Page 1

De echte Finse kota Een bijzonder buitenhuis

Â


De echte Finse kota Een bijzonder buitenhuis

Hoe is de Finse kota ontstaan? 

1

Wat kan de kota voor u zijn? 

2

De verschillende typen 

4

De verschillende groo en 

6

De Laplandinventaris 

8

De sterke punten van onze Finse kota 

8

Op es voor de kota 

9

Hoe wordt de kota opgebouwd? 

11

De Finse blokhut Hirsilato 

14

De superschommelbank 

15

Barrelhu en uit Finland 

16

De barrel sauna 

17

Waar is de Finse kota te koop? 

18


De echte Finse kota Een bijzonder buitenhuis

Hoe is de Finse kota ontstaan?   

De Sami,  een  nomadenvolk  in  Lapland,  trokken  eeuwenlang achter hun rendieren aan. Ze leefden  er van. De rendieren leverden hen melk, vlees en  huiden en dienden als trekdier. De rendierhuiden  vormden, samen met dunne boomstammen, hun  tenten, waar ze ‘s zomers verbleven.   Verspreid  over  hun  gebied  zijn  er  nederze ngen  ontstaan,  waarin  ze  in  de  winterperiode  verble‐  

ven. Ze leefden dan in  kleine koepelvormige  hu en,  bedekt  met  aarde.  Deze  hu en  be‐ schermden  hen  beter  tegen  de  kou  dan  de  tenten.   De kota van nu hee  de karakteris eke vorm  van  de  tenten  van  toen  behouden.  De  ren‐ dierhuiden  waarmee  de  tenten  waren  be‐ dekt,  hebben  hun  plaats  ingeruild  voor  zeer  sterk  en  mooi  grenenhout  uit  duurzaam  be‐ heerde bossen. De rendierhuiden worden nu  gebruikt om heerlijk op te zi en of te liggen.  De kota van nu is opgebouwd uit grenen bal‐ ken  van  4,5  cm  dik.  Het  dak  bestaat  aan  de  binnenzijde  uit  grenen  planken  en  is  aan  de  buitenkant  waterdicht  afgedekt  met  stevige  shingles voorzien van een leislag. Het gehele  interieur  is  van  grenenhout.  Wanden  en  daksegmenten  vormen  samen  een  solide  construc e.  Het  rondlopende dak hee  een groot overstek, dat de wanden en de ramen (met isola eglas) tegen weer  en wind beschermt. Kortom, de kota is nu een behaaglijk huisje voor in uw tuin of op uw erf. 

1


De echte Finse kota Een bijzonder buitenhuis

Wat kan de kota voor u zijn?  De  kota’s  kunnen  in  alle  seizoe‐ nen  gebruikt  worden  en  zij  wor‐ den  voor  vele  toepassingen  ge‐ bruikt. Bijvoorbeeld als barbecue/ grillhut,  gastenverblijf,  werk–  of  hobbyruimte, jachthut, clubhuisje,  medita e‐  en/of  therapieruimte,  studie‐ en muziekruimte enz.   De  kota  is  voorzien  van  vijf  tot  zeven  zitbanken  tegen  de  wand,  waarvan  er  drie  tot  slaapbank  kunnen worden gemaakt.  De kota kan uitstekend in de omgeving worden geïntegreerd. Met het Finse verfsysteem kan uw kota  in vele kleuren behandeld worden. Zowel dekkend als transparant. 

In de huidige, jach ge maatschap‐ pij  is  de  kota  een  uitstekende  plaats om tot rust te komen. Door  de  opbouw  en  materiaalkeuze  gaat  dat  eigenlijk  al  vanzelf.  De kota is dan ook volledig aan uw  eigen  behoe en  aan  te  passen.  Dat kan met een grill‐barbecue of  een  sauna,  maar  ook  met  een  ei‐ gen  inrich ng.  Een  paar  lekkere  stoelen,  een  mooie  kachel  of  een  werktafel;  er  is  al jd  een  kota  te  vinden  om  uw  wensen  te  verwe‐ zenlijken. 

2


De echte Finse kota Een bijzonder buitenhuis U kunt in uw kota uw crea viteit volledig uitle‐ ven. We hebben de kota’s al met diverse inrich‐ ngen gezien.  Hebt u een mooie kachel die u wilt gebruiken?  Dat kan. Hier ziet u een paar voorbeelden. 

Nog zo’n lekker kacheltje. 

En een paar lekkere stoelen erbij.  U zegt het maar; mogelijkheden genoeg. 

Als hobbyruimte, prak jk of wat u maar wilt.  Door de dikke wanden van 45 mm is er ook aan  de wanden mogelijkheid om iets te beves gen. 

3


De echte Finse kota Een bijzonder buitenhuis

De verschillende typen 

BASISKOTA

Dit is een kota zonder rook‐ kap in het midden, maar  met een ven la eluik bo‐ venop het dak. Dit model  hee  de voorkeur bij men‐ sen die de kota op hun ei‐ gen manier willen inrichten.  Een bureau, een kachel aan  de wand, relaxstoelen; het  kan allemaal.  Op de a eelding ziet u de   Kota van 12 m2.  De kota wordt geleverd met een lange stok om het luik te bedienen. Voor nog meer gemak  hebben we als op e bij dit model een luikaandrijving ontwikkeld om  het ven la eluik met  een afstandsbediening te openen en te sluiten. 

GRILLKOTA

Dit is het interieur van een  grillkota van 12 m2. Aan de  wanden zijn banken en slaap‐ banken beves gd om met z’n  allen gezellig om de grill van de  warmte en de sfeer (en het  eten) te genieten.  Op de a eelding ziet u ook en‐ kele accessoires van de Lapland ‐inventaris; de rendierhuiden,  de grill/barbecue, de kopjes en  de ketel.  In de hoeken ziet u de speciaal ontworpen kotalampjes, energiezuinig met led (warm‐wit). 

4


De echte Finse kota Een bijzonder buitenhuis

De saunakota is er in diverse uitvoe‐ ringen.  Het  kan  alleen  een  sauna  zijn,  maar  ook  een  combina e  van  een sauna met grillgedeelte of zitge‐ deelte.  Met  een  houtkachel  of  met  een elektrische kachel.   Op  deze  foto  is  een  saunakota  te  zien met een houtkachel.  Bij  saunakota’s  is  het  plafond  geïso‐ leerd. 

COMBIKOTA

Hier ziet  u  hoe  een  combi‐ kota  in  twee  ruimtes  is  op‐ gedeeld,  met  een  hardgla‐ zen  deur  ertussen.  Rechts  kijkt u in de sauna, links ziet  u de grill. 

SAUNAKOTA

De verschillende typen 

Zo kunt u in een combi‐kota  volledig  ontspannen  en  tot  rust komen.  

5


De echte Finse kota Een bijzonder buitenhuis

De verschillende groo en 

9 m2  Kota van 9 m2: Sleutelwijdte 3,26 m, overhoeks 3,76 m. 

12 m2  Kota van 12 m2: Sleutelwijdte 3,86 m, overhoeks 4,18 m. 

6


De echte Finse kota Een bijzonder buitenhuis

2

17 m  

De verschillende groo en 

2

25 m  

Kota van 17 m2: Sleutelwijdte 4,54 m, overhoeks 4,9 m. 

Kota van 25 m2: Sleutelwijdte 5,55 m, overhoeks 5,85 m. 

7


De echte Finse kota Een bijzonder buitenhuis

Op es voor de kota  Standaard  wordt  de  kota  gemaakt  met  vlakke  logs.  Op  verzoek  kunnen  semi–  round  logs  geleverd  worden.  De  buiten‐ zijde  van  de  kota  hee   dan  afgeronde  logs. 

Isola e tussen de balken. 

Opstapje voor de buitenzijde van de  deur. 

Tafelblad om over de grill te leggen. 

Verzorgen van elektra in de kota. Wij  gebruiken daarvoor slagvast schakelma‐ teriaal. De materiaalkeuze en de installa‐ e wordt in overleg met u bepaald. 

Elektrische bediening  voor  het  dakluik.  De  motor  bestaat  uit  een  RVS  lineaire  motor  en  wordt  bediend  d.m.v.  een  af‐ standsbediening met  RF–signaal.   8


De echte Finse kota Een bijzonder buitenhuis

Op es voor de kota  Standaard  wordt  de  kota  geleverd  met  zwarte  dakshingles.  Op  verzoek  kunnen  dakshingles  geleverd  worden  in  de  vol‐ gende  kleuren:  gemêleerd  rood,  bruin,  groen en grijs. 

Lamp speciaal  ontworpen  voor  de  kota.  Past  in  de  hoek  en  is  voorzien  van  een  energiezuinige ledlamp van 7 Wa . 

Leveren van keramische tegels onder de  grill. 

Leveren van Fins verfsysteem van Tik‐ kurila. Dat bestaat uit:  Val  Base: gronderingsolie,  Val  Color: transparante beits of  Val  Opaque: dekkende beits. 

Leveren van  parketlak  van  Hermadix.  Deze  lak  is  uitstekend  geschikt  voor  het  beschermen  van  het  hout  in  uw  kota.  We  denken  dan  aan  vlonders,  banken,  tafeltjes en wanden. 

9


De echte Finse kota Een bijzonder buitenhuis

De Laplandinventaris  ‐ Rendierhuiden (5 of 7 x)  Verder is het mogelijk de kota’s te voorzien 

‐ ‘Verrekijker’ (flessenhouder) 

van een zgn. ‘Laplandinventaris’. 

‐ Thermometer  ‐ Koperen ketel   ‐ Servethouder  ‐ Onderze er  ‐ Grillhandschoenen   ‐ Houten klokje  ‐ Pannenlap   ‐ Houten borden (6 x)   ‐ Houten bestek (6 x)   ‐ Koffiekoppen (6 x)   ‐ Kleine kopjes (6 x)  ‐ Houten gastenboek 

De sterke punten van onze Finse kota  •

Zeer mooi en duurzaam Fins grenenhout 

Dakshingles van topkwaliteit 

RVS onderdorpel bij de deur 

Alle ramen met dubbelglas en te openen 

Roeden met een kliksysteem om hierachter te kunnen schilderen 

Rus eke deurgrepen 

Stevige en veilige basisconstruc e 

Mooi vormgegeven grill‐barbecue en bijpassende rookkap met rookkanaal 

Uitgebreide Laplandinventaris leverbaar 

Alles perfect afgewerkt tot in de details 

Zeer compleet bouwpakket, torx‐schroeven en bijbehorende bitjes meegeleverd 

Bijpassend Fins verfsysteem leverbaar 

Duidelijke montage‐ instruc e  10


De echte Finse kota Een bijzonder buitenhuis

Hoe wordt de kota opgebouwd?  De kota wordt opgebouwd op een 6– 8 of 10 kan ge fundering. Dat is a ankelijk van het type kota dat  u hee . Deze fundering kan bestaan uit hout of beton. Wij kunnen dat voor u verzorgen, maar dat kunt  u ook zelf verzorgen.  De  houten  fundering  bestaat  uit  een  raam‐ werk van balken (90 x 45 mm). Dit raamwerk  wordt ondersteund op de belangrijkste pun‐ ten.  A ankelijk  van  de  toepassing  kunt  u  voor een zwaardere balkconstruc e kiezen.   Foto:  Deze  6–kan ge  fundering  is  voor  een  kota  van  9  m2.  Hier  is  de  fundering  geïso‐ leerd. 

Op deze balkconstruc e wordt een vloer van  underlayment  geschroefd.  Bij  een  grillkota  hee  u een gat in de fundering nodig voor de  luch oevoer.  Aan  de  randen  ziet  u  Ubiflex  als  loodvervangende  afdich ng  tegen  inwa‐ tering. 

De fundering  kan  ook  van  beton  gemaakt  worden.  Ook hierbij moet een gat in de vloer gemaakt  worden om de grill van lucht te voorzien. 

11


De echte Finse kota Een bijzonder buitenhuis

Vervolgens worden de geïmpregneerde onder‐ balken beves gd op de fundering. Bij deze bal‐ ken begint het leveringspakket van de kota.  Deze  funderingsbalken  moeten  secuur  ge‐ plaatst worden. 

De wanden  worden  neergezet.  De  plaats  van  ramen  en  deur  kunt  u  zelf  bepalen.  Vervolgens  worden  de  muurplaten  gelegd,  zodat het dak geplaatst kan worden. 

De daksegmenten staan er op. Het is hier nog  te  vroeg  voor  het  pannenbier,  want  er  komt  nog  een  deel  bovenop,  de  top  is  nog  niet  be‐ reikt. 

12


De echte Finse kota Een bijzonder buitenhuis

De deur en het afdakje zijn geplaatst. Vervol‐ gens worden de dakshingles afgewerkt en de  schoorsteen of het dakluik geplaatst. 

En dit is het resultaat.  Een eigen plek, waar je je kunt terugtrekken,  of een plek waar je gezellig met het hele ge‐ zin kunt genieten en ontspannen. 

Binnen kunt  u  het  inrichten  zoals  u  wilt.  De  wanden van 45 mm dik en het isola eglas in  de ramen zorgen voor een behaaglijk klimaat  in alle jaarge jden.  ‘s Winters met de grill aan en ‘s zomers met  de ramen open.  Wij wensen u veel plezier met uw kota. 

13


De echte Finse kota Een bijzonder buitenhuis

De Finse blokhut Hirsilato 

Door simpele stapelbouw zelf op te bouwen met gedetailleerde tekeningen. 

Vrije keuze verharding (betontegels, sierbestra ng, betonplaat). 

Vrije keuze dakbedekking (dakplaten, golfplaten, dakpannen, shingles, houten leitjes, riet). 

Tapse vorm zijgevel, met groot dakoverstek, wanden goed beschermd tegen regen. 

Kan als geven leerde blokhut worden geleverd. Tussen de logs ven la eruimte. 2 openslaande  deuren. 

Of als niet‐geven leerde blokhut: zijwanden en kopgevels zijn geheel dicht. 2 schuifdeuren. 

Gebruikte houtsoort van uitstekende kwaliteit waardoor lange levensduur verwacht mag worden. 

Er kan ook een extra grote blokhut geleverd worden met een grondoppervlak van 6 x 4,2 m. 

14


De echte Finse kota Een bijzonder buitenhuis

De superschommelbank  Een  stevige  construc e  met  een  solide  dak  kenmerkt deze ludieke schommelbank waar‐ in  u  een  klein  feestje  kunt  bouwen  op  een  mooi plekje in de tuin.  Levering  als  bouwpakket  in  twee  modellen  namelijk een 4‐ en 6  ‐ persoons schommel‐ bank (ruim bemeten).  De  6  ‐  persoons  versie  hee   vier  betonvoe‐ ten met draadeind, zodat de schommelbank  waterpas gesteld kan worden. 

Leverbaar in  twee  uitvoeringen,  te  weten  standaard  en  luxe.  Onder  luxe  wordt  ver‐ staan: compleet met kaarsenkroon, 4 bloem‐ pothangers, 2 glazen/flessenhouders, etens‐ bel en een houder voor een bol‐barbecue. 

15


De echte Finse kota Een bijzonder buitenhuis

Barrelhu en uit Finland 

De barrelhut of barrel house is een slaaphut en  wordt geleverd in 2 en 4 persoons uitvoerin‐ gen. De barrelhut wordt compleet geleverd.  Dus schilderen en inrichten en hij kan gebruikt  worden. De barrelhut is gemaakt van 45 mm  dik Northern Spruce.  Ook leverbaar als sauna. 

16


De echte Finse kota Een bijzonder buitenhuis

De barrelsauna  De barrelsauna is leverbaar in ver cale en horizon‐ tale uitvoering. Beiden zijn geschikt voor 6 perso‐ nen.  De wanden zijn gemaakt van 40 mm dik Northern  Spruce.  De banken zijn van thermowood. 

In de barrel sauna bevindt zich een hout gestookte  Harvia kachel of een elektrische kachel naar keuze. 

17


De echte Finse kota Een bijzonder buitenhuis

Waar is de Finse kota te koop?  Bloemendaal Projecten Timmerwerk  Kloosterweg 30  7881 LG Emmer‐Compascuum  Fred Bloemendaal en Angela Wolbers  T   : +31 591 357208  F   : +31 591 357208  E   : info@finsekota.com  W  : h p://www.finsekota.com 

Wolbers Klusadvies  Aalsmeerderdijk 332  1436 BG Aalsmeerderbrug  Jos Wolbers  T   : +31 20 4460135  F   : +31 20 4460136  E  : info@wolbersklusadvies.nl  W  : h p://www.wolbersklusadvies.nl  UwFinseKota  Oude Huijbergsebaan 315  4625 CK Bergen op Zoom  Hanneke de Boer  T   : +31 164 820233  E   : info@uwfinsekota.nl  W  : h p://www.uwfinsekota.nl 

Hako Holland  Barchemseweg 92  7261 MT Ruurlo  Ed en Dinie Kommer  T   : +31 573 453870  E   : info@hakoholland.nl  W  : h p://www.hakoholland.nl  18

De echte Finse kota  

De echte Finse kota. Hier kunt u zien wat het voor u kan betekenen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you