Page 1

Základní informace ke kurzu Popis kurzu Kurz má za úkol poskytnout studentům informace týkající se základní obsluhy počítače PC a sady MS Office. Studenti se v něm seznámí s jednotlivými částmi moderních počítačů, s jejich vlastnostmi, zapojením, principem činnosti a možnostmi jejich využití.

Vstupní znalosti  základní znalost PC a jeho ovládání (úroveň střední škola)

Výstupní znalosti Absolvent kurzu bude:  ovládat počítačovou terminologii  teoreticky znát složení PC, druhy počítačů, periferní zařízení a jejich fungování  seznámen s existencí hlavních operačních systémů  zvládat základní operace v OS Windows a v programech Word, Excel a PowerPoint  ovládat formální stránku tvorby dokumentů  umět připojit PC k internetu  vědět o zásadách bezpečnosti na PC a na internetu

Ukončení  Průběžné plnění úkolů, které budou zadávány v jednotlivých týdnech. Na vypracování budete mít 14 dnů. Termín a formu odevzdání najdete vždy v zadání úkolu. Splnění všech úkolů je podmínkou k účasti na závěrečném testu.  Závěrečný test ze studijních materiálů, první termín bude vypsán pravděpodobně v lednu 2011.  Praktická zkouška u počítače ze znalostí a dovedností kancelářského softwaru. Bude vycházet z úkolů, které vypracujete v průběhu semestru.

Forma ukončení  zápočet


1. týden (30. 9. - 5. 10. 2010) Osnova    

Základní informace ke kurzu (viz předchozí kapitola) Základní terminologie Popis PC Vstupy a výstupy

Zdroje ke studiu: Základní terminologie  Ovládání počítače. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2007. Hardware, s. 7 - 25. Přidat sken Historie PC  Ovládání počítače. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2007. Hardware, s. 4 - 6.  Personal computer. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 1 November 2001, last modified on 30 August 2010 [cit. 2010-09-03]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer>. Popis počítače  http://teachertube.com/viewVideo.php? video_id=40302&title=What_is_inside_a_Computer_  http://media.pearsoncmg.com/ph/bp/bp_evans_soundbytes_2/docs/pctour/main.html  Intel – the Journey Inside – online kurz o PC a jeho fungování http://educate.intel.com/en/TheJourneyInside/ExploreTheCurriculum/  Personal Computer na Wikipedia.org (viz výše).

mybbbb  

vvbvnbvnnnbnmbnbnmbnm

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you