__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Färgkarta och produktinformation

Håller huset vackert – i år efter år efter år


JOTUN 9918 KLASSISK VIT

JOTUN 1624 LÄTTHET

JOTUN 1001 EGGVIT

JOTUN 1037 SANDSTEN

JOTUN 1816 STRAND

JOTUN 343 ANTIKVIT

JOTUN 1465 DEMIGUL

Fasadkulör: JOTUN 1037 SANDSTEN, accentkulör 1: JOTUN 1624 LÄTTHET,

JOTUN 10 SOLGUL

JOTUN 8151 SALTGRÖN

JOTUN 348 GRÄNDGUL

accentkulör 2: JOTUN 8151 SALTGRÖN. Huset kommer från Sävsjö Trähus www.savsjotrahus.se

JOTUN 8062 GRÖN EMPIRE

JOTUN 745 GRÖN UMBRA

Kulörproverna är att betrakta som vägledande eftersom kulörupplevelsen kan variera med ljusförhållanden, glans och struktur. Riktig kulöråtergivning och kvalitet kan endast garanteras för Jotuns produkter blandade över Jotun Multicolor kulörblandningssystem.


JOTUN 9915 MORGONDIS

JOTUN 9911 NEUTRAL

JOTUN 1378 KONTUR

JOTUN 10254 BRUN JORD

JOTUN 5044 BLÅIS

JOTUN 347 MALMBLÅ

JOTUN 1434 LABRADOR

Fasadkulör: JOTUN 25 DALARÖD, accentkulör: JOTUN 1624 LÄTTHET

JOTUN 730 FJÄLLBLÅ

JOTUN 2142 VESTLANDSRÖD

JOTUN 25 DALARÖD

JOTUN 734 BRUNSVART

JOTUN 331 FALURÖD

Se fler färgsättningsförslag samt goda råd och tips på www.jotun.se


FASADKULÖR: JOTUN 1001 EGGVIT

FASADKULÖR: JOTUN 10 SOLGUL, ACCENTKULÖR 1: JOTUN 1624 LÄTTHET HUSET KOMMER FRÅN SÄVSJÖ TRÄHUS WWW.SAVSJOTRAHUS.SE

Hem kära hem Att bestämma kulören på huset är kanske ett av de största val du gör. Stora ytor skall färgsättas och kulören möter dig under många år, varje gång du kommer. Husets fasad är även familjens fasad utåt. Den återspeglar identitet och värderingar. Samtidigt skall fasaden samspela med omgivningen och husen runt omkring. I motsats till oss människor har huset samma fasad i alla slags väder och under alla årstider. Ofta är det under sommarhalvåret vi bestämmer en ny kulör, men försök att se huset framför dig i den nya kulören också under vinterhalvåret.

Huset på framsidan av färgkartan är målat i kulören JOTUN 9918 KLASSISK VIT.

FASADKULÖR: JOTUN 734 BRUNSVART

Några hänsyn att ta vid kulörval: ARKITEKTUREN Med rätt färgsättning framhäver du husets stil och arkitektur. GRANNSKAPET Ta hänsyn till dina grannars hus. Välj kulörer som bidrar till en enhetlig och harmonisk miljö. NATUREN Ljusa kulörer passar bäst i öppna landskap. Mörkare kulörer i områden med vegetation och skog. PERSONLIGHETEN Kulören är en viktig del av det intryck man får av huset, men också av er som bor i huset. Välj därför kulör med både omtanke och kreativitet.


Så här målar du väggen NYTT TRÄ – RENT OCH TORRT: 1

TVÄTTNING

Tvätta inte om det är rent.

2

GRUNDNING

Påför 1 strykning VISIR Oljegrunning pigmentert.

3

SLUTSTRYKNING

Påför 2–3 strykningar OPTIMAL. På hyvlade ytor rekommenderas 3 strykningar.

TIDIGARE BEHANDLAT TRÄ: 1

TVÄTTNING

Tvätta med JOTUN Kraftvask. Lös färg tas bort med stålborste/skrapa. Därefter påförs JOTUN Algoch Mögeldesinfektion.

2

GRUNDNING

Bart trä fläckgrundas med VISIR Oljegrunning pigmentert innan täcklasyr/täckfärg

3

SLUTSTRYKNING

Påför 2 strykningar OPTIMAL.

RÅD: Vid tvättning med JOTUN Kraftvask, skölj noga med kallt vatten. Undvik spill av JOTUN Kraftvask på fönster. Vid spill, skölj omedelbart med kallt vatten och torka av fönstren. Slutstrykning rekommenderas med 2 strykningar. På hyvlade ytor rekommenderas 3 strykningar för ökad hållbarhet. Före lasering och under vinterhalvåret rekommenderas VISIR Oljegrunning klar som grundning. Vid mögelangrepp rekommenderas användning av JOTUN Alg- och Mögeldesinfektion, efter en noggrann tvättning. OBS! Läs och följ produkternas bruksanvisningar noga.

Så här målar du fönster NYTT TRÄ – RENT OCH TORRT: 1

TVÄTTNING

Inte nödvändigt på nytt och rent trä.

2

GRUNDNING

Påför 1 strykning VISIR Oljegrunning pigmentert.

3

SLUTSTRYKNING

Påför 3 strykningar OPTIMAL Fönster.

TIDIGARE BEHANDLAT TRÄ: 1

TVÄTTNING

Tvätta med JOTUN Kraftvask. Lös färg tas bort med skrapa eller genom slipning.

2

GRUNDNING

Bart trä fläckgrundas med VISIR Oljegrunning pigmentert innan täcklasyr/täckfärg.

3

SLUTSTRYKNING

Påför 3 strykningar OPTIMAL Fönster.

RÅD: Vid tvättning med JOTUN Kraftvask, skölj noga med kallt vatten. Undvik spill av JOTUN Kraftvask på fönster. Vid spill, skölj omedelbart med kallt vatten och torka av fönstren. Slutstrykning rekommenderas med 2 strykningar. På hyvlade ytor rekommenderas 3 strykningar för ökad hållbarhet. Före lasering och under vinterhalvåret rekommenderas VISIR Oljegrunning klar som grundning. Vid mögelangrepp rekommenderas användning av JOTUN Alg- och Mögeldesinfektion, efter en noggrann tvättning. OBS! Läs och följ produkternas bruksanvisningar noga.


Art nr: 9JS999930018 2015

STOLAR: JOTUN 1001 EGGVIT

FASADKULÖR: JOTUN 1001 EGGVIT

OPTIMAL

OPTIMAL FÖNSTER

VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT

• Täckfärg för träfasader • Ger ett långvarigt fint utseende • Hybridteknologi: Kombination av akryl och alkydolja • Lätt att applicera • Mycket god kulör- och glansstabilitet • Lågt innehåll av lösningsmedel – Bra för dig och miljön

• Täckfärg för fönster, dörrar och andra hyvlade ytor utomhus • Kan även användas på de flesta plaster samt rostskyddad metall • Ger ett långvarigt fint utseende • Hybridteknologi: Kombination av akryl och alkydolja • Lätt att applicera: Ger ett jämnt och fint resultat • Mycket god kulör- och glansstabilitet

• Används som grundning på allt obehandlat trä utomhus, även tryckimpregnerat • Filtrerar bort skadligt ljus • Unik penetrationsförmåga • Förstärker/återskapar träets naturliga vattenavvisande effekt • Vid temperaturer under 5°C rekommenderas Visir Oljegrunning klar • Dokumenterad effekt mot röta (KEMI Regnr Klass 3 nr 5051)

JOTUN KRAFTVASK

JOTUN HUSVASK

• Kraftigt tvättmedel som används före ommålning • Tar effektivt bort sot, fett alger och svartmögel • Mattar ner och förbereder ytan för ommålning

• För årlig tvätt • Tar bort smuts, pollen, salt, fett, alger och ytmögel • Även lämplig för vanlig rengöring inomhus

JOTUN ALG & MÖGELDESINFEKTION • Används vid tydliga angrepp av alger och svartmögel • Skall amvändas efter tvätt med JOTUN Kraftvask eller Husvask • Desinficerar ytan • Skall inte sköljas av

Mindre kulöravvikelser kan uppstå mellan de olika produkttyperna.

Jotun Sverige AB Box 151, 421 22 Västra Frölunda Tel 031- 69 63 00, www.jotun.se

Återförsäljare:

Av trycktekniska orsaker kan de angivna kulörerna avvika från originalkulörerna.

FASADKULÖR: JOTUN 1378 KONTUR

Profile for Jotun Sverige AB

Optimal färgkarta web  

Optimal färgkarta web  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded