milieu- en sociale prestaties en de status van implementatie

Missie en visie Gedragscode (http://www.joulz.nl/gedragscode/) Gedeeltelijk van toepassing

12, 17

4.9

Procedures van het hoogste bestuursorgaan om toezicht te houden op de legitimatie van de organisatie en management van economische, milieu-, en sociale prestaties, inclusief relevante risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en kansen, en instemming of compliance met de internationaal geaccepteerde standaarden, gedragscodes en principes

Gedragscode (http://www.joulz.nl/gedragscode/)

17

Governace Gedeeltelijk van toepassing

22 77


GRI-index â&#x20AC;&#x201D; Governance, Commitment, en Engagement Element

Toelichting/verwijzing

Pagina

4.10

Processen voor evalueren van eigen prestaties van het hoogste bestuursorgaan, de economische, milieu- en sociale prestaties in het bijzonder

De prestaties zijn onderdeel van de jaarlijkse prestatieafspraken met de Raad van Bestuur Eneco Holding N.V. en het management van Joulz B.V. en het beloningsbeleid Gedeeltelijk van toepassing

-

4.11

Uitleg of en hoe het voorzorgprincipe binnen de organisatie aan de orde wordt gesteld

Risicoprofiel

24

4.12

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven welke de organisatie onderschrijft en goedkeurt

Gedragscode (http://www.joulz.nl/gedragscode/)

17

4.13

Lidmaatschap van verenigingen en/of nationale/ internationale belangenorganisaties

Dialoog en relaties met stakeholders

13

4.14

Lijst van groepen stakeholders die de organisatie heeft betrokken

Strategie

12

4.15

Basis voor de inventarisatie en selectie van groepen stakeholders die moeten worden betrokken

Dialoog en relaties met stakeholders Gedeeltelijk van toepassing

13

4.16

Benadering van het betrekken van belanghebbenden, inclusief frequentie van het betrekken per type stakeholdersgroep

Dialoog en relaties met stakeholders Gedeeltelijk van toepassing

13

4.17

De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van stakeholders en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd

Dialoog en relaties met stakeholders Over dit verslag

13, 29

Management Approach (DMAs) DMA EC

Disclosure on Management Approach - Economisch

FinanciĂŤle gang van zaken, Jaarrekening, Over dit verslag

28, 29

DMA EN

Disclosure on Management Approach - Milieu

Milieuzorg, Over dit verslag

56, 29

DMA LA

Disclosure on Management Approach - Medewerkers

Medewerkers, Veiligheid, Over dit verslag

44, 47, 29

DMA HR

Disclosure on Management Approach - Mensenrechten

Gedragscode (http://www.joulz.nl/gedragscode/), Integriteit

17

DMA SO

Disclosure on Management Approach - Maatschappij

Gedragscode (http://www.joulz.nl/gedragscode/), Integriteit, Veiligheid, Over dit verslag

17, 47, 29

DMA PR

Disclosure on Management Approach Productverantwoordelijkheid

Gedragscode (http://www.joulz.nl/gedragscode/) en Klachtenmanagement, Over dit verslag

17, 29


Indicatoren Economische indicatoren

EC1

Omschrijving

Toelichting/verwijzing

Pagina

Direct gegenereerde en gedistribueerde economische waarde

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten Gedeeltelijk van toepassing

64

Milieu-indicatoren EN3

Direct energieverbruik door primaire energiebronnen

Tabel: Overzicht energieverbruik en CO2-emissies

57

EN4

Indirect energieverbruik door primaire energiebronnen

Tabel: Overzicht energieverbruik en CO2-emissies

57

EN7

Initiatieven ter verlaging van het indirecte energieverbruik en reeds gerealiseerde verlaging

Initiatieven zijn samengevat in vijf speerpunten: Huisvesting, Energieverbruik, Wagenpark, Afval en Papier. Zie paragraaf Milieuzorg van hoofdstuk Omgeving

56

EN16

Totale directe en indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht

CO2-emissie per medewerker (Kg/Fte)

26, 57

EN17

Andere relevante emissies van broeikasgassen (a.g.v. woon-werkverkeer)

Tabel: Overzicht energieverbruik en CO2-emissies

57

EN18

Maatregelen om emissies te reduceren en gerealiseerde verlagingen

Initiatieven zijn samengevat in vijf speerpunten: Huisvesting, Energieverbruik, Wagenpark, Afval en Papier. Zie paragraaf Milieuzorg van hoofdstuk Omgeving

56

EN22

Totaalgewicht afval naar type

Tabel: Totale hoeveelheid afval

58

EN28

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieuwet- en - regelgeving

In het verslagjaar zijn geen significante boetes en sancties aan Joulz opgelegd in verband met het niet-naleven van milieuwet- en regelgeving

-

Sociale indicatoren - medewerkers LA1

Personeelsbestand naar functiecategorie, met arbeidsovereenkomst

Tabel: Medewerkersbestand

45

LA2

Personeelsverloop

In- en uitstroom medewerkers. Onder instroom wordt verstaan het aantal nieuwe medewerkers dat in 2011 een arbeidscontract met Joulz of CityTec heeft getekend. Dit zijn er in 2011 315 geweest (exclusief stagiaires). Tegelijkertijd hebben 234 collegaâ&#x20AC;&#x2122;s Joulz verlaten (exclusief stagiaires). Het totaal aantal medewerkers komt ultimo 2011 uit op 2499 personen.

28

79


GRI-index — Sociale indicatoren - medewerkers Element

Toelichting/verwijzing

Pagina

LA6

Percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke arbo-commissies van werkgever en werknemers die bijdragen aan de controle op en advies over arbo-programma’s

Het personeel vertegenwoordigd via de volgende overlegcommissies: CVOC - Centrale Veiligheid Overleg Commissie EIOC - Ernstige Incidenten Ongevallen Commissie VVC - Veilig Vakmanschap Commissie CTVO - CityTec Veiligheid Overleg SPVO - Service Provider Veiligheid Overleg PVO - Projecten Veiligheid Overleg AVC - Aannemer Veiligheid Commissie SMT - Sociaal Medisch Team Via deze commissies is het gehele personeel vertegenwoordigd

-

LA7

Cijfers over letsel, beroepsziekte, uitvaldagen en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen

Tabel: Ongevallen Gedeeltelijk van toepassing

48

LA10

Opleiding en ontwikkeling

Het aantal gegeven cursussen en opleidingen. Gedeeltelijk van toepassing

46

LA12

Percentage van totaal aantal medewerkers dat informatie krijgt over prestatie en loopbaanontwikkeling

De jaarlijkse beoordelingscyclus bestaat uit een planningsgesprek over het IMP (Individueel Medewerkers Plan), een voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek. Deze cyclus is van toepassing op al het personeel

-

LA13

Samenstelling van bestuurslichamen en uitsplitsing van medewekers per categorie naar geslacht, leeftijd, minderheden en andere indicatoren van diversiteit

Tabel: Medewerkersbestand Gedeeltelijk van toepassing

45

Maatschappelijke indicatoren SO3

Percentage van het personeel dat training in anticorruptiebeleid en -procedures van de organisatie heeft gevolgd

Joulz heeft in 2011 een Gedragscode ontwikkeld die via een ‘Programma invoering Gedragscode’ in de organisatie is geïmplementeerd. Gedeeltelijk van toepassing

17

SO4

Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen van corruptie

Het aantal unieke integriteitsmeldingen. Zie paragraaf ‘integriteitsmeldingen’. Gedeeltelijk van toepassing

17


Maatschappelijke indicatoren Element

Toelichting/verwijzing

Pagina

SO7

Totaal aantal rechtszaken vanwege concurrentiebelemmerend gedrag, anti-kartel-, en monopolistische praktijken, alsmede de resultaten van deze rechtszaken

In 2011 is er een melding van concurrentiebelemmerend gedrag gedaan bij de directie die uiteindelijk zonder juridische gevolgen is afgehandeld

-

SO8

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en regelgeving

In 2011 zijn er twee boetes opgelegd door het Agentschap Telecom. Deze boetes waren individueel minder dan € 100.000. Er zijn geen niet-monetaire sancties opgelegd Gedeeltelijk van toepassing

17

Mensenrechten indicatoren HR4

Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen.

Het aantal meldingen van discriminatie. Er zijn geen integriteitsmeldingen geweest in 2011 die betrekking hadden op discriminatie. Zie paragraaf ‘integriteitsmeldingen’. Gedeeltelijk van toepassing

17

Productverantwoordelijkheid indicatoren PR9

Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet naleven van wet- en -regelgeving betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten

Het aantal significante boetes wegens niet naleven van wet- en regelgeving. In 2011 zijn er twee boetes opgelegd door de Arbeidsinspectie. Deze boetes waren individueel minder dan € 100.000. Er zijn geen niet-monetaire sancties opgelegd. Gedeeltelijk van toepassing

17

81


Gemeente Zaanstad —

‘In sneltreinvaart een uitstekend idee’ Erik Haartman


83


Erik Haartman, Beheerder Openbare Verlichting en Verkeers Regel Installaties bij de gemeente Zaanstad

‘In sneltreinvaart een uitstekend idee’ De politie van Zaanstad vroeg bij de gemeente om andere verlichting voor het uitgaansgebied rond de Dam in Zaandam. Het huidige gelige licht blijkt zo gezellig dat kroegtijgers na sluitingstijd amper huiswaarts willen. En beveiligingscamera’s kunnen alleen vage beelden vastleggen. CityTec, onderdeel van Joulz legde de gemeente een inventief plan voor met calamiteitenverlichting. In één straat is de pilot een feit, nu volgt de rest van het gebied. ‘We wilden niet tornen aan de gemoedelijke sfeer van de bestaande gele lampen. Maar ’s nachts helpt feller licht de mensen sneller naar huis. Bij calamiteiten en voor goede beelden op de camera’s is meer licht nodig. Die vraag legden we aan CityTec voor. Heel snel kwamen ze met een uitstekende oplossing: het sfeerlicht blijft intact en er komt ledverlichting bij, die aangaat na sluitingstijd en bij calamiteiten.’ Eén telefoontje ‘Het conceptrapport van CityTec was al zo goed dat ik daarmee meteen naar de beleidsmakers in onze gemeente ben gestapt. CityTec heeft in december de pilot opgeleverd in een stukje van het gebied. Met de politie evalueren we het effect en daarna breiden we uit. We stemmen de functionaliteiten en de inschakelprocedure af. Het licht gaat in elk geval om 3.00 uur aan. En als er iets gebeurt, is één telefoontje genoeg: bij het eerste belsignaal gaan de lampen aan.’ Met bezieling ‘Behalve snelheid van begrip en handelen zie ik bij CityTec ook kennis van zaken en actiebereidheid. Waar ze er zelf niet uitkomen, weten ze waar ze hulp kunnen krijgen. Zo hebben ze zelfs iemand uit Zwitserland ingeschakeld voor een specifieke vraag. Het plan is ook met bezieling uitgevoerd. En dat is best bijzonder.’


Product Verlichting

Zichtbaar, veilig en mooi met licht Licht in de buitenruimte heeft verschillende functies. Het maakt verplaatsingen in het donker mogelijk, zorgt voor veiligheid en verfraait de omgeving. Al die aspecten maakt CityTec mogelijk als Joulzspecialist in openbare verlichting. Veel opdrachtgevers benaderen CityTec voor lichtoplossingen vanwege het innovatieve karakter en de veelzijdigheid. In de openbare verlichting volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Duurzaamheid is hĂŠt kenmerk van de hedendaagse vraag. Led-verlichting voldoet in alle opzichten aan de eisen, onder andere vanwege het geringe verbruik, de lange levensduur en de lage kosten. CityTec levert energiezuinige led-verlichting in alle gangbare toepassingen en biedt ook een led-armatuur van eigen makelij: LED Floor. CityTec zoekt de besparing niet alleen in het type lampen. Ook dimmen verlaagt het energieverbruik. Bij statisch dimmen wordt een lamp of verlichtingsgroep ingesteld op matiger branden op vaste tijdstippen. Is bij bepaalde omstandigheden meer of juist minder licht gewenst, dan is dynamisch dimmen de oplossing. Achterpaden en objecten CityTec heeft al op talloze plaatsen in het hele land voor verlichting gezorgd, zoals bij woningblokken en rond kantoren. Daarom kunnen we putten uit een ruime ervaring voor het geven van advies en het aanleggen van installaties. Ook op moeilijke plekken zoals achterpaden. Voor het aanlichten van bijzondere objecten zijn speciale technieken vereist waarvan we veel kennis hebben. Bij storingen aan verlichtingsinstallaties of uitval daarvan zijn de monteurs snel ter plaatse voor herstel. Partijen die verlichting niet in eigendom willen nemen, hebben met de lease van een installatie geen omkijken naar beheer en onderhoud.

85


Colofon — Dit jaarverslag is een uitgave van Joulz B.V. Postbus 2400, 3000 CK Rotterdam Voor informatie of feedback heidi.nachtegaal@joulz.nl Tekst Bondt Communicatie en Joulz Concept en ontwerp wijZE Creativiteit voor merken, Rotterdam Fotografie Sicco van Grieken, Marcel Rozenberg en NFP Drukwerk OBT bv, Den Haag Op alle in dit jaarverslag gepubliceerde foto’s berust copyright. Dit jaarverslag verschijnt in een oplage van 1.500 op FSC®-gecertificeerd papier en is ook digitaal gepubliceerd op onze website www.joulz.nl.


Staan 366 dagen voor u klaar in 2012 â&#x20AC;&#x201D;


Joulz jaarverslag 2011  

Het jaarverslag van Joulz over het jaar 2011, waarin Joulz geïntegreerd rapporteert over haar financiële resultaten, haar projecten en haar...

Joulz jaarverslag 2011  

Het jaarverslag van Joulz over het jaar 2011, waarin Joulz geïntegreerd rapporteert over haar financiële resultaten, haar projecten en haar...

Advertisement