Page 1

VEERSE

KR A N T

Informatieblad, jaargang 16 no. 9

winter 2012/2013

Feestdagen Het gemeentehuis is gesloten op 24, 25 en 26 december. Op woensdag 2 januari is het gemeentehuis pas na 10.30 uur geopend vanwege de nieuwjaarsbijeenkomst voor het personeel. ’s Avonds van 19.00 tot 21.00 uur is de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis.

Permanent wonen Hoewel we verblijfstoeristen een warm hart toedragen, vindt de gemeente dat de woningen in onze kernen zo veel mogelijk permanent moeten worden bewoond. Dat is geen doel op zich. Het permanent bewonen van woningen draagt bij aan de leefbaarheid en het leefklimaat in de kernen. Ook in de nieuwe Huisvestingsverordening blijft dat standpunt overeind. Zie pag. 9.

Algemene Beschouwingen De raadsfracties hebben met instemming gereageerd op de gemeentebegroting 2013 van het college. Dat was ook wel verwacht omdat de gemeenteraad al in het voorjaar de kaders voor die begroting had aangegeven. Toch is een begroting altijd weer een mooie gelegenheid voor de verschillende raadsfracties om hun ‘hart te luchten’ en om te proberen hier en daar de begroting naar hun visie wat aan te scherpen. Een greep uit de Algemene Beschouwingen is te vinden op pagina 4 tot en met 7.

Digitaal bij de raad De gemeente Veere loopt behoorlijk voorop als het gaat om digitalisering. Via de website, maar tegenwoordig ook met app’s, is het de bedoeling zoveel mogelijk ‘klanten’ op maat te bedienen. Laatste nieuwtje is het gebruiken van iPad’s door bezoekers aan de raadsvergaderingen. Daarop staan de agenda en bijbehorende stukken. Scheelt stapels papier en maakt het bijwonen van een raadsvergadering nog meer ‘van deze tijd’. Vergaderingen van de gemeenteraad zijn overigens al langer online te volgen.

Betere dienstverlening Het college wil het nieuwe jaar goed inzetten met een verbeterde dienstverlening. In januari is dat al te merken aan veranderde openingstijden van de publieksbalie (zie hieronder). Maar - zo vindt het college - goede dienstverlening is meer dan een geopende publieksbalie. De kernwoorden zijn dan ook gastvrij, klantgedreven, professioneel en in één keer raak. In verschillende fasen krijgt die verbetering komend jaar gestalte. Openingstijden vanaf januari: Maandag t/m woensdag van 9.00 – 17.00 uur. Donderdag van 9.00 – 20.00 uur (tel. tot 17.00 uur). Vrijdag van 9.00 – 12.00 uur (middag dicht)

Het bestuur en de medewerkers van gemeente Veere wensen u prettige feestdagen. Het gemeentebestuur nodigt alle inwoners, vertegenwoordigers van instellingen, kerkbesturen,

stads- en dorpsraden, bedrijven, organisaties en andere belangstellenden uit op de nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2012 van 19.00 uur tot 21.00 uur in het gemeentehuis in Domburg.

Akkerranden nog niet uitgebloeid Het zag er even donker uit voor de Akkerranden in de gemeente. ‘Afbouwen’ was het idee van het college. Alle fracties in de gemeenteraad zagen dat tijdens de behandeling van de gemeentebegroting 2013 anders. Met een amendement wisten ze het voornemen terug te draaien en zijn de fleurige landschapselementen in ieder geval tot en met 2014 gered. Meer daarover op pagina 7.

Groenbeleidsplan De gemeente Veere trekt ieder jaar ongeveer 1.860.000 euro uit voor het onderhoud van het openbaar groen. Het gaat om 160 hectare groen plus ongeveer 10.000 bomen. Per inwoner betalen we ongeveer 85 euro per jaar voor het groenonderhoud. De bedoeling is om het onderhoud van de totale openbare ruimte in een dorp op een goed niveau te krijgen en te houden.

Met het groenbeleidsplan en door dit te koppelen aan het beheer van de borden, de vuilnisbakken, het vuil op straat en de kwaliteit van de verharding, krijgen we een totaalbeeld. Begin 2013 gaat de gemeenteraad het groenbeleidsplan opnieuw vaststellen. Het conceptplan ligt nog tot en met 7 december ter inzage. Ook is het via

www.veere.nl te raadplegen. Iedere kern in de gemeente in het Groenbeleidsplan heeft een eigen hoofdstuk. Daarin staan onder andere een berschrijving van de ‘groenstructuur’, de knelpunten, mogelijkheden om tot verbeteringen te komen en kaarten. Voor vragen en info: Freek Wisse of Huub van de Zande via tel. (0118) 555 469 of e-mail f.wisse@veere.nl.


Veerse Krant 2 Kern met Pit daagt bewonersgroepen uit om een idee voor verbetering van de leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Wie dat voor elkaar krijgt, ontvangt het predicaat Kern met Pit en duizend euro. Daarnaast wint per provincie één bewonersgroep de trofee en een extra prijs van vijftienhonderd euro. De trofeewinnaars dingen ook mee naar de nationale titel ‘Beste Kern met Pit van Nederland’ en extra prijzen. In de provincie Zeeland kunnen 8 projecten/ideeën meedoen aan de wedstrijd van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Deelnemen aan Kern met Pit kan alleen in groepsverband. Bijvoorbeeld mensen die in één buurt, wijk of dorp wonen of die op een andere manier een samenhangende groep vormen, zoals ouders van kinderen van een school, leden van een sportvereniging. Voor het initiatief moet draagvlak zijn in de eigen omgeving. Het aangemelde project dient nadrukkelijk gericht te zijn op de verbetering van de plaatselijke (woon)omgeving en de deelnemers voeren zelf hun projecten uit, al dan niet met ondersteuning van derden. De uitvoering van het project valt (voor het grootste gedeelte) in de periode van januari tot en met december. Tot en met 31 december kan nog gestemd worden op de deelnemers van Kern met Pit 2012. Dat kan via www.kernmetpit.nl. Op de website staat een overzicht van alle 124 deelnemende projecten in Nederland. De gemeente Veere heeft geen genomineerde projecten. Zeeland heeft in totaal 8 projecten die een kans maken. Nieuwe aanvragen, die vóór 1 december zijn ingediend, komen weer wel in aanmerking voor de titel Beste Kern met Pit 2013. Op 19 januari is de winnaar 2012 bekend voor Zeeland. Die dag maakt de provincie ook een selectie van 8 projecten die voor de volgende ronde in aanmerking komen.

Nieuwjaarsduik Veere

IJskoud het water in Wie het nieuwe jaar fris wil beginnen kan dinsdag 1 januari terecht in Veere. Aan het strandje klinkt daar om 14.00 uur het startschot voor de vierde Nieuwjaarsduik in het Veerse Meer. Om al afgekoeld aan de start te verschijnen begint om 13.55 uur daar ook de ‘cooling down’. De bikkels die met een originele outfit het ijskoude water in gaan maken kans op een prijs van ‘beste verklede deelnemer’. Voor alle nieuwjaarsduikers is er na afloop in ieder geval snert, warme chocolademelk, glühwein, een ‘officiële oorkonde’ en een herinnering. Inschrijven kost € 2,50. De opbrengst is bestemd voor een goed doel.

Gemeente Veere wil samen met Wecycle haar inwoners stimuleren om na Pakjesavond oud elektrisch speelgoed in te leveren bij de milieustraat. Daarom ligt er vanaf 6 december voor de eerste honderd inleveraars een uniek Wecycle-sleetje klaar bij de milieustraat. Ook worden er 500 kanskaarten uitgedeeld met kans op een familiebox hotelovernachting. Op Pakjesavond zullen veel kinderen nieuw elektrisch speelgoed krijgen van Sinterklaas. Een nieuwe spelcomputer, fotocamera of MP3-speler staat hoog op de verlanglijstjes. Deze cadeautjes vervangen meestal oud elektrisch speelgoed. Dat verdwijnt vaak helaas in de vuilnisbak. Jammer, want dan kan het niet gerecycled worden. Van alle elektrisch speelgoed dat per jaar wordt weggegooid, wordt minder dan een kwart ingeleverd. Driekwart komt bij het gewone afval terecht. Wecycle zamelt jaarlijks ongeveer 500.000 kilo elektrisch speelgoed in. Zo’n 1,5 miljoen kilo verdwijnt in de vuilnisbak. Wecycle zorgt ervoor dat elektrische apparaten en spaarlampen die ingeleverd worden op de milieustraat optimaal worden gerecycled. Dat is belangrijk, want door recycling behouden we de grondstoffen voor generaties na ons en hoeven er minder grondstoffen te worden onttrokken aan de natuur. Ook komen de schadelijke stoffen niet terecht in het milieu. Elektrische apparaten worden voor 75% tot 90% gerecycled. Spaarlampen en koelkasten zelfs voor meer dan 90%. Per jaar verdwijnt hiervan echter ruim 2 kilo per persoon in de vuilnisbak. Hiermee gaat 35 miljoen kilo verloren voor recycling. Samen met Wecycle wil de gemeente dit tegengaan.

Uitvaartcentrum H. Jobse

Telefoon 0118 46 22 05 Bachweg 2 | 4337 XD Middelburg

www.hjobse-uitvaart.nl

Sandenburghlaan 2a | 4351 RL Veere


Veerse Krant 3

Rijbewijskeuring

Ophalen Duobakken

Wie, wat, waar

70-Plussers, chauffeurs jonger dan 70 jaar met C/D/E rijbewijs en overige automobilisten, die een rijbewijskeuring moeten ondergaan, kunnen terecht bij Regelzorg. Dit kan alleen door vooraf een afspraak te maken via het landelijk afsprakenbureau, telefoon: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl De keuringen zijn ook in Ter Reede, Vredehoflaan 370, Vlissingen op 7 december. De kosten bedragen € 35,00 voor de B/E keuring. Leden van ouderenbonden en thuiszorgorganisaties, betalen op vertoon van de ledenpas, € 25,00. Chauffeurs jonger dan 70 jaar betalen € 52,50 voor C/D keuring. Meenemen naar de keuring: Eigen Verklaring, medicijnenlijstje, klein beetje urine, bril of contactlenzen en het huidige rijbewijs.

Ophalen duobakken kerstweek

Gemeente Veere Postbus 1000 4357 ZV Domburg

Bewijs van in leven zijn snel en 50% goedkoper

Ophalen duobakken oud en nieuw

Een attestatie de vita (bewijs van in leven zijn) is nodig bij een uitkering of leversverzekering. Op dit uittreksel staan naam en voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens en de verklaring dat u in leven bent. Bij twijfel over het soort uittreksel dat nodig is tel 555447 of email: cpb@veere.nl. Een attestatie de vita aanvragen kan op www.veere.nl via Loket-Digitaal loket-Inwonersloket.

In plaats van maandag 24 december worden de duobakken in Gapinge, Serooskerke, Veere en Vrouwenpolder op zaterdag 22 december geleegd.

Bezoekadres: Traverse 1, Domburg

www.veere.nl Voor digitale producten en diensten

In plaats van dinsdag 25 december worden de duobakken in Oostkapelle en Grijpskerke op maandag 24 december geleegd.

Telefoon:

In plaats van woensdag 26 december worden de duobakken in Koudekerke en Biggekerke op donderdag 27 december geleegd.

Receptie Centrale Publieksbalie Klachten / meldingen Wmo-loket Bestuurssecretariaat

In plaats van donderdag 27 december worden de duobakken in Westkapelle en Zoutelande op vrijdag 28 december geleegd. In plaats van vrijdag 28 december worden de duobakken in Aagtekerke, Meliskerke en Domburg op zaterdag 29 december geleegd. In plaats van dinsdag 1 januari worden de duobakken in Oostkapelle en Grijpskerke op woensdag 2 januari 2013 geleegd.

Afsluiten containers Om schade, overlast en vernielingen te voorkomen aan ondergrondse containers voor glas en kunststof verpakkingen zullen deze op 31 december vanaf 10.00 uur allemaal afgesloten zijn. Op 1 januari, vanaf 12.00 uur, zijn alle containers weer open.

Taak gevonden en verloren voorwerpen bij gemeente De gemeente heeft de taak van de gevonden en verloren voorwerpen overgenomen van de politie. Dus iets gevonden of verloren? ... dan is de gemeente het adres om daarvan melding te maken. Dat kan 24 uur per dag via www.verlorenofgevonden.nl. Melden kan ook bij de balie in het gemeentehuis in Domburg of via telefoon 0118 555 447.

Grote voorwerpen bij Orionis Voor melding van verloren of gevonden grotere voorwerpen (zoals een scooter of brommer) dan moet de melding worden gedaan bij Orionis Walcheren: telefonisch via 06 508 501 63 of via mail: verlorenofgevonden@orioniswalcheren.nl. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 uur tot 16.30 uur.

De gemeente vergadert zie voor actuele informatie www.veere.nl luisteren naar gemeenteraad kan via de website 13 december vergadering op www.veere.nl. De uitslag Gemeenteraad, 19.30 uur. wordt schriftelijk aan de aanvrager meege14 januari deeld. Telefonische informatie is alleen commissie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO), mogelijk na de schriftelijke uitslag. 19.30 uur. 15 januari Stads- en dorpsraden commissie Maatschappelijke Ontwikkeling 27 november (MO), 19.30 uur Biggekerke: Dorpscentrum, 20.00 uur 16 januari 3 december commissie Financieel Beleid en Algemeen Vrouwenpolder: Ver. gebouw, 20.00 uur bestuur (FBA), 19.30 uur. 10 december 31 januari Veere: ‘Praethuus’, 20.00 uur Gemeenteraad, 19.30 uur. 18 december Serooskerke: De Zandput, 19.30 uur Welstandscommissie Westkapelle: Polderhuis, 20.00 uur 13 december - 09.00 uur 21 december Domburg, gemeentehuis. De uitslag van de Oostkapelle: Halve Maan, 19.30 uur bouwplannen die in de welstandscommissie data onder voorbehoud zijn behandeld staan op maandag na de

@gemeente_veere

Belastingloket

0118 0118 0118 0118 0118 0118 0118

555 555 555 555 555 555 555

444 447 447 447 380 / 381 447

CJG/WMO VRAAGPUNT VEERE dinsdag 09.00 - 12.30 uur woensdag 13.30 - 17.00 uur tel. 0118 555 444 e-mail: vraagpunt@veere.nl Politie – hulp dringend: 112 Politie – hulp niet dringend: 0900 8844

E-mail: Centrale Publieksbalie: cpb@veere.nl Algemeen: gemeente@veere.nl

Openingstijden: Voor nieuwe openingstijden vanaf januari 2013 zie pagina 1. De Centrale Publieksbalie is geopend op ma t/m vr van 9.00 tot 16.00 uur. Op donderdag tot 19.00 uur. Op donderdagavond kunt u niet terecht voor burgerlijkestand zaken (geboorte, erkenning, ondertrouw, etc.). De andere afdelingen zijn op donderdagavond niet bezet, u kunt dan dus niet voor alle producten en diensten terecht. Twijfelt u hierover, belt u dan eerst even. Het Wmo-loket is dagelijks geopend van 09.00 tot 16.00 uur. DigiDesk: ma t/m vrij 09.00 - 16.00 uur

B&W - Afspraken maken Burgemeester en wethouders houden geen (vast) spreekuur. Wel kunt u altijd telefonisch een afspraak aanvragen via de bestuurssecretaresses. Een afspraak met burgemeester drs. R.J. (Rob) van der Zwaag en wethouder J. (Jaap) Melse kunt u aanvragen via nr. 555 381. Een afspraak voor de wethouders drs. R.M.A. (René) Molenaar en C. (Chris) Maas en voor de gemeentesecretaris R.S.M. (Rudie) Heintjes kunt u aanvragen via tel. nr. 555 380.

Politie De politiepost van het wijkteam Veere is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Het adres is: Burg. Dregmanstr. 21 in Serooskerke. U kunt daar terecht als u aangifte wilt doen, een afspraak wilt maken of iets anders nodig heeft van de politie. Dat kan via tel. 0900 8844 of www.politie.nl

Websites raadsfracties PvdA/GroenLinks: www.pvdagroenlinksveere.nl CDA: www.cdaveere.nl SGP/CU: www.sgpcuveere.nl VVD: www.vvdveere.nl DTV: www.deteve.nl D66: www.d66walcheren.nl


Veerse Krant 4

ene Bescho m e g uw Al i

Een gemeentelijke begroting komt niet als een donderslag bij heldere hemel. Het college van burgemeester en wethouders baseert de begroting op plannen die vooraf al zijn aangekondigd en besproken en op een visie en strategie die als rode draad voor vier jaar is uitgezet. Voor de fracties in de gemeenteraad staan er dus nauwelijks verrassingen in zo’n begroting. Maar de gemeenteraad heeft de taak om het college aan te sturen, te controleren en vooraf wel de kaders aan te geven waarbinnen burgemeester en wethouders moeten handelen. Dus is de behandeling van die begroting altijd een goed moment om de puntjes op de ‘i’ te zetten. Bovendien heeft iedere fractie een achterban en telt dan ook hetgeen ze te verdedigen en verantwoorden hebben. Vandaar dat alle fracties de begroting op een specifiek eigen manier benaderen en onder de eigen loep leggen. Op deze en de volgende pagina’s de zienswijzen van de raadsfracties op de begroting 2013 en de plannen voor de jaren daarna; de Algemene Beschouwingen zoals uitgesproken in de begrotingsraad van november.

ng

en

13 20

D66 D66 hecht aan de uitspraak van het college over het vertrouwen in de burgers om samen met de gemeente de schouders te zetten onder onze toekomst. Dat geldt voor D66 zeker voor het vertrouwen van de burger in de gemeentelijke overheid. ‘Om het vertrouwen van de burger te winnen, of terug te winnen, is het noodzakelijk dat de dienstverlening onder de loep wordt genomen en waar mogelijk verbeterd. Deregulering en transparantie dragen bij aan het vertrouwen van de burger in de overheid.’ D66 onderschrijft het stimuleren van energiebesparing voor bestaande woningen en het opstellen van een duurzaam bouwbeleid. ‘Het wordt steeds belangrijker om vraag en aanbod op de woningmarkt op Walchers niveau op elkaar af te stemmen. Flexibele of globale bestemmingsplannen zijn daarbij een goed middel.’ Walcherse samenwerking is, ook op het gebied van de zorg, voor D66 belangrijk.

Samenwerking ‘De samenwerking met andere gemeenten krijgt steeds meer vorm.’ D66 vindt het een goede zaak dat gemeenten op diverse terreinen duurzame samenwerking zoeken en ambtelijke expertise bundelen. ‘Tegelijkertijd stellen we vast dat controle op deze samenwerkingsvormen, voor de afzonderlijke gemeenteraden steeds moeilijker wordt. Gelet op de kabinetsplannen, waarin wordt gesproken over een minimale omvang van 100.000 inwoners per gemeente, steunt D66 de plannen van het college voor het onderzoeken van samenwerking met Middelburg, Vlissingen en SchouwenDuiveland. Het onderzoek naar de voor- en nadelen van een Walcherse fusie mag daarbij niet ontbreken. Voor het maken van een goede afweging is het van belang over alle relevante informatie te beschikken.’ Om dat te onderstrepen diende de D66-fractie de motie samenwerking Walcheren in.

Grote Projecten ‘Wij vinden het een goede zaak dat ook voor de kernen waar geen grote projecten zijn, een visie wordt opgesteld. De inbreng van bewoners en gebruikers is daarbij van groot belang. Zij kennen als geen ander hun woonomgeving en weten welke knelpunten om een oplossing vragen. Het proces van het maken van het dorpsplan Oostkapelle is een goed voorbeeld van hoe bewoners betrokken zijn, bij hun woonomgeving.’

gemeente aan grote dynamische projecten prima leiding, uitvoering en inhoud kunnen geven.’ De enorme bedragen die de projectontwikkelaar van de Golfbaan al aan voorbereidingskosten heeft gemaakt is voor de fractie reden de andere raadsfacties op te roepen deze “Eye catcher” gezamenlijk over de eindstreep te trekken.

Voor 2013 wil de CDA-fractie: Op korte termijn duidelijkheid over een sociaal beleid met voldoende middelen voor onder andere huishoudelijke hulp. Inzetten op optimale samenwerking met andere Zeeuwse overheidsinstanties en geloven en uitdragen dat Veere haar zelfstandigheid waardig is. Een verder voortvarende voortgang met de Grote Projecten waarbij de Golfbaan Domburg kan rekenen op een positieve benadering van de gemeenteraad. Kernen krijgen snel duidelijkheid wanneer er een nieuwe school/gemeenschapsruimte wordt gebouwd. Akkerranden blijven ook na 2013 bloeien. Economische toekomstvisie wordt ontwikkeld en wordt mede uitgewerkt en vormgegeven door ondernemers. Eind 2013 wordt dit beleid door de gemeenteraad vastgesteld. Kunst tentoonstellen of verkopen. Takendiscussie die de meerjarenbegroting invult met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en beleid.

Onderwijs D66 vindt ‘een school in iedere kern’ een nobel streven ... maar acht het onhaalbaar. De fractie vindt kwaliteit van het onderwijs belangrijker. Daarom kwam D66 in de begrotingsraad met een amendement om het doel te wijzigen in: ‘Kwalitatief goed onderwijs moet veilig en goed bereikbaar zijn voor alle basisschoolleerlingen in de gemeente Veere.’

CDA De CDA-fractie maakt zich in haar Algemene Beschouwing sterk voor samenwerking en het bundelen van krachten op Walchers gebied. ‘Schaalvergroting is niet de oplossing. Zeeuwse samenwerking wel. Bij een fusie verliezen we als gemeente onze eigen identiteit, neemt het vertrouwen af en is de betrokkenheid bij inwoners niet of nauwelijks meer aanwezig.’ ‘Oostkapelle is voor ons op dit moment het voorbeeld waar bewoners elkaar stimuleren om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen woon en leefomgeving. Waarom, omdat zij betrokkenheid zien en deze ook mogen verwachten van de gemeente. Wellicht een voorbeid voor andere kernen om hier ook mee aan de slag te gaan.’

Kunst ‘Kunst hoort niet in een depot, ver aan het oog onttrokken. Kunst moet bemind kunnen worden’. Het CDA stelt voor om alle schilderijen, beelden etc. die de gemeente rijk is tentoon te stellen in openbare ruimten. ‘Kunstobjecten die zich daartoe niet lenen of geschikt zijn mogen wat ons betreft worden verkocht.’

Grote Projecten Het CDA heeft bewondering voor de gedrevenheid en het enthousiasme waarmee bij de gemeente aan de projecten wordt gewerkt. ‘De subsidies die onze gemeente ontvangt zijn niet gering en getuigen ervan dat wij als

Economie ‘Ons huidig economisch beleidsplan is achterhaald en verouderd. Een nieuwe economische toekomstvisie moet in 2013 ontwikkeld worden. Dit is essentieel voor de keuzes die we de komende jaren gaan maken.’


Veerse Krant 5

Algemene Beschouwingen Begroting 2013

vervolg

PvdA/GroenLinks De sobere, maar sluitende begroting voor 2013 geeft de PvdA/GroenLinksfractie vertrouwen dat het volgend jaar wel goed zit met de financiële positie van de gemeente. Maar de fractie ziet 2013 ook als het jaar van de verandering. ‘De crisis ging tot nu toe aan veel mensen voorbij. Maar we kunnen er van uit gaan dat in 2013 iedereen de crisis aan de lijve gaat ervaren. Beleid en organisatie moet crisisproof gemaakt worden. Niet vanuit de paniek maar vanuit het besef van minder.’

Inkomenspolitiek Gemeenten krijgen meer taken toegeschoven en voor de PvdA/GroenLinksfractie dus ook steeds meer bemoeienis met de inkomenspolitiek. ‘Op belastinggebied is daar voor gemeenten niet in voorzien. We zullen het moeten doen met de OZB, hondenbelasting, precariorechten en toeristenbelasting. Het is dan ook onverstandig de ruimte die deze belastingen biedt niet te benutten.’ Dat verantwoord volgens de fractie ook de extra verhoging van de OZB. ’Afzien van een verhoging van de OZB helpt de zwakkeren in onze samenleving niet.’ De fractie verwacht dat - ook in het licht van het rijksbeleid - een steeds grotere groep een beroep zal doen op ondersteuning van de gemeente. ‘Veere is een van de goedkopere gemeenten als het gaat om de gemeentelijke belastingen. Daar is op zich niets mis mee. Maar het gaat ons beperken in het aanpakken van serieuze problemen.’ De fractie is voorstander van een specifiek Walchers minima beleid. ‘Het kan niet zo zijn dat iemand die een beroep

moet doen op een voorziening in de ene gemeente substantieel beter af is dan in de andere gemeente.’

Locale lasten In de ogen van Dorpsbelangen en Toerisme Veere (DTV) is in de gemeentelijke begroting onvoldoende rekening gehouden met de portemonnee van de inwoners. ‘In tijden waarin de inkomsten van onze burgers niet meer stijgen zal ook de gemeente daarmee in haar heffingenbeleid rekening behoren te houden’, meent de fractie.

mening van DTV, geheel verdwijnen. ’Met een ambtelijke toetsing kan in veel gevallen worden volstaan.’

Projecten Door 1,5 miljoen gemeentelijk geld in te zetten voor de kern Veere verwacht de DTV-fractie een probleem bij de doorontwikkeling van het Singelplan in Domburg.

‘Duidelijk is, dat de middeninkomens fors moeten inleveren en dat zijn in Veere de huishoudens met een eigen woning. Die groep wordt door de gemeente al jaren extra aangepakt door de extra OZB verhogingen.’ Reden voor de DTV-fractie zich tegen die verhoging te verzetten. Voor de dekking van de lagere inkomsten verwijst DTV naar de mogelijkheid € 50.000 te korten op de Stichting Strandexploitatie Walcheren ... ’omdat de veertig nieuwe strandhuisjes dat opbrengen’.

Minimabeleid DTV wil het vangnet voor het minimabeleid volledig in stand houden. ‘Dit onderdeel hoort met een toelichting in de begroting te staan omdat het gaat om de meest kwetsbare groepen.’ De fractie vraagt zich af of de extra bijdrage/eigen risico voor de zorgverzekering in 2013 geheel voor rekening van deze minima komt. ‘Hoe kan iemand met een bijstandsuitkering deze extra lasten dragen?’ Vraagtekens zet de fractie ook bij de ontwikkelingen van de Orionis organisatie. ‘Orionis is al één jaar bezig om de fusie neer te zetten. De te dure interim directeur zit er nog steeds, terwijl hij voor een veel kortere periode was besteld.’

Vangnet PvdA/GroenLinks ziet voor de gemeente donkere wolken als het om de AWBZ gaat. Ondanks de nog heersende onduidelijkheid daarover ziet de fractie de overheveling van taken van rijk naar gemeenten als een uitdaging. ‘Dit is ook een kans om te laten zien dat een gemeente van 20.000 inwoners dit aan kan. Een kleine gemeente dicht bij de burgers zodat je weet waar de problemen zijn en waar een vangnet echt nodig is. De beperkte middelen zodanig inzetten dat degene die het echt nodig hebben er ook op kunnen rekenen’.

Diensten Bij het kostendekkend maken van diensten van de gemeente plaatste de fractie een kantekening. ‘We investeren € 25.000,- extra in begraafplaatsen. Wij vragen het college met voorstellen te komen de kosten van de begraafplaatsen drastisch te beperken.’ Milieubeleidsplan Duurzaamheid en vergroening ziet de fractie als kernbegrippen in een nieuw milieubeleidsplan. ‘Vergroening moet een speerpunt worden voor onze economie. De overheid is daarbij onontbeerlijk. Omdat dit de gemeentegrenzen overstijgt is samenwerking van groot belang. Het thema duurzaamheid is niet iets wat op zichzelf staat. Het moet worden vervlochten in het onderwijs, in recreatie en toerisme, huisvesting. In alle sectoren van onze samenleving.’

DTV

Welstand Het voornemen van het college de taken van de Welstandscommisie te beperken, valt bij de fractie in goede aarde. Toch kan die commissie, naar de

Openbare ruimte Het groenonderhoud in de kernen kan volgens de DTV-fractie, beter. ‘We zien nu te veel onkruiden in heggen en wegbermen en dat wordt door de Orionisploegen onvoldoende onderkend.’

APP’s De inzet van APP’s bij de digitale dienstverlening ziet de factie als ‘weggegooid geld’. ‘Het bedient er een beperkte doelgroep mee en bij wijzigingen in het bestuurssysteem loop je snel weer tegen extra kosten aan. De bekendheid van App’s is beperkt evenals de gebruiksmogelijkheden. Op de website kan dit beter, goedkoper voor een brede doelgroep vastgelegd worden.’ Zorg Voor de zorg en vooral voor de WMOtaken verwacht DTV komen stevige bezuinigingen, vooral wat betreft de huishoudelijke hulp. Een wens van de DTV fractie is om de WMO taakstellingen door te decentraliseren naar de kernen, ‘maar dat vergt niet alleen een inspanning van de gemeente maar ook van veel vrijwilligers in onze kernen.’


Veerse Krant 6

Algemene Beschouwingen Begroting 2013

vervolg

VVD De VVD-fractie maakt zich grote zorgen over toekomstige financiële onzekerheden: ‘Een bezuiniging van het kabinet met 16 miljard kan voor de gemeente Veere leiden tot een extra bezuiniging van 1 tot 1,5 miljoen euro. Hiermee is in de meerjarenraming nog geen rekening gehouden’. Daar voegt de fractie nog de hoge kosten voor de Veiligheidsregio en Orionis aan toe. ‘De opstelling van de cijfers in de begroting laat zien dat de gemeente Veere veel kwetsbaarder is dan we, op basis van de door het college gepresenteerde cijfers in de Voorjaarsnota, dachten. Dit zullen we ons als raad goed moeten realiseren.’ VVV De VVD blijft van mening dat er niet bezuinigd moet worden op de VVV en verwijst daarbij naar de motie die in de raad van 7 juni 2011 is aangenomen. Daarin kreeg het college de opdracht eerst een beleidsplan te laten opstellen over de door de VVV uit te voeren taken. Vervolgens zou er een beslissing

komen over de hoogte van de jaarlijks toe te kennen bijdrage. Toeristen De VVD constateert dat de communicatie met de toeristensector over de tariefstelling toeristenbelasting nog steeds niet goed verloopt. De VVD had een nota van het college verwacht waarin zaken worden afgewogen en toegelicht. Die nota is er nog niet. De fractie kant zich tegen een zogenaamde tariefdifferentiatie omdat: ‘Alle toeristen, ongeacht in welke accommodatie zij verblijven, gebruik kunnen maken van de voorzieningen in de gemeente Veere zoals de stranden, fiets- en wandelpaden, parkeervoorzieningen etc. De verschillen tussen accommodaties steeds kleiner worden. De huidige campings bijvoorbeeld verhuren chalets die net zo duur zijn als een vakantiewoning of hotelkamer. Dus hoe zou je onderscheid moeten gaan maken?’ De VVD vindt het overigens een goede zaak dat er met de sector nu heldere

SGP/ChristenUnie Economie en Toerisme ‘Een impuls geven aan het toerisme vindt de SGP/CU-fractie een goede zaak. Het college stelt in de begroting 2013 voor 200.000 euro te bestemmen voor de impuls Toerisme en 200.000 euro voor de impuls lokale economie. De SGP/CU zou dat liever zien als ‘een impuls van 400.000 euro voor economisch impuls waaronder het toerisme. ‘De lokale economie met 2 ton steunen vinden wij een uitstekend signaal. Het geeft de Veerse ondernemer werk en de gemeente moet zijn zaken onderhouden zodat op langere termijn kosten worden bespaard!’ De fractie vindt het instellen van een ondernemersfonds in de toekomst niet handig en pleit ervoor om gemeentelijke opdrachten zoveel mogelijk Veers aan te besteden. ‘De werkgelegenheid kan gestimuleerd worden door een snellere vergunningsverlening.’ Gebruik gebouwen ‘Bij het gebruik van de gemeentelijke gebouwen moet oog zijn voor de betaalbaarheid. De WOZOCO in Grijpskerke is een voorbeeld van hoe het niet moet. Wij vinden dat het college dit goed in het vizier moet houden en waar nodig in moet grijpen.’ Sociale zaken en Welzijn Met het oog op de actuele situatie acht de SGP/CU-fractie het verstandig WMO-reserves zoveel mogelijk te parkeren. ‘Voorzichtigheid is geboden

afspraken zijn gemaakt over hoe er in de toekomst wordt omgegaan met eventuele verdere verhogingen van de toeristenbelasting. Impuls Voor 2013 is 2 x 200.000 euro beschikbaar voor Impuls voor toerisme en Impuls lokale economie. Voor toerisme worden een aantal suggesties gedaan. De VVD wil hierover met het college de afspraak maken dat de besteding van dit budget via de raad verloopt. Voorspelbaar Wat er de komende jaren financieel staat te gebeuren is waarschijnlijk niet zo voorspelbaar. De VVD houdt er rekening mee dat er vanaf 2014 fors bezuinigd zal moeten worden. De fractie vindt het onverstandig om het tekort voor 2013 ten laste van de algemene reserve te brengen. Het motto van de VVD is ‘Niet doorschuiven maar aanpakken!’.

Moties & Amendementen we kunnen het geld echt voor primaire taken nodig gaan krijgen. Oog houden voor de onderkant van de Veerse samenleving blijft zeker nu heel belangrijk.’ Voor SGP/CU is het belangrijk om directies van maatschappelijke instellingen/gemeenschappelijke regelingen zoals Orionis kritisch te bekijken ... ‘ook als het om salarissen gaat.’ Buitengebied Om het bestemmingsplan Buitengebied goed te keuren wil de fractie dat eerst ‘de verrommeling in Westkapelle in het gebied met de paardenstallen opgeruimd moet zijn.’ De fractie vraagt om soepelheid voor invulling van voormalig agrarische gebouwen in het kader van Nieuwe Economische Dragers en wijst daarbij op de voordelen voor werkgelegenheid en het genereren van inkomsten. In de algemene beschouwing stipt de fractie ook de wens aan om tot een eenduidig parkeertarief te komen ... ‘en op alle parkeerterreinen betaald parkeren.’ WOZ-taxaties ‘Taxaties in het kader van de WOZ moeten beter. Teveel klachten komen ons ter ore over te hoge taxaties, de eigenaren van de vele te laag getaxeerde woningen, die er ook heel veel zijn, horen we natuurlijk niet. Eerlijke waardering is dus erg belangrijk.’

Tijdens de Algemene Beschouwingen lieten verschillende fracties kritische geluiden horen. Die zijn soms in moties of amendementen (wijzigingen) vertaald. Alleen het amendement over de akkerranden (zie pagina 7) kreeg een meerderheid. Hieronder enkele moties die het niet haalden. Het amendement is ingetrokken na de toezeggingen van de wethouder. Motie DTV over OZB DTV wilde de extra verhoging OZB schrappen en het geld daarvoor onder andere halen uit het schrappen van de vrije 3de Pinksteren, geen investering voor app’s en extra bezuinigen op SSW. Motie DTV over grondprijzen Stagnerende nieuwbouw: de grondprijzen bevriezen en zo de vraag naar woningen stimuleren bij inwoners en aspirant inwoners. Motie D66 samenwerking Walcheren De fractie wil dat het college Veere samen met colleges Middelburg en Vlissingen nauwere samenwerkingvormen (waaronder de optie tot het samengaan van de drie genoemde gemeenten) bespreekt. De motie is ingetrokken. Amendement CDA, SGP/CU, DTV, VVD Economische Impuls In 2013 is eenmalig een bedrag beschikbaar van 200.000 euro voor de impuls lokale economie. Dit amendement voorziet er in dit budget niet te gebruiken voor een eenmalige impuls lokale economie, maar in te zetten voor de dekking van het negatieve saldo van 2013. Mochten zich in de loop van 2013 meevallers voordoen, dan is het voorstel de inzet van deze middelen ter heroverwegen.


Veerse Krant 7

Algemene Beschouwingen Begroting 2013

vervolg

Akkerranden & Samenwerken Akkerranden behouden

Het voorstel in de begroting om de gemeentelijke bijdrage voor het in stand houden van akkerranden af te bouwen stuitte in de begrotingsraad (8 november) op veel tegenstand. Alle raadsfracties zagen in die afbouw een verlies voor de beeldkwaliteit van het landschap. Ze dienden een amendement in om de akkerranden voorlopig veilig te stellen. Dat amendement is aangenomen. Voordat het tot een stemming kwam verwoorden de verschillende fracties hun visie op de akkerranden. Hieronder daaruit een greep. CDA De akkerranden moeten blijven in Veere. Dat is voor ons duidelijk. We beseffen dat er bij de Agrarische Natuurvereniging door middel van een overeenkomst ook verwachtingen zijn gewekt tot en met 2014. Wij willen deze subsidie als een garantiesubsidie handhaven tot en met 2014 met de opmerking dat er in vertrouwen en alle openheid met de Natuurvereniging (ANNW) afspraken gemaakt worden over onder andere meer uitgifte van (pluk)bonnen, dus eigen inkomsten. Vanaf 2015 willen wij de jaarlijkse subsidie inzetten op 10.000 euro. PvdA/GL De akkerranden dragen bij aan een beter milieu door een grotere biodiversiteit. SGP/CU De 17.000 euro voor de lokale omroep is wat ons betreft beter te besteden aan de akkerranden. DTV DTV heeft geklaagd over de akkerranden, maar voor het jaar 2012 mag gezegd worden dat die over het algemeen goed oogden. Wij vinden het wel wenselijk om aandacht te blijven houden bij de kwaliteit van dit product. Kan aan de Agrarische natuurvereniging gevraagd worden jaarlijks de kwaliteit te toetsen? Aan agrarisch Walcheren zou gevraagd kunnen worden op de graanpercelen wat

rode klaprozen in te zaaien. Het benadeelt de opbrengst van het graan niet en biedt een goedkoop landschapsverrijkend element. VVD De gemeente Veere heeft in 2010 met de Agrarische Natuurvereniging Natuurlijk Walcheren afspraken gemaakt over subsidiëring voor de jaren 2011 tot en met 2014. Geen of halvering van de subsidie zal betekenen dat de akkerranden verdwijnen. De VVD vindt het niet juist om nu te korten op de subsidie voor 2013 en 2014. De akkerranden zorgen voor verfraaiing van het landschap en worden gewaardeerd door toeristen en inwoners. De VVD stelt voor om de bezuiniging op de akkerranden voor 2013 en 2014 te schrappen en in 2013 samen met de ANNW te bekijken op welke wijze de akkerranden ook na 2014 gecontinueerd kunnen worden. Dekking kan gevonden worden door gebruik te maken van het budget Impuls voor toerisme. Het aannemen van het amendement betekent: In 2013 en 2014 wordt er niet bezuinigd op de akkerranden. Vanuit het budget Impuls voor toerisme wordt 15.000 euro gebruikt als dekking voor het hierdoor ontstane tekort van 5.000 euro in 2013 en 10.000 euro in 2014. Voor 2013 en 2014 wordt voor de akkerranden een garantiesubsidie van respectievelijk 18.785 en 18.385 euro geraamd. Van de Agrarische Natuurvereniging Natuurlijk Walcheren (ANNW) wordt gevraagd om zich in te spannen om de eigen inkomsten te verhogen onder andere door de verkoop van bloemenbonnen. Het college wordt opgedragen om samen met de ANNW te bekijken op welke wijze de akkerranden na 2014 gecontinueerd kunnen worden, waarbij het uitgangspunt is dat de gemeente Veere vanaf 2015 jaarlijks maximaal 10.000 euro bijdraagt.

Samenwerken Alle fracties beseffen dat samenwerken met andere gemeenten in de toekomst onvermijdelijk is. De argumenten en de manier van samenwerken verschillen. Geen enkele fractie ziet een fusie als een oplossing. Een greep uit de beschouwingen: VVD Om te komen tot besparingen is het college op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeenten. Met betrekking tot de belastingen wordt nu gekeken naar samenwerking met Middelburg, Vlissingen en SchouwenDuiveland. De VVD vraagt zich af of dit ook voor de lange termijn de juiste keuze is. D66 De samenwerking met andere gemeenten krijgt steeds meer vorm. D66 vindt het een goede zaak dat gemeenten op diverse terreinen duurzame samenwerking zoeken en ambtelijke expertise bundelen. Tegelijkertijd stellen we vast dat controle op deze samenwerkingsvormen, voor de afzonderlijke gemeenteraden steeds moeilijker wordt. D66 steunt de plannen van het college voor het onderzoeken van samenwerking met Middelburg, Vlissingen en Schouwen-Duiveland. Het onderzoek naar de voor- en nadelen van een Walcherse fusie mag daarbij niet ontbreken. (Daarover meer op pagina 6). SGP/CU Samenwerking met de buurgemeenten vindt de fractie OK ... ‘maar niet doorschieten zoals landelijk is geopperd’. CDA Schaalvergroting is niet de oplossing. Zeeuwse samenwerking wel. Bij een fusie verliezen we als gemeente onze eigen identiteit, neemt het vertrouwen af en is de betrokkenheid bij inwoners niet of nauwelijks meer aanwezig. PvdA/GL We hebben een kans om te laten zien dat een gemeente van 20.000 inwoners de problemen aan kan ...dat je in een kleine gemeente dicht bij de burgers staat.


Veerse Krant 8

welstandsbeleid 2013

College wil meer vereenvoudiging in afhandelen welstandskwesties Afgelopen anderhalf jaar is er in de gemeente gewerkt met een nieuwe welstands- en monumentencommissie. Die had een door de gemeenteraad goedgekeurde nieuwe welstandsnota als richtlijn meegekregen. Een efficiëntere werkwijze en afhandeling was daardoor mogelijk. De nieuwe aanpak leidde tevens tot besparingen. Door de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het terugbrengen van het aantal deelgebieden met welstandcriteria is het gelukt om het aantal regels aanzienlijk terug te brengen. Deregulering dus dankzij de toegenomen mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen en eenvoudiger welstandstoezicht. Na een evaluatie van die laatste anderhalf jaar blijkt dat het welstandsbeleid met enkele aanpassingen nog doelmatiger is te maken. De aanpassingen hebben ook met verandering in landelijk beleid te maken. Naar verwachting zijn vanaf 1 januari gemeenten niet meer verplicht advies bij een welstandscommissie in te winnen. De verplichting verandert in een keuze om dat al dan niet te doen. Dat betekent in een aantal gevallen dat een ambtelijke toets van bouwplannen aan de welstandsnota voldoende kan zijn. Een snellere en efficiëntere afhandeling van de vergunningen is het gevolg van deze aanpassing. Het college wil daarnaast ook de categorie welstandsvrije bouwwerken uitbreiden met dakkapellen op het voor- en zijdakvlak in het zogenaamde reguliere welstandsgebied. Het voorstel van b & w over het welstandsbeleid staat op de agenda van de gemeenteraad op 13 december. Het college heeft berekend dat er een besparing van 5.000 euro in 2013 mee is gemoeid. Gaat de gemeenteraad akkoord dan is er van 20 december tot en met 30 januari een inspraakprocedure.

Gladheid Als het glad is in de winterperiode wordt er gestrooid. Het strooien gebeurt op doorgaande routes zoals busroutes, hoofdtoegangswegen tot wijken en fietspaden. Sneeuw Bij sneeuwval worden doorgaande routes zoals busroutes, hoofdtoegangswegen tot wijken en fietspaden sneeuwvrij gemaakt en gestrooid. Als service worden de routes naar de huisartsen, WoZoCo’s, verzorgingshuizen, gemeentelijke gymzalen en verenigingsgebouwen door medewerkers van de gemeente begaanbaar gehouden. Dit gebeurt op de eerst volgende werkdag nadat het heeft gesneeuwd. In straten buiten de routes strooit de gemeente in principe niet. Bij langdurig aanhoudende gladheid wordt hier zand gestrooid. Voor het sneeuw- en ijsvrij houden van stoepen doet de gemeente een beroep op de inwoners. De gemeente stelt geen zout of zand ter beschikking aan inwoners of bedrijven. Op www.veere.nl staan de strooiroutes.

Positief opvoeden werkt Hoe je het gedrag van kinderen het beste kunt sturen is uitgebreid onderzocht. Positief Opvoeden volgens de methode Triple P is gebaseerd op vijf basisprincipes: 1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden Kinderen die lekker spelen, vervelen zich niet en lopen minder kans gedragsproblemen te ontwikkelen. En wanneer je huis veilig is ingericht hoef je minder te verbieden. 2. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning Positieve aandacht en aanmoediging door het geven van een complimentje motiveert een kind om nieuwe dingen te leren en zich te ontwikkelen. 3. Een aansprekende discipline hanteren Heldere instructies geven en snel reageren is belangrijk wanneer een kind zich niet goede gedraagt. 4. Realistische verwachtingen hebben Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Een kind hoeft niet perfect te zijn; ieder kind maakt fouten en doet dat meestal niet met opzet. 5. Goed voor jezelf zorgen als ouder Ouders mogen tijd voor zichzelf nemen en iets leuks doen voor zichzelf, zoals sporten of een middag met vrienden doorbrengen. Ouders die zich goed voelen hebben meer energie voor hun kinderen. Ook op Twitter is het opvoedsteunpunt een vraagbaak voor Zeeuwse ouders op het gebied van opgroeien en opvoeden. Stel een vraag of volg ons op: @PosOpvoedenZLD of zie voor meer tips & hulp bij opvoeden: www.ggdzeeland.nl/onderwerpen/jeugdgezondheidszorg/algemenetips

Opvoedsteunpunt gemeente Veere Marieke Sas, pedagogisch adviseur GGD Zeeland Locatie: Gemeentehuis, Traverse 1 te Domburg CJG loket: Vraagpunt Veere/ WMO Openingstijd: maandag van 13.00 – 15.30 uur. Voor het maken van een afspraak op werkdagen tussen 8.30 – 13.30 uur, tel. 0118 655060.

Jeugd & alcohol

Alcoholpolikliniek geopend Tijdens de tweede Zeeuwse ‘jeugd & alcohol manifestatie’ in november is de eerste alcoholpolikliniek in Zeeland geopend. De Zeeuwse polikliniek voor jeugd en alcohol, gevestigd in het ADRZ-ziekenhuis in Goes, is de eerste Zeeuwse en de zevende officiële alcoholpolikliniek in Nederland. De nadruk ligt vooral op nazorg. Kinderarts Isabelle Boone en orthopedagoge Aafke van der Hoop proberen met de juiste opvang en nazorg op de alcoholpoli te voorkomen dat jongeren voor een tweede maal een alcoholvergiftiging oplopen. In samenwerking met dr. Nico van der Lely, die in 2006 in Delft de eerste poli voor jeugd en alcohol oprichtte, is de Zeeuwse alcoholpoli tot stand gekomen. Het protocol ‘voorkom alcoholschade bij jongeren’ wordt hierbij gevolgd, om zo te zorgen voor een optimale acute opvang en voor een efficiënt nazorg- en begeleidingstraject. Alcoholgebruik onder jongeren Hoewel het alcoholgebruik onder jongeren onder de 16 jaar daalt, scoort Nederland in vergelijking met andere Europese landen nog steeds hoog. Bij jongeren onder de 16 jaar die overmatig alcohol consumeren, neemt zowel op korte als op lange termijn de intelligente af en ontwikkelen zich concentratie- en geheugenproblemen. Het is daarom noodzakelijk bewustzijn te creëren bij ouders en kinderen en te werken aan een omgeving waarin kinderen zo min mogelijk met alcohol worden geconfronteerd.


Veerse Krant 9

Nieuwe huisvestingsverordening Tweede woningen

Permanent wonen in de kernen blijft uitgangspunt De gemeente Veere is een heel aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Het brengt mee dat er veel belangstelling is om in een van de kernen een vakantiewoning te hebben om er tijdens de weekenden of de vakanties te verblijven. Hoewel we verblijfstoeristen een warm hart toedragen, vindt de gemeente dat de woningen in onze kernen zo veel mogelijk permanent moeten worden bewoond. Dat is geen doel op zich. Het permanent bewonen van woningen draagt bij aan de leefbaarheid en het leefklimaat in de kernen. Als we het over de leefbaarheid hebben dan gaat het over het maatschappelijk- sociaal leven in de kernen: het doen van boodschappen, het lid zijn van een vereniging of kerkelijke gemeente, het doen van vrijwilligerswerk of het naar school gaan van de kinderen. Dat vinden we als gemeente belangrijk. Een van de redenen waarom de nieuwe tweede woningenverordeningen door de gemeenteraad is vastgesteld. De nieuwe verordening is overigens minder strak dan de verordening uit 1998. De afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan met de toepassing en controle op en handhaving van de verordening. Permanent wonen is bedoeld voor de kernen van onze gemeente. Daarom valt het buitengebied niet onder het werkingsgebied. Dat geldt ook voor recreatieparken bij een aantal kernen. Welke woningen onder het werkingsgebied vallen is te raadplegen via de website van de gemeente. Daar is ook de nieuwe verordening te vinden: www.veere.nl – loket – visie en beleid – volkshuisvesting en wonen. Wat houdt de verordening concreet in: Uitgangspunt blijft dat woningen binnen de kernen permanent bewoond moeten worden; Criterium voor het bepalen of

iemand een woning permanent bewoond wordt, is de inschrijving in de Gemeentelijk Basis Administratie; Er wordt een vergunningenstelsel ingevoerd i.p.v. een ontheffingstelsel. Alle bestaande ontheffingen behouden de oude rechten; Woningen die nu een ontheffing/vergunning hebben kunnen doorgegeven worden aan erfgenamen tot en met de 2e graad met behoud van dezelfde rechten; Erfgenamen krijgen de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen om de nalatenschap te regelen waarbij de woning die permanent bewoond moet worden voor 1 jaar als tweede woning gebruikt mag worden. Recreatieve verhuur is dan niet toegestaan; Iemand die een maatschappelijke binding heeft of gehad heeft met de kern en aantoonbaar binnen maximaal 3 jaar een woning permanent gaat bewonen (bijvoorbeeld na pensionering) kan een vergunning voor maximaal 3 jaar aanvragen om de woning in de tussentijd als tweede woning te mogen gebruiken. Ook hier is recreatieve verhuur niet toegestaan; Het werkingsgebied waarbinnen de verordening geldt is verkleind. Woningen die liggen in het werkingsgebied mogen niet gebruikt worden als tweede woning (behalve met ont-

heffing/vergunning). Woningen die niet in werkingsgebied liggen (bijvoorbeeld sommige bungalowparken, de zogenaamde centrumgebieden en het buitengebied van de gemeente) mogen wel als tweede woning gebruikt worden. De nieuwe verordening gaat in op 1 januari 2013. Voor vragen: Sonja Rubingh telefoon 555 356. Arnoud de Looff telefoon 555 233 Alex Brunke telefoon 555 235

Veere was gastgemeente voor WK kustvissen

Goud voor Nederlandse dames- en herenteam Een international gezelschap met de beste vissers van de wereld was in oktober vier dagen aan de Veerse stranden te vinden. Met 11 damesteams en 16 herenteams streden ze daar om het 29ste wereldkampioenschap kustvissen. Dat begon op een zonnige dag in Veere met een vlaggenparade en warme welkomstwoorden in diverse talen van burgemeester Rob van der Zwaag in de Grote Kerk. In totaal waren 16 landen (waaronder Brazilië, Tunesië en Zuid-Afrika) naar de gemeente afgereisd om hun vaardigheden te tonen. Na 4 dagen kwamen bovendien het

Nederlandse herenteam en het damesteam als wereldkampioen uit de bus. Zowel bij de dames als de heren waren er ook hoge noteringen in het individueel eindklassement. Hendrik Jan Polhuis was bij de heren met een 4de plek beste Nederlander. Het vijfkoppige damesteam telde drie Zeeuwse deelnemers: Christel Verhage uit Westkapelle, Sylvia Wesdorp uit Stavenisse en Linda van de Velde uit Scherpenisse. Linda kwam in het individuele klassement op een zeer verdienstelijke 5e plaats en Christel werd 6e.


Veerse Krant 10

Millenniumgemeente Veere: een stimulans voor duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking

Chaïm helpt in strijd tegen armoede op de Balkan en in Albanië hulp bieden vanuit een christelijke visie

In Veere zijn veel organisaties actief bezig met ontwikkelingssamenwerking. Deze keer is het de beurt aan Stichting Chaïm om wat meer te vertellen over haar activiteiten. Chaïm is sinds 2002 actief op de Balkan in Noord-Albanië, een gebied waar grote armoede heerst. Chaïm betekent ‘leven’ Stichting Chaïm heeft als doel om, geïnspireerd door de liefde van Jezus, ‘leven’ te brengen op plaatsen waar dat hard nodig is. Maar niet alleen verder weg is hulp nodig. Dichtbij ook! Die kan bestaan uit een klein of een groot gebaar, maar zal altijd een belangrijke impact in het leven van mensen hebben. In 2002 begon Chaïm te werken in Noord-Albanië. Daar is bijna niets. Er heerst grote armoede en werkeloosheid en de vooruitzichten zijn slecht. Bovendien is het land in geestelijk opzicht verarmd en beroofd. Chaïm brengt daar volgens de Albanezen zelf: Bukë - kripë dhe zemër (brood, zout en hart/liefde) wat de allernoodzakelijkste levensbehoeften betekent. Het aantal projecten groeit In de afgelopen zes jaar hebben we een zomerkamp voor kinderen en tieners uit NoordAlbanië gehouden. Door dit werk is een gemeente ontstaan in Bajram Curri. We helpen arme gezinnen bij hun levensonderhoud en brengen regelmatig de meest noodzakelijke levensmiddelen. Voor families die niet over stromend water beschikken en dat van ver moeten halen, leggen we een waterleiding aan. Een aantal volwassenen bieden we een cursus Engels aan, voor hen een belangrijke stap in hun persoonlijke ontwikkeling en het vergroot hun mogelijkheden en kansen. Enkele gezinnen die buitenge-

woon slecht gehuisvest zijn, helpen we bij het opknappen van hun onderkomen. We helpen mensen bij de aanschaf van medische voorzieningen en betalen noodzakelijke medische ingrepen. Hulp bij bijvoorbeeld de aanschaf van een koe of schaap zodat gezinnen langzaam zelf een bestaan kunnen opbouwen.” Chaïm huurt een gebouw in Noord-Albanië van waaruit de hulpverlening gecoördineerd wordt. Ondersteuning De medewerkers van Chaïm zouden meer kunnen en willen doen, maar daar hebben ze hulp bij nodig. Chaïm kan haar werk doen dankzij giften. Chaïm wil daarom de contacten met maatschappelijk betrokken ondernemers en particulieren uitbreiden. Ondernemers en particulieren die de armoede, ellende en hopeloosheid in de wereld niet accepteren en concreet in actie willen komen om er, samen met Chaïm, iets aan te doen. Het werk van Chaïm kan op verschillende manieren ondersteund worden: Giften: Giften komen volledig ten goede aan de mensen die de steun zo hard nodig hebben. De bij de stichting betrokken vrijwilligers verlenen hun bijdrage belangeloos. Chaïm zoekt vaste donateurs en mensen die maandelijks een bedrag over willen maken. Sponsoring: door een kind of gezin te sponsoren zodat het gezin genoeg te eten heeft of kinderen een vervolgopleiding kunnen volgen.

Meer informatie over Stichting Chaïm: www.chaim.cc telefoon: 0118 584521 e-mail: chaim@zeelandnet.nl

Veere feliciteert Plus Supermarkt Corbijn uit Vrouwenpolder Uit de jaarlijkse EKO-telling van Milieudefensie is naar voren gekomen dat Plus Corbijn de meeste biologische en fairtrade producten in de schappen heeft liggen. Om precies te zijn gaat het om 362 biologische en 76 fairtrade producten. Dit was voor de gemeente Veere een reden om een bezoek te brengen en wethouder Melse een bloemetje te laten overhandigen aan Paul Corbijn, eigenaar van Plus Corbijn. Op de vraag waarom hij biologische en fairtrade producten verkoopt, gaf de heer Corbijn het volgende antwoord: ‘Er is tegenwoordig gewoon veel vraag naar, zeker onder Duitse toeristen, maar ook komen er klanten uit alle hoeken van Zeeland. Daarnaast krijgen de boeren een eerlijke prijs voor hun product. Daarbij komt ook het feit dat het beter is voor de omgeving, zeker als je samenwerkt met boeren uit de omgeving, zoals bij Plus Corbijn het geval is.’ Ook de prijzen van biologische producten worden steeds aantrekkelijker, omdat de vraag steeds groter wordt. Eerlijke zaken doen werkt!


Veerse Krant 11

Computercursussen

Activiteiten SWV Informatie en aanmelding: Anne Wisse, e-mail: a.wisse@welzijnveere.nl tel. 583 687 (09.00 – 11.00 uur)

info@welzijnveere.nl

De Stichting Welzijn Veere te Oostkapelle organiseert bij voldoende belangstelling in januari 2013 weer diverse computercursussen zoals Windows 7 voor Beginners en Windows 7 vervolg! Ook zal er dan een cursus Digitale Fotobewerking van start gaan en staat er een cursus Excel voor beginners op stapel. Meer informatie over computercursussen of opgeven: tel. 0118 583687 of mail: info@welzijnveere.nl of a.wisse@welzijnveere.nl

Samen kerst 2012 vieren Kerstdiner in Westkapelle Vrijdag 21 december Een groep vrijwilligers van de Open Tafel Westkapelle met ondersteuning van Stichting Welzijn Veere organiseert een kerstdiner in Brasserie De Fontein. Iedere inwoner uit Westkapelle van 55+ is hierbij van harte welkom. De middag duurt van 11.00 tot ongeveer 15.30 uur. Kost € 15, - per persoon. Betalen bij opgave. Aanmelden voor deelname kan tot 11 december bij mevr. K. Provoost , Molenweg 32 te Westkapelle of bij mevr. N. Weststrate, Irenestraat 14 te Westkapelle. Sfeervolle kerstmiddag Oostkapelle 55-plussers in de Halve Maan Thema: Rembrandt en het kerstverhaal! De Commissie Welzijn te Oostkapelle, de PCOB en de ANBO Walcheren Noord organiseren de jaarlijkse kerstmiddag voor senioren uit Oostkapelle en Domburg in De Halve Maan te Oostkapelle op dinsdag 18 december van 14.00- 16.30 uur. De heer P. van der Klis presenteert een interessant kerstverhaal met prachtige afbeeldingen van Rembrandt. De entree is gratis en u ontvangt een kopje koffie/thee met wat lekkers.

Kerstviering voor senioren in Grijpskerke De diaconie van de protestantse gemeente en Passage te Grijpskerke organiseren in samenwerking met de Stichting Welzijn Veere een Adventsviering voor leden van Passage, genodigden en 65-plussers in Grijpskerke op dinsdagavond 18 december in de Ontmoetingsruimte van de Opstandingskerk. Aanvang broodmaaltijd 18.00 uur. Kerstliturgie met zang om ongeveer 19.15 uur. Opgeven vóór 10 december met vermelding van naam, adres en wel/geen deelname broodmaaltijd bij: Magda Faber, Bergwei 67, tel. 594904 Let op: vol is vol (max 100 personen) Collecte: bijdrage in de kosten

Kerstmaaltijd voor senioren in Zoutelande De Commissie Welzijn organiseert samen met de diaconie van de protestantse gemeente te Zoutelande een gezellige Kerstmaaltijd voor alle senioren van 60 jaar en ouder. Dat gebeurt op woensdagavond 19 december in de Catharinakerk aan het Willibrordusplein. Deelnemers krijgen een maaltijd aangeboden met zang en meditatie. Inloop vanaf 17.00 uur en aanvang maaltijd 17.30 uur. Alle senioren van Zoutelande zijn van harte welkom. Aanmelden vóór 12 december bij onderstaande adressen. Indien u vervoer nodig hebt graag vermelden bij opgave. Christina van Mourick De Spaier 10 4374 DD Zoutelande Tel: 0118-561752 Corrie Roelse Swaalingestraat 32 4374 BX Zoutelande Tel: 0118-562388 de beste wensen voor een klinkende kerst

Oproep NL Doet

Resultaten enquête welzijnsactiviteiten

klussen voor vrijwilligers

Afgelopen zomer heeft de gemeente Veere in samenwerking met Woonburg, Stichting Welzijn Veere (SWV), SVRZ en Zorgstroom een enquête over welzijnsactiviteiten uitgezet onder 55-plussers in Veere.

Ook in 2013 organiseert de Stichting Welzijn Veere weer NL Doet. De activiteiten vinden plaats op 15 en 16 maart. Aan verenigingen, zorginstellingen, basisscholen en sportorganisaties vraagt de stichting nu alvast om eens na te denken over klussen die door groepjes vrijwilligers zijn uit te voeren.

Via deze peiling is onderzocht in hoeverre het huidige activiteitenaanbod nog voldoet aan de behoeften. De twee zorginstellingen, SWV en

Ouder-kind clinic sportambassadeur Tim Pleijte groot succes Zaterdag 20 oktober heeft Tim Pleijte, sportambassadeur van de gemeente Veere, een ouder-kind clinic gegeven op het strand in Zoutelande. Ongeveer 40 ouders en kinderen trokken de sportschoenen aan. De

enthousiaste groep moest onder andere sprinten tussen de paalhoofden. En de vaders en moeders wilden natuurlijk niet onder doen voor de kinderen.

Woonburg verwerken de resultaten in een nieuw gezamenlijk activiteitenplan. Het concept activiteitenplan wordt begin 2013 gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst is het mogelijk om op het plan te reageren en initiatieven en ideeën aan te dragen. De uitkomst van de enquête staat op de website: www.veere.nl > Actueel > Nieuws


Veerse Krant 12

R

p

latfo

m

De volgende Platformpagina verschijnt begin februari 2013. Aanleveren kopij tot 8 januari: redactieveersekrant@veere.nl

14 en 15 december Kleine Kerk

Adventsmarkt Veere Ook dit jaar is er weer een Adventsmarkt in de Kleine Kerk in Veere (ingang Kapellestraat). Verschillende organisaties werken daaraan mee met een goede doelenmarkten er is een terras waar Max Havelaar koffie en huisgemaakt gebak wordt geserveerd. De adventsmarkt is op vrijdag 14 december van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 15 december van 10.00 tot 16.00 uur Deelnemende organisaties zijn onder ander: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere, Unicef, Wereldwinkel Serooskerke, Amnesty, Kia groep Protestantse gemeente Veere, Vrienden van Tinca en Oikocredit.

14 en 21 december

Kerstconcerten Capella Veerensis Christelijk Gemengd Koor ‘Capella Veerensis’ geeft in december twee kerstconcerten. Die zijn op vrijdag 14 december in Oostkapelle (Dorpskerk) en op vrijdag 21 december in Koudekerke (Michaëlskerk). Beide concerten beginnen om 20.00 uur. Op het programma staan een deel uit het Oratorium ‘Christus’van Mendelssohn

Bartholdy en bekende en minder bekende adventsen kerstliederen van onder andere Praetorius, Bach, Brahms, Berlioz en Grieg. Medewerking wordt verleend door Nel van den Broeke-Lensen, solo zang. Het koor staat onder leiding van dirigent Bea Zwadlo met muzikale begeleiding van Bram Beekman uit Souburg.

Zaterdag 1 december

Wintermarkt Westkapelle Amnesty International, Cystic Fibrosis Stichting & Gehandicaptenhuizen Polen organiseren samen een wintermarkt in verenigingsgebouw Herrijst aan de Markt te Westkapelle. De markt is op zaterdag 1 december van 10.00 tot 16.00 uur. Naast genoemde organisatoren doen diverse andere charitatieve organisaties

mee. Op de markt is een keur aan nieuwe en tweedehands artikelen te koop zoals kerstartikelen, diverse soorten wenskaarten en geschenken, boeken en producten uit derdewereld-landen. Er zijn warme wafels en bezoekers kunnen meedoen aan verschillende verlotingen en raadspelen.

Collecterooster december/januari 25 t/m 01 december 03 t/m 09 februari

Leger des Heils Hersenstichting Nederland

‘Omgaan met dementerenden’ Manteling organiseert in samenwerking met Antoinette van Hoepen, casemanager dementie, een korte cursus ‘Omgaan met dementerenden’. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten met een vaste groep. Naast informatie over de Data: verschillende vormen van maandagavond 14 en 21 dementie, wordt er aandacht januari en 4 en 11 februbesteed aan hoe je het beste ari 2013. om kan gaan met het veran- Tijd: 19.30 uur tot ongeveer derende gedrag van de de21.30 uur. menterende. Ook is er aanLocatie: Porthos, Sint dacht voor ondersteuningsSebastiaanstraat 12 in mogelijkheden zoals dagbeMiddelburg. handeling, intervalopname, Eigen bijdrage gehele cursus inzet van vrijwilligers en op€ 12,50 ,inclusief koffie/thee name. De cursus gaat zoveel en cursusmateriaal. mogelijk uit van de knelpunten van de deelnemers. Aanmelden en informatie De cursus is speciaal bedoeld Manteling: tel. 0118 55 35 voor kinderen van een 30 of via e-mail: dementerende ouder. info@mantelingwalcheren.nl

Voorkom overlast en gezondheidsrisico’s

Wie voor een huisdier kiest ... kiest ook voor verantwoordelijkheid Klachten over honden- en paardenpoep op openbare wegen, fiets- en wandelpaden, openbaar groen en zelfs katten in particuliere tuintjes, vallen met regelmaat in de brieven- en mailbus van de gemeente. In de top tien van ergernissen staat die overlast steevast met stip hoog genoteerd. Een lastig probleem omdat het oplossen er van grotendeels bij de ‘baasjes’ ligt. De gemeente kan dan vooral op die verantwoordelijkheid worden gewezen. Via Veerse Krant en website is dat met regelmaat onder de neus van de bazen en bazinnen te wrijven. Dat gebeurt dan ook. En eerlijk is eerlijk ... het grootste deel van de honden, paarden en kattenbezitters neemt die verantwoordelijkheid met het huisdier er op de juiste manier bij. Gezondheidsrisico Onlangs maakte een inwoonster de gemeente er op attent dat er nog een maatschappelijk staartje zit aan die vrijelijk gedeponeerde uitwerpselen. Vooral voor kattenpoep geldt de kans op een besmetting van mensen die bekend staat als ‘toxoplasmose’. De parasiet die hiervoor verantwoordelijk is verspreidt zich vooral via kattenuitwerpselen. Oppassen dus bij het verschonen van de kattenbak, maar ook extra alert zijn of de kat niet de tuinen in de buurt als openbaar toilet beschouwt. Wie er een huisdier op na houdt, moet zich dus ook wel bewust zijn van de nadelige gevolgen voor zichzelf en anderen en ... nou ja, voor die verantwoordelijkheid dus niet je hoofd in de sneeuw steken.

Bouwbedrijf Jobse Lievense B.V. Duinweg 24, 4356 AS Oostkapelle Tel. 0118-581321 Fax 0118-583802 www.bouwbedrijfjobse.nl Wij verzorgen voor u: •Ontwerp en uitvoering van nieuw- en verbouw •Utiliteitswerken •Onderhoudswerken •Renovatie •Machinale timmerwerken •Bouwkundige adviezen


Veerse Krant 13

JONG Nieuws uit de Jeugdraad De Jeugdraad zoekt nog naar nieuwe leden! Vind jij het leuk om mee te beslissen over jeugdbeleid en organiseer jij graag activiteiten voor de Veerse Jeugd? Meld je dan aan via j.damen@welzijnveere.nl De Jeugdraad heeft dit seizoen weer leuke activiteiten gepland: In december snowboarden in skidome te Rucphen! De Jeugdraad bestaat in januari 5 jaar! en dan hebben we iets heel leuks in petto voor de jeugd! Wat? dat is nog geheim, maar we hopen dat het lukt ons plannetje uit te werken! Voor activiteiten van de Jeugdraad en Jongerenwerk Veere hou www.veerejeugd.nl in de gaten! vergaderdatum Jeugdraad: kijk op www.veeejeugd.nl en kom gerust eens kijken!

Nieuwe speeltoestellen Eind oktober en begin november zijn er op verschillende locaties weer nieuwe speeltoestellen geplaatst. Deze komen in de plaats van oude en vervallen speeltoestellen. Op de volgende locaties is iets nieuws neergezet: Schotsehoek, Gapinge: nieuwe glijbaan; Boomwei, Biggekerke: speelhuis en veerelement; Paulus Hollestraat, Oostkapelle: klimtoestel; Zeedijk Westkapelle: 4-persoons wip;

 Pelgrimstraat Vrouwenpolder: duikelrek en vogelnestschommel; Groot Valkenisse, Dishoek: 2-persoons sta wip Daarnaast zijn er weer een aantal speeltoestellen gerepareerd. De nieuwe toestellen zorgen voor een nog breder aanbod aan speelmogelijkheden en verhogen de kwaliteit van de speelterreinen.

Jeugdraadleden Chantal Roose en Bekir Kolcic zagen het wel zitten ... een dagje duiken in de problematiek die soms heel dichtbij kan komen. Ze kregen een theaterstuk over vooroordelen voorgeschoteld en namen ook nog deel aan een workshop over de gevaren van overmatig alcoholgebruik. Hieronder vertellen ze over hun ervaringen.

Een vooroordeel is het begin van discriminatie

... plaats mensen niet in een hokje Chantal: ,,De theatervoorstelling in ‘t Beest in Goes, gespeeld door jonge acteurs, ging over vooroordelen. Die heb je ongemerkt, maar door het spel zie je ineens wat voor nare gevolgen die kunnen hebben. In verschillende scènesdraait het steeds om iemand die in de ogen van zijn of haar omgeving ‘anders’ is. Best heftig waar dat toe kan leiden.’’ Bekir: ,,De grens tussen plagen, pesten en discrimineren is heel vaag. En dat vooral omdat je je niet verdiept in iemands situatie. Er zomaar zonder meer van uitgaan dat een handicap, een andere geaardheid, een andere huidskleur of een ander geloof een reden is om iemand in een hokje te stoppen, levert dan grote problemen op.’’ Chantal: ,,In het theaterstuk kwam goed tot uiting dat door informatie, het kweken van wat begrip en er over praten het bijna logisch is de vooroordelen en de gevolgen daarvan los te laten. Als je mensen, ook van je eigen leeftijd, in een hokje stopt loopt het mis. Je moet juist een deur openen en bij jezelf ook te rade gaan waarom je dat doet. Want je doet het vaak ongemerkt of onbewust.’’ Bekir: ,,De acteurs overdrijven misschien wel, maar ook door de humor, maken ze je juist

daardoor heel bewust van wat je ook zelf doet. Het stuk stimuleert om er over na te denken. Ik heb mijn school, Nehelennia, verteld dat het dus goed zou zijn om het theater ook op school te laten zien. Hopelijk gaat dat lukken.’’ Chantal: ,,Het zou ook best goed zijn om over vooroordelen avonden in de gemeente Veere te houden. Bijvoorbeeld over het verschil tussen jongeren met een geloof en de groep zonder of met een ander geloof. Dat speelt hier. Ongemerkt en zonder je te verdiepen in elkaars situatie zetten jongeren elkaar ook in een hokje, gebaseerd op vooroordelen dus, zonder dat ze precies weten waar het allemaal om draait. Het hoeft geen discussie te worden. Door zomaar iets samen te doen leer je elkaar beter kennen en ga je anders naar elkaar kijken.’’ Bekir: ,,Daar draait het eigenlijk allemaal om. We nemen niet de moeite om die ander te leren kennen. Zolang je niet weet waarom iemand anders is kun je beter even wachten met een oordeel. Niet te snel iets roepen dus .... het is ingewikkelder dan je denkt.’’ Chantal:,,Het begint met eerst na te denken.’’

Jeugd & Alcohol manifestatie ... met je neus op de feiten Chantal: ,,Eigenlijk doen we, ook als Jeugdraad, al best veel om de gevaren van (te veel) alcoholgebruik onder de aandacht te brengen. Vaak op een ludieke manier met bijvoorbeeld een ‘fris-feest’. Maar na zo’n manifestatie met workshops en discussies krijg je toch het idee dat er nog meer moet gebeuren.’’ Bekir: ,,Ook bij die manifestatie in de Bibliotheek in Middelburg kregen we theater gekoppeld aan een workshop. Dat was best heftig, ook omdat het uitgaat van waargebeurde verhalen. Hersenbeschadiging en verlamming door alcoholvergiftiging komen dan wel heel dichtbij.’’ Chantal: ,,Alcohol en Jeugd is onder jongeren niet echt een gespreksonderwerp. Het moet dus vooral van de voorlichting komen en hopen dat het gevaar van overmatig alcoholgebruik ook overkomt.’’ Bekir: ,,De campagne ‘Laat Ze Niet Verzuipen’ is best groots opgezet. Je ontkomt er bijna niet aan, ook op school of bij activiteiten is die campagne zichtbaar. Zolang er dan nog jongeren zijn die zich daar niets van aantrekken, heeft het zin om er mee door te gaan. De schadelijke gevolgen, en het leed dat daar weer uit voort komt, is te groot om niks te doen.’’ Chantal: ,,Een theatervoorstelling kan best goed werken, zeker op scholen. Maar ook daar spelen bezuinigingen blijkbaar een rol, want scholen staan niet in de rij om zoiets te organiseren. En eigenlijk is de campagne ook bedoeld voor ouders, leraren, jongerenwerkers, politie en zo. Waar het kan moet je erover praten en ook zij moeten de juiste voorlichting kunnen geven. Juist ouders kunnen een rol spelen. Maar ja, dan moeten die wel weten waar ze het over hebben.’’ Bekir: ,,Net als bij het theaterstuk over vooroordelen heb ik ook dit aangekaart op school. Ik denk dat vooral die echte gebeurde verhalen indruk maken. Nadat ik het theaterstuk had gezien dacht ik ‘doe er iets mee’. Hopelijk komt dat bij de school ook over. Je hoort dat er regelmatig nog iets misgaat ... die jongeren hebben de boodschap dus nog gemist.’’


Veerse Krant 14

Aanpak Jaarwisseling Veere

Exposities Kunst&Vorm Vrouwenpolder tot 31 december Verkoop expositie Adriaan Jongepier.

Pastel van Adriaan Jongepier

De nalatenschap van de Vrouwenpolderse kunstenaar en houtsnijder Adriaan Jongepier (1913 - 2006) bestaat uit onder andere schilderijen, pastels, paardenmessen, muziekinstrumenten en beelden van hout. Jongepier werkte in Vrouwenpolder en exploiteerde samen met zijn vrouw een pension (De Gaper). Maatje Kesteloo werkte daar en kwam na de dood van Jongepier in het bezit van diens nagelaten kunstwerken. De Rotterdamse kunstenaar Chabot werkte een tijd samen met Jogepier toen hij een tijdje in Vrouwenpolder verbleef. Chabot inspireerde Jongepier om zich vooral op de beeldende kunst toe te leggen. De nogal gesloten samenleving van Vrouwenpolder, in die tijd, had wel moeite met de kunst van Jongepier en de betrokkenheid van Maatje daarbij. Jongepier trok zich daar weinig van aan, wat hem niet in dank werd afgenomen, hij viel uit de boot. Zijn echtgenoot is eerder overleden er zijn geen kinderen uit het huwelijk geboren, zo heeft Maatje Kesteloo de creatieve werkstukken in bezit gekregen. Niet eerder is er een presentatie geweest van de diversiteit van zijn werken, een wens van Maatje gaat in vervulling. Open: woensdag t/m zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur en op afspraak (tel: 0118 643493 of 06 5089 8654) Kunst&Vorm Klaashenk Blonk & Jose Ras Fort den Haakweg 16 www.kunstenvorm.info

Wat wel en wat niet De komende jaarwisseling moet ook dit jaar weer een groot feest worden! Om van de jaarwisseling een feest voor iedereen te maken heeft de gemeente het verzoek ingediend bij alle stads- en dorpsraden, ondernemers en de Stichting Welzijn Veere om initiatieven rond de jaarwisseling te melden/bespreken. Door deze manier van werken wordt het inzichtelijk welke ideeën er zijn rond de jaarwisseling en kunnen we daar waar nodig faciliteren. In de kernen waar traditiegetrouw een vreugdevuur wordt gehouden zijn afspraken gemaakt. De gemeente stort zand om schade aan de ondergrond te voorkomen. De aandachtslocaties, locaties waar veel overlast plaatsvindt, worden in de gaten gehouden. Dat geldt ook voor zogenaamde ‘kwetsbare objecten’ (leegstaande panden, etc.) Al deze informatie is gebundeld in het draaiboek jaarwisseling van de politie. Preventief worden prullenbakken weggehaald en ondergrondse afvalcontainers afgesloten. Via de onderstaande menukaart laten we zien wat er wel en niet geaccepteerd wordt in de gemeente Veere.

Menukaart Jaarwisseling gemeente Veere Voorgerechten

Hal gemeentehuis Domburg t/m 14 december Keramiek objecten, Riek Sanderse Open: openingstijden gemeentehuis Galerie De Osseberg t/m 15 december ‘China Internationaal’ met ca 16 internationale exposanten waaronder Els van Baarle en Rita Trefois Open: donderdag t/m zaterdag 14.00 - 17.00 uur en na tel. afspraak 0118-625284 www.deosseberg.nl Zaterdag 15 december 15.00 - 17.00 uur: FINISSAGE in aanwezigheid van de kunstenaars, demonstraties, bezichtiging van werken uit China, een hapje en een drankje…..

 Vernielen van eigendom-

€ 45 afsteken Vreugdevuur, vooraf gemeld op een afgesproken locatie € 0 Afsteken en in bezit hebben van illegaal vuurwerk € 45

Hoofdgerechten

 Vuurwerk afsteken op

  

Polderhuismuseum Westkapelle t/m 6 januari 2013 Expositie “Walchers water” mede tot stand gekomen dankzij provincie Zeeland (het Jaar van het Water) en de gemeente Veere. Open: dagelijks 10.00 - 17.00 uur

Nagerechten

 Vroegtijdig vuurwerk

31 december vanaf 10.00 uur zonder overlast en vernielingen te veroorzaken Vreugdevuur, niet vooraf aangekondigd. Milieudelict Vreugdevuur met niet toegestaan materiaal Milieudelict Vreugdevuur, vooraf gemeld op een afgesproken locatie Activiteit, vooraf gemeld en in overleg met stadsen dorpsraden en gemeente

men door vuurwerk. Vanaf € 45 Geweld tegen hulpverleningsdiensten € 1.000*

Supplementen

 Nachtje Torentijd Opruimen van vuurwerkresten in de eigen tijd in eigen kern via Halt .

€ 0

€ 1.000

*Prijs is exclusief een overnachting in Torentijd met Nieuwjaarsontbijt en een gratis uitnodiging voor een proces bij de Rechtbank.

€ 1.000

€ 0

€ 0

Overtreders van de regels ontvangen een boete en/of een doorverwijzing naar Halt. Eventuele schade wordt verhaald op de daders. Zo werken we samen aan een leuke en schadevrije jaarwisseling!


Veerse Krant 15

Veerse Agenda Vrijdag 21 december Koudekerke: Michaëlskerk, concert Capella Veerensis, 20.00 uur Oostkapelle: Zionskerk Duinweg, traditionele volkskerstzang met onder en andere Brassband Crescendo en de Cantorij van de Protestantse Gemeente. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis

Vrijdag 30 november Grijpskerke/Sint-Laurens: Galerie De Osseberg, lezing door Rita Trefois, batikkunstenaar (Gent) ‘Winterfestivals Tibetaanse Nieuwjaar 2012’, een verslag van een reis naar NO Tibet over de huidige situatie, de klederdrachten en gewoontes. Aanvang, 20.00 uur, € 10, -. Info www.deosseberg.nl of 0118-625284 Zaterdag 1 december Westkapelle: Wintermarkt in Herrijst, 10.00 - 16.00 uur Zaterdag 1 & zondag 2 december Koudekerke: Bakkersland, Zeeuwse Serviesbeurs. Groot en veelzijdig aanbod serviezen en glaswerk Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Informatie via email: a.bil@wxs.nl Donderdag 13 december Grijpskerke/Sint-Laurens: Galerie De Osseberg, poëtische kerstavond met Walcherse vertelling door Trees Verwilligen en muzikale omlijsting door Riet Amir. Aanvang: 20.00 uur, € 10,-incl. koffie/thee met koek. Info www.deosseberg.nl of tel. 0118625284 Vrijdag 14 december Grijpskerke/Sint-Laurens: Galerie De Osseberg, Workshop batik-experimenten met Chinese wasmessen en waskammen, te gebruiken op kleding. Docent Ria van Dijk 10.00 - ca 16.00 uur Deelname: € 65,-- incl. verf en was, excl. katoen (batikdoek tijdens workshop verkrijgbaar) en incl. koffie/thee met koek en lunch. Info www.deosseberg.nl of 0118-625284 Oostkapelle: Dorpskerk, kerstconcert Capella Veerensis, 20.00 uur Vrijdag 14 & zat. 15 december Veere: Adventsmarkt Kleine Kerk, vrijdag 19.00 - 21.00 uur, zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Zondag 23 december Oostkapelle: Terra Maris, met paard en wagen door natuur en tijd, 13.30 uur, aanmelden www.terramaris.nl Maandag 24 december Oostkapelle: Terra Maris, workshop schilderen met zand en schelpengruis, 13.30 uur, aanmelden www.terramaris.nl Woensdag 26 december Dishoek: Kerstloop, 4 – 8 km, start 11.00 uur. Donderdag 27 december Oostkapelle: Terra Maris, workshop striptekenen, 13.30 uur, aanmelden www.terramaris.nl Zondag 30 december Oostkapelle: Terra Maris, rondleiding, er was eens…een Mottekasteel, 13.00 uur, aanmelden www.terramaris.nl Maandag 31 december Dishoek: Tankloop, 10 - 20 km, start 12.00 uur. Oostkapelle: Terra Maris, midwinter en wonderlijke natuurverhalen,13.30 uur, deelname gratis Dinsdag 1 januari Veere: Nieuwjaarsduik, strandje Veere, start 14.00 uur

Winter - Puzzel In deze woordzoeker kunnen de woorden zowel horizontaal, verticaal als diagonaal en achterstevoren staan. Voor de oplossing nog even puzzelen met de overgebleven letters.

k d s g n i t h c i l r e v

o l ij t c a o e n i c l e i r m t a e f n t i h c i n s

k r l o b e i l o n a e k a

e r e t v r o e r d s u t o r k a p mw u e r w w v me

s n e w s r a a j w u e i n

t i n s a v g a r e w i e n

d w i t r n a u e o u d r e

i d d e e r u n t k e o i t

e n e r m v s e a n i n n s

n f e e s t d a g e n k g a

s o o r t s r e k k r e k o

t h c i l s r a a k e r s t

Oplossing vorige puzzel was: GEMEENTEHUIS De winnaar is:

B. de Witte-Verhage uit Westkapelle

champagne concerten diner donker familie feestdagen kaars kaarslicht kerk kerst kerstdienst kerstroos klok kouder nieuw nieuwjaar

nieuwjaarswens oliebol oud samen sfeer sneeuw ster toasten vakantie verlichting viering vorst vuurwerk wintertijd ijs

Stuur de oplossing vóór 8 JANUARI naar: Gemeente Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg of via e-mail naar: redactieveersekrant@veere.nl


Veerse Krant 16

Voor Toyota gaat u naar

De Jonge

Adverteren in de Veerse Krant

Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800 www.toyota-dejonge.nl

Plaats een advertentie of sluit een contract af voor meerdere plaatsingen. Profiteer van de gunstige tarieven en aantrekkelijke kortingen tot 15%.

Administratiekantoor Van Beers BV We zijn

Voor complete advisering verhuisd! en begeleiding van uw bedrijf. O.a.: Belastingzaken, jaarrekeningen, boekhoudingen, loonadministraties, financieringsvraagstukken.

Nieuw adres

Mariekerkseweg 48 - 4364 AS Grijpskerke telefoon (0118) 59 28 28 - fax (0118) 59 32 11 www.admvanbeers.nl

In een oplage van 10.000 stuks wordt de Veerse Krant huis aan huis verspreid in alle kernen en het buitengebied van de gemeente Veere Zoekt u personeel voor uw bedrijf, vrijwilligers voor uw stichting of vereniging, wilt u uw evenement promoten, of uw bedrijf onder de aandacht brengen, neem dan contact met ons op.

Tel. (0118) 555 399 E-mail gemeente@veere.nl

BIJ AANKOOP VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN

GRATIS INZETHORREN! Wij zijn een gerenommeerd bedrijf en leveren uitsluitend topproducten. ZK Kozijnen B.V., uw adres in Zeeland voor: KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN EN DEUREN, GEVELBEKLEDING, SCHUIFPUIEN, ROLLUIKEN, DAKVENSTERS GARAGEDEUREN, DAKKAPELLEN, ZONWERINGEN, PARASOLS Nico Kulk ontvangt u graag met verse koffie op Klarinetweg 10-12 in Middelburg

www.zkkozijnenbv.nl TOT 15 JAAR GARANTIE

Telefoon (0118) 65 14 35 • Fax (0118) 67 44 20 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.30 uur zaterdag 09.30 - 13.30 uur, ’s avonds op afspraak

Thuis in:

Hypotheken Verzekeringen Pensioenen P Uw aadviseurs in de U

regio:

,

Lourens Jan Hengst Aagtekerke Tel. 06-54933808

Joost Dourleijn, Domburg Tel. 06-13783259

RISICOBEHEER

Stationsstraat 2-4 - 4331 JB Middelburg Tel. (0118) 615 151 - www.don-risicobeheer.nl

Blauwpoortseweg 1 4365 NB Meliskerke T 0118 56 34 12 F 0118 56 35 84

bouwadviseurs

info@bu-bouwadviseurs.nl www.bu-bouwadviseurs.nl

EN NING GUN • VER ING K ID E R L WE BEGE KEN N OUW IG TE INGE G•B UND ANN IN K S P R W S E D L E OU U H B E O • B H EN RP DER TWE KOST • ON • ON EN • TEKK S E B •

Veerse Krant  

Veerse Krant winter 2012/2013

Veerse Krant  

Veerse Krant winter 2012/2013

Advertisement