Page 1

2012/2013 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 3 LETNIE, PO GIMNAZJUM LP

PRZEDMIOT

Klasa

Autor

Tytuł podręcznika

1

Język polski

1

Mrowcewicz Krzysztof

Przeszłość to dziś. Część 1

2

Język angielski

1

3

Język niemiecki

1

4

Historia

1

5

Wiedza o społeczeństwie

1

6

Wiedza o kulturze

1

7

Matematyka

1

Kurczab Marcin, Kurczab Elżbieta, Świda Elżbieta

Matematyka. Podręcznik do liceów i techników zakres podstawowy

8

Fizyka i astronomia

1

Fiałkowska Maria

Wyd. „ZamKor” 394/2011

9

Chemia

1

Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Świat chemii Podręcznik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

10

Biologia

1

Biologia na czasie .Podręcznik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Wyd. Nowa Era

Geografia. Po prostu Zakres podstawowy

WSiP 511/2012

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

Wyd. Nowa Era 467/2012

Informatyka Europejczyka

Grupa Wyd. „Helion” 542/2012 Wyd. OPERON 411/2012

11

12

13

14

Motta Giorgio

1

Podstawy przedsiębiorczości

1

Edukacja dla bezpieczeństwa

Roszak Stanisław, Kłaczkow Jarosław

Smutek Zbigniew, Maleska Jan Panek Wacław

Maciejowska Iwona, Warchoł Anna

Bonar Emilia, Krzeszowiec-Jeleń Weronika , Czachorowski Stanisław

Geografia

Technologia informacyjna

Cunningham Sarah, Moor Peter, Real Life Pre-Intermediate Umińska Marta

Łęcka Izabella, Mularczyk Mirosława Makieła Zbigniew, Rachwał Tomasz 1

1

Skłodowski Jarosław

Goniewicz Mariusz, NowakKowal Anna, Smutek Zbigniew

Wydawca –

nr dopuszczenia

Wyd. „STENTOR” 498/1/2012 Pearson Central Europe sp. z o.o. 126/1/2009

Exakt 1. Podręcznik do języka niemieckiego. Książka ćwiczeń Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

„LektorKlett” 358/2011 Wyd. „Nowa Era” 525/2012

Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych Wiedza o kulturze

Wyd. OPERON 407/2011

Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

Wyd. Polskie w Wołominie 366/2011 Oficyna Edukacyjna K.Pazdro 412/1/2012

Wyd. „ZamKor” 535/2012

450/212


podane książki są obowiązujące do profilu podstawowego,

PRZEDMIOTY ZAWODOWE DO ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK PRZEDMIOT

KLASA

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

1

Technologia i materiałoznawstwo elektryczne

WYDAWCA-

AUTOR

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

Bolkowski S.

Elektrotechnika

WSiP

Pióro B.

Podstawy elektroniki

PWN

1

Szczepański Z., Okoniewski S.

Technologia i materiałoznawstwo dla elektroników

WSiP

Układy cyfrowe i mikroprocesorowe

1

Głocki W.

Układy cyfrowe

WSiP

Pomiary elektryczne i elektroniczne

1

Pilawski M.

Pracowania elektryczna

WSiP

NR DOPUSZCZENIA

PRZEDMIOTY ZAWODOWE DO ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK WYDAWCA-

PRZEDMIOT

KLASA

AUTOR

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

Technologia i materiałoznawstwo

1

Potyński A.,

Podstawy konstrukcji mechanicznych Technologia dla elektryków Rysunek techniczny Czytam rysunek elektryczny

WSiP

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

1

Elektrotechnika Zbiór zadań z podstaw elektrotechniki

WSiP WSiP

Elektronika

WSiP

Pomiary elektryczne. Obwody prądu stałego Pomiary elektryczne. Obwody prądu przemiennego Aparatury i urządzenia elektryczne Instalacje elektryczne

Wyd. Szkolne PWN Wyd. Szkolne PWN WSiP WSiP

Pracownia pomiarów elektrycznych

1

Urządzenia elektryczne

1

Borkowski M., Paprocki K. Michel K., Sapiński T., Bolkowski St. Markiewicz A. Chwaleba A., Moeschke B. Płoszajski G. Idzi K. Przybyłowska A. Kotlarski W., Grad J. Markiewicz H.

NR DOPUSZCZENIA

WSiP WSiP WSiP


PRZEDMIOTY ZAWODOWE DO ZAWODU TECHNIK MECHATRONIK Wydawca -

Zajęcia edukacyjne

klasa

Autor

Tytuł podręcznika

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

1

Bolkowski S.

Elektrotechnika

WSiP

Pióro B. Chwaleba A., Moeschke B. Płoszajski G. Górecki A., Grzegórski Z.

Podstawy elektroniki

PWN

Elektronika

WSiP

Montaż systemów mechatronicznych Pomiary elektryczne i elektroniczne

1 1

Grabowski L.

nr dopuszczenia

Montaż, naprawa i eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych Pracowania elektroniczna, układy elektroniczne

PRZEDMIOTY ZAWODOWE DO ZAWODU TECHNIK INFORMATYK LITERATURA POMOCNICZA,UZUPEŁNIĄJACA PRZEDMIOT

KLASA

Systemy operacyjne

1

Urządzenia techniki komputerowej

1

AUTOR Pytel K., Osetek S. Wojtyszkiewicz K.

TYTUŁ PODRĘCZNIKA Systemy operacyjne i sieci komputerowe I Urządzenia techniki komputerowej cz.1

WYDAWCA-

NR DOPUSZCZENIA

WSiP PWN


Podreczniki - klasy I-sze  
Podreczniki - klasy I-sze  

podrecznik

Advertisement