Page 1

juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

13:59

Pagina 1

informatieblad voor de gemeente

37e jaargang no. 7 juli-augustus 2011

Redactieadres: Molenberg 1 6191 KL Beek-Lb. Tel. 046 - 437 37 28 E-mail: nuutsbaeker@home.nl

Bezorgklachten: Dhr. S. Mullens Tel. 046 437 67 03

Advertenties / druk: Janssen Grafimedia Burg. van Meeuwenstraat 12 6191 ND Beek-L Tel. 046 437 23 38 truus@janssengrafimedia.nl

Uitgave onder verantwoordelijkheid van Stichting De Nuutsbaeker

Kopij aanleveren zie pagina 2

IN DEZE NUUTSBAEKER o.a.:

ProCult Festival straattheater Achter de Kerk te Beek .... pag.

6

Rondom Beek ..................

pag.

8

Spaubeker back to the 70’s en 80’s Party ..........

pag.

19

Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ schaft nieuwe hellebaarden aan ..............

pag.

22

Gehandicaptenplatvorm beoordeelt gebouwen in Beek op rolstoelvriendelijkheid .. pag.

34


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

INHOUD: - Van de Redactie . . . . . . . . . . . . . 2 - 4 Avondwandelingen in en rond Beek . . . . . . . . . . . . . 2 - 25e Open Monumentendag Beek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - PBC Sennalee promoveerd naar de 2e Klasse . . . . . . . . . . . 5 - “De bossen van de Westelijke Mijnstreek” . . . . . . . . . 5 - ProCult Festival straattheater Achter de Kerk te Beek . . . . . . . . 6 - Mag ik u even voorstellen…. . . . . . 7 - Rondom Beek . . . . . . . . . . . . . . 8 - Gietijzeren wegkruis vervangen . . . 11 - Karate do Weng dankt Beek voor gastvrijheid; EK karate een groot succes! . . . . . 13 - Taxatie-dag in het ELSmuseum Is het Kitsch of is het Kunst ? . . . . 17 - Beek in Beeld . . . . . . . . . . . . . . 17 - Spaubeker back to the 70’s and 80’s Party . . . . . . . . . . 19 - Wie kent wie . . . . . . . . . . . . . . . 20 - Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ schaft nieuwe hellebaarden aan . . . 22 - Op 'n Benkske . . . . . . . . . . . . . . 23 - Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ bezocht Europäische Nachtwächterund Türmerzunfttreffen . . . . . . . . 25 - Kapellenwandeling in Beek . . . . . . 27 - Beek in Beeld . . . . . . . . . . . . . . 29 - Willem Tell succesvol in kampioenschappen . . . . . . . . . . . 30 - 25ste “Vrijmarkt” . . . . . . . . . . . . 31 - Evenementenrooster . . . . . . . . . . 31 Gemeente info: - Voorbereidingen voor uitvoering 1ste fase project Ontkluizing Keutelbeek van start . . . . . . . . . - Start project “Energieteams in de wijk” . . . . . . - Gehandicaptenplatform beoordeelt gebouwen in Beek op rolstoelvriendelijkheid . . . . . . . . - Parkeerverbod plein markt Spaubeek . . . . . . . . . . . . . . . . - Basisschoolleerlingen genoten van sportieve activiteiten tijdens de Sportdagen 2011 . . . . . . . . . . - De Beekse Bron winnaar van ontwerpwedstrijd 1ste duurzame wijk Limburg . . . . . . . . . . . . . . - Oproep: evenementen en foto’s voor gemeentekalender 2012 . . . - Expositie “Beeker Amateurkunstenaars Exposeren”. . . . . . . - Gebiedsontwikkeling Beek; van plannen naar uitvoering . . . . - Multiculturele Dorpsdag Beek . . . - Snoeien hinderlijke beplanting . . . - Vacatures vrijwilligerswerk . . . . .

. 32 . 33

. 34 . 35

. 36

. 36 . 37 . 37 . 38 . 38 . 39 . 39

De Nuutsbaeker in data

2

Verschijningsdatum

Inleveren kopij

18 16 20 18 22

21 18 23 20 18

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI 2012

AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

28-06-2011

13:59

Pagina 2

Van de Redactie Het vakantienummer van dit jaar ligt voor u. Naast interessante teksten staan deze keer ook veel foto’s bij de verschillende artikelen, die een en ander nog verder verfraaien. Er wordt al vooruit gekeken tot na de vakantie, wanneer u al weer terug bent van misschien wel spannende avonturen in binnen- of buitenland. In deze editie is beslist weer voor ieder wat wils. Wandelingen , straattheater, exposities van Beeker Amateurkunstenaars, of een zoektocht naar personen op de grote foto in het midden van deze uitgave vormen slechts een kleine greep uit het gevarieerde aanbod. Houdt dit nummer voorlopig eens binnen handbereik, u hebt er nu immers tijd voor. U kunt het in kleine stukjes tot u nemen. Enfin, geniet van uw vakantie en daarbij van deze Nuutsbaeker. Vergeet in augustus niet de deadline voor het inleveren van de kopij voor de volgende editie, dan kunnen wij in september weer zorgen voor een sprankelende uitgave na een welverdiende vakantie. De vakantiegangers wensen we een goede heen- en terugreis en voor de thuisblijvers een aangenaam verpozen in de eigen contreien met ontspannen, plezierige bezigheden. Wiel Heijnen, eindredactie

Maandag 15 augustus start de 1ste van de 4 avondwandelingen in en rond Beek Bij de gemeentelijke herindeling van 1982, kwam de gemeente Beek tot stand. Dat was ook het moment dat het IVN Spaubeek, de vereniging voor natuur en milieu educatie haar naam aanpaste aan het nieuwe werkgebied binnen de gemeente Beek en haar naam veranderde in IVN SpauBeek. Om dit opnieuw te benadrukken organiseert het IVN Spau-Beek samen met de gemeente alweer voor de derde keer deze 4 avondwandelingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de wandelingen van het wandelroutenetwerk van de gemeente Beek. In de folder daarvan lezen we: Het Beekse buitengebied is bekend als overgangsgebied tussen stad en platteland in Zuid-Limburg. Het is landschappelijk zeer aantrekkelijk en kent veel cultuurhistorische en natuurlijke waarden (einde citaat). Tijdens de wandelingen zullen gidsen van het IVN een aantal van deze cultuurhistorische- en natuurlijke waarden onder uw aandacht brengen middels vertelmomenten. De wandelingen zijn op 4 opeenvolgende avonden in augustus. Terug van vakantie een uitstekende gelegenheid om eens lekker te wandelen en te genieten van ons mooie buitengebied.

De wandelingen zijn ongeveer 7 km en duren, inclusief een pauze met versnapering, ca 2 uur. Elke avond is het vertrek om 19.00 uur. U kunt 1 avond meelopen, maar uiteraard ook alle 4 de avonden en er op deze manier een avondvierdaagse van maken. • Maandag 15 augustus is de 1ste avondwandeling, de Kelmonderbosroute. Vertrek om 19.00 uur bij het gemeentehuis te Beek. • Dinsdag 16 augustus is de 2de avondwandeling, de Genhoutroute. Vertrek om 19.00 uur bij restaurant Aan de Meule, Schimmerteweg 17 • Woensdag 17 augustus is de 3de avondwandeling, de Spaubeekroute. Vertrek om 19.00 uur Bongerd (markt) te Spaubeek. • Donderdag 18 augustus 4de en laatste avondwandeling, de Vrouwenbosroute. Vertrek om 19.00 uur bij De Haamen, De Haamen 1 Info: Sjaak Frenken 046-4435549 en www.ivnspaubeek.nl


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

13:59

Pagina 3

Zondag 11 september: 25e Open Monumentendag Beek De Heemkundevereniging Beek organiseert ieder jaar in samenwerking met de gemeente Beek de activiteiten tijdens de landelijke Open Monumentendag. Het landelijke thema van de 25e Open Monumentendag op zondag 11 september is ‘Nieuw gebruik - Oud gebouw’ en handelt over de herbestemming van gebouwen. Het is vaak moeilijk om voor monumentale panden, na het wegvallen van de oorspronkelijke bestemming, een nieuwe bestemming te geven. In Beek hebben de afgelopen 60 jaar diverse fabrieken, boerderijen en kantoren hun oorspronkelijke bestemming verloren. Oorzaken waren verplaatsing van productie, ontkerkelijking, teruglopende middenstand, nieuwe eisen aan werkomgeving en gezondheidszorg, of krimp aantal boerenbedrijven door schaalvergroting. In het kader van een nijpend tekort aan woningen werd aanvankelijk meestal overgegaan tot sloop, maar de laatste jaren is het historisch besef gegroeid en wordt voor deze panden een nieuwe bestemming gezocht. Dat dit vaak moeilijk is, blijkt uit de leegstand van een aantal, soms beeldpalende gebouwen, in onze gemeente. We denken hierbij aan het klooster van de Karmelietessen, sigarenfabriek Hennekens, kantoren, horecapanden en boerderijen. Veel van die gebouwen zijn uit historisch oogpunt of plek in de omgeving belangrijk voor onze gemeente. Ze nemen vaak

Boerderij Klinkenberg-De Bie, Hoeve Spaubeek een centrale plaats in, zoals de kerk, het klooster of de boerenhoeve. Tijdens Open Monumentendag zal een link gelegd worden tussen monumentale gebouwen en hun nieuwe functie, nieuwe betekenis, of zelfs nieuwe omgeving. Voor de deelnemers aan Open Monumentendag in Beek is een brochure samengesteld waarin alle panden beschreven worden wat de oorspronkelijke functie was en welke de nieuwe. De activiteiten rondom Open Monumentedag vinden plaats op zondag 11 september tussen 11.00 en 17.00 uur.

Deelnemers kunnen zich op twee plaatsen aanmelden en een brochure in ontvangst nemen. In Beek is dat het Heemkundemuseum, Om de Toren 5 (Maastrichterlaan) en in Spaubeek pand Klinkenberg gelegen aan Hoeve nr. 6. Bij diverse panden vinden er rondleidingen plaats, zijn demonstraties, exposities en treden artiesten op. Zo kan men o.a. in het gemeentehuis de expositie van de Beeker Amateurkunstenaars bezoeken, in het Heemkundemuseum gaan we terug naar ambachtelijk Beek, in de Hubertuskerk te Genhout ontmoet men de kunstenaars van de Limburgse School uit de eerste helft van de 20e eeuw, in de Hubertusmolen zijn demonstraties van graan malen en in enkele voormalige boerderijen maakt men kennis met het nieuwe gebruik van de hoeve. Deze en andere gebouwen staan uitvoerig in de brochure beschreven. De deelname op zondag 11 september is gratis en brochures zijn te ontvangen op de twee startplaatsen, zolang de voorraad strekt.

Paul Mennens

Boerderij Slangen-Romans, Groot Genhout 3


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

13:59

Pagina 4

Het Geuratelier Accountants- en belastingadviseurs

• Workshops zeepgieten en zeepbewerken • Kinderfeestjes • Verkoop geurprodukten • Kleine geschenken Openingstijden: di, do en vrij: 11.00 - 18.00 uur en volgens afspraak

Bij Cijfers & Mensen in balans kunt u terecht voor:

• Accountancy

Aldenhofstraat 3, 6191GP Neerbeek 06-53873125 www.hetgeuratelier.nl

• Administraties • Fiscale dienstverlening • Salarisadministratie • Juridische begeleiding • Mediation Aangesloten bij:

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op

Vondelstraat 2 6191 CN Beek

T 046 - 436 09 55 F 046 - 436 04 55

E info@cijfers-mensen.nl I www.cijfers-mensen.nl

(3"5

*4 ,-" /5& SUJOH PQIF /1"4 UB

WPPS

LP

Voor een DPNQMFFU OJFVXFJOSJDIUJOH Bij Smeets Woonsfeer vindt u als particulier een complete woninginrichting gericht op uw speciďŹ eke wensen. Als afronding worden de gekozen materialen aangebracht door vakkundig personeel zodat u de woninginrichting krijgt zoals u die voor ogen had.

K

L

A

N

TTPSUJN

T

FOU

E

N

P

A

S

*

www

.sm ONDE

eet

RDEEL

swo

SMEE

TS ST

ons

EIN GR

fee

OEP

r. n l

BUSIN ESS PA RK STE T 046 IN 408 - 428 81 80 | STE * NIET IN - EL | [GE GELDIG SLOO LEGEN I.C.M. NAAST ANDE RE KO RDW] RTINGE N EN WE

RKUREN

.

3VJNFLFV[FJO&JKGmOHFSt7PDBt"SUFt"%0t7SJFTDPt+"# -VYBnFYt%FTTPt#POBQBSUFt1BSBEFt/PWJMPO'PSCP .FFSXFUFO #F[PFLEBOPO[FTIPXSPPN(SBUJTQBSLFSFOWPPSEFEFVS

4NFFUT8PPOTGFFSBusiness Park Stein 408 | NL-6181 MD Stein / Elsloo T 046 428 81 80 | ' 046 428 81 88 | info@smeetssteingroep.nl | www.smeetswoonsfeer.nl STEIN

4

0QFOJOHTUJKEFO Ma. 13.00 - 17.30 uur | Di. t/m Vr. 09.00 - 17.30 uur | Za. 09.00 - 13.00 uur


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

13:59

Pagina 5

PBC Sennalee promoveerd naar de 2e Klasse De kleinste Poolbiljart vereniging van Nederland PBC Sennalee laat weer van zich horen. Het seizoen 2010 – 2011 is nu ten einde en we mogen spreken dat er een super resultaat is neergezet; Promotie naar de 2e Klasse is ons gelukt. Onze vereniging bestaat nog steeds maar uit 4 personen Rob Paulissen, Remco Paulissen, Saskia Simons en Bianca Maessen. De status Kleinste Poolbiljart Verening in Nederland hebben we nog steeds in handen. Vorig seizoen, toen we in de Bekerfinale de 2e plaats haalden en de Kleine beker wonnen, waren we dolgelukkig met het resultaat. Dit jaar hadden we een ander doel, namelijk eindigen bij de eerste drie op de ranglijst. We hadden hoog ingezet, want vorig jaar ging het allemaal niet zo best in de competitie. Onze spelers gingen van start op 30 september 2010. In onze poule trokken zich nog voor aanvang 2 teams terug uit de competitie, waardoor het nog moeilijker werd ons doel te behalen. In plaats van 12 teams stonden er bij ons nog maar 10 teams in de lijst waardoor het vele malen moeilijker is een gat te slaan naar de concurrenten. De eerste wedstrijd tegen een geduchte tegenstander werd beslist in ons voordeel en na 5 wedstrijden waren we koploper met 7 punten uit 4 wedstrijden. Na 7 wedstrijden ging het voor de eerste keer mis; we verloren 2 punten aan onze tegenstander. Toen de eerste helft gespeeld was stonden we 2 punten los van de rest en gingen we nog meer geloven in het beoogde doel een plaats bij de top 3. Wat we wel merkten was dat, nu we de koploper waren, iedereen van hoog tot laag het op ons gemunt had en koste wat kost van ons wilde winnen. We hielden prima stand tot begin april waar we 2 keer gelijk speelden en onze concurrenten heel langzaam dichterbij slopen. Op 13 april moesten we tegen een concurrent Awt Gelaen die ons in de eerste helft 2 puntjes afgepakt had. Dit was ook de enigste wedstrijd die we tot nu toe verloren hadden. We waren dan ook gebrand dit recht te zetten en zo wonnen we met 20 – 04 waardoor er een heel grote druk van ons afviel en we al zeker waren van plaats twee. De bond heeft het schema zo ingericht dat de volgende match 5 weken later plaats ging vinden, wat inhield dat we ons ritme vast moesten zien te houden

Van links naar rechts: Rob Paulissen, Bianca Maessen, Dave (Castelijn Café Napoleon), Saskia Simons en Remco Paulissen (zoon van Rob) en we op 19 mei de alles beslissende wedstrijd moesten spelen tegen de laatste concurrent die samen met ons de koppositie bezette. Het geluk was deze dag zeker niet aan onze zijde en verloren deze wedstrijd dan ook nipt. Met nog 1 wedstrijd te gaan en nog steeds hoop op een wonder gingen we van start. We sloten af met een overwinning en moesten 4 dagen wachten op het resultaat van de nieuwe koploper, deze speelde op de laatste speeldag gelijk. Hierdoor zijn we als 2e geëindigd en

maar 1 puntje verwijderd van het Kampioenschap. Toch zijn we Heel erg Trots en blij met dit resultaat en Promoveren we naar de 2e Klasse. Ook zijn we komend seizoen niet meer met 4 maar zeker 6 en mogelijk 7 spelers van de partij. Wil je onze vereningen komen versterken kom dan langs bij Cafe Napoleon in Beek. Je bent van harte welkom. Rob Paulissen Voorzitter PBC Sennalee

Zondag 28 augustus “De bossen van de Westelijke Mijnstreek” Wandelen in het Stammenderbos (± 7 km). Deze wandeling is een gezamenlijke activiteit van IVN Spau-Beek en IVN Schinnen. De wandeling voert ons langs de Geleenbeek en door het Stammenderbos. Vanuit het Natuurcentrum IVN Spau-Beek lopen wij langs de Geleenbeek richting het IVN-lokaal Schinnen. Dit lokaal is gevestigd aan de oude markt te Schinnen. Rond 11.00 uur is hier tijd voor een kop koffie en een stukje vla. Daarna lopen wij weer richting Spaubeek. De route zal ons dan door het Stammenderbos voeren. Het Stammenderbos ligt op de noord helling van het Geleenbeekdal en is bekend om de prachtige oude Beuken, de vele erosiegeulen en het natte broekbos met zijn vennen. Vertrek: 10.00 uur bij Natuurcentrum IVN Spau-Beek in het AZC (voormalig Retraitehuis) vlakbij station Spaubeek. Terugkomst ca. 13.00 uur. Info IVN Schinnen: Huub Janssen 046-4420125 en Info IVN Spau-Beek: www.ivnspaubeek.nl of Ben Derks 046-4749781. 5


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

13:59

Pagina 6

PROCULT FESTIVAL straattheater Achter de Kerk te Beek Zondag 21 augustus ontmoeten de liefhebbers van straattheater elkaar achter de St.-Martinuskerk in Beek. Het festival start om 16.00 uur en rond de klok van 22.00 uur wordt de volumeknop dichtgedraaid. De voorstellingen van de straatartiesten zijn gepland om 16.00, 17.00, 18.00 en 19.00 uur. Tussen de voorstellingen door kunnen de bezoekers genieten van live muziek. Ook na afloop van de laatste voorstelling is tot 22.00 uur muziek. Op het festivalterrein zijn voldoende zitplekken en kunnen de bezoekers behalve van het theater en muziek ook genieten van een lekker drankje of hapje. Het festival wordt georganiseerd door de Culturele Werkgroep Beek in samenwerking met buurtvereniging ‘Het Centrum’.

Voor de zesde keer wordt het festival in Beek achter de St.-Martinukerk georganiseerd. Dit jaar is de Culturele Werkgroep Beek er weer in geslaagd om een aantal topartiesten te contracteren. Het festival wordt geopend door "Eddie Only". Hij begon zijn carrière met “The Slampampers” waarmee hij over de hele we-

SNS Reisverzekering vanaf € 1,50 per maand Met de SNS Reisverzekering ga je het hele jaar door met een gerust gevoel op vakantie. Want met de ruime basisdekking ben je goed verzekerd bij ziekte, diefstal en schade in binnen- en buitenland. En je betaalt nooit te veel. Je kiest namelijk zelf waarvoor je verzekerd wilt zijn.

Je hebt al een SNS Reisverzekering vanaf € 1,50 per maand. Een SNS Reisverzekering afsluiten? Ga naar snsbank.nl/reis. Of ga naar een SNS Winkel bij jou in de buurt.

Straattheaterfestival Beek 2010

0DUNW --%HHN

 van vakantiegangers 6

reld muzikale comedy shows speelde. Hij heeft nu een nieuwe komische en muzikale solo show. De show heet ZIGZAG en gaat over "Eddie Only" die probeert een paar nieuwe liedjes ten gehore te brengen. Eddie heeft een geweldig mobiel podium om zijn solo optreden te ondersteunen, maar jammer genoeg heeft hij op de een of andere manier grote moeite het ding opgebouwd te krijgen. Tijdens de show worstelt Eddie met de apparatuur, valt van zijn eenwieler, breekt z'n beste ukelele, vindt een manier om toch een paar aangrijpende liedjes te vertolken, en slaagt er uiteindelijk... maar net...met moeite in om de waanzinnige Grand Finale te bereiken. ZIGZAG is een show vol met muziek, slapstick, zang, intimiteit, humor, tragiek en comedy. Dat er onder de straattheaterartiesten ook een Beekenaar rondtrekt, is bij weinig inwoners van onze gemeente bekend.


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

13:59

Pagina 7

Mag ik u even voorstellen….

Hoezo voorstellen, die ken ik toch allang zullen velen mensen denken bij het zien van deze foto. Want niet alleen in het centrum van Beek en de Carmelwijk maar ook in Kelmond, Geverik, Spaubeek, Neerbeek en Genhout heeft men hem de laatste 20 jaren op zijn wandelingen kunnen ontmoeten. U dacht bij het zien van deze foto die ken ik maar kennen en kennen is twee.

Marc Heijnen Sopacuwa We hebben het dan over Marc Heijnen (Sopacuwa). Als basisschoolleerling had Marc maar één droom: clown worden. Tijdens zijn studie aan het conservatorium te Maastricht kwam hij in aanraking met het artiestenvak en speciaal het clownsvak. Marc volgde lessen bij onder meer Lassaad, Eric de Bont en Jos Houben. Sinds 2000 is hij wekelijks op avontuur bij mensen met een meervoudige beperking. Met deze groep heeft Marc een sterke binding en hij geniet van de reacties. Marc speelde met veel plezier voor het Makadam Theater te Maastricht en Europa Kinderhulp. Echter zijn liefde voor het circus kon hij in 2001 concretiseren door met Circus Althoff door Nederland te toeren. In Beek treedt Marc op met de show Cyrk. Deze show gaat over een mannetje dat maar een wens heeft een eigen circus. Met zijn koffer en klarinet in de hand zoekt hij een goede locatie. Na het overwinnen van enkele obstakels lukt het hem om samen met het publiek zijn droom te verwezenlijken. Een fantastische voorstelling met een verrassende finale. Het straattheaterfestival in Beek heeft de afgelopen jaren een goede naam opgebouwd. Niet alleen door het hoge niveau van de artiesten die optraden, maar ook door de prachtige entourage waarin de voorstellingen plaatsvinden achter de St.Martinuskerk in Beek. Een historisch decor met kunstzinnige verrassende optredens met een lach en soms een traan. Paul Mennens Culturele Werkgroep Beek

Juist daarom dat ik even aandacht wil schenken aan Harrie Nijsten, geboren Prins Mauritslaan te Beek. Dus een ras echte Beekenaar,volop nog altijd positief staande in dit leven. Nooit chagrijnig, altijd leuk om een praatje mee te maken. Dus ook iemand die niet zegt dat vroeger het gras groener was maar wel iemand die tevreden en gelukkig met de nieuwe”tijd”mee gaat en kan leven. Harrie was tientallen jaren vrijwilliger bij V.V Caecar en heeft op de zelfde wijze heel veel werk voor de Carmelwijk verricht. Als voor één persoon het spreekwoord geldt: Eenvoud Siert De Mens is dit wel op Harrie Nijsten van toepassing. Harrie, de ouderdoms kwalen zul je in je levensloop moeten accepteren, net als jouw levenspad niet altijd over rozen ging. Mag ik je namens heel veel bewoners van Beek respect betuigen en namens die zelfde bewoners een fantastiesche 80-ste verjaardag wensen. Peter Sassen, Kennedylaan 15 - Beek

Verloren op zaterdag 21 mei, tussen 13.00 en 13.45 uur. Op parkeerplaats aan de Burg. Janssenstraat in Beek Gouden dames-ring, met zeer emotionele waarde (herinnering van overleden man). Tegen beloning terug te brengen. Tel. 046 - 4373881.

De Bolle Buiken Geboortebordenverhuur

te beschikbaar

uim Atelier • Opslag • Werkr

Kraamcadeautjes Borduurservice

loopafstand centrum Beek incl. parkeerplaats v.a. EUR 150 p/maand

voor meer informatie ga naar:

WWW.MAXIMUSBEHEER.NL

www.DeBolleBuiken.com Fattenbergstraat 55 Neerbeek Tel. 06 - 114 741 03 7


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:00

Pagina 8

Rondom Beek We vliegen van deze kant onze gemeente binnen en constateren dat het er bruist van de bedrijvigheid, zowel op het vliegveld als ook op het hele bedrijventerrein Technoport Europe.

Deze maand zullen we de titel bij dit artikel eens letterlijk nemen. In deze vakantieperiode maken we een ronde rondom Beek en komen daar heel wat bezienswaardigheden tegen. Als vertrekpunt hebben we gekozen voor ons vliegveld. Voor mensen van buiten onze gemeente: Maastricht Aachen Airport.

Vandaar uit vervolgen we onze weg naar het aangrenzende Geverik en vinden daar La Bergerie prominent gelegen in vooruitgeschoven positie. Voor voetgangers en fietsers is hier een keuzemogelijkheid, maar gemotoriseerd

DIART

edelsmeden

bijzondere trouwring omwerkingen

Juwelen aparte trouwringen in titanium met goud trouwringen, nu ook met zwartgoud

• trouwringen nu ook met zwart goud

• juwelen exclusive trouwringen met namen

• gedenksieraden

persoonlijke ontwerpen

w 8

• wij verwerken ook uw eigen familie goud in uw trouwring, juweel of gedenksieraad

Burg. Janssenstraat 10 a • 6191 JC Beek 046 437 7140 • info@DIARTdesign.nl w

w

.

D

I

A

R

T

d

e

s

i

g

n

.

n

l


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:00

Pagina 9

We passeren hier links en houden verder links aan langs de heuvel van Arthur Sproncken en verder de betonfabriek van Gelissen.

AZC een goed onderhouden kapelletje in het groen aan de rand van het dorp.

verkeer kan slechts rechts aanhouden. Uiteindelijk komen we bij de prachtige kapel en een bewonderenswaardige hoeve. De moeite waard om even bij stil te staan.

Op de doorgaande weg gaan we rechts richting St. Hubertusmolen. Ook daar is het goed vertoeven, maar wij kiezen voor de weg links naar Klein-Genhout.

Terug op de doorgaande weg kiezen we voor het viaduct onder de A76 door voor de weg langs de autoweg links naar Neerbeek.

Verder gaand met rechts het reeds eerder genoemde bedrijventerrein en links een oase van groen kiezen we op de volgende kruising de weg naar links en rollen zo tussen de rustieke huizen van Kelmond door.

Via deze straat komen we in GrootGenhout, alwaar we de prachtige kerk met vele kunstschatten waarnemen. Dit is een mooi moment voor enige bezinning. Nu gaan we verder via Hobbelrade naar Spaubeek. Hier ontdekken we onder andere een, helaas niet meer gebruikt, open luchttheater en in de buurt van het

Als de weg naar rechts draait staat als markant punt het kapelletje van Kelmond voor ons midden op de driesprong.

We raken daar Geleen, maar zetten koers richting kerk van Neerbeek. Verfraaid met een nieuwe klok en goed lopend uurwerk een baken voor ieder9


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:00

Pagina 10

Voor een mooie coupe en een super kleur Diverse knip - en kleurabonnementen zie de website

DAMES EN HEREN SALON OPENINGSTIJDEN: dinsdag donderdag vrijdag zaterdag

van van van van

8.00 8.00 8.00 8.00

tot tot tot tot

18.00 18.00 20.00 12.00

uur uur uur uur

Raadhuisstraat 21 - Tel. 046 - 437 63 97 - Beek

Vanaf 1 april 2011 afspraak maken online 24/7 via

www.hairdo.nl

Uw partner voor personeel, arbeid en gezondheid!

Langdurig verzuim? HP Groep helpt werkgevers Sanderboutlaan 9 • 6181 DN Elsloo • T 046 - 437 72 70 • www.boursgroep.nl

Raadhuispark 2 Beek tel. 046-4377819 www.hpgroep.nl Open: ma., di., do. en vr. 09.00-17.00 uur za. 10.00-16.00 uur / wo. GESLOTEN

10


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

een die van deze kant onze gemeente binnenkomt. Recht voor ons zien we nu gebouwen van DSM. Deze laten we rechts liggen en richten ons vervolgens naar Proosdijveld Noord, waar zich ook een groot bedrijventerrein bevindt. Niet alleen het centrum van Makado, maar voor we aan het spoor zijn ontdekken we nog een aantal verschillende andere bedrijven met onder andere de drukkerij waar onze Nuutsbaeker iedere maand gedrukt wordt. Bij de spoorwegovergang bekruipt ons een lichte twijfel. Gaan we er over of niet. Niet natuurlijk! We beperken ons hier tot het gebied ‘Rondom Beek’, maar dan wel in eigen gemeente. Voor het spoor, maar wel er langs hoort

28-06-2011

14:00

Pagina 11

al bij Elsloo, gemeente Stein. Toch even toegeven en van de route afwijken. Een paar keer links aanhouden en we naderen via het Siekendal weer ons mooie Beek, waar het goed vertoeven is. Bij het Lampenpaleis komen we op de mooi gerenoveerde Maastrichterlaan en zijn we bijna weer in ons centrum. Een centrum, omzoomd door zo veel schoonheid en

rustgevende natuur, dat onze gemeente afmaakt en voor iedereen wel iets te bieden heeft. Zo is Beek dus met recht een bruisende gemeente met veel bedrijvigheid die een grote verscheidenheid aan mogelijkheden biedt. Als jullie in de komende vakantie deze ronde een keer willen wandelen, of fietsen dan wens ik jullie hierbij veel plezier. Onderweg zijn er voldoende mogelijkheden om even te pauzeren met of zonder een versterking. Wiel Heijnen

Foto’s Loe Bergers

Gietijzeren wegkruis bij aansluiting Putboekerweg-Manegeweg vervangen Inleiding Enkele maanden geleden informeerden wij U over het feit, dat het bestaande gietijzeren wegkruis bij de aansluiting van Putbroekerweg en Manegeweg tussen Groot- en Kleingenhout door onverlaten was vernield. De beide zijbalken van het kruis werden afgebroken en helaas kon er maar één daarvan worden teruggevonden. Omdat op elk van deze balken een specifieke afbeelding voorkwam was het helaas niet mogelijk om de verloren gegane zijbalk opnieuw te gieten. De keuze was dus om het gehavende wegkruis te laten staan of een ander wegkruis aldaar te plaatsen. Omdat aan de oproep om de eventueel gevonden zijbalk terug te bezorgen geen gevolg is gegeven, is helaas door de Werkgroep Wegkruisen van IVN Spau-Beek gekozen om een ander wegkruis te plaatsen. Het oude wegkruis is ter bewaring ondergebracht in de St.-Hubertuskerk te Genhout. Nieuwe wegkruis Het thans aangebrachte gietijzeren wegkruis heeft ook een droeve voorgeschiedenis. Het is namelijk samengesteld uit twee vernielde wegkruisen. Wij zullen U iets vertellen over de afbeeldingen van dit kruis. Wij raadpleegden hiervoor het befaamde proefschrift Gietijzeren wegkruisen in Limburg door Godfried C.M. Egelie

s.c.j., als handelsuitgave uitgegeven door De Walburg Pers, 1983. Het bovenstuk van het wegkruis tot en met het tekstbord is van het door Egelie als type NL 19401 aangeduide wegkruis. Meerdere wegkruisen van dit type komen o.m. in Beek, Margraten, Born en Echt voor. Sprake is van een doorbroken, open kruis. Schacht en balken hebben het kandelabermatief. De balken

eindigen in een open driepas met een plantaardig ornament. De hoeken zijn elk met een palmnetvormige stralenbundel voorzien. Het centrum is ruitvormig vergroot met geometrisch ornament. In de bovenbalk is meegegoten een banderol met ingegrifte kapitalen INRI. Het corpus is meegegoten. De armen zijwaarts gestrekt (hoek 120 graden), de beide handen half geopend. Het hoofd met doornenkroon is licht naar links geneigd en voorover. Een brede lendendoek is aan de rechterheup geknoopt, één slip aan de voorzijde er overheen geslagen, de ander van de heup langs het rechter dijbeen afhangend, naar het einde toe iets verbreed. De voeten naast elkaar genageld. Daaronder de geprofileerde lijst van het tekstbord. Onder het tekstbord een gedeelte van een ander gietijzeren kruis door Egelie aangeduid als type 19107. Dit type komt o.m. in originele vorm voor in Beek, 11


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:00

Pagina 12

Wittem, Gulpen en Valkenburg. Sprake is van een voet met nis, waarin op een console een pot is geplaatst met lekkende vlam. Ter weerszijden van de schacht op een console een vrouwenfiguur. Beiden hebben het hoofd naar de schacht geneigd en zijn gekleed in tuniek en mantel, die met een gesp voor de borst is gesloten. Het hoofd is met een sluier bedekt. Links: het figuur heeft de armen voor het lichaam met beide handen een krans aan de onderzijde omvattend. Rechts: de figuur heeft de krans met één hand aan de bovenzijde vast, de andere hand aan de onderzijde. Zoals bekend wijzen de ornamenten op het oorspronkelijke gebruik van de gebezigde kruisdelen n.l. grafkruisen. Het is te hopen, dat dit nieuwe wegkruis nog vele jaren de inwoners van Grooten Kleingenhout en andere passanten mag stichten. De door schrijver dezes gemaakte tekst voor het tekstbord Tössje Groat en Klein veul Ich mich toes verwijst zowel naar alle passerenden als naar de inwoners van beide aangrenzende woonwijken.

Het nieuwe gietijzeren wegkruis op de aansluiting Putbroekerweg/Manegeweg in mei 2011 op de oude sokkel geplaatst door de Werkgroep Wegkruisen van IVN Spau-Beek

Werkgroep Wegkruisen IVN Spau-Beek Jacques Aussems

Raadhuisstraat 22 6191 KB Beek Tel. 046 - 4371784 www.roelpeters.nl info@roelpeters.nl

Tegen inlevering van deze advertentie

ontvangt U

10% KORTING Naam:

............................................................................................................

Adres:

............................................................................................................

Voor huishoudelijke hulp: zowel PGB als particulier. Ook voor andere klussen binnen en buitenshuis zoals: tuinieren, verven, ramen wassen, strijken, honden uitlaten, kinderoppas en boodschappen.

Tevens voor als u op vakantie gaat, de verzorging van uw huisdieren, planten en post enz. Wij hebben ook een uitlaatservice voor uw honden. Kunnen wij u van dienst zijn laat dat dan weten. Reacties in de avonduren: 06 - 208 710 84 Christien Nijsten

Heirstraat 41 6181 HL Elsloo met vestigingen in Elsloo, Beek, Meerssen en Born 046 437 17 00 (dag en nacht)

Daemen DELA

vertrouwde uitvaartverzorging 12

Thuiszorgorganisatie zorg voor Jan en alleman! Een organisatie waar ieder mens telt.

Uitvaartcentrum P. Daemen heet voortaan Daemen DELA. Een nieuwe naam voor een vertrouwde organisatie die al ruim 50 jaar uitvaarten in uw omgeving verzorgt.


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:00

Pagina 13

Karate do Weng dankt Beek voor gastvrijheid; EK KARATE EEN GROOT SUCCES! binnen stonden in elke hoek, op elke vierkante meter karateka's met hun begeleiders. Na een korte schrikreactie van organisatrice Tamara Wewengkang moest het toernooi toch starten en binnen enkele minuten liep alles zoals het zou moeten lopen. Het EK werd ondanks de (te) kleine sporthal een groot succes op organisatorisch gebied.

Het Europees Kampioenschap voor kinderen, cadetten, veteranen vorige maand is een groot succes geworden. De uren, dagen en nachten voorbereiding hebben hun vruchten afgeworpen en de kleine werkgroep (Pascal Bruls, Wilma Claessen, Peter, Ramon en Tamara Wewengkang) heeft een mooie klus geklaard.

Het mooie is dat er naast een groot aantal vrijwilligers ook spontaan hulp kwam van dorpsgenoten, de sporthalbeheerders, gemeente en zelfs klanten van het cafeetje Oos Heim! Zonder al deze vrijwilligers en enthousiaste mensen was het EK niet zo’n succes geworden; iedereen bedankt!!

Met hoogwaardige bezoekers als de Beekse burgemeester Krewinkel, de wethouders Wierikx en van Es, de technisch directeur van JKA Europa sensei Bura, werd het EK op een officiële wijze geopend door de burgemeester en de winnaars werden gehuldigd door wethouder Wierikx. Na de EK op woensdag 25 mei werden in de dojo van Karate Do Weng de organisatoren, prijswinnaars en deelnemers gehuldigd door wethouder Maurice Wierikx voor hun behaalde prestaties.

Na de openingsceremonie werd een demonstratie en mini wedstrijd van onze kanjers met beperking gehouden. In de sporthal, die tot de nok toe vol was, was een grote adembenemende stilte. Je kon een speld horen vallen; na afloop een oorverdovend applaus inclusief minutenlange staande ovatie. Prachtig; vanaf dit moment staat ook Karate met een beperking op de Europese kaart. Het toefje was dat deze kanjers gekroond werden door de burgemeester, die Tom, Dave, Quincy en Bram een mooie medaille omgehangen heeft.

’s Ochtends vroeg stroomde de sporthal op 21 mei vol. Buiten kwamen de vele bussen van heinde en verre aangereden en 13


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:00

Pagina 14

Schoenmakerij Vluggen • sleutelservice • stomerij •

Kledingreparatie Vluggen

Verkoopplannen of waardebepaling? Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak.

• leerreparaties •

Textielmode Christel Vluggen

• Beëdigde taxaties • Verkoopbemiddeling • Aankoopbegeleiding

• ondermode • nachtmode • beenmode • enz. enz

Alles onder 1 dak !! Stationsstraat 25 • 046 - 437 70 09

www.heykens.nl

ELSLOO

T 046 - 436 16 17

(maandags gesloten)

Voor RELAX FAUTEUILLES en BOXSPRINGS naar

Mag de engel van de troost je kracht geven, gewond als je bent door het verlies. Ook indien u een uitvaartverzekering hebt afgesloten kunt u gebruik maken van onze diensten.

Els Jacobs Uitvaartonderneming BV Potgieterstraat 5 - 6191 EA Beek - Tel. 046-411 29 22 www.elsjacobsuitvaart.nl

Reeds 85 jaar uw vertrouwd adres! Dinsdag gesloten Brugstraat 1 6191 KC Beek

Telefoon 046 - 437 20 44 E-mail: beek@klinkerswinkels.nl www.klinkerswinkels.nl

Voor service en advies bij aankoop van uw nieuwe fiets moet u bij Gelissen tweewielers zijn!

LUNCH DINER KOFFIE Het aspergeseizoen is weer begonnen. Laat u verrassen met heerlijk Limburgs goud brasserieschip.nl Markt 108 Beek 046 439 83 59 elke dag open! Horeca Els Museum is een onderdeel van Brasserie ‘t Schip.

R.T.V. P. MAESSEN Voor al uw electrische apparatuur Burg. Janssenstraat 42 - 6191 JD Beek Tel. 046 - 437 14 19

Eigen servicedienst Geen voorrijkosten 14


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:01

Pagina 15

en Ed Hellebrands in de finale. Luca Meisters uit Maastricht is Europees Kampioen geworden na een spannende kata finale. Zij behaalde met haar kata Enpi de hoogste score en werd nummer 1. Teamgenootje Lana was super zenuwachtig en wilde niet meer vechten bij de kumite finale. Met heel wat gepraat heeft ze toch doorgezet en dit heeft de vruchten afgeworpen! Lana werd Europees kampioen en even later schalde het Wilhelmus door de sporthal! De veteranen hebben ook goed gescoord: zilver en brons voor Wilma Claessen, brons voor Ed Hellebrand en bij kata haalde Adrian Vartolomei brons! Kortom; zowel op organisatorisch als sportief gebied een geweldige ervaring! Alle vrijwilligers, sponsoren en belangstellenden: arrigato gonzai mas of te wel hartelijk dank! De voorrondes startten om 8.30 uur en de ruim 600 deelnemers deden hun uiterste best om een ronde verder te komen. Voor de Nederlandse ploeg was het natuurlijk ook spannend, want van de 30 deelnemers, waren maar liefst 24 uit Limburg! Er werd gekampt met heel veel zenuwen, maar door de grote goede teambuilding en coaches werden die zenuwen omgezet in adrenaline. De Limburgse jeugd knokte keihard en er waren veel finale plaatsen!

Tamara Wewengkang

Paloma Wewengkang, Devin Fredriks, Quinten Janssen, Marcus Vroemen, Luca Meisters en Lana de Quillettes behaalden de finales. Bij de veteranen kwamen Wilma Claessen, Adrian Vartolomei 15


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:01

Pagina 16

n tio a t ks n a T GROTE MATEN KLEINE MATEN &

ALLE MATEN ."3,5tt#&&,

VLUGGEN Bediend Tankstation

NU OOK OP DINSDAG OPEN T (046) 4371298 BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

Stationsstraat 43a 6191 BC Beek

Uw adres voor: • verse broodjes • frisdrank en koffie • tabak • bloemen

Tevens automaterialen Vluggen Beek

Goedkope autoverzekering? Bereken uw premie en sluit direct af op

www.askal-online.nl

Interieuradvies & Interieurbouw

APK € 34,95 zonder afspraak Reparatie en onderhoud alle merken auto’s en brommobielen. Top occasions tegen de laagste prijs. Maastrichterlaan 24

tel. 046 - 437 19 20

www.autocentrumcc.nl

6191 AD Beek

fax 046 - 437 66 71

info@autocentrumcc.nl

De Brommobiel dealer van Microcar uw sleutel tot mobiliteit

www.autocentrumcc.nl 16

Van ontwerp tot uitvoering, dat is de kracht van Het Andere Interieur. Wij maken kasten, keukens, badkamers, trappen, balies, etc. die tot in perfectie completeren met uw huidige interieur. Alles wordt op maat gemaakt en geplaatst waardoor wij een hoge kwaliteit en duurzaamheid garanderen. Ook voor traprenovatie het adres.

Met ons ontwerp op basis van uw eigen wensen zult u zich meteen thuis voelen.

Burg. v. Meeuwenstr. 21a 6191 ND Beek Tel: 046 - 4362224 Fax: 084 - 2281361 Gsm: 06 - 23644002 info@madebyrobbert.nl www.madebyrobbert.nl


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:01

Pagina 17

Taxatie-dag in het ELSmuseum Is het Kitsch of is het Kunst ? Deze vraag wordt op zaterdag 10 september 2011 beantwoord in het ELSmuseum te Beek. Uw tinnen, bronzen en koperen voorwerpen worden dan getaxeerd door Jan Beekhuizen, bekend van het TV programma “Tussen kunst en kitsch”. Hij zal dan aangeven hoe waardevol Uw voorwerpen daadwerkelijk zijn. En dat kan vaak leiden tot verrassende onthullingen! Per persoon mag u maximaal 5 objecten laten taxeren. Om organisatorische redenen is de taxatie-dag opgesplitst in twee delen namelijk van 11.00 tot 14.00 uur (voormiddag) en 14.00 tot 17.00 uur (namiddag). Toegang geschiedt per dagdeel. De toegangskaarten kosten € 5,- per persoon, ongeacht of U wel of geen objecten ter taxatie aanbiedt. Kaartverkoop vindt plaat in Brasserie ’t Schip, Markt 108 te Beek of via internet www.elsmuseum.nl. Zorg dat u er snel bij bent, want het aantal kaarten is beperkt. Streekomroep Start is uitgenodigd om opnames te maken van dit evenement

Jan Beekhuizen De tin-specialist van Nederland

Ongeacht of Uw objecten na taxatie kitsch of kunst blijken te zijn, kunt u uw vreugde of teleurstelling altijd verwerken met een drankje in het gezellige proeflokaal van het ELSmuseum.

Foto’s Loe Bergers

BEEK IN BEELD Grote open lucht brunch zondag 26 juni in Beek Is dit geen plek om lief te hebben!

17


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:01

Pagina 18

Lawrence CAR SERVICE Specialist in Airco onderhoud reparatie van rubber- en aluminium leidingen airco reparatie en inbouw

Polychemstraat 22 6191 NL Beek (nabij Makado) Tel. : 046 - 437 04 22 www.lawrencebeek.nl info@lawrencebeek.nl

HOUBEN parket Uw interieur-adviseur Wim Houben Heirstraat 66 - 6191 JV Beek - Tel. 046 - 4379273

Een uitgebreide menukaart Een kleine menukaart

Voor Ouderwets Vakmanschap Restaurant Mosselhuis

’t Hepke

Hulserstraat 60 - Geulle - 043-3641734

Het restaurant voor het hele gezin Voor meer info, onze uitgebreide menukaart en onze menu vanaf 19.50, kunt u kijken op www.hepke.nl wij zijn 7 dagen per week telefonisch bereikbaar voor reserveringen en/of vragen op 043-3641734 Openingstijden: Vrijdag en zaterdag vanaf 17.00 uur / Zondag vanaf 12.30 uur Keuken geopend tot 21.00 uur Wilt u persoonlijk op de hoogte gehouden worden over onze nieuwste menu’s en acties meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via onze website

Wij beschikken over 2 zalen met apparatuur en een capaciteit tot 30 personen. Er zijn veelzijdige vergaderarrangementen mogelijk. Prins Mauritslaan 22, 6191 EG Beek (L.) Tel. 046 - 437 13 19 / Fax 046 - 437 47 47 www.hotelkempener.nl / info@hotelkempener.nl

Nu ook met frites

www.gonzalesspaubeek.nl

Markt 60B 6191 JJ Beek Tel. 046 - 437 51 40 info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.nl

Patrick Muytjens Dassenburcht 57, 6191 LE Beek Tel. 06 - 511 940 18 www.muytjens-schilderwerken.nl info@muytjens-schilderwerken.nl 18


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:01

Pagina 19

Spaubeker back to the 70’s and 80’s Party

Zaterdag 1 oktober a.s. gaat spaubeek uit zijn dak met een superavond. We gaan terug naar de muziek uit de roemruchte jaren 70 en 80. Wat is er leuker dan een feest waarop u kunt dansen op dezelfde muziek als in uw jonge jaren in de disco's en dansfeesten. Onze DJ's draaien een afwisselende mix van alleen de beste muziek uit deze jaren. Zo laten we alle bekende genres uit deze tijd de revue passeren. Van Rock'n Roll naar Saturdaynight Fever en van Soul naar Blues! Wat dacht u van lekker meezingen op muziek van Gloria Gaynor, Dan Hartman, Abba, Doe Maar, Pointer Sisters of The Weather Girls,Grease, The Bee Gees, Meatloaf, Village people, Earth, Wind & Fire, The Blues Brothers en Boney M. Meatloaf, Blondie, Mud, Peter Maffay, Shocking Blue, Taveres, The Trammps, Queen. en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Gegarandeerd feest! Het gevoel van toen kun je weer opnieuw beleven net als vroeger tijdens onze uitgaanstijd. Deze avond wordt een feest der herkenning. Het wordt weer absoluut een groot ouderwets dansfeest, daarvoor zorgen onze dj’s Raymond en Harry wel, zij zullen vanaf 20.30 uur zorgen dat de voetjes van de vloer gaan. Graag willen wij dan ook alle dansliefhebbers uitnodigen voor deze avond en wel in het M.F.C ’t Raodhoes Musscheberg 101 te Spaubeek. Voorverkoop van kaarten bij: Cafe ’T Raodhoes, Glenn’s Bloemenzaak, Voetbal kantine en auwt Prinse. Voorverkoop € 5,- aan de kassa € 7.50

19


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:01

Pagina 20

WIE KENT WIE

Nu de vakantie voor de deur staat hebt misschien meer tijd om een foto uit vroegere tijden iets uitvoeriger te bekijken. We hebben deze maand gekozen voor een plaatje met veel personen.

Misschien denkt u hier niet meteen aan als u de foto bekijkt. Er staan mensen van allerlei rangen en standen op zo te zien. We zijn heel benieuwd of we hier na de vakantie reacties over kunnen plaatsen.

Er zijn bij deze foto verschillende aantekeningen gemaakt, maar de meeste wijzen in de richting van sportverenigingen.

Deze foto biedt voldoende mogelijkheden voor onderzoek, onafhankelijk van ieder weer type.

Nieuw Op Middelweg 25i te Beek

IJzer aan de meter in alle soorten en maten voor u op maat gezaagd. Leverbaar betonijzer, draadmatten, punten, scharnieren en slotkasten.

Uw adres voor poorten en hekwerken

Open elke zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur of op afspraak bij GB Sierhekwerken en priĂŤlen Tel. 06 - 461 171 64 www.gbsierhekwerken.nl 20


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:01

Pagina 21

aflevering 69

U kunt zowel binnen als buiten kijken, overleggen met buren, vrienden of bekenden. Veel plezier en succes. Wij weten het nog niet. Met uw hulp wordt wellicht heel wat opgelost. Reacties kunt u sturen naar de Heemkundevereniging, waar-

van de werkgroep bereikbaar is op dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. Het kan natuurlijk ook per e-mail naar: foto@heemkundebeek.nl Indien er voldoende reacties komen, vermelden we dat in een volgende editie van dit blad.

W. VAN DE MOOSDIJK SPAUBEEK GRINDAKKER 7 6176 JC SPAUBEEK

TEL. 046 - 443 13 86 www.autorijschool-vandemoosdijk.nl

AL RUIM 50 JAAR DE BESTE RESULTATEN, OMDAT KWALITEIT NU EENMAAL MAATWERK IS. 21


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:01

Pagina 22

Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ schaft nieuwe hellebaarden aan Inleiding Sinds de oprichting van Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in 1989 zijn de meeste leden voorzien van een zogenaamde hellebaard als zij zich in het dorp of elders presenteren. Toentertijd is gekozen voor een ceremoniële hellebaard, waarvan de vormgeving min of meer als versieringsobject diende. Het wapen was gemaakt van aluminium, dat enerzijds licht van gewicht is en anderzijds door bewerking een oude uitstraling kreeg. Een dunne houten gordijnroede diende als stang, waarop het wapen was gemonteerd. Na 20 jaar hebben ‘De Baeker Kleppermen’ besloten om hun hellebaarden een meer verantwoord historisch uiterlijk te geven.

scramasax, nog in de hellebaard te herkennen. In de 14e eeuw heeft men een sterke haak aan de rugzijde geplaatst die er onder andere voor dient om ruiters van hun paard te trekken of hun bewapening te doorboren. Dat de hellebaard een verschrikkelijk wapen is blijkt wel uit beschrijvingen die melden dat ‘ros unde man diu beide’ werden doorklieft. De wonden van dat wapen moeten inderdaad vreselijk zijn geweest.

Hellebaard De hellebaard was bij de voetknechten in de middeleeuwen in gebruik (hellebaardiers). Het wapen was ruim twee meter lang en bestond uit een houten stang met een ijzeren punt en halvemaanvormige bijl met haak. Waarom een dergelijk wapen ontwikkeld? Wel, de strijdbijl, het zwaard en de dolk reikten niet hoog genoeg om een ernstige bedreiging voor een ruiter te vormen. Al in de 13e eeuw werden hierom stokwapens in de algemene bewapening van de voetsoldaten opgenomen, die hierdoor tot geduchte en in vele gevallen zelfs superieure tegenstanders van de ruiters werden. Onder stokwapens verstaat men de op lange stokken gemonteerde wapens, die men voor houwen, steken of beide gebruiken kan. Het bekendste stokwapen was de hellebaard. Het is een in hoofdzaak tot houwen bestemd stokwapen. Echter in de 13e eeuw streeft men naar een gecombineerd houw- en stootwapen. Aanvankelijk is de strijdbijl, de

Manfred Heckel uit Gössweinstein (D) temidden van leden Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’, die hun nieuwe hellebaarden bewonderen. V.l.n.r. Wil en Theo Vranken, Jacques Aussems, Albert Nijsten, Manfred Heckel, Ton Martens en John Cuypers.

Wordt u ook liever thuis verzorgd? Schakel dan nu uw complete thuiszorgorganisatie in!

Alles wat we doen, doen we met zorg! Kijk voor meer informatie op onze website, of bel naar: Zorg Groep Beek BV | tel. 06 - 18 09 42 78 | www.zorggroep-beek.nl 22

Nieuwe hellebaard voor Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ De nachtwacht in vroeger eeuwen werd door schout en schepenen van de Hoofdbank Beek uitgerust met soldatenkleding en –bewapening die men voor handen had. Oude uniformen, sabels maar ook hellebaarden stelden zij beschikbaar aan de veelal arme inwoners, die voor een habbekrats nachtelijke wachtdiensten gedurende de wintermaanden verrichtten. Omdat de Hoofdbank Beek in de 17e en 18e eeuw aan de grens lag van de toenmalige Staatse- (Beek) en Oostenrijkse Nederlanden (met o.m. Geleen en Spaubeek), waar vaker pittig is gevochten, is uitgegaan van veroverde Oostenrijkse helle-


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

baarden. ‘De Baeker Kleppermen’ hebben dus gekozen voor een 16e-eeuwse Oostenrijkse hellebaard, waarin duidelijk de steekpunt, de strijdbijl en de haak zijn te herkennen. Maar wie kan een dergelijke hellebaard in deze tijd nog vervaardigen? Manfred Heckel, de kunstsmid uit Gössweinstein (D) ‘De Baeker Kleppermen’ zijn al jaren goed bevriend met de nachtwachter Manfred Heckel uit Gössweinstein, gelegen in de Frankische Schweitz in Duitsland. Manfred is kunstsmid van beroep en hij is Zunftmeister (voorzitter) van de Kunstschmieden in dat gebied. Hij toonde zich bereid voor ‘De Baeker

28-06-2011

14:01

Pagina 23

Kleppermen’ een zestal hellebaarden te vervaardigen volgens het uitgekozen model. De wapens werden vervaardigd van gesmeed staal en voorzien van een stevige houten stang. De bijl is met een kruis doorboord, een symbool dat vaak in de wapens van soldaten uit katholieke landen voorkomt. Op de scheiding van wapen en stang is, zoals gebruikelijk, een eenvoudige versiering aangebracht. Slot Manfred Heckel heeft tijdens het Europees Zunfttreffen 2011, gehouden van 2-5 juni in Burkheim (D), de hellebaarden officieel aan Nachtwacht ‘De Baeker

Christy

Ben ff op vakantie! Een veelgehoorde kreet de komende weken, dus ook van mij. Na een hectische periode ontbreekt me op dit moment de tijd en de animo om u te entertainen met allerlei onzin. Terwijl ik me lichamelijk en mentaal aan het voorbereiden ben op die heerlijke periode van niets doen, wil ik wel nog enkele wijsheden met u delen. Ik geef het toe, ik ben soms een vreselijk lui mens en zoek dan mijn toevlucht op het mooiste wat God onder de zon heeft: juist, het internet.

Kleppermen’ overgedragen. De vele aanwezige nachtwachters bewonderden deze fraaie wapens en feliciteerden de kunstzinnige smid met deze grandioze prestatie. Als U dus in de toekomst ‘De Baeker Kleppermen’ tegenkomt moet U er wel rekening mee houden, dat zij voorzien zijn van een gevaarlijk wapen dat slechts in uiterste gevallen gebruikt zal worden. In de afgelopen 20 jaren heeft zich een dergelijke situatie gelukkig nog niet voorgedaan. Jacques Aussems Secretaris Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’

✔ Niet zeuren over de koffie, je wordt zelf ook oud en slap. ✔ Wie zichzelf spaart, krijgt nooit rente. ✔ Als er in een winkel staat “klaar terwijl u wacht”, waar wacht ik dan op? ✔ Waarom loopt je neus, terwijl je voeten ruiken? ✔ Wat voor Napoleon zijn eindstation was, was voor ABBA het begin. ✔ Afslanktips: Daar ben je vet mee. ✔ Nieuwe bezems vegen schoon, maar oude bezems kennen de hoekjes. ✔ Ander woord voor string: koortslip ✔ Wist u dat het onmogelijk is aan uw ellenboog te likken? ✔ Mijn man is het hoofd van ons gezin, ik ben de nek en als de nek draait, draait het hoofd automatisch mee. ✔ De ark van Noach is gebouwd door een amateur, de Titanic door professionals. ✔ Het maakt niet uit hoe dikwijls een man van baan wisselt, hij blijft dezelfde baas houden. ✔ En tot slot: Lachen werkt aanstekelijk…, organiseer eens een epidemie!

Frons uw voorhoofd, denk eens diep na, produceer een glimlach en…, geniet van uw vakantie. U hebt het verdiend. ✔ Wie het laatst lacht, snapt de grap niet. ✔ Half bezopen is een gebrek aan doorzettingsvermogen. ✔ Met beide voeten op de grond, kom je geen stap vooruit. ✔ Seks op T.V. kan geen kwaad, behalve als je eraf valt. ✔ De schrik van elke vent, blond en intelligent. ✔ Bij vlagen ben ik geniaal, alleen is het nu windstil. ✔ Ik heb geen schoonmoeder, ik heb een trouw-ma. ✔ Ik kan iedere crisis aan, ik heb kinderen. ✔ Wie zijn eigen weg gaat, kan door niemand worden ingehaald. ✔ Toen plassen pissen werd, is het gezeik begonnen. ✔ Hoe grijzer, hoe eigenwijzer. ✔ Al wapper je nog zo kloek, de laatste druppel valt altijd in je broek.

Tot in september! Christy 23


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:01

Pagina 24

ONDERZOEK NAAR DE BEHANDELING VAN DIABETE MELLITUS TYPE 2 (SUIKERZIEKTE) In dit onderzoek worden 2 bestaande behandelingen van Lantus® (insuline glargine) en Victoza® (liraglutide) met elkaar vergeleken die kunnen helpen om de bloedsuikerspiegel beter te reguleren bij patiënten met diabetes mellitus type 2. Het doel van deze studie is om de werkzaamheid en veiligheid van beide behandelingen te bepalen. • Heeft u Diabetes Mellitus type 2? • Bent u tussen de 35 en 75 jaar? • Gebruikt u langer dan 3 maanden Metformine (met een minimum van 1000 mg per dag) hetzij alleen of in combinatie met een andere bloedsuikerverlagende tablet? Ja?..... Dan komt u mogelijk in aanmerking! Gedurende het onderzoek, dat totaal 24 of 48 weken duurt wordt u begeleidt door een arts en een assistente. Tijdens het onderzoek vinden de volgende verrichtingen plaats: - algemeen lichamelijk onderzoek - bloedonderzoek - bloeddruk meting Tevens krijgt u een eigen glucosemeter om thuis uw bloedsuikerwaarden te bepalen.

GARAGEDEUREN

Sectionaal poort incl. aandrijving € 1295,- incl. BTW

Voor informatie kunt u, geheel vrijblijvend, tussen 8.00 - 14.00 uur contact opnemen met: PT&R - Elsstraat 47 - 6191JW Beek info@ptr.nu tel. 046 - 475 94 31 Vanzelfsprekend nemen wij de uiterste zorgvuldigheid in acht met betrekking tot uw privacy.

Ramen & Deuren bv

Ramen & Deuren bv

Schuttersstraat 26c 26c Schuttersstraat 6191 RZ Beek 6191 RZ Beek T: 046 - 436 29 29 T: 046 - 436 29 29 www.julescourage.nl

www.julescourage.nl

DAHLMANS schilders- en afwerkingsbedrijf SCHILDER GLASZETTER BEHANGER

Prins Mauritslaan 66, 6191 EH Beek (L.) Tel. 046 - 437 24 74 Fax 046 - 437 88 10

ERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF

Zijn er problemen met uw afvoeren of uw riolering, dan lossen wij dit voor u op, tegen een betaalbaar tarief en geen voorrijkosten.

24 UUR BEREIKBAAR!! Themu Riooltechniek B.V. Kapelstraat 38 6191 RG Geverik-Beek

www.THEMU.NL 24


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:02

Pagina 25

Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ bezocht 2-5 juni 2011 het Europäische Nachtwächterund Türmerzunfttreffen in Burkheim (D.) Inleiding Jaarlijks bezoekt Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ het Europees Treffen van nachtwachters en torenblazers tijdens het Hemelvaartweekend. Deze keer werd dit Treffen gehouden van 2-5 juni 2011 in het stadje Burkheim am Kaiserstuhl. Het was het 26e Europees Treffen van de Europäische Nachtwächter- und Türmerzunft, waarvan Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ sinds 1990 de enige aangesloten nachtwacht is uit de Benelux en Beek natuurlijk het enige Nachtwächter-Ort. Even ter oriëntatie: Burkheim ligt in Duitsland op ca. 20 km van de bekende Franse toeristenstad Colmar en op ongeveer 500 km van Beek. Acht ‘Baeker Kleppermen’, waarvan vijf werden vergezeld door hun echtgenotes, namen aan dit evenement deel.

opgezet, dat diverse bekroonde wijnen heeft geproduceerd. Een ander fenomeen is de Kräuterhof, die in Duitsland het meest gevarieerde kruidenassortiment aan handel en toeristen presenteert. Het stadje is een eldorado voor fietsers, die men er massaal tegenkomt. Er worden rondleidingen over de Wijnbergen georganiseerd en tussen Paaszondag en eind oktober op zondag en woensdag zijn er rondgangen met de Burkheimer Nachtwächter. Een bezoek aan dit prachtige stadje wordt zeker aanbevolen.

Burkheim Burkheim is een stadje, dat door gemeentelijke herindeling thans deel uit maakt van Vogtsburg-Burkheim. Het ligt aan de Rijn en op de hellingen van uitgedoofde vulkanen o.a. van de Kaiserstuhl wordt wijnbouw met veel succes bedreven. Ten dele gebeurt dat op löss, voor het overige deel op zwarte lava-afzetting. Boven het stadje torent de ruïne uit van een burcht en als men de enige stadspoort passeert komt men in de hoofdstraat met o.m. prachtige vakwerkhuizen waarin verschillende horecabedrijven zijn ondergebracht met op het voorterrein gezellige terrassen onder lommerrijke bomen. De wijnbouw heeft ook een merkwaardig museum opgeleverd n.l. het Korkenziehermuseum (kurkentrekkermuseum). De wijnboeren hebben zich aaneengesloten in het Winzergenossenschaft en dit heeft een modern wijnproductiebedrijf

Aankondiging van de nachtwachtersrondgangen in Burkheim (D) Europees Treffen

Op donderdag 2 juni 2011 (Hemelvaartsdag) werden de deelnemers aan het Europees Treffen ontvangen in de Lazarusvon-Schwendi-Halle. Koffie en gebak stonden klaar en uiteraard heerlijke wijn. Elke deelnemer kreeg een wijnglas met een nachtwachter er op afgebeeld en tijdens het programma werd dit glas op vertoon telkens opnieuw gevuld. De inkwartiering volgde en De Baeker Kleppermen werden ondergebracht in hotel Bären in de Kreisstadt Breisach op ca. 8 km van Burkheim gelegen.. In dat hotel sliepen ca. 45 personen van de ca. 100 nachtwachters en torenblazers en de 50 Begleitpersonen, die deelnamen aan het Europees Treffen. Tijdens het gezamenlijke eten in het gebouw van het Winzergenossenschaft op donderdag (Hemelvaart) namen De Baeker Kleppermen hun nieuwe hellebaarden in ontvangst, maar hierover in een aparte reportage elders in deze Nuutsbaeker. Op vrijdag 3 juni werd een rondleiding in het gebouw van de Winzergenossenschaft georganiseerd alsmede een Tractorfahrt door de wijnbergen. In de avonduren stelden groepjes nachtwachters en torenblazers Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen in de Festumzug van de nachtwachters en torenblazers zich voor in de Mittelstadt, tijdens het Europees ZunftTreffen 2011 in Burkheim op zaterdag 4 juni. Burkheimer Schloss en meerdere (foto Herbert Trogus) horecagelegenheden. 25


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:02

Pagina 26

ELIAS Het adres voor: Dames, heren en kinderen • Nachtmode • Ondermode • Beenmode • Foundation • Badmode • Huishoudtextiel • Vrijetijdsmode • Baby kado artikelen

Brugstraat 3 - Beek Tel. 046 - 437 07 16 info@klinkerswinkels.nl OPENINGSTIJDEN: ma. wo. do. vr. 9.30 - 12.30 / 13.30 - 17.30 uur za. 9.30 - 16.30 uur dinsdag gesloten

www.klinkerswinkels.nl

&

Keulers Partners advocaten mr. P.J.H. Keulers – mr. J.A. Moonen – mr. W. de Vilder – mr. J.F.C. Eliëns– mr. A.Ch.S. Grégoire

• Arbeidsrecht • Ondernemingsrecht • Bestuursrecht • Personen- en familierecht • Curatele/Bewind • Sociale zekerheidsrecht • Huurrecht • Strafrecht • Incassopraktijk • Vreemdelingenrecht • Insolventierecht Ons kantoor biedt u de mogelijkheid tot het houden van een eerste kosteloos gesprek Maastrichterlaan 9 6190 AA BEEK Postbus 88 6190 AB BEEK

Telefoon 046 - 437 38 38 Telefax 046 - 437 38 19 E-mail info@keulersadvocaten.nl Website: www.keulersadvocaten.nl

Zorgeloos leven met vastgelegde zekerheden. Voor alle notariële werkzaamheden kunt u bij ons terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur en donderdagavond van 17.30-20.30 uur. Wolfeynde 2, 6191 EB Beek T. 0031 - (0)46 437 2454 F. 0031 - (0)46 437 7709 e-mail: notariaatpas@pas.knb.nl www.notariaatpas.nl Ons kantoor is gevestigd schuin tegenover het gemeentehuis. Wij hebben een eigen parkeerterrein te bereiken via de Julianalaan.

26


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:02

Pagina 27

Op zaterdagochtend 4 juni was de zangvereniging presenteerde zich Zunftsitzung gepland, terwijl de bovendien en dat allemaal onder een Begleitpersonen een rondleiding kregrote eeuwenoude boom op het pitgen aangeboden in de Kräuterhof. toreske marktpleintje. Tijdens de Zunftsitzung, die werd gehouden in het gebouw van het Op zondag 5 juni 2011 werd in de Winzergenossenschaft, werd ook het oude kerk van Burkheim een ökuverzoek van de gemeente Beek behanmenischer Festgottesdienst gehoudeld om het Europees Treffen in 2015 den, die mede opgeluisterd werd aan haar toe te wijzen. Het presidium door Die Gundelfinger Nachtwächter. bracht dit verzoek positief naar voren Indruk maakte aan het slot vooral de en wees vooral op de viering in 2015 door alle nachtwachters en torenblavan de viering in Beek van de 45jarige zers op het priesterkoor gezongen partnerschap met Stadt Gundelfingen Hymne der Nachtwächter und a.d. Donau, eveneens een bij de Zunft Türmer. aangesloten nachtwachterplaats. Vóór het raadhuis werd tenslotte het Met applaus keurden de aanwezigen door ‘De Baeker Kleppermen’ in 1994 de toewijzing goed. De volgorde van de aan de Zunft geschonken vaandel Europese Treffens is: 2012 Lausanne overgedragen aan de stad waar het (Zwitserland), 2013 Neustadt a.d. Waldvolgende Europees Treffen wordt naab (D), 2014 Zons/Dormagen (D.), georganiseerd n.l. Lausanne in Zwit2015 Beek (Nl) en 2016 Faaborg (Den.). serland. Zunftmeister Johannes Thier Vijf in 2010/2011 overleden leden weruit Bad Bentheim sloot hierna het den herdacht o.m. Pierre Smeets, 26e Europees Treffen af. Een van de Burkheimer Nachtwächter tijdens zijn nachtwachter in Beek. nachtelijke rondgang. (Foto Trogus) Slot Het middageten werd door ‘De Baeker Vorenstaand bericht is een korte Kleppermen’ afgesloten met hun samenvatting van het in Burkheim geboden programma. inmiddels befaamde – en gevreesde – Protokollied , waarin Via internet zijn fotoreportages van deze gebeurtenis te allerlei voorvallen, geschied tijdens het vorige Europees bekijken. Treffen, op een humoristische wijze de revue passeren. Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ zal van 1-3 juli 2011 In de middag volgde de Festumzug door de Mittelstadt. een zogenaamd Klein-Treffen bezoeken in Bischofszell Duizenden belangstellenden bevolkten de stadskern en het (Zwitserland), georganiseerd bij gelegenheid van de 500e was er echt feest. In de avond werden wederom op meerdere nachtwachtersrondgang aldaar. plaatsen groepjes nachtwachters gepresenteerd. De avond werd afgesloten met een buitengewoon muziekfesJacques Aussems tijn. Onder aanvoering van ‘De Baeker Kleppermen’ schoven Secretaris Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen muzikanten uit verschillende plaatsen bij en een plaatselijke

Kapellenwandeling op maandag 15 augustus 2011 in Beek De slogan van deze wandeling is: Wandelen is pelgrimeren met de voeten. Het is een wandeling, indien mogenlijk door bosrijk gebied, dat inhoudt dat het ook op sommige plaatsen heuvelachtig kan zijn. Onderweg is er bij een aantal kapellen een korte bezinningspauze. De wandeling is 15 km lang met na 7,5 km een rustpauze. Vertrek om 9.00 uur vanaf de Mariakapel in het Mariabos aan de Molenberg. Via den Hokel bereiken we de kapel in buurtschap Hussenberg. We vervolgen onze weg via de Bloemenberg om zo de kapel in Moorveld te bereiken. Via de Klinkenberg, het mooie dal vd Berghorsbeek bereiken we de kapel en rustplaats in Brommelen. Vanaf hier gaan we via Oostbroek, het Stommeveld en Waalsen naar de kapel in Catsop om daarna via het Siekendaal terug te keren naar Beek. Math Hulst ( tel.046-4371790 ) verstrekt U gaarne nadere informatie. 27


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:02

Pagina 28

Verantwoord zonnen is gezond! Nu zonnen voor een vaste prijs!! € 5,- € 7,50

20 minuten

€ 10,-

Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 21.00 uur

Zonnen zonder afspraak

ELSSTRAAT 46 - BEEK - TEL. 437 88 48

Groot assortiment tuin- en zomerplanten aanwezig. Groot assortiment kamerplanten.

FEESTJE VERGADERING BEDRIJFSBORREL KOFFIETAFEL HIGH TEA CATERING

Ook uw adres voor uw complete tuinaanleg en onderhoud.

Alles voor uw vijver! Groot assortiment vissen vijverpompen en alles wat u nodig heeft voor uw vijver!

In een sfeervolle ambiance genieten van de goede smaak. Neem gerust contact op over de mogelijkheden. Op onze website vindt u ook alle informatie. horecaelsmuseum.nl Wolfeynde 4c Beek 046 439 89 30 Horeca Els Museum is een onderdeel van Brasserie ‘t Schip Markt 108 Beek

Adsteeg 31 6191 PW Beek 28

Tel. 046-437 2881


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:02

Pagina 29

Foto’s George Stevens

BEEK IN BEELD SPORT INTEGRATIEDAG

29


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:02

Pagina 30

Willem Tell succesvol in kampioenschappen Op het rayonkampioenschap (Limburg en kring Brabant) heeft het eerste zestal van Willem Tell voor de eerste keer de titel binnengesleept. Op de eigen lokatie in Geverik was men erg gedreven en haalden Piet Jonkhout (433), Mark Schoffeleers (464), Jos Winkens (444), Chris Wierikx (461), Charles Frissen (462 en tevens rayon en nationaal kampioen 2e klas heren) en Ruud Klinkers met 460 punten de titel binnen. Daarnaast haalde het 2e team van Willem Tell in Sittard onlangs de nationale titel in de A klasse teams binnen met Bram de Lang, Maurice Wierikx, Maurice Pisters, Maurice Pelsers, Diana Schoffeleers en Ron Winkens. Vanaf het eerste schot nam men de leiding om die uit te bouwen tot ruim 50 punten, een mooie prestatie om het seizoen mee af te sluiten.

Energetische therapie Shambala • Energetische therapie o.a. o.a. Shambala • • • •

Van klusje tot totaalproject

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

afspraken, geen verrassingen Ja,... oo vakmannen voor elke klus kleine k voor klusj overleg en controle tijdens de uitvoering es in hu een duidelijke planning vooraf is! garantie op uitgevoerde werkzaamheden aangesloten bij de branchevereniging klussenbedrijven

De klussenbox.nl Beek 046 - 850 09 84 / 06 138 836 11 30

Natuurgeneeskundige massages • Natuurgeneeskundige massages Klankschaal - massage • Klankschaal - massage Preventieve Manuele lymfedrainage • Preventieve Manuele lymfedrainage Hypnose en regressie therapie: • Hypnose en regressie therapie: Een hulp bij: onzekerheid, slapenloosheid, Een hulp bij: onzekerheid, slapenloosheid, stoppen met negatieve gewoontes, stoppen met negatieve gewoontes, examenvrees, examenvrees, faalangst, faalangst, spreken in het openbaar enz. spreken in het openbaar enz. • natuurgeneeskundige -, energetische en hypnotische Natuurgeneeskundige -, energetische en behandelingen voor bewustzijn en heelwording.

hypnotische behandelingen voor bewustzijn en heelwording. Behandeling uitsluitend via telefonische afspraak:

tel. 046-4372328 of via telefonische beantwoorder. Behandeling uitsluitend via telefonische afspraak: tel. 046-4372328 of via telefonische beantwoorder. Vergoeding afhankelijk van uw polisvoorwaarden/alternatieve geneeswijze. Vergoeding afhankelijk van uw

polisvoorwaarden/alternatieve geneeswijze. Monica Huijnen-Koop Dross. Monica van Zuenestraat 22, te Elsloo. Huijnen-Koop Dross. van Zuenestraat 22, te Elsloo. Lid VBAG/ RBNG Lid VBAG/ RBNG Voornadere nadereinformatie informatiezie: zie:www.per-portam.nl www.per-portam.nl Voor


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

25ste “Vrijmarkt” in de Carmelwijk Zoals bekend organiseert de “Wijkraad de Carmel” jaarlijks een vrijmarkt die gehouden wordt op de groenvoorziening, tussen de Kennedylaan en Rooseveltlaan, gelegen in de Carmelwijk te Beek. Inmiddels is de “Vrijmarkt” in Beek een begrip voor veel mensen geworden.

Dit jaar wordt de vrijmarkt gehouden op zondag 7 augustus a.s. Een vrijmarkt die begon met 25 standhouders uit de wijk maar nu is uitgegroeid tot een gezellig rommelsnuffel-evenement met voor elk wat wils en ruim 100 standhouders van binnen en buiten de wijk. Of u nu een “oude” fiets zoekt of een “bijna” nieuwe jas, het is er allemaal te vinden. Bent u iemand die graag snuffelt, dan kunt u naar hartelust rondlopen op de vrijmarkt. Zoekt u dat ene speciale dingetje? Wie weet vindt u dit op de vrijmarkt.

Dit jaar is het extra feest! Voor de 25ste keer wordt de vrijmarkt georganiseerd. Daarom wordt u dit jaar extra getrakteerd op live entertainment en is er een tombola. De entree voor deze vrijmarkt blijft ook dit jaar weer gewoon gratis! De organisatie nodigt u dan ook van harte uit om eens een kijkje te komen nemen op zondag 7 augustus a.s. van 10.00 uur - 17.00 uur op de vrijmarkt. Uiteraard is er gelegenheid om de inwendige mens te versterken met een hapje en/of drankje. Voor meer info of reserveringen (verplicht reserveren voor een standplaats), bel de bewonerslijn van de Wijkraad “De Carmel”, 046 - 428 01 50. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus vol=vol!

14:03

Pagina 31

Eve te n emen nrooster

201 1/2012

Zondagmiddagbridge. Kosten € 2,- p.p. incl. prijsjes en wat lekkers bij de koffie. Inschrijven v.a. 13.00u. Aanvang drive 13.30u. 't Auwt Patronaat Burg. Janssenstr. 45 Beek. Heeft U die dag geen bridgepartner bel; 046-4372059 of 046-42080144. 8 juli Muziekkorps St. Callistus, Platz concert op het Callistusplein in Neerbeek 7 augustus Vrijmarkt De Carmel 14 augustus Burgervogelschieten en Knolle-Drolle Schutterij St. Laurentius Spaubeek 21 augustus Boerehoffiès Fanfare St. Caecilia Spaubeek, Huize Bougie, vanaf 12.00 uur 20 augustus 16e Jacques Janssen Jeugdtoernooi v.v. Caesar / Vos Investment Groep categorie mini-F, F en E (leeftijd van 5 tot 10). Sportcomplex “De Carmel” te Beek (in principe alleen op de kunstgrasvelden) de gehele dag vanaf ± 09.00 uur tot ± 17.00 uur. 21 augustus ProCult Festival met straattheater en muziek, Achter de Kerk, organisatie Culturele Werkgroep Beek 21 augustus Zondagmiddagbridge. Kosten € 2,- p.p. incl. prijsjes en wat lekkers bij de koffie. Inschrijven v.a. 13.00u. Aanvang drive 13.30u. 't Auwt Patronaat Burg. Janssenstr. 45 Beek. Heeft U die dag geen bridgepartner bel; 046-4372059 of 046-42080144. 4 september 39ste Rommelmarkt Parochieraad Spaubeek, 13.00-16.00 uur 11 september 25e Open Monumentendag, organisatie Heemkundevereniging en gemeente Beek. Thema "Nieuw gebruik - Oud gebouw". 24 september Multiculturele Dorpsdag Beek 24 september Concert Beeker Liedertafel, Cosi Cantare, Vriendenkoor Spaubeek, Zaal Vroemen Genhout 20.00 uur 29 september Kienavond met de Buurtvereniging Molenstraat in Huize Franciscus in Beek 30 september Dag van de ouderen om 14.00 uur in Astatheater 2 oktober Najaarsconcert Gemengd Koor Beeker Koorzang en gemengd Koor Zanglust uit Geleen met Sopraan Marleen Everink, aanvang 20.00 uur in Asta Cultuurcentrum 9 oktober Herfsttintentocht Fanfare St. Caecilia Spaubeek, startlokaal MFC ‘t Raodhoes 13 oktober Kienavond met de Buurtvereniging Molenstraat in Huize Franciscus in Beek 22 oktober Het baekerbluesside festival 7de editie in café Auwt Baek 23 oktober Wereld-Missie-Markt in MFC 't Raodhoes, Spaubeek, 12.00 - 17.00 uur 23 oktober Aktie comité Muziekkorps St. Callistus, Rommelmarkt, Gemeenschapshuis in Neerbeek 29-30 okt. Postzegeltentoonst. ASTA-PHIL 2011, Asta, org. Postzegelver. De Philatelist Geleen 30 oktober 25e Herfst Wandeltocht Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, start Ooshaka a/d Molenberg. 31 okt. t/m 3 nov. Winterkledingbeurs in MFC, Damescom. Fanfare St. Caecilia Spaubeek 5 en 6 nov. Grote nationale vogeltentoonstelling in verband met 60 jarig bestaan van Kanarievrienden Beek in zaal de Keulsteeg te Neerbeek 6 november Caeciliadag opluistering H. Mis in de St. Martinuskerk aanvang 10.00 uur 6 november H. Mis voor overleden leden en leden gemengd koor Canta Libre, in de kapel te Geverik om 10.00 uur 12 november Kroningsavond van de 60e LICHTKONINGIN in het Asta Cultuurcentrum 12 november Opening carnavalsseizoen cv de Sjravelaire Genhout 13 november Thema - Concert Kon. Harmonie St. Caecilia Beek in het Asta cultuurcentrum 19 november Prinsenproclamatie cv de Sjravelaire Genhout 20 november Proclamatie jeugdprins cv de Sjravelaire Genhout 24 november Kienavond met de Buurtvereniging Molenstraat in Huize Franciscus in Beek 9 december Feestavond in het Asta Cultuurcentrum en Lucia Comité 10 december Kwajongconcours in de kantine voetbalclub, Schutterij St. Laurentius Spaubeek 10 december Receptie van de 60e LICHTKONINGIN met medewerking van Effe Wachte Band in het Asta Cultuurcentrum 11 december Kerstmarkt Gemengd Koor Neerbeek, Oos Heim Neerbeek, 10.45 uur, toegang gratis. 17 december Kerstviering met Nachtwacht “De Baeker Kleppermen” in Elsmuseum 7 juli

2012 7 januari 29 januari 17 juni

13e Wafelwandeltocht WC Caesar Wandelcomité Muziekkorps St. Callistus, Notekrakers Wandeltocht. 19e Heuvellandwandeltocht WC Caesar

Al deze evenementen staan ook in de gemeentekalender die u heeft ontvangen. DEZE WEEKKALENDER VERVANGT TEVENS DE AFVALKALENDER. Achterin de weekkalender zit wel een totaaloverzicht van de afvalkalender, mocht u dit gemakkelijker vinden.

31


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:03

Pagina 32

Gemeente Beek Informatiepagina

Voorbereidingen voor uitvoering 1ste fase project Ontkluizing Keutelbeek van start In de raadsvergadering van 26 mei jl. heeft de gemeenteraad een belangrijk besluit genomen over de voortgang van het project “Ontkluizing Keutelbeek”. De gemeenteraad heeft besloten het geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van fase 1a, de ontkluizing van de Keutelbeek vanaf de Gundelfingenstraat, via de Brugstraat, Achter de Kerk naar de Luciastraat. Tevens is het definitief ontwerp voor deze fase vastgesteld. Dat betekent dat de voorbereidingen voor de uitvoeringsfase kunnen starten.

Animatie: Welzen Studio’s Nieuw bestemmingsplan en vergunningen fase 1a Voordat de eerste schop de grond in kan, zal eerst nog een nieuw bestemmingsplan vastgesteld moeten worden, waarin de ligging van de beek opnieuw planologisch vastgelegd wordt. Daarbij wordt rekening gehouden met de opmerkingen van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State op het eerdere bestemmingsplan. De verwachting is dat het

32

nieuwe ontwerp-bestemmingsplan na de zomervakantie ter inzage wordt gelegd, waarna het in december ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Het streven is om zo snel mogelijk na de vaststelling van het bestemmingsplan ook de benodigde vergunningen te verlenen, die voor het aanleggen van de beek vereist zijn. De voorbereidingen hiervoor worden dan ook nu al in gang gezet.


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:03

Verdere uitwerking plannen fase 1b Parallel aan de voorbereidingen voor de uitvoering van fase 1a, zullen we verder gaan met de verdere uitwerking van de plannen voor fase 1b. Fase 1b betreft het tracé vanaf de Luciastraat door de achtertuinen van de Stegen, via de Hoolstraat en de Burg. Lemmensstraat, door het groen middengebied tot aan de Oude Pastorie in Neerbeek. Momenteel lopen er al individuele gesprekken met de bewoners van de Stegen, waar de beek door de achtertuinen gaat lopen. De komende maanden zullen er nog bijeenkomsten worden georganiseerd voor bewoners langs het gehele tracé van fase 1b. Tijdens deze bijeenkomsten zal het tracé worden besproken, zoals dat is vastgesteld in 2008 op basis van de werksessies met omwonenden. De betreffende bewoners ontvangen hiervoor te zijner tijd een uitnodiging. Fase 2 In een later stadium zal door de raad nog een besluit genomen moeten worden voor de uitvoering van fase 1b en voor de tracékeuze door de straten van Neerbeek of door het landelijk gebied om Neerbeek heen (fase 2). Tijdens de

Pagina 33

raadsvergadering van 26 mei jl. heeft de raad in een unaniem aangenomen motie het college verzocht om een inspanningsverplichting op zich te nemen om de open Keutelbeek ook door de straten van Neerbeek aan te leggen in plaats van door het landelijk gebied. In de loop van 2012 zal gestart worden met de verdere uitwerking van de plannen voor fase 2. Over het project De ontkluizing van de Keutelbeek biedt vele voordelen voor Beek. Met het bovengronds brengen van de Keutelbeek wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verminderen van de kans op wateroverlast in de gemeente. Bovendien wordt schoon bron- en regenwater van afvalwater gescheiden, worden de historische waarden met (de beleving van) water als thema hersteld en krijgt de openbare ruimte in de gemeente een opwaardering.

Meer informatie over het project is te vinden op de website www.waterleeftinbeek.nl.

Start project “Energieteams in de wijk” Gratis energiebesparingsadvies voor meer dan 1.000 gezinnen Bewoners van meer dan 1.000 huurwoningen in Beek krijgen de komende twee jaar energiebesparingsadvies. Ook worden er gratis radiatorfolie, tochtwering en spaarlampen in hun woning aangelegd. Deze service wordt verleend door het Energieteam Beek, dat bestaat uit drie uitkeringsgerechtigden die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Het project “Energieteams in de wijk” ging op 30 mei jl. officieel van start, waarbij er een samenwerkingsconvenant werd getekend tussen de betrokken partijen. De beide wethouders Jan Bijen en Thijs van Es gingen vervolgens samen met het Energieteam op pad en gaven een energiebesparingsadvies aan bewoners. De service van het team is voor de bewoners van de huurwoningen gratis. De klanten van het team besparen gemiddeld bijna 80 euro per jaar op hun energierekening door de spaarlampen, de radiatorfolie, de tochtwering en de zuinige douchekoppen die het team aanbrengt. Als ze de tips van het energieteam opvolgen, is de besparing nog hoger. Het energieteam is samengesteld uit mensen met een bijstandsuitkering. De leden van het team doen nuttige werkervaring op en zetten door het project een stap in de richting van de normale arbeidsmarkt. Het project levert daarmee een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, reïntegratiedoelstellingen en het armoedebeleid van de gemeente. Het project is een samenwerking tussen de gemeente, Vixia, ZO Wonen en Praxis.

33


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:03

Pagina 34

Gemeente Beek Informatiepagina | juli/augustus 2011

Gehandicaptenplatform beoordeelt gebouwen in Beek op rolstoelvriendelijkheid Eerste sticker “Wij zijn rolstoelvriendelijk” voor Asta Cultuurcentrum Op woensdag 15 juni jl. overhandigde wethouder Thijs van Es namens het Platform Gehandicaptenbeleid van de gemeente Beek de eerste sticker "Wij zijn rolstoelvriendelijk" aan de beheerder van de Asta, de heer Theo Bussers. Met de uitreiking van deze eerste sticker luidde het Platform een nieuw initiatief in, waarbij openbare gebouwen in Beek worden beoordeeld op rolstoel- en rollatorvriendelijkheid.

Uitreiking 1ste sticker “Wij zijn rolstoelvriendelijk” aan Asta Cultuurcentrum

Het Platform Gehandicaptenbeleid Beek is een onafhankelijke organisatie die de belangen van mensen met een beperking behartigt. Het Platform geeft gevraagd of ongevraagd advies aan de gemeente. De voorzitter van het Platform, Ed Hendriks, vertelt: “Het Platform Gehandicaptenbeleid Beek is in 1993 opgericht in het kader van de toenmalige Wet voorzienigen gehandicapten (Wvg) en was het adviesorgaan voor het te voeren gehandicaptenbeleid van de gemeente. Toen de Wvg overging in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), hebben wij gevraagd of het Platform kon blijven bestaan, naast het Wmo-platform wat destijds is opgericht. Het Platform Gehandicaptenbeleid Beek heeft immers zeer directe contacten met mensen met een beperking en korte lijnen naar de gemeente. Daardoor krijgen alledaagse problemen waar mensen met een beper-

34

king tegenaan lopen en die buiten het terrein van het Wmobeleid vallen, toch de aandacht die ze verdienen. Denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van de openbare gebouwen in de gemeente.” Met de uitreiking van de sticker “Wij zijn rolstoelvriendelijk” wil het Platform het probleem van toegankelijkheid voor mensen met een beperking onder de aandacht brengen. Ed Hendriks: “Veel gebouwen in de gemeente Beek zijn best goed toegankelijk voor mensen in een rolstoel of met rollator. Voor gebouwen die nog niet goed toegankelijk zijn, gaat het vaak om een paar kleine aanpassingen, bijvoorbeeld het verlagen van een drempel. Wij willen beheerders van gebouwen tips en adviezen geven over hoe ze op een simpele en goedkope manier de nodige aanpassingen kunnen doen.”


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:03

Ed Hendriks vervolgt: “Er bestaat ook een internationaal keurmerk voor toegankelijkheid van gebouwen, het ITSsymbool. Vaak zijn de aanpassingen die moeten worden gedaan om dit keurmerk te ontvangen echter kostbaar en veeleisend. Wij proberen tips te geven hoe met minimale inspanning en kosten toch de toegankelijkheid verbeterd kan worden. Neem bijvoorbeeld de bibliotheek in Beek. Een eis van het internationale keurmerk is om de toegangsdeur met minimale inspanning te kunnen openen. Zo’n systeem is erg duur. Wij hebben de bibliotheek voorgesteld om een deurbel te plaatsen, zodat iemand die de deur niet zelfstandig open krijgt, kan aanbellen.” Over de werkwijze bij de beoordeling van gebouwen in Beek vertelt Ed Hendiks: “Enerzijds zullen wij op eigen initiatief beheerders van gebouwen aanspreken die in aanmerking komen voor de sticker “Wij zijn rolstoelvriendelijk”. In de Week van de Toegankelijkheid, de 1ste week van

Pagina 35

oktober, gaan we actief de gemeente in om toegankelijkheidstesten uit te voeren in gebouwen zoals winkels, supermarkten en restaurants. Anderzijds hopen wij dat er veel beheerders zijn die zelf het initiatief nemen en contact met ons op nemen voor een toegankelijkheidstest.”

Stichting Platform Gemeentelijk Gehandicaptenbeleid Beek Beheerders van gebouwen die in aanmerking willen komen voor een toegankelijkheidstest door het Platform Gehandicaptenbeleid Beek, kunnen contact opnemen met Ed Hendriks, Voorzitter, tel. 046 - 43 73 499.

Parkeerverbod plein markt Spaubeek In een uiterste poging om het plein op de markt in Spaubeek de beoogde groene uitstraling te geven, zal er een parkeerverbod worden ingesteld, met uitzondering van evenementen en drukbezochte kerkdiensten. De gemeente vraagt hiervoor om uw begrip en medewerking. Eind 2009 zijn de werkzaamheden afgerond in het kader van de reconstructie van de markt in Spaubeek. Bij de inrichting van de nieuwe markt is, naast een gedeelte met parkeerplaatsen en een nieuwe groeninrichting, gekozen voor een centraal plein met een groene uitstraling. Op het plein is daarom zogenaamde “Schotterrasen” aangebracht. Dit is een combinatie van goed waterdoorlatend gesteente en gras, met als doel een hoge draagkracht - zodat er bijvoorbeeld een kermis op kan staan - én een groene uitstraling. Dit centrale plein is niet bedoeld als permanente parkeerplaats, maar kan incidenteel – bij drukke kerkdiensten en evenementen – dienen als parkeerplaats. Na de oplevering in november 2009 heeft het gras op het plein door de winterse weersomstandigheden een moeilijke start gekend. Door de extreme droogte in het voorjaar van 2010 en 2011 hebben de pogingen om het gras een betere bezetting te laten krijgen nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Bovendien is gebleken dat het jonge gras veel schade heeft ondervonden van het in een vroeg stadium berijden door voertuigen. De weersomstandigheden en het te vroeg berijden van het gras hebben geresulteerd in dorre plekken, waardoor de beoogde groene uitstraling van het plein te wensen overlaat.

Om het groene plein toch het beoogde resultaat te laten krijgen, zullen wij een uiterste inspanning doen door het gras te bemesten en, indien noodzakelijk, nogmaals door te zaaien. Daarbij is het van groot belang dat het jonge gras gedurende een langere periode zo min mogelijk wordt bereden. Daartoe wordt er een parkeerverbod ingesteld, met uitzondering van evenementen en drukbezochte kerkdiensten. Hiervoor vragen wij uw begrip en medewerking. In 2012 zal de situatie opnieuw beoordeeld worden.

35


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:03

Pagina 36

Gemeente Beek Informatiepagina | juli/augustus 2011

Basisschoolleerlingen genoten van sportieve activiteiten tijdens de Sportdagen 2011 Op 23, 24 en 25 mei jl. vonden de sportdagen plaats voor alle leerlingen van de zes basisscholen in de gemeente Beek. Deze sportdagen werden georganiseerd door het NJOY project van de gemeente in samenwerking met studenten van Leeuwenborgh Opleidingen (CIOS) in Sittard. In totaal hebben 1200 leerlingen kunnen genieten van sportieve activiteiten. De sportdag voor de leerlingen van de groepen 8 was dit jaar in een nieuwe vorm gegoten. De opdrachten binnen het thema ‘Mish Mash’ konden alleen worden behaald door een goed overleg en samenwerking. Een extra activiteit binnen deze sportdag was het handboogschieten, begeleid door trainers van HBS L’Union. NJOY bedankt alle medewerkers en vrijwilligers voor hun inzet tijdens deze geslaagde dagen!

De Beekse Bron winnaar van ontwerpwedstrijd 1ste duurzame wijk Limburg Op 21 juni jl. heeft het college van burgemeester en wethouders van Beek De Beekse Bron aangewezen als winnaar van de ontwerpwedstrijd voor de duurzame herontwikkeling van de locatie Groenewald. Daarmee heeft het college de voordracht van de jury gevolgd. Uit de in totaal 10 inzendingen is na een intensief traject, waarbij ook het publiek een stem kon uitbrengen, het ontwerp van De Beekse Bron gekozen als winnaar. De uiteindelijke rangorde is geworden: 1. De Beekse Bron. 2. ρυακι 82. 3. De 4 Seizoenen. De jury heeft haar bevindingen vastgelegd in een rapport. Dit juryrapport kan worden ingezien op de gemeentelijke website www.gemeentebeek.nl. Achter de naam De Beekse Bron gaat BL Huisvesting uit Gemert schuil. De gemeente Beek zal nu met BL Huisvesting een samenwerkingsovereenkomst aangaan. Daarna zal BL Huisvesting het winnende ontwerp verder uitwerken en na goedkeuring van het uitgewerkte plan door de gemeente, het doorlopen van de noodzakelijke procedures,

36

verlening van de vereiste vergunningen en verkoop en overdracht van de locatie uiteindelijk het plan realiseren. Doel van de prijsvraag was het vinden van een geschikte partij waarmee in samenwerking de eerste duurzame wijk van Limburg gerealiseerd kan worden. Een partij dus die niet enkel de locatie Groenewald wil ontwikkelen, maar ook de locatie kan ontwikkelen binnen de door de gemeente gestelde kaders. Deze prijsvraag was daarbij het instrument voor de marktselectie. Ontwikkelende partijen zijn uitgenodigd om een functioneel, passend en realiseerbaar ontwerp voor de duurzame herontwikkeling van de locatie Groenewald in te dienen. Voor meer informatie zie www.gemeentebeek.nl en www.debeeksebron.nl.


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:03

Pagina 37

Oproep: evenementen en foto’s voor gemeentekalender 2012 In december van dit jaar valt de gemeentegids & kalender 2012 bij alle inwoners in de bus. De kalender zit boordevol informatie over gemeentelijke zaken én interessante weetjes vanuit de gemeenschap. Niet alleen de afvalkalender en de data van raads- en commissievergaderingen nemen we bijvoorbeeld in de gemeentekalender op. Ook alle verenigingen die binnen onze gemeente actief zijn hebben de mogelijkheid om activiteiten gratis in de kalender op te laten nemen. Echter, wegens de beperkt beschikbare ruimte kunnen alleen evenementen worden vermeld die toegankelijk zijn voor het ‘grote’ publiek en niet beperkt zijn tot leden van de vereniging of de inwoners van de eigen buurt.

inclusief al nieuwe afv inzameldata pagina 47

Gemeentegids & kalender 2011

brief naar: Gemeente Beek, t.a.v. afdeling Communicatie, o.v.v. “kalender 2012”, Postbus 20, 6190 AA Beek. Stuur foto’s in! De gemeentekalender willen we niet alleen vóór u maken, maar ook mét u. Als u één of meer foto’s heeft die een beeld geven van de veelzijdige en vitale gemeente Beek, dan ontvangen wij die graag. Dit kan van alles zijn: foto’s van de mooiste plekjes in de gemeente of juist foto’s van bijvoorbeeld dat gezellige straatfeest. Een aantal van deze foto’s zal worden gebruikt om de gemeentekalender te verfraaien. Wellicht ziet u uw foto straks terug! Voor het insturen van foto’s gelden de volgende voorwaarden: - de foto’s moeten zijn gemaakt in de gemeente Beek; - de foto’s moeten digitaal worden aangeleverd in de hoogst mogelijke resolutie echter minimaal 300 dpi; - de foto’s zullen door ons rechtenvrij worden gebruikt; u ontvangt dus geen vergoeding. - de gemeente Beek kan de foto’s ook rechtenvrij voor promotionele doeleinden anders dan de kalender gebruiken. Bij het insturen van foto’s geeft u toestemming voor het gebruik van uw foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website, folders, flyers, brochures en nieuwsbrieven.

Alle feiten en activiteiten van uw gemeente

Meld activiteiten of evenementen aan! Activiteiten / evenementen kunt u aanmelden door ons uiterlijk 30 september 2011 een bericht te sturen met de vermelding van welke activiteit op welke datum in het jaar 2012 zal worden georganiseerd. Ook graag erbij vermelden de locatie waar het evenement plaatsvindt, de naam van de organiserende vereniging of instelling en de contactpersoon met zijn of haar adresgegevens en telefoonnummer. U kunt een e-mailbericht sturen naar info@gemeentebeek.nl of een

U kunt uw foto(‘s ) uiterlijk 30 sept ember 2011 insturen naar info @gemeentebeek. nl of op een cd zetten en bij de balie van het gem eentehuis inleveren, onder vermelding van uw na am en adresgegevens en omschrijving van de foto. Alvast bedankt! Heeft u vragen? Heeft u vragen, neemt u dan cont act op met de gemeente, telefo on: 046 - 43 89 22 2.

Expositie “Beeker Amateurkunstenaars Exposeren”. Van 26 augustus t/m 23 september a.s. kunnen Beeker amateurkunstenaars weer hun recente kunstwerken tonen tijdens de jaarlijkse expositie in het gemeentehuis van Beek. Alle gangbare disciplines zijn welkom: olieverf- en acrylschilderijen, aquarellen, grafiek, beelden (hout, brons, steen, keramiek), tekeningen, etc. U kunt zich tot 1 augustus a.s. aanmelden. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente, tel. 046 - 43 89 222.

37


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:03

Pagina 38

Gemeente Beek Informatiepagina | juli/augustus 2011

Gebiedsontwikkeling Beek; van plannen naar uitvoering De gemeenteraad van Beek heeft in haar vergadering van 26 mei jl. de visie op de gebiedsontwikkeling van een belangrijk deel van het buitengebied vastgesteld. Verder heeft de raad ingestemd met de bijdrage van de gemeente ad. € 300.000 aan de investeringen voor de uitvoering van de projecten uit de eerste uitvoeringsfase. In de Inrichtingsvisie voor het buitengebied staan maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid van het buitengebied, extra recreatieve mogelijkheden, aanvullende waterberging en landschaps- en natuurontwikkeling. Het betreft het gebied dat niet is meegenomen bij de herinrichting van het Centraal Plateau, aangezien hier voorheen de Oostwestbaan gepland was. Dit najaar staat de realisatie van maatregelen in het Kelmonderbos, de realisatie van paardrij/menroutes met opstap-/rustpunt afgestemd op de routes in de wijdere omgeving en de aanleg van een geboortebos in de planning. In 2012 zullen, aansluitend op werken die reeds plaatsvinden en na afstemming van grondbezit, een aantal faunavoorzieningen onder wegen worden aangelegd, even-

als zogenaamde ‘steppingstones’ en zal de recreatieve ontsluiting voor fietsverkeer worden bekeken. Het projectgebied Beek ligt ten zuiden van de gemeente Beek en wordt begrensd door de kernen Beek, Groot Genhout, Schimmert en Ulestraten. Het wordt gekenmerkt door een kleinschalig landschap met hellingen, open plateaus, holle wegen en kleine landschapselementen. Het project van de integrale herinrichting wil in het gebied bestaande knelpunten oplossen en meer kansen bieden voor de natuur, water en recreatie. Voor meer informatie over het project en de uitvoering van de deelprojecten kunt u terecht op www.gemeentebeek.nl/gebiedsontwikkelingbuitengebied.

Multiculturele Dorpsdag Beek 24 september 2011 van 13.30 uur tot 16.30 uur Locatie: speelplaats van OBS “De Kring” aan de Stegen! Let op: dit is een nieuwe locatie! De gemeente Beek, Vluchtelingenwerk Beek en Partners in Welzijn organiseren dit jaar i.s.m. bewoners voor de derde keer de Multiculturele Dorpsdag Beek. Een aantal Beekse inwoners zullen gerechten bereiden uit hun geboorteland, dit eten wordt u GRATIS aangeboden. Diverse landen/culturen hebben zich al aangemeld: Uiteraard Limburg en Nederland, maar ook Indonesië, Afghanistan, Somalië, China, Iran, Turkije en Marokko. Daarnaast kunt u kennismaken met klederdrachten, hobby’s, spellen en muziek uit diverse landen. Net als in 2010 worden er ook diverse workshops aangeboden zoals Djembé, knutselen en mozaïken. Op deze dag wordt er ook bier en frisdrank verstrekt, hiervoor worden consumptiebonnen verkocht tegen een speciaal tarief.

38

We zijn nog op zoek naar mensen die hun medewerking willen verlenen aan deze speciale dag. • Wilt u eten, drinken bereiden? • Beschikt u over een speciaal spel of hobby uit een andere cultuur? • Wilt u in een mooie klederdracht verschijnen? • Heeft u nog andere ideeën over de invulling van deze middag? • Of wilt u gewoon als vrijwilliger helpen bij de diverse voorkomende werkzaamheden? Neem dan contact op met Miranda Brangers van Partners in Welzijn, tel. 046 - 42 88 060 of mail: dorpsdag-beek@piw.nl.


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:03

Pagina 39

Snoeien hinderlijke beplanting Op veel percelen in de gemeente groeit particuliere beplanting over de perceelsgrens. Het normale gebruik van wegen en/of het trottoirs kan daardoor ernstig worden belemmerd. Ook kunnen passerende voertuigen worden beschadigd. In bepaalde gevallen, bijv. op kruispunten, kan de beplanting zelfs het verkeer in gevaar brengen. De inwoners die het aangaat, worden dringend verzocht de beplanting op hun percelen zodanig te snoeien dat de hinderlijke en/of verkeersgevaarlijke situaties worden beëindigd.

Vacatures vrijwilligerswerk Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Partners in Welzijn bemiddelt tussen mensen die vrijwilligerswerk zoeken en organisaties die vrijwilligers nodig hebben. Het Steunpunt onderhoudt een actueel vacaturebestand en biedt een scala aan mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Spreekuur Steunpunt Vrijwilligerswerk in Beek Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk is er iedere dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur een open spreekuur in MFC “De Molenberg” in Beek, aan de Molenstraat 158. U kunt ook via onze website www.vrijwilligerswerk-wm.nl reageren op vacatures.

Vrijwilliger video-opnamen/montage Kandidaat gezocht die bereid is wedstrijden en incidenteel trainingen te filmen en deze te monteren. Liefst zowel van thuis- én uitwedstrijden. Betreffende beschikt over eigen vervoer en is inzetbaar tijdens de weekeinden. Gevraagde kwaliteiten: sociale en communicatieve vaardigheden en creativiteit. (Vac. 25606)

De volgende vacatures zijn beschikbaar: Vrijwilliger creatieve activiteiten U ondersteunt een creatieve activiteit voor de cliënten op maandagmiddag, samen met een andere vrijwilliger. U denkt mee en probeert de activiteit goed af te stemmen op de mogelijkheden van de cliënten. (Vacature 25765) Vrijwillige begeleider nieuwe cliënten Vindt u het fijn om met ouderen om te gaan en hen zo snel mogelijk op hun gemak te stellen, dan is dit misschien leuk vrijwilligerswerk voor u. U begeleidt elke nieuw komende cliënt in ons woonzorgcentrum. U maakt ze wegwijs en gaat de eerste keren bijvoorbeeld met de cliënt mee naar de zaal of naar het winkeltje. (Vac. 25768) Netwerkvrijwilliger/ster Liliane Fonds Bent u een representatief en doortastende persoonlijkheid, wilt u zich niet vastleggen voor vaste dagen, maar uw talent, kennis en ervaring graag inzetten in uw omgeving dan is deze functie iets voor u. Het actief benaderen en voorlichting geven aan groepen (scholen, verenigingen, clubs en bedrijven). (Vac. 25351)

Vrijwilliger ontvangst Gevraagd worden enthousiaste vrijwilligers die liefst interesse hebben in sport en bereid zijn zich meerdere uren per week in te zetten. Interesse gewekt? Wij zoeken vrijwilligers voor het opvangen, begeleiden en verwijzen van de gasten. Tevens het controleren van de entree-tickets. (Vac. 25526) Bent u als organisatie op zoek naar geschikte vrijwilligers? Haal bij MFC De Molenberg een inschrijfformulier of meld uw klus op de website van het Steunpunt Vrijwilligerswerk: www.vrijwilligerswerk-wm.nl

Partners in Welzijn - Steunpunt Vrijwilligerswerk Contactpersoon: Maarten Wehrens Bezoekadres: MFC de Molenberg, Molenstraat 158 Beek Telefoonnummer: 046 - 428 80 60 Webadres: www.vrijwilligerswerk-wm.nl E-mail: vrijwilligerswerk@piw.nl 39


juli-augustus 2011 NB:Opbouw nuutsb. 2007-2007

28-06-2011

14:03

Pagina 40

De spetterende jubileumprijs 2 Ubica matrassen 70 x 200 cm 659.00 90 x 200 cm 749.00 80 x 200 cm 679.00 100 x 200 cm 879.00 Andere maten ook mogelijk !

ELLIS, 151 cm breed Advies verkoopprijs 502,Uw voordeel Onze prijs:

349,-

Prijzen bij 197 cm kashoogte 151 cm breed: van 502,181 cm breed: van 555,201 cm breed: van 594,225 cm breed: van 654,250 cm breed: van 674,-

1 persoons van 149,2 persoons van 248,Lits - jumeaux van 311,-

voor 99,voor 159,voor 189,-

VEFATOMOTKE MEUBELEN Printhagenstraat 3 6191 PS Kleingenhout (Beek) Tel. (046) 437 30 44 Fax (046) 437 74 86

153,-

voor 349,voor 399,voor 449,voor 499,voor 549,-

Openingstijden: Maandag van 13.00 - 18.00 uur Di. t/m vr. van 10.00 - 18.00 uur Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

www.vefato.nl

Wij bezorgen uiteraard de grote artikelen GRATIS bij u thuis!

De nuutsbaeker juli - augustus 2011  
De nuutsbaeker juli - augustus 2011  

Uitgave juli augustus

Advertisement