Page 1

Rotterdam, woensdag 9 januari 2013

AREALUX EXPERT MEETING | UITKOMSTEN PLENAIRE DISCUSSIE In deze samenvatting komen de vier hoofdonderwerpen aan bod die in de discussieronde zijn besproken. 1. 2. 3. 4.

Veiligheid Investering Dynamische aansturing Garantie en service

1 | LED terreinverlichting verhoogt de veiligheid in een industriële omgeving Tijdens de presentatie van de pilot werd aangetoond dat wit licht een veel beter kleurcontrast geeft en dat hierdoor de menselijke waarneming verbetert. Dit werd beaamd door Dhr. W. Zandvliet (Rijkswaterstaat) die aangaf dat bij proeven op de A44 is gebleken dat de LED verlichting 30% gedimd kon worden voor gelijke lichtbeleving. Ook was het contrast van de belijning alleen met LED licht eenvoudig haalbaar. Arcadis gaf aan dat in tunnels de veiligheidsbeleving toeneemt indien verlichting een hogere gelijkmatigheid heeft. Dhr. De Knecht van UNIPORT gaf aan dat voor bepaalde werkzaamheden verblinding een belangrijk punt van de verlichting is. Dhr. Kuijs van A.HAK gaf aan dat er bij sportveldverlichting, door verenigingen en leden geen verschil wordt opgemerkt tussen conventionele verlichting (MH) en led verlichting als het gaat om verblinding. Die zou vergelijkbaar zijn. De vraag is natuurlijk wel hoe mensen op industriële terreinen het licht ervaren. Proeven in de haven met wit licht gaven echter aan dat voor sommige werkzaamheden er meer verblinding lijkt te zijn ten opzichte van geel/oranje licht. Mistvorming en reflective op grote oppervlakken zou hier een rol spelen. Hierop gaf Dhr. R. Lok van P&O aan dat de gerealiseerde pilot op het parkeerterrein, gebruikt gaat worden om hierover kennis op te doen. Het terrein is openbaar dus ook anderen kunnen hier waarnemingen doen naar deze manier van terreinverlichting. Dhr. A. Noordhoek van de gemeente Eindhoven gaf aan dat onderzoek door een universiteit wellicht een objectief beeld kan geven. De ervaring vanuit het netwerk van LED Expert, er zijn reeds honderden lampen op sportvelden geïnstalleerd, leert dat mensen snel wennen aan het heldere licht en dit als positief ervaren. Conclusie |Wit licht verhoogt in potentie de veiligheid, waarbij onderzoek (ondere andere door P&O) naar de beleving van LED-verlichting, leerzaam is. Daarnaast werd aangegeven dat veiligheid een van de belangrijkste criteria is in dit soort industriële omgevingen en dat verlichting daarbij één van de parameters is. pagina 1 van 3 | www.arealux.com


2 | Er is geen drempel voor het investeren in LED op grote terreinen Dhr. W. Zandvliet gaf aan dat in principe iedere terugverdientijd een drempel betekent, want er is altijd een investering nodig. Arcadis geeft aan dat een investering met een terugverdientijd van 3 tot 5 jaar acceptabel is. Daarnaast kan het klimmen op de CO2 ladder een extra stimulans zijn. Voor containerterminals – en ook andere haventerreinen – is een doordacht en bedrijfszeker lichtsysteem essentieel. Als die zekerheid kan worden geboden, naast een reele terugverdientijd, is de extra investering ten opzicht van een conventioneel systeem, veelal goed bespreekbaar. Er werd vermoed dat het belichten van sportvelden eenvoudiger zou zijn dan grote terreinen. Lichttechnisch gezien ligt dat iets anders. LED Expert heeft bewust gekozen om eerst sportvelden op te pakken (sinds 2008) omdat deze een hoge gemiddelde verlichtingsterkte (100 tot 1200 lux) en een hoge gelijkmatigheid (0.6 of 0.7) vereisen. Nadat aan deze normen kan worden voldoen, en dat is het geval, zijn industriële terreinen lichttechnisch heel goed te realiseren. Conclusie | Bij een goed lichtplan met een acceptabele terugverdientijd is LED-verlichting een hele reele en aantrekkelijke optie.

3 | Dynamische lichtbesturing is goed toepasbaar op industriële terreinen In de presentatie van AREALUX werd aangetoond dat met een dynamisch klokgestuurd systeem significante extra besparing van ongeveer 30% behaald kan worden. Hierdoor komt het totale besparingspercentage op 7080%. Dhr. T. Adams van Spectra Partners gaf het advies: hou het simpel. Allereerst is beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het systeem belangrijk. Eenvoudige systemen met drukknop of tijdschakeling lijken het meest voor de hand liggend. Dhr. Ickenroth van IMTECH gaf aan dat koppeling met bestaande systemen ook van belang is. AREALUX is een zeer flexibel systeem dat tijd- of lichtgestuurd kan worden geïnstalleerd. Interfacing met andere, bestaande software- en besturingssystemen, is vrij eenvoudig. Arcadis gaf aan dat er met name ’s nachts grote besparingsmogelijkheden zijn door dimmen. Uitbreiding met sensoren is zowel initieel als na installatie altijd mogelijk. Door de draadloze communicatie is aanleg hiervan ook eenvoudig en zeer flexibel. Door de bi-directionele communicatie is ook monitoring van het systeem mogelijk en is energie-rapportage te realiseren. Op basis van zo’n systeem kan het verlichtingssysteem geoptimaliseerd worden. pagina 2 van 3 | www.arealux.com


Conclusie | De wens vanuit de markt is een eenvoudig systeem. AREALUX voorziet hierin, zonder dit al bij installatie te beperken. Zowel initieel als na installatie is een systeem uit te breiden waardoor optimalisatie kan plaatsvinden. Dit geeft de mogelijkheid voor klantspecifieke oplossingen. Hierdoor zijn met name ’s nachts extra besparingen mogelijk van 30%, waardoor in totaal 70-80% bespaard kan worden.

4 | Continuïteit van het product en garantie is belangrijk Op vraag van Dhr. JW de Boer van Oostendorp Nederland, gaf AREALUX aan dat het product een standaard garantietermijn heeft van 3 jaar, en dat de mogelijkheid naar 5 jaar wordt onderzocht. Hij gaf tevens aan dat hij met verschillende nieuwe producten, waaronder die van AAA-LUX, wat problemen heeft ondervonden maar dat hij met AAA-LUX “on speaking terms” kon blijven om te komen tot een oplossing. Dat is heel belangrijk. Ook zou Oostendorp Nederland bij eventuele problemen zelf lichtbronnen of voedingseenheden willen kunnen uitwisselen. Hiervoor is AREALUX bezig om een trainings- en serviceprogramma op te zetten voor Value Added Resellers (VARs), mede om een snelle responstijd te realiseren. Dhr. R. Lok van P&O vroeg of onderhoud en reparatie over de levensduur van het product gegarandeerd kan worden. AREALUX maakt gebruik van standaard LEDs, die geleverd worden door verschillende fabrikanten. De verwachting is dat deze zeker nog 10 jaar leverbaar blijven. Daarnaast zijn voedingeenheden door de leverancier ook voorzien van standaard componenten die verkrijgbaar zijn van verschillende fabrikanten. Hierdoor is reparatie over deze termijn altijd mogelijk.. Conclusie | AREALUX houdt spare parts beschikbaar, ook nadat een type lamp na verloop van tijd uit productie wordt genomen. Daarnaast zorgt de keuze voor standaard componenten ervoor, dat vervanging op langere termijn mogelijk blijft.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

AREALUX Expert meeting samenvatting plenaire discussie  

In januari 2013 heeft de AREALUX led terreinverlichting Expertmeeting plaatsgevonden . Na afloop van de presentaties door de DCMR, LEDExpert...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you