Page 1


a. for hver Roeskarl

a. for hver Hest

· fra fast Station i Kjøbstad . i L anddistrikt eller L adested ... . . . med fOl'høl at Skvdsbetali 19 . fra Tilsigelsesskifte i Kjøbstad. . . i: Landdistrikt ell ar Ladested . . .

fra

15 Øre

11 15 11 8

b. for Redskaber

Kariol eller R eisekj ærre paa Fj ædre m ld Hynde og Skvetlæder samt Sæle . · 2 Stolkjærre med Sæle ·H3 Slæde med Sæle . . . '4 a Ridesadel med Bidsel · '4 l Kløvsadel . . . . . . . ~ l FOl'spandssæle m!ld Tl'æktol1ge ~

For Hest med Sæle og Kariol eller Rei paa Fj ædO r e med Hynde og Sk

- .

" "

udgjør til

" " " " "

" "

~~~

J--LJ'rU

"

8aaret

-_ __ ..

/I

- - - --

.-

-

I1 ______ -

------ -

Kl'.

- - -- -

----- ----- -----~-

-----

- - - - - - - - -- -

------

- --

_ J.. ___ ~ ~ f'!~

For 3 Roeskarle med 6aaret Baad For 4

- - - - - - - - - -- - - ------

Stationen

Stationen

Kr.

Kr.

Kl'.

Kr.

~Ii_

Stationen

Stationen

Stationen

Stationen

For Hest med Sæle og Slæde •

9 Øre 7i

"

9 9

6 "

b. for Redskaber

~-LJ)1

o

fra fast Station i Kjøbstad .. . .. '. . . i Landdistrikt eller Ladested . . . . . .. .. . , i Landdistrikt eller Ladested med forhøiet Skydsbetaling .. . . . . . , fra Tilsigelsesskifte i Kjøbstad . . . . , i Landdistrikt eller Ladested . . . ..

~

Stationen

"

For Hest med Sæle og almindelig St

For Ridehest med Sadel .

Sky<lsbetaling pro Kilometer Valldskyds

Skyds betalingen

Skydsbetaling pro Kilometer Landskyds

--_.-

fra fast Station : 4aal'et Baad med el. uden Seil Gaaret " Sam'et 10aal'et " fra Tilsigelsesskifte : 4::w.l'et Baad med Seil udpn -do. oaaret Baad med do. uden do. 8aaret Baad med do. uden elo. 10aal'et Baad med do. uden do.

- -- - - - ---- - - - - - - - -- -

I Ved Tilsigelsesstatiollcr erlægges, foruden foranførte Betaling, endvidere til Skydsskafferen for Tilsigelsen ' for hver R est . . . . . . . . 13 Øre » » Roeskal'l. . 7 » » 8 eller lOaaret Baud .. . 7 » 1l1ed 'een R est skal beforc1res en voksen P er son og c1erhos Tøi inc1til følgende Vegt: naar Rjulredskub benyttes . . . 32 Kilogr. » Slæc1e » • 48 » Mod et Tillæg af c1et halve i Betalingen skal med een Rest befordres to voksne Per soner og derhos Tøi inc1til følgende Vegt: naar Rjulredskab benyttes . . . 12 Kilogr. • » Slæc1e » . 18 » Se forøvrigt de vedhæftede Uc1c1rag af Skydslovgivningen, hvor ved bemærkes, at 1 Skilling svarer til 3:\- Øre 1 llil1 » » 11 Kilometer 2 Punc1 ('lb) » » 1 Kilogr.

2! " 4- " G "

n "

2~ " 1~ " 4- " 2" 5" 2-} " 7-} " 4"


Dagbog for \ .

..

Skydsstation

i;V

tH'li24--{

LJ路tvL-

.. ~ .

cY'7~'

. . Fogderi.

l. til 2. 3.

4. 5.

Anm.

" i

" "

"

i

" "

i

"

Reisendes Klager antegnes i f1en dertil bestemte AfdeJing bag

..

.~

,

BERGE-;N. J . W. EIDl!;8 BOGTRYK 1572 .

-

.

ER!.

" " "

Dagbog路en.


1 Datum, da Sky ds er brugt.

Hvormange Heste Om Klage af den Reibenytte~e. ' sende er ante(5net.

Den Reisendes_Navn og Stand.

L-. /~~~~~:Jq}-~~~~C§LJ..l..~~~~~~~-I-+----- tht)(/~') (7At ~ _

_

--4:I(_ _ _

_

_

---' Il' - - -_ _

- --

-

---""'..f.~.L.::.L~---L--J..L~~~-L-----I ---'\------'3!looL--- /3ur~ I -~~=-=--=--=-=~--~----I =------ AM

- -1- - - - - - -- --

- - - - - -·--·-

1- - -- - -4

/I

Å

J,ruu;e.

~,l !pIkf'l~

----~=_~

I

~Zj . 'fj---I..Ljt->-~~~~~~I--- -l

-----".--. . . . - ' - - ' - - - - - - - -- - - - - --

-

- ----- -

- -..,..

- -- ~

,

Profile for Jostedal historielag

Skyssdagbok Nigard 1875-1879  

Skyssdagbok Nigard 1875-1879  

Advertisement