Page 5

7917124 7923494

VARMGRÅ 0394 RUSTIKK TERRACOTTA 2771

7921579 7925208

SENSES SAND

7923494 7928553

RUSTIKK TERRACOTTA 2771 ST. PAULS BLUE VÄGG: LADY MINERALS 50305030 ST. PAULS BLUE

2024 1140

JOTUN STANDARD NATURAL MINERALS JOTUN STANDARD NATURAL MINERALS JOTUN STANDARD SOFT MINERALS

LADY Minerals tillför de eleganta kulörerna en råare JOTUN STANDARD SOFT MINERALS känsla och rummet får en tidsenlig elegans. Naturliga gråtoner komponerade av sofistikerade LADY St. Pauls MINERALS Blue JOTUN och varmaSTANDARD LADY CashmereNATURAL skapar en sober och stilfull interiör. Med LADY Minerals får väggarna spela JOTUN STANDARD ELEGANT MINERALS en välförtjänt roll i rummet.

1804 v.1 LADY MINERALS 2016 in Test

7925208 SAND 1140 JOTUN STANDARD SOFT MINERALS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7961325 MARRAKESH 1623 JOTUN STANDARD SubPaletteName SOFT MINERALS ColourId ColourName ColourNo ColourSystem ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7928553 7969302 7909580

ST. PAULS BLUE KRYDDER GRÅ HARMONI

5030 2500 1032

LADY MINERALS MINERALS 1462 GRÅ SKIFFER JOTUN STANDARD VÄGG: ELEGANT JOTUN STANDARD STANDARD ELEGANT SOFT MINERALS JOTUN MINERALS

7961325 8009548 7909599

MARRAKESH KALKGRÅ VALMUEFRØ

1623 10342 1877

JOTUN STANDARD SOFT MINERALS JOTUN STANDARD STANDARD NATURAL NATURAL MINERALS MINERALS JOTUN

7969302 8075884 7909608

KRYDDER SOFTSKIFER SKIN GRÅ

2500 10580 1462

JOTUN STANDARD SOFT MINERALS JOTUN STANDARD STANDARD ELEGANT SOFT MINERALS JOTUN MINERALS

8009548 8097570 7917124

KALKGRÅ SMOOTH WHITE VARMGRÅ

10342 8470 0394

JOTUN STANDARD NATURAL MINERALS JOTUN STANDARD STANDARD NATURAL ELEGANT MINERALS JOTUN MINERALS

8075884 8097573 7921579

SOFT SKIN CASHMERE SENSES

10580 10683 2024

JOTUN STANDARD SOFT MINERALS JOTUN MINERALS JOTUN STANDARD STANDARD ELEGANT SOFT MINERALS

1804 v.1 LADY MINERALS 2016 in Test

5030 ST. PAULS BLUE LADY MINERALS

8470 SMOOTH WHITE LADY MINERALS

8097570 SMOOTH WHITE 8470 JOTUN STANDARD ELEGANT MINERALS 8097775 GREEN LEAF 8469 JOTUN 7923494 RUSTIKK TERRACOTTA 2771 JOTUN STANDARD STANDARD NATURAL NATURAL MINERALS MINERALS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ColourId ColourName ColourNo ColourSystem SubPaletteName ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8097573 CASHMERE 10683 JOTUN STANDARD ELEGANT MINERALS

1804 v.1 LADY MINERALS 2016 in Test

7925208 SAND 1140 JOTUN STANDARD SOFT MINERALS 1032 GRÅ HARMONI LADY MINERALS VÄGG: LADY MINERALS 8470 SMOOTH WHITE 7909580 GRÅ HARMONI 1032 JOTUN STANDARD ELEGANT MINERALS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8097775 GREEN LEAF 8469 JOTUN STANDARD SubPaletteName NATURAL MINERALS ColourId ColourName ColourNo ColourSystem ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7928553 ST. PAULS BLUE 5030 JOTUN STANDARD ELEGANT MINERALS 7909599 VALMUEFRØ 1877 JOTUN STANDARD NATURAL MINERALS 7909580 GRÅ HARMONI 1032 JOTUN STANDARD ELEGANT MINERALS 7961325 MARRAKESH 1623 JOTUN STANDARD SOFT MINERALS 7909608 GRÅ SKIFER 1462 JOTUN STANDARD ELEGANT MINERALS 7909599 VALMUEFRØ 1877 JOTUN STANDARD NATURAL MINERALS 7969302 KRYDDER 2500 JOTUN STANDARD SOFT MINERALS 7917124 VARMGRÅ 0394 JOTUN STANDARD NATURAL MINERALS 1 1462 GRÅ SKIFFER LADY MINERALS 7909608 GRÅ SKIFER 1462 JOTUN STANDARD ELEGANT MINERALS 8009548 KALKGRÅ 10342 JOTUN STANDARD NATURAL MINERALS 7921579 SENSES 2024 JOTUN STANDARD SOFT MINERALS 7917124 VARMGRÅ 0394 JOTUN STANDARD NATURAL MINERALS 1 8075884 SOFT SKIN 10580 JOTUN STANDARD SOFT MINERALS 7923494 RUSTIKK TERRACOTTA 2771 JOTUN STANDARD NATURAL MINERALS LADY Minerals är kalkmatt, vilket ger ett 7921579 SENSES 2024 JOTUN STANDARD SOFT exklusivt utseende. Med enMINERALS levande yta får du ett unikt och personligt uttryck. 8097570 SMOOTH WHITE 8470 JOTUN STANDARD ELEGANT MINERALS 7925208 SAND 1140 JOTUN STANDARD SOFT MINERALS 7923494 RUSTIKK TERRACOTTA 2771 JOTUN STANDARD NATURAL MINERALS 10683 CASHMERE LADY MINERALS 8097573 CASHMERE 10683 JOTUN STANDARD ELEGANT MINERALS Av trycktekniska orsaker kan de angivna kulörerna avvika från originalkulören. Kulörproverna är att betrakta som vägledande. Tänk på att underlagets sugförmåga, påföringsteknik 7928553 ST. PAULS BLUE 5030 JOTUN STANDARD ELEGANT MINERALS och antal strykningar påverkar kulören. Vi rekommenderar en provstrykning på ett motsvarande underlag innan arbetet påbörjas. 7925208 SAND 1140 JOTUN STANDARD SOFT MINERALS

ELEGANT MINERALS

SOBERT, TIDSENLIGT OCH SOFISTIKERAT

Lady Minerals Kalkfärg  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you