Page 1

Crocus

MARIA VÁZQUEZ


Crocus Safran (francés)  Crocus (latín)  Saffron (inglés)  Azafrán (español) 


CLASIFICACIÓN

Reino vexetal Anxiosperma: Son as plantas que teñen flor e a semente está nun froito.


Distribución 

A planta soporta temperaturas rigurosas, con valores que oscilan entre 35-40 º C en veran y –15 º C ó –20 º C no inverno. As necesidades hídricas estímanse nuns 600-700 mm de agua anuais. Asegúrase que das precipitacións copiosas ao ano coincidentes cos períodos de diferenciación e floración, poden ser suficientes para abastecer os requerimientos hídricos da planta. O solo preferentemente, con textura calcáreo – arxilosa,


Reproduci贸n Ten reproduci贸n sexual e asexual por bulbos. .


Nutrición 

A súa nutrición e Autótrofa .

Fabrican o seu propio alimento.


Poema Toda planta ten oficio

o azafrán para a cociña é moi bo para a saúde Quen ten cóbados que estude quen non os ten, ten morriña. Co azafrán enriba ten moitos quilos de fariña.

Crocus de María Vázquez  

Trabao Crocus de María Vázquez